marți, 31 august 2010

Întâlnirea ocrotitorilor Mănăstirii Bodeşti

Biserica noastră l-a serbat ieri pe Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei. În judeţul Neamţ, şi-a serbat hramul şi biserica Mănăstirii Bodeşti. Cu acest prilej, a fost adusă de la Mănăstirea "Sfinţii Trei Ierarhi" din Iaşi părticica din moaştele Sfântului Vasile cel Mare.

Sute de credincioşi au venit ieri la cel de-al doilea hram al Mănăstirii Bodeşti din judeţul Neamţ, pentru a-i cinsti pe Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Ierarh Varlaam, mitropolit al Moldovei. Vineri, 27 august, la Mănăstirea Bodeşti a fost adusă, de la Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi" din Iaşi, părticica din moaştele Sfântului Vasile cel Mare, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Astfel, în cele patru zile cât au poposit moaştele Sfântului Vasile cel Mare la Bodeşti, programul liturgic a fost intensificat. Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Varlaam s-a săvârşit duminică seara, de către arhim. Nichifor Horia. Sfânta Liturghie din ziua de hram a avut loc, de asemenea, în biserica mănăstirii. Oamenii au venit în număr mare la sărbătoarea închinată celui de-al doilea hram al Mănăstirii Bodeşti, au lăsat prinoasele lor la sfântul altar şi s-au închinat moaştelor Sfinţilor Ierarhi Vasile cel Mare şi Varlaam.

Cinstirea iubirii şi smereniei sfinţilor

Arhimandritul Nichifor Horia le-a vorbit credincioşilor despre modelul de sfinţenie al Sfinţilor Ierarhi Vasile cel Mare şi Varlaam, mitropolitul Moldovei. "Sf. Vasile cel Mare a fost unul dintre Părinţii Bisericii care a lăsat cărţi de suflet pentru întregul popor. A fost un mare ierarh, care nu doar că a ctitorit biserici, ci a rămas în conştiinţa credincioşilor săi. De la Sf. Vasile cel Mare au rămas moliftele, rugăciuni cu putere multă. De câteva ori pe an, participăm la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul căreia se citesc rugăciuni foarte adânci, care poartă în ele poporul drept-credincios. Iubirea şi rugăciunea puternică a Sfântului Vasile cel Mare rămân şi astăzi. Să ne apropiem şi noi cu credinţă de moaştele Sfântului Vasile cel Mare şi de cele ale Sfântului Ierarh Varlaam. Sf. Varlaam, cunoscând pilda Sfântului Vasile cel Mare şi a altor sfinţi, cunoscând puterea dragostei şi smereniei, cu smerenie a slujit poporul său. Noi îi iubim pe sfinţii lui Dumnezeu pentru că au rămas în iubire şi smerenie. Cinstim la Sf. Vasile cel Mare şi la Sf. Ierarh Varlaam puterea dragostei nebiruite de minciuna acestei lumi. Să urmăm cu fapta pilda celor doi mari sfinţi ierarhi, cerând puterea lor în viaţa noastră", a spus arhim. Nichifor Horia.

Sfinţii nu ne rămân datori

La final, protos. Ieronim Andrescu, stareţul Mănăstirii Bodeşti, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru că a dat binecuvântarea părintească pentru a fi aduse moaştele Sfântului Vasile cel Mare şi a vorbit despre semnificaţiile zilei de 30 august atât pentru obştea monahală pe care o păstoreşte, cât şi pentru Biserica Ortodoxă. "În ziua de 30 august sunt pomeniţi mai mulţi sfinţi care au apărat Ortodoxia. Sfinţii ierarhi s-au jertfit atât pentru dreapta credinţă, cât şi pentru neamul românesc. Sf. Varlaam a fost cel care a adus moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva la Iaşi şi cel care a apărat acest pământ, care a odrăslit sfinţi. Am toată nădejdea că sfinţii nu rămân datori faţă de noi", a afirmat protos. Ieronim Andrescu. În sunetul de clopote, de toacă şi al troparelor, moaştele Sfântului Vasile cel Mare au plecat ieri de la Bodeşti spre Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi din Iaşi".

Lucrări la casa pelerinilor şi la clopotniţă

Mănăstirea "Sf. Vasile cel Mare" - Bodeşti a luat fiinţă în anul 1996, biserica acestei obşti monahale fiind sfinţită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea arhipăstoririi Sale ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în anul 2007. Tot atunci, mănăstirea a primit o părticică din moaştele Sfântului Ierarh Varlaam. "Lucrările la Mănăstirea Bodeşti nu sunt finalizate. Sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să terminăm de construit casa destinată pelerinilor. Anul viitor ne vom apuca de ridicarea clopotniţei. Ne dorim să ducem la bun sfârşit toate lucrările care au fost începute cu binecuvântarea vrednicului de pomenire părinte Ciprian Zaharia, fostul stareţ al Mănăstirii Bistriţa. Suntem convinşi că părintele se roagă, înaintea Preasfintei Treimi, pentru noi", a declarat părintele stareţ Ieronim Andrescu.

Resfinţirea bisericii parohiale de la Dămuc

Peste 1.000 de credincioşi au participat sâmbătă la resfinţirea Bisericii "Înălţarea Domnului" din parohia Dămuc, Protopopiatul Piatra Neamţ. Târnosirea sfântului lăcaş a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârşită pe un podium special amenajat. Cu acest prilej, IPS Dimitrios, Mitropolit de Irinopoulis, a rostit un cuvânt în care a vorbit despre Biserica din Tanzania, pe care o păstoreşte.

Localnicii din parohia Dămuc au îmbrăcat straie de sărbătoare în urmă cu două zile, când a fost resfinţită biserica parohială închinată Înălţării Domnului. Soborul de ierarhi, format din Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Dimitrios, Mitropolit de Irinopoulis (Tanzania), şi PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-Vicar patriarhal, a fost întâmpinat la intrarea în satul Dămuc de călăreţi îmbrăcaţi în costum naţional. Cei trei ierarhi s-au îndreptat apoi, în glasul clopotelor, către biserica parohială, aflată pe o colină. Aici, doi buciumaşi au intonat cântări specifice zonei. Programul liturgic a început cu slujba de sfinţire a Bisericii "Înălţarea Domnului", mai întâi la exterior şi apoi în interior. După ce ierarhii şi preoţii au ieşit din lăcaşul de închinăciune, credincioşii au trecut prin sfântul altar şi s-au închinat la sfânta masă, sărutând Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

"Să ne rugăm pentru cei păcătoşi, să nu-i judecăm"

După citirea Sfintei Evanghelii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a ţinut un cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre chemarea pe care o are fiecare credincios de a fi iconom al Tainelor lui Dumnezeu. "Sf. Ap. Pavel ne spune că prima calitate a unui iconom este aceea de a fi credincios. Noi, ca slujitori ai lui Hristos, ca iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu, suntem chemaţi în primul rând să avem credinţă dreaptă, credinţa dreptslăvitoare, credinţa ortodoxă în Sfânta Treime. A doua chemare a noastră, ca slujitori ai lui Hristos, după credinţa în El, este să fim îmbrăcaţi cu haina smereniei. Prin smerenie, omul poate să se înveşmânteze în calitatea sa de iconom al lui Dumnezeu şi de slujitor al lui Hristos. În al treilea rând, pentru a fi slujitori ai lui Hristos nu trebuie să judecăm pe aproapele. Ca să fii creştin adevărat, trebuie să nu te socoţi pe tine mai sus decât celălalt. Nu se cuvine să judecăm pe cei care în faţa noastră apar ca fiind păcătoşi. În această zi, mesajul izvorât din textele Sfintei Scripturi este acesta: "Să fiţi slujitori ai lui Hristos! Să fiţi iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu!". Aceasta o veţi împlini, pentru că aveţi şi stăruiţi în credinţa cea dreaptă. Să ne rugăm pentru cei păcătoşi, să nu-i judecăm, pentru că judecata aparţine lui Dumnezeu", a explicat Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Jertfa credincioşilor pentru biserică

La finalul slujbei, PS Varlaam Ploieşteanul a amintit că, la instalarea ca paroh, pr. Mihai Ionichie "s-a angajat că va face lucruri remarcabile" în parohia Dămuc. Preasfinţia Sa a subliniat faptul că, în Evangheliile care s-au citit atunci când a fost înconjurat sfântul lăcaş pentru a se sfinţi, "am aflat câte ceva din ceea ce ne învaţă Sfinţii Apostoli şi Evanghelişti despre Biserică". "Noi mărturisim că Biserica este apostolică, pentru că se fundamentează pe predica şi pe credinţa apostolilor. Biserica din Dămuc este înălţată pe o colină, iar atunci când urcăm spre ea, cu trupul să urce şi sufletul către Dumnezeu. Prin slujba de resfinţire de astăzi, această biserică a redevenit casa lui Dumnezeu şi poartă a cerului", a spus PS Varlaam Ploieşteanul. Părintele Dumitru Ailincăi a remarcat că enoriaşii din parohia Dămuc au adus ca ofrandă osteneala reconsolidării şi înfrumuseţării Bisericii "Înălţarea Domnului". A urmat cuvântul părintelui paroh Mihai Ionichie, care a mărturisit, la rândul său, că, în cei opt ani de când păstoreşte enoriaşii din Dămuc, a simţit binecuvântarea lui Dumnezeu. "Credincioşii parohiei noastre şi din alte părţi au înţeles că este important să înfrumuseţeze casa lui Dumnezeu şi au înţeles să fie cu adevărat creştini ortodocşi. Când am fost în nevoie, Dumnezeu m-a binecuvântat", a afirmat pr. paroh Mihai Ionichie, care a mulţumit ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor prezenţi la sărbătoarea parohiei Dămuc. IPS Teofan i-a acordat părintelui paroh Mihai Ionichie rangul de iconom stavrofor.

IPS Dimitrios, despre misiunea Bisericii din Africa

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Dimitrios, Mitropolit de Irinopoulis, a rostit un cuvânt pentru credincioşii prezenţi, în care a vorbit despre misiunea Bisericii Ortodoxe în Africa. "Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că astăzi am avut şansa să ne rugăm toţi, împreună, creştini ortodocşi din diferite locuri ale lumii. IPS Teofan m-a invitat să fiu cu frăţiile voastre astăzi, aici, şi să văd feţele dumneavoastră, şi cât de mult vă iubiţi Biserica, şi cât de buni credincioşi sunteţi. Sunt venit din Africa, din ţara Tanzaniei, şi vă transmit binecuvântarea Sfântului Marcu şi salutările Patriarhului Alexandriei şi ale întregii Africi. În urmă cu câteva luni, IPS Teofan a fost cu mine în Africa. S-a plimbat prin junglă printre animalele sălbatice, a învăţat poporul credinţa ortodoxă, a botezat sute de africani, a oficiat Taina Cununiei pentru 60 de cupluri într-o singură zi şi a ajutat copiii din comunităţile din Africa.

"Să vă rugaţi pentru sporul duhovnicesc al misiunii din Africa"

În Europa, în Grecia sau în România, vorbim despre criza economică, dar în Africa copiii mor în fiecare zi. În Africa, în jur de 3.000 de copii mor în fiecare zi din cauza lipsei de hrană şi a bolilor. Biserica Ortodoxă este prezentă acolo pentru a-i ajuta pe aceşti copii prin intermediul caselor de copii, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor. Iubiţi credincioşi, sunteţi binecuvântaţi pentru că sunteţi ortodocşi şi trăiţi într-o ţară ortodoxă. Sunteţi binecuvântaţi pentru că sunteţi români şi v-aţi născut într-o ţară minunată, România. Sunteţi binecuvântaţi pentru că trăiţi în Moldova şi sunteţi sub omoforul arhiereului vostru, care vă iubeşte. IPS Teofan întotdeauna vorbeşte despre credincioşii, mănăstirile şi parohiile pe care le păstoreşte. În cele trei zile de când sunt în Moldova, am avut şansa de a vedea multe lucruri... mii de credincioşi peste tot. Să vă rugaţi pentru sporul duhovnicesc al misiunii din Africa. Până acum am făcut multe lucruri, dar, în continuare, milioane de oameni din Africa nu au auzit de adevăratul Dumnezeu, fiind păgâni animişti. Milioane dintre ei nu au găsit adevărata Biserică", a amintit IPS Dimitrios, care a continuat să-i îndemne pe credincioşi la rugăciune, pentru că "acum este timpul Ortodoxiei".

"Când ne rugăm, îngerul păzitor numără minutele şi orele"

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, în fiecare zi, sute de africani devin ortodocşi. "Numai de la începutul acestui an, până acum, am botezat 11.000 de persoane. Acest lucru este o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu. Suntem foarte puţini. Într-o ţară de patru ori mai mare decât România, sunt eu, părintele Fotios şi părintele Mihail, care sunt astăzi (n.r. - sâmbătă) aici, trei misionari ortodocşi. În fiecare zi şi în fiecare noapte, când îngenunchiaţi în faţa icoanei Sfintei Cuvioase Parascheva, care este protectoarea Tanzaniei, să vă rugaţi să mijlocească la Dumnezeu pentru ca poporul din Tanzania să primească mai mult ajutor. Acum este timpul Ortodoxiei. Acum este timpul să-L slăvim pe Dumnezeu. Alte biserici sunt tot mai puţine. Ortodoxia, în fiecare zi, devine mai puternică. Aceasta pentru că avem fraţi care se roagă pentru noi, care ne iubesc şi care vin la noi. Dumnezeu să binecuvinteze Moldova şi Bucovina, România, pe dumneavoastră şi familiile din care faceţi parte. În fiecare duminică să fiţi precum astăzi, în grădina bisericii. Sf. Antonie, care a fost din Egipt, a spus că, atunci când mergem la biserică, îngerul păzitor numără fiecare pas al nostru. Când stăm şi ne rugăm în biserică, îngerul numără minute-le şi orele pe care le petrecem în biserică, pentru a ne ruga", a mai spus Mitropolitul de Irinopoulis.

Pelerinii au înveşmântat în rugăciune Mănăstirea Secu

Mănăstirea Secu din judeţul Neamţ şi-a serbat ieri, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, hramul. Astăzi, aşezarea monahală aflată în judeţul Neamţ îi pomeneşte pe Sf. Ierarh Varlaam şi pe Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu.

Mii de pelerini au participat, începând de sâmbătă seara, la programul liturgic dedicat hramului Mănăstirii Secu din judeţul Neamţ. Deşi vremea ca de început de toamnă a fost neprielnică, temperaturile fiind scăzute, oamenii şi-au îndreptat paşii către tinda raiului de la Secu. Cu acest prilej, moaştele Sfântului Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei, au fost scoase în procesiune, fiind aşezate spre închinare în foişorul din curtea sfântului lăcaş. Credincioşii au intrat şi în biserică, pentru a se închina sfintelor icoane şi raclei ce adăposteşte părticele din moaştele mai multor sfinţi ai Bisericii noastre. Loc de pelerinaj a fost şi mormântul Sfântului Cuvios Ioan de la Râşca şi Secu, aflat sub streaşina Bisericii "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul". Hramul Mănăstirii Secu s-a bucurat anul acesta de prezenţa unui număr mare de monahi, monahii şi credincioşi care au venit la Secu pentru a cinsti martiriul Sfântului Ioan Botezătorul şi pentru a se ruga pentru mântuirea sufletelor lor.

Petrecerea lui Irod, "izvor de tristeţe"

Pe un podium amenajat lângă biserica din incinta mănăstirii, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Dimitrios, Mitropolit de Irinopoulis (Tanzania), şi PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjuraţi de un sobor de 25 de preoţi şi diaconi. Din soborul de preoţi au făcut parte stareţi şi preoţi de la mai multe mănăstiri sau parohii din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. La slujba de hram au participat, ca în fiecare an, autorităţile locale şi judeţene. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Corului "Sf. Ierarh Varlaam" al Mănăstirii Secu. În timp ce preoţii şi diaconii s-au împărtăşit, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţia textelor din Evangheliile citite în Duminica a XIV-a după Rusalii, făcând legătura dintre acestea. "Prima Evanghelie citită astăzi (n.r., ieri) vorbeşte despre o petrecere, iar cea de-a doua - despre o nuntă. Pe de o parte, Irod îşi serbează ziua de naştere, iar, pe de altă parte, în această duminică, s-a citit Pilda nunţii fiului de împărat. Petrecerea lui Irod este izvor de tristeţe, pentru că i s-a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar cealaltă este izvor de bucurie, pentru că împăratul îşi căsătoreşte fiul. Dumnezeu-Tatăl participă la nunta fiului Său, Hristos, Care are drept mireasă Biserica, formată din credincioşii săi. La ziua lui Irod apare Irodiada, chipul păcatului, care a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul. La nunta fiului de împărat este descoperit un om fără haină de nuntă, care este aruncat în "întunericul cel mai din afară", cum spune Evanghelia", a explicat Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Lupta duhovnicească în misiunea propovăduirii lui Hristos

La finalul slujbei, Înalt Preasfinţitul Părinte Dimitrios a remarcat că Mănăstirea Secu este o aşezare monahală cu rezonanţă istorică pentru istoria poporului român, dar şi pentru istoria poporului grec, în contextul revoluţiei de eliberare de sub stăpânirea otomană. "În urmă cu 200 de ani, jugul otoman a făcut posibilă unirea popoarelor elen şi român într-o luptă comună pentru libertate. Astăzi, Hristos uneşte Biserica românească cu cea elenă, pentru a lupta duhovniceşte, din punct de vedere misionar, pentru a putea transmite Evanghelia fraţilor noştri din Africa", a adăugat IPS Dimitrios. Arhimandritul Vichentie Amariei, stareţul Mănăstirii Secu, a mulţumit ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor care au venit să participe la hramul închinat Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul. IPS Teofan a citit apoi o rugăciune de dezlegare.

"Ploaia nu a fost un impediment pentru a sta la slujbă"

Pelerinii care au participat la hramul Mănăstirii Secu s-au rugat pentru sănătate, bucurându-se de frumuseţea Sfintei Liturghii, săvârşită de cei trei ierarhi şi de soborul de preoţi. "Ne-a plăcut foarte mult slujba de astăzi şi această mănăstire. Ne simţim mai curaţi la suflet şi mai sfinţiţi, având un avânt spre a făuri viitorul. Este prima dată când vin la Mănăstirea Secu", a declarat Lilian Munteanu, din Chişinău. "M-am închinat moaştelor Sfântului Ierarh Varlaam, care este prăznuit mâine (n.r., astăzi) şi am ascultat Sfânta Liturghie. Ploaia nu a fost un impediment pentru a sta la slujbă; este de la Dumnezeu şi El ştie ce ne trebuie", ne-a spus Elena Radu, din Târgu Neamţ. "Vin în fiecare an la hramul Mănăstirii Secu, pentru că am mare evlavie la Sfântul Ioan Botezătorul, căruia mă rog mereu să mijlocească la Dumnezeu pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult slujba oficiată de cei trei ierarhi şi plec de aici cu o mare bucurie în suflet, pe care o voi împărtăşi şi celor de acasă", a mărturisit Dumitru Toader, din Paşcani.

Două biserici din Protopopiatele Piatra Neamţ şi Rădăuţi vor primi : Binecuvântarea lucrărilor de restaurare

Biserica "Înălţarea Domnului" din parohia Dămuc şi biserica parohiei Brodina de Sus vor fi târnosite astăzi. La aceste evenimente sunt aşteptaţi sute de credincioşi.

Biserica "Înălţarea Domnului" din parohia Dămuc, Protopopiatul Piatra Neamţ, va fi sfinţită astăzi de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Sfântul lăcaş a început să fie ridicat după 1990, iar din anul 2002 este biserică de parohie. Din anul 2002, de când a fost numit paroh părintele Mihai Ionichie, lăcaşul de închinăciune din lemn a suferit mai multe modificări, care au constat în înlocuirea tavanului cu boltă, pictură în tehnica frescă. "Este o binecuvântare pentru noi faptul că lucrările de transformare a bisericii au demarat la o zi după întronizarea ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei a Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan. În anul 2002 a fost montată încălzirea centrală, iar un an mai târziu a fost ridicată casa parohială. În 2005 a fost amenajat drumul către biserică, fiind ridicat un zi de 105 metri. În anul 2007, sfântul lăcaş a fost izolat la exterior, iar un an mai târziu s-a realizat catapeteasma din stejar. La intrarea în curtea bisericii a fost ridicată o clopotniţă. În 2010, pregătindu-ne pentru acest moment sfânt şi de mare bucurie pentru noi, s-a reuşit pictarea clopotniţei cu scena Înfricoşătoarei Judecăţi, care are un efect special asupra credincioşilor noştri", a spus Mihai Ionichie. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sfinţi astăzi biserica parohiei Brodina de Sus, Protopopiatul Rădăuţi, construită de Dumitru Creuco, fiu al satului. Sfântul lăcaş este acoperit cu tablă lindab şi are instalată centrală termică de încălzire. De asemenea, au fost montate clopote, a fost ridicat gard împrejmuitor, a fost sculptată catapeteasma şi a fost realizată pictura.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a XIV-a după Rusalii, duminică, 29 august, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Secu din judeţul Neamţ, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala arhiepiscopală din Suceava. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji la Catedrala arhiepiscopală din Roman.

IPS Pimen şi-a serbat onomastica la Mănăstirea Sihăstria Putnei

Biserica noastră l-a serbat ieri pe Sf. Cuv. Pimen cel Mare, care a trăit în pustia Egiptului în vremea împărăţiei lui Teodosie cel Tânăr, între anii 408-450. Tot ieri, clerul şi credincioşii plaiurilor bucovinene au îmbrăcat straie de sărbătoare pentru aleasa serbare a Întâistătătorului Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. "În această zi (n.r. - ieri), IPS Pimen a săvârşit Sfânta Liturghie la paraclisul din cimitirul Mănăstirii Sihăstria Putnei, din judeţul Suceava. Acum, la ceas aniversar, Centrul Eparhial, credincioşii din acest ţinut al Bucovinei, împreună cu toţi preoţii urează Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen calde urări de sănătate, ani binecuvântaţi şi mult ajutor de la Dumnezeu în slujirea Bisericii noastre Ortodoxe", a spus pr. Dragoş Buta, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

vineri, 27 august 2010

Tabăra de creaţie „Aripi de înger“

În parohia Săvineşti II din Protopopiatul Roznov s-a încheiat ieri Tabăra de creaţie "Aripi de înger". Tabăra s-a bucurat de prezenţa a peste 100 de copii care au învăţat să picteze pe piatră, lemn şi sticlă. Premierea icoanarilor a avut loc ieri în prezenţa partenerilor, a sponsorilor şi a părinţilor. Copiii au provenit atât din Săvineşti, localităţile dinprejur şi Piatra Neamţ, cât şi din familiile celor care s-au întors în ţară din străinătate. La Centrul social "Popasul iubirii milostive" din parohia Săvineşti II, Protopopiatul Roznov, a avut loc ieri încheierea Taberei de creaţie "Aripi de înger", care a debutat pe 17 august. În deschiderea manifestării, moderate de pr. paroh Petru Munteanu, Gabi - Gheorghe Paisa, reprezentantul Direcţiei Sport a judeţului Neamţ, a felicitat copiii care au participat la tabără, exprimându-şi dorinţa de a se întâlni cu aceştia şi anul viitor. Apoi, coordonatorii celor trei grupe de copii au susţinut câte o alocuţiune în care au mulţumit copiilor pentru prezenţa la tabără şi pentru că au fost ascultători şi receptivi. Părintele Mihai Meraru de la parohia Dragomireşti, Protopopiatul Piatra Neamţ a amintit faptul că s-a ocupat de partea spirituală a taberei, fiind de ajutor copiilor atunci când au cerut un sfat duhovnicesc. A urmat cuvântul părintelui paroh Petru Munteanu care a remarcat că "este important pentru noi, creştinii ortodocşi să iubim icoanele". "Mai important este să dorim să pictăm sfintele icoane. Pentru copii, icoana este ca o oglinjoară a sufletului. Când pictăm pe sfinţi, pe Maica Domnului, pe Mântuitorul Hristos dorim să iasă cât mai frumos. Icoana este o oglindă a iubirii celor care o pictează faţă de Domnul Iisus, faţă de Maica Domnului şi faţă de sfinţi", a afirmat pr. paroh Petru Munteanu. Cei 127 de copiii au primit în cadrul festivităţii de premiere diplome şi cadouri din partea organizatorilor.

Icoana, "oglinjoara" sufletului de copil

Cea de-a V-a ediţie a taberei, organizată de parohia "Sf. Voievozi" din Săvineşti în parteneriat cu Direcţia Sport a judeţului Neamţ, a adunat 127 de copii, organizaţi pe trei grupe de vârstă: Piticot (5-8 ani), Junior (8-11 ani) şi Senior (12-17 ani). Fiecare grupă a avut un profesor şi un supraveghetor. Toţi copiii au primit materiale didactice gratuite, pictând pe piatră, lemn şi sticlă. Activitatea taberei s-a desfăşurat începând cu ora 9:30 până la ora 16:00. În fiecare zi tabăra a început cu o rugăciune şi a continuat cu masa de prânz, masă ce a fost oferită gratuit de parohia "Sfinţii Voievozi" din Săvineşti. "Am dorit ca în această tabără să deprindem copilaşii să iubească icoanele Bisericii noastre. Icoana a devenit pentru micuţi o oglinjoară în care ei să-şi privească chipul, apropiindu-se astfel de Mântuitorul Nostru Iisus Hristos, Maica Domnului şi Sfinţii Bisericii noastre. Considerăm că tabăra şi-a împlinit scopul propus. Pe această cale mulţumim tuturor celor ce au sprijinit organizarea acestei ediţii cu sponsorizări sau voluntariat", a declarat pr. paroh Petru Munteanu, care a continuat să explice care au fost scopurile taberei pe care a organizat-o.

Numărul participanţilor, mai mare de la an la an

"Scopul taberei a fost întreit. În primul rând am vrut să oferim un cadru educativ. Tinerii au avut acces la materiale, fiind îndrumaţi de profesori specializaţi care au atestat în pictură. Al doilea scop al taberei a fost acela de a creea legături şi prietenii noi. Copiii s-au împrietenit şi au creat amintirile frumoase în această tabără. Al treilea scop al taberei a fost acela de a păstra în sufletele copiilor amintirea acestei activităţi pe care să o împărtăşească celorlalţi pe parcursul anului şcolar. Numărul participanţilor a crescut an de an, ei provenind de pe raza comunei Săvineşti, din împrejurimi dar şi din Piatra Neamţ", a mai adăugat pr. paroh Petru Munteanu. Pe viitor activitatea taberei va fi lărgită prin înfiinţarea unui atelier de sculptură de care să se ocupe voluntari ai Facultăţii de de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi. "Mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat să organizăm această tabără care a necesitat mai multe cheltuieli. Avem foarte mulţi credincioşi care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Le mulţumim celor care au fost alături de noi, părinţi, bunici, profesori. Am avut părinţi care au venit în concediu din străinătate şi au lăsat copiii să vină în tabăra noastră", a mai spus pr. paroh Petru Munteanu.

Descoperirea talentelor

Tabăra de creaţie "Aripi de înger" şi-a propus să scoată în valoare bucuria picturii şi a armoniei culorilor din fiecare copilaş. Unii sunt mai dăruiţi decât alţii. Prin stimularea copiilor cu premii s-a dorit îndreptarea lor spre pictură, spre artă. "Ne bucurăm atunci când găsim copii foarte talentaţi. Chiar în această tabără, prof. Crin Oglage a descoperit un tânăr talentat, care, din câteva creionări, a îmbrăcat cu o frumuseţe deosebită icoana, punând în evidenţă chipurile sfinţilor. Tabăra se adresează şi este deschisă tuturor şi devine prin pedagogia ei un îndrumar în viaţă. Nădăjduim că toţi cei care au participat în această tabără îşi vor întipări în sufletul lor icoana pe care au pictat-o", a mai adăugat pr. paroh Petru Munteanu. Lucrările copiilor vor fi expuse începând de duminica viitoare în Biserica "Sf. Voievozi" din parohia Săvineşti II, ca o încununare a activităţii lor. Astfel, credincioşii vor avea posibilitatea să admire creaţiile micilor iconari. "Marea majoritate a copiilor vor dori să ia icoanele acasă pentru a le aşeza la loc de cinste sau pentru a le dărui celor dragi. Ne-am dori ca o parte din aceste icoane să fie oferite şi celor care ne-au sponsorizat. Astfel, cei care le vor primi vor descoperi iubirea unui copil şi dorinţa lui de a cunoaşte pe Dumnezeu, Biserica şi sfinţii ei", a declarat pr. paroh Petru Munteanu.

Filiala Săvineşti a Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă"

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost înfiinţată filiala Săvineşti a Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă" (FSS) a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Această mare bucurie care ne-a fost făcută cu această binecuvântare dorim să ne asigure în viitor o colaborare cu FSS. "Acest început al înfiinţării filialei a venit ca o mare realizare şi apreciere a eforturilor pe care parohia noastră le-a făcut în anii din urmă. În cadrul filialei Săvineşti a FSS, pe lângă proiectul social, ne-am dori să fie derulate mai multe proiecte în cadrul cărora să aibă loc mai multe seminarii, dezbateri pe tematici legate de droguri, alcoolism, abandon şcolar, etc.", a conchis pr. paroh Petru Munteanu.

Activităţi multiple timp de nouă zile

Copiii care au participat în Tabăra de creaţie "Aripi de înger" au mărturisit că au învăţat lucruri noi, s-au recreat şi şi-au făcut noi prieteni. "În această tabără, care a început şi s-a încheiat cu rugăciune, am desenat, am pictat şi m-am distrat alături de ceilalţi copii. Am venit în toate cele nouă zile ale taberei şi pot spune că mi-a plăcut foarte mult atmosfera de aici. Am învăţat lucruri noi de la persoanele care ne-au coordonat", a spus Andra Bianca Apetrei, 10 ani. "În această tabără am pictat, m-am jucat şi mi-am făcut noi prieteni. Am învăţat multe lucruri noi atât de la preoţii care ne-au fost alături cât şi de la îndrumători. Am lucrat icoane pe piatră, pe lemn, pe hârtie. Mă bucur că am luat Premiul I la secţia "Piticot", a declarat Elena Ramona Gaşpar, 8 ani.

Centrul social "Popasul iubirii milostive", cantina parohiei

Activitatea Tabărei de creaţie "Aripi de înger" s-a desfăşurat în Centrul social "Popasul iubirii milostive", ridicat prin fonduri obţinute de la Uniunea Europeană, prin Programul de Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională (RICOP) de către Consiliul Local al comunei Săvineşti. Spaţiul nu şi-a putut continua destinaţia de cantină socială a Primăriei Săvineşti din lipsă de fonduri. "Am preluat prin hotărârea Consiliului Local spaţiul, care a trebuit să-şi păstreze destinaţia iniţială, aceea de cantină socială. S-au împlinit cinci ani de când parohia Săvineşti II asigură în fiecare zi, pe tot parcursul anului şcolar, o masă de prânz gratuită unui număr de 45 de copii. Aceşti copii sunt identificaţi prin anchetele sociale ale Primăriei şi prin intermediul profesorilor şi diriginţilor de şcoală. La sfârşitul orelor vin în această locaţie şi iar masa de prânz întrucât fac parte din familii nevoiaşe. Aceste proiect a fost îndrăzneţ, neavând un sprijin constant. Credincioşii ne ajută pentru ca noi să putem continua ceea ce ne-am propus", a mărturisit pr. paroh Petru Munteanu. Din lipsa fondurilor porţiile de hrană au fost înjumătăţite din lipsa fondurilor necesare. Dacă Centrul social "Popasul iubirii milostive" ar îndeplini standardele Uniunii Europene, ar exista posibilitatea ca hrană să fie gătită aici. În aceste condiţii, parohia Săvineşti II a încheiat un contract cu un restaurant din apropiere. Acum se doreşte obţinerea acreditării pentru activitatea de aici, care ar permite obţinerea unor fonduri.

IPS Pimen, la moment aniversar

De sărbătoarea Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, îşi aniversează onomastica. Pe 25 august, Înalt Preasfinţia Sa a împlinit 81 de ani. Astăzi, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor va oficia Sfânta Liturghie în biserica cimitirului Mănăstirii Sihăstria Putnei.

La Catedrala arhiepiscopală "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava" a fost săvârşită miercuri, 25 august, Sfânta Liturghie de către IPS Pimen, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Slujba arhierească s-a săvârşit cu prilejul zilei de naştere a Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen. Astăzi, Părintele Arhiepiscop Pimen va sluji în biserica cimitirului Mănăstirii Sihăstria Putnei, din judeţul Suceava. IPS Pimen s-a născut în satul Herăşti, comuna Greabănu, judeţul Buzău. Simţind chemare spre viaţa monahală, în 1948 îşi îndreaptă paşii către Mănăstirea Neamţ. Ca frate de mănăstire, urmează cursurile Seminarului monahal, pe care îl absolveşte în anul 1951. În acelaşi an, pe data de 10 martie, este călugărit, iar pe 29 iunie este hirotonit diacon. Îşi continuă studiile la Facultatea de Teologie din Bucureşti, pe care le termină în 1957. Începând cu data de 1 august 1957, este numit stareţ la Mănăstirea Putna. În acelaşi an, pe 6 octombrie, este hirotonit preot. În perioada 1974-1978 urmează cursurile de limbă germană în cadrul Universităţii din Köln. Tot în perioada aceasta este trimis de Patriarhia Română, pentru două luni, la Arhiepiscopia Ortodoxă Română cu reşedinţa în Detroit (SUA), iar apoi, timp de opt luni, a fost trimis, în 1978, la Ierusalim, la Căminul Patriarhiei. I s-au încredinţat apoi alte funcţii de înaltă răspundere: în perioada 1977-1982 activează ca exarh al mănăstirilor din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, pentru ca, în ziua de 24 iunie 1982, să fie hirotonit Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Pe 24 ianuarie 1991 a fost ales Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, înscăunarea având loc pe data de 3 martie 1991.

Înalt Preasfinţiei Sale,

Înalt Preasfinţitului Pimen,

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

Înalt Preasfinţia Voastră,

La prăznuirea Sfântului Cuvios Pimen cel Mare, al cărui nume îl purtaţi, Vă adresez urări de sănătate, bucurie, pace şi viaţă îndelungată. Hristos Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Pimen, ocrotitorul Înalt Preasfinţiei Voastre, să Vă dăruiască putere pentru o rodnică slujire arhierească în Sfânta Sa Biserică.

Întru buni şi frumoşi ani!

Cu frăţească dragoste întru Hristos Iisus, Domnul nostru,

† Teofan,

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

joi, 26 august 2010

Acţiuni caritabile în Episcopia Huşilor

În perioada 7-25 august 2010, Sectorul Social-filantropic şi misionar al Episcopiei Huşilor a organizat o serie de activităţi caritabile în câteva localităţi ale judeţului Vaslui. Programul s-a derulat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor. Peste 600 de familii cu o situaţie socială precară şi cu mulţi copii, din judeţul Vaslui, au primit în ultimele două săptămâni haine şi încălţăminte pentru toate categoriile de vârstă. Totodată, având în vedere apropierea noului an şcolar, au fost oferite şi rechizite copiilor din familiile cele mai defavorizate din punct de vedere material. După cum ne-a relatat pr. Marin Tudorică, secretar eparhial al Episcopiei Huşilor, în acţiunile desfăşurate, bisericile parohiale au devenit centre de distribuţie pentru ajutoarele oferite. Astfel, au fost desfăşurate acţiuni în următoarele locuri:

- Ghergheşti, pentru beneficiarii din satele Ghergheşti, Miceşti, Lunca, Soci, Dragomăneşti, Valea Lupului, Corodeşti, Chetrosu, Draxeni, Lazu şi Rugăria;

- Ciocani, având ca beneficiari locuitori din satele Ciocani, Râpa Mâţii şi Crâng;

- Movileni, cu beneficiari din satele Movileni, Mireni, Chilieni şi Corodeşti de Jos. Acţiunile Centrului Eparhial Huşi au fost realizate cu sprijinul Fundaţiilor "Prieteni pentru Moldova" şi "Maica Tereza", ambele din Olanda, şi sunt parte componentă a programului "Ajutor pentru familii sărace şi cu mulţi copii", având ca scop îmbunătăţirea situaţiei sociale a familiilor nevoiaşe din judeţul Vaslui.

"Oamenii au fost foarte bucuroşi, pentru că au fost scutiţi de anumite cheltuieli"

Acţiunile filantropice vor continua pe parcursul săptămânilor următoare şi în alte locaţii din judeţul Vaslui, programul menţionat derulându-se în fiecare an, din 2003. La nivel de parohie, există o evidenţă a familiilor aflate în dificultate. În momentul în care se organizează o acţiune filantropică, Sectorul Social-filantropic şi misionar al Episcopiei Huşilor anunţă preoţii parohi, iar ei, la rândul lor, înştiinţează familiile care au nevoie de sprijin. "Scopul acţiunilor caritabile care au fost organizate în această lună este acela de a ajuta familiile sărace şi cu mulţi copii din satele judeţului Vaslui. Familiile care au beneficiat de sprijin sunt modeste, cu venituri foarte mici. Unele familii se întreţin doar din alocaţia copiilor. Oamenii au fost foarte bucuroşi pentru că au fost scutiţi de anumite cheltuieli, mai ales acum, înainte de începerea anului şcolar. Noi am dus atât îmbrăcăminte pentru copii, cât şi rechizite şcolare", a declarat pr. Constantin Mogoş, consilier în probleme sociale şi misionare al Episcopiei Huşilor.

Icoanele pictate de copii, în casele enoriaşilor

Copiii din parohia "Sf. Vasile cel Mare" din cartierul ieşean Nicolina au expus, la începutul lunii în curs, icoanele pe care le-au realizat la cercul de pictură. Acestea vor fi vândute enoriaşilor, în scopul sprijinirii copiilor nevoiaşi din parohie.

La Biserica cu hramurile "Sf. Vasile cel Mare" şi "Sf. Ioan Iacob Hozevitul" din Iaşi, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 2, a avut loc a doua ediţie a expoziţiei de pictură a copiilor din parohie. Duminica trecută, icoanele au fost sfinţite de către pr. paroh Lucian Golinschi, pentru ca ulterior să fie vândute credincioşilor care doresc să-i cinstească pe sfinţii zugrăviţi de copii. Fondurile obţinute din vânzarea acestor icoane vor fi direcţionate către copiii nevoiaşi din parohie, sub forma unor daruri pe care micii iconari vor să le facă cu ocazia începutului noului an şcolar. "În acest fel, artiştii iconari au bucuria de a fi realizat o icoană frumoasă ce se doreşte a fi aşezată la loc de cinste în casele unor creştini, iar pe de altă parte, au bucuria de a dărui celor care nu au posibilităţi materiale. Cursurile de pictură vor fi reluate la începutul lunii octombrie", a declarat pr. paroh Lucian Golinschi.

"Am explicat copiilor imaginile pe care ei le-au zugrăvit"

Atelierul de pictură a avut loc în fiecare sâmbătă, în casa praznicală, şi a fost coordonat de prof. Mircea Romaşcan. Programul a început cu o rugăciune, beneficiarii atelierului fiind împărţiţi pe două grupe. O parte din copii au venit să picteze şi în timpul vacanţei de vară, astfel încât să finalizeze icoanele, care au fost aduse la o formă cât mai apropiată de icoana ce le-a servit ca model. "Am căutat să împlinim dorinţa copiilor de a fi împreună, de a se aduna pentru a picta. La fiecare curs de pictură am explicat copiilor imaginile pe care ei le-au zugrăvit. De asemenea, când ne-am aflat în preajma unui praznic împărătesc, am discutat despre semnificaţiile unei astfel de sărbători. Cercul de pictură s-a împletit în mod armonios cu Programul "Hristos împărtăşit copiilor". Acest cerc de pictură este o nădejde că şi în viitor vom avea tineri, copii, persoane cu multă energie în biserică. Lucrul acesta este plin de speranţă, pentru că ne confruntăm cu efectele secularizării şi în parohia noastră", a mai adăugat pr. paroh Lucian Golinschi. Cercul de pictură de la parohia "Sf. Vasile cel Mare" a fost înfiinţat în luna noiembrie a anului 2008. Anul trecut, de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob, al doilea hram al sfântului lăcaş din cartierul ieşean Nicolina, a avut loc prima expoziţie realizată de copii.

Sfinţiri de bisericiîn eparhiile Sucevei şi Iaşilor

Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a sfinţit duminică Biserica "Sfântul Vasile cel Mare" din Suceava, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a resfinţit Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" din parohia Scobinţi, Protopopiatul Hârlău.

Mii de credincioşi au participat la slujba de sfinţire a Bisericii "Sf. Vasile cel Mare" din Protopopiatul Suceava 1. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Nicolae Herghelegiu a fost hirotonit preot. Iniţial, părintele paroh Dumitru Herghelegiu a început ridicarea unei alte biserici, însă a întâmpinat unele obstacole. După cum ne-a explicat pr. paroh Dumitru Herghelegiu, construcţia primei biserici va funcţiona ca grădiniţă pentru copiii familiilor din cartierul Tineretului. Ridicarea celei de-a doua biserici, cu hramul "Sf. Vasile cel Mare", a început în anul 2008. "Am avut până în prezent 29 de procese în instanţă. Am zidit biserica şi, când să o acopăr, am dat peste o altă problemă, întrucât acoperişul ar fi fost aproape de firele de înaltă tensiune. Am deviat instalaţia electrică şi am reuşit acoperirea sfântului lăcaş. Demisolul bisericii funcţionează drept casă de prăznuire. Nu am demarat lucrările de finisare şi montare a încălzirii centrale, din lipsa fondurilor necesare", a explicat pr. paroh.

"Credincioşii au făcut totul pentru biserică"

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a resfinţit, în Duminica a XIII-a după Rusalii, Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" din parohia Scobinţi. La această sărbătoare au participat peste 2.000 de credincioşi. Sfânta Liturghie a fost săvârşită pe un podium special amenajat în curtea sfântului lăcaş. După cum ne-a relatat pr. Nicolae Crăciun, protoiereul Protopopiatului Hârlău, la finalul slujbei, pr. paroh Vasile Argatu a primit rangul de iconom stavrofor. Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" a fost ridicată de Mihai Cantacuzino Paşcanu. După 1990 s-au efectuat o serie reparaţii capitale, ce au constat în schimbarea în totalitate a acoperişului, tencuirea exteriorului, schimbarea tâmplăriei, restaurarea icoanelor de pe catapeteasmă, pardosirea interiorului sfântului lăcaş cu marmură etc. Pictura în tehnica frescă a fost realizată, în zece luni, de pictorul Maria Pascal, fiică a satului Scobinţi. S-au cumpărat policandre noi şi obiectele necesare desfăşurării sfintelor slujbe. "Lucrările s-au realizat cu fonduri substanţiale, având sprijinul credincioşilor. În multe cazuri nu mă puteam ridica la înălţimea jertfelniciei oamenilor, care au luat mereu iniţiativa de a contribui la reconsolidarea lăcaşului de închinăciune. Au fost perioade în care aveam la lucru câte 40 de săteni, ţinând cont că am avut meşteri care ridică biserici şi case. Tot ceea ce s-a realizat este din meritul credincioşilor din Scobinţi, eu nefăcând altceva decât să fiu un simplu supraveghetor. Mai mult decât atât, înaintaşii acestei parohii au făcut tot posibiliul pentru ca sfântul lăcaş din Scobinţi să fie un loc de rugăciune, de odihnă, de reculegere sufletească, un loc în care să simţi prezenţa lui Dumnezeu în mod deplin. Credincioşii au făcut totul pentru biserică, mai ales că majoritatea sunt agricultori sau pensionari, cu venituri foarte mici. A fost ridicată o casă socială cu o capacitate de 100 de persoane, o troiţă şi s-a amenajat gardul împrejmuitor", a declarat pr. paroh Vasile Argatu.

luni, 23 august 2010

Binecuvântări de har în parohiile Lunca şi Zăneşti

Sute de credincioşi au participat sâmbătă la resfinţirea Bisericii "Sfântul Dimitrie" din parohia Lunca, Protopopiatul Botoşani. Ieri a avut loc sfinţirea Bisericii parohiale "Sfântul Nicolae" - Zăneşti, Protopopiatul Roznov.

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat sâmbătă resfinţirea Bisericii "Sf. Dimitrie" din parohia Lunca. De dimineaţă, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a fost întâmpinat în poarta sfântului lăcaş de copii îmbrăcaţi în straie populare, credincioşi şi soborul de preoţi. Pentru acest moment deosebit au fost lăsaţi să zboare mai mulţi porumbei albi. Într-o atmosferă duhovnicească, de linişte, slujba de resfinţire a fost săvârşită aşa cum este tradiţia, mai întâi în exteriorul şi apoi în înteriorul bisericii.

În sfântul altar, "mai aproape de Dumnezeu"

La final, oamenii au trecut prin sfântul altar şi s-au închinat la sfânta masă. "Este o mare sărbătoare sfinţirea unei biserici. Se poate intra o singură dată prin sfântul altar. Este o tradiţie frumoasă şi de aceea venim să ne rugăm pentru sănătate şi pentru toate cele ce sunt de folos pentru noi", a declarat Vasile Radu, din Botoşani. "Am fost la mai multe sfinţiri de biserici, pentru a trece prin sfântul altar. Aveam mai multă putere, pentru că eram tânără. Mulţumesc însă lui Dumnezeu că mi-a ajutat acum să ajung să trec din nou prin sfântul altar. Am simţit o mare putere, parcă am fost mai aproape de Dumnezeu", a declarat Eleonora Covaliu, de 79 de ani, din Lunca. După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învăţătură. La final, pr. Lucian Leonte, protoiereul Protopopiatului Botoşani, a remarcat faptul că, în timpul slujbei, IPS Teofan a cerut Sfântului Duh atât sfinţirea bisericii, cât şi a sufletelor celor prezenţi, iar pr. paroh Cristinel Axinte a mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru prezenţă. Cei care au contribuit la restaurarea sfântului lăcaş închinat Sfântului Dimitrie au primit distincţii de vrednicie. Lucrările de reconsolidare şi renovare la Biserica "Sf. Dimitrie" s-au derulat în perioada 1999-2005, prin străduinţa părintelui paroh Cristinel Axinte, prin contribuţia enoriaşilor din parohie şi a altor donatori şi ajutători. Pictura a fost realizată între 2000-2005, în tehnica frescă.

Târnosirea Bisericii "Sfântul Nicolae" din parohia Zăneşti

Parohia Zăneşti din Protopopiatul Roznov a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare, când a fost sfinţită Biserica "Sf. Nicolae" de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan. Şi aici, ierarhul locului a fost întâmpinat de copii care purtau straie de căluşari şi de mulţimea de credincioşi, care au stat timp de câteva ore în soare, înfruntând căldura. Doi tineri din parohie au ţinut pe braţe colacul şi sarea pe care Părintele Mitropolit le-a binecuvântat. După târnosirea sfântului lăcaş a avut loc Sfânta Liturghie, pe un podium amenajat în curtea bisericii. La final, pr. Vasile Ţoc, protoiereul Protopopiatului Roznov, a mulţumit Arhipăstorului Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru prezenţă, dar şi credincioşilor, care "au lăsat toate ale lor şi au venit să se roage şi să primească binecuvântare". A urmat cuvântul părintelui paroh Cristinel Munteanu, care a amintit fazele construirii, dotării şi înfrumuseţării Bisericii "Sf. Nicolae" în cei 18 ani, după care a mulţumit celor care au sprijinit ridicarea sfântului lăcaş. Pr. paroh Cristinel Munteanu a primit din partea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan rangul de iconom stavrofor, iar ctitorilor li s-au oferit distincţii de vrednicie. Programul liturgic s-a încheiat cu citirea unei rugăciuni de dezlegare.

Dobândirea împărăţiei cerurilor prin Hristos

În cuvântul de învăţătură rostit în Duminica a XIII-a după Rusalii, IPS Teofan a vorbit despre semnificaţiile Pildei lucrătorilor celor răi. "Omul care se va întâlni cu Dumnezeu la sfârşitul veacurilor sau atunci când se roagă trebuie să aibă credinţa cea adevărată în Domnul Hristos. În Evanghelia de astăzi (n.r. ieri), Mântuitorul spune: "Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: "Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri?"". Piatra de temelie pe care se zideşte casa oricărei vieţi umane autentice este Hristos. Întâlnirea cu Dumnezeu, adevărata viaţă pe acest pământ şi dobândirea împărăţiei cerurilor nu poate avea loc decât în Hristos Domnul. Omul poate dăinui doar în Hristos. Oricine încearcă să fugă de această piatră, despre care vorbeşte Evanghelia, are o viaţă spulberată, fără de Hristos. Întâlnirea noastră cu Hristos se realizează prin faptul că avem la temelia vieţii noastre credinţa dreptslăvitoare în Mântuitorul, cea pe care Biserica îşi clădeşte existenţa. Sf. Ap. Pavel ne cere patru lucruri pentru ne putea întâlni cu Hristos: "Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă" (I Corinteni 16-13). În următorul verset, Sf. Ap. Pavel le spune corintenilor: "Toate ale voastre cu dragoste să se facă". Mesajul pe care Biserica îl aşază la rădăcina sufletelor noastre astăzi este să avem dragoste, ca temelie a tot ceea ce există", a spus Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan.

sâmbătă, 21 august 2010

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va resfinţi astăzi Biserica "Sf. Dimitrie" din parohia Lunca, Protopopiatul Botoşani, iar mâine va târnosi Biserica "Sf. Nicolae" a parohiei Zâneşti, Protopopiatul Roznov. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sfinţi mâine Biserica "Sf. Vasile cel Mare" din Suceava, iar PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va sluji la Catedrala episcopală din Huşi. PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va resfinţi Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" din parohia Scobinţi, Protopopiatul Hârlău, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji la Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din parohia Dumbrava, Protopopiatul Oneşti, unde va sfinţi un aşezământ social-filantropic şi clopotniţa acestei parohii.

vineri, 20 august 2010

Sfinţiri de biserici în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va resfinţi sâmbătă, 21 august 2010, Biserica "Sf. Dimitrie" din parohia Lunca, Protopopiatul Botoşani. Duminică, 22 august, Părintele Mitropolit Teofan va târnosi Biserica "Sf. Nicolae" a parohiei Zâneşti, Protopopiatul Roznov. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sfinţi Biserica "Sf. Vasile cel Mare" din Suceava, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va resfinţi Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" din parohia Scobinţi, Protopopiatul Hârlău.

Şcoală de vară la Filipeni

Şcoala cu clasele I-VIII "Alecu Russo" din Bacău, Colegiul Naţional "Gh. Vrânceanu" din Bacău, Şcoala de Arte şi Meserii Filipeni din Bacău şi parohia Lunca, Protopopiatul Bacău, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului şi Complexul Muzeal de Ştiinţe "Ion Borcea" din Bacău, au derulat, începând de marţi, 17 august 2010, până astăzi Şcoala de vară de la Filipeni. Manifestările din cadrul Şcolii de vară de la Filipeni au avut binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Scopul proiectului a fost conştientizarea şi aprofundarea cunoştinţelor religioase prin tradiţie, culoare, creaţie şi implicarea elevilor în viaţa comunităţii, având ca obiective cunoaşterea şi păstrarea naturii prin cântec şi culoare, conştientizarea sensului şi a semnificaţiilor normelor care călăuzesc viaţa şi activitatea oamenilor în comunitate, iniţierea elevilor în practicarea unui comportament creştin activ, responsabil, tolerant, comunicativ, autoevaluativ, dezvoltarea competenţelor artistice şi a celor de voluntariat, dezvoltarea sentimentului de colaborare şi a responsabilităţii faţă de semenii noştri.

joi, 19 august 2010

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului le construieşte case sinistraţilor

Inundaţiile din ultimele două luni au afectat sute de gospodării din mai multe parohii ale Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Luna viitoare vor începe lucrările la o parte din casele sinistraţilor. In urma apelului la solidaritate al Centrului Eparhial Roman, pentru ajutorarea familiilor afectate de inundaţii, în parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului s-a reuşit colectarea de fonduri. Banii vor fi utilizaţi în vederea construirii de case pentru familiile afectate şi rămase fără adăpost, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii şi achiziţionarea de materiale de construcţii sau aparatură electrocasnică. Lucrările vor începe după 1 septembrie, întrucât, în această perioadă, Biroul de Asistenţă socială al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în colaborare cu preoţii parohi, efectuează anchete sociale în zonele afectate de inundaţii. Aceste anchete vor identifica cele mai deosebite cazuri, pentru ca, ulterior, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, oamenii să primească ajutor. "Pentru sinistraţii din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a fost repartizată de către Permanenţa Consiliului Naţional bisericesc, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, suma de 100.000 de lei, care va fi utilizată pentru construcţia sau reconsolidarea caselor din localităţile afectate de revărsarea apelor. Colecta din Eparhia Romanului şi Bacăului a demonstrat, şi în acest an, că locuitorii din parohiile acestei arhiepiscopii au fost aproape de semenii lor greu încercaţi, donând pentru ei bani, alimente şi alte bunuri", a declarat pr. Constantin Gherasim, inspector în probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Centre de colectare înfiinţate la protopopiate

La iniţiativa şi cu binecuvântarea PS Episcop Ioachim Băcăuanul, Consiliul Eparhial Roman a aprobat, la sfârşitul lunii iunie, înfiinţarea de urgenţă la nivelul fiecărui protopopiat a unui fond de ajutorare a familiilor sinistrate, ca urmare a situaţiei grave provocate de inundaţiile din ultima parte a lunii iunie. Ca şi în cazul calamităţilor din anii anteriori, Centrul Eparhial Roman, prin intermediul protopopiatelor, va interveni pentru ajutorarea comunităţilor care au fost lovite de furia apelor.

Activitate de voluntariat la Târgu Neamţ

Membrii Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Români (ATOR) - filiala Târgu Neamţ, în parteneriat cu Organizaţia Internaţională "Salvaţi Copii", au organizat duminică, 15 august, o acţiune stradală de informare privind siguranţa pe internet, în cadrul campaniei Sigur.info. "Au fost implicaţi 25 de voluntari care au distribuit pliante pentru părinţi, adolescenţi şi copii. S-au remarcat voluntarii Simona Ioniţă, Laura Atomei şi Roxana Ţuţuianu, coordonaţi de către prof. Filip Daniela, de la Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" din Tg. Neamţ", a declarat pr. Gheorghe Marian Filip, coordonatorul ATOR - filiala Tg. Neamţ. Prima activitate de voluntariat a tinerilor din ATOR Tg. Neamţ a avut loc pe 1 iunie, de Ziua Copilului, şi a constat în distribuirea de pliante atât pe stradă, cât şi în fiecare şcoală din oraş, promovându-se "un internet curat" pentru copii. Tot atunci, grupul folk al ATOR - filiala Târgu Neamţ, coordonat de prof. Filip Daniela, a răspuns invitaţiei reprezentanţilor Casei de Cultură "Ion Creangă" din oraş, de a participa la concertul organizat cu prilejul Zilei Copilului.

miercuri, 18 august 2010

20 de copii din Lupăria sunt răsplătiţi cu spectacole şi pelerinaje

Copiii din parohia Lupăria, Protopopiatul Hârlău, vor participa duminică, 22 august, la piesa "Tom Degeţel" de la Teatrul Vasilache din municipiul Botoşani. Micii enoriaşi iau parte la Programul catehetic "Hristos împărtăşit copiilor".

Activitatea va avea loc la iniţiativa părintelui paroh Iliuţă Gabriel Bortaş, care este şi secretarul Protopopiatului Hârlău, şi este susţinută de membrii Consiliului parohial al Bisericii "Sf. Dumitru" - Lupăria şi de Şcoala Generală Prăjeni. "Beneficiarii acestei acţiuni sunt foarte entuziaşti prin faptul că participă în fiecare duminică la sfintele slujbe, oferind răspunsurile liturgice. De asemenea, cu prilejul serbării celui de-al doilea hram al bisericii noastre, în luna iulie a acestui an, copiii au fost ei înşişi actori, prezentând în faţa enoriaşilor o piesă de teatru", a declarat pr. paroh Iliuţă Gabriel Bortaş. Cei 20 de copii din parohia Lupăria vor merge la sfârşitul lunii august într-un pelerinaj la mănăstirile din judeţul Neamţ, cazarea urmând a fi asigurată de Schitul Sihla al Mănăstirii Sihăstria, prin bunăvoinţa protosinghelului Pahomie Catană, egumenul obştii monahale.

Cum sunt apropiaţi copiii de Biserică

Proiectul catehetic "Hristos împărtăşit copiilor" a început în parohia Lupăria în primăvara anului 2009 şi s-a concretizat în participarea copiilor atât la orele de cateheză, cât şi la sfintele slujbe, unde au oferit răspunsurile liturgice la strană. Au fost organizate jocuri mai ales după participarea lor la Tabăra "Floare de colţ" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din această vară, la Durău. Înaintea serbării celui de-al doilea hram al bisericii parohiale din localitatea Lupăria, copiii au avut mai multe întâlniri cu Mihaela Nistorică, director adjunct al Teatrului Vasilache din Botoşani, pentru a pregăti o scenetă. "Receptivitatea copiilor se poate vedea în activităţile pe care le desfăşurăm. Copiii vin la aceste ore sau la biserică, pentru că ştiu că vor fi recompensaţi. Vrem să le dăm un impuls, pentru ca un număr cât mai mare de tineri să participe la programul catehetic. Mai mult de atât, în cadrul mai multor întâlniri, micii enoriaşi ai parohiei au avut posibilitatea să aleagă subiectele pe care vor să le discute. Încercăm, prin intermediul orelor de cateheză, să-i determinăm pe copii să se apropie de Sfânta Biserică şi să vadă frumuseţea Ortodoxiei", a mai adăugat pr. paroh Iliuţă Gabriel Bortaş.

Întruniri preoţeşti în Protopopiatele Hârlău şi Bârlad

Preoţii din Protopopiatul Hârlău s-au reunit ieri în şedinţă lunară. Părintele Mihai Doru Cozma, de la parohia Bădeni, a prezentat referatul "Rânduieli tipiconale privind slujba în sobor". "Tema a fost urmărită cu atenţie de preoţii prezenţi, fiind dezbătută prin mai multe luări de cuvânt. În cadrul acestei şedinţe a fost prezentată adresa Centrului eparhial Iaşi cu privire la cursurile de definitivat în preoţie şi metodologia obţinerii gradului definitiv în preoţie. S-a mai discutat despre suplinirea parohiilor pe perioada concediilor, iar la final s-a făcut un bilanţ al fondurilor care au fost strânse pentru persoanele care au suferit de pe urma inundaţiilor din acest an", a declarat pr. Nicolae Crăciun, protoiereul Protopopiatului Hârlău. Tot ieri a avut loc conferinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul Bârlad. Tema cu titlul "Creştinul în faţa suferinţei şi a morţii" a fost prezentată de pr. Petru Giuşcă, de la parohia "Învierea Domnului" din Bârlad. "Preoţii prezenţi au fost de acord că suferinţa şi moartea sunt o realitate, dar ele sunt, conform învăţăturii Bisericii noastre şi revelaţiei divine, o consecinţă a păcatului strămoşesc. Dacă moartea nu poate fi evitată, suferinţa poate fi diminuată sau chiar eliminată atunci când omul se îndreaptă spre Dumnezeu", a spus pr. Vasile Lăiu, protoiereul Protopopiatului Bârlad. În partea a doua a întâlnirii au fost expuse mai multe hotărâri venite de la Centrul eparhial Huşi, în vederea susţinerii şi implementării activităţii pastoral-misionare din parohii. S-a prezentat bilanţul ajutoarelor umanitare care au fost strânse pentru sinistraţi de parohiile Protopopiatului Bârlad.

marți, 17 august 2010

Prăznuirea Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec

Mănăstirea Văratec din judeţul Neamţ şi-a serbat ieri cel de-al doilea hram. Sf. Cuv. Iosif de la Văratec, prăznuit de Biserica noastră pe 16 august, a fost cinstit în mod deosebit de cea mai mare obşte de maici din ţară şi de mulţime de pelerini. Praznicul Adormirii Maicii Domnului a adunat, duminică, în biserici, mii de credincioşi care s-au rugat Născătoarei de Dumnezeu să mijlocească înaintea tronului Preasfintei Treimi, cinstindu-i mutarea ei la cer. Mănăstirea Văratec, una dintre cele mai vechi vetre monahale din ţara noastră, şi-a serbat, cu două zile în urmă, primul hram. Programul liturgic a început sâmbătă seara, cu Slujba Privegherii, şi a continuat cu Prohodul Maicii Domnului. Pe 15 august, Sfânta Liturghie s-a săvârşit pe o scenă amenajată lângă sfântul lăcaş, ce datează din anul 1785, fiind ctitoria schimonahiei Olimpiada. În anul 2008, în urma canonizării Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec, aşezarea monahală a primit al doilea hram, Sf. Cuv. Iosif, sfânt care a povăţuit duhovniceşte maicile de la Văratec timp de 30 de ani. Acum, cinstitele lui moaşte se află în mormântul din biserica mănăstirii.

Pelerinaj la mormântul Sfântului Cuvios Iosif

Duminică seara s-a oficiat Privegherea pentru Sf. Cuv. Iosif de la Văratec. Ieri-dimineaţă, credincioşii au păşit din nou pragul mănăstirii, pentru a se adăpa din rugăciunea oficiată la serbarea celui de-al doilea hram. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de 25 de preoţi şi diaconi. Din soborul de preoţi a făcut parte şi arhim. Luca Diaconu, exarh al zonei Neamţ, dar şi stareţi sau preoţi parohi din judeţul Neamţ. Podiumul amenajat pentru slujbele hramului a fost împodobit cu flori, în faţa credincioşilor fiind aşezate cele două icoane ale hramurilor mănăstirii: Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Cuv. Iosif de la Văratec. Lăcaşul de cult al aşezării monahale, construit în stilul vechi moldovenesc, cu elemente de arhitectură străină, a fost pregătit şi împodobit pentru cele două zile de hram. Oamenii care au intrat în biserică s-au închinat sfintelor icoane, la mormântul Sfântului Cuvios de la Văratec, şi raclei ce adăposteşte 22 de părticele din sfinte moaşte ale mai multor sfinţi ai Bisericii Ortodoxe.

Trăirea vieţii monahale cu rugăciune, smerenie şi dragoste

După citirea Sfintei Evanghelii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a făcut referire la viaţa Sfântului Iosif de la Văratec şi la trăirea vieţii monahale. "Pustnicii sunt oameni care încearcă să dobândească darurile Sfântului Duh şi aleargă să dobândească în viaţa lor teologia fericirilor. Părintele Iosif din Sfântul Munte Athos, mutat la Dumnezeu într-o zi de 15 august, în scrisorile sale către călugării, călugăriţele sau laicii care îi scriau, a făcut referire la modul în care se trăieşte viaţa monahală. În primul rând, bătrânul Iosif cere ca monahul sau monahia să aibă, înainte de toate, iubire fără margini pentru Dumnezeu, pentru cei cu care vieţuieşte, pentru întreaga suflare omenească. Sfântul Iosif spune că cel care mult iubeşte mult primeşte, iar cel care iubeşte puţin primeşte puţin. Cel care nu iubeşte, spune el, mare tulburare şi împrăştiere are în ceas de rugăciune. Bătrânul Iosif îndemna să avem mereu în cugetul nostru rugăciunea către Dumnezeu, în mod special rugăciunea minţii. În al treilea rând, Sfântul Iosif cere celui care se află în sihăstria monahală să fie înveşmântat în haina smereniei. Omul nu poate avea în inima lui rugăciunea şi iubirea, dacă nu poartă haina pe care a avut-o Domnul Hristos, pe care a avut-o Maica Domnului", a spus Părintele Mitropolit Teofan, care a citit în timpul slujbei o rugăciune de dezlegare. La final, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a oficiat Slujba Parastasului pentru ctitori. Soborul de preoţi, alături de IPS Teofan, s-a îndreptat către gropniţa mănăstirii, unde s-a făcut un trisaghion pentru moş Gheorghe Lazăr, ale cărui oseminte sunt adăpostite într-o raclă din lemn.

Corul Mănăstirii Văratec a împlinit cinci ani de existenţă

Răspunsurile liturgice din cadrul slujbelor de hram au fost date de Corul "Sf. Cuv. Iosif de la Văratec", înfiinţat în anul 2005 la îndrumarea stavroforei Iosefina Giosanu, stareţa Mănăstirii Văratec, şi la sfatul pr. conf. dr. Florin Bucescu, de la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi. Corul poartă numele Sfântului Cuvios Iosif şi a fost înfiinţat în anul 2005, când s-au împlinit 200 de ani de la înfiinţarea mănăstirii. "Am avut câteva concerte atât în ţară, cât şi în străinătate, în diferite perioade ale anului, şi am participat şi la cursurile de Masterclass de cânt bizantin de la Iaşi, din ultimii doi ani. Vrem să continuăm tradiţia muzicii psaltice. Hramul mănăstirii reprezintă pentru noi o mare bucurie duhovnicească, pentru că simţim prezenţa şi ajutorul Maicii Domnului şi al Sfântului Iosif în mijlocul nostru mai mult ca oricând. Deşi suntem membre ale acestui cor, totuşi avem şi alte ascultări de îndeplinit în mănăstire, mai ales în perioada celor două zile de hram", a declarat maica Elefteria Balcoş, dirijoarea Corului Mănăstirii Văratec.

Biserica „Sfânta Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni“ şi-a serbat hramul

Biserica noastră a pomenit ieri Sfânta Mahramă a Domnului şi pe Sfinţii Martiri Brâncoveni. Singura biserică închinată acestei sărbători, aflată în cartierul ieşean Cantemir, şi-a serbat hramul.

Programul liturgic a început duminică seara, cu Slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată de pr. Vilie Doroşincă, protoiereul Protopopiatului Iaşi 2. Din soborul de preoţi a mai făcut parte şi pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor, care a ţinut şi un cuvânt de învăţătură. Ieri-dimineaţă au fost oficiate Utrenia, Acatistul Sfintei Mahrame şi cel al Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi Sfânta Liturghie. "În continuarea acestui eveniment de mare bucurie al hramului bisericii, aseară (n.r. - ieri), tinerii din parohie au organizat o serată duhovnicească. Ei s-au pregătit să cinstească atât importanţa sărbătorii hramului, în sine, cât şi a sărbătorilor din cursul lunii august, respectiv, Schimbarea la Faţă, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ne-am bucurat pentru că, atât aseară (n.r. - duminică seara), cât şi astăzi (n.r. - ieri), biserica a fost împodobită de credincioşii rugători. Suntem încurajaţi de prezenţa oamenilor în contextul lucrărilor care urmează să fie desfăşurate", ne-a relatat pr. Nicolae Dorneanu.

Credincioşii parohiei, alături de biserică

Parohia "Sfânta Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni" a fost înfiinţată în anul 2001, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, care a dat şi hramul actualei biserici. Lângă biserica parohială, ridicată între anii 2003-2008, există Capela "Sf. Mc. Valentina", unde se oficiază, în fiecare sâmbătă, Sfânta Liturghie pentru cei adormiţi, şi casa parohială. "În perioada următoare urmează să fie împodobită cu veşmântul picturii. În continuare avem nevoie de sprijinul tuturor credincioşilor, al tuturor celor care se simt apropiaţi de lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe Române. Un rol deosebit l-au avut Doru şi Valentina Teodor, care s-au implicat atât în ctitorirea capelei, cât şi a bisericii. Am primit încurajări deosebite din partea credincioşilor parohiei, care sunt prezenţi duminică de duminică la biserică. În continuare, nădăjduim să începem împodobirea sfântului lăcaş şi pregătirea lui pentru sfinţire", a mai spus pr. paroh Nicolae Dorneanu.

Şedinţe preoţeşti în trei protopopiate din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Preoţii din Protopopiatul Botoşani s-au reunit ieri în şedinţă lunară, precedată de Slujba Sfintei Liturghii, oficiată la Biserica "Sf. Antonie" din Botoşani. Tema "Cum să ne rugăm" a fost susţinută de pr. Ilie-Iulian Şerban, de la parohia Dorobanţi. După cum ne-a relatat pr. Liviu Liteanu, de la parohia Stăuceni, la sfârşitul prezentării au avut loc câteva intervenţii ale preoţilor prezenţi la şedinţă, iar pr. Lucian Leonte, protoiereu al Protopopiatului Botoşani, a pus accentul pe rugăciunea personală a preotului, care trebuie trăită, nu doar rostită, citită cu buzele. La sfârşitul şedinţei au fost prezentaţi doi noi preoţi din Protopopiatul Botoşani: pr. Radu-Constantin Zaiţ, de la parohia "Sf. Ioan Iacob" din Botoşani, şi pr. Claudiu Oniciuc, paroh la "Înălţarea Domnului" - Vlădeni. Tot ieri a avut loc conferinţa preoţilor din Protopopiatul Dorohoi, în cadrul căreia pr. Adrian Hriţcuşoru, de la parohia Viţcani, a susţinut tema "Ce aşteaptă Dumnezeu de la preot?". După cum ne-a relatat pr. Adrian Creţu, secretarul Protopopiatului Dorohoi, la această întâlnire au fost prezentate mai multe ordine venite de la Centrul Eparhial. La sediul Protopopiatului Huşi s-a derulat ieri întrunirea lunară a preoţilor din Protopopiatul Huşi. Cu acest prilej s-a făcut o incursiune cu privire la viaţa Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care au păzit ţara noastră prin jertfa lor. "Avem mare recunoştinţă pentru Sfinţii Martiri Brâncoveni şi de aceea ne-am rugat şi am adus laudă pentru acest eveniment. Am discutat mai multe probleme interne legate de activitatea pastorală şi misionară a protopopiatului", a declarat pr. marcel Miron, protoiereu al Protopopiatului Huşi.

luni, 16 august 2010

Hramul Mănăstirii Putna, moment istoric

Credincioşii din toată ţara au participat ieri la hramul Mănăstirii Putna din judeţul Suceava. Cu acest prilej, pictura bisericii voievodale a fost sfinţită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, aşezământul monahal a primit al doilea hram pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.

Pelerinii din toată ţara au venit încă de sâmbătă după-amiază la Mănăstirea Putna pentru a participa la slujba hramului Adormirii Maicii Domnului. Oamenii au intrat în prima ctitorie a Sfântului Ştefan cel Mare şi s-au închinat icoanelor din sfântul lăcaş, dar şi la mormântul slăvitului voievod. Slujba Privegherii a fost oficiată de către Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de 30 de preoţi şi diaconi. La această slujbă au mai asistat IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Serafim, Arhiepiscop de Ottawa şi Canada, şi PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. La final, IPS Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Duminică dimineaţă, programul liturgic dedicat hramului a continuat cu slujba Aghezmei, Taina Sfântului Maslu şi Acatistul Adormirii Maicii Domnului. În jurul orei 9:00, soborul de preoţi s-a îndreptat către stăreţia Mănăstirii Putna pentru a-i întâmpina pe ierarhii prezenţi la această sărbătoare. Pe scările din faţa stăreţiei, un grup de buciumaşi a intonat un cântec specific zonei Bucovinei.

Sfinţirea picturii din biserica voievodală

Soborul de ierarhi format din Preafericitul Părinte Daniel, IPS Teofan, IPS Pimen, IPS Serafim, PS Meletie, Episcopul Hotinului, PS Irineu, Episcop de Nijinski şi Prilunski, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Emilian Lovişteanul şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, alături de preoţii şi diaconii prezenţi, s-a îndreptat către biserica Mănăstirii Putna, unde avut loc slujba de sfinţire a picturii. Întâistătătorul Bisericii noastre a uns pictura din sfântul altar şi catapeteasma cu Sfântul şi Marele Mir, iar cea din naos, pronaos şi pridvor a fost pecetluită, rând pe rând, de către ceilalţi ierarhi. În cuvântul adresat celor prezenţi, Preafericitul Părinte Daniel a remarcat că sfinţirea picturii mănăstirii sucevene "este o zi de mare sărbătoare pentru toţi creştinii, care au evlavie la Sfântul Voievod Ştefan cel Mare".

"Act Patriarhal" de instituire a celui de-al doilea hram

Pe un podium special amenajat în curtea sfântului lăcaş a fost săvârşită apoi Sfânta Liturghie. A fost prezent Preafericitul Părinte Daniel, împreună cu ierarhii amintiţi, un sobor de 70 de preoţi şi diaconi. PS Varsanufie Prahoveanul a citit Actul Patriarhal de instituire al celui de-al doilea hram al bisericii Mănăstirii Putna, pomenirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. După acest moment, s-a intonat troparul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Părintele Patriarh Daniel a oferit Actul Patriarhal Înalt Preasfinţitului Pimen. În timp ce soborul de ierarhi, preoţi şi diaconi s-a împărtăşit, mai multe grupuri de credincioşi şi copii din Bucovina au intonat pricesne şi cântări închinate Maicii Domnului. La sfârşitul slujbei, PF Patriarh Daniel a acordat Ordinul "Sfântul Ştefan cel Mare pentru clerici" arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna. De asemenea, Medalia "Sfântul Vasile cel Mare" a fost oferită mai multor monahi ai Mănăstirii Putna, care s-au evidenţiat în susţinerea lucrărilor de pictură a bisericii voievodale. Părintele Patriarh Daniel a mai înmânat Ordinul "Sfântul Ştefan cel Mare pentru mireni" pictorului Mihail Moroşan, lui Radu Enache, domnului Florinel Andrei şi lui Corneliu Paraschivescu, şi a dăruit arhim. Melchisedec Velnic o cruce de binecuvântare pentru biserica Mănăstirii Putna, dar şi o serie de cărţi apărute la Editura "Basilica" a Patriarhiei Române.

Putna, "Ierusalimul neamului românesc"

A urmat cuvântul IPS Pimen, care a subliniat faptul că Putna este "Ierusalimul neamului românesc, iar mormântul Sfântului Ştefan cel Mare este altarul conştiinţei naţionale". "Pentru noi, românii, ziua de 2 iulie trebuie să fie zi naţională, iar Sfântul Voievod Ştefan cel Mare este erou al întregului nostru popor. În Actul Patriarhal, care hotărăşte ca data de 2 iulie să fie al doilea hram al Mănăstirii Putna, s-a împlinit un crez al poetului Mihai Eminescu", a spus IPS Pimen. Mai departe, arhim. Melchisedec Velnic a făcut referire la istoria Mănăstirii Putna şi la cum s-a ajuns ca străvechiul sfânt lăcaş să fie pictat.

"Maica Domnului este lumina vieţii creştinilor"

"Cheia pentru înţelegerea sărbătorii de astăzi este versetul din Sfânta Evanghelie: "Fericit este pântecele care te-a purtat şi fericiţi sunt sânii care Te-au alăptat", adică fericită este mama care Te-a născut, Te-a alăptat şi Te-a arătat lumii. Prin aceasta vedem că cinstirea Maicii Domnului este o fericire. Mântuitorul face o legătură între Maica Domnului, mama care L-a născut, şi Biserică. Înţelegem din Evanghelie că Maica Domnului este icoana vieţii spirituale a Bisericii. Aşa cum ea a ascultat pe Dumnezeu-Cuvântul, L-a interiorizat, L-a născut trup, noi suntem chemaţi să interiorizăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l facem roditor şi să-l naştem duhovniceşte. De aceea Maxim Mărturisitorul a spus că sufletul creştinului este fecioară şi maică. Fecioară, dacă rămâne credincios lui Dumnezeu, şi maică duhovnicească este sufletul creştinului care dă rodire virtuţilor, roadelor duhovniceşti: credinţa, dragostea, pacea, bunătate, milostenia. Prin aceste roade ne asemănăm cu Maica Domnului", a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învăţătură. În continuare, Părintele Patriarh a îndemnat toată suflarea credincioşilor să o cinstească pe Maica Domnului şi să urmeze pilda ei - pilda de smerenie, de ascultare, de credinţă, de dragoste milostivă. "Sărbătoarea aceasta este cea mai mare din cele nouă sărbători închinate Maicii Domnului în calendarul ortodox, din care cinci sunt însemnate cu cruce roşie. Este ziua în care a trecut de la viaţa pământească la cea cerească. Sărbătoarea este instituită de Biserică, nu pe baza Sfintei Scripturi - ultima referinţă despre prezenţa Maicii Domnului este cea din Faptele Apostolilor, unde înainte de momentul Pogorârii Duhului Sfânt se spune că alături de Apostoli, soţiile lor era şi mama lui Iisus -, ci aflăm din Tradiţie că Fecioara Maria a adormit, în sensul că a trecut cu sufletul său la viaţa veşnică, la 11 ani după Înălţarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos", a adăugat Patriarhul României. Întâistătătorul Bisericii noastre a evidenţiat faptul că Maica Domnului a fost ridicată la cer de către Mântuitorul Hristos "pentru că nu putea să intre în descompunere trupul prin care Dumnezeu-Cuvântul s-a Întrupat. După cum, în timpul naşterii Mântuitorului Iisus Hristos din Maica Domnului, trupul ei a rămas nestricat, feciorelnic, integru, tot aşa în timpul Adormirii ei, şi apoi al mutării la ceruri, trupul ei a rămas nestricăcios. Sfântul Ioan Damaschinul a sistematizat cele spuse de Tradiţie şi a arătat că această mutare, care nu este numită nici înviere, nici înălţare la cer, ci mutare. Este o mutaţie existenţială, trece prin moarte, dar nu rămâne în moarte fizică, este un dar de la Dumnezeu de cinstire a Maicii Domnului faţă de toţi sfinţii. O rugăm pe Maica Domnului să ne izbăvească din nevoi, din suferinţă, din încercări, ca să nu ne pierdem. Maica Domnului este lumina vieţii creştinilor. Să întărim credinţa, să sporim dragostea faţă de semenii noştri şi faţă de biserică şi faţă de ţara noastră. Să nu uităm ţara şi credinţa, pe care le-am primit de la părinţii noştri, şi să ajutăm în jurul nostru!"

"O mare sărbătoare pentru românii de pretutindeni"

Credincioşii veniţi la sărbătoarea Mănăstirii Putna s-au bucurat de sfintele slujbe, dar şi de momentul solemn, prilejuit de sfinţirea picturii. "Am venit în pelerinaj să ne rugăm Maicii Domnului. Ne-am rugat pentru sănătate spor şi ajutor. Aseară am participat la slujba Privegherii, iar astăzi de la ora 6:00 am venit din nou la mănăstire pentru a ne ruga. Este o mare sărbătoare pentru românii de pretutindeni şi pentru Mănăstirea Putna, a cărei pictură a fost sfinţită. Este foarte frumos aici, în curtea Sfântului Voivod Ştefan cel Mare, la care avem evlavie mare", a spus Mărioara Hali din localitatea Marginea, judeţul Suceava. "De dimineaţă ne-am trezit, ne-am rugat şi apoi am venit aici la sfânta slujbă. Ne-am rugat pentru sănătate. Plec de aici cu bucuria că am putut veni la acest hram", a declarat Zamfira Spânu din Vicovu de Jos, judeţul Suceava.