sâmbătă, 28 aprilie 2012

Călugăr desăvârşit, lumină şi apărător al Ortodoxiei

Marele, dar smeritul duhovnic, părinte Cleopa Ilie este omagiat, în aceste zile, în aşezarea monahală în care a vieţuit timp de câteva decenii. A fost cunoscut şi căutat de ierarhii din ţară şi străinătate, de slujitorii sfântului altar din mănăstiri şi parohii, de călugări şi călugăriţe, de pelerini, de cei aflaţi în grele încercări sau ispite, de cei bolnavi sau săraci, de cei care doreau să pună început unei vieţi duhovniceşti sau de cei care au dorit un sfat. Pe toţi aceştia, părintele i-a primit în curtea din faţa chiliei în care locuia, sau în mica încăpere în care a vieţuit. Oamenii veneau pentru a asculta cuvintele pline de folos duhovnicesc. De fapt, marele vieţuitor al Sihăstriei era un continuu transmiţător al mesajului Evangheliei Mântuitorului Hristos, care apela la pildele pline de înţelepciune din Pateric şi nu numai.

Pelerinii care păşesc zi de zi pragul colţului de rai de la Sihăstria vin să se împărtăşească din duhul marilor duhovnici care au înălţat o viaţă întreagă rugăciuni pentru ei şi pentru lume. Primul loc în care oamenii merg atunci când ajung la mănăstirea în care au vieţuit părinţii Cleopa, Paisie, Ioanichie şi alţii, ştiuţi sau neştiuţi cu numele, este biserica. Atât lăcaşul de închinăciune închinat Maicii Domnului sau Sfintei Teodora de la Sihla, cât şi paraclisele din incinta aşezării monahale, sunt oaze de reculegere şi de pace, care îţi inundă sufletul cu binecuvântare şi nădejde. În continuarea pelerinajului, oamenii îşi îndreaptă paşii către cimitirul mănăstirii, străjuit de brazii care se înalţă falnic spre cer. Aici se aprind lumânări pentru cei care se odihnesc în lumea veşniciei. Unele persoane sărută crucea de la mormânt a marilor duhovnici care i-au povăţuit de-a lungul vieţii. Următorul loc în care fiecare pelerin, cleric sau mirean doreşte să ajungă este chilia marelui duhovnic al Sihăstriei, aflată lângă cea a părintelui Paisie. Aici, călătorul are impresia că dintr-un moment în altul, părintele Cleopa va ieşi să împărtăşească un cuvânt de folos duhovnicesc pentru sufletul fiecăruia. Câteva clipe petrecute în apropierea chiliei părintelui te pot ajuta să primeşti alinare la necazul sau frământarea care te macină. Nu puţini sunt aceia care îi cer atât părintelui Cleopa, cât şi altor mari duhovnici trecuţi la Domnul, cunoscuţi pentru viaţa lor sfântă, să înalţe rugăciuni către Tronul Preasfintei Treimi. Aceasta este dovada faptului că cei care simt să facă acest gest, pornit din inimă, au credinţa şi nădejdea că sufletele lor se află în lumina cea neînserată. Am cunoscut oameni care vorbeau cu veneraţie despre părintele Cleopa şi despre alţi duhovnici ai Sihăstriei. Povestirile lor sunt mărturii vii care arată că trecerea marelui duhovnic prin această lume către împărăţia cerurilor a fost una rodnică şi folositoare.
 
„Cel mai mare predicator al Bisericii noastre“

Înalt Preasfinţitul Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, l-a întâlnit prima dată pe părintele Cleopa la Mănăstirea Sihăstria în anul 1968, pe vremea când făcea un pelerinaj cu familia părintelui Dumitru Stăniloae. De atunci, Înalt Preasfinţia Sa a avut o legătură foarte strânsă cu marele duhovnic, spovedindu-se de mai multe ori părintelui Cleopa. „De părintele Cleopa m-am ataşat foarte mult, precum atâţia preoţi, profesori de teologie şi credincioşi, ascultându-i mai cu seamă predicile inspirate. Părintele vorbea citând mereu pe Sfinţii Părinţi, avea o înţelepciune deosebită acumulată în vremea uceniciei sale la Mănăstirea Sihăstria şi în timpul anilor petrecuţi în pustietate. Avea un dar deosebit al vorbirii pătrunzătoare. Cuvântul pe care îl spunea celorlalţi îl trăia el mai întâi. Avea în fiecare zi pravilă de patru ore, citea regulat Acatistul Mântuitorului, Acatistul Maicii Domnului, nefiind lipsit de la biserică. Primea nenumăraţi credincioşi cărora le vorbea. M-am folosit foarte mult de cuvântul părintelui Cleopa, ca student în teologie, ca preot şi ca episcop. Avea o inimă largă, deschisă, foarte apropiat de credincioşi. A fost cel mai mare predicator al Bisericii noastre timp de zeci de ani, un mare misionar apărător al Ortodoxiei. Avea o deschidere şi spre ceilalţi creştini. Nu a fost un integrist. Pentru că avea o trăire profundă înţelegea pe fiecare şi respecta pe ceilalţi creştini în identitatea lor. Mă şi rog adeseori părintelui spunând «Părinte Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul!», pomenindu-l în acelaşi timp la rugăciune“, a mărturisit IPS Serafim.

Preocupări academice şi o pregătire teologică înaltă

Pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, l-a cunoscut pe părintele Cleopa în perioada studiilor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox de la Mănăstirea Neamţ (1977-1982).
Părintele Ion Vicovan ne-a mărturisit că a avut privilegiul de a-l cunoaşte personal şi de a-l auzi în mod direct pe „celebrul părinte Cleopa Ilie“. „În perioada seminarului erau organizate pelerinaje în zona Mănăstirii Sihăstria. Cu acele ocazii ne vorbea părintele Cleopa, pelerinajul având rolul de a creşte duhovniceşte prin cuvântul de învăţătură. Marele duhovnic era invitat la seminar mai ales în vreme de post să ne vorbească despre viaţa lui, despre preoţie, despre viaţa duhovnicească. Întrucât eram în perioada de formare intelectuală, duhovnicească, culturală, academică şi spirituală, părintele Cleopa venea ca să ne vorbească. A avut multe daruri, dar între altele a avut o memorie uriaşă şi o lejeritate în a-i cita pe Sfinţii Părinţi. Părintele Cleopa a scris mai multe cărţi de predici, publicate înainte şi după 1990. Noi, studiind Omiletica, trebuia să alcătuim câte o predică la diferite ocazii. Ceea ce a scris părintele Cleopa ne era de mare utilitate, întrucât sursele în acea vreme nu erau din
belşug, cum sunt astăzi. Fostul duhovnic al Mănăstirii Sihăstria a fost însărcinat de vrednicul de pomenire patriarh Iustinian să alcătuiască un studiu foarte comentat despre stilism. Pe lângă faptul că era un foarte bun cunoscător al Sfinţilor Părinţi, un bun orator căutat de ierarhi, preoţi şi mireni, părintele Cleopa a avut şi preocupări academice. A avut o pregătire teologică înaltă, chiar dacă nu deţinea o diplomă oficială. Studiul de care am amintit, cred că este cel mai documentat cu privire la stilismul din ţara noastră. Studiul alcătuit de părintele Cleopa ne-a fost de mare folos celor care învăţam în acea vreme la seminar. O altă carte importantă pe care a publicat-o este «Despre credinţa ortodoxă». Volumul priveşte învăţătura ortodoxă din perspectiva celui care este membru al unei confesiuni, mai cu seamă neoprotestante“, a remarcat pr. prof. dr. Ion Vicovan, care a amintit în continuare despre perioada dificilă în care a vieţuit marele duhovnic al Sihăstriei. „Părintele Cleopa a trăit într-o perioadă grea pentru Biserică şi pentru neam. Aceasta pentru că, după 1948, Biserica a avut de suferit. În 1959, călugării au fost scoşi din mănăstiri, în urma Decretului 410, numărul monahilor reducându-se simţitor. A rămas circa o pătrime din ceea ce fusese înainte. În acea vreme, părintele Cleopa a rămas ca unul dintre oamenii de bază, reorganizând Mănăstirea Sihăstria şi Mănăstirea Slatina. Vrednicul de pomenire duhovnic a fost un reper pentru monahii acelui timp, pentru preoţi şi pentru ierarhii care l-au avut duhovnic. Acest context este providenţial. În acea vreme exista impresia că Biserica nu are perspectivă întrucât era supusă regimului prin închisori, prin persecuţii, prin securitate s.a. Prin prezenţa părintelui Cleopa, Dumnezeu ne-a arătat că Biserica Sa «nici porţile iadului nu o vor birui» (Matei 16, 18). Într-o perioadă foarte grea, părintele Cleopa a fost una dintre luminile care ne-au arătat drumul pe care trebuie să-l parcurgem în anii întunecaţi ai comunismului“, a precizat pr. prof. dr. Ion Vicovan.
 
„Am şi acum imaginea părintelui cu barbă albă“

Pr. lect. dr. Adrian Dinu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi apelează mereu la exemplul părintelui Cleopa, atât la întâlnirile cu studenţii, cât şi în predicile pe care le rosteşte în faţa credincioşilor. „Părintele Cleopa a fost un călugăr desăvârşit, trăitor şi un bun exemplu de monah consacrat lui Dumnezeu, un adevărat om de vocaţie. A scris atât de mult, atât de bogat, atât de firesc, fiind un om simplu, cu exemple din natură, din viaţa socială. Un alt motiv pentru care îl menţionez şi la cursurile cu studenţii este acela că părintele Cleopa a fost un erudit, un cunoscător al vieţii Sfinţilor Părinţi şi mai ales al Filocaliei. Pe vremea când eram copil, mergeam cu părinţii la Mănăstirea Sihăstria, ne împărtăşeam de slujbele de acolo. Am şi acum imaginea părintelui cu barbă albă care stătea pe prispa chiliei şi vorbea mulţimii. În timpul acestor întâlniri cultivam o legătură tainică, duhovnicească, care a rămas peste timp“, şi-a amintit pr. lect. dr. Adrian Dinu.

„Părintele ne îndemna să ne rugăm îngerului păzitor“

Maria Huncă din Iaşi a fost de mai multe ori la părintele Cleopa, împreună cu fiii şi fiicele sale. Sfaturile marelui duhovnic şi îndemnul la rugăciune au îndreptat paşii a trei din cei opt copii către teologie. „Îmi aduc aminte că îi învăţa pe copiii mei să se roage dimineaţa şi seara, dar mai ales îngerului păzitor. Chiar dacă ştiam mai multe rugăciuni sau psalmi, părintele ne îndemna să ne rugăm îngerului păzitor. Părintele Cleopa iubea foarte mult copiii. Adesea îi lua pe braţe pentru a-i întreba ce rugăciuni ştiu să spună. După ce am mers la părintele Cleopa, fiii şi fiicele mele nu s-au îndepărtat de calea credinţei. Astăzi, participă cu toţii la sfintele slujbe şi de aceea sunt recunoscătoare părintelui Cleopa pentru sfaturile şi rugăciunile pe care le-a înălţat la ceruri pentru familia mea. Unul dintre fiii mei este ieromonah, iar ceilalţi doi sunt la teologie, în timp ce fiicele mele sunt binecuvântate de Dumnezeu cu familii frumoase şi numeroase“, a declarat Maria Huncă.
 
Chip de lumină zugrăvit pe zidurile bisericilor

Părintele Cleopa, alături de alţi cuvioşi ai Mănăstirii Sihăstria, este pictat pe zidurile mai multor lăcaşuri de închinăciune din Moldova, potrivit „tradiţiei populare şi spirituale“, după cum a precizat pr. Cristian Muraru, directorul Centrului de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio“ din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. „Planul iconografic este o expresie a gândirii dogmatice a Bisericii. El reprezintă un reflex al gândirii Bisericii asupra prezenţei ei pe pământ şi în cer. În partea superioară a unui sfânt lăcaş este pictată Biserica triumfătoare (Mântuitorul Hristos, îngerii, scenele din viaţa Domnului Iisus), iar în partea inferioară sunt zugrăvite chipurile celor care au devenit sfinţi. Din acest motiv, în registrul inferior şi în special în zona din pronaosul unui lăcaş de închinăciune, în tradiţia populară şi spirituală a Bisericii, se obişnuieşte pictarea sfinţilor cuvioşi reprezentativi ai Bisericii. În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, vechea catedrală mitropolitană din Iaşi, este pictat chipul părintelui Cleopa. Iată cum se face legătura dintre ctitorul picturii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi părintele Cleopa, care a fost naşul de călugărie şi duhovnicul Întâistătătorului Bisericii noastre. Părintele Cleopa, alături de alţi cuvioşi, este pictat în mai multe biserici din Moldova cu un nimb de lumină. Preacuvioşia Sa a inspirat pe foarte mulţi oameni să caute lumina, el însuşi fiind lumină pentru mulţi credincioşi, învăţaţi sau neînvăţaţi, dar trăitori cu adevărat“, a explicat pr. Cristian Muraru.

Duminica Mironosiţelor, serbată în două biserici ale Moldovei

Credincioşii Bisericii noastre vor sărbători mâine Duminica Mironosiţelor. Femeile mironosiţe au fost cele dintâi persoane care au mărturisit Învierea Domnului. Mănăstirea Copou din Iaşi va îmbrăca straie de sărbătoare şi va aniversa 11 ani de la reînfiinţare. O zi deosebită va fi mâine şi la Biserica "Sfânta Maria Magdalena" din Oneşti. 

Mănăstirea Copou din Iaşi îşi serbează mâine cel de-al doilea hram. Biserica cu hramurile "Sfinţii Atanasie şi Chiril" şi "Duminica Mironosiţelor" va îmbrăca straie de sărbătoare. În această seară, de la ora 18:00, obştea aşezării monahale, păstorită de stavrofora Magdalena Vrânceanu, stareţa Mănăstirii Copou, îi aşteaptă pe credincioşi la slujba Privegherii. Mâine dimineaţă, de la ora 9:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie, la finalul căreia credincioşii vor primi câte un pachet cu hrană. "În primăvara fiecărui an, în această zonă plină de linişte, unde maicile petrec în rugăciune şi în ascultare, aşteptăm credincioşii din toate zonele Moldovei pentru a ne bucura împreună de această sărbătoare. Cu prilejul acestei sărbători vom pregăti pachete cu alimente şi vom avea grijă ca fiecare să plece de la mănăstirea noastră cu o bucurie în suflet. Îi aşteptăm pe toţi pelerinii să fie alături de noi pentru ca bucuria noastră să fie deplină", a spus maica Efrema Răspopa, ghidul Mănăstirii Copou.
Biserica aşezării monahale din Copou a fost reactivată ca aşezământ monahal de călugăriţe pe 29 aprilie 2001, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, sfântul lăcaş primind şi al doilea hram, "Duminica Mironosiţelor". "La hramul din acest an sărbătorim 11 ani de statornicie duhovnicească şi sufletească. Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să dăinuim în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Faptul că mănăstirea noastră se află în apropierea Grădinii Botanice din Iaşi este un dar al lui Dumnezeu", a adăugat maica Efrema Răspopa.
Duminica Mironosiţelor va fi sărbătorită mâine în mod deosebit şi la Biserica "Sfânta Maria Magdalena" din Oneşti. Slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată în lăcaşul de închinăciune, copie a Mănăstirii Putna din judeţul Suceava, de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar la Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
 
Activitate culturală dedicată femeilor, la Podu Iloaiei 

Creştinele din parohia "Sfântul Ierarh Nicolae" - Podu Iloaiei, Protopopiatul Iaşi 3, vor sărbători în mod deosebit mâine Duminica Mironosiţelor. Această zi este marcată de zece ani, cu sprijinul părintelui paroh Vasile Sârbu şi al părintelui slujitor Ioan Drăgoi, având sprijinul comitetului parohial. "În acest an, femeile din parohia noastră au pregătit o expoziţie de produse tradiţionale specifice perioadei pascale. După ce femeile din parohia noastră vor asista la Sfânta Liturghie, în casa praznicală va avea loc o masă festivă. Sunt invitate în primul rând femeile văduve din parohie care participă la sfintele slujbe. De asemenea, femeile vor primi pachete cu alimente şi câte o floare din partea noastră. Prin aceste manifestări dorim să sărbătorim femeia creştină, într-o zi în care Biserica cinsteşte femeile mironosiţe, care au fost cele dintâi persoane care au crezut în Învierea Mântuitorului", a declarat pr. paroh Vasile Sârbu.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica Mironosiţelor, Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Popăuţi din Botoşani, iar Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji în parohia Cumpărătura, Protopopiatul Fălticeni. Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vorona din judeţul Botoşani, iar Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji la Biserica "Sfânta Maria Magdalena" din Oneşti. (C. Ciofu)

Concursul „Copilul învaţă iubirea lui Hristos“, în parohia Sadova 2

O familie nevoiaşă din parohia Sadova 2, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, a beneficiat, în perioada Sfintelor Paşti, de un sprijin material constând în alimente. Darurile au fost oferite după ce un grup de copii din parohie a făcut o colectă în bani în cadrul concursului "Copilul învaţă iubirea lui Hristos". "Cei 12 copii, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 13 ani, au confecţionat felicitări pentru perioada Sfintelor Paşti şi iconiţe cu Învierea Domnului pe care, ulterior, le-au vândut. A fost munca lor, care s-a dovedit a fi benefică, întrucât s-a adunat o sumă importantă. Au fost cumpărate alimente şi bunuri pentru a fi oferite unei familii nevoiaşe. Darul oferit de micii enoriaşi s-a îndreptat către o familie săracă ce locuieşte în afara parohiei, neavând energie electrică. Consider că ceea ce au făcut copiii din parohia noastră a fost benefic", a spus pr. paroh Simion Mândrilă. (C.C.)

vineri, 27 aprilie 2012

Părintele Mihail Roşu, protopop al noii Protoierii Iaşi 3

Părintele Mihail Roşu de la parohia Pocreaca - Schitu-Duca, din judeţul Iaşi, este noul protopop al Protopopiatului Iaşi 3. Hirotesia noului protopop a fost oficiată ieri de Înalt Preasfinţitul Teofan, în prezenţa a numeroşi preoţi din cadrul Centrului eparhial Iaşi şi din protopopiatele Iaşi 1 şi Iaşi 2. 

În Biserica "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi, a avut loc ieri hirotesia părintelui Mihai Roşu de la parohia Pocreaca - Schitu-Duca în funcţia de protopop al Protopopiatului Iaşi 3. Rugăciunile de hirotesie au fost citite de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. La slujbă au participat, pe lângă preoţi din protopopiatele Iaşi 1 şi Iaşi 2, pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1, şi pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2.
La final, IPS Părinte Mitropolit Teofan a adresat un cuvânt de încurajare pentru protopopul Protopopiatului Iaşi 3. "Aşadar, părinte, să fiţi întâiul în a sluji, întâiul în a vă ruga, întâiul în a vă sacrifica, întâiul în a vă pune sufletul, viaţa, mintea la dispoziţia Domnului, a preoţilor, a chiriarhului şi a poporului lui Dumnezeu. Nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu că se va milostivi asupra părintelui Mihail şi asupra credincioşilor din parohii. Aşa cum preotul trebuie să fie primul în slujirea preoţilor din protopopiat, aşa trebuie să fie arhiereul întru slujirea tuturor celorlalţi. Logica se extinde şi la preotul de parohie. El trebuie să fie primul în slujirea credincioşilor din parohie", a amintit IPS Teofan. 

"Această lucrare este o binecuvântare a lui Dumnezeu"

Alegerea şi numirea părintelui Mihail Roşu a avut loc în urma şedinţei Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, din data de 25 aprilie 2012. În cadrul aceleiaşi Permanenţe a fost hotărâtă înfiinţarea Protopopiatului Iaşi 3 şi arondarea la acesta doar a parohiilor din mediul rural (132), care erau în alcătuirea protopopiatelor Iaşi 1 şi Iaşi 2, de la 1 mai 2012. Hotărârea de înfiinţare a Protopopiatului Iaşi 3, din cadrul Pemanenţei Consiliului eparhial din 25 aprilie 2012, a fost luată ca urmare a aprobării date de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iaşilor din luna februarie a anului 2010. Parohiile arondate noului protopopiat vor cuprinde partea de sud, sud-vest şi vest a judeţului Iaşi, care au făcut parte din protopopiatele Iaşi 1 şi Iaşi 2, şi mănăstirile din cele două protoierii. "Această lucrare este o binecuvântare a lui Dumnezeu, şi de aceea mulţumesc Înalt Preasfinţitului Teofan pentru încrederea de a-mi da conducerea acestui protopopiat. Mă angajez cu toate resursele mele să pot duce la capăt această misiune. În misiunea încredinţată doresc să urmez trei direcţii. În primul rând, slujirea întru Hristos a fraţilor mei care mi-au fost încredinţaţi spre păstorire. Deşi sunt egal cu ei, noi trebuie să ne iubim unii pe alţii şi să slujim reciproc. Un alt punct ar fi acela de îndeplinire corectă şi eficientă a obligaţiilor administrative ale noului protopopiat, atât faţă de Centrul eparhial Iaşi, cât şi faţă de statul român. Nu în ultimul rând, dorim o colaborare eficientă, vie, dinamică cu IPS Teofan, cu PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, cu Centrul eparhial Iaşi şi cu părinţii din noul protopopiat înfiinţat", a spus pr. Mihail Roşu, protopop al Protopopiatului Iaşi 3.

Doctor în teologie şi preot paroh la parohia Pocreaca, Schitu-Duca

Părintele Mihail Roşu s-a născut pe data de 6 noiembrie 1971 în Iaşi, din părinţii Neculai şi Ruxanda Roşu, ambii tehnicieni în domeniul chimiei. Între anii 1986-1990 a urmat cursurile liceale la Liceul "Mihai Eminescu" din Iaşi. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Mecanică - secţia Tehnologia construcţiilor de maşini, pe care a absolvit-o în anul 1995 cu diploma inginer - construcţii de maşini. A efectuat stagiul militar în oraşul Lipova din judeţul Arad. În anul 1996 a intrat la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, pe care a absolvit-o în 2001. În 2001 a fost hirotonit preot de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, pe seama capelei Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Ulterior, a ocupat, timp de un an şi cinci luni, funcţia de director tehnic al Fabricii "Sfânta Troiţă" de la Mănăstirea Neamţ. Apoi a primit, la cerere, parohia Pocreaca - Schitu-Duca, Protopopiatul Iaşi 2. A urmat cursurile pentru definitivat şi gradul al doilea în preoţie, urmând ca în anul 2004 să fie admis prin examen la doctorat. Doctoratul a fost urmat la frecvenţă redusă între anii 2004-2010, având tema "Contribuţia lui Emilian Vasilescu la dezvoltarea Istoriei Religiilor", îndrumător pr. prof. dr. Nicolae Achimescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi. După susţinerea lucrării de doctorat, a continuat activitatea pastoral-misionară în parohia Pocreaca. De asemenea, pr. Mihail Roşu a avut o legătură fructuoasă pe linie de asistenţă socială cu Centrul eparhial Iaşi.

Întrunirea preoţilor din Protopopiatul Iaşi 1

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi a avut loc ieri întrunirea preoţilor din Protopopiatul Iaşi 1. Tema şedinţei, "Metode pastorale şi activităţi bisericeşti îndreptate către cei aflaţi în suferinţă", a fost expusă de pr. Ovidiu Mancaş de la parohia Iacobeni. "Referatul a surprins anumite aspecte din viaţa de parohie pe care o păstoreşte. Părintele Ovidiu Mancaş i-a invitat pe preoţi să găsească noi metode de pastoraţie a credincioşilor, care să aducă o îmbunătăţire vieţii şi sănătăţii duhovniceşti a credincioşilor din parohiile unde părinţii îşi desfăşoară activitatea", a relatat pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1. În partea a doua a întâlnirii au fost transmise hotărârile venite de la Centrul eparhial Iaşi şi de la Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La finalul întâlnirii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a adus la cunoştinţa preoţilor înfiinţarea Protopopiatului Iaşi 3, care va fi condus de pr. Mihail Roşu. IPS Teofan a precizat că sediul noului protopopiat va funcţiona în clădirea Protopopiatului Iaşi 1, de pe strada Pinului, numărul 6, din cartierul ieşean Copou. De asemenea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a remarcat că înfiinţarea noului protopopiat nu va aduce majorări de contribuţii din partea celor 132 de parohii şi 21 de mănăstiri arondate Protoieriei Iaşi 3. (C. Ciofu)

joi, 26 aprilie 2012

Simpozionul „Basarabia, destin istoric 1812-2012“

Fundaţia "In Memoriam" din Suceava a parohiei "Naşterea Maicii Domnului", în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, a organizat marţi, 24 aprilie, Simpozionul "Basarabia, destin istoric 1812-2012". În cadrul evenimentului a fost lansat volumul "Istoria Basarabiei".

Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de când Basarabia a fost anexată la Imperiul Ţarist, la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava a avut loc, în urmă cu două zile, Simpozionul "Basarabia, destin istoric 1812-2012". Evenimentul a fost organizat de Fundaţia "In Memoriam" din Suceava a parohiei "Naşterea Maicii Domnului", în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, cu Asociaţia Română de Politică Externă şi cu Fundaţia Ecologică din Bucovina. Printre participanţi s-au numărat prof. univ. dr. Aurel Preda, ambasador şi preşedinte al Asociaţiei Române de Politică Externă, Gheorghe Baloi, secretar general în cadrul Asociaţiei Române de Politică Externă şi expert în relaţii internaţionale, şi pr. Ioan Viorel Vârlan, preşedintele Fundaţiei "In Memoriam" din Suceava. La manifestare au fost prezenţi studenţi de la Facultatea de Istorie şi Geografie, studenţi basarabeni care studiază la Universitatea "Ştefan cel Mare", dar şi numeroşi invitaţi, iubitori de istorie din judeţul Suceava. Cu acest prilej a avut loc lansarea volumului "Istoria Basarabiei", semnat de prof. univ. dr. Ştefan Purici de la Universitatea "Ştefan cel Mare". "Scopul acestor acţiuni este acela de a aduce în actualitate implicaţiile sociale, politice şi juridice ale diplomaţiei contemporane. Ambasadorii au remarcat că trebuie să avem curajul să privim istoria în faţă. Mai mult de atât, noi trebuie să înţelegem că Asociaţia Română de Politică Externă urmăreşte adunarea intelectualităţii în jurul unui nucleu, fără implicaţii politice, dar care să ştie să respecte ceea ce înseamnă suveranitatea naţională", a spus diac. prof. dr. Vasile M. Demciuc.

Volum dedicat istoriei Basarabiei

Cartea "Istoria Basarabiei" a apărut sub egida Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" a Ministerului Afacerilor Externe, având 195 de pagini. Volumul prezintă evoluţia istorică a Basarabiei de la 1812 până la 1940. "Importanţa acestei cărţi este aceea că aduce în actualitate documente, mărturii istorice din arhivele de la Chişinău pe care le-a studiat autorul. Un capitol foarte important şi bine dezvoltat în acest volum este dedicat vieţii bisericeşti în Basarabia între 1812-1918, deci până la Unirea cea Mare. Bibliografia care însoţeşte această carte dovedeşte că autorul a studiat arhivele, documentele mai puţin cunoscute din arhivele de la Chişinău şi mai puţin accesibile nouă, celor din acest spaţiu. Toată acestă ediţie a fost distribuită gratuit celor prezenţi. Cristi Dumitru, directorul general al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, a menţionat că 500 de exemplare vor fi distribuite în liceele din toată ţara", a amintit diac. prof. dr. Vasile M. Demciuc. (C.C.)

Şedinţa preoţilor Protopopiatului Iaşi 2

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi a avut loc ieri întrunirea lunară cu preoţii din Protopopiatul Iaşi 2. Tema cu titlul "Sfântul Maslu, lucrare liturgică şi misionară de cercetare şi îngrijire a bolnavilor" a fost expusă de pr. Constantin Timofte de la parohia Covasna. "După susţinerea lucrării, au fost mai multe luări de cuvânt din partea preoţilor. Preoţii şi credincioşii pe care îi păstorim trebuie să fie folositori semenilor. În una din intervenţii s-a amintit că Taina Sfântului Maslu, într-o zonă afectată de fenomenul sectar, se oficiază în Postul Mare la miezul nopţii. S-a constatat că prezenţa credincioşilor a fost mare, iar roadele au fost foarte bune. Rugăciunea de noapte care se face cu multă dragoste şi trăire este împlinită de Dumnezeu", a spus pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2. În continuare au fost prezentate preoţilor mai multe hotărâri de la Centrul eparhial Iaşi, fiind expuse câteva activităţi ale parohiilor din Protopopiatul Iaşi 2 din perioada Postului Mare şi a Sfintelor Paşti. "Fiecare parohie a căutat să ajute una sau mai multe familii nevoiaşe pentru a se bucura de Învierea Domnului. Prin intermediul Biroului de Asistenţă Socială al Protopopiatului Iaşi 2, 20 de familii sărace au primit alimente pentru masa de Paşti", a adăugat pr. protopop Vilie Doroşincă. (C. Ciofu)

Protest la Bârlad împotriva exploatării gazelor de şist

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Corneliu, Episcopul Huşilor, în Piaţa Civică din Bârlad, va avea loc astăzi, de la ora 17:00, un miting de protest legat de exploatarea gazelor de şist în Podişul Moldovei. Manifestanţii, preoţi şi locuitori din judeţul Vaslui, vor cere blocarea unui proiect care prevede explorarea în zonă a unor zăcăminte de gaze de şist. "La miting vor participa preoţi din toată Eparhia Huşilor, dat fiind faptul că noi avem misiunea de a apăra viaţa. Suntem împotriva exploatării gazelor de şist prin metoda fisurării hidraulice. Metoda este destul de controversată în ceea ce priveşte protecţia vieţii, a mediului, atât a celor care trăim pe aceste teritorii astăzi, cât mai ales a generaţiilor viitoare. De-a lungul istoriei, Biserica s-a implicat de fiecare dată atunci când poporul a trecut prin momente grele. Considerăm că şi acum este un moment foarte greu. După ample analize, cercetări şi declaraţii ale specialiştilor în geologie, ale profesorilor experţi în geotectonică, avem tot dreptul să ne îngrijorăm în ceea ce priveşte această situaţie dificilă. Tehnologia de exploatare a gazelor de şist presupune o pompare a unor volume mari de apă la o singură sondă în stratul unde este înmagazinat gazul", a spus pr. Vasile Lăiu, protopop al Protopopiatului Bârlad. (C. Ciofu)

Conferinţă ASCOR - filiala Iaşi

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi organizează astăzi, de la ora 19:00, în sala T17 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, o nouă conferinţă. Prelegerea cu titlul "Învierea şi roadele ei duhovniceşti în lume" va fi susţinută de protos. Iustin Neagu, misionar de caritate la Biserica "Schimbarea la Faţă a Domnului" - Socola. Conferinţa va fi precedată de Acatistul Învierii Domnului, care va fi săvârşit în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.

Concurs de religie dedicat Maicii Domnului, la final

Parohia "Naşterea Maicii Domnului" - Tomeşti, Protopopiatul Iaşi 2, a organizat, în perioada 18-19 aprilie 2012, la Centrul Cultural-Pastoral "Sfântul Ilie" al Mănăstirii Miclăuşeni din judeţul Iaşi, concursul de religie ortodoxă "Maica Domnului, iubirea creştină şi Decalogul - lumina din sufletul meu". Competiţia a avut loc cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi a fost coordonată de Ioan Cristian Pavăl. Au participat elevi de la nouă şcoli din judeţul Iaşi. Programul manifestării a început cu o slujbă de Te Deum, apoi participanţii s-au îndreptat spre Şcoala cu clasele I-VIII Butea pentru a susţine teza grilă - scris la disciplina religie ortodoxă. În continuare a avut loc proba orală pe două secţiuni: referat pe temă religioasă şi poezie religioasă. În dimineaţa zilei de 19 aprilie, copiii au participat la Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Miclăuşeni, iar în jurul prânzului a fost susţinut un program de cântece religioase şi poezii de către elevii din cele nouă şcoli participante. În continuare a avut loc proba de toacă, iar seara s-a derulat festivitatea de premiere, urmată de un cuvânt de învăţătură al părintelui Ghiorghi Florea, de la parohia "Naşterea Maicii Domnului" - Tomeşti. (C.C.)

miercuri, 25 aprilie 2012

Pe calea rugăciunii, cu desagii de bucurii şi dureri

Anii bătrâneţii poartă de multe ori întâmplări şi momente importante din viaţa unei persoane. Când ai în faţă o persoană care a trecut demult de „zilele anilor noştri“, cum spune Psalmul 89, eşti cu atât mai interesat să afli filmul acelor ani. George Ungureanu este un câmpulungean care a sărbătorit luna aceasta 100 de ani. În urmă cu două zile, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe nu a putut ajunge la Biserica „Sfântul Nicolae“ din Câmpulung Moldovenesc pentru a participa la slujba de mulţumire oficiată de soborul de preoţi. Cu siguranţă, atunci când se va însănătoşi, va veni, aşa cum face de obicei, la Sfânta Liturghie pentru a-şi manifesta gândul de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, Cel care i-a călăuzit paşii timp de un secol. Câteva frânturi din viaţa lui George Ungureanu, un om credincios şi încercat de greutăţile vieţii, se află în rândurile de mai jos.

L-am cunoscut pe domnul George Ungureanu la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Câmpulung Moldovenesc, în urmă cu două luni. Sprijinindu-se de o cârjă, enoriaşul, care a împlinit la jumătatea acestei lunii 100 de ani, s-a închinat la sfintele icoane, a lăsat obolul său la sfântul altar, apoi s-a aşezat în una din stranele din absida dreaptă a bisericii. În anumite momente din timpul Sfintei Liturghii s-a ridicat în picioare. Deşi are un secol de viaţă, George Ungureanu a stat la slujbă până la final, neschiţând vreo urmă de oboseală.

Născut cu două zile înainte de scufundarea Titanicului

Ajuns în locuinţa sa din Câmpulung Moldovenesc, a început înşiruirea celor 100 de ani de viaţă. „M-am născut pe 12 aprilie 1912, cu două zile înainte de scufundarea vasului Titanic.
La vremea aceea, Bucovina era sub stăpânire austriacă. M-am trezit în Primul Război Mondial cu mama, tata fiind luat la război. Fraţii mai mari erau ascunşi în pădure cu vitele. A venit puhoiul de ruşi şi a stat trei ani, frontul fiind la Mestecăniş. Îmi amintesc cum casa părintească s-a umplut de ruşi. Trei ani, noi, copiii, am mâncat la cazanul rusesc. Eram foarte alintaţi, iar ruşii erau foarte buni atunci. După ce s-a terminat războiul, până ce s-a aşezat administraţia românească, în 1920 am mers la şcoala primară, unde am făcut cinci clase. Locuiam alături de familia mea în zona câmpulungeană Valea Seacă. În timp ce mă jucam prin pârâu cu ceilalţi copii, a trecut un domn prezentabil care m-a întrebat: „Mă băiete, îmbli la şcoală?“. „Da!“, i-am răspuns eu. „La liceu?“, a întrebat din nou. „Nu!“, i-am spus eu. S-a întâlnit apoi cu mama mea şi i-a spus: „Să dai băietu ăsta la liceu!“. Mama s-a plâns că nu are bani pentru a plăti taxe şi pentru a cumpăra cărţi. În vremurile de atunci oamenii erau nevoiaşi. Domnul despre care am amintit se numea Procopovnici, director la un liceu din Suceava“, şi-a amintit George Ungureanu.

Ajutor bănesc de la regina Elisabeta pentru un „fiu de ţăran nevoiaş“

George Ungureanu a făcut patru clase de liceu. La vremea respectivă, cu aceste studii putea să-şi găsească un serviciu. „M-am dus la Cernăuţi, unde am fost numit învăţător într-o comună din acea zonă. Majoritatea copiilor vorbeau limba ucraineană. Întrucât nu ne înţelegeam, nu am putut să fac faţă. Apoi am fost numit secretar comunal în comuna Poiana Micului, de lângă Mănăstirea Humor. După ce am ajuns acolo, notarul mi-a spus că nu sunt bani pentru plata secretarului. Am venit acasă, apoi, la îndemnul unui deputat din zonă, am mers din nou la Cernăuţi la inspectoratul sanitar pentru a ocupa funcţia de sanitar. Pentru ocuparea postului trebuia să fac o perioadă de practică. Astfel am primit o recomandare către dr. Mircea Sireteanu de la spitalul din Câmpulung. După patru luni mi s-a spus că trebuie să aştept pentru a apărea posturile vacante. Alături de alţi colegi, am plecat la Şcoala de Pirotaj de la Tecuci la un concurs pentru şcoala de ofiţeri de zbor şi maiştri militari. Din cei peste 1.000 de candidaţi, trebuiau să rămână 35, astfel că, din păcate, concursul a fost formal. După ce am picat examenul, am ajuns din nou acasă. După trei ani de la întreruperea cursurilor liceale, l-am întâlnit pe fostul profesor de limba franceză Ştefan Cantemir. I-am spus că nu pot veni la şcoală pentru că nu am posibilităţi financiare. El mi-a spus că pot veni să urmez cursurile liceale, dar pentru că am întrerupt cursurile trei ani, trebuie să repet clasa sau să dau un examen, pentru că se făcuse nişte modificări în învăţământ. Aşa am devenit elev de liceu în clasa a IV-a pe care o absolvisem, ca făcând parte din cursul superior al învăţământului cu şapte clase. Intrat la liceu, după primul trimestru, profesorul Cantemir a făcut o cerere către regina Elisabeta pentru un ajutor bănesc, întrucât eram fiu de ţăran nevoiaş. Astfel am primit 6.000 de lei. Profesorul Cantemir a făcut o cerere la Ministerul Învăţământului să-mi aprobe să fac şi clasa a V-a în paralel. În luna mai am terminat clasa a IV-a şi am dat examenul de intrare în cursul superior al liceului. În luna iunie am dat examen la materiile de clasa a V-a, partea I, iar toamna am dat examen pentru partea a II-a, intrând în clasa a VI-a. Astfel am recuperat un an din cei trei de întrerupere“, a continuat să povestească George Ungureanu.

„Mergi cu Dumnezeu, Ungurene, şi fii atent în viaţă“

La 1 noiembrie 1936 a fost încorporat în Regimentul 16 Dorobanţi din Fălticeni, alături
de alţi colegi din şcoală. La poarta regimentului, George Ungureanu a întrebat sentinela din post care sunt cei mai severi ofiţeri din unitate, pentru a nu merge la compania pe care o conduceau aceştia. „Sentinela ne-a spus că zbirii regimentului sunt sublocotenentul Secară şi căpitanul Socolescu. Am cerut să fim repartizaţi la Compania a IV-a,  apoi am mers să ne luăm echipamentul. Prin luna ianuarie 1937 a venit în inspecţie generalul de brigadă Bădulescu. A început să inspecteze soldaţii aflaţi în careu. La comanda lui am ieşit în faţă la distanţa regulamentară. Când am strigat răspicat comenzile, generalul s-a înseninat la faţă. Am comandat câteva mişcări care s-au executat cât se poate de repede şi de  corect. După aceasta, generalul i-a cerut colonelului să-mi dea zece zile de permisie. În una din zile a venit la mine locotenentul Toma Nicolae, care mi-a propus să mă mut la unitatea lui care urma să se înfiinţeze, plutonul divizionar de recunoaştere. Fără să-mi dau seama de marea greşeală pe care o făceam, am acceptat. Socolescu mi-a spus atunci că am făcut o mare gafă. Nu m-am gândit la urmări, care au fost un dezastru pentru viitorul meu. Această schimbare avea să fie cea mai mare lovitură pentru mine. De aceasta a depins drumul pe urcuşul vieţii. Până la eliberare, n-am beneficiat de nici o zi de concediu. În ziua plecării mele de la Compania a IV-a căpitanul Socolescu l-a chemat pe prietenul meu Bedrule şi i-a spus să meargă acasă, iar în toamnă să-şi ia livretul militar. Era prin iulie, Bedrule a plecat acasă şi s-a pregătit pentru examenul de admitere la politehnică. Eu, zi de zi, ieşeam la câmp, cu plutonul condus de locotenentul Toma. Când îl rugam să-mi dea permisie să mă pregătesc pentru bacalaureat, mă ducea mereu cu minciuna. În toamna lui 1937 am primit livretul militar. Căpitanul Socolescu mi-a spus atunci: „Tu nu ştii cât mi-ai fost de drag. Te-am iubit ca pe fiul meu şi m-ai trădat. Te-ai dus la Toma, care-i un mare ticălos. Tu trebuia să stai toată vara acasă să înveţi, dar pentru că ai plecat de la mine i-ai înlesnit lui Bredule această favoare. Îmi pare rău, eu am vrut să te ajut! Mergi cu Dumnezeu, Ungurene, şi fii atent în viaţă, nu te încrede prea mult în vorbele dulci ale oamenilor!“. A fost unul dintre dureroasele momente din viaţa mea. Plângând ca un copil, mi-am predat efectele (n.n. - echipament militar) şi mi-am luat livretul militar ca un osândit la moarte. Mi se închise pentru totdeauna calea către o şcoală superioară. Căpitanul Socolescu Vespasian, cel crezut «zbirul regimentului», a fost un om corect, integru, bun român, bun ostaş“, a spus George Ungureanu.

„Am urmat sfatul mamei de a mă ruga lui Dumnezeu“

După terminarea stagiului militar, George Ungureanu a fost angajat la instituţia numită „Straja Ţării“, iar în anul 1940 a fost numit în postul de comisar pentru românizare la întreprinderea Industria Textilă Română „Nobert Juster“ din Bucureşti. A fost pentru o perioadă preşedinte la Cooperativa Economică a Funcţionarului Român din Bucureşti, dar întrucât începuse al Doilea Război Mondial, s-a întors acasă la Câmpulung Moldovenesc. La îndemnul unui salariat de la Prefectura Câmpulung, a deschis o prăvălie, întrucât evreii fuseseră evacuaţi în Transnistria. În 1944 magazinul a fost lichidat. Odată cu instalarea regimului comunist, George Ungureanu a fost urmărit, după ce a refuzat postul de ofiţer de securitate. A stat şapte ani ascuns în aşteptarea unei schimbări a regimului. În luna februarie 1958 a fost condamnat la trei ani de închisoare de Tribunalul Militar din Braşov, sub acuzaţia de insurecţie armată. A stat 401 zile legat de mâini şi de picioare în camera zero din Jilava. I se comută pedeapsa la muncă silnică pe viaţă, după care este transferat la Aiud, de unde se eliberează pe 30 iulie 1964. „Dacă acceptam să fiu securist, poate era altfel calea vieţii mele. Predându-mă securităţii, am crezut că după cei şapte ani de suferinţă şi de chin psihic voi intra într-o perioadă de linişte. După această perioadă grea de aşteptare (cei şapte ani cât a stat ascuns de securitate), cu profunde emoţii aveam să-mi pierd soţia, să îndur cea mai grea lovitură prin destrămarea familiei, pe care am crezut-o mai puternică decât stânca Rarăului. În situaţia în care mă găseam, mama, sfânta mamă, era singura care mă înţelegea şi se ruga pentru mine. Am urmat sfatul mamei de a mă ruga lui Dumnezeu pentru a mă putea linişti. După ce am făcut rost de o psaltire, am pornit pe calea rugăciunii şi a meditaţiei. După ceva timp, liniştea s-a coborât asupra mea. Noi purtăm pe umeri desagii cu bucuriile şi durerile noastre. Meditând şi rugându-ne, intrăm în câmpia liniştii, a mulţumirilor şi a îndreptării de pofte şi ură“, a mărturisit George Ungureanu.

Remarcat de preofesorii Liceului „Dragoş Vodă“

George Ungureanu s-a născut în Câmpulungul Bucovinei la 12 aprilie 1912, fiind al şaselea din cei nouă copii ai familiei Simeon şi Maria Ungureanu. Şi-a petrecut copilăria în zona Valea Seacă a oraşului Câmpulung Moldovenesc, absolvind Şcoala Primară de Băieţi din Câmpulung Moldovenesc. După cele cinci clase primare, a devenit elev al Liceului „Dragoş Vodă“ din Câmpulung Moldovenesc. Datorită felului prietenos şi al aplecării spre cultură şi literatură, s-a făcut remarcat de corpul profesoral şi de către colegii liceeni. În vremea când era elev al claselor a VII-a şi a VIII-a a fost: preşedinte al Societăţii Literare „Mihai Eminescu“ din liceu şi instructor la elevii premilitari. Ca preşedinte al Societăţii Literare „Mihai Eminescu“, a prezentat în sala liceului piese de teatru, şezători şi procese literare. În calitate de preşedinte al societăţii a participat la concursul „Tinerimii Române“ din Bucureşti. Atunci când Liviu Rebreanu a vizitat oraşul Câmpulung Moldovenesc, George Ungureanu a fost desemnat să-l întâmpine la gară pe marele scriitor român. A legat prietenii cu Geo Bogza, vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania, Maria Mihuţ, fost director de studii la Camera de Comerţ Bucureşti, părintele Daniil Sandu Tudor s.a.

Fiu al Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Câmpulung Moldovenesc

Pe domnul George Ungureanu îl cunosc încă din anul 1990, când am venit la această parohie. Am rămas impresionat de toate cele pe care le povestea despre anii prin care a trecut, şi care nu au fost deloc prietenoşi atât cu el, cât şi cu generaţia lui. Vorbea cu multă veneraţie despre părintele Ilie Păsăilă, care era preotul paroh din timpul copilăriei lui şi care se ocupa de educaţia creştină a copiilor. Părintele Ilie Păsăilă avea o mare deschidere către tineri, dar şi diferite metode prieteneşti prin care reuşea să-i capteze pe tineri. Domnul George Ungureanu a fost marcat prin educaţia creştină pe care a primit-o în familie, dar în mod deosebit în biserică, de la preotul Ilie Păsăilă. Am rămas impresionat să aflu că domnul George Ungureanu a avut atracţie spre teologie în tinereţe, însă au venit ororile războiului. A fost înrolat pe front, de unde ne-a povestit nenumărate experienţe dramatice, dar şi duhovniceşti profunde care i-au întărit credinţa. El a simţit prezenţa lui Dumnezeu în momente-cheie, când putea fi ucis. Toate acestea au fost consemnate de George Ungureanu în mai multe cărţi, reamintindu-le ori de câte ori este solicitat. Rămâne captivant cu aceleaşi istorisiri, întrucât are un talent de povestitor, asemănător marelui povestitor Ion Creangă. Prin vorba lui dulce şi prin modul lui de a fi are multe elemente comune cu scriitorul Ion Creangă. George Ungureanu istoriseşte în cărţile sale experienţele personale din timpul războiului, din timpul detenţiei când a fost închis în camera zero şi urma să fie condamnat la moarte. Domnul George Ungureanu este un creştin autentic, practicant la modul deplin şi trăitor al Sfintei Liturghii. Duminică de duminică este nelipsit de la sfintele slujbe, chiar şi la această vârstă înaintată. Vine la biserică sprijinindu-se doar într-un toiag. Nimeni nu îi dă vârsta pe care o are, ci chiar consideră că are mai puţin cu 20 de ani. În mod sigur, Dumnezeu îl întăreşte pentru că este prin natura lui un om plin de speranţă, plin de încredere şi de iubire. Din puţinul pensiei lui contribuie la ajutorarea celor nevoiaşi, la lucrările de întreţinere şi construcţie din cadrul parohiei noastre. Domnul George Ungureanu este fiul al Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Câmpulung Moldovenesc, fiind botezat în acest sfânt lăcaş. În fiecare an a venit la biserică pentru a mulţumi lui Dumnezeu pentru anii îndelungaţi pe care i-a primit. Consider că domnul George Ungureanu este o emblemă a creştinilor câmpulungeni, un model desăvârşit pentru noi toţi. (pr. Ilie Macar, parohul de la Biserica „Sfântul Nicolae“ din Câmpulung Moldovenesc)

Conferinţe preoţeşti în protopopiatele Hârlău şi Târgu Neamţ

La sediul Protopopiatului Hârlău a a avut loc ieri întrunirea lunară a preoţilor. Referatul cu tema "Filantropia în Biserica Ortodoxă Română" a fost prezentat de pr. Gabriel Asofie de la parohia Poiana Mărului. În continuare, preoţii prezenţi au discutat pe marginea temei abordate. "Am mai discutat despre graficul de inventariere a bunurilor parohiilor din protopopiat. De asemenea, a fost pregătită conferinţa de primăvară, care va avea loc pe 15 mai 2012 în prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei", a spus pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău. În atmosfera bucuriei pascale, preoţii din Protopopiatul Târgu Neamţ s-au întrunit ieri în şedinţa lunară. Tema întâlnirii, "Rolul preotului în terapia spirituala a depresiei", a fost susţinută de pr. Mihai Bistriţeanu de la parohia Pipirig 2. "În zilele noastre, foarte mulţi oameni, care au cunoscut adâncurile întunecoase ale necredinţei, dar au fost scoşi din acest iad şi chemaţi la lumină, se nasc la o nouă viaţă cu totul diferită decât cea pe care au trăit-o. Se poate întâmpla ca omul să nu-şi simtă bolile duhovniceşti. Dacă nu-şi obişnuieşte privirea să fie atent la neputinţa sufletului, nu se va lipi de el pocăinţa lăuntrică. Fără aceasta, viaţa duhovnicească nu va avea un reper, iar omul se va abate pe un drum greşit. Rugăciunea particulară, împletită cu cea a Bisericii, cu mărturisirea păcatelor, participarea la Taina Sfântului Maslu, este leacul cel mai puternic împotriva suferinţelor lăuntrice. Duhovnicul experimentat îl va ajuta pe bolnav să înţeleagă şi să depăşească momentul suferinţei, să-i arate că un credincios nu are voie să se lase pradă suferinţei şi deznădejdii. El trebuie să participe frecvent la Sfânta Liturghie, având posibilitatea să se întâlnească în sfânta biserică cu Hristos Tămăduitorul şi Stăpânul vieţii noastre", a rezumat pr. Ioan Dogariu, protopop al Protopopiatului Târgu Neamţ. În continuare au fost discutate mai multe probleme de ordin administrativ. (C. Ciofu)

marți, 24 aprilie 2012

Sărbătoarea oraşului Botoşani

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, a fost sărbătorit ieri în mod deosebit în municipiul Botoşani. În incinta Bisericii "Sfântul Gheorghe" din Botoşani a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către Înalt Preasfinţitul Teofan. Cei peste 2.000 de botoşăneni s-au închinat moaştelor Purtătorului de biruinţă, aduse din parohia Feredeni. 

Oraşul Botoşani a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare, când şi-a cinstit ocrotitorul, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Peste 2.000 de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, pe un podium special amenajat în incinta Bisericii "Sfântul Gheorghe". Botoşănenii s-au închinat la racla ce adăposteşte un fragment din moaştele Purtătorului de biruinţă, aduse din parohia Feredeni, Protopopiatul Hârlău. Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a amintit, în cuvântul rostit, de evlavia şi cinstirea de care se bucură Sfântul Gheorghe în Moldova, în ţara noastră şi în toată creştinătatea. "Botoşănenii au datoria de a medita mai adânc, mai înalt, mai cuprinzător la Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruinţă. În această zi se cuvine să ne raportăm viaţa noastră la marele mucenic, să sesizăm lumini şi sensuri din viaţa lui, să le înrădăcinăm în fiinţa noastră. Lumina din viaţa Sfântului Gheorghe, pornită de la Mormântul sfânt al Învierii Domnului Hristos, să se manifeste în viaţa noastră. Sfântul Gheorghe este numit "mare mucenic" şi "purtător de biruinţă", arătând prin aceasta adevărul fundamental că biruinţa se arată întru mucenicie. Oamenii pot deveni purtători de biruinţă prin Liturghie, pentru că acolo Îl întâlnesc pe Domnul Hristos, Izvor al biruinţei asupra morţii, asupra necredinţei, asupra întunericului. Să ne dăruiască Dumnezeu biruinţă prin Sfânta Liturghie", a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Părintele Lucian Leonte, protopop al Protopopiatului Botoşani, a remarcat că sărbătoarea oraşului Botoşani "are ca frunte Sfânta Liturghie", iar părintele paroh Dumitru Mateciuc a mulţumit Înalt Preasfinţitului Teofan pentru că a slujit cu prilejul cinstirii ocrotitorului municipiului Botoşani. Primarul municipiului Botoşani, Cătălin Flutur, a subliniat solemnitatea şi importanţa sărbătorii oraşului ocrotit de Sfântul Gheorghe.

Concert de cântări religioase la hramul parohiei Frăsuleni

Corul Bisericii "Sfântul Ierarh Nectarie" din Iaşi, dirijat de prof. Ana-Maria Dumitru, a susţinut ieri, în parohia Frăsuleni - Victoria, Protopopiatul Iaşi 1, un program de cântări religioase specifice perioadei pascale. Programul a fost oferit credincioşilor în cadrul manifestărilor religioase dedicate hramului Bisericii "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din parohie. După slujba Sfintei Liturghii de ieri, în cinstea ocrotitorului parohiei Frăsuleni, persoanele care şi-au aniversat onomastica au primit din partea părintelui paroh Ciprian Gheorghiţă Atudorei câte o icoană cu Sfântul Gheorghe. Programul liturgic dedicat hramului a început duminică seara cu slujba Vecerniei, oficiată de un sobor de preoţi. Persoanele prezente au primit cu acest prilej câte un pachet cu alimente.

Hramul Bisericii „Sfântul Gheorghe“ din Roman

PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, alături de un sobor de 30 de preoţi, a oficiat duminică seara slujba Vecerniei unită cu Litia la Biserica "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din Roman. Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învăţătură în care a amintit câteva date biografice despre Sfântul Gheorghe, făcând referire şi la sărbătoarea Duminicii Tomii. Părintele paroh Ioan Gherasimescu, care este şi vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a mulţumit Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul şi preoţilor pentru participarea la slujba Vecerniei. "Am mulţumit credincioşilor pentru implicarea în activităţile caritabile ale parohiei noastre pe care le-am organizat cu prilejul Sfintelor Paşti şi al sărbătorii Sfântului Gheorghe. În preajma acestor sărbători uu fost oferite pachete cu alimente unui număr de 100 de persoane nevoiaşe din parohia noastră", a relatat pr. paroh Ioan Gherasimescu. Luna viitoare, la Biserica "Sfântul Gheorghe" din Roman va începe reparaţia, renovarea şi restaurarea lăcaşului de cult. Fondurile necesare vor fi colectate de la enoriaşii din parohie, dar şi din sponsorizări. "Biserica noastră necesită să fie renovată, întrucât atât acoperişul, cât şi faţada au avut de suferit din cauza intemperiilor. Pictura în interior va fi restaurată, iar instalaţia de încălzire va fi schimbată. În prezent, documentaţia se află la Primăria Roman. Nădăjduim ca în trei săptămâni să primim autorizaţia de construcţie pentru a demara lucrările", a explicat pr. paroh Ioan Gherasimescu. Biserica "Sfântul Gheorghe" din Roman este monument de arhitectură deosebit de important. Lucrările acestui sfânt lăcaş, ctitorie a vornicului Grigore Done, au început în anul 1842 şi au fost finalizate în anul 1848. (C. Ciofu)

luni, 23 aprilie 2012

Hramul Bisericii „Sfântul Toma“ din Iaşi

Credincioşii din parohia "Sfântul Apostol Toma" din cartierul ieşean Alexandru cel Bun au participat ieri la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Sfântul lăcaş, ridicat începând cu anul 2000, şi-a cinstit ocrotitorul, pe Sfântul Apostol Toma.
Biserica "Sfântul Apostol Toma" din Iaşi a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare. Programul liturgic a început sâmbătă seara cu slujba Vecerniei unită cu Litia. Cuvântul de învăţătură de la finalul slujbei a fost rostit de arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi.
În ziua de pomenire a Sfântului Apostol Toma, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Răspunsurile la strană au fost date de Corul "Basileus" al Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Vasile cel Mare" din Iaşi, dirijat de diac. prof. Mihai Ursache. După citirea Sfintei Evanghelii, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a adresat un cuvânt de învăţătură în care a arătat că Sfântul Apostol Toma, care nu Îl văzuse pe Hristos, era întristat pentru că avea în minte doar imaginea Mântuitorului cel răstignit. "Ceilalţi ucenici exaltau de bucurie pentru că Îl văzuseră pe Domnul. Sfântul Apostol Toma era numit şi "Geamănul", adică avea un frate împreună născut cu dânsul. Acest frate împreună născut cu dânsul suntem noi, oamenii, care căutăm învierea. Noi, oamenii, suntem cuprinşi de tristeţe atunci când taina Învierii nu ne defineşte existenţa noastră. Sfântul Apostol Pavel spune că noi suntem fraţii mai mici ai Domnului Hristos. Întreaga viaţă a omului este parcursul între statutul de frate geamăn al Sfântului Toma şi de frate mai mic al Mântuitorului. Dacă omul parcurge această distanţă, între a fi frate al lui Toma şi al Domnului Iisus, va dobândi viaţa veşnică", a spus IPS Teofan.
Părintele paroh Toma Gradinaciuc, care este şi protopop al Protopopiatului Iaşi 1, a mulţumit Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei pentru că a slujit Sfânta Liturghie. În acelaşi timp, pr. paroh Toma Gradinaciuc a amintit că la Biserica "Sfântul Toma" din Iaşi a fost săvârşită ieri prima Liturghie arhierească la hramul sfântului lăcaş aflat în sărbătoare. "Mulţumim credincioşilor parohiei noastre pentru obolul pe care îl aduc în fiecare duminică şi sărbătoare pentru biserică. Vedem că, prin darul fiecăruia, Dumnezeu a rânduit ca astăzi să slujim în această biserică ce aşteaptă să îmbrace haina picturii. Mulţumim diac. prof. Mihai Ursache, care a venit alături de elevii seminarişti atât la această slujbă, cât şi aseară (n.r. sâmbătă, 21 aprilie) pentru a oferi răspunsurile la strană", a remarcat pr. paroh Toma Gradinaciuc.

„Biserica îndeamnă omul la iertare şi generozitate“

Biroul de Asistenţă Socială "Diaconia" al Centrului eparhial Iaşi a organizat vineri, 20 aprilie, concertul caritabil "Cântec pentru suflet". Evenimentul a avut loc la sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Iaşi. Pe scenă au urcat interpreţi de muzică populară din toată ţara şi trei grupuri de dans popular. 

Aproape 1.000 de persoane au participat la concertul caritabil "Cântec pentru suflet", desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Iaşi. Printre interpreţii de muzică populară care au evoluat pe scenă s-au numărat: Sofia Vicoveanca, Elisabeta Turcu, Ştefania Rareş, Maria Şalaru cu grupul "Boboceii", Pamfil Roată şi Camelia Lucescu, Anton Achiţei, Mihai Ciobanu (din Basarabia), Ştefan Deaconiţa, Maria Costioaia, Claudia Martinică, Brânduşa Covalciuc Ciobanu, Elena Pădure, Constantin Bahrim, Ion Ursache, Călin Brăteanu, Gheorghe Străjer, cu dansatorii de la "Plaiurile Pojorâtei", Lili Groza, cu dansatorii de la "Dorna Dorului", Ştefan Pintilie, Elena Macarie şi Elena Pădure. Evenimentul a fost prezentat de Carmen Tânoveanu de la TVR Iaşi.Scopul acestui concert a fost acela de a strânge fonduri, prin vânzarea de bilete şi donaţii, pentru susţinerea activităţii sociale a Biroului de Asistenţă Socială (BAS) "Diaconia". "Ne-am bucurat de prezenţa pe scenă a unui număr de 21 de interpreţi şi trei ansambluri folclorice. Alături de noi au fost un număr impresionant de voluntari. Fondurile strânse prin vânzarea de bilete şi donaţii vor fi direcţionate către copii sau tineri care doresc să urmeze cursurile liceale, către copiii ce provin din familii numeroase şi au o situaţie materială precară, către copiii care părăsesc centrele de plasament şi se adresează BAS "Diaconia" şi către copiii sau tinerii cu deficienţe de auz şi vorbire, pentru care dorim să dotăm un centru de zi", a spus pr. Răzvan Petru Aonofriesei Puiu, coordonatorul evenimentului şi preot pentru comunitatea persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire din Iaşi, care şi-a îndreptat gândul de recunoştinţă faţă de preoţii din parohiile ieşene care au fost prezenţi la eveniment alături de enoriaşii lor.
 
Sprijin de la instituţii şi sponsori

Sponsorii concertului caritabil, care s-a desfăşurat vineri, la Iaşi, au fost: SC Cotnari SA, SC M&R SRL, Flora Land Iaşi (depozit de flori şi plante), FOR YOU Taxi, Strarom - producţie publicitară, Hotel Ceramica Iaşi, Tricorp - Lumini, Primăria municipiului Vatra Dornei (transportul Ansamblului "Dorna Dorului"). Partenerii media au fost: TVR Iaşi (partener principal), TVR 3, Radio TRINITAS, Radio Iaşi, "Ziarul Lumina", Portalul Doxologia şi librăriile Doxologia. În organizarea acestui eveniment, sprijinit de Arhiepiscopia Iaşilor, s-a implicat întreaga echipă a BAS "Diaconia": pr. Narcis Axinte, consilier în cadrul Sectorului social-filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. Mihai Prodan, inspector în cadrul Sectorului social-filantropic "Diaconia", pr. Răzvan Petru Aonofriesei Puiu, pr. Ion Butu, referent în cadrul BAS "Diaconia", pr. Bogdan Sârbu, asistent social în cadrul BAS "Diaconia", Lăcrămioara Pădureţ, coordonator BAS "Diaconia", Valentin Mâncă, asistent social în cadrul BAS "Diaconia", şi Ovidiu Vasiliu, referent în cadrul BAS "Diaconia".

"Am venit cu drag şi cu sufletul deschis la acest concert"

Interpreţii care au urcat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Iaşi şi-au exprimat bucuria de a cânta pentru publicul ieşean în scop caritabil. Ei au mărturisit că este necesar să privim către cei aflaţi în suferinţă sau cu o situaţie materială precară.
Sofia Vicoveanca: "Mi-a plăcut ideea ca atare. Biserica îndeamnă omul la iertare şi generozitate. Faptul că un asemenea gest s-a făcut pentru cei nevoiaşi este de apreciat. Chiar am ţinut să mulţumesc oamenilor din sală pentru că au răspuns iniţiativei Bisericii de a fi părtaşi la acest eveniment caritabil. Atât noi, artiştii, cât şi cei din sală ne-am adunat pentru a-i ajuta pe cei în suferinţă, mai ales că în zilele noastre sunt încercări foarte mari. Am observat că atunci când dăruiesc am pace în suflet. Starea interioară şi sănătatea sunt cele mai importante".

Ştefan Deaconiţa: "Am dorit ca prin intermediul acestui concert să ajutăm nişte suflete necăjite care au nevoie de o mână întinsă. Ideea acestui proiect a început acum două luni de zile, într-o duminică, după Sfânta Liturghie. Atunci i-am spus părintelui Răzvan Petru Aonofriesei Puiu că dacă doamna Sofia Vicoveanca acceptă, toate lucrurile vor decurge de la sine. Au venit colegi din toată ţara şi din Iaşi, care au răspuns afirmativ invitaţiei de a participa la acest spectacol".Elena Pădure: "Consider că un bun creştin trebuie să-l ajute pe cel de lângă el. Să nu ne gândim doar la noi, ci şi la aproapele nostru. Dacă prin darul pe care mi l-a dat Dumnezeu de a cânta, pot să fac un bine cuiva, pot să ajut într-un alt mod pe cel de lângă mine, am făcut-o cu tot dragul. Consider că ar trebui să avem mult mai multă grijă unii de ceilalţi şi să ne uităm şi la cei de lângă noi, care au nevoie de ajutor".


Pamfil Roată: "Ca orice creştin, în duminici şi sărbători merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie. Am venit cu drag şi cu sufletul deschis la acest concert. Când am auzit de acest spectacol, am spus că voi veni cu două ansambluri de muzică populară. Probabil că experienţa de astăzi (n.r. vineri, 20 aprilie) o să ne determine să dăruim mai mult pentru cei nevoiaşi".

Slujbă arhierească în cinstea ocrotitorului municipiului Botoşani

Credincioşii din municipiul Botoşani sunt aşteptaţi astăzi la Biserica "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe", care îşi va cinsti ocrotitorul. Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej, a fost adusă racla ce adăposteşte un fragment din moaştele Sfântului Gheorghe de la biserica parohiei Feredeni, Protopopiatul Hârlău. "Moaştele Sfântului Gheorghe au ajuns ieri la Botoşani de la Feredeni. Încă din anul 2000, în ziua sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Gheorghe au loc numeroase manifestări culturale şi religioase. Centrul acestor manifestări este la biserica noastră, unde se oficiază Sfânta Liturghie. În fiecare an am avut bucuria ca Sfânta Liturghie să fie oficiată de un ierarh. În acest an, ca şi anul trecut, slujba va fi săvârşită de Înalt Preasfinţitul Teofan. Întrucât vom sărbători zilele oraşului, la Sfânta Liturghie vor asista reprezentanţi ai Armatei Române, deoarece Sfântul Gheorghe este ocrotitorul forţelor armate terestre. Sperăm ca hramul bisericii noastre şi al oraşului va fi sărbătorit de oameni cu multă credinţă. Îi aşteptăm pe toţi botoşănenii să cinstească moaştele Sfântului Gheorghe, la care au o mare evlavie", a spus pr. paroh Dumitru Mateciuc. (C. Ciofu)

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Astăzi, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi Sfânta Liturghie la Biserica "Sfântul Gheorghe" din Botoşani, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Mănăstirea Voroneţ din judeţul Suceava. PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie în parohia Gura Văii, Protopopiatul Paşcani, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji la Catedrala arhiepiscopală din Roman.

PS Ioachim Mareş, omagiat la Bacău

PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a oficiat sâmbătă, 21 aprilie, la Catedrala "Înălţarea Domnului" din Bacău, slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire episcop Ioachim Mareş, la trei ani de când a plecat la Domnul. Slujba de pomenire a fost precedată de Sfânta Liturghie la care au participat membri ai familiei episcopului Ioachim Mareş, autorităţi locale şi numeroşi băcăuani. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector pe Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, la final, personalitatea episcopului Ioachim Mareş a fost evocată de PS Ioachim Băcăuanul şi de câţiva dintre preoţii prezenţi.

sâmbătă, 21 aprilie 2012

Sfântul Apostol Toma, serbat în două biserici ieşene

Biserica "Sfântul Apostol Toma" din cartierul ieşean Alexandru cel Bun îşi serbează mâine hramul. Credincioşii sunt aşteptaţi în această seară la slujba Vecerniei unită cu Litia, care va fi oficiată de un sobor de preoţi. Mâine dimineaţă, de la ora 9:00 va fi săvârşită Sfânta Liturghie. Biserica "Sfântul Apostol Toma" se află în construcţie, proiectul pentru pictură fiind în lucru. "Cu ajutorul lui Dumnezeu, în toamnă poate reuşim să începem pictura sfântului lăcaş. În prezent, avem de executat fresca neagră în biserică. În paralel, mai sunt şi alte lucrări de executat în afara sfântului lăcaş. S-a început ridicarea unui pangar în apropierea bisericii. Mulţumim celor care s-au implicat în desfăşurarea lucrărilor", a declarat pr. paroh Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1. Tot mâine îşi serbează hramul Biserica Toma Cozma din Iaşi. Manifestările dedicate sărbătorii au început ieri prin deschiderea Târgului Ecoagris. În această seară se va oficia, de la ora 18:00, Vecernia unită cu Litia, iar mâine dimineaţă, Sfânta Liturghie. (C.C.)

„Maica Domnului este apa cea vie într-o lume însetată şi cuprinsă de moarte“

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii a adunat aproape o mie de credincioşi la Mănăstirea Bistriţa din judeţul Neamţ. Slujba Privegherii, Sfânta Liturghie şi sfinţirea Apei mici au fost săvârşite de Înalt Preasfinţitul Teofan. Pelerinii s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana, care a fost purtată în procesiune în jurul ctitoriei muşatine. A cincea zi din Săptămâna Luminată a fost binecuvântată la Bistriţa cu o vreme frumoasă, Sfânta Liturghie fiind oficiată pe o scenă special amenajată. 

Biserica Mănăstirii Bistriţa din judeţul Neamţ a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare. Încă de la primele ore ale dimineţii, pelerinii şi-au îndreptat paşii spre lăcaşul de închinăciune. Oamenii s-au închinat la racla cu moaştele mai multor sfinţi din sfântul lăcaş şi au aprins lumânări. În dangătul clopotelor, soborul de preoţi şi diaconi l-a întâmpinat pe Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. De la casa domnească a lui Alexandru cel Bun până la scena amenajată, în curtea din incinta mănăstirii, s-a mers în procesiune.
Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Din soborul de preoţi a mai făcut parte şi pr. Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ. Aproape o mie de credincioşi au asistat la slujbă, o parte dintre ei împărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. 

Învierea, "fundamentul vieţuirii creştinilor"

După citirea Sfintei Evanghelii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei şi ale Apostolului citite în cadrul slujbei. "Scopul Bisericii pe acest pământ, în numele Domnului Hristos, este acela de a-i ajuta şi de a-i întări pe oameni să se ridice de la pământ, să vieze în numele Preasfintei Treimi, să umble pe calea adevărului, cunoscând drumul care duce la Dumnezeu. Pentru ca omul să se ridice şi să meargă pe calea adevărului, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume. El a vieţuit printre oameni, a pătimit, a fost răstignit pe cruce, a murit, a fost aşezat în mormânt, dar a treia zi a înviat din morţi. Suntem în Săptămâna cea Luminată, în care Biserica, prin tot ceea ce împlineşte ca lucrare sfântă, ne aşază în calea vieţii noastre mijloace şi, mai ales, putere de har ca să înţelegem că, în esenţă, casa lui Dumnezeu este a rugăciunii. În biserică, omul primeşte puterea să se ridice din întunericul morţii şi să umble pe calea care duce la Dumnezeu. Adevărul Învierii Domnului Hristos din morţi este fundamentul, pârga, esenţa vieţuirii creştinilor în casa lui Dumnezeu", a remarcat IPS Părinte Mitropolit Teofan, care a amintit în continuare de ajutorul pe care Maica Domnului îl oferă creştinului pentru a dobândi viaţa veşnică. 

Chemarea spre Izvorul Tămăduirii

"Omul este ajutat să se ridice şi să umble în viaţă avându-l pe Hristos-Domnul, de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. În drumul nostru către împărăţia cerurilor avem drept fundament Învierea Domnului, iar ca ajutor pe Maica Domnului. În această zi (n.r. ieri), Biserica ne cheamă să înţelegem taina Maicii Domnului ca ajutătoare a fiecărui creştin în parte, în drumul ei către Dumnezeu. Cântările de la Vecernie şi Utrenie pentru praznicul de astăzi (n.r. ieri) cuprind cuvinte potrivite prin care Maica Domnului să fie preamărită şi aşezată la conştiinţa omului pentru a-l ajuta la mântuire. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este numită izvor, apă, fântână, nor, şuvoi, miere, nectar şi ambrozie a nemuririi. Prin aceste cuvinte, şi multe altele de acest fel, Maica Domnului este adusă de Biserică în mijlocul nostru pentru a ne fi de ajutor. Maica Domnului este apa cea vie într-o lume însetată şi cuprinsă de moarte. Ea este izvorul vieţii pentru că a născut, prin puterea Duhului Sfânt, pe Hristos-Domnul. Fecioara Maria este ocrotitoarea mamelor născătoare de prunci, nădejdea femeilor care nu pot naşte prunci. Astăzi (n.r. ieri) este ziua în care creştinii sunt chemaţi la Izvorul Tămăduirii, la Biserica lui Hristos, la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la Domnul Iisus cel mort şi înviat. Cântările din această zi (n.r. ieri) se adresează credincioşilor pentru a descoperi calea ce duce spre Biserica lui Hristos", a accentuat Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
 
Procesiune cu icoana Sfintei Ana

Arhim. Luca Diaconu, stareţul Mănăstirii Bistriţa şi exarh al zonei Neamţ, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Teofan pentru că a slujit Sfânta Liturghie, pentru "binecuvântarea arhierească" şi pentru "deosebitul cuvânt de învăţătură". Gândul de recunoştinţă al arhim. Luca Diaconu s-a îndreptat apoi către soborul de preoţi şi diaconi şi către pelerinii prezenţi în număr mare la această sărbătoare.
Lângă ctitoria lui Petru Muşat I a fost oficiată, în continuare, slujba Aghezmei mici de către Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de slujitorii sfântului altar.
A urmat procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana în jurul bisericii Mănăstirii Bistriţa. Pe parcursul acestei procesiuni s-a cântat "Hristos a înviat!", dar şi alte cântări specifice perioadei pascale. Oamenii au fost stropiţi cu apa sfinţită, apoi s-au închinat la icoana Sfintei Ana.
Aşa cum este tradiţia în această zi, oamenii au adus la biserică ouă, pască, vin şi cozonac pentru a le oferi de sufletul celor adormiţi, după slujba Parastasului.

Priveghere la lumina lumânărilor

Pelerinii din Piatra Neamţ şi din localităţile din împrejurimi au venit în ajunul sărbătorii Izvorului Tămăduirii la Mănăstirea Bistriţa pentru a se ruga. Oamenii au participat la slujba Privegherii săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Slujba a avut o rânduială specială întrucât ne aflăm în Săptămâna Luminată. Slujba a fost oficiată la lumina lumânărilor şi a candelelor. Un moment deosebit a fost în timpul cântării "Lumină lină", intonată de soborul de preoţi, care ţineau lumânări aprinse în mâini. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul "Byzantion" din Iaşi, dirijat de Adrian Sîrbu.
Spre finalul Utreniei, credincioşii au trecut prin faţa catapetesmei pentru a săruta Sfânta Evanghelie, icoana Învierii Domnului şi icoana Izvorului Tămăduirii şi icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana. În cadrul slujbei s-a cântat "Hristos a înviat!", străvechea aşezare monahală de la Bistriţa fiind cădită, potrivit rânduielii, de mai multe ori, de preoţii şi diaconii slujitori.

"Vin la Mănăstirea Bistriţa de când eram copil"

Credincioşii care au participat la hramul Mănăstirii Bistriţa au mărturisit că vin de mai mulţi ani aici pentru a serba Izvorul Tămăduirii.
"M-am rugat în special pentru sănătate, ştiind că Maica Domnului este Izvorul Tămăduirii. Sărbătoarea de astăzi (n.r. ieri) este tradiţională în Moldova şi o respectăm ca atare", a spus Veronica din Piatra Neamţ.
"Am participat la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ca să ne izbăvim de toate bolile şi ca să avem un trai mai bun. Vin de mulţi ani la hramul acestei mănăstiri, pentru că am stat timp de 28 de ani în satul Bistriţa - Alexandru cel Bun. Deşi m-am stabilit în localitatea Dobreni, an de an am venit aici. Îmi aduc aminte că anii trecuţi venea mai multă lume la această sărbătoare. Acum, sunt persoane care vin să se închine în biserică, lasa un dar pentru sfântul altar şi pleacă", a declarat Veronica Amariei din Dobreni.
"Am ajuns la această sărbătoare spre binele meu şi al familiei. M-am rugat pentru toţi românii ca să dea Dumnezeu sănătate, spor şi ajutor. Vin la Mănăstirea Bistriţa de când eram copil, fiind adus de mama mea pe braţe. Toată familia mea este ataşată de acest loc sfânt, dar şi de alte aşezări monahale din judeţul Neamţ. De hramul Mănăstirii Bistriţa îmi aduc aminte cu drag. Oamenii veneau aici cu multă credinţă, iar vremea era de obicei frumoasă, cum a fost şi astăzi (n.r. ieri)", a mărturisit Neculai Gabor din Piatra Şoimului, judeţul Neamţ.

Ctitorie muşatină din secolul al XIV-lea

Mănăstirea Bistriţa este situată la şapte kilometri de oraşul Piatra Neamţ spre Bicaz. Aşezarea monahală este o veche ctitorie muşatină, coborând în istorie până în timpul lui Petru Muşat I (1375-1391). Doi ucenici ai Sfântului Nicodim de la Tismana construiesc un schit de lemn, care se constituie mai târziu ca temelie şi loc ales de Alexandru cel Bun pentru propria sa zidire. Alexandru cel Bun îşi începe ctitoria la 1400, zidind o biserică de piatră pe urmele vechiului schit de lemn cu hramul "Adormirea Maicii Domnului". Lucrările s-au încheiat la 1402, când este târnosită de mitropolitul Moldovei Iosif I Muşat. În anul 1407, mănăstirea primeşte în dar de la împărăteasa Ana a Bizanţului icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana. Al doilea ctitor al aşezării monahale este Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, care construieşte la 1498 turnul clopotniţă cu un paraclis în prelungire. În anul 1538, Mănăstirea Bistriţa cunoaşte un nou ctitor, pe Voievodul Petru Rareş. Al patrulea ctitor, Alexandru Lăpuşneanu, finalizează lucrările la 1554, aducând-o în forma pe care o are şi astăzi. Începând cu anul 1980, la Mănăstirea Bistriţa au început ample lucrări de restaurare.vineri, 20 aprilie 2012

Praznicul Izvorului Tămăduirii în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii va aduna astăzi, în bisericile din toată Moldova, mii de credincioşi care o vor cinsti prin rugăciune pe Maica Domnului. La câteva din aşezările monahale din ţinutul Neamţului vor fi organizate pelerinaje cu icoane făcătoare de minuni.

Biserica noastră sărbătoreşte în această zi praznicul Izvorului Tămăduirii. Întrucât ne aflăm în Săptămâna Luminată, rânduiala Aghezmei mici este una specială. Mai multe biserici de parohie şi de mănăstire din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei vor îmbrăca straie de sărbătoare. La Biserica "Izvorul Tămăduirii" din cartierul ieşean CUG II a fost oficiată aseară slujba Vecerniei unită cu Litia, iar astăzi, pr. Vilie Doroşincă, protoiereul Protopopiatului Iaşi 2, alături de un sobor de preoţi, va săvârşi Sfânta Liturghie. După cum ne-a relatat părintele paroh Constantin Stoian, în jurul orei 12:00 va fi oficiată Agheazma mică, iar la final vor fi oferite 200 de pachete cu alimente pentru cei prezenţi.
Pelerinii sunt aşteptaţi astăzi la hramul Mănăstirii Bistriţa din judeţul Neamţ. Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi, în incinta aşezării monahale, Sfânta Liturghie. La final se va oficia slujba Aghezmei, după care va avea loc procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana în jurul bisericii străvechii aşezări monahale.
 
Pelerinaj spre Mănăstirea Horăicioara

Mănăstirea Horăicioara din judeţul Neamţ îmbracă astăzi straie de săbătoare. Programul liturgic a început aseară cu slujba Privegherii, iar astăzi va continua cu Sfânta Liturghie, care va fi oficiată în paraclisul de vară al acestei aşezări monahale. Izvorul Tămăduirii va fi sărbătorit şi în Biserica "Botezul Domnului" de la Mănăstirea Horaiţa. După Sfânta Liturghie va avea loc procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Horaiţa la Horăicioara. Pe parcursul pelerinajului, oamenii vor sta aşezaţi în rând astfel încât icoana să treacă pe deasupra lor. Se vor intona Troparul Învierii şi cântări din Canonul Învierii. La Mănăstirea Horăicioara, credincioşii vor asista la slujba Aghezmei mici şi la Taina Sfântului Maslu. Pelerinii vor lua apă sfinţită, dar şi apă de la izvorul binefăcător de la Horăicioara, care se află la aproximativ 50 de metri de biserica mănăstirii şi izvorăşte de sub Muntele Feriga.
În Protopopiatul Târgu Neamţ va fi hram în parohia Humuleştii Noi.
 
Procesiune cu moaştele Sfântului Spiridon, la Suceava

Sucevenii sunt aşteptaţi să participe astăzi la hramul Bisericii "Izvorul Tămăduirii" - Burdujeni din Suceava. La Biserica cu hramurile "Izvorul Tămăduirii" şi "Sfântul Ierarh Nicolae" a Spitalului Judeţean din Suceava, a fost adusă aseară, din Grecia, racla ce adăposteşte o parte din moaştele Sfântului Ierarh Spiridon. Astăzi se va oficia Sfânta Liturghie de către un sobor de preoţi şi diaconi, iar la final va avea loc un pelerinaj cu racla Sfântului în curtea spitalului. La ora 15:00 se va săvârşi Taina Sfântului Maslu. Moaştele Sfântului Spiridon vor ajunge înapoi în Grecia pe 24 aprilie.
PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea "Izvorul Tămăduirii" - Bujoreni din judeţul Vaslui, care este cea mai mare aşezare monahală de călugări din Eparhia Huşilor.

Slujiri arhiereşti în Duminica Tomii

În Duminica Tomii, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Mănăstirea Groşi din judeţul Suceava. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală din Huşi, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sluji în parohia Andrieşeni, Protopopiatul Iaşi 1. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sfinţi Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" din cartierul moineştean Micleasa. (C.C.)

Şedinţa preoţilor din Protopopiatul Ceahlău

La sediul Protopopiatului Ceahlău a avut loc ieri întâlnirea lunară cu preoţii. Referatul cu tema "Taina Sfântului Maslu în viaţa creştinilor" a fost susţinut de pr. Vasile Arsene de la parohia Popeşti. "Tema a fost bine alcătuită, fiecare dintre noi ştiind ce înseamnă durere şi suferinţă. Acestea au fost trăite de noi sau am văzut cum se manifestă la aproapele nostru. Ştim cât de greu îi este bolnavului aflat în suferinţă. Dintr-un moment în altul, boala îl pune într-o nouă situaţie. Biserica este cea care aduce alinare şi speranţă prin Taina Sfântului Maslu, prin Taina Spovedaniei şi prin Sfânta Împărtăşanie. Astfel, omul este împăcat cu Dumnezeu şi cu cei din jur de la care îşi cere iertare. De asemenea, există nădejdea că boala va fi vindecată cu ajutorul Mântuitorului Hristos", a relatat pr. Mihai Damian, protopop al Protopopiatului Ceahlău. În continuare au fost abordate mai multe probleme care ţin de activitatea pastoral-misionară şi administrativă a parohiilor din Protopopiatul Ceahlău. (C.C.)

joi, 19 aprilie 2012

Binecuvântare arhierească la Căminul „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“

În a treia zi de Paşti, IPS Pimen a slujit Sfânta Liturghie în paraclisul Căminului "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava". Bătrânii aşezământului au avut bucuria de a participa, alături de Înalt Preasfinţia Sa, atât la momentul liturgic, cât şi la agapa frăţească. Căminul a fost înfiinţat acum 17 ani, fiind situat în apropierea oraşului Suceava.

Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a săvârşit marţi, 17 aprilie, Sfânta Liturghie la Căminul de Bătrâni "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava". Înalt Preasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la călătoria pe care ucenicii Mântuitorului, Luca şi Cleopa, au făcut-o spre Emaus, despre care s-a relatat în Evanghelia citită în această zi. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a remarcat că pe Dumnezeu "Îl înţelegem în primul rând prin harul Sfântului Duh".

La finalul slujbei, ierarhul locului i-a vizitat pe bătrânii imobilizaţi la pat, care nu au putut participa la Liturghia din a treia zi de Paşti. A urmat agapa frăţească la care au participat, alături de Înalt Preasfinţia Sa, soborul de preoţi şi persoanele adăpostite în aşezământ. Căminul "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava" a fost înfiinţat în anul 1995 la iniţiativa Înalt Preasfinţitului Pimen, având pe atunci 80 de beneficiari. În anii ce au urmat numărul lor a scăzut, după ce în Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor au fost înfiinţate mai multe cămine de bătrâni. În prezent, căminul, aflat în apropierea Cetăţii de Scaun, la un kilometru de Centrul eparhial Suceava, are 30 de bătrâni, care sunt îngrijiţi de monahii şi de surori.

Complexul cuprinde un dispensar medical în cadrul căruia se oferă îngrijire de către o monahie. Pe lângă îngrijirea medicală, oamenii primesc asistenţă religioasă, fiind oficiată Taina Sfântului Maslu. În corpul de clădire al căminului a fost ridicat un paraclis pentru oficierea sfintelor slujbe. Sfânta Liturghie se slujeşte în fiecare zi în cursul unei săptămâni, cele şapte Laude fiind săvârşite după programul mănăstiresc. Bătrânii care se pot deplasa participă permanent la rânduielile bisericeşti. În apropierea căminului funcţionează o gospodărie, unde se cresc animale. Astfel, este asigurată o parte din hrană pentru persoanele din mai multe aşăzăminte de ocrotire socială ale eparhiei. "IPS Pimen supraveghează aproape în fiecare zi bunul mers al căminului, implicându-se atât în activităţile duhovniceşti, cât şi în cele gospodăreşti. Implicarea Arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor este de o mare importanţă pentru că pune suflet în ceea ce priveşte slujirea aproapelui", a spus protos. Benedict Mihalescu, administratorul Căminului "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava".