marți, 30 noiembrie 2010

„Creştinismul la români“, ediţia a XIII-a

Şcoala "Alecu Russo" din Iaşi şi parohia "Sfântul Antonie cel Mare" din Iaşi au organizat ieri ediţia a XIII-a a activităţii interdisciplinare "Creştinismul la români". Manifestarea a fost dedicată Sfântului Apostol Andrei, pomenit astăzi de Biserica Ortodoxă.

În Biserica "Sfântul Antonie cel Mare" din Iaşi s-a desfăşurat ieri a XIII-a ediţie a activităţii interdisciplinare "Creştinismul la români". Obiectivul principal al acestei manifestări este formarea dragostei de neam şi ţară, dar şi de valori creştine, fiind gândită ca o activitate interactivă, centrată pe elev. "Abordarea tematicii a fost diferită de la o ediţie la alta, în fiecare an participând mai multe personalităţi ieşene, clerici şi mireni. Anul acesta emblema activităţii a fost Sfântul Apostol Andrei, sfântul care a păşit printre primii pe meleagurile noastre şi care intră în înşiruirea "sfinţilor naţionali". A fost stimulată creativitatea elevilor prin organizarea unui concurs de creaţie literară şi de creaţie artistico-plastică", ne-a spus prof. de religie Elena Ciubotaru de la Şcoala "Alecu Russo" din Iaşi.

Cultivarea şi transmiterea valorilor autentice creştine

În deschiderea manifestării, părintele paroh Ionel Roată, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, a adresat un cuvânt de bun venit. "Sunt bucuros că ne-am întâlnit la acest popas care marchează o împreună-slujire: Şcoala şi Biserica, pe cel mai sfânt altar, care este sufletul de copil. Activităţile comune dintre Şcoală şi Biserică au început să se deruleze încă din momentul în care în acest loc s-a ridicat paraclisul parohiei "Sfântul Cuvios Antonie cel Mare". Activitatea de astăzi (n.r. ieri) nu face altceva decât să continue ceea ce s-a început şi are ca scop cultivarea şi transmiterea valorilor autentice creştine din neam în neam", a spus pr. paroh Ionel Roată. A urmat o scurtă alocuţiune din partea prof. Ofelia Ionescu, directorul Şcolii "Alecu Russo" din Iaşi, care a vorbit despre rolul preotului şi al profesorului de religie în şcoală, dar şi despre comuniunea şi legătura dintre Familie, Biserică şi Şcoală. Copiii de la Şcoala "Alecu Russo" au susţinut un program literar-artistic care a constat în prezentarea de referate, recitare de poezii şi intonare de cântări religioase. La final, pr. prof. Cristian-Alexandru Barnea, inspector pentru disciplina religie al Inspectoratului Şcolar Iaşi, a felicitat cooperarea dintre Şcoală şi Biserică, explicând că roadele unor astfel de întâlniri se vor arăta în timp. "Îi felicit în primul rând pe copiii care au participat şi s-au implicat în această activitate. Acestea sunt momentele cele mai frumoase de care îşi vor aminti mai târziu", a spus pr. prof. Cristian-Alexandru Barnea.

"Oricine Îl are pe Dumnezeu înlăuntrul său vede pe cei din jur cu ochii lui Dumnezeu"

"Sunt sigur că aceşti copii pe care îi avem în faţa noastră, care ne-au redat viaţa şi activitatea Sfântului Andrei, vor lăsa pe mai departe ceea ce au primit de la profesorii sau părinţii lor", a adăugat pr. Vilie Doroşincă, protoiereul Protopopiatului Iaşi 2. Părintele Sebastian Teacu, inspector pentru cateheză parohială în cadrul Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, s-a adresat astfel copiilor care s-au implicat în derularea activităţii interdisciplinare "Creştinismul la români": "Voi sunteţi asemenea Sfântului Apostol Andrei, şi voi Îl mărturisiţi pe Dumnezeu celor din jurul vostru prin puritatea voastră, prin felul vostru de a fi. Oricine Îl are pe Dumnezeu înlăuntrul său vede pe cei din jur cu ochii lui Dumnezeu". Părintele Cristian Muraru, directorul Centrului de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină "Resurrectio" din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi inspector eparhial în cadrul Sectorului "Patrimoniu şi construcţii bisericeşti" al Arhiepiscopiei Iaşilor, i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit să picteze icoane, afirmând că "în spatele fiecărui desen există rugăciune, inspiraţie şi dorinţă de a pune în faţa lumii sentimentele voastre". La final a avut loc vernisajul expoziţiei "Lumină şi culoare" care cuprinde icoane şi desene pe tema sărbătorilor de iarnă.

Fragment din moaştele Sfântului Apostol Andrei, la Târgu Neamţ

La Biserica cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sfântul Apostol Andrei" din Târgu Neamţ a fost adusă aseară, din Serbia, o părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat. După cum ne-a relatat pr. paroh Ioan Mihoc, aducerea unui fragment din moaştele Sfântului Andrei, Apostolul românilor, la Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Târgu Neamţ este o dorinţă mai veche a credincioşilor. În anul 2005 catedrala din Târgu Neamţ a primit din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, al doilea hram, închinat Apostolului românilor. Părticica din moaştele Sfântului Andrei, care va rămâne la catedrala din Târgu Neamţ, a fost adusă prin intermediul ierod. Cleopa Ştefanovici de la Mănăstirea Staro-Hopovo din Serbia, care a luat legătura cu arhim. Nicolae Malişici de la Mănăstirea Radovaşniţa din Serbia. "În Mănăstirea Radovaşniţa există mai multe părticele din moaştele Sfântului Andrei primite de la Biserica Ortodoxă Rusă din Viena, care la rândul ei le primise de la Vatican", a spus pr. paroh Ioan Mihoc, care este şi directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ.

luni, 29 noiembrie 2010

„G. M. Cantacuzino a găsit calea de a crea armonii între util şi frumos“

La Iaşi a fost evocat, în urmă cu două zile, arhitectul George Matei Cantacuzino în cadrul unui simpozion. Evenimentul a marcat împlinirea a 50 de ani de când maestrul a trecut la cele veşnice.

Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi a găzduit sâmbătă Semicentenarul "George Matei Cantacuzino". La Cimitirul "Eternitatea" din Iaşi a fost săvârşită o slujbă de Parastas la mormântul maestrului de către pr. Ionel Roată, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Semicentenarul "G. M. Cantacuzino (1899-1960)" a fost organizat cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în parteneriat cu Ordinul arhitecţilor din România, filialele Iaşi şi Vaslui, Uniunea Arhitecţilor din România, filiala Iaşi, Registrul Urbaniştilor din România, filiala Iaşi, Registrul Urbaniştilor din România - Regiunea Nord-Est şi Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi. Organizatorul principal al evenimentului a fost arhitectul Dragoş Ciolacu, cadru didactic la Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi şi vicepreşedinte al Uniunii Arhitecţilor din România, filiala Iaşi.

Ultima lucrare a lui G. M. Cantacuzino

În deschiderea Simpozionului dedicat lui G. M. Cantacuzino, arhitectul Şerban Sturdza, preşedintele Ordinului arhitecţilor din România, cel care a moderat evenimentul, a mulţumit Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru că a găzduit manifestarea. În continuare, Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a vorbit celor prezenţi despre întâlnirea dintre mitropolitul de atunci al Moldovei şi Sucevei, Iustin Moisescu, şi arhitectul G. M. Cantacuzino, care a proiectat cele două clădiri ale Centrului eparhial Iaşi. "Mitropolitul Iustin Moisescu l-a întâlnit pe G. M. Cantacuzino când acesta din urmă se apropia de vârsta de 60 de ani. Era trist şi bolnav, se accidentase cu câteva luni înainte în zona Mănăstirii Suceviţa. Era îmbătrânit înainte de vreme din cauza suferinţelor îndurate în închisorile de la Aiud. După ce a fost eliberat s-a bucurat de o libertate supravegheată, care avea să devină din ce în ce mai greu de suportat. Era în continuare considerat duşman al poporului. Datorită calităţilor sale îşi găsise o umilă slujbă în comisia monumentelor istorice, dar ochii stăpânirii comuniste au făcut în aşa fel încât să fie destituit. Acest lucru se întâmpla cu câteva luni înainte de întronizarea noului mitropolit la Iaşi. Mitropolitul Iustin Moisescu l-a întâlnit pe G. M. Cantacuzino când acesta executa ultima lui lucrare, şi anume clădirile Centrului eparhial Iaşi. G. M. Cantacuzino a plecat la Dumnezeu foarte devreme, lăsând un nume pe care colegii lui mai tineri îl recunosc ca fiind important în istoria arhitecturii sau picturii româneşti. G. M. Cantacuzino a găsit calea de a crea armonii între util şi frumos. Îl rog pe Dumnezeu, Cel care a adus lumea din nefiinţă la fiinţă, să ne dea puterea de a ne inspira din lucrarea de excepţie a înaintaşilor în diferite domenii", a spus IPS Părinte Mitropolit Teofan.

"Cu gândul şi inima sunt alături de voi"

Arhitectul Şerban Sturdza a transmis un mesaj sosit de la Londra pentru acest eveniment de la arhitectul Şerban Cantacuzino, fiul lui G. M. Cantacuzino. "În primul rând doresc să vă felicit şi doresc să mulţumesc autoarei Mirela Duculescu şi Editurii Simetria pentru splendida carte despre arhitectura tatălui meu, G. M. Cantacuzino, atât de frumos subtitrată "Arhitectura ca temă a gândirii". G. M. Cantacuzino a gândit mult şi a gândit bine. Ar fi putut să-şi realizeze gândurile, ca de exemplu la Mitropolia de la Iaşi. Am fost prin urmare profund mişcat să aflu că lansarea cărţii va avea loc la Iaşi în ambianţa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan. Cu gândul şi inima sunt alături de voi", a transmis Şerban Cantacuzino. Au fost lansate revista numărul 4 "Repere", dedicată personalităţii lui G. M. Cantacuzino, şi volumul "G. M. Cantacuzino" (1899-1960) - Arhitectura ca temă a gândirii", de arhitect Mirela Duculescu. Revista "Convorbiri literare" va dedica, de asemenea, numărul din decembrie 2010 maestrului G. M. Cantacuzino, prin publicarea unor comunicări susţinute la simpozionul de acum două zile. La omagierea lui G. M. Cantacuzino au participat arhitecţi, oameni de cultură, artişti, preoţi, personalităţi publice, scriitori, etnografi, critici de artă care au evocat personalitatea marelui maestru, opera literară, artistică şi în mod special arhitecturală. "Totdeauna, despre personalitatea lui G. M. Cantacuzino se pot spune multe şi se găsesc lucruri noi de amintit. Arhitecţii, cât şi artiştii plastici, dar şi scriitorii revendică personalitatea lui. G. M. Cantacuzino este amintit în istoriile Literaturii Române, în enciclopediile artistice şi este asumat de breasla arhitecţilor. G. M. Cantacuzino a fost o personalitate complexă, un artist desăvârşit care a putut fi revendicat de toate breslele artistice. A fost un spirit polivalent, cu o operă literară deosebită, o operă artistică (picturi, grafică, desen) deosebit de valoroasă. La sfârşitul anilor â60 Biserica a fost cea care l-a sprijinit pe G. M. Cantacuzino pentru a-şi continua opera, lăsând moştenire oraşului Iaşi cele două clădiri din ansamblul mitropolitan", a amintit arhitectul Dragoş Ciolacu.

„Să ne îmbrăcăm în haină de mag pentru a ne îndrepta spre peştera din Betleem“

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a săvârşit ieri slujba Sfintei Liturghii la Catedrala mitropolitană din Iaşi. După citirea Evangheliei din Duminica a XXX-a după Rusalii, Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a adresat un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la pilda dregătorului bogat. "Domnul Hristos nu cere omului să renunţe la avere, ci să-şi dezlipească inima de la bogăţii, aşezându-L pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor. Domnul Hristos ne cere să ne dezlipim inimile de materia acestei lumi şi să-I urmăm Lui. Sfântul Apostol Pavel ne cere să parcurgem acest drum prin îngăduinţă şi iertare, prin pace şi mulţumire. Biserica ne arată că urmarea lui Hristos nu se poate realiza fără taina rugăciunii euharistice, adică fără împărtăşirea noastră cu Sfintele Taine. Duminica de astăzi (n.r. ieri) ne cheamă să conştientizăm faptul că sărbătoarea Naşterii Domnului se apropie, iar noi suntem îndemnaţi să ne îmbrăcăm în haină de mag pentru a ne îndrepta spre peştera din Betleem, care este inima noastră. Să trăim perioada care a rămas până la Crăciun în smerenie, în rugăciune, în pocăinţă, în iertare, în îngăduinţă şi în pacea lui Hristos", a îndemnat Părintele Mitropolit Teofan.

sâmbătă, 27 noiembrie 2010

Semicentenarul „George Matei Cantacuzino“

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi va avea loc astăzi, de la ora 11:00, Simpozionul "George Matei Cantacuzino". Evenimentul cuprinde şi o slujbă de Parastas la Cimitirul "Eternitatea" din Iaşi, precum şi lansarea unei cărţi şi a unei reviste.

Pe 1 noiembrie 2010 s-au împlinit 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui G. M. Cantacuzino. A fost un spirit polivalent, cu o operă literară deosebită, o operă artistică (picturi, grafică, desen) deosebit de valoroasă. La sfârşitul anilor â60, G. M. Cantacuzino şi-a continuat opera în sânul Bisericii, lăsând moştenire oraşului Iaşi cele două clădiri din ansamblul mitropolitan. Prima clădire (intrare prin poarta "Sfântul Andrei") găzduieşte în prezent Sala "Dr. Iustin Moisescu", în care au loc diferite festivităţi, Centrul Administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, iar cea de-a doua, de vizavi, Centrul de Pelerinaj "Sfânta Parascheva", Centrul Resurrectio, radacţia Radio TRINITAS şi Biblioteca "Dumitru Stăniloae". "Ne-am gândit să marcăm acest eveniment. Nu ne-am fi descurcat fără sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Putem considera aceste clădiri ale Centrului eparhial Iaşi, prin frumuseţea lor, prin armonia lor, prin echilibrul pe care îl inspiră întregului ansamblu un testament artistic al marelui nostru înaintaş. Noi, arhitecţii, vedem în G. M. Cantacuzino un maestru. Ne-a lăsat o moştenire artistică impresionantă. Dacă ar fi să mă refer numai la opera arhitecturală, G. M. Cantacuzino face parte din acei avangardişti interbelici care ne duc în elita culturală europeană. Puţine state europene în perioada interbelică au avut o avangardă artistică de talia României. Unul dintre fruntaşii acestei mişcări avangardiste în arhitectură a fost tocmai G. M. Cantacuzino", a amintit arhitectul Dragoş Ciolacu, cadru didactic la Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi, vicepreşedinte al Uniunii Arhitecţilor din România - filiala Iaşi şi organizatorul principal al evenimentului.

Parastas la mormântul arhitectului, eseistului, pictorului

Manifestarea la care va participa Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, dar şi arhitecţi, oameni de cultură, artişti, preoţi, personalităţi publice, scriitori, etnografi, critici de artă ce vor evoca personalitatea lui G. M. Cantacuzino va începe la ora 11:00. La Cimitirul "Eternitatea" din Iaşi se va săvârşi de la ora 9:00 o slujbă de pomenire la mormântul arhitectului, eseistului şi pictorului G. M. Cantacuzino. Semicentenarul "George Matei Cantacuzino" va cuprinde şi lansarea numărului 4 al revistei "Repere" şi a volumului "G. M. Cantacuzino" (1899-1960) - Arhitectura ca temă a gândirii", de arhitect Mirela Doculescu. Comemorarea a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui G. M. Cantacuzino este organizată de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în parteneriat cu Ordinul arhitecţilor din România, filialele Iaşi şi Vaslui, Uniunea Arhitecţilor din România, filiala Iaşi, Registrul Urbaniştilor din România, filiala Iaşi, Registrul Urbaniştilor din România - Regiunea Nord-Est şi Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi. Sponsorul evenimentului este SC Construcţii 1 SA Iaşi.

„Dinamica spirituală a Ortodoxiei româneşti“, la Botoşani

La Botoşani a avut loc, în perioada 24-25 noiembrie 2010, Simpozionul naţional "Dinamica spirituală a Ortodoxiei româneşti: de la Crez la Autocefalie (325-1885)". În cadrul evenimentului s-au prezentat comunicări din toată ţara.

În contextul aniversării, în anul 2010, a 1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325) şi a 125 de ani de la recunoaşterea oficială a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885), în municipiul Botoşani a avut loc Simpozionul naţional "Dinamica spirituală a Ortodoxiei româneşti: de la Crez la Autocefalie (325-1885)". Evenimentul a fost organizat de Seminarul Teologic Ortodox Liceal "Sfântul Gheorghe" din Botoşani, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Casa Corpului Didactic Botoşani, Direcţia Judeţeană pentru Culte şi păstrare a Patrimoniului Cultural al judeţului Botoşani, Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" din Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani şi Protopopiatul Botoşani. Deschiderea festivă a simpozionului a avut loc pe 24 noiembrie 2010, la Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu". La Muzeul Judeţean Botoşani cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, doctoranzi şi preoţi şi-au susţinut lucrările.

Importanţa Crezului ortodox şi obţinerea Autocefaliei

Pe 25 noiembrie, la Seminarul Teologic din Botoşani, au fost prezentate lucrările participanţilor din 12 judeţe ale ţării. Sesiunea de comunicări a fost moderată de pr. prof. Grigore Diaconu, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" din Botoşani. Simpozionul a fost organizat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. "Am încercat atragerea reprezentanţilor instituţiilor din mediul laic în derularea simpozionului, pe lângă preoţii şi seminariştii de la Botoşani şi Iaşi. Considerăm nimerită organizarea unui astfel de simpozion, pentru că participanţii au realizat importanţa Crezului ortodox şi obţinerea Autocefaliei de către Biserica Ortodoxă Română. Fiecare a încercat să-şi spună opinia despre Crezul ortodox, din punct de vedere personal sau al domeniului în care îşi desfăşoară activitatea. Crezul ortodox nu trebuie privit doar static, ci trebuie luat într-o perpetuă dinamică. De aceea am ales "Dinamica spirituală a Ortodoxiei româneşti" ca titlu", ne-a spus Corina Ţifrea, prof. la Seminarul Teologic botoşănean.

Slujiri arhiereşti în Duminica a XXX-a după Rusalii

În Duminica a XXX-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iaşi, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji în parohia Cotu Băii, Protopopiatul Fălticeni. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală din Huşi, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sluji în parohia "Sfântul Dumitru" - Satu Nou, Protopopiatul Hârlău. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va săvârşi Sfânta Liturghie în parohia Palanca, Protopopiatul Moineşti.

vineri, 26 noiembrie 2010

Sinaxa, o înnoire în rândul obştilor monahale

În zilele de 24-25 noiembrie la Centrul Cultural-Pastoral "Sfântul Daniil Sihastrul" - Durău a avut loc Sinaxa monahală mitropolitană. La întrunire au participat ierarhii, stareţii şi stareţele din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Cea de-a doua zi a Sinaxei monahale mitropolitane, care a avut loc la Centrul Cultural-Pastoral "Sfântul Daniil Sihastrul" - Durău, a început ieri-dimineaţă cu slujba Utreniei, Ceasurile şi Sfânta Liturghie, săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Din soborul de preoţi au făcut parte exarhii din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (MMB). În timpul slujbei o parte dintre părinţii stareţi, purtând epitrahil, s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. La final, Părintele Mitropolit Teofan a rostit un scurt cuvânt de binecuvântare. "Să binecuvinteze Dumnezeu Sfânta Jertfă. Astăzi (n.r. ieri) este odovania praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică şi îi prăznuim pe Sfânta Muceniţă Ecaterina şi pe Sfântul Mare Mucenic Mercurie. Ziua de astăzi (n.r. ieri) să fie pentru noi cei de faţă şi pentru obştile călugăreşti spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea celor pe care îi ocârmuim", a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

"Profeţii Noului Testament"

Alături de IPS Teofan, IPS Pimen şi PS Ioachim Băcăuanul, ieri, la sinaxă, a participat şi PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Stavrofora Lucia Chirvasă, stareţa Mănăstirii Ciolpani din judeţul Bacău, a susţinut referatul cu tema "Stareţul - chivernisitor al bunurilor mănăstireşti", iar arhim. Serafim Bodnar, exarhul mănăstirilor din Episcopia Huşilor, a prezentat o comunicare intitulată "Stareţul - persoana de legătură între mănăstire şi Centrul eparhial". Ambele prezentări au fost urmate de discuţii pe marginea temei. Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a apreciat faptul că Sinaxa monahală mitropolitană s-a organizat la Durău, "pentru că Muntele Ceahlău spune foarte mult". "Muntele Ceahlău a inspirat foarte mulţi călugări să trăiască plenar viaţa în Hristos. Muntele acesta a dat totdeauna perspectiva urcuşului. Călugărul trebuie să urce permanent duhovniceşte. Trebuie să ne reamintim că noi, călugării, după cum spunea un înţelept creştin, suntem "profeţii Noului Testament". În calitatea aceasta, trebuie să profetizăm împărăţia lui Dumnezeu care nu este din lumea aceasta", a explicat Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

"Să ne aducem aminte de dragostea cea dintâi cu care am păşit pe poarta mănăstirii"

Programul Sinaxei monahale mitropolitane a început miercuri după-amiază prin intonarea rugăciunii începătoare "Împărate Ceresc". Înalt Preasfinţitul Teofan a amintit că sinaxa stareţilor şi stareţelor dintr-o mitropolie se organizează potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române o dată la trei ani. În acelaşi timp, Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a făcut referire la cele trei voturi monahale pe care le depun cei care păşesc spre călugărie. Arhim. Ioan Harpa, exarhul zonei Botoşani şi stareţul Mănăstirii Popăuţi din Botoşani, a susţinut referatul cu tema "Stareţul în viaţa liturgică a mănăstirii", iar arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, a prezentat tema "Stareţul - părinte duhovnicesc al obştii mănăstireşti". "Programul a fost structurat astfel încât să se deruleze pe timpul unei zile liturgice. Am dorit ca această zi să fie trăită de noi ca şi cum am forma cu toţii o obşte monahală", a adăugat IPS Mitropolit Teofan. Înalt Preasfinţitul Pimen a mărturisit că Sinaxa monahală mitropolitană este "un moment cu totul deosebit". "A fost un timp când în toate mănăstirile nu erau mai mult de 20 de persoane. Iată că numai aici sunt peste 100 de persoane. Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne aflăm aici. Mănăstirile au înflorit. Rămâne ca să depunem efortul cuvenit şi să împlinim ceea ce am făgăduit. Ca să ne fie mai uşor, să ne aducem aminte clipă de clipă de dragostea cea dintâi cu care am păşit pe poarta mănăstirii", a spus IPS Pimen. IPS Teofan, IPS Pimen şi PS Ioachim Băcăuanul, stareţii şi stareţele din MMB au participat de la ora 19:00 la slujba Vecerniei unită cu Litia în Biserica "Buna Vestire" a Mănăstirii Durău.

Sinaxa monahală mitropolitană de la Mănăstirea Durău a adunat 134 de stareţi şi stareţe din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Despre folosul acestei sinaxe ne-au vorbit exarhii mănăstirilor din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

"Stareţul învaţă cu fiecare monah să crească în înţelegerea duhovnicească"

Arhim. Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor: Sinaxa mitropolitană are ca obiectiv confruntarea unor probleme care se actualizează de la an la an. Stareţul se confruntă cu noi nuanţe ale aceloraşi crize, care înseamnă tot atâtea judecăţi pe care omul le are în devenirea sa. Stareţul învaţă cu fiecare monah să crească în înţelegerea duhovnicească. Aici, ca într-o mare mănăstire în care laolaltă ne-am găsit, stareţi, învăţăm să avem în vedere devenirea noastră, care este oglinda şi steaua călăuzitoare a celor călăuziţi de noi. Stareţul creşte cu fiecare criză, pe care o depăşeşte. Adunându-ne, învăţăm cum să ne împărtăşim unii altora experienţa pe care am dobândit-o în atâtea furtuni pe marea agitată a acestei vieţi. Prin fiecare criză învăţăm să curăţim chipul lui Hristos din noi înşine. Toată moştenirea noastră, la nivel de regulă, la nivel de tipic, este o treaptă pe care trebuie să o urcăm.

"Spunându-le unii altora, ne ferim de a face aceleaşi greşeli"

Arhim. Pimen Costea, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului: Prin intermediul acestei sinaxe se realizează un schimb de experienţă. În al doilea rând ne putem cunoaşte unii pe alţii. Deşi trăim în acelaşi spaţiu monastic, totuşi, timpul, spaţiul şi zonele sunt diferite. Particularităţile zonelor şi ale mănăstirilor trebuie cunoscute şi de ceilalţi, în ideea că fiecare va culege ceea ce e mai bun. În mănăstirile noastre sunt şi lipsuri. De aceea, spunându-le unii altora, putem să ne ferim de la a face aceleaşi greşeli. Consider că stareţii care au participat la această întâlnire au avut foarte multe lucruri de învăţat, au cules ceea ce le este necesar pentru că punctele amintite şi dezbătute în cadrul întâlnirii sunt puncte de poticneală în unele mănăstiri. Stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului au fost impresionaţi de acest mod de adunare, ei înşişi au simţit nevoia unor astfel de schimburi de experienţă.

"Plecăm spre eparhia noastră cu mai mult curaj"

Arhim. Serafim Bodnar, exarhul mănăstirilor din Episcopia Huşilor: Ca stareţi în mănăstirile noastre, ca părinţi duhovniceşti, ne-am bucurat de experienţa şi de cuvintele pe care le-am auzit prin prezentarea şi expunerea mai multor teme. Avem posibilitatea să conştientizăm şi să aplicăm mai mult în viaţa mănăstirească ceea ce s-a discutat aici. În acelaşi timp am primit binecuvântări arhiereşti, de la Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan şi de la ceilalţi ierarhi prezenţi. Este o îmbogăţire duhovnicească şi plecăm spre eparhia noastră, spre mănăstirile noastre cu mai mult curaj, cu mai multă credinţă. Nu doar că vom pune în practică, dar vom înmulţi şi mai mult râvna şi vom conştientiza şi mai mult rolul nostru de părinţi duhovniceşti şi de stareţi ai mănăstirilor.

"A ne înnoi pe noi înşine este o poruncă de la Dumnezeu"

Arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor: Sinaxa monahală mitropolitană reprezintă un schimb de experienţă între stareţi şi în felul acesta ne cunoaştem mai bine. Cunoscându-ne, schimbând şi ascultând cuvinte, mai îndreptăm câte ceva în viaţa noastră, în viaţa obştilor monahale pe care fiecare dintre noi le conducem. A schimba câte ceva este un lucru binevenit. Lucrul acesta este aşteptat de către vieţuitorii mănăstirilor. A ne înnoi pe noi înşine este o poruncă de la Dumnezeu. Sunt convins că fiecare stareţ va pleca de la sinaxa aceasta cu gândul de a schimba ceva. Atunci când stareţul va întâlni o neregulă în obştea mănăstirii pe care o păstoreşte îşi va aduce aminte că trebuie să caute remedii la orânduielile părinţilor. Sinaxa este binevenită pentru că ne duce la izvoare, la rădăcinile monahismului nostru, la cum au trăit părinţii noştri, la cum a fost organizată viaţa în mănăstirile ortodoxe. Sperăm că sinaxa a produs o înnoire înlăuntrul nostru, pe care s-o ducem în rândul obştilor monahale.

Sfânta Ecaterina, prăznuită în Arhiepiscopia Iaşilor

Mai multe biserici din Arhiepiscopia Iaşilor o au ca ocrotitoare pe Sfânta Ecaterina. La Biserica Vulpe, a fost sfinţită o icoană a Sfintei Ecaterina, sculptată în gheaţă. Biserica Toma Cozma a întâmpinat sărbătoarea celei de-al doilea hram în haină nouă, odată cu finalizarea lucrărilor de zugrăveală interioară. Miercuri seară a avut loc slujba Vecerniei unită cu Litia, iar ieri a avut loc Sfânta Liturghie. "Interiorul realizat în alb imaculat a avut şi are în vedere conservarea în condiţii optime a unor obiecte de o deosebită valoare ce fac parte din patrimoniul cultural naţional, anume icoanele cu Apostolii şi Răstignirea Mântuitorului, care se găsesc expuse pe pereţii acestei biserici. Ne-am propus ca în perioada ce urmează să realizăm cu sprijinul credincioşilor un grup de icoane praznicale corespunzătoare marilor sărbători şi sfinţi, astfel încât să se facă o necesară completare cu iconografie bizantină, fără a afecta austeritatea interioară, cu ziduri albe care ne înrudesc cu unele biserici greceşti din veacul al XIX-lea", a declarat pr. paroh Mihai Mărgineanu. Sărbătoare a fost ieri la parohia "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sfânta Ecaterina" - Ruginoasa, Protopopiatul Paşcani. Miercuri seara slujba Vecerniei unită cu Litia a fost săvârşită de pr. Pavel Postolachi, protoiereul Protopopiatului Paşcani, alături de un sobor de preoţi. În Iaşi şi-au sărbătorit ieri al doilea hram Biserica "Sf. Gheorghe" - Lozonschi şi Biserica "Sfântul Lazăr". Tot ieri şi-a serbat hramul Centrul "Sf. Ecaterina" din Protopopiatul Iaşi 2. În Iaşi o părticică din moaştele Sfintei Ecaterina se găseşte la biserica cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sf. Antonie cel Mare" din Iaşi, supranumită Biserica Vulpe. Sfintele moaşte au fost aduse cu prilejul sfinţirii acestui sfânt lăcaş pe 3 octombrie 2010. Ieri, la Biserica Vulpe, după slujba Sfintei Liturghii şi a Aghezmei, a fost sfinţită o icoană a Sfintei Ecaterina, sculptată în gheaţă de sculptorul Bogdan Teodorescu.

Simpozionul „George Matei Cantacuzino“ la Iaşi

Mâine, în Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi, va avea loc Simpozionul "George Matei Cantacuzino". La acest eveniment, care va începe la ora 11:00, vor participa Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, arhitecţi, oameni de cultură, preoţi etc. Simpozionul este organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în parteneriat cu Ordinul arhitecţilor din România, filialele Iaşi şi Vaslui, Uniunea Arhitecţilor din România, filiala Iaşi, Registrul Urbaniştilor din România, filiala Iaşi, Registrul Urbaniştilor din România - Regiunea Nord-Est şi Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi. Manifestarea va fi precedată de o slujbă de pomenire la mormântul arhitectului G. M. Cantacuzino de la cimitirul "Eternitatea" din Iaşi. Sponsorul evenimentului este SC Construcţii 1 SA Iaşi. George Matei Cantacuzino (23 mai 1899-1 noiembrie 1960) a fost arhitect, eseist şi pictor român. În anii 1957-1959, sub conducerea arhitectului G. M. Cantacuzino, în incinta Mitropoliei din Iaşi s-au realizat ample lucrări de reamenajare, restaurare şi construcţii noi.

joi, 25 noiembrie 2010

„Noi preluăm de la Sfinţii Apostoli taina trăirii în autenticitate“

Centrul Cultural-Pastoral "Sfântul Daniil Sihastrul" - Durău găzduieşte de ieri Sinaxa cu stareţii şi stareţele din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. În această dimineaţă va fi săvârşită Sfânta Liturghie de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi.

Stareţii şi stareţele din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au participat ieri la Sinaxa mitropolitană, prezidată de Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. La lucrările de ieri au fost prezenţi şi IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, precum şi exarhii din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. În deschiderea întâlnirii Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a amintit că sinaxa stareţilor şi stareţelor dintr-o mitropolie se organizează potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române odată la trei ani. "Ne-am adunat aici "ca să avem cu toţii acelaşi gând întru Domnul Hristos", după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cine sunt aceşti "toţi", în contextul monahal? Arhiereul, stareţul sau stareţa şi obştea. Două din cele trei elemente sunt aici", a spus IPS Teofan, care a continuat să amintească de voturile monahale care se depun de orice candidat la călugărie.

"Mănăstirea este pregustarea împărăţiei cerurilor"

"La această sinaxă ar trebui să vorbim doar de voturile monahale. Sfântul Nicolae Velimirovici spune că voturile monahale corespund, prin dimensiunea lor contrară, celor trei abuzuri uriaşe care se fac în lume: abuzul de putere, de avere şi de plăcere. Abuzul de putere este înlăturat de călugăr prin ascultare, abuzul de bogăţie prin votul sărăciei, iar cel de plăcere este înlăturat prin votul fecioriei. Noi preluăm de la Sfinţii Apostoli taina trăirii în autenticitate. Sunt Sfinţi Părinţi care amintesc de faptul că mănăstirea este pregustarea împărăţiei cerurilor. Călugărul trăieşte deja precum trăiesc îngerii", a adăugat Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Arhim. Ioan Harpa, exarhul zonei Botoşani şi stareţul Mănăstirii Popăuţi din Botoşani, a susţinut referatul cu tema "Stareţul în viaţa liturgică a mănăstirii", iar arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi stareţul Mănăstirii Putna, a prezentat tema "Stareţul - părinte duhovnicesc al obştei mănăstireşti". De la 18:30 a rulat filmul documentar "Părintele Paisie, Duhovnicul", realizat de postul de televiziune al Patriarhiei Române, TRINITAS TV. De la ora 19:00 s-a oficiat slujba Vecerniei unită cu Litia în Biserica "Buna Vestire" a Mănăstirii Durău. În această dimineaţă va fi săvârşită Sfânta Liturghie începând cu ora 7:00. În continuare vor fi susţinute două referate, care vor fi însoţite de discuţii.

Şantier deschis în zona sinistrată din Dorohoi

Viitura şi inundaţiile de la sfârşitul lunii iunie au afectat oraşul Dorohoi şi câteva sate din apropiere. După ce s-au realizat anchete sociale şi s-au strâns fondurile necesare s-a început construirea de case pentru sinistraţi.

Au trecut cinci luni de când o viitură puternică s-a năpustit asupra Dorohoiului. Imediat după inundaţii, atât autorităţile locale, dar şi Centrul eparhial Iaşi s-au implicat în ajutorarea sinistraţilor cu alimente şi aparate electrocasnice de strictă necesitate. După evaluarea pagubelor, un număr mare de locuinţe trebuiau reparate. "Am început să ne organizăm. Au fost asigurate mai întâi alimentele de strictă necesitate. Apoi s-a făcut o analiză a situaţiei din teren, multe familii aveau casele demolate, trebuiau reparate. În Dorohoi trebuie reconstruite 314 case, iar în comunele învecinate 70 de case. La cele 70 de case din zona rurală Centrul eparhial Iaşi contribuie cu suma de 80.000 de lei. În Dorohoi vom ridica trei case pentru familii cu probleme sau care au mulţi copii", ne-a relatat pr. Stelian Ciurciun, protoiereul Protopopiatului Dorohoi.

"O mare bucurie şi o mare binecuvântare"

"În zona Dorohoi casele vor fi curând locuite. În zona rurală avem satele Broscăuţi şi Hilişeu unde urmează să fie pus acoperişul la case. Mai rămân satele Pădureni, Iezer şi Cândeşti (50 de case) unde lemnul nu a sosit. Din fondurile primite de la Centrul eparhial Iaşi s-au ridicat 70 de case, unele până la nivel de centură, iar altele au fost deja acoperite. Pentru oameni este o mare bucurie şi o mare binecuvântare. Un grup de localnici din Broscăuţi care au primit ajutor de la Centrul eparhial Iaşi i-au mulţumit personal Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei", a mai spus părintele protopop Stelian Ciurciun. Lucrările la casele ridicate în Dorohoi şi în satele apropiate au fost supravegheate de o comisie de la Centrul eparhial Iaşi, de la Protopopiatul Dorohoi şi de reprezentanţi ai primăriilor şi ai Inspectoratului de Stat pentru Construcţii. Marţi după-amiază, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vizitat o parte din casele din Broscăuţi şi Dorohoi, a stat de vorbă cu sinistraţii şi le-a oferit câte o icoană pentru noua casă.

Şedinţa preoţilor din Protopopiatul Paşcani

La sediul Protopopiatului Paşcani a avut loc marţi conferinţa lunară cu preoţii în cadrul căreia a fost susţinut referatul "Pocăinţa, mijloc de îndreptare a omului". După cum ne-a relatat pr. Pavel Postolachi, protoiereul Protopopiatului Paşcani, s-a recomandat ca prin Taina Spovedaniei credincioşii să fie chemaţi, odată cu mărturisirea păcatelor, să postească, să se roage, să facă milostenie, înţelegând că pocăinţa nu este doar o taină, ci şi o virtute. "S-a recomandat realizarea unui program care să cuprindă activităţi cultural-duhovniceşti, social-filantropice şi misionare în această perioadă şi mai ales în perioada Crăciunului. S-au abordat, de asemenea, mai multe probleme administrative şi s-a discutat despre organizarea unui concert al Corului "Învierea" al Protopopiatului Paşcani şi a unui concurs al corurilor parohiilor din Protopopiatul Paşcani care va avea loc pe 8 ianuarie la Târgu Frumos", a spus pr. protopop Pavel Postolachi.

„Crăciunul ne cere să ieşim din individualismul nostru“

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi a organizat marţi seara în Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi conferinţa "Persoană versus individ". Prelegerea a fost susţinută de pr. conf. dr. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu.

Evenimentul s-a derulat în cadrul tradiţionalelor conferinţe din perioada Postului Naşterii Domnului. "Persoană versus individ", aşa s-a numit prima dintre aceste conferinţe, a fost moderată de Silviu Cluci, coordonatorul Departamentului credinţă-cultură din cadrul ASCOR Iaşi. Pr. conf. dr. Constantin Necula a vorbit în deschiderea alocuţiunii despre consumerismul din perioada Crăciunului, care transformă persoana în individ şi o dezumanizează. "Astăzi asistăm la o îngropare a persoanei de dragul individului, individualităţii şi a comunităţii. În esenţă ne dezumanizăm pentru că devenim nişte roboţei extrem de bine diluaţi în elementele fundamentale de viaţă, extrem de afectaţi de modul în care ceilalţi se maschează în a fi oameni şi extrem de izolaţi din cauza puţinei noastre credinţe", a explicat pr. conf. dr. Constantin Necula, care a precizat că în zilele noastre, când informaţia ne bombardează, "cele mai puţin informaţii sunt cele despre credinţă şi despre mersul Bisericii".

Restaurarea Crăciunului la modul evanghelic

"Biserica ne spune că pentru a putea consuma trebuie să participi. Dacă nu participi, nu poţi consuma. Elementul de persoană în Biserică l-am eludat noi înşine, punând mereu accentul pe lucruri care privesc comunitatea. Este foarte dificil, într-o lume axată pe discursuri foarte înalte teologic, pe care nu le mai înţeleg nici teologii. Biserica trebuie să-şi păstreze echilibrul şi să înţeleagă că venirea Mântuitorului Hristos în mijlocul lumii s-a făcut de dragul ca oamenii să-L vadă pe Dumnezeu, să-L cunoască, să se pocăiască, să se împărtăşească, să se mântuiască. Trebuie să ne restaurăm Crăciunul la modul evanghelic pentru că altfel vom transforma Biserica într-un fel de mall. Crăciunul ne cere să ieşim din individualismul nostru, în numele Celui care ne-a redat demnitatea de persoană. În pragul Crăciunului, despre tensiunea între individ şi persoană trebuie să vorbim destinşi, convinşi fiind că a doua Persoană a Sfintei Treimi, Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat", a adăugat pr. conf. dr. Constantin Necula. În continuare pr. Constantin Necula a vorbit despre individ şi persoană şi despre locul în care omul poate să-şi reconsolideze "coroana de stăpân al lumii". "Dumnezeu, când l-a pus pe om mai marele creaţiei şi a îngăduit să fie coroană, S-a gândit că această coroană va şti să-şi poarte cu demnitate lucrurile cele de preţ dăruite. Există un loc în care Hristos admite de fiecare dată să ne reconsolideze coroana de stăpân al lumii, şi acest loc este Biserica. Am observat în ultima vreme că cerem Bisericii activităţi pentru individ şi mai puţin pentru persoană. Biserica este corabia mântuirii. Cine nu se supune acestei conştiinţe că Biserica este corabia mântuirii va vorbi despre Biserica-cantină socială, Biserica-radio, Biserica-televiziune etc. Ea produce sfinţi. Cine înţelege lucrul acesta şi îl trăieşte ca atare nu se poate teme niciodată că trece în individ, pierzându-şi conştiinţa personală de sine. Tot timpul, făcându-se apel la acest "individ", oamenii de ştiinţă au uitat să definească ce pierde un om când devine individ", a mai spus pr. Necula

"Exerciţiul Crăciunului este să-L vezi pe Hristos cum Se naşte"

Invitatul tinerilor ascoreni din Iaşi i-a sfătuit pe cei prezenţi ca în săptămânile care premerg sărbătorii Naşterii Domnului să mediteze la darul pe care îl aduce Crăciunul. "Vreau să nu vă lăsaţi purtaţi în cete de 1.000 de colindători, într-o gaşcă de mâncăi de sarmale şi cârnaţi. Mireasma Crăciunului e buna-cuviinţă, este înţelegerea actului mântuitor al Întrupării Mântuitorului Hristos, este dezaburirea ochilor omului singur. Mireasma Crăciunului poate fi întinderea unei mâini cordiale către cel care vi se pare că nu va avea niciodată cordialitate suficientă cât să vă cuprindă mâna cordială în mâna lui. Exerciţiul Crăciunului este să-L vezi pe Hristos cum Se naşte, altfel rămânem nişte indivizi", a spus în încheiere pr. conf. dr. Constantin Necula.

Conferinţe ASCOR Iaşi în Postul Crăciunului

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Iaşi organizează în perioada Postului Naşterii Domnului o serie de conferinţe. Întrunirile poartă titlul generic "Naşterea Domnului - începutul mântuirii noastre" şi au loc cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Următoarea conferinţă va avea loc pe 1 decembrie. Atunci, IPS Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, va vorbi în Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universităţii "Al. I. Cuza" (UAIC) din Iaşi despre "Naşterea Domnului - înnoirea neamului omenesc". Pe 7 decembrie 2010, pr. lect. dr. Ilie Melniciuc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi şi slujitor la Biserica "Sf. Nectarie" din Iaşi, va vorbi în Sala "Dr. Iustin Moisescu" despre "Icoana Naşterii Domnului - repere biblice şi iconografice". Prelegerea cu titlul "Nevoia unui povăţuitor duhovnicesc pe calea vieţii" va fi susţinută de protos. Ioan Cojan, stareţul Mănăstirii "Sfântul Ioan Botezătorul" din Alba Iulia, pe 9 decembrie în Aula Magna "Mihai Eminescu" a UAIC din Iaşi. Ultima conferinţă va fi organizată tot la UAIC pe 14 decembrie şi îl va avea ca invitat pe Costion Nicolescu, cercetător la Muzeul Ţăranului Român, care va vorbi despre "Naşterea Domnului la românii de astăzi şi de altădată".

miercuri, 24 noiembrie 2010

„Să ajutăm ca bucuria şi libertatea să fie prezente în viaţa Bisericii“

Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a prezidat ieri conferinţa preoţilor din Protopopiatul Dorohoi. Întrunirea a fost precedată de Sfânta Liturghie.

Credincioşii din parohia Broscăuţi şi preoţii Protopopiatului Dorohoi au început ziua de ieri prin rugăciune. În Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", Înalt Preasfinţitul Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. Iulian Negru, director executiv al Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Lăcaşul de închinăciune din Broscăuţi, închinat Sfinţilor Împăraţi, a fost zidit în anul 1859, în zilele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de către Constantin şi Eufrosina Placino. În anul 1936, sub domnia lui Carol al II-lea şi sub păstorirea vrednicului de pomenire patriarh Nicodim, pe vrema când era mitropolit al Moldovei, s-a reparat şi adăugat un pridvor. Biserica a fost pictată din nou, prin străduinţa preotului N. A. Popovici, cu sprijinul credincioşilor şi al binefăcătorilor, de către pictorii Neculai şi Grigore Popovici.

Prezenţa Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, încurajare pentru sinistraţi

La final, părintele Stelian Ciurciun, protoiereul Protopopiatului Dorohoi, a amintit faptul că localitatea Broscăuţi, în care există trei biserici, a fost încercată de inundaţii în acest an. "Prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan este o mare bucurie, pentru că ea reprezintă un semn, o încurajare, o nădejde a celor care, în apropierea iernii, aşteaptă cu mare nerăbdare să poată locui în casele lor", a spus pr. Stelian Ciurciun. Părintele paroh Mihai Zugravu a mulţumit Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei pentru că a slujit Sfânta Liturghie în Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena". Totodată, a adus la cunoştinţă că în cei 16 ani de când este paroh la "Sfinţii Împăraţi" - Broscăuţi a realizat cu sprijinul credincioşilor mai multe lucrări care au constat în restaurarea picturii din interior şi în ridicarea unei case sociale. Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a explicat celor prezenţi că "omul îşi doreşte să aibă bucurie în viaţă şi să sfărâme lanţurile sclaviei, care în multe feluri se înfăşoară în jurul fiinţei lui". "Trebuie să ajutăm ca bucuria cea sfântă şi libertatea fiilor lui Dumnezeu, de care aminteşte Sfântul Apostol Pavel în Epistola citită astăzi (n.r. - ieri), să fie prezente în viaţa Bisericii, în viaţa enoriaşilor noştri. Îl rugăm pe Dumnezeu ca bogăţia de har şi binecuvântare, bucurie şi libertate să se reverse asupra noastră", a spus IPS Mitropolit Teofan. A urmat conferinţa de toamnă, ultima în Arhiepiscopia Iaşilor din acest an, în cadrul căreia părintele Ionuţ Apetrei de la parohia Dealu Mare a susţinut referatul "Biserica, spaţiul bucuriei şi al libertăţii tinerilor".

Sinaxa cu stareţii şi stareţele din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

La Centrul Cultural-Pastoral "Sfântul Daniil Sihastrul" - Durău va avea loc, în zilele de 24 şi 25 noiembrie 2010, Sinaxa cu stareţii şi stareţele din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Lucrările vor fi prezidate de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Vor mai participa IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. După cum a declarat pentru Radio TRINITAS arhim. Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, programul va începe astăzi la ora 15:00 cu o rugăciune de binecuvântare, care va fi urmată de un cuvânt al Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan. Apoi va avea loc o sesiune de comunicări, la finalul căreia va fi rulat un film documentar despre părintele Paisie Olaru, realizat de postul de televiziune al Patriarhiei Române, TRINITAS TV, intitulat "Părintele Paisie, Duhovnicul". Ierarhii, exarhii şi părinţii stareţi din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei vor oficia slujba Vecerniei unită cu Litia în Biserica "Buna Vestire" a Mănăstirii Durău. Mâine dimineaţă va fi săvârşită Sfânta Liturghie începând cu ora 7:00. În continuare vor fi susţinute două referate, care vor fi însoţite de discuţii.

Întâlnirea preoţilor şi profesorilor de Religie la Hârlău

În Biserica "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" din Hârlău a fost oficiată luni Sfânta Liturghie de către pr. Ionel Roată, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, ca delegat al Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, alături de un sobor de preoţi. În sala de şedinţe a Protopopiatului Hârlău a avut loc apoi şedinţa lunară cu preoţii în cadrul căreia pr. Ionel Stavarachi de la parohia Focuri a susţinut referatul cu tema "Calendarul în Biserica Ortodoxă". În partea a doua a întâlnirii s-a desfăşurat întâlnirea comună a preoţilor şi prefesorilor de Religie care predau în parohiile Protopopiatului Hârlău. Au participat pr. Sebastian Teacu, inspector pentru cateheză parohială în cadrul Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. prof. Cristian-Alexandru Barnea, inspector pentru disciplina Religie al Inspectoratului Şcolar Iaşi, şi prof. Georgel Chichioacă, inspector pentru disciplina Religie al Inspectoratului Şcolar Botoşani. Prof. Laura Crăciun, metodist la Şcoala "Petru Rareş" din Hârlău, a susţinut tema "Profesorul de Religie, cleric sau mirean, liant de legătură între şcoală şi Biserică". După cum ne-a relatat pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, au urmat discuţii cu privire la metodele şi mijloacele prin care preotul şi profesorul de Religie pot să găsească o punte de legătură în educarea copilului şi prezenţa lui activă la biserică.

Şedinţa preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ

La sediul Protopopiatului Piatra Neamţ a avut loc luni şedinţa administrativă lunară. După ce au fost prezentate hotărârile venite de la Centrul eparhial Iaşi şi s-a recomandat intensificarea programului liturgic şi pastoral-misionar în perioada Postului Naşterii Domnului, părintele Robert Gavriloae de la parohia Plopuşor a prezentat tema "Învierea cea de obşte". "Am stăruit ca în această perioadă preoţii să se concentreze cu râvnă asupra programului liturgic astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor spirituale ale credincioşilor", a declarat pr. Dumitru Ailincăi, protoiereul Protopopiatului Piatra Neamţ.

marți, 23 noiembrie 2010

Biserica, „izvorul de viaţă al Sfântului Duh“

În localitatea Păltiniş din judeţul Botoşani a avut loc ieri conferinţa de toamnă cu preoţii din Protopopiatul Darabani. Întâlnirea a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii oficiată în Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" a parohiei Păltiniş.

Peste 500 de credincioşi din parohia Păltiniş şi din alte sate învecinate au participat ieri la Sfânta Liturghie oficiată de Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. Iulian Negru, director executiv al Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Au participat şi numeroşi copii care s-au împărtăşit în timpul Sfintei Liturghii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. La final, părintele Constantin Pânzariu, protoiereul Protopopiatului Darabani, şi-a exprimat bucuria că Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit a venit în mijlocul preoţilor din protoieria pe care o conduce. Făcând referire la tema întrunirii din această toamnă, "Biserica, spaţiul bucuriei şi al libertăţii tinerilor", părintele protopop a precizat că "biserica este locul bucuriei pentru fiecare dintre noi". Părintele paroh Traian Drob, care păstoreşte de 25 de ani parohia Păltiniş, a mulţumit în numele credincioşilor Înalt Preasfinţitului Teofan pentru că a fost în mijlocul parohiei "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena". În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi la Sfânta Liturghie Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a vorbit despre semnificaţia Apostolului zilei de ieri. Pornind de la textul citit, Părintele Mitropolit Teofan a spus că "Sfânta Liturghie, cuvântul preotului, cărţile sfinte reprezintă chemarea oamenilor la izvorul de viaţă, care este Biserica (...) Izvorul de viaţă se arată în mai multe forme. Biserica este viaţă pentru că este bucurie şi libertate în Sfântul Duh. Se zidesc biserici, se slujeşte Sfânta Liturghie pentru ca noi să fim mărturie a vieţii în Hristos, astfel încât să ne adăpăm din izvorul de viaţă al Sfântului Duh". În Şcoala Generală din Păltiniş, aflată în apropierea Bisericii "Sf. Împ. Constantin şi Elena", s-a desfăşurat conferinţa "Biserica, spaţiul bucuriei şi al libertăţii tinerilor". Tema întrunirii a fost prezentată de pr. Iulian Andrei de la parohia "Sfântul Pantelimon" - Başeu. Astăzi, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei va prezida conferinţa de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Dorohoi. Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu ora 8:00 în Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" a parohiei Broscăuţi, Protopopiatul Dorohoi.

Cerc pastoral la Miorcani

În Biserica "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" din parohia Miorcani, Protopopiatul Darabani, a avut loc duminică un cerc pastoral cu tema "Rugăciunile către Maica Domnului". Slujba Aghezmei şi Taina Sfântului Maslu au fost oficiate de un sobor de nouă preoţi. După cum ne-a relatat pr. Constantin Pânzariu, protopop al Protopopiatului Darabani, referatul întrunirii a fost prezentat de pr. Ionuţ Dinu de la parohia "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" - Cuza-Vodă.

Magazin de obiecte bisericeşti în municipiul Roman

Magazinul de obiecte bisericeşti al Centrului eparhial Roman din incinta Pietonalului Ştefan cel Mare din municipiul Roman a fost inaugurat aseară. Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a oficiat o slujbă de binecuvântare, la care au participat un sobor de preoţi, autorităţi locale şi credincioşi. "În incinta acestui spaţiu de desfacere, cei interesaţi vor putea găsi obiecte religioase ce pot constitui oricând un cadou pentru cei apropiaţi, dar şi volume din sfera literaturii sacre, felurite icoane, precum şi alte lucruri necesare vieţii spirituale, atât a credinciosului de rând, cât şi a unei parohii. Prin amenajarea unor magazine în afara spaţiului bisericii nu se urmăreşte un profit material, ci spiritual şi misionar, dat de posibilitatea expunerii de obiecte sacre, cărţi religioase, icoane etc. în locuri publice", a declarat pr. Constantin Gherasim, inspector în probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

„Dinamica spirituală a Ortodoxiei româneşti: de la Crez la Autocefalie“

În perioada 24-25 noiembrie 2010 se desfăşoară la Botoşani Simpozionul naţional "Dinamica spirituală a Ortodoxiei româneşti: de la Crez la Autocefalie (325 - 1885)". Organizatorii evenimentului sunt: Seminarul Teologic Ortodox Liceal "Sfântul Gheorghe" din Botoşani în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Casa Corpului Didactic Botoşani, Direcţia Judeţeană pentru Culte şi păstrare a Patrimoniului Cultural al judeţului Botoşani, Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" din Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani şi Protopopiatul Botoşani. Manifestarea are loc în contextul aniversării în anul 2010 a 1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325) şi a 125 de ani de la recunoaşterea oficială a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885). Deschiderea festivă a simpozionului va avea loc pe data de 24 noiembrie 2010, la ora 10:00 la Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu", urmând ca prezentarea lucrărilor să se desfăşoare la Muzeul Judeţean Botoşani. Joi, 25 noiembrie 2010, la Seminarul Teologic din Botoşani vor fi prezentate lucrările participanţilor din ţară.

Săptămâna Filmului ATOR, ediţia a II-a

Asociaţia Tineretul Ortodox Român (ATOR) organizează în perioada 22-25 noiembrie 2010 Săptămâna Filmului ATOR, ediţia a II-a. La Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă" din Iaşi a avut loc aseară producţia "Scent of a woman" ("Parfum de femeie", an apariţie 1992, regizor: Martin Brest), iar astăzi de la 16:30 va rula filmul "Binecuvântată fii, închisoare!" (an apariţie 2002, regizor: Nicolae Mărgineanu). Mâine, de la ora 16:00, în sala T1 a Facultăţii de Teologie "Dumitru Stăniloae" din Iaşi va putea fi vizionat filmul "Black" (an apariţie 2005, regizor: Sanjay Leela Bhansali), iar joi va rula "Cetăţeanul Kane" (an apariţie: 1941, regizor: Orson Welles).

luni, 22 noiembrie 2010

„Ţinta vieţii noastre este aceea de a ne îmbogăţi în Dumnezeu“

Sute de credincioşi au participat ieri la slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea Hlincea, aflată la poalele dealului Cetăţuia din Iaşi. Ctitoria domniţei Maria, fiica lui Petru Şchiopul, şi a soţului ei, spătarul de origine greacă, Zottu Tzigara, a sărbătorit 350 de ani de la sfinţirea Bisericii "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" şi 420 de ani de la ctitorirea ei. Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, au săvârşit ieri Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hlincea de lângă Iaşi. Programul liturgic dedicat Duminicii a XXVI-a după Rusalii, Intrării Maicii Domnului în Biserică şi sărbătoririi în acest an a 350 de ani de la sfinţire şi 420 de ani de la ctitorirea lăcaşului de cult închinat Sfântului Gheorghe a început sâmbătă seara cu slujba Privegherii. În cuvântul de învăţătură Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a vorbit despre cum s-a îmbogăţit în Dumnezeu Maica Domnului, pornind de la pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina. "Ţinta vieţii noastre este aceea de a ne îmbogăţi în Dumnezeu. Mântuirea este ţelul omului, iar îndumnezeirea este scopul vieţii. Viaţa în Hristos, dobândirea Sfântului Duh, desăvârşirea şi îmbogăţirea omului în Dumnezeu arată scopul existenţei unei persoane pe acest pământ. Dacă există cineva, născut din bărbat şi din femeie, de-a lungul veacurilor, care s-a îmbogăţit cu adevărat în Dumnezeu, aceasta este Maica Domnului, pe care o prăznuim astăzi (n.r. ieri). Fecioara Maria s-a îmbogăţit în Dumnezeu pentru că a fost rodul rugăciunilor Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana. Maica Domnului s-a îmbogăţit în Dumnezeu pentru că la vârsta de trei ani a fost adusă în templu, pentru că a primit vestea cea bună că Dumnezeu Se va naşte dintr-însa prin puterea Sfântului Duh, pentru că L-a născut pe Hristos în peştera din Betleem, pentru că timp de 30 de ani a stat lângă Domnul Iisus în smerenie şi necunoaştere totală, pentru că a stat la picioarele Crucii", a explicat IPS Mitropolit Teofan.

Demersuri pentru consolidarea Bisericii "Sfântul Gheorghe"

La finalul slujbei, protos. Metodie Oprică, stareţul Mănăstirii Hlincea, a expus câteva date istorice ale aşezării monahale pe care o păstoreşte, amintind faptul că lucrările realizate după 1990 s-au înfăptuit prin contribuţia credincioşilor, donatorilor şi a instituţiilor de stat sau private. "În prezent am început demersurile în vederea executării lucrărilor de consolidare şi restaurare a Bisericii "Sfântul Gheorghe", proiectul fiind finalizat, urmând să fie depus la forurile abilitate. Pentru toate acestea aducem slavă şi mulţumire lui Dumnezeu, Maicii Domnului pe care o pomenim astăzi (n.r. ieri), Sfântului Gheorghe, ocrotitorul mănăstirii noastre, Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru osteneala depusă şi pentru rugăciunea şi binecuvântarea arhierească pe care ni le-aţi împărtăşit. Alese mulţumiri aducem şi Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul, precum şi preacuvioşilor şi preacucernicilor preoţi, tuturor binefăcătorilor şi închinătorilor acestei sfinte mănăstiri", a spus protos. Metodie Oprică, care a primit din partea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan Crucea Moldavă pentru clerici.

Sfântul Ioan Iacob a poposit printre botoşăneni

Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" - Vovidenia din Botoşani şi-a serbat ieri hramul. Cu acest prilej, de vineri după-amiază a fost adus aici un fragment din moaştele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Biserica "Sfântul Ioan Iacob Românul" a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ. Sfintele moaşte au fost aduse, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, de o delegaţie condusă de pr. prof. Viorel Laiu, spiritual în cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi". "Moaştele Sfântului Ioan Iacob au fost întâmpinate cu multă bucurie de soborul de preoţi şi de credincioşii care au venit în număr mare. În cel de-al 50-lea an de când se află în împărăţia cerurilor, Sfântul Ioan Iacob a poposit pentru câteva zile printre botoşăneni. Creştinii, cu multă credinţă, răbdare, evlavie şi dragoste, au venit şi s-au rugat pentru sănătate sufletească şi trupească, pentru bucurie, pentru reuşită la examene, pentru iertarea păcatelor şi mântuire. Au primit cu multă bucurie acest odor sfânt. Un grup de elevi ai Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ este implicat în activitatea liturgică, misionară şi pastorală la acest moment deosebit pentru biserica noastră. Elevii care au însoţit sfintele moaşte au oferit răspunsurile la strană în timpul slujbelor care s-au oficiat, preamărind astfel numele şi viaţa Sfântului Ioan Iacob Românul", ne-a relatat părintele paroh Partenie Apostoaie.

sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică

Credincioşii ortodocşi cinstesc mâine Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Mai multe biserici din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (MMB) sunt închinate acestei sărbători. În această seară va fi oficiată slujba Vecerniei, iar mâine programul liturgic va continua cu Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie şi pomenirea celor adormiţi.

Biserica Vovidenia din Iaşi îşi sărbătoreşte mâine hramul. Lăcaşul de cult a fost ridicat înainte de anul 1645, tradiţia atribuind ctitoria domnitorului Vasile Lupu. În anul 1992, Biserica Vovidenia a fost dată spre folosinţă Asociaţiei studenţilor greci din Iaşi, iar în 2002 a fost preluată de comunitatea elenă. De la 1 ianuarie 2010 sfântul lăcaş a devenit biserică parohială, paroh fiind părintele Daniel Isai. În curtea lăcaşului de închinăciune a fost ridicat din luna noiembrie a anului trecut Centrul de zi pentru persoane vârstnice Vovidenia, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială, cu fonduri de la Guvernul României. Centrul de zi va fi inaugurat în primăvara anului viitor.

Pelerini la hramul a două mănăstiri nemţene

Şi Biserica Vovidenia din Botoşani va fi mâine în sărbătoare. Aseară a fost adus un fragment din moaştele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Biserica "Sfântul Ioan Iacob Românul" a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ. Evenimentul este prilejuit de împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ şi de serbarea hramului Bisericii Vovidenia din Botoşani. În Protopopiatul Paşcani, mâine este hram la Valea Seacă, iar în Protopopiatul Săveni va fi sărbătoare în parohiile Mihail Kogălniceanu şi Stânca - Ştefăneşti. În Protopopiatul Hârlău îşi serbează hramul biserica parohiei Bârleşti, în timp ce în Protopopiatul Darabani Intrarea Maicii Domnului în Biserică va fi cinstită în parohia Cuza Vodă. În Protopopiatul Dorohoi mâine este hram la Strahova, iar din Protopopiatul Ceahlău, parohia Buhalniţa este mâine în sărbătoare. În Arhiepiscopia Iaşilor, două aşezări monahale îşi serbează în Duminica a XXVI-a după Rusalii hramul: Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamţ şi Mănăstirea Peştera din judeţul Neamţ. În această seară, la cele două aşezări monahale va fi oficiată slujba Privegherii, iar mâine credincioşii se vor ruga în timpul Sfintei Liturghii. Intrarea Maicii Domnului în Biserică va fi sărbătorită şi de credincioşii parohiei Dealul Morii - Meleşcani, Protopopiatul Oneşti. Hram va fi mâine şi în parohia Căbeşti II din Protopopiatul Bacău Sud şi la Mănăstirea Baimac din judeţul Bacău. Biserica Vovidenia din parohia Dragomireşti, Protopopiatul Vaslui este, şi ea, în sărbătoare. Sfântul lăcaş a fost ctitorit de enoriaşii satului pe la 1774, lângă o biserică mai veche.

Slujiri arhiereşti în MMB

În Duminica a XXVI-a după Rusalii Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, vor săvârşi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hlincea de lângă Iaşi, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din Gura Humorului. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală din Huşi, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sfinţi Biserica "Sfânta Cuvioasă Parascheva" a parohiei Sărata, Protopopiatul Moineşti.

„Bucovină, plai cu flori“ la Muzeul „Mihai Eminescu“ din Iaşi

Asociaţia Culturală "Pro Basarabia şi Bucovina" - filiala "Constantin Stere" din Iaşi a organizat joi seara manifestarea "Bucovină, plai cu flori". Evenimentul a marcat împlinirea a 92 de ani de la unirea Bucovinei cu patria-mamă, România.

La Muzeul "Mihai Eminescu" din cartierul ieşean Copou au fost sărbătoriţi 92 de ani de la unirea Bucovinei cu patria- mamă, România. Evenimentul a avut loc la iniţiativa Asociaţiei Culturale "Pro Basarabia şi Bucovina" - filiala "Constantin Stere" din Iaşi. S-au recitat poezii şi s-au intonat cântece patriotice de către grupul vocal "Seniorii" al Casei de Cultură "Mihai Ursachi" din Iaşi, dirijat de Elisabeta Ciobanu. Scriitorii, preoţii, profesorii, oamenii de cultură prezenţi la manifestare şi-au împărtăşit cunoştinţe despre destrămarea Imperiului Austro-Ungar şi situaţia Bucovinei, dar şi despre semnarea, la 1918, a actului de unire a acestei regiuni cu România, la Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 de la Cernăuţi. "Astfel de manifestări organizăm în fiecare an, precum aniversări care marchează unirea Basarabiei cu ţara mamă, celebrarea unor personalităţi născute dincolo sau dincoace de Prut şi care au făcut ceva pentru reîntregirea nemului", a amintit prof. dr. Ion Berghia, preşedintele Asociaţiei Culturale "Pro Basarabia şi Bucovina" - filiala "Constantin Stere" din Iaşi.

Mănăstirea Dragomirna, rol cultural în istoria Bucovinei

Părintele prof. dr. Ion Vicovan, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi şi consilier pentru învăţământ universitar în cadrul Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor, a vorbit despre importanţa pe care a avut-o Biserica Ortodoxă din Bucovina la refacerea unităţii mari în 1918. "În 1775, când a fost anexată partea de nord a Moldovei, numită ulterior Bucovina, între primele măsuri care s-au luat împotriva neamului, înţelegând şi împotriva Bisericii, a fost reducerea drastică a monahismului şi desfiinţarea şcolilor româneşti. Monahismul, mai cu seamă cel din nord, era foarte important şi foarte cunoscut datorită frumoaselor mănăstiri pe care le putem admira şi astăzi. În vremea aceea existau în acea parte de ţară 30 de mănăstiri şi schituri. Pentru că Biserica, dintotdeauna, prin monahism şi şcoală şi-a cultivat şi păstrat unitatea, primele instituţii lovite au fost tocmai monahismul şi şcoala românească. Mulţimea mănăstirilor au fost desfiinţate, rămânând doar trei: Putna, Dragomirna şi Suceviţa. Toate schiturile au fost desfiinţate complet", a arătat pr. prof. dr. Ion Vicovan, care a continuat să vorbească despre decizia pe care a luat-o Sfântul Paisie Velicikovschi de la Mănăstirea Neamţ, de a trece frontul în urma ocupaţiei Imperiului Austro-Ungar din 1775. "În anul 1775, Sfântul Paisie era stareţ la Mănăstirea Dragomirna. A fost câţiva ani în Ţara Românească, după care a vieţuit 17 ani la Sfântul Munte Athos, în mai multe schituri care ţineau de Mănăstirea Pantocrator. În 1763 a venit la Mănăstirea Dragomirna, unde a stat până în 1775. Aici a adunat 350 de vieţuitori. Mănăstirea Dragomirna nu a fost desfiinţată, pentru că avea o importanţă majoră. Avusese un rol cultural în istoria Bucovinei, era foarte cunoscută şi avea un număr însemnat de vieţuitori. Autorităţile habsburgice au redus numărul vieţuitorilor la maximum 95. Sfântul Paisie venise de la Sfântul Munte Athos cu 64 de monahi, iar în total adunase 350 de vieţuitori. Cei care au dorit au rămas la Mănăstirea Dragomirna, iar Sfântul Paisie, cu mulţimea călugărilor, a trecut hotarul şi s-a aşezat la Mănăstirea Secu şi apoi la Mănăstirea Neamţ", a rezumat pr. prof. dr. Ion Vicovan.

Contribuţia Bisericii la păstrarea sentimentului românesc

În 1774 este menţionată la Putna celebra Academie duhovnicească, înfiinţată după modelul celei de la Kiev, de Sfântul Petru Movilă. Această academie a fost desfiinţată la scurt timp, pentru că era o şcoală foarte puternică şi aduna elita societăţii din acea vreme. Pe lângă ea, au fost desfiinţate în timp toate şcolile româneşti. Despre ce a făcut Biserica din Bucovina în acea perioadă a explicat tot pr. prof. Ion Vicovan. "Pe cât posibil Biserica a reînfiinţat şcoli. Monahismul - ca şi preoţii de mir şi unii dintre ierarhi, pentru că nu toţi au fost români - a avut o contribuţie foarte importantă în păstrarea sentimentului românesc. Printre aceştia se numără Isaia Baloşescu, Silvestru Murariu Andrievici şi, mai târziu, Vladimir de Repta, ierarhi ai Bisericii din Bucovina", a precizat prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Dacă la început Bucovina avea 83% din populaţie români, în timp a devenit minoritară. Biserica de aici, cu unii dintre ierarhi, monahismul care mai rămăsese şi în mod deosebit preoţii de mir, a cultivat sentimentul românesc. "Aşa au fost reînfiinţate anumite şcoli, mai cu seamă după Revoluţia din 1848. Au fost permise să ia fiinţă şcoli acolo unde nu existau şi au fost create altele, în care se preda şi în limba română, dar şi în limba germană. S-a înfiinţat o şcoală clericală şi mai apoi un institut teologic. Din 1875 s-a înfiinţat Facultatea de Teologie din Cernăuţi, care a fost cea mai puternică pe parcursul mai multor decenii. Au fost înfiinţate o serie de asociaţii, de aşezăminte culturale. În ciuda faptului că Bucovina, fiind în imperiu, a cunoscut o anumită dezvoltare, a dorit să revină la România Mare. Acest sentiment a fost cultivat tocmai de Biserică. Biserica îi pomeneşte şi astăzi pe eroii neamului şi se roagă pentru tot neamul pe care îl dorim să fie mare, cum a fost cândva, să fie românesc, cum a fost odinioară", a încheiat pr. Ion Vicovan. În continuare, s-au mai rostit prelegeri de către scriitorul Gheorghe Calamanciuc, secretar literar la Teatrul "Vasile Alecsandri" din Bălţi (Republica Moldova), scriitorul Marinică Popescu şi s-a prezentat cartea "În culisele vieţii", de Maria Apetroaiei.

vineri, 19 noiembrie 2010

Moment aniversar la Mănăstirea Hlincea

Mănăstirea Hlincea, aflată la poalele dealului Cetăţuia din Iaşi, va marca duminică 420 de ani de la ctitorire şi 350 de ani de la sfinţirea Bisericii "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe". IPS Teofan şi PS Calinic Botoşăneanul vor săvârşi aici Sfânta Liturghie.

Mănăstirea Hlincea, aflată la trei kilometri de municipiul Iaşi, va îmbrăca duminică straie de sărbătoare. Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie în Biserica "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" a Mănăstirii Hlincea. Aşezarea monahală sărbătoreşte în acest an 420 de ani de la ctitorire şi 350 de ani de la sfinţirea vechiului lăcaş de cult. "Pentru vieţuitorii Mănăstirii Hlincea, pentru închinătorii şi binefăcătorii ei, duminica aceasta marchează un întreit moment duhovnicesc, pe lângă sărbătoarea Duminicii a XXVI-a după Rusalii şi a Intrării Maicii Domnului în Biserică. Aducem cuvânt de mulţumire lui Dumnezeu de la care vine tot darul desăvârşit. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse în sufletele noastre pacea, să ne împlinească rugăciunile de cerere din timpul Sfintei Liturghii şi să ne dea toate cele de folos spre mântuire", ne-a spus protos. Metodie Oprică, stareţul Mănăstirii Hlincea.

Istoria zbuciumată a monumentului istoric de la Hlincea

Mănăstirea Hlincea datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea, fiiind ctitorie a domniţei Maria, fiica lui Petru Şchiopul, domnitorul Moldovei (1574-1577, 1578-1579 şi 1582-1591), şi a soţului ei, spătarul de origine greacă, Zottu Tzigara. A fost întemeiată după anul 1574, când a fost închinată Mănăstirii Dionisiu de la Sfântul Munte Athos. Mai târziu, domnitorul Vasile Lupu a rezidit din temelii biserica acestei obşti monahale, lucrările fiind desăvârşite de fiul său, Ştefăniţă Vodă (domnitor între anii 1659-1661). Domniţa Maria, fiica lui Petru Şchiopul, a luat măsuri de restaurare a mănăstirii în 1616, făcând-o metoc al Mănăstirii Galata din Iaşi. Lucrări importante de restaurare au avut loc în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653). Fiul domnitorului, Ştefăniţă Lupu, la rândul lui domn al Moldovei (1659-1661), s-a îngrijit pe cheltuiala sa de pictarea interioară a bisericii, prin jurul anului 1660. Domnitorul Gheorghe Duca a pus Mănăstirea Hlincea sub ascultarea Mănăstirii Cetăţuia, rămânând metoc până la 1 februarie 1990, când a fost redeschisă la iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Construcţia Mănăstirii Hlincea a ajuns în sec. al XIX-lea o adevărată ruină, lucrările de refacere având loc la începutul veacului al XX-lea. Aşezarea monahală a fost redeschisă după 1990 când a devenit mănăstire independentă. Acesta a fost începutul unei perioade de înflorire în istoria acestei vechi mănăstiri. Au fost construite noi chilii pentru monahi, o nouă clădire pentru stăreţie, cu trapeză şi cameră pentru oaspeţi, un arhondaric pentru cazarea pelerinilor şi anexe gospodăreşti.