joi, 30 aprilie 2009

Proiect pentru implementarea agriculturii ecologice pe terenuri ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

În perioada 24 februarie-1 martie 2009, o delegaţie a Asociaţiei „Terre et Humanisme“ din Franţa, condusă de Pierre Rabhi, a efectuat o vizită de lucru în România, în cadrul proiectului „Agricultura ecologică, o agricultură sănătoasă şi salvatoare“. Acest proiect a debutat în luna noiembrie a anului 2006, la iniţiativa, cu binecuvântarea şi cu sprijinul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Proiectul „Agricultura ecologică, o agricultură sănătoasă şi salvatoare“ continuă cu binecuvântarea şi sprijinul Mitropolitului de astăzi al Moldovei şi Bucovinei, IPS Părinte Teofan. Delegaţia franceză care a venit la Bucureşti şi Iaşi în perioada 24 februarie-1 martie a fost formată din dl Pierre Rabhi (agricultor, scriitor, filosof, conferenţiar francez de origine algeriană, fondatorul mişcării „Pământ şi Umanism“, specialist recunoscut pe plan mondial în lupta împotriva deşertificării şi formator în agroecologie), Michel Valentin, director al Centrului ecologic „Les Amanins“, situat în Departamentul Drôme din sud-estul Franţei, Adina Papana-Joubert, consilier în domeniul protecţiei mediului înconjurător, cu experienţă în iniţierea şi managementul proiectelor de cooperare internaţională din cadrul parteneriatelor între autorităţi locale şi regionale, instituţii cu atribuţii în domeniul mediului şi organisme non-guvernamentale. În luna februarie a acestui an, în Sala Iuventus a Casei de oaspeţi „Sfântul Nicolae“ din Iaşi a fost organizată o sesiune de lucru la care au participat pr. ing. Benone Dascălu - consilier agricol, pr. Narcis Constantin Axinte - consilier în Sectorul Asistenţă socială din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, Lucian Ionuţ Nistor, coordonator al Departamentului de Fonduri externe al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi Marian Grosu, coordonatorul proiectului şi reprezentantul în România al Asociaţiei „Terre et Humanisme“ din Franţa. Pe durata lucrărilor s-au efectuat vizite la diferite terenuri agricole din Arhiepiscopia Iaşilor, s-au organizat întâlniri cu reprezentanţi ai Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) şi cu reprezentanţi ai Societăţii „BIOMA-CO“ - de produse pentru tratamente ecologice, s-au discutat posibilităţile de colaborare între Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Asociaţia „Terre et Humanisme“, în scopul dezvoltării proiectului de agroecologie, s-au ales două terenuri pe care proiectul urmează să se implementeze şi s-au fixat liniile generale de amenajare şi exploatare a celor două terenuri.

Fermă ecologică şi centru de formare în agroecologie

Primul teren ales, în urma vizitelor efectuate, pentru implementarea proiectului de agricultură ecologică, cu o suprafaţă de 2,9 ha, a fost localizat la Centrul Comunitar Social „Mia Casa“ Bârnova, aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Pe acest teren urmează să se amenajeze o fermă experimental-demonstrativă, cu scopul sensibilizării copiilor şi tinerilor faţă de frumuseţea şi utilitatea naturii - creaţie a lui Dumnezeu dăruită omului spre folos şi îngrijire -, al conştientizării asupra responsabilităţii pe care o avem faţă de darul primit şi al educării pentru a trăi în armonie cu această creaţie şi Creatorul ei. Produsele diversificate, proaspete, naturale şi sănătoase obţinute în fermă vor fi destinate consumului direct la cantina centrului sus-menţionat şi la cantina Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă“ a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Al doilea teren, cu o suprafaţă de 22 ha, aflat în proprietatea Schitului Vanişor - Inculeţ, a fost ales în vederea construirii unui centru de formare în agroecologie, cu fermă experimental-demonstrativă (vegetală şi zootehnică) şi sediu administrativ (construcţii în stil arhitectural local tradiţional, din lemn, piatră etc.: sală de reuniuni, locuri de cazare, grajduri etc.). Acest centru va reuni în construcţia şi funcţionarea sa conceptul, spiritualitatea, filosofia, metodologiile şi tehnologiile agroecologiei. Centrul va organiza vizite, stagii de formare, seminarii, conferinţe, care să permită specialiştilor să descopere publicului agroecologia cu toate valenţele ei, iar Bisericii să arate în mod practic, celor interesaţi, ce înseamnă grija şi respectul faţă de creaţia lui Dumnezeu.

Agricultură ecologică pe terenurilor Bisericii - o alternativă sănătoasă şi salvatoare

Agricultura ecologică (biologică), prin tehnicile sale agricole generate de o etică de viaţă, invită la o cultivare a pământului care ne găzduieşte şi ne hrăneşte în respect faţă de acesta, faţă de plante şi animale şi, mai ales, faţă de om, principalul beneficiar responsabil al roadelor. Ea propune obţinerea unor produse cu adevărat sănătoase şi folositoare hranei şi bunăstării omului, garantând recâştigarea autonomiei populaţiilor prin producerea şi consumul local al produselor. Responsabilă faţă de generaţiile viitoare, agroecologia permite păstrarea patrimoniului genetic hrănitor al planetei. Având în vedere aceste considerente, implementarea unui proiect de agricultură ecologică pe terenurile Bisericii, ale altor instituţii sau persoa-ne interesate este o alternativă sănătoasă şi salvatoare.

Deşi dificultăţile economice par să ne descurajeze în demersul proiectului nostru, conduşi de convingerea că întotdeauna „Cu noi este Dumnezeu“, ne păstrăm entuziasmul şi speranţa că acest proiect merită osteneala, energia necesară continuării lui. Realizarea unui „colţişor de rai“ pe pământul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu rămâne una dintre vocaţiile noastre, iar, prin obiectivele şi punerea lui în practică, proiectul nu poate fi decât benefic (80% din produsele alimentare agricole din ţara noastră sunt astăzi importate, obţinute fiind printr-o agricultură ultra-chimizată).

(Marian GROSU, coordonator de proiect şi reprezentant în România al Asociaţiei „Terre et Humanisme“ din Franţa)

Sfinţire de biserică la Mănăstirea Neamţ

Biserica „Sfântul Ioan Teologul“ de la Mănăstirea Neamţ va fi sfinţită sâmbătă, 2 mai 2009, de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Episcop al Huşilor, şi de IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Programul liturgic va începe vineri seara cu slujba Privegherii şi va continua sâmbătă dimineaţa cu sfinţirea Bisericii „Sfântul Ioan Teologul“, după care va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească în Biserica „Înălţarea Domnului“. „Îi aşteptăm pe toţi credincioşii care vor să participe la slujba de sfinţire, mai ales pentru a intra prin sfântul altar, după tradiţia noastră ortodoxă“, a spus arhim. Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ. Biserica „Sfântul Ioan Teologul“ din cadrul Complexului arhitectural al Mănăstirii Neamţ se află pe locul unei alte biserici, care se presupune că există de la întemeierea acestei obşti monahale(sec. al XIII-lea). În perioada 1834-1835, în timpul mitropolitului Veniamin Costachi, stareţul Neonil a făcut biserica actuală, care are la demisol gropniţa de la Mănăstirea Neamţ. Între 1999 şi 2003, sfântul lăcaş a fost pictat în tehnica fresco de Ioan şi Daniela Moldoveanu.

Acţiunie filantropică la Penitenciarul Iaşi

Parohia Andrieşeni din Protopopiatul Iaşi 1 a organizat, în Duminica Tomii, o acţiune de binefacere pentru deţinuţii de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi. După Sfânta Liturghie, oficiată la Biserica „Sf. Nicolae“ de un sobor de şase preoţi, în frunte cu pr. Constantin Andrei, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 1, la cimitirul din parohie a avut loc slujba de pomenire pentru cei adormiţi. Aşa cum este tradiţia în parohia Andrieşeni, în prima duminică după praznicul Învierii Domnului, credincioşii aduc ouă, pască şi cozonac, pentru a da de pomană pentru sufletele adormiţilor. Din aceste alimente s-a făcut o colectă destinată, de data aceasta, deţinuţilor. „Evanghelia după Matei spune: «flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau». Aceasta a fost motivaţia pentru care enoriaşii din parohia Andrieşeni au trimis 280 de pachete cu ouă, pască, sarmale, prosoape şi iconiţe deţinuţilor din Penitenciarul Iaşi“, a spus pr. paroh Mihai Cepeliuc.

miercuri, 29 aprilie 2009

Viaţa parohiilor: Activităţile social-culturale se amplifică în parohia Victoria

De un an, credincioşii din Victoria, judeţul Iaşi, desfăşoară activităţi liturgice, pastorale, culturale şi administrativ-gospodăreşti într-o casă socială pe care şi-au ridicat-o singuri, din „bănuţul văduvei“ „Cu ajutorul lui Dumnezeu, Care lucrează prin oameni, avem în plan oferirea unei mese zilnice, calde persoanelor nevoiaşe din parohie, precum şi copiilor rămaşi singuri“

De un an, credincioşii de la Victoria îşi desfăşoară activităţile din parohie într-o casă socială pe care şi-au ridicat-o singuri, din „bănuţul văduvei“, aşa cum ne încredinţează părintele paroh de aici, Valeriu Olaru. În prezent, Casa socială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ găzduieşte activităţi liturgice, pastorale, culturale şi administrativ-gospodăreşti. Aşa cum ne-a mai spus părintele paroh, Casa socială sau praznicară din incinta bisericii este destinată în primul rând pomenirilor din cadrul slujbelor de duminică şi ale tuturor celorlalte sărbători, dar tot aici au loc şi pomenirile pentru cei adormiţi, slujbele de mulţumire, Sfintele Masluri, şedinţele preoţeşti, diferite discuţii pentru rezolvarea unor proiecte administrative. Casa socială mai cuprinde şi biblioteca parohiei, amenajată într-un spaţiu în care preotul paroh discută cu elevii, care vin să împrumute sau să restituie cărţile, pe diferite teme pe care ei le selectează din lecturile lor. „Alegem de fiecare dată acest spaţiu în primul rând pentru protejarea picturii din biserică. Apoi, biserica este locul sacru, unde este prezent Hristos, este exclusiv loc de rugăciune. Întotdeauna am avut o reţinere în a discuta problemele noastre în Casa Domnului“, ne-a mărturisit parohul de la Victoria.

Masă caldă zilnic pentru persoanele nevoiaşe ale parohiei, în proiect

Proiectul Casei sociale de la Victoria se doreşte a fi extins, dar pentru aceasta enoriaşii au nevoie şi de un ajutor extern, întrucât veniturile lor sunt destul de reduse. „Vrem să extindem proiectul social, să ne serbăm aici şi onomasticile. Casa socială este dotată şi cu bucătărie, am tras şi apă curentă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Care lucrează prin oameni, avem în plan oferirea unei mese zilnice, calde persoanelor nevoiaşe din parohie, precum şi copiilor rămaşi singuri, după plecarea la muncă, în străinătate, a părinţilor“, ne-a mai declarat părintele paroh, care mărturiseşte că de fiecare dată când a început o lucrare a avut sprijinul părintelui Constantin Andrei, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 1, care face dese vizite la Victoria şi le demonstrează enoriaşilor necesitatea unor lucrări în parohie, pentru o viaţă decentă.

Casa socială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Victoria s-a ridicat într-un timp record dacă ne gândim la posibilităţile materiale limitate ale oamenilor de aici. Printre cei care s-au remarcat în sprijinirea constantă a lucrărilor parohiei s-a remarcat dl primar Daniel Creţu, care, pe lângă contribuţii consistente din fonduri proprii, a mobilizat întregul personal al Primăriei comunei Victoria, dar şi pe enoriaşi, îndemnându-i să fie alături de păstorul lor.

„Oamenii sunt săraci, dar au mare nădejde în ajutorul lui Dumnezeu şi asta le dă spor în toate“

Cu veniturile lor modeste, creştinii buni ai parohiei îşi ajută semenii, făcând vizite de fiecare dată când au posibilitatea bolnavilor de la Spitalul Sculeni. „Aici ne însoţesc şi copiii, care desfăşoară un program artistic în faţa bolnavilor, din care nu lipsesc cântările religioase, pe care micii enoriaşi le învaţă cu drag atât la şcoală, cu învăţătoarea şi profesoara de Religie, cât şi la biserică. Ne-am implicat şi în ajutorarea sinistraţilor când a fost nevoie. Oamenii sunt săraci aici, dar au mare nădejde în ajutorul lui Dumnezeu şi asta le dă putere şi spor în toate“, ne mai spune pr. Olaru. Acum, când s-au înmulţit cazurile sociale la Victoria, părintele se ocupă şi de fiii parohiei.

Enoriaşii de la Victoria mai au în vedere, pe lângă instalarea cât mai curând a unei centrale pentru încălzire în perioadele reci, la biserică şi casa praznicară, şi construirea unei anexe, pe latura estică a incintei, pentru depozitarea lemnelor, dar şi a obiectelor bisericeşti care sunt folosite numai la anumite ocazii, precum butoaie pentru agheazmă, cristelniţa ş.a. De asemenea, la Victoria există, tot în proiect, şi ridicarea unei case parohiale, în vecinătatea bisericii, pentru preoţii care îi vor succeda părintelui Valeriu Olaru, sfinţia sa având în prezent locuinţă personală în localitate.

Printre realizările parohiei despre care părintele Olaru abia că vorbeşte, cu modestia-i caracteristică, se numără şi înălţarea a şapte troiţe, în punctele cele mai importante din sat, precum Şcoala sau Primăria.

Sfinţită de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist

Biserica parohiei Victoria, Protopopiatul Iaşi 1, cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, este situată aproape de centrul comunei Victoria, la aproximativ 2 km de localitatea de frontieră Sculeni. Lucrările de construcţie la biserică au început în anul 1977 şi s-au terminat în anul 1985, când a fost şi sfinţită, la data de 25 septembrie 1985, de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Sucevei. Biserica a fost construită prin osârdia credincioşilor păstoriţi de părintele Nicolae Gugoaşă. Pictura a fost realizată de pictorul bisericesc Dumitru Bănică, în stil neobizantin.

Vizite pastorale efectuate de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Episcop al Huşilor, va săvârşi mâine, începând cu ora 8:00, Sfânta Liturghie la Biserica „Înălţarea Domnului“ din oraşul Paşcani. După slujbă, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei va prezida şedinţa trimestrială a preoţilor din Protopopiatul Paşcani. În cadrul întrunirii, pr. Liviu Ilan de la parohia Vascani - Rugineşti va prezenta tema „Tinerii şi problemele cu care se confruntă astăzi - abordare duhovnicească şi socială“. Mitropolitul Teofan va face apoi vizite pastorale pentru a împărţi sfinte antimise în parohiile „Sf. Nicolae“ - Moţca, „Sf. Voievozi“ - Cristeşti, „Sf. Cuv. Parascheva“ - Cristeşti-Hereşti. Vineri, 1 mai 2009, IPS Mitropolit Teofan va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Cruce“ din judeţul Neamţ, urmând ca, începând cu ora 11:00, să ofere sfinte antimise bisericilor din parohiile Poiana Brusturi, Târzia, Groşi, Orţeşti, Drăgăneşti, Râşca, Săveşti şi Brusturi, din Protopopiatul Tg. Neamţ.

Şedinţă preoţească în Protopopiatul Hârlău

La sediul Protopopiatului Hârlău a avut loc luni, 27 aprilie 2009, şedinţa lunară cu preoţii. În cadrul şedinţei, pr. Mihai-Marius Pîjîn de la parohia Flămânzi Cordun, jud. Botoşani, a susţinut conferinţa cu tema „Parusia - preocupare sau fobie“, iar pr. Nicolae Crăciun, protoiereu al Protopopiatului Hârlău, a prezentat preoţilor adresele primite de la Centrul Eparhial şi a insistat asupra fenomenului sectar care, ca în fiecare primăvară, îşi face simţită prezenţa prin trimiterea în parohii a unor „misionari“, care bat din poartă în poartă şi împart materiale prozelitiste. Sublocotenent Loredana Covaschi, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Hârlău, a prezentat o serie de informaţii privind măsurile de urgenţă ce se impun a fi luate de preoţii parohi în caz de calamitate (incendiu, cutremur, inundaţii etc.). (pr. Iliuţă-Gabriel Bortaş)

marți, 28 aprilie 2009

Călătoria spre veşnicie a blândului episcop de la Huşi

La Catedrala episcopală din Huşi, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“, a avut loc ieri slujba de înmormântare a PS Părinte Ioachim Mareş, Episcopul Huşilor, care a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată de 11 ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi, PS Ioachim va fi înmormântat, după dorinţa Preasfinţiei Sale, într-o criptă aflată în Catedrala „Înălţarea Domnului“ din Bacău.

Programul liturgic a început la ora 7:00, cu slujba Utreniei. La ora 8:00, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Episcop al Huşilor, alături de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, PS Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS Casian, Episcopul Dunării de Jos, PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi de PS Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi din Arhiepiscopia Iaşilor şi din Episcopia Huşilor. În tot acest timp, zeci de credincioşi au intrat în Catedrala episcopală pentru a-şi lua rămas-bun de la PS Părinte Ioachim.

Răspunsurile la strană, în timpul Sfintei Liturghii, au fost date de corul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Gură de Aur“ din Huşi. După slujba Sfintei Liturghii, IPS Teofan a adresat un scurt cuvânt preoţilor şi credincioşilor îndureraţi, prin care i-a îndemnat să se roage pentru sufletul PS Ioachim. „Fraţi arhierei, preoţi, dumneavoastră cei de faţă, participând la Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie am reflectat destul de adânc la sensul vieţii noastre, la tot ceea ce s-a petrecut în pelerinajul vremii împlinit de PS Episcop Ioachim“, a spus IPS Teofan.

Slujba prohodirii, oficiată în faţa Catedralei episcopale

După acest moment, în sunetul clopotelor şi al toacăi, cortegiul - format din ierarhii care au săvârşit Sfânta Liturghie, la care s-a alăturat şi PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, preoţi colaboratori, rudele defunctului şi credincioşi - a ieşit afară, unde, pe platoul din faţa statuii Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, a fost oficiată slujba Înmormântării. Corul „Altarul“ al Catedralei mitropolitane din Iaşi a dat răspunsurile la strană în timpul slujbei de înmormântare. La finalul slujbei, PS Ioachim Băcăuanul a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de prohodire a PS Ioachim, mesaj care poate fi citit în pagina 3 a ediţiei de astăzi a „Ziarului Lumina“. Mesajul Părintelui Patriarh a fost urmat de omagiul transmis de Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, care a fost citit de dl Cristian Untea.

„A trăit discret şi foarte grijuliu de a nu supăra pe nimeni“

PS Corneliu Bârlădeanul şi-a exprimat, în continuare, gândurile de recunoştinţă pentru cel de-al 50-lea episcop al Episcopiei Huşilor. „Trăim acum clipele despărţirii de cel care ne-a fost părinte duhovnicesc, care ne-a îndrumat, ajutat, înţeles, încurajat şi, prin rugăciunea sa fierbinte, ne-a ocrotit permanent. Încercând a evoca viaţa Preasfinţitului Ioachim, cel de-al 50-lea episcop al străvechii şi mult încercatei Episcopii a Huşilor, într-un portret înscris în limite de timp, ne-am dat seama că este destul de dificil şi ne-a cuprins teama că puţinele cuvinte nu pot exprima sentimentele şi gândurile ce le port din ziua în care m-a luat sub mantia arhierească, când prin mâinile neobosite şi pline de har am primit chemarea şi slujirea arhierească, în această sfântă catedrală. Cu durere ne despărţim de chipul plin de bunătate al Preasfinţitului nostru Părinte Ioachim, dar nu suntem ca acei care nu au nădejde, ci credem că «Domnul care a murit şi a înviat» (I Tesaloniceni 4, 13, 14) îl va învrednici de lumina şi bucuria pe care Dumnezeu le-a pregătit tuturor celor ce-L iubesc pe El. Suntem încredinţaţi pe deplin că Cel Care totdeauna a vestit Învierea s-a mutat senin şi împăcat cu sine din această viaţă trecătoare spre cea veşnică, unde Dumnezeu a şters orice lacrimă şi unde moarte nu mai este, nici plângere, nici strigăt, nici durere, căci cele dintâi au trecut (Apoc. 21, 3-4). Aşa cum a trăit pe acest pământ, discret şi foarte grijuliu de a nu supăra pe nimeni, tot aşa pleacă din mijlocul nostru pentru a se ruga pentru noi. În lumina Învierii ne despărţim de părintele nostru, cerând de la Dumnezeu, Izvorul Vieţii, ca să-l primească în împărăţia Sa, iar nouă să ne dea puterea biruinţei asupra durerii, căci El a biruit moartea şi, prin Învierea Lui, bucurie a adus întregii lumi!“, a spus PS Corneliu Bârlădeanul. A urmat cuvântarea pr. Ioan Radu, care a citit mesajul din partea preoţilor din Eparhia Huşilor, a arhim. Serafim Bodnar, exarh al mănăstirilor din Episcopia Huşilor, care a citit mesajul din partea monahilor din eparhie.

Durerea despărţirii şi nădejdea învierii

IPS Teofan a citit mesajul din partea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei, în care a reliefat faptul că, deşi cei care l-au cunoscut pe Episcopul Huşilor sunt cuprinşi de durerea despărţirii, au, în acelaşi timp, nădejdea învierii. „Sub semnul salutului pascal de «Hristos a înviat» şi «Adevărat a înviat», am poposit la Huşi pentru o ultimă întâlnire pe acest pământ cu cel ce a fost şi continuă a fi Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Ioachim. Dumnezeu a rânduit, după a Sa purtare de grijă, ca sufletul robului Său, Ioachim Episcopul, să se îndrepte spre împărăţia luminii în Săptămâna Învierii. În ziua Izvorului Tămăduirii, sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, părintele Episcop Ioachim a părăsit această lume. El s-a născut în cer, cum spuneau creştinii din vechime. Da, el s-a născut în cer, în acel cer spre care din străfunduri tânjeşte sufletul omului însetat de veşnicie, înfometat de înviere. Tristeţea noastră este mare. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, arhiereii Sinodului Mitropolitan din Moldova şi Bucovina, ceilalţi ierarhi ai Sfântului Sinod, vieţuitorii sfintelor mănăstiri, preoţii şi credincioşii din parohii, membrii familiei sunt cuprinşi de durerea despărţirii, dar, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, nu suntem precum cei care «nu au nădejde» (I Tes. 4-13)“, a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a amintit faptul că cel de-al 50-lea Episcop al Huşilor a plecat la Domnul în Săptămâna Luminată.

„Arhiereul - martor şi mărturisitor al morţii şi Învierii lui Hristos“

„Tristeţea este mare, dar credinţa în Hristos, Cel mort şi înviat, precum şi nădejdea învierii celei de obşte ne sunt izvor de convingere că Preasfinţitul Episcop Ioachim trăieşte. El este mai real în existenţa autentică decât suntem noi, cei aşa numiţi «vii», iar reîntâlnirea cu dânsul este o chestiune de zile, de ani, sau, cel mult de câteva zeci de ani. Aceasta a fost şi convingerea Preasfinţitului Ioachim; aceasta i-a fost şi strădania de preot şi arhiereu. Căci, ce este, oare, arhiereul, dacă nu un martor şi un mărturisitor al morţii şi Învierii lui Hristos? În Săptămâna Învierii, Preasfinţitul Episcop Ioachim a ajuns la liman. Următor prin durere şi moarte lui Hristos Cel răstignit şi îngropat, vlădica Ioachim se face următor Aceluiaşi Hristos - Biruitor asupra morţii. «Luat dintre oameni, pus pentru oameni, spre cele ale lui Dumnezeu», după cuvântul Sf. Ap. Pavel, (Evrei 5-1), Părintele Episcop Ioachim a trecut în lumea veşniciei. Noi rămânem încă puţin în valea plângerii acestei lumi. Dar, după cuvântul aceluiaşi dumnezeiesc Apostol Pavel, suntem încredinţaţi că moartea nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru (Rom. 8-38). Deşi pleacă dintre noi, Preasfinţitul Episcop Ioachim rămâne totuşi cu noi. Nimic nu poate să-i despartă pe cei ce au într-înşii dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos“, a completat IPS Mitropolit Teofan. După slujba Prohodirii, cortegiul funerar a înconjurat Catedrala episcopală din Huşi, pe care PS Ioachim a restaurat-o şi înfrumuseţat-o. În tot acest timp s-au intonat cântări specifice, iar clopotele şi toaca au fost bătute până când cortegiul a ajuns la poarta Catedralei. De aici, sicriul cu trupul neînsufleţit al PS Ioachim a fost dus la Biserica „Sf. Nicolae“ din Bacău. Episcopul Ioachim Mareş va fi înmormântat astăzi, de la ora 11:00, în cripta din Catedrala „Înălţarea Domnului“ din Bacău.

Relatare inmormantare PS Ioachim Episcopul Husilor