miercuri, 31 octombrie 2012

„Sfinţii Zenovie şi Zenovia ne-au transmis credinţa cea adevărată“

Biserica Mănăstirii Nechit a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare când şi-a cinstit ocrotitorii. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi din alte eparhii ale Patriarhiei Române. Sărbătoarea a fost dublată de aniversarea zilei onomastice a arhim. Zenovie Grigore, stareţul Mănăstirii Nechit, şi a arhim. Zenovie Ghidescu, proinstareţul acestei aşezări monahale.

Sfântul Sfinţit Zenovie, episcopul Ciliciei, şi Sfânta Muceniţă Zenovia, sora sa, au fost fost pomeniţi ieri în mod deosebit la Mănăstirea Nechit din judeţul Neamţ. Programul liturgic a început luni seara cu slujba Privegherii şi a continuat ieri-dimineaţă cu Ceasurile şi Acatistul Sfinţilor Zenovie şi Zenovia. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Credincioşii s-au închinat la racla cu moaştele mai multor sfinţi ai Bisericii noastre, precum şi icoanelor de pe catapeteasmă. La slujbă a asistat şi părintele proinstareţ Zenovie Ghidescu. În timpul Sfintei Liturghii au fost pomeniţi toţi ctitorii şi vieţuitorii aşezării monahale plecaţi în lumea veşniciei. La momentul împărtăşirii, numeroşi credincioşi de toate vârstele au primit Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos.
La final a fost oficiat un Te Deum pentru părintele stareţ Zenovie Grigore şi pentru părintele proinstareţ Zenovie Ghidescu. Cu acest prilej a fost rostită o ectenie specială pentru Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a fost urmată de cântarea "Pre stăpânul". 

Sărbătoare "în duh şi rugăciune"

Arhim. Dosoftei Şcheul a adresat la final un cuvânt celor prezenţi în care a vorbit despre dubla sărbătoare a Mănăstirii Nechit, prilejuită de serbarea hramului paraclisului aşezării monahale şi de onomastica fostului şi actualului stareţ. "Sfinţii Zenovie şi Zenovia ne-au transmis credinţa cea adevărată. Noi, cei de astăzi, trebuie să fim urmaşii sfinţilor pentru că ei sunt casnicii lui Dumnezeu. Această frumoasă mănăstire s-a ridicat în cinstea Schimbării la Faţă şi a Sfinţilor Zenovie şi Zenovia. Numele Sfântului Zenovie este purtat de părintele stareţ Zenovie Grigore şi de părintele proinstareţ Zenovie Ghidescu, cei care au fost chemaţi să dea frumuseţe acestei mănăstiri, spre slava lui Dumnezeu. Ne-am adunat ca să cinstim această sărbătoare împreună, fiind în duh şi rugăciune, în cântare şi slavă adusă Celui Preaînalt şi sfinţilor pomeniţi astăzi (n.r. ieri). Tot astăzi (n.r. ieri) mai pomenim pe Sfântul Cleopa, unul dintre cei 70 de apostoli ai Mântuitorului Hristos. Sfântul Cleopa este cel care a mers pe cale cu Luca. Să rânduiască sfinţii pomeniţi astăzi (n.r. ieri) să ne binecuvânteze pe toţi cei care ne-am adunat în rugăciune în biserica acestei aşezări monahale. Să-i binecuvânteze Dumnezeu pe cei doi părinţi Zenovie, care au rectitorit această mănăstire şi care ne-au invitat la acest moment de rugăciune. Felicităm din partea Înalt Preasfinţitului Teofan pe părinţii Zenovie Grigore şi Zenovie Ghidescu care zi şi noapte se ostenesc pentru bunul mers al acestei mănăstiri, dimpreună cu toţi părinţii", a spus arhim Dosoftei Şcheul. 

"Părintele Zenovie m-a povăţuit să lucrez în ogorul Domnului"

Arhim. Zenovie Grigore a amintit de momentul intrării în mănăstire, sub ascultarea părintelui proinstareţ Zenovie Ghidescu. "Nimănui, în cei peste 75 de ani de monahism, nu a pus numele cuiva "Zenovie". Iată cum Dumnezeu l-a povăţuit să-mi dea numele Sfântului Zenovie. Părinte mai bun decât arhim. Zenovie Ghidescu n-am găsit. Toţi sunt buni, dar ca părintele meu, niciunul. Părintele Zenovie m-a povăţuit să lucrez în ogorul Domnului. Este o minune faptul că părintele Zenovie este printre noi cu binecuvântarea, cu rugăciunea şi cu dojana. Părintele Zenovie ne îndrumă şi ne oferă toate sfaturile de care avem nevoie. Sfânta noastră mănăstire a îmbrăcat straie de sărbătoare, aici existând primul sfânt altar închinat Sfinţilor Zenovie şi Zenovia. În această mănăstire a existat un altar închinat Sfinţilor Zenovie şi Zenovia înainte de 1400", a amintit arhim. Zenovie Grigore, care a mulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru că au venit la Mănăstirea Nechit pentru a-i serba pe Sfinţii Zenovie şi Zenovia. Amintim că biserica mare a aşezării monahale de la Nechit este închinată Schimbării la Faţă. În acelaşi lăcaş de închinăciune, în zona cafasului, se află paraclisul "Sfinţii Zenovie şi Zenovia". Aici se oficiază slujbele în perioada iernii. Complexul monahal de la Mănăstirea Nechit mai cuprinde un paraclis de vară ocrotit de Sfântul Ierarh Spiridon, Centrul social pastoral "Nechita Sihastrul", un arhondaric şi alte anexe. pag

marți, 30 octombrie 2012

Lucrare misionară în parohia Ungheni

În parohia "Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul" - Ungheni, Protopopiatul Iaşi 2, judeţul Iaşi, se află în construcţie o casă socială. Anul trecut, după instalarea părintelui Silviu Tătulea ca paroh, au fost terminate lucrările la casa parohială. În perioada următoare se vor face demersurile pentru consolidarea şi reabilitarea lăcaşului de închinăciune.

În parohia Ungheni, Protopopiatul Iaşi 2, a existat o casă socială veche într-o stare avansată de degradare. Pe locul celei vechi a fost ridicată o nouă clădire, piatra de temelie a noii case sociale fiind pusă în luna mai a acestui an. Clădirea este din BCA pe fundaţie de beton armat, iar lucrările de construcţie se derulează cu sprijinul enoriaşilor din parohie. Casa socială va avea sală de mese şi bucătărie. Noul aşezământ va avea ca destinaţie organizarea praznicelor pentru cei adormiţi, dar se vor organiza şi activităţi filantropice sau catehetice. "Dacă vom avea posibilităţi, ne dorim ca în noua casă socială să funcţioneze o cantină pentru oferirea de hrană persoanelor nevoiaşe. Mulţumim tuturor enoriaşilor care au contribuit la demararea şi susţinerea acestui nou proiect. Suntem recunoscători pentru deosebita generozitate şi jertfelnicie a oamenilor care au ajutat atât prin donaţii în bani, cât şi prin muncă voluntară. Suntem cu toţii încredinţaţi că, participând fiecare în parte după putere la această lucrare, Dumnezeu va binecuvânta fiecare pas, fiecare osteneală prin bucurii duhovniceşti", a spus pr. paroh Silviu Tătulea. 

"Enoriaşii au dorit să aibă un preot care să stea în parohie"

Părintele paroh Silviu Tătulea a fost numit paroh la Ungheni în luna martie a anului 2011, fiind hirotonit şi instalat de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. După instalare, noul paroh a continuat lucrările la casa parohială, începute în anul 2007 în timpul părintelui Gabriel Lupu. În anul 2011, la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, casa parohială a fost sfinţită de pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2, alături de un sobor de preoţi. "Enoriaşii au dorit să aibă un preot care să stea în parohie. Din anul 1996 nu a mai stat un preot în această comunitate. Oamenii au fost bucuroşi că în parohie vor avea preot paroh şi de aceea au contribuit la lucrări, după a lor putere", a explicat pr. paroh Silviu Tătulea.
Un alt proiect al comunităţii este refacerea Bisericii "Sfântul Ilie" din Ungheni care se află într-o stare avansată de degradare. În anii care vor urma vor fi întreprinse lucrări de consolidare şi reabilitare. "Am început cu casa parohială pentru a putea sta în mijlocul comunităţii, apoi ridicăm casa socială pentru ca, după ce ne vom apuca de reparaţia sfântului lăcaş, să oficiem sfintele slujbe în casa socială", a mai adăugat parohul de la Ungheni.

Şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2

La Biserica "Sfânta Mahramă a Domnului" şi "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din Iaşi a avut loc ieri întrunirea lunară cu slujitorii sfintelor altare din Protopopiatul Iaşi 2. Referatul cu tema "Atitudinea creştinului în faţa bolii şi a suferinţei" a fost susţinut de părintele Florentin Lupaşcu de la parohia Cercu - Bârnova. "Pentru început, pr. Florentin Lupaşcu a prezentat temeiurile scripturistice vechi şi nou testamentare cu privire la apariţia suferinţei şi rostul ei în viaţa omului. S-au expus motivele pentru care Dumnezeu îngăduie boala, arătându-se atitudinea corectă pe care trebuie să o aibă creştinul în astfel de situaţii. Ideea centrală a fost aceea că suferinţa îl reaşază pe Dumnezeu în centrul preocupărilor omului. Suferinţa este privită de creştin ca motiv de îndreptare şi de pocăinţă", a relatat pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2. În continuare s-a făcut instructajul privind protecţia muncii şi a prevenirii incendiilor de către pr. Ionuţ Valerică Apostol. Preoţii au completat fişele de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă. "În încheiere, am adus la cunoştinţa preoţilor temeiurile primite de la Centrul eparhial Iaşi, precum şi o serie de recomandări privitoare la activitatea administrativă liturgică şi misionară, care urmează să se desfăşoare în parohii", a mai spus pr. protopop Vilie Doroşincă. (C. Ciofu)

Sărbătoare la Mănăstirea Nechit din judeţul Neamţ

Credincioşii sunt aşteptaţi astăzi la Mănăstirea Nechit din judeţul Neamţ pentru a participa la Sfânta Liturghie prilejuită de serbarea celui de-al doilea hram. Paraclisul acestei aşezări monahale, inclus în biserica mare, este închinat Sfinţilor Mucenici Zenovie, episcopul, şi Zenovia, sora sa, pomeniţi astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe. Acest altar de închinăciune a fost amenajat între anii 1976-1979, odată cu refacerea în întregime a bisericii mari. Paraclisul a fost pictat de maica Viorica Creţu de la Mănăstirea Prislop, din judeţul Hunedoara. Mănăstirea Nechit se află în comuna Borleşti, la 35 km sud-vest de Piatra Neamţ, fiind ctitorită în secolul al XV-lea de monahul Nechit Sihastrul. Aşezământul este construit într-o poiană şi este înconjurat de pădure. Desfiinţat în urma decretului comunist din anul 1959, s-a refăcut în întregime după anul 1970, prin strădania arhim. Zenovie Ghidescu. (C.C.)

Cerc de istorie la Facultatea de Teologie Ortodoxă

În Sala T21 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi va avea loc astăzi, de la ora 17:00, întrunirea Cercului de Istorie Bisericească "Arhiereu Narcis Creţulescu". Tema care va fi dezbătută la această întrunire, "152 de ani de la înfiinţarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - context, necesitate, fondatori", este dedicată Zilelor Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Masa rotundă, la care vor participa profesori, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, va fi moderată de pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. (C.C.)

luni, 29 octombrie 2012

A fost târnosită biserica din Chetrosu, Protopopiatul Bârlad

Biserica "Sfântul Dimitrie" din filia Chetrosu a parohiei Corodeşti, Protopopiatul Bârlad, judeţul Vaslui, a fost sfinţită vineri, 26 octombrie 2012, de PS Corneliu, Episcopul Huşilor. Lăcaşul de închinăciune a fost ridicat în şase ani, de cei şapte fii ai familiei Puşcaşu. Biserica a fost ridicată în amintirea lui Gheorghe şi Lucreţia Puşcaşu, mutaţi la Domnul, care şi-au dorit din timpul vieţii construirea unui sfânt altar. 

Ctitoria membrilor familiei Puşcaşu din filia Chetrosu a parohiei Corodeşti, Protopopiatul Bârlad, a primit vineri, 26 octombrie, veşmântul sfinţirii. Preasfinţitul Corneliu a oficiat apoi Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. La evenimentul sfinţirii au participat credincioşi din mai multe sate dimprejurul localităţii Chetrosu. "Deşi este mai greu ca oamenii să se adune, familia Puşcaşu a impresionat pe toată lumea prin prezenţa tuturor membrilor acesteia. PS Corneliu a scos în evidenţă în cuvântul de învăţătură faptul că Sfântul Dimitrie devine pentru noi un exemplu viu de urmat. Preasfinţia Sa a remarcat că în zilele noastre, deşi lumea este aparent preocupată de traiul de zi cu zi, atunci când Dumnezeu rânduieşte, se adună familii la un loc ca să facă posibilă o astfel de realizare deosebită. Zona Corodeştilor este mai mult decât abandonată de contemporaneitate, în sensul că drumurile sunt greu accesibile. Dumnezeu a rânduit, cu rugăciunile Sfântului Dimitrie, să avem o zi frumoasă. Credincioşii din aproape zece sate, alături de familia Puşcaşu, s-au adunat pe colina din Chetrosu, pentru a trăi bucuria prezenţei ierarhului locului, care a binecuvânat lucrările bisericii", a relatat pr. Vasile Lăiu, protopop al Protopopiatului Bârlad. 

Rolul familiei creştine în viaţa Bisericii

Ing. Gheorghe Puşcaşu, unul dintre fiii lui Gheorghe şi Lucreţia Puşcaşu din Chetrosu, şi-a exprimat bucuria pentru faptul că s-a reuşit ridicarea unui lăcaş de închinăciune la Chetrosu. Cei şapte copii ai familiei Puşcaşu, care au ctitorit biserica din Chetrosu, sunt: Vasile şi Ofelia Puşcaşu, Gheorghe şi Zamfira Puşcaşu, Ion şi Aurelia Puşcaşu, Doina (fiică) şi Mircea Manolache, Maria Lătaru, Constantin şi Elena Puşcaşu şi Elena Şoimu (fiică). "PS Corneliu a menţionat că oamenii care au posibilităţi financiare limitate deţin o zestre spirituală şi o moştenire duhovnicească. Aşa Dumnezeu rânduieşte ca din astfel de localităţi să se ridice oameni care să înalţe un sfânt lăcaş spre slava Celui Preaînalt şi în amintirea înaintaşilor lor. PS Corneliu a arătat rolul major pe care familia creştină îl are în buna creştere a copiilor, care pot deveni oameni de nădejde pentru Biserică, pentru neam şi pentru ţară. În această zonă, un ierarh nu a mai sfinţit o biserică de peste 100 de ani. Locuitorii nu-şi aduc aminte ca un episcop să fi fost prezent la târnosirea unui sfânt lăcaş. Urcând pe colina din Chetrosu la acest moment cu o mare încărcătură spirituală şi vâzând cei şapte urmaşi ai familiei Puşcaşu, mi-am adus aminte de cei şapte feciori ai Vrâncioaiei din timpul lui Ştefan cel Mare", a mai spus pr. protopop Vasile Lăiu. 

"Această biserică se impune prin arhitectură şi măreţie"

Filia Chetrosu a parohiei Corodeşti se află într-o zonă mai îndepărtată a Protopopiatului Bârlad, fiind situată la o distanţă de 50 de kilometri de oraşul Bârlad. Drumul până aici este greu accesibil şi de aceea oamenii au migrat spre alte zone. Aşa se face că satele din preajma colinei satului Chetrosu au rămas mai puţin populate. Acest lucru nu i-a împiedicat pe unii fii ai satului, datorită dragostei de a învăţa, să deţină anumite funcţii sau societăţi comerciale în ţară. "În anul 2006 a fost pusă piatra de temelie a filiei Chetrosu, motivată de o întâmplare. În această zonă s-au născut şi au crescut şapte copii din familia Puşcaşu, care l-au condus pe ultimul drum acum nouă ani pe tatăl lor, Gheorghe. În ziua înmormântării, a fost o vreme anevoioasă, în care a plouat şi a nins. Biserica veche a satului era situată la doi kilometri de Chetrosu, pe vechiul amplasament al satului. Din cauza alunecărilor de teren, în urmă cu peste 100 de ani, vatra satului s-a mutat într-o zonă accesibilă, ferită de pericolul alunecărilor de teren", a amintit părintele protopop Vasile Lăiu. În ziua înmormântării lui Gheorghe Puşcaşu drumul către biserică, în jurul căreia se află şi cimitirul, a fost foarte greu accesibil. Atunci, fiii familiei Puşcaşu şi-au pus în gând şi au dus la îndeplinire un gând al lui Gheorghe Puşcaşu. "Pe timpul vieţii, Gheorghe Puşcaşu le spunea copiilor săi că vrea să construiască o biserică mai aproape de credincioşii satului Chetrosu. Nu a reuşit acest lucru, întrucât s-a mutat la Domnul în luna octombrie a anului 2003, însă copiii au hotărât ridicarea unui sfânt lăcaş. În această familie există ingineri, constructori, oameni de afaceri, medici ş.a. Construcţia lăcaşului de închinăciune a început în anul 2006, după ce PS Corneliu a pus piatra de temelie. Toate lucrările au fost coordonate de membrii familiei Puşcaşu, copiii răposaţilor Gheorghe şi Lucreţia. În acest an biserica a fost finalizată, rămânând de executat pictura interioară. Această biserică se impune prin arhitectură şi măreţie", a mai precizat părintele protopop Vasile Lăiu. pag

100 de ani de existenţă a Bisericii din Pleşeşti

Credincioşii din satul Pleşeşti - Vultureşti, Protopopiatul Fălticeni, au participat vineri, 26 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la resfinţirea Bisericii "Sfânta Parascheva". Sfântul lăcaş, care aniversează în acest an 100 de ani de la prima târnosire, a fost supus în ultimii ani unui proces de restaurare şi reabilitare.
 
Biserica "Sfânta Parascheva" din parohia Pleşeşti - Vultureşti, Protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava, a fost resfinţită vineri, 26 octombrie 2012, de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. După primirea Înalt Preasfinţitului Pimen de către soborul de preoţi, a fost oficiată resfinţirea lăcaşului de închinăciune şi Sfânta Liturghie. La final, au susţinut alocuţiuni pr. Petru Irimescu de la parohia "Sf. Ap. Petru şi Pavel" din Rădăşeni şi de pr. paroh Constantin Daniel Loluţă, care au mulţumit celor care s-au implicat în derularea lucrărilor de construcţie. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a vorbit despre viaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, explicând credincioşilor ce înseamnă mucenicia şi jertfelnicia pentru credinţă. "Sfântul lăcaş, clopotniţa, aşezământul social şi casa parohială din Pleşeşti au fost supuse în ultimii ani unor ample lucrări de construcţie. Satul Pleşeşti este locul natal al părintelui Petru Irimescu, care s-a implicat în derularea lucrărilor de reabilitare ale sfântului lăcaş târnosit de IPS Pimen. Pr. Petru Irimescu l-a ajutat considerabil pe pr. Daniel Constantin Loluţă, astfel că s-a reuşit finalizarea lucrărilor la întregul complex parohial. Părintele Daniel Constantin Loluţă a primit rangul de iconom stavrofor. Aceeaşi distincţie a fost acordată părintelui Dumitru Ifrim de la parohia Giurgeşti, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de preoţie şi 55 de ani de viaţă", a relatat pr. Constantin Patrolea, protopop al Protopopiatului Fălticeni. Programul s-a încheiat cu lansarea cărţilor "Istoria Bisericii "Sfânta Parascheva" din satul Pleşeşti", de pr. Vasile Pleşoianu şi de înv. Vasile Costăchescu, şi "Satul Pleşeşti, vatră multiseculară", de prof. Mihai Ungureanu.

Slujbă misionară în parohia Comarna II

Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a săvârşit vineri, 26 octombrie 2012, Sfânta Liturghie în Biserica "Sfântul Dimitrie" din parohia Comarna II, Protopopiatul Iaşi 2. După cum ne-a relatat pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2, parohia Comarna II este misionară, aceasta începând demersurile pentru ridicarea unei biserici parohiale. "Există materiale adunate pentru casa parohială, întrucât pr. paroh George Hurjui locuieşte în gazdă. Ulterior se vor demara lucrările la biserică. În prezent, sfintele slujbe sunt oficiate într-un paraclis ridicat în anul 2010, la un an după înfiinţarea parohiei. Casa parohială va fi la etajul aşezământului social. Am primit promisiuni din partea autorităţilor locale că vor sprijini lucrările de construcţie. Nădăjduim ca spre finalul anului următor să înceapă construcţia bisericii mari, care va deservi nevoile spirituale ale celor 300 de familii. Un mare avantaj pentru această comunitate este acela că toţi localnicii sunt ortodocşi", a spus pr. protopop Vilie Doroşincă. (C. C)

Acţiune social-umanitară la Centrul „Alexandru Roşca“ din Piatra Neamţ

La Centrul de Educaţie Incluzivă "Alexandru Roşca" din Piatra Neamţ a avut loc joi, 25 octombrie, activitatea "Din suflet, pentru inimi de copii", organizată de Asociaţia Tineretul Ortodox Român (ATOR) - filiala Piatra Neamţ. Proiectul face parte din cadrul activităţilor săptămânale ale tinerilor atoreni, care constau în organizarea unui cerc de literatură şi pictură, şezători duhovniceşti, pelerinaje, vizionări de filme tematice, concerte, conferinţe, atelierele de confecţionat metaniere şi cruciuliţe din şnur. "Tinerii atoreni au pregătit pentru copiii din Centrul de Educaţie Incluzivă din Piatra Neamţ un program educativ, ce a constat în jocuri interactive de socializare şi comunicare. De asemenea, membrii asociaţiei au oferit micuţilor metaniere şi cruciuliţe. Pe chipul lor s-a întrezărit zâmbetul, candoarea, dar şi bucuria de a ne primi în mijlocul lor", a relatat pr. Nicolae Nicău, coordonatorul ATOR Piatra Neamţ. (C.C.)

Recepţia lucrărilor la „Sfântul Nicolae“ din Dorohoi

Pictura ctitoriei Sfântului Voievod Ştefan cel Mare din Dorohoi va fi restaurată în următorii doi ani. Lucrările de restaurare vor fi începute după ce s-a finalizat restaurarea exterioară, realizată între anii 2003-2009. 

La Biserica "Sfântul Nicolae" - Domnesc din Dorohoi a avut loc joi, 25 octombrie 2012, recepţia finală a lucrărilor de restaurare efectuate la exterior în perioada 2003-2009. La acest moment a participat o comisie formată din reprezentanţi de la Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, de la Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a judeţului Botoşani şi de la Primăria Botoşani. Lucrările exterioare au constat în consolidarea şi restaurarea zidăriei, înlocuirea învelitorii acoperişului, pe turn şi pe nave, cu tablă de cupru, refacerea structurii lemnoase a acoperişului, amenajarea trotuarelor şi rigolelor de scurgere şi consolidarea interioară a pardoselii. După cum ne-a relatat pr. paroh Stelian Ciurciun, care este şi protopop al Protopopiatului Dorohoi, la recepţie au mai asistat reprezentanţii constructorilor. "S-a constatat că lucrările executate, care au fost recepţionate parţial în anul 2009, se comportă destul de bine, neapărând probleme secundare. Considerăm că şi celelalte lucrări care se vor realiza în continuare vor fi de bună calitate pentru această biserică. Recent, am trăit un moment de bucurie pentru că, după mai mulţi ani de aşteptare, a fost montată schela pentru restaurarea picturii interioare din naos şi din sfântul altar. Aceste lucrări au fost contractate de o echipă condusă de doamna Carmen Solomonea, care a mai lucrat la bisericile mănăstirilor Popăuţi şi Dragomirna. Considerăm că termenii contractului care s-au semnat vor fi respectaţi, astfel că vom putea să prezentăm iubitorilor de artă şi chipurile sfinţilor din biserica noastră", a spus pr. paroh Stelian Ciurciun. Biserica "Sfântul Nicolae" din Dorohoi a fost ctitorită de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare în anul 1495. Acest sfânt lăcaş reprezintă cel mai vechi monument istoric din zonă şi unul dintre principalele obiective turistice pentru vizitatorii din ţară şi din străinătate. Biserica a fost restaurată de câteva ori între anii 1896-1921 şi îşi păstrează în întregime formele originale, înfăţişându-se ca un monument bogat decorat. Din 1999, parohia "Sfântul Nicolae" din Dorohoi este păstorită de părintele Stelian Ciurciun care, în urma numeroaselor demersuri, a primit avizul favorabil al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru începerea lucrărilor de consolidare şi restaurare.

„O casă curată pentru fiecare“

În parohia Săvineşti II, Protopopiatul Roznov, judeţul Neamţ, s-a încheiat, la sfârşitul săptămânii trecute, proiectul "O casă curată pentru fiecare". Familiile cu o situaţie materială precară ce locuiesc în două blocuri dezafectate din Săvineşti au primit produse de igienă.

În luna septembrie 2012, în parohia "Sfinţii Voievozi" Săvineşti II a debutat proiectul "O casă curată pentru fiecare". Cu sprijinul Fundaţiei "Hilfe fur Osteuropa", 60 de familii nevoiaşe care locuiesc în două blocuri dezafectate au primit var lavabil, vopsea, detergenţi şi materiale de contrucţii pentru a-şi igieniza locuinţele. "Am avut bucuria de a o avea în mijlocul nostru pe doamna Ursula Honeck de la Fundaţia "Hilfe fur Osteuropa". Activităţile acestei fundaţii sunt cunoscute de instituţiile din oraşul Piatra Neamţ, mai ales că este susţinută pe plan local prin intermediul doamnei Augusta Jumanca. Pentru noi a fost o bucurie să o avem în mijlocul nostru pe doamna Ursula Honeck, care a venit în România ca să vadă cum se derulează proiectele pe care le susţine. Unul dintre aceste proiecte a fost "O casă curată pentru fiecare", care s-a adresat unui număr de 60 de familii nevoiaşe din comuna Săvineşti. Oamenii au primit materiale de igienă şi s-au bucurat de aceste daruri. Dorim să mulţumim doamnelor Ursula Honeck şi Augusta Jumanca pentru sprijinul acordat comunei noastre. Ne dorim în continuare o colaborare frumoasă şi nădăjduim ca şi cei din Germania să fie mulţumiţi de acest parteneriat", a spus pr. paroh Petru Munteanu, care intenţionează pe viitor, prin intermediul asociaţiei germane, să ofere posibilitatea celor 60 de familii de a lucra. Oamenii vor primi materialele necesare pentru a realiza, la domiciliu, împletituri şi obiecte de artizanat care să fie oferite mai apoi celor care sprijină Fundaţia "Hilfe fur Osteuropa". "Am fost deosebit de impresionată să văd câte nevoi sunt în această comunitate. Cred că prin sprijinul pe care l-am acordat am reuşit să rezolvăm o mică parte din aceste nevoi. Am rămas impresionată de condiţiile în care trăiesc oamenii din cele două blocuri ale comunei Săvineşti. Sper ca acţiunea noastră să continue pentru a-i ajuta mai mult pe aceşti oameni. Apreciez toată activitatea părintelui Petru Munteanu şi a doamnei Augusta Jumanca", a mărturisit Ursula Honeck.

„Această biserică este o podoabă a oraşului Câmpulung Moldovenesc“

Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" din cadrul Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc a fost sfinţită ieri de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. La eveniment au participat conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Bucovina" al judeţului Suceava, angajaţi ai Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, precum şi peste 2.000 de oameni. 

Locuitorii din municipiul Câmpulung Moldovenesc, dar şi credincioşii din mai multe zone ale judeţului Suceava au participat ieri la târnosirea Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul" din cadrul Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc. De dimineaţă, Înalt Preasfinţitul Pimen a ajuns în incinta detaşamentului cu o trăsură, înaintea căreia au mers călăreţi îmbrăcaţi în costume naţionale. La sosirea ierarhului au răsunat buciumele, apoi s-a intonat imnul naţional în prezenţa pompierilor militari care au dat onorul. A urmat sfinţirea bisericii mai întâi la exterior, apoi la interior. Credincioşii au intrat apoi prin sfântul altar pentru a se închina sfintei mese. Pe o scenă special amenajată s-a săvârşit Sfânta Liturghie de către Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, alături de un sobor de 30 de preoţi şi diaconi. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. Aurel Goraş, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc. 

Distincţii pentru osteneala depusă la ridicarea bisericii

Înalt Preasfinţitul Pimen a remarcat în cuvântul rostit cu acest prilej credinţa celor care au sprijinit lucrările de construcţie ale Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul". "Acest sfânt lăcaş este un monument de artă, de arhitectură şi de credinţă. Meşterii din Maramureş care au înălţat această biserică au realizat o frumuseţe fără egal. Simţul pentru frumos este dat de credinţa acestor meşteri. Se cuvine cinste meşterilor, lucrătorilor de la Pompieri, atât de aici, cât şi de la Suceava. Părintele Nicolae Moroşan s-a zbătut foarte mult pentru acest sfânt altar, dar şi dumneavoastră care aţi ajutat şi veţi mai ajuta. Această biserică este o podoabă a oraşului Câmpulung Moldovenesc", a remarcat IPS Pimen, care a mai adăugat că pompierii militari sunt oameni de jertfă pentru că merg să stingă incendiile. Părintele Nicolae Moroşan, subofiţer şi misionar în cadrul Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, a primit din partea Arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor rangul de iconom stavrofor. De asemenea, col. Ion Burlui, inspector şef în cadrul ISU Suceava, a oferit părintelui Nicolae Moroşan o diplomă de excelenţă pentru iniţiativa, dăruirea şi jertfa în ridicarea Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul". Părintele Nicolae Moroşan şi-a îndreptat apoi gândul de recunoştinţă faţă de toţi cei care au ajutat la înălţarea lăcaşului de închinăciune din incinta Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc.

"Harul lui Dumnezeu este cel care ne dă sănătatea trupului şi a sufletului"

IPS Pimen a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a 24-a după Rusalii. "Învăţătura creştină ne arată că există o înviere a morţilor. Credinţa în viaţa de dincolo de mormânt au avut-o oamenii şi înainte de venirea Mântuitorului Hristos. Prin ritualul de înmormântare, păgânii arătau credinţa într-o viaţă de dincolo de mormânt. Între aceşti păgâni care au crezut în viaţa de dincolo de mormânt au fost şi strămoşii noştri, dacii. Atunci când murea cineva era bucurie mare pentru că aveau credinţa nestrămutată în viaţa de dincolo de mormânt. Ce frumos este să trăieşti viaţa cu această credinţă în învierea morţilor. Crezând în învierea morţilor, înseamnă că noi, poporul, nu ne gândim doar la cei vii, ci şi la cei care au adormit în Domnul. La sfârşitul lumii, conducătorii popoarelor se vor prezenta în faţa tronului de judecată al lui Dumnezeu cu popoarele pe care le-a condus. În Sfânta Evanghelie de astăzi (n.r. ieri), Mântuitorul numeşte moartea "somn", iar învierea este o "trezire din somn", dacă am adormit întru nădejdea Învierii şi a vieţii veşnice. Viaţa pământească e cu suferinţă mai ales pentru trup. Trupul, deşi e templu al Sfântului Duh, este supus multor boli. Deşi putrezeşte, trupul învie într-o formă nouă, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, asemănând acest fapt cu bobul de grâu. Mântuitorul a dat vindecare trupului femeii bolnave despre care face referire Evanghelia de astăzi (n.r. ieri). Harul lui Dumnezeu este cel care ne dă sănătatea trupului şi a sufletului. Dacă ne rugăm dobândim putere de a nu fi copleşiţi de durerea care chinuie trupul nostru prin boală", a explicat Înalt Preasfinţitul Pimen.

sâmbătă, 27 octombrie 2012

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie în Moldova

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost cinstit prin rugăciune de mii de credincioşi din toată Moldova. Joi seara, în lăcaşele de închinăciune ocrotite de acest sfânt a fost oficiată Vecernia. Ieri-dimineaţă au fost oficiate Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru ctitori. 

O reproducere a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului "Pantanassa" de la Muntele Athos a ajuns joi, 25 octombrie, la Biserica "Sfântul Dumitru" din Suceava. Icoana a fost purtată în sfântul lăcaş de pr. paroh Nicolae Horga, care este şi inspector eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, fiind întâmpinată de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, de soborul preoţilor şi de credincioşi. A urmat Vecernia unită cu Litia, Acatistul şi Paraclisul icoanei "Pantanassa", oficiate de IPS Pimen. Icoana Maicii Domnului "Pantanassa" a ajuns la Biserica "Sfântul Dumitru" din Suceava cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş, restaurat şi reconsolidat în ultimii 25 de ani. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit ieri Sfânta Liturghie la Biserica "Sfântul Dimitrie" - Narcisa din Bacău. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Ionuţ Pleşcău a fost hirotonit preot. Pr. Ionuţ Pleşcău va prelua activitatea Aşezământului social-caritabil Mitroviţa al parohiei "Sfântul Dimitrie" Narcisa din Bacău. "La Bacău, sărbătoarea Sfântului Dimitrie a fost importantă din punctul de vedere al participării credincioşilor şi al trăirii. În municipiul Bacău avem două biserici cu hramul Sfântului Dimitrie, în nordul şi în sudul oraşului. Cea mai reprezentativă este Biserica "Sfântul Dimitrie" din cartierul Narcisa. Prin prezenţa unui număr mare de credincioşi la slujba Sfintei Liturghii am simţit parcă atmosfera cartierului de altădată din Tesalonic al Sfântului Dimitrie, cartier care s-a numit Mitroviţa. Peste 4.000 de oameni şi-au manifestat evlavia pentru Sfântul Dimitrie la Bacău, mai ales de când s-a ridicat această biserică. Lăcaşul de închinăciune din cartierul băcăuan Narcisa este cea mai mare biserică ridicată în ultimii ani în cinstea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, în Ortodoxie. Sărbătoarea de astăzi (n.r. ieri) este un popas duhovnicesc între sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iaşi şi prăznuirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi", a spus PS Ioachim Băcăuanul. 

PS Corneliu a slujit la Biserica "Sfântul Dimitrie" din Huşi

Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi a slujit joi seara slujba Vecerniei unită cu Litia în Biserica "Sfântul Dimitrie" din municipiul Huşi. Din soborul de slujitori au făcut parte părinţi consilieri de la Centrul eparhial Huşi, pr. Marius Cătălin Antohi, protopop al Protopopiatului Huşi, şi preoţii parohi de la parohiile din municipiul Huşi. După cum ne-a relatat pr. Marin Tudorică, care este şi secretar eparhial al Episcopiei Huşilor, la slujbă au participat un număr însemnat de credincioşi. "La finalul slujbei, PS Corneliu a adresat un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la martiriul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, arătând dragostea de care sfântul a dat dovadă pentru credinţa creştină. Preasfinţia Sa a remarcat vrednicia şi curajul sfântului martir pomenit pe 26 octombrie, arătând că la temelia Bisericii stau jertfele martirilor. Preasfinţia Sa i-a felicitat pe enoriaşii parohiei noastre şi pe toţi cei care poartă numele Sfântului Dimitrie", a spus pr. Marin Tudorică, care a mulţumit Preasfinţitului Corneliu pentru prezenţa la slujba Privegherii din ajunul hramului. De asemenea, pr. Marin Tudorică a arătat că acolo unde este episcopul se află Biserica. "Această bucurie am trăit-o plenar în prezenţa Preasfinţitului Corneliu în ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie", a remarcat pr. paroh Marin Tudorică, care a evidenţiat bogatele realizări pastoral-misionare ale Preasfinţiei Sale, precum şi neobosita strădanie şi râvnă în împlinirea misiunii Episcopului Huşilor. Credincioşii prezenţi au primit la final pachete cu alimente. Programul liturgic a continuat ieri cu Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru cei adormiţi. 

"Să fim următori ai Sfântului Mucenic Dimitrie"

Biserica "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" a Batalionului 151 Infanterie "Lupii Negri" din cartierul ieşean Tătăraşi a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare. În seara zilei de 25 octombrie, un sobor de preoţi din mai multe protopopiate ale Arhiepiscopiei Iaşilor a oficiat Vecernia unită cu Litia. La această slujbă au participat conducerea batalionului, militari, dar şi ieşeni, mai ales că pe 25 octombrie a fost sărbătorită Ziua Armatei Române. Pr. Liviu Ghilan de la parohia Valea Adâncă - Miroslava, Protopopiatul Iaşi 1, a adresat o predică la final în care a vorbit despre rugăciunile pe care sfinţii le înalţă la Dumnezeu şi despre mărturisirea de credinţă a mucenicilor. "Fără mărturisirea mucenicilor, Biserica nu ar fi existat în zilele noastre. Fără sângele vărsat de sfinţii mucenici, învăţătura Mântuitorului Hristos nu s-ar fi răspândit. Mai ales în vreme de prigoană Biserica a înflorit, iar credinţa a sporit. Prin felul în care şi-au dat viaţa pentru Mântuitorul Hristos, sfinţii mucenici au atras zeci de mii de suflete către această credinţă. Să fim următori ai Sfântului Mucenic Dimitrie, mărturisind credinţa în Hristos mereu", a spus pr. Liviu Ghilan. În continuare, pr. Valentin Păţăligă, preot militar la capela Batalionului 151 Infanterie "Lupii Negri" din Iaşi, a mulţumit preoţilor slujitori pentru prezenţă, celor care sprijină sfântul lăcaş în care slujeşte, dar şi militarilor din cadrul batalionului pentru dragostea pe care o au faţă de Biserică. pagina

vineri, 26 octombrie 2012

Pelerinaje cu odoare sfinte în cinstea Sfântului Dimitrie cel Nou

Ieşenii se pot închina în aceste zile la racla în care se află un papuc al Sfântului Ierarh Spiridon şi un fragment din lemnul Sfintei Cruci, aduse la Biserica "Sfântul Ştefan" din Iaşi. În parohia Vorona Nouă din Protopopiatul Botoşani a ajuns ieri racla cu părticele din moaştele Sfântului Apostol Andrei. Cele două pelerinaje sunt prilejuite de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou. 

La Biserica "Sfântul Arhidiacon Ştefan" din cartierul ieşean Tătăraşi a fost adus aseară papucul Sfântului Ierarh Spiridon şi un fragment din lemnul Sfintei Cruci. Odoarele de mare preţ au ajuns la acest sfânt lăcaş de la Mănăstirea Râşca din judeţul Suceava cu prilejul serbării celui de-al doilea hram, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi. Pelerinajul are loc cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi a Înalt Preasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. În Biserica "Sfântul Arhidiacon Ştefan" se vor oficia astăzi, de la ora 8:00, Utrenia, Acatistul şi Sfânta Liturghie, iar de la ora 17:00 se va sluji Vecernia unită cu Litia în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Mâine- dimineaţă, programul liturgic va continua cu Utrenia, Acatistul şi Sfânta Liturghie. "Prin acest pelerinaj împlinim o dorinţă a enoriaşilor noştri de a avea aceste odoare sfinte în biserica noastră. Ne dorim astfel să sporim duhovniceşte şi să oferim acestui hram o importanţă deosebită. Invităm pe toţi cei care doresc să-l cinstească pe Sfântul Cuvios Dimitrie din Basarabi, pe Sfântul Spiridon şi Sfânta Cruce să participe la sfintele slujbe", a spus pr. paroh Dumitru Mihăilă. Amintim că în Biserica "Sfântul Arhidiacon Ştefan" din Iaşi se află spre închinare un veşmânt care a acoperit pentru o perioadă moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, aflate la Catedrala patriarhală din Bucureşti.
În parohia Vorona Nouă din Protopopiatul Botoşani a ajuns ieri racla în care se află un fragment din moaştele Sfântului Apostol Andrei. Sfintele moaşte au fost aduse de la Mănăstirea "Sfântul Apostol Andrei" - Peştera din judeţul Constanţa, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan şi a Înalt Preasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Biserica parohiei Vorona Nouă are două hramuri: Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. În această dimineaţă se vor sluji Utrenia şi Sânta Liturghie, iar de la ora 17:00 vor fi săvârşite Vecernia şi Taina Sfântului Maslu, urmate de rugăciuni pentru ploaie. Racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei se va întoarce duminică, 28 octombrie 2012, la Mănăstirea Peştera.

„Un om cald, echilibrat, plin de dragoste faţă de semen“

La Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Galata din Iaşi a avut loc marţi, 23 octombrie 2012, slujba înmormântării părintelui Mihai Manolică. Înmormântarea a fost oficiată de un sobor de preoţi, în prezenţa familiei îndurerate şi a numeroşi credincioşi. 

Părintele Mihai Manolică, slujitor la Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Galata, a fost condus marţi, 23 octombrie, pe ultimul drum. Delegatul Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost pr. Marian Timofte, consilier al Sectorului Administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Iaşilor, care a transmis din partea ostenitorilor Centrului eparhial Iaşi condoleanţe familiei părintelui Mihai Manolică. În continuare, pr. paroh Mircea Stoleriu a amintit că părintele Mihai Manolică slujea de fiecare dată cu mult drag, spre slava lui Dumnezeu. "Era un om cu o dăruire pentru această slujire din dragoste pentru sufletul omului spre Dumnezeu. Îi făcea mare bucurie să slujească şi să rostească rugăciunile din timpul Sfintei Liturghii. L-am cunoscut în anii â70 de pe vremea când era muzeograf la Mănăstirea "Sfinţii Trei Ierarhi". Mulţi ani a vorbit oamenilor despre istorie, despre tradiţie şi despre Dumnezeu. Toate acestea erau legate cu multă înţelepciune. Pr. Mihai Manolică a absolvit Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti şi Facultatea de Litere a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. A fost diacon la Catedrala mitropolitană din Iaşi, paroh al parohiei "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" şi secretar eparhial la Centrul eparhial Iaşi. La Biserica "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" a avut cea mai mare bucurie a întâlnirii cu sufletul creştinului şi a împlinirii vocaţiei sale de slujitor al lui Dumnezeu. După ce a ieşit la pensie a venit în parohia noastră. L-am cunoscut ca pe un om cald, echilibrat, plin de dragoste faţă de semen", a spus pr. paroh Mircea Stoleriu. A urmat cuvântul părintelui Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1, şi mesajul de compasiune, de condoleanţe şi de susţinere din partea corpului didactic al conducerii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi pentru familia părintelui Mihai Manolică.

„Cooperare transfrontalieră pentru o viaţă fără droguri“, la final

Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" (FSS) a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei finalizează pe 28 octombrie 2012 implementarea proiectului "Cooperare transfrontalieră pentru o viaţă fără droguri". Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din România prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova şi a avut o durată de 18 luni. Acesta s-a desfăşurat în şase localităţi din România şi Republica Moldova, în intervalul aprilie 2011-octombrie 2012 în parteneriat cu Misiunea Socială "Diaconia" - Republica Moldova. "Obiectivul general l-a constituit întărirea relaţiilor de cooperare transfrontalieră între organizaţiile implicate în atenuarea traficului şi consumului de alcool/droguri. Având în vedere faptul că în ultima perioadă s-a constatat o creştere a traficului şi a consumului de droguri ilicite, atât în regiunea de Nord-Est a României, cât şi pe teritoriul Republicii Moldova, proiectul a avut ca obiective specifice dezvoltarea abilităţilor persoanelor responsabile din comunităţile din zona transfrontalieră de a interveni în problematica traficului şi consumului de alcool/droguri, conştientizarea tinerilor, cu vârste cuprinse între 10-20 ani, din comunităţile locale şi de dincolo de graniţă asupra consecinţelor negative ale traficului şi consumului de alcool/droguri şi reducerea numărului de victime ale traficului şi consumului de alcool/droguri din zona transfrontalieră. Activităţile de bază ale proiectului au vizat reducerea cererii pe piaţa drogurilor, prevenirea traficului şi consumului de alcool şi droguri, formarea unei reţele primare de intervenţie comunitară, dar şi iniţierea şi dezvoltarea unui program specializat de reabilitare pentru victimele traficului şi consumului de alcool şi droguri", a amintit Ionuţ Ignat, responsabil de comunicare în cadrul proiectului. (C. Ciofu)

Club de literatură la Seminarul Ortodox din Botoşani

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sfântul Gheorghe" din Botoşani s-au desfăşurat, de la începutul lunii septembrie până în prezent, mai multe întâlniri ale Clubului de literatură. Întâlnirile au avut loc în cadrul proiectului Aleph "Dă glas pasiunii tale!", iniţiat de Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor. La sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul şedinţei Clubului de literatură tema propusă lecturii şi dezbaterii a fost "Copilărie/tinereţe în Ortodoxie". "După ce elevii seminarişti au prezentat rezumatul lecturilor pe această temă, a urmat audierea unui fragment dintr-o conferinţă despre tinereţe şi Ortodoxie, susţinută de pr. conf. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu", a spus prof. Corina Ţifrea. (C.C.)

Sfântul Iov de la Poceaev, serbat în parohia ucraineană din Suceava

Sucevenii sunt aşteptaţi în zilele de 27 şi 28 octombrie 2012 la biserica ucraineană misionară "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din cartierul Zamca pentru a-l cinsti pe Sfântul Iov de la Poceaev. În acest sfânt lăcaş există o icoană care are o părticică din moaştele Sfântului Iov de la Poceaev, pomenit de Biserica Ortodoxă pe 28 octombrie. Icoana a fost dăruită de PS Meletie, Episcopul Hotinului (Ucraina) la începutul lunii trecute cu prilejul împlinirii a zece ani de existenţă a parohiei ucrainene din Suceava. După cum ne-a relatat pr. Mihai Maghiar, preot pentru parohia ucraineană misionară din municipiul Suceava, mâine-seară de la ora 17:00 se va oficia slujba Privegherii, iar duminică, 28 octombrie, se vor sluji Acatistul Sfântului Iov de la Poceaev, Ceasurile şi Sfânta Liturghie. (C.C.)

Binecuvântarea căminelor din campusurile studenţeşti

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi a iniţiat, în zilele de 23 şi 24 octombrie, sfinţirea căminelor din campusurile studenţeşti Târguşor, Agronomie, Codrescu şi Titu Maiorescu. Trei preoţi au citit rugăciuni de binecuvântare la parterul fiecărui cămin, iar apoi au stropit cu Agheazmă mică fiecare cameră. Tinerii ascoreni au intonat cântări bisericeşti, oferind studenţilor iconiţe cu Sfânta Parascheva, cărţi de rugăciuni şi pliante cu prezentarea asociaţiei. După cum ne-a relat Ionela Petrescu, coordonatorul departamentului comunicare în cadrul ASCOR - filiala Iaşi, iconiţele au fost oferite de Centrul eparhial Iaşi, iar cărţile de rugăciuni de pr. Dumitru Irina de la parohia Filioara, Protopopiatul Târgu Neamţ. (C.C.)

Două zile de pelerinaj la mănăstirile din judeţul Iaşi

În zilele de 22 şi 23 octombrie, 20 de familii de preoţi din Protopopiatul Piatra Neamţ au mers în pelerinaj la aşezările monahale din judeţul Iaşi. Pe lângă mănăstirile Miclăuşeni, Galata, Golia, "Sfinţii Trei Ierarhi", Hlincea, Cetăţuia, Vlădiceni şi Bucium, preoţii şi preotesele au poposit la Catedrala mitropolitană din Iaşi şi la Catedrala arhiepiscopală din Roman. După cum ne-a relatat pr. Ştefan Zaharia de la parohia Conţeşti - Girov, pelerinajul a avut loc la iniţiativa părintelui Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. (C.C.)

joi, 25 octombrie 2012

O nouă biserică pentru pompierii din Câmpulung Moldovenesc

Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" din cadrul Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc va fi târnosită duminică, 28 octombrie 2012, de Înalt Preasfinţitul Pimen. Ridicat în doi ani de zile la iniţiativa părintelui misionar Nicolae Moroşan, sfântul lăcaş este unic prin arhitectura deosebită care îmbină stilurile maramureşean, ştefanian şi brâncovenesc. 

Oraşul Câmpulung Moldovenesc va fi la sfârşitul acestei săptămâni gazda unui eveniment religios cu o mare încărcătură spirituală. După doar doi ani de lucrări, Biserica militară "Sfântul Ioan Botezătorul", aflată în incinta Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Bucovina" al judeţului Suceava, va fi sfinţită de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. După târnosirea bisericii, oamenii vor avea posibilitatea să treacă prin sfântul altar şi să se închine sfintei mese. La slujba sfinţirii sunt aşteptaţi preoţi profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea" a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, slujitori ai sfintelor altare din Cernăuţi, preoţi militari din toată ţara, autorităţi judeţene şi locale, dar şi conducerea ISU Suceava. "Aşteptăm cu bucurie venirea Înalt Preasfinţitului Pimen, căci cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale am reuşit atât amenajarea paraclisului din clădirea Detaşamentului, cât şi înălţarea acestei biserici", a spus pr. Nicolae Moroşan, subofiţer şi misionar în cadrul detaşamentului.
Programul liturgic dedicat acestui eveniment va începe sâmbătă, 27 octombrie, la ora 18:00 cu slujba Privegherii. Duminică dimineaţă de la ora 8:00 se săvârşi slujba Aghezmei mici, iar la ora 9:00 va avea loc întâmpinarea Înalt Preasfinţitului Pimen de către soborul de preoţi. Slujba de sfinţire va fi urmată de Sfânta Liturghie. La final, IPS Pimen va adresa celor prezenţi un cuvânt de învăţătură. 

Sprijin din partea ISU Suceava

În incinta Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc din cadrul ISU Suceava a fost înfiinţat un paraclis închinat Sfântului Ierarh Iosif de la Partoş, ocrotitorul pompierilor români. Sfântul lăcaş a fost sfinţit în luna septembrie a anului 2005 de către Înalt Preasfinţitul Pimen. Întrucât spaţiul de rugăciune a devenit ulterior neîncăpător de numărul tot mai mare de angajaţi care participă la sfintele slujbe, pr. Nicolae Moroşan a iniţiat în anul 2010 procedurile de ridicare a unei biserici. "Am fost sprijinit foarte mult de col. Ion Burlui, inspector şef în cadrul ISU Suceava, care s-a implicat direct în demersurile necesare pentru ridicarea bisericii. Lăcaşul de închinăciune este din lemn, în stil maramureşean, îmbinat cu cel ştefanian şi cel brâncovenesc, şi a fost înălţat de doi meşteri din localitatea Bârsana, judeţul Maramureş", a amintit pr. misionar Nicolae Moroşan.
Ocrotitorul bisericii nu a fost ales întâmplător. "Sfântul Ioan Botezătorul a spus: "Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc" (Luca 3-16). Materia de bază a pompierilor este apa şi de aceea ne-am gândit ca acest sfânt lăcaş să fie închinat Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a botezat cu apă", a explicat pr. Nicolae Moroşan. La ridicarea lăcaşului de închinăciune din incinta Detaşamentului de pompieri Câmpulung Moldovenesc au contribuit binefăcători din toată ţara.
În ultimii doi ani, pr. Nicolae Moroşan a făcut mai multe colecte atât la bisericile parohiale, cât şi la mănăstiri. "Am mers în toată ţara, de la Constanţa până la Satu Mare, Timişoara sau Oradea. Am mers foarte mult în Ardeal pentru a strânge fonduri întrucât acolo m-am instruit ca militar. De asemenea, am absolvit studiile de licenţă şi master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Am fost în municipiul Dorohoi, unde am lucrat timp de opt ani, la mănăstirile din judeţele Vâlcea, Sibiu, Constanţa, Suceava s.a. Nu pot să uit sprijinul pe care mi l-au oferit patronii din Câmpulung Moldovenesc şi din localităţile învecinate", a mai adăugat pr. paroh Nicolae Moroşan.

Zi de aleasă sărbătoare la parohia "Sfânta Parascheva" din Pleşeşti - Vultureşti

Biserica "Sfânta Parascheva" din parohia Pleşeşti - Vultureşti, Protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava, va fi resfinţită mâine de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Sfântul lăcaş a împlinit în acest an o sută de ani de la târnosire, pe data de 14 octombrie 1912 fiind sfinţită pentru prima dată.
Lucrările de renovare au început în toamna anului 2010 şi au constat în curăţarea picturii, refacerea faţadei exterioare şi a sfintei mese. De asemenea, la sfântul lăcaş s-a montat centrală termică, geamuri termopan, instalaţie electrică nouă, s-a schimbat duşumeaua, turnându-se şapă. Întreaga biserică s-a împodobit cu patru policandre noi, patru iconostase şi mobilier nou în sfântul altar. Întreaga pictură a fost supusă unui amplu proces de recondiţionare, impus de starea deplorabilă în care se afla. La exterior s-a refăcut toată faţada, inclusiv acoperişul şi temelia. În jurul bisericii s-a săpat şanţ pentru captarea apei şi s-au turnat alei.
Cu acest prilej va fi lansată o nouă ediţie a cărţii "Istoria Bisericii "Sfânta Parascheva" din satul Pleşeşti", semnată de pr. Vasile Pleşoianu, ctitorul sfântului lăcaş, şi de înv. Vasile Costăchescu. Volumul, apărut pentru prima dată în anul 1912 la prima sfinţire a bisericii, fost reeditat la iniţiativa părintelui paroh Constantin Daniel Loluţă. A doua carte care va fi lansată, "Satul Pleşeşti, vatră multiseculară", este semnată de prof. Mihai Ungureanu. "Cele două cărţi cuprind un cuvânt-înainte al Înalt Preasfinţitului Pimen, care evidenţiază importanţa colaborării între Biserică şi Şcoală", a amintit pr. paroh Constantin Daniel Loluţă.

Târnosire de biserică în Protopopiatul Bârlad

Biserica "Sfântul Dimitrie" din filia Chetrosu a parohiei Corodeşti, Protopopiatul Bârlad, judeţul Vaslui, va fi sfinţită mâine de PS Corneliu, Episcopul Huşilor. Sfântul lăcaş a fost ridicat între anii 2006-2012 de către familia Puşcaşu în cinstea şi pomenirea părinţilor lor. Noua poartă a cerului care va primi veşmântul târnosirii se află pe o colină, piatra de temelie fiind pusă în anul 2006 de PS Corneliu. "Acest lăcaş de închinăciune reprezintă o referinţă pentru zona Corodeştilor, care are biserci ridicate de înaintaşi din bârne şi pământ. Biserica se află pe o colină, fiind vizibilă din satele Chetrosu, Lazu şi Drăxeni. Vechiul sfânt lăcaş a fost afectat de inundaţii şi alunecări de teren. În prezent, satul Chetrosu este reorganizat pe un alt amplasament. Dăm slavă lui Dumnezeu şi Sfântului Dimitrie, ocrotitorul acestei biserici, pentru binecuvântarea de avea un nou altar de închinăciune", a spus pr. Vasile Lăiu, protopop al Protopopiatului Bârlad. (pagina)

Biserica Sfântului Dimitrie din Gherăieşti, în haine de sărbătoare

Enoriaşii din cartierul băcăuan Gherăieşti vor participa mâine la hramul Bisericii "Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir". Situat în partea de nord a municipiului Bacău, lăcaşul de închinăciune se impune prin înălţime şi frumuseţe. Cu sprijinul credincioşilor din parohie, persoanele cu o situaţie materială precară primesc hrană în aşezământul social. 

Biserica "Sfântul Dimitrie" - Gherăieşti se află la intrarea în municipiul Bacău dinspre Piatra Neamţ. Parohia a fost înfiinţată în anul 1990, iar lăcaşul de închinăciune a început să fie ridicat ca urmare a stăruinţei credincioşilor din această parte a oraşului. Lucrările de construcţie au început în anul 1991, piatra de temelie fiind pusă de vrednicul de pomenire episcop Ioachim Mareş. Biserica are stilul treflat, având spectrul specific moldovenesc cu cele două abside largi, are 32 de metri lungime, nouă metri înălţime. Icoanele de pe catapeteasmă sunt pictate în stil brocart. Lăcaşul de închinăciune a fost finalizat şi înzestrat cu obiectele de cult în anul 2007, când a fost sfinţit de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. "Timp de 17 ani am dus această muncă pe trei planuri. Am fost profesor de religie voluntar timp de şapte ani, apoi am predat la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Roman la catedra de muzică bizantină. În al treilea rând m-am ocupat de construcţia bisericii. Elanul pe care l-au avut credincioşii după anul 1990 a făcut ca această biserică să prindă contur", a spus pr. paroh Gheorghe Popovici. Ansamblul parohial mai cuprinde o locuinţă pentru familia părintelui Teofil Popovici, slujitor la Biserica "Sfântul Dimitrie" - Gherăieşti, şi o casă de prăznuire modernă. 

Hrană pentru oamenii săraci

În baza de date a parohiei Gherăieşti sunt înregistrate 52 de familii nevoiaşe cu mulţi copii, o parte dintre ei rămaşi în grija bunicilor. Astfel, credincioşii care vin la sfintele slujbe în Biserica "Sfântul Dimitrie" îşi aduc aminte de aceste familii atât la marile sărbători de peste an, cât şi în sâmbetele când organizează praznice pentru cei adormiţi. "Persoanele sărace primesc hrană la hramurile bisericii noastre, de Sfântul Dimitrie şi de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Oamenii sunt chemaţi aproape săptămânal în aşezământul social pentru a servi o masă caldă, întrucât avem toate condiţiile necesare derulării unei activităţi filantropice", a explicat pr. paroh Gheorghe Popovici. Parohia Gherăieşti are o frumoasă colaborare cu Şcoala numărul 9. În preajma Sfintelor Paşti şi a Crăciunului, copiii vin la biserică pentru a susţine programe religioase constând în scenete, cântece şi poezii. "Copiii trebuie să vină la biserică de la vârste fragede pentru a şti de Taina Spovedaniei, de Taina Sfintei Împărtăşanii, de o cateheză s.a. Ei cresc şi se dezvoltă în biserica noastră pentru că dorim ca pe viitor să-i avem buni creştini", a subliniat pr. paroh Gheorghe Popovici.

Pelerini în Ţara Sfântă, prin Centrul de Pelerinaj al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

"A fost cel mai frumos pelerinaj la care am participat vreodată", a spus pr. Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ.
Protopopiatul Piatra Neamţ, prin Centrul de Pelerinaj "Sfânta Parascheva" al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (MMB), a organizat în perioada 2-8 octombrie 2012 un pelerinaj în Ţara Sfântă. Cei 60 de pelerini, între care au fost şi zece preoţi, au provenit din diferite parohii ale Protopopiatului Piatra Neamţ. "A fost cel mai frumos pelerinaj la care am participat vreodată, un vis împlinit", a spus pr. Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ.
Între 26 septembrie şi 3 octombrie, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, un grup de credincioşi din parohia "Sfântul Nicolae" - Podu Iloaiei, Protopopiatul Iaşi 3, a mers în pelerinaj la Locurile Sfinte. Pelerinii au fost însoţiţi de pr. paroh Vasile Sârbu şi de pr. Ioan Drăgoi, slujitor la Biserica "Sfântul Nicolae".
"La iniţiativa diac. Cristian Constantin Ivan - economist şi coordonator de pelerinaje interne şi externe în cadrul Centrului de Pelerinaj "Sfânta Parascheva" al MMB, pelerinajul a început cu rugăciune. Pe tot parcursul periplului nostru în Ţara Sfântă diac. Cristian Constantin Ivan ne-a creat o atmosferă de pace şi rugăciune, ceea ce a facut ca toţi să ne simţim ca într-o familie", a mărturisit prof. de religie Tudoriţa Drăgoi, de la Şcoala "Al. I. Cuza" din Podu Iloaiei. (C. Ciofu)

Slujiri arhiereşti de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va resfinţi mâine, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Biserica "Sfânta Parascheva" din parohia Pleşeşti - Vultureşti, Protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava, iar PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va sfinţi biserica filiei Chetrosu din parohia Corodeşti, Protopopiatul Bârlad, judeţul Vaslui. PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie în parohia "Sfântul Dimitrie" din parohia Comarna 2, Protopopiatul Iaşi 2, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji în Biserica "Sfântul Dumitru" - Narcisa din Bacău. (C.C.)

Masă rotundă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi

La Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi a avut loc marţi, 23 octombrie 2012, o masă rotundă cu tema "Contextul, necesitatea şi fondatorii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"". Întâlnirea a fost coordonată de pr. lect. dr. Dan Niţă Danielescu şi a avut loc în cadrul Zilelor Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", eveniment care marchează împlinirea a 152 de ani de la înfiinţarea acestei instituţii. Festivitatea de deschidere a Zilelor Universităţii va avea loc mâine la ora 10:00. Imnul "Gaudeamus igitur" va fi intonat de Corul bărbătesc "Mitropolitul Iosif Naniescu" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, dirijat de pr. Gabriel Nastasă, care va susţine la finalul festivităţii un miniconcert. (C.C.)

Întrunirea preoţilor Protopopiatului Iaşi 1

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi a avut loc luni, 22 octombrie 2012, şedinţa lunară a preoţilor Protopopiatului Iaşi 1. Referatul cu titlul "Rolul ispitelor şi al suferinţelor în creşterea duhovnicească şi mântuirea sufletului" a fost susţinut de pr. Vasile Azamfirei de la parohia "Sfânta Vineri" din Iaşi. "Atunci când omul este în suferinţă, are o disponibilitate mai mare de a se apropia de Dumnezeu, de a se întări în credinţă. Pr. Vasile Azamfirei a avut capacitatea de a dezvolta această temă foarte frumos, spre înţelesul preoţilor. Încercările din viaţa oamenilor nu fac decât să-i întărească în credinţă şi în apropierea faţă de Dumnezeu", a relatat pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1. (C.C.)

miercuri, 24 octombrie 2012

A fost inaugurat Cimitirul Militar din comuna Deleni

Eroii Regimentului 48 Infanterie Buzău au fost pomeniţi ieri la Deleni printr-un ceremonial, prilejuit de inaugurarea Cimitirului Militar. Slujba Parastasului a fost oficiată de PS Calinic Botoşăneanul, alături de un sobor de preoţi, în prezenţa cadrelor militare, a oficialităţilor din judeţele Iaşi şi Buzău şi a localnicilor. 

Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu" din Buzău a inaugurat ieri Cimitirul Militar din comuna Deleni, judeţul Iaşi, unde odihnesc eroi ai Regimentului 48 Infanterie Buzău, căzuţi la datorie în iarna anului 1916-1917.
PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături de un sobor de preoţi, a oficiat o slujbă de pomenire pentru cei care şi-au dat viaţa pentru patrie. Preasfinţia Sa a sfinţit o troiţă ridicată lângă mormintele eroilor, apoi a urmat dezvelirea unei plăci comemorative şi un cuvânt de învăţătură pe care îl redăm mai jos.
La eveniment au participat autorităţi din judeţele Iaşi şi Buzău, preşedintele Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu", Nicolae Ciucă, primarul comunei Deleni, Dumitru Prigoreanu, locuitori şi elevi din comuna Deleni, militari de la Garnizoana Iaşi, preşedinţii Asociaţiei "Cultul eroilor" din judeţele Iaşi şi Buzău, voluntari care au participat la reabilitarea cimitirului şi elevi din judeţul Buzău. "S-au depus coroane de flori pe acordul imnului eroilor şi s-au executat trei salve de armament, manifestarea încheindu-se cu defilarea Gărzii de onoare din Garnizoana Iaşi. La finalul evenimentului, pr. Emanuel Tenchiu de la parohia Ţărinca - Deleni, Protopopiatul Hârlău, şi membrii Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" s-au deplasat spre locuinţa Elenei Viţelariu, în vârstă de 105 ani, martoră a evenimentelor din anul 1917, pentru a-i oferi "Crucea Moldavă" pentru mireni din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Fundaţia noastră a oferit Elenei Viţelariu o diplomă şi un buchet de crizanteme", a relatat lt. col. Romeo Feraru, purtătorul de cuvânt al Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" din Buzău. 

Cimitirul de la Deleni, o aducere-aminte a jertfelor depuse de militari

Regimentul 48 Infanterie Buzău face parte din unităţile militare care, prin jertfa supremă dată de ostaşii săi în Primul Război Mondial, a contribuit, alături de întreaga armată română, la făurirea României Mari. În iarna anului 1917, Armata Română, aflată în retragere în Moldova, a fost cuprinsă de o epidemie de tifos. Printre cei afectaţi erau şi militarii buzoieni, aflaţi în refacere în zona Maxut - Deleni, judeţul Iaşi. De acest flagel au fost răpuşi peste 600 de ostaşi, o mare parte dintre ei fiind îngropaţi în cimitirul de la Deleni. "Jertfele lor nu au fost uitate de militarii regimentului, astfel că după terminarea războiului, au ridicat un monument la Buzău şi au amenajat un cimitir militar la Roşia, judeţul Sibiu. Inaugurarea cimitirului de la Deleni face parte dintr-un amplu proiect. Cimitirul Deleni are o suprafaţă de 480 de metri pătraţi, având delimitate opt parcele. Cele 18 cruci de piatră, aşezate câte două, au fost realizate de Marian Apostol, primarul comunei Năeni, din judeţul Buzău. Ansamblul mai cuprinde o troiţă din lemn de stejar, sculptată de Maricel Potoroacă din Iaşi, şi o placă ce aminteşte de militarii buzoieni căzuţi pe front. În cimitir mai există monumentul comunei Deleni din al Doilea Război Mondial, inaugurat în anul 1992", a amintit lt. col. Romeo Feraru.

„Am fost un neam aşezat în calea tuturor răutăţilor"

Prea Cucerniciile şi Prea Cuvioşiile Voastre,
Domnule Prefect, Domnule Primar,
Domnilor generali, Domnilor ofiţeri şi subofiţeri,
Stimaţi invitaţi,
Am săvârşit slujba de sfinţire a troiţei-simbol ce aminteşte de eroii Regimentului 48 Infanterie - Buzău, căzuţi la datorie în iarna anului 1917. Războaie şi convulsii sociale au fost, sunt şi vor fi. Scriptura şi Istoria stau mărturii în acest sens. De aceea, armata a existat dintotdeauna. A existat şi există pentru că secretul păcii neîntrerupte nu a fost descoperit încă. La români, fiecare bărbat a fost militar. Din păcate, nimeni nu poate să cunoască numărul eroilor români care s-au jertfit pentru România. Războaiele pe care le-am purtat în istorie ne-au luat până şi timpul de a-i număra şi identifica pe toţi cei căzuţi la datorie.
Ţara a fost nevoită să se apere de mânia celor fără de neam şi ţară. Cu păgânii, militarii români nu au avut nici ţară şi nici credinţă de împărţit. Eroii au fost întocmai Sfântului Pavel, care nu a ezitat niciodată "să se jertfească pentru neamul său" (Fapte 28, 19; Romani 9, 2-3). Da, au fost gata oricând pentru sacrificiul suprem, conform jurământului militar.
Eroii nu au fost din mit sau din legendă, ci ei au fost militarii acestui neam: generali, ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen - soldaţi, secundaţi în situaţiile de limită de tineri şi bătrâni, de bărbaţi şi femei, de elevi, studenţi şi profesori, de ţărani şi muncitori, de ierarhi, preoţi şi teologi, care şi-au îndeplinit responsabilităţile, din conştiinţă, cu hotărâre şi caracter. Ei au fost gata oricând să-şi asume nobila condiţie de eroi ai neamului pe care l-au slujit cu jertfelnicie.
Virtuţile militare şi valorile creştine au însemnat pentru ei, într-un tot unitar, alfa şi omega unei vieţi împlinite. S-au mişcat între aceste două coordonate cu seninătatea pe care ţi-o imprimă conştiinţa împlinirii datoriei. Au fost patrioţi prin excelenţă, oameni care au luptat pentru afirmarea valorilor umane şi spirituale pe care le-au trăit, în care au crezut şi pe care le-au promovat. Eroi au fost în toate timpurile şi domniile.
Eroii au luptat împotriva celor care au vrut să ne răpească patrimoniul naţional şi spiritual, fie turci, fie tătari, fie unguri, fie slavi, fie polonezi, fie .... O astfel de atitudine nici Dumnezeu nu o condamnă; ea este în concordanţă cu învăţătura Bisericii. De multe ori, pacea propoveduită de Biserică a trebuit dobândită prin luptă. Rovine, Posada, Mărăşti, Mărăşeşti, şi Oituz, Războieni, Podul Înalt, Călugăreni, Plevna şi Smârdan ş.a. stau mărturie în acest sens. Cei care au ţinut la neamul lor nu şi-au înclinat capul, nici nu şi-au întors obrazul, ci s-au angajat în luptă. În atari situaţii, Dumnezeu cere omului alte măsuri comportamentale, mai ales atunci când este în discuţie credinţa, neamul şi ţara. Sigur, pacea este preferabilă războiului, dar nu cu orice preţ. Dacă sfinţii noştri voievozi nu ar fi luat atitudine, să fim încredinţaţi că astăzi nu am fi fost nici români şi nici creştini. Dacă nu ar fi fost eroii/martiri care să fi luat atitudine împotriva comunismului, mulţi dintre ei sfârşind în temniţe, în lagăre şi în închisori, astăzi nu am fi avut nici Paşti şi nici Crăciun. Iar dacă în 1989 nu ar fi fost tinerii eroi, care să spună Nu ateismului!, Dumnezeu ar fi fost scos în afara hotarelor ţării noastre. Or, ce ar fi însemnat neamul şi ţara fără Dumnezeu?! Da, eroii au trecut cu demnitate peste hotarele acestei lumi, lăsându-ne modelul şi convingerea că istoria unui neam este pentru fiecare o istorie a slujirii acestuia. De aceea, gloriile lor au rămas nepieritoare.
Fie ca toţi eroii neamului, cunoscuţi şi necunoscuţi, pentru rugăciunile Sfintei noastre Biserici, să se înregimenteze în rândul sfinţilor militari din Împărăţia lui Dumnezeu.
La sfârşitul cuvântului, PS Calinic Botoşăneanul a conferit din partea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, doamnei VIŢELARIU MARIA în vârstă de 105 ani, din localitatea Maxut, martor ocular a celor întâmplate, CRUCEA MOLDAVĂ. 

PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

 

Bucurie duhovnicească la hramul Bisericii „Sfântul Dumitru“ din Suceava

Biserica "Sfântul Dumitru" din Suceava îşi va cinsti vineri, 26 octombrie 2012, ocrotitorul. Cu acest prilej, va fi adusă de la Muntele Athos o reproducere a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului "Pantanassa", care va rămâne în acest sfânt lăcaş. 

Credincioşii din municipiul Suceava sunt aşteptaţi mâine- seară la ora 17:00 la Biserica "Sfântul Dumitru" din Suceava pentru a se închina la o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii "Pantanassa" de la Muntele Athos. După cum a remarcat pr. paroh Nicolae Horga, care este şi inspector eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, icoana Născătoarei de Dumnezeu "Pantanassa" (Atotvindecătoarea), vestită pentru minunatele vindecări a multor credincioşi, mai ales a celor bolnavi de cancer, "va rămâne în biserica noastră pe vecie".
Icoana va fi întâmpinată în faţa străvechiului sfânt lăcaş de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, de soborul preoţilor şi de credincioşi. În continuare se va oficia Vecernia unită cu Litia şi se va citi din Acatistul şi Paraclisul icoanei "Pantanassa".
Vineri, 26 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, vor fi oficiate Utrenia, Acatistul şi Sfânta Liturghie.
"Icoana "Pantanassa", care poartă chipul Maicii Domnului, are dimensiunile 80/60 cm şi va fi aşezată în biserică, în partea stângă, aproape de altar, pentru ca fiecare credincios să aibă posibilitatea să se închine Maicii Domnului. În România mai sunt doar două copii a icoanei făcătoare de minuni "Pantanassa", la Biserica Rusă din Bucureşti şi la Mănăstirea Oaşa din judeţul Alba. Icoana "Pantanassa" este donaţia unei familii de suceveni, Iris Elena şi Ioan Bulboacă. Într-una din vizitele făcute la Bucureşti de arhimandritul Efrem, egumenul Mănăstirii Vatopedi din Sfântul Munte Athos, le-a spus studenţilor teologi: "Toate copiile pe care le facem după această icoană pentru a le dărui sunt făcătoare de minuni! În mod special este vindecătoare de cancer". Cu ajutorul Maicii Domnului şi cu binecuvântarea arhimandritului Efrem, dar şi al părintelui Chiril, această icoană pictată şi sfinţită în Sfântul Munte Athos va fi donată bisericii noastre", a spus pr. paroh Nicolae Horga.

Părintele Ion Cârciuleanu a sărbătorit 97 de ani

Părintele Ion Cârciuleanu, slujitor la Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Galata din Iaşi a sărbătorit luni, 22 octombrie 2012, 97 de ani. Preotul care a păstorit timp de 37 de ani credincioşii din cartierul Galata din Iaşi a fost felicitat de familia Preacucerniciei Sale şi de prietenii apropiaţi. În urmă cu trei ani, pr. Ion Cârciuleanu, în predica rostită cu prilejul împlinirii vârstei de 94 de ani, a spus: "Totdeauna când am sărbătorit o zi am făcut-o în sfânta biserică, dorind astfel să-I mulţumesc lui Dumnezeu". În acest an, sănătatea nu i-a permis să vină la Mănăstirea Galata pentru a sluji Sfânta Liturghie, aşa cum a făcut după ce a ieşit la pensie. Părintele Ion Cârciuleanu s-a născut pe 22 octombrie 1915 în satul Corjeuţi, comuna Pomârla, la poalele Codrului Herţei. După absolvirea Liceului "Anastasie Başotă" din Pomârla, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi (1936-1940). În 1940 a fost încorporat la şcoala de ofiţeri de rezervă din Ploieşti, iar după terminarea ei a fost încadrat în Regimentul 16 Fălticeni, urmând ca în 1942 să fie hirotonit preot. A slujit în parohiile Dolineni, aflată la 5 kilometri de Hotin, Pomârla, Belceşti şi Galata. Începând din anul 1991, pr. Ion Cârciuleanu a scris mai multe cărţi pe care le-a publicat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (până în anul 2008), şi a Înalt Preasfinţitului Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei (după anul 2008). (C. Ciofu)

Sfinţiri de biserici în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va resfinţi vineri, 26 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Biserica "Sfânta Parascheva" din parohia Pleşeşti - Vultureşti, Protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava, iar duminică, 28 octombrie va sfinţi Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" aflată în incinta Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va sfinţi biserica filiei Chetrosu din parohia Corodeşti, Protopopiatul Bârlad, judeţul Vaslui. (C.C.)

„Din suflet, pentru inimi de copii“, la Piatra Neamţ

Asociaţia Tineretul Ortodox Român (ATOR) - filiala Piatra Neamţ va organiza mâine, la Centrul de Educaţie Incluzivă "Alexandru Roşca" din Piatra Neamţ, o acţiune intitulată "Din suflet, pentru inimi de copii". Tinerii atoreni vor oferi copiilor din acest centru cruciuliţe, metanii şi vor susţine un program de jocuri interactive. Activitatea va avea loc în cadrul unui parteneriat între ATOR - Piatra Neamţ şi Centrul "Alexandru Roşca". "Ne dorim ca tinerii atoreni să-i ajute pe aceşti copii la dezvoltarea relaţionării sociale şi în comunicare. Ne-am concentrat acţiunile către copiii din acest centru întrucât ştiim că au nevoie de afecţiune şi atenţie. Pentru atoreni e o lecţie de educare a respectului şi afecţiunii faţă de copiii instituţionalizaţi, dublată de cultivarea respectului şi a dorinţei de a dărui", a spus pr. Nicolae Nicău, coordonatorul ATOR Piatra Neamţ. (C.C.)

Sfântul Iacob, ruda Domnului, serbat la Mănăstirea Galata

Biserica noastră l-a pomenit ieri pe Sfântul Iacob, ruda Domnului. Cu acest prilej, paraclisul Mănăstirii Galata din Iaşi a îmbrăcat straie de sărbătoare. În ajunul hramului a fost oficiată Privegherea, programul liturgic continuând ieri cu Ceasurile şi Sfânta Liturghie. Paraclisul Mănăstirii Galata datează din secolul al XVI-lea, fiind conceput ca o capelă particulară a familiei domneşti a lui Petru Şchiopul, ctitorul acestei aşezări monahale. Sfântul lăcaş este inclus în casa domnească. Comunicarea între spaţiul interior şi sălile de primire ale casei domneşti se realiza prin două ferestre mari şi uşa sfântului altar, astfel încât familia domnească putea să participe la Sfânta Liturghie fără să fie văzută. (C.C.)

luni, 22 octombrie 2012

Biserica „Sfântul Ilie“ din Huşi a primit veşmântul sfinţirii

Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a sfinţit ieri Biserica "Sfântul Ilie" din Huşi. Părintele paroh Marius-Cătălin Antohi a primit rangul de iconom stavrofor şi a fost hirotesit protopop al Protopopiatului Huşi. Cei 2.000 de credincioşi care au asistat la Sfânta Liturghie au trecut prin sfântul altar. Construcţia Bisericii "Sfântul Ilie" din Huşi a început în anul 2004, iar lucrările au fost susţinute de ctitori, binefăcători şi credincioşi. 

O nouă biserică din oraşul Huşi a primit ieri veşmântul sfinţirii, după opt ani de când a fost pusă piatra de temelie. La primele ore ale dimineţii, PS Corneliu a fost întâmpinat de soborul de preoţi, de enoriaşii parohiei "Sfântul Ilie" şi de credincioşii din Huşi şi din alte părţi ale judeţului Vaslui. A urmat slujba târnosirii şi Sfânta Liturghie oficiate de Episcopul Huşilor pe un podium special amenajat în apropierea lăcaşului de închinăciune. Din soborul de preoţi au făcut parte părinţii consilieri de la Centrul eparhial Huşi, pr. Vasile Lăiu, protopop al Protopopiatului Bârlad, preoţii din municipiul Huşi şi preoţi din alte eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul "Roman Melodul" al preoţilor din Protopopiatul Huşi. După citirea Sfintei Evanghelii, PS Corneliu a rostit un ziditor cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit Evanghelia din Duminica a XXIII-a după Rusalii, privitoare la vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor. Preasfinţia Sa a arătat că întâmplarea din timpul Mântuitorului este destul de actuală, căci diavolul lucrează şi acum, "râcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită" (I Petru 5-8). Cu toate că diavolul este asemănat cu un leu, totuşi se deosebesc prin faptul că leul, după ce mănâncă, se linişteşte, dar diavolul caută permanent suflete pe care să le cuprindă. PS Corneliu a amintit şi de Dreptul Iov, al cărui trup a fost chinuit de diavol, dar sufletul i-a rămas curat, drept care a primit răsplată de la Dumnezeu.

Părintele Marius-Cătălin Antohi, hirotesit protopop al Protoieriei Huşi

După împărtăşirea clericilor, numeroşi credincioşi au primit Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. La final, PS Corneliu a evidenţiat importanţa zidirii unui sfânt lăcaş, arătând că această lucrare este plină de jertfelnicie din partea tuturor celor care se implică în realizarea ei. Episcopul Huşilor a acordat rangul de iconom stavrofor părintelui paroh Marius-Cătălin Antohi pentru râvna şi jertfa depuse la ridicarea şi înfrumuseţarea bisericii. De asemenea, pr. Marius-Cătălin Antohi a fost hirotesit protopop al Protopopiatului Huşi. În continuare, domnii Fănică Câdu, Ştefana Ganea şi Dumitra Catargiu au primit diplome de ctitor, iar doamnelor Anica Chirica şi Aurica Vârlan li s-au oferit distincţii de vrednicie. "Aproape 2.000 de credincioşi s-au bucurat de prezenţa Preasfinţitului Corneliu şi de evenimentul binecuvântat prilejuit de sfinţirea unei noi porţi a cerului. Oamenii s-au bucurat de prezenţa ierarhului nostru, înconjurându-l cu multă dragoste", a relatat pr. Marin Tudorică, secretar eparhial al Episcopiei Huşilor. Pr. paroh Marius-Cătălin Antohi a mulţumit Episcopului Huşilor pentru prezenţă şi celor care au contribuit la zidirea bisericii. De asemenea, Preacucernicia Sa a făcut o retrospectivă a lucrărilor de la Biserica "Sfântul Ilie" din Huşi.

Opt ani de osteneală pentru Biserica "Sfântul Ilie"

Parohia "Sfântul Ilie" din Huşi este păstorită de pr. Marius-Cătălin Antohi, care este şi protopop al Protopopiatului Huşi. Biserica acestei parohii este cea mai nouă biserică din oraş, piatra de temelie fiind pusă în anul 2004 de vrednicul de pomenire episcop Ioachim Mareş. În octombrie 2004 s-a început ridicarea pereţilor din bârne, dar lucrările au fost oprite în urma unor solicitări de revendicare a terenului pe care se ridica biserica. Cu toate acestea, justiţia a respins aceste solicitări în anul 2007, iar la începutul lunii august a anului 2009 s-au reluat lucrările de construcţie. Pe data de 15 decembrie 2009 s-au încheiat finisajele la exterior şi la interior, montându-se şi sistemele de încălzire şi climatizare. Fondurile necesare pentru construcţia sfântului lăcaş au provenit de la enoriaşii din parohie şi de la Secretariatul de Stat pentru Culte. "Am fost sprijiniţi de oameni care au reacţionat pozitiv la solicitările noastre de a contribui la construcţia unui lăcaş de închinăciune", a spus pr. paroh Marius-Cătălin Antohi.


A fost resfinţit paraclisul Mănăstirii Broşteni - Drăguşeni

Credincioşii din satele comunei Drăguşeni, dar şi din alte localităţi din judeţul Suceava au participat ieri la resfinţirea Paraclisului "Sfântul Gheorghe" al Mănăstirii Broşteni. Slujba târnosirii şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înalt Preasfinţitul Pimen. 

Paraclisul "Sfântul Gheorghe" al Mănăstirii Boroşteni, din comuna Drăguşeni, Protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava, a fost resfinţit ieri de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. De dimineaţă, ierarhul locului a fost întâmpinat de soborul de preoţi şi de numeroşi credincioşi. Târnosirea lăcaşului de închinăciune a fost urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înalt Preasfinţitul Pimen. "La acest eveniment au participat credincioşi din satele învecinate mănăstirii, precum şi 20 de preoţi şi diaconi care au slujit alături de IPS Pimen Sfânta Liturghie. Am avut parte de o zi frumoasă şi de o slujbă deosebită în care ne-am bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a vorbit în cuvântul adresat credincioşilor despre lucrarea diavolului în lume şi despre cum pot oamenii să se ferească de ispitele vrăjmaşului. Ieromonahul Pimen a fost hirotesit protosinghel, iar monahul Nifon a fost hitoronit ierodiacon", a relatat pr. Constantin Patrolea, protopop al Protopopiatului Fălticeni.
La finalul Sfintei Liturghii, IPS Pimen a oficiat slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire protosinghel Iosif Grigore, fostul stareţ, mutat la Domnul în anul 2005. "Ne-am rugat pentru părintele Iosif Grigore atât în cadrul Sfintei Liturghii, cât şi la slujba Parastasului săvârşită la mormântul celui care a condus pentru o vreme Mănăstirea Broşteni", a adăugat pr. protopop Constantin Patrolea.
Lăcaşul de rugăciune închinat Sfântului Gheorghe, de la Mănăstirea Broşteni, a fost ridicat prin strădania părintelui Iosif Grigore, împreună cu obştea de atunci. La iniţiativa ieromonahului Metodie Atomei, stareţul Mănăstirii Broşteni, sfântul lăcaş a fost refăcut prin schimbarea acoperişului, dar şi prin ample lucrări la interior şi exterior. Fondurile necesare acestei lucrări au provenit din veniturile aşezării monahale. Mănăstirea Broşteni mai are o biserică din zid închinată Sfinţilor Trei Ierarhi, piatra de temelie al acestui sfânt lăcaş fiind pusă în anul 2001 de IPS Pimen. Sfinţirea lăcaşului de închinăciune a fost săvârşită pe 13 august 2006 de Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Aşezământ social-filantropic închinat Sfintei Parascheva, în parohia Boteşti

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a sfinţit ieri Aşezământul social-filantropic "Sfânta Cuvioasă Parascheva" şi clopotniţa aflate în parohia "Sfântul Gheorghe" Boteşti - Ungureni, Protopopiatul Bacău, judeţul Bacău. Preasfinţia Sa a oficiat apoi Sfânta Liturghie şi a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a XXIII-a după Rusalii. "Numeroşi copii au primit în cadrul Sfintei Liturghii Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Pentru osteneala depusă, părintele paroh Ciprian Bertea a primit rangul de iconom. Au participat peste 400 de credincioşi, dar şi autorităţi locale", a relatat arhid. Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Lucrările de construcţie ale aşezământului social-filantropic din parohia Boteşti - Ungureni au început în anul 2009, prin contribuţia credincioşilor şi a autorităţilor locale. Prin implicarea profesorilor din comuna Ungureni va fi implementat programul "Şcoală după şcoală". Clopotniţa parohiei Boteşti, care a fost sfinţită ieri de PS Ioachim Băcăuanul, a fost ridicată în apropierea bisericii. Această lucrare era necesară întrucât turla străvechiului lăcaş de închinăciune nu mai poate prelua greutatea celor două clopote cu o greutate considerabilă. (C. Ciofu)

Slujbă misionară în parohia Pânceşti

PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, alături de un sobor de preoţi, a oficiat sâmbătă, 20 octombrie 2012, Taina Sfântului Maslu în parohia Pânceşti, Protopopiatul Sascut, judeţul Bacău. Preasfinţia Sa a sfinţit noua clopotniţă, un clopot nou şi sursa de alimentare cu apă a satului. La aceste slujbe au asistat peste 500 de credincioşi, autorităţi locale, judeţene şi centrale. PS Ioachim Băcăuanul a vorbit credincioşilor despre semnificaţia Tainei Sfântului Maslu în iconomia mântuirii, accentuând că "omul, prin răbdarea pe care o dovedeşte în momentele de încercare la care este supus în timpul vieţii pământeşti, poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu". Părintele paroh Gabriel Mogoş a primit din partea Episcopului-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului distincţia de iconom stavrofor. (C.C.)