marți, 30 iunie 2009

La Huşi a fost întronizat al 51-lea episcop

Cele peste 400.000 de suflete ale Episcopiei Huşilor au de ieri un nou arhipăstor. Preasfinţitul Corneliu Onilă, timp de 10 ani arhiereu-vicar în această eparhie, a fost întronizat ca cel de-al 51-lea Episcop al Huşilor. Preasfinţia Sa a fost ales în această demnitate de Sfântul Sinod al BOR pe 18 iunie 2009, după ce, la 24 aprilie, vrednicul de pomenire Episcop Ioachim Mareş a plecat în lumea veşniciei. Ceremonia de întronizare a fost oficiată ieri, de hramul Catedralei episcopale din Huşi, după Sfânta Liturghie, de Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de alţi 20 de arhierei din Biserica noastră. Au fost prezenţi aproximativ 5.000 de credincioşi, zeci de clerici, autorităţi locale şi centrale.

Slujba Sfintei Liturghii, care a precedat ceremonia de întronizare, a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu 20 de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de 20 de preoţi şi diaconi. Aproximativ 100 de preoţi au stat în mulţimea de credincioşi, purtând epitrahile. Ceremonia a avut loc pe o scenă amenajată în curtea Catedralei episcopale din Huşi, care şi-a serbat ieri hramul. Au participat oficialităţi centrale şi locale, dar şi PS Petru Gherghel, Episcopul romano-catolic de Iaşi.

„Este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe chiar cu preţul vieţii sale“

După ce ierarhii şi preoţii s-au împărtăşit, PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, a citit Gramata mitropolitană de instalare, prin care PS Corneliu a primit împuternicirea canonică de arhipăstorire ca Episcop al Huşilor, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această eparhie. În gramată sunt amintite calităţile care au cântărit în faţa Sfântului Sinod, când a fost ales: „Pregătirea teologică, râvna pentru misiunea Bisericii, ascultarea faţă de Sfântul Sinod, Sinodul Mitropolitan al Moldovei şi Bucovinei, de PS Episcop Ioachim al Huşilor şi de rânduielile canonice ale Bisericii Ortodoxe au constituit motivaţia alegerii PS Corneliu ca Episcop al Huşilor în data de 18 iunie 2009. În cadrul exercitării slujirii de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei înmânez, cu credinţă în ajutorul lui Dumnezeu, Preasfinţitului Episcop Corneliu cârja arhipăstorească, aşezându-l în scaunul de Episcop al Huşilor (...) Preasfinţia Sa este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe a lui Hristos chiar cu preţul vieţii sale; să dea dovadă de jertfelnicie în lucrarea pastoral-misionară şi în opera filantropică; să aibă grijă deosebită pentru construcţia de noi biserici; să sprijine viaţa mănăstirească şi să înfiinţeze grădiniţe şi şcoli; să manifeste atenţie deosebită faţă de pastoraţia tinerilor, a celor bătrâni şi bolnavi; să lupte pentru întoarcerea la credinţă a celor rătăciţi; să sprijine pe creştinii ortodocşi români din Basarabia; să aibă dragoste faţă de toţi. Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascultare faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, de legile creştineşti ale Ţării.“

De asemenea, prin gramată, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei recomandă cu dragoste şi căldură pe PS Episcop Corneliu tuturor preoţilor şi credincioşilor din parohiile Episcopiei Huşilor, precum şi tuturor vieţuitorilor sfintelor mănăstiri din această eparhie.

În cuvântul rostit cu prilejul acestui important eveniment pentru suflarea ortodoxă din judeţul Vaslui, Mitropolitul Teofan a vorbit despre activitatea misionară a PS Corneliu în cei 13 ani cât a fost Arhiereu-Vicar la Huşi, precum şi despre noua sa responsabilitate ca Episcop titular în această parte a Moldovei. „În ce constă această sarcină? Textul Evangheliei după Matei, capitolul 16, şi cel din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolele 11 şi 12, citite astăzi la Sfânta Liturghie, oferă răspunsul adecvat: «Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu». Preasfinţitul Corneliu este chemat de Biserică să zăbovească jertfelnic la inima sutelor de mii de credincioşi ai judeţului Vaslui şi să le mărturisească pe «Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu». Pe această sfântă mărturisire, Preasfinţia Sa este îndatorat să continue zidirea Bisericii din Eparhia Huşilor. Având pe Hristos, în Care arhiereul viază, se mişcă şi există (Faptele Apostolilor 17, 28), ca izvor de putere, zidirea Bisericii se împlineşte frumos, armonic, adânc şi plenar, iar «porţile iadului nu o vor birui» (Matei 16, 18) pe dânsa.“

După aceasta, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei i-a dăruit PS Corneliu crucea pectorală, engolpionul cu chipul Maicii Domnului, camilafca neagră, cârja episcopală, după care, noul Episcop a fost condus la tronul arhieresc cu rostirea formulelor specifice.

A urmat mesajul PF Daniel, care a fost citit de PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal şi secretar ales al Sfântului Sinod. De asemenea, Preasfinţia Sa a dăruit PS Corneliu, din partea PF Daniel, o cruce pectorală şi un engolpion (ornate), precum şi o cruce de binecuvântare.

Grija pentru românii de dincolo de Prut

Preşedintele României, Traian Băsescu, a vorbit în cuvântul său de felicitare adresat PS Corneliu despre motivele pentru care a venit la acest eveniment. „Este pentru mine o onoare, ca şi un obicei, acela de a participa la ceremoniile de întronizare ale episcopilor Bisericii Ortodoxe Române. Acest obicei nu are decât o singură semnificaţie, aceea a parteneriatului dintre Statul român şi Biserica Ortodoxă Română, ca Biserică naţională. Azi e zi de sărbătoare pentru credincioşii din Episcopia Huşilor, dar şi o zi de mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Române. Acest lucru m-a făcut să vin la această ceremonie cu inima deschisă, cu dragoste şi încredere că Biserica Ortodoxă Română va rămâne acel pilon de educaţie, cultură, patriotism pentru toţi românii. Episcopia Huşilor a vegheat încă de la înfiinţare pentru credincioşii de dincolo de Prut. Este o misiune pe care PS Corneliu trebuie să o continue pentru că românii de acolo au nevoie să ştie că Biserica-mamă este alături de ei“, a spus preşedintele.

Cuvântul de bun-venit din partea Centrului Eparhial Huşi a fost rostit de pr. Alexandru Vîjîian, inspector eparhial: „Preasfinţia Voastră aţi fost întronizat pentru a conduce destinele Episcopiei Huşilor şi pentru a birui toate încercările care vor veni peste ea. Avem o episcopie săracă, dar noi o iubim aşa cum este, pentru că are o mare bogăţie, un trecut şi o istorie, iar noi cinstim trecutul, pentru că, fără cultul trecutului, spunea Eminescu, nu este dragoste de ţară“.

„Sfinţilor Apostoli, vă rog să-mi fiţi sprijin, ajutor, mângâiere“

În cuvântul său, PS Corneliu a subliniat rolul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii Catedralei episcopale din Huşi, în istoria mântuirii.

Întronizarea celui de-al 51-lea episcop al acestei străvechi Episcopii, după cum a spus PS Corneliu, este o mărturisire a prezenţei Mântuitorului Hristos şi a Sfinţilor Săi Apostoli, care ocrotesc prin rugăciunile lor această Episcopie, slujită de-a lungul celor 400 de ani de vrednici şi luminaţi ierarhi, purtători de sfinţenie şi de nemurire. „De la Sfântul Ioan de Râşca, primul episcop al Huşilor, până la martirul Grigore, ultimul episcop al secolului trecut, chipurile lor strălucesc bolta sfinţeniei cerului, ai căror cetăţeni s-au făcut. În numele credinţei, a curajului şi a sacrificiului lor, suntem chemaţi astăzi şi aşezaţi pe tronul acestei străvechi Episcopii în a-i urma şi a le continua ceea ce fiecare dintre ei a primit la momentul unic şi sublim al hirotoniei, «de a vesti Evanghelia harului lui Dumnezeu şi a-şi împlini calea slujirii lor» (Faptele Apostolilor 20, 24).“

Folosindu-se de modelul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Preasfinţia Sa s-a arătat conştient de dificila slujire pe care primit-o, având în vedere mai ales provocările lumii actuale.

La final, PS Episcop Corneliu a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături în slujire şi misiune până acum: PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cel care acum 10 ani, în această Catedrală, l-a hirotonit arhiereu, IPS Mitropolit Teofan, tututor episcopilor fraţi ai săi, membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor, primarului Ioan Ciupilan, tuturor preoţilor, monahilor, credincioşilor, cărora „le transmit binecuvântarea şi dragostea mea, îndemnându-i să descopere taina iubirii lui Dumnezeu, bucuria iertării şi calea spre viaţa veşnică“.

În final, ca o rugăciune către Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, prăznuiţi pe 29 iunie, PS Corneliu a spus: „În această zi a pomenirii voastre, vă rog să-mi fiţi sprijin, ajutor, mângâiere şi mijlocire către Mântuitorul nostru, călăuziţi-mă prin prezenţa voastră în viaţa acestei Sfinte Episcopii, rugaţi-vă ca Domnul slavei să-mi dăruiască înţelepciune, răbdare, ca să ascult, să înţeleg, să sprijin, să rânduiesc, să caut şi să aflu pe cel pierdut, să lucrez vestind Evanghelia, să mângâi pe cel întristat, singur, uitat şi părăsit, să fiu lumină celor dintru întunericul păcatului, aflaţi pe calea ce duce la moarte. Dăruiţi-mi credinţa voastră, înţelepciunea, puterea, răbdarea şi curajul de a fi următor vrednic al vostru. Învăţaţi-mă, povăţuiţi-mă, ocrotiţi-mă, căci sunt tânăr şi nu le ştiu pe toate, slab şi am nevoie de întărire, nerăbdător şi am nevoie de multă şi îndelungă-răbdare, ca din cele peste 400.000 de suflete ale acestei Episcopii pe toate să le câştig pentru viaţa veşnică şi împreună să fim aşteptaţi şi primiţi în împărăţia cea fără sfârşit a Mântuitorului nostru Dumnezeu“.

Slujirea episcopală - o lucrare mare şi sfântă

Cuvântul PF Patriarh Daniel, la întronizarea noului Episcop al Huşilor, PS Corneliu

Astăzi, prin voia Bunului Dumnezeu, la sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, corifei ai apostolilor şi dascăli ai slujirii şi misiunii Bisericii, ocrotitorii spirituali ai acestei sfinte Catedrale episcopale, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, cu clerul şi credincioşii din Eparhia Huşilor în special, sărbătorim întronizarea Preasfinţitului Părinte Corneliu, ca Episcop al Episcopiei Huşilor.

Zidiţi fiind pe temelia apostolilor (Cf. Efeseni 2, 20), următori şi moştenitori ai aceluiaşi dar şi har dumnezeiesc, vă punem înainte, Preasfinţia Voastră, îndemnurile Sfinţilor Apostoli sărbătoriţi astăzi, când vi se încredinţează odorul cel de mare preţ, dreapta credinţă şi dreapta vieţuire în Hristos a clerului, monahilor şi credincioşilor din binecuvântata Episcopie a Huşilor.

Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe episcopul Timotei zicând:

„Tu, omule al lui Dumnezeu, (...) urmează dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea, luptă-te lupta cea bună a credinţei, cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat. Păzeşte porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos“ (I Timotei 6, 11-14).

„Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase (...) cu credinţa şi cu iubirea ce este în Hristos. Comoara cea bună ce ţi s-a încredinţat păzeşte-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care sălăşluieşte întru noi“ (II Timotei 1, 13-14).

„Deprinde-te cu dreapta credinţă..., căci dreapta credinţă spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a acelei ce va să vină“ (I Timotei 4, 7-8).

„Sileşte-te să te arăţi încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului“ (II Timotei 1, 15).

„Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătură... Fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin“ (I Timotei 4, 5).

„Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor“

Iar Sfântul Apostol Petru îi îndeamnă pe păstorii de suflete cu aceste cuvinte:

„Păstoriţi turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când se va arăta Mai-Marele păstorilor veţi lua cununa cea neveştejită a măririi“ (I Petru 5, 2-4).

Toate aceste îndemnuri, pe care odinioară Sfinţii Apostoli ai lui Hristos le-au dat episcopilor şi păstorilor de suflete în general, vi le adresăm şi Noi astăzi, pentru că slujim pe acelaşi Hristos şi lucrăm pentru acelaşi scop: mântuirea sufletelor celor păstoriţi şi binele Bisericii lui Dumnezeu.

Comoara de mare preţ sau dreapta credinţă şi dreapta vieţuire în Hristos a Eparhiei Huşilor a fost păstrată din generaţie în generaţie, prin râvna, priceperea şi osteneala atâtor vrednici episcopi înaintaşi ai Preasfinţiei Voastre, care au îndrumat pe calea mântuirii şi a sfinţeniei sufletul profund religios al poporului nostru român de pe aceste plaiuri.

Urmând pilda lor, vă revine astăzi în primul rând datoria sfântă şi mare de a apăra şi promova dreapta credinţă a ierarhilor mărturisitori şi cărturari, a marilor voievozi jertfelnici, a cuvioşilor şi cucernicilor slujitori ai altarelor şi a credincioşilor statornici în Ortodoxie.

Calităţile teologice şi administrative deosebite pe care le-aţi dovedit în slujirea ca Arhiereu-Vicar al acestei eparhii vreme de 10 ani ne îndreptăţesc speranţa că lucrarea pe care o începeţi astăzi va fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

Vă adresăm părinteşti urări de sănătate, de pace şi bucurie, rugând pe Hristos Domnul să dăruiască pentru rugăciunile Sfinţilor Săi Apostoli Petru şi Pavel, prăznuiţi astăzi, harul Său Cel mântuitor Preasfinţiei Voastre, tuturor clericilor şi credincioşilor din Episcopia Huşilor şi tuturor celor care vă sprijină şi vă vor sprijini în activitatea sfântă pe care o împliniţi.

Folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate episcopului Timotei: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu puterea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia“ (I Timotei 4, 12), vă încredinţăm, Preasfinţia Voastră, de sprijinul Nostru personal şi al ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în lucrarea sfântă la care aţi fost chemat, spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea celor binecredincioşi.

Cu frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul şi părintească binecuvântare,

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Credincioşii, alături de noul Episcop al Huşilor

Credincioşii din judeţul Vaslui, care au participat la Sfânta Liturghie în cadrul căreia a fost întronizat noul Episcop al Huşilor, au spus că s-au rugat pentru PS Corneliu: „Am venit să particip la întronizarea PS Corneliu ca Episcop al Huşilor. A fost un moment emoţionant pentru mine, fiind prima dată când am văzut o astfel de ceremonie în prezenţa a unui număr atât de mare de ierarhi şi preoţi. M-am rugat şi eu pentru sănătatea Preasfinţiei Sale şi sper ca Dumnezeu să-l ajute în lucrarea pastoral-misionară“, a declarat Constantin Danciu din localitatea Fălciu, judeţul Vaslui.

„Am venit la această sărbătoare pentru a fi alături de noul Episcop al Huşilor. Este o adevărată sărbătoare pentru noi, cei din Huşi. Suntem mândri să participăm la un asemenea eveniment unic în viaţă“, a spus Claudiu Catană din Huşi. „Am venit, ca şi alţi credincioşi din Huşi, dar şi din împrejurimi, pentru a participa la întronizarea PS Corneliu şi la hramul Catedralei episcopale din Huşi. Am asistat la slujba Sfintei Liturghii şi la slujba specială. Îi doresc ani mulţi şi buni Preasfinţitului pentru a ne păstori şi a ne călăuzi spre mântuire“, a mărturisit Munteanu Niculina din Huşi.

luni, 29 iunie 2009

A plecat la Domnul „patriarhul diaconilor“

„Mi-am desfăşurat activitatea didactică în mai multe locuri; aşa a rânduit Domnul ca, în cele din urmă, să ajung la Mănăstirea Neamţ şi să rămân aici, petrecând ultimii ani singur, pentru că soţia a plecat către Domnul. Îi rog pe părinţii de aici să mă pomenească în rugăciunile lor, ca să trec la Domnul aşa cum se cuvine“, acestea u fost cuvintele pe care părintele arhidiacon Ioan Ivan le-a rostit pe 7 mai 2009, când la Mănăstirea Neamţ au fost lansat volumele „Părintele Ioan Ivan - Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamţ“ şi „Părintele Ioan Ivan de la Neamţ - Un arhidiacon erudit şi un profesor evlavios“.

În ziua de prăznuire a Sf. Ap. Petru şi Pavel a plecat la Domnul „profesorul profesorilor“, „cronicarul şi hagiograful“, „prietenul tuturor“, „candela nestinsă“, „omul darurilor“, „slujitorul bunătăţii“, aşa cum este numit, în cartea „Părintele Ioan Ivan - Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamţ“, de câţiva dintre cei care l-au cunoscut, părintele arhidiacon Ioan Ivan. Despre cel care a trăit în preajma Mănăstirii Neamţ vreme de câteva zeci de decenii ne-a vorbit arhim. Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ. „Părintele arhidiacon Ioan Ivan a fost un simbol al vieţii noastre mănăstireşti, deşi a fost căsătorit. A trăit la umbra Mănăstirii Neamţ. L-am numit, în cartea «Părintele Ioan Ivan - Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamţ», «monahul dintre nemonahi», un om care a dus cu adevărat o viaţă spirituală. Cineva, care l-a vizitat ieri pe părintele Ioan Ivan, a exclamat: «Veniţi şi vedeţi cum mor sfinţii». Pr. Ioan Ivan aştepta să se întâlnească cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Soţia părintelui a murit în urmă cu patru ani, de atunci părintele Ivan şi-a dorit ca Dumnezeu să-l ia şi pe el acolo sus. După o grea suferinţă, în ziua pomenirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, părintele Ioan Ivan a plecat la Cel care îl aştepta să-i dea plata pentru osteneli. Slujba de înmormântare va avea loc la Mănăstirea Neamţ joi, 2 iulie, de la ora 10:00, după ce, de la ora 8:00 va fi săvârşită Sfânta Liturghie în biserica veche a obştii monahale. La slujba de înmormântare este aşteptat Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, dar şi alţi arhierei care l-au avut ca profesor pe arhidiaconul Ioan Ivan“, a relatat stareţul Mănăstirii Neamţ.

A slujit sfântul altar „cu rară vocaţie“

Arhim. Timotei Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a fost unul dintre cei care a stat sub ucenicia părintelui Ioan Ivan. „Pentru mine, părintele Ioan Ivan a fost un neîntrecut arhidiacon, un profesor în ale diaconiei, la a cărei şcoală am învăţat şi eu în urmă cu peste 20 de ani, atunci când am primit hirotonia întru ierodiacon, ucenicind pe lângă dânsul la altarul Mănăstirii Neamţ, altar pe care l-a slujit cu rară vocaţie vreme de aproape 60 de ani. Părintele Ioan Ivan a fost un îndrăgit şi un iubit profesor al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, unde a activat vreme de un sfert de veac. Pr. Ivan a fost un martor preţios al istoriei Mănăstirii Neamţ din ultimele şase decenii. În această perioadă părintele Ioan Ivan a cercetat aproape toate cărţile şi manuscrisele rare aflate în biblioteca Mănăstirii Neamţ, a scris poate cea mai completă monografie a Mănăstirii Neamţ, care a fost tipărită în anul 1981 şi a publicat numeroase pagini legate de istoria celei mai cunoscute mănăstiri româneşti. Pr. Ioan Ivan a fost unul din cei mai buni călugări ai Mănăstirii Neamţ, aşa cum l-a numit un mare mitropolit al Moldovei, deşi el n-a fost monah. În cei 60 de ani de vieţuire sub streaşina lavrei Neamţului, s-a dovedit un mare trăitor, un profesor erudit şi un diacon evlavios, aşa cum l-a numit PF Părinte Patriarh Daniel. Pr. Ioan Ivan a fost în această perioadă unul dintre cronicarii Bisericii Ortodoxe Române, de la el rămânând numeroase mărturii despre vieţuitorii Mănăstirii Neamţ şi ai altor mănăstiri. Marele duhovnic al Mănăstirii Sihăstria, părintele Cleopa, la unul dintre hramurile Mănăstirii Sihăstria, îndată după 1990, îl numea pe părintele Ivan - „patriarhul diaconilor“. Pr. Ioan Ivan a fost pentru mine un îndrumător“, ne-a mărturisit arhim. Timotei Aioanei.

Apărător al credinţei Ortodoxe

Despre lupta pe care a dus-o părintele Ivan pentru apărarea dreptei credinţe şi a valorilor creştine ne-a spus câteva cuvinte pr. Ioan Mihoc, directorul Seminarului „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ. „Părintele Ioan Ivan a fost un simbol al învăţământului teologic românesc. A căutat ca acest învăţământ să fie la nivelul cel mai înalt, fiind în acelaşi timp un bastion împotriva comunismului, care încerca să pună stăpânire pe conştiinţa creştină a românilor. Printr-o înţelepciune deosebită, părintele Ivan, cu ajutorul marilor noştri mitropoliţi, împreună cu alţi profesori competenţi, dar în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu de partea lui, a reuşit să facă din şcoala de la Neamţ cel mai puternic bastion de luptă împotriva comunismului care ameninţa credinţa creştină. A fost un apărător al ideii creştine şi a considerat că mănăstirile trebuie să-şi continue activitatea lor duhovnicească şi de întărire a maselor de credincioşi, indiferent de perioada pe care Biserica o traversează. Părintele Ioan Ivan a fost pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei ca o făclie care ardea, iar de astăzi (ieri - n.r) ne va veghea de sus“, a evidenţiat pr. Mihoc.

Absolvenţii Şcolii Sanitare din Paşcani au depus jurământul de credinţă

La Biserica „Înălţarea Domnului“ din Paşcani au depus ieri jurământul de credinţă 22 de absolvenţi ai Scolii Postliceale Sanitare de la Centrul de Studii „Ştefan cel Mare“ din Paşcani. În cadrul slujbei oficiate de pr. Pavel Postolachi, protopop al Protopopiatului Paşcani, s-a citit o rugăciune de binecuvântare pentru absolvenţii care vor deveni asistenţi medicali. „În cuvântul de învăţătură am vorbit despre ce înseamnă meseria de asistent medical, de medic sau de farmacist, pentru omul aflat în suferinţă. S-a făcut o analogie între Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, Cel care îl vindecă şi pe medicul care cu frica de Dumnezeu caută să amelioreze pe cât posibil suferinţa umană. La final, absolvenţii au depus jurământul de credinţă în faţa lui Dumnezeu, a preoţilor şi profesorilor“, a spus pr. protopop Pavel Postolachi.

Premii pentru elevii participanţii la Olimpiada de Religie

Cei 31 de copii din Paşcani şi din comunele limitrofe care au participat la Olimpiada de Religie din acest an au fost premiaţi ieri la Biserica „Înălţarea Domnului“ din Paşcani, după oficierea Sfintei Liturghii. Pr. Pavel Postolachi a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat importanţa păstrării dreptei credinţe. „Elevii s-au bucurat pentru că în ziua prăznuirii Sf. Ap. Petru şi Pavel au fost premiaţi de Biserică, ca nişte mici «apostoli», care vor duce mai departe învăţătura pe care au acumulat-o la ora de Religie şi la biserică“, a declarat protopopul de Paşcani.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoriţi în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte astăzi pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, mai multe biserici şi mănăstiri închinate acestor sfinţi îşi serbează astăzi hramul. Printre sfintele lăcaşuri care îşi cinstesc pe 29 iunie ocrotitorii se numără şi Catedrala episcopală din Huşi.

Catedrala episcopală din Huşi îşi cinsteşte astăzi ocrotitorii, pe Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Biserica a fost construită de Sf. Voievod Ştefan cel Mare, în anul 1495, în cadrul curţii domneşti, funcţionând de-a lungul timpului că mănăstire şi catedrală episcopală. Monument valoros la origine, dar reconstruit în sec. XVIII-XIX, mai păstrează astăzi doar urmele temeliilor şi pisania din vremea marelui voievod. Între anii 1949-1996, episcopia a fost închisă, catedrala funcţionând ca o simplă biserică de parohie, ca un schit, iar apoi ca o mănăstire. Cu prilejul redeschiderii episcopiei, în anul 1996, sfântul lăcaş a fost reparat prin strădania vrednicului de pomenire episcop Ioachim Mareş. Programul liturgic va începe astăzi la ora 7:00, cu slujba Utreniei, săvârşită în Catedrala episcopală. În cadrul Sfintei Liturghii, ce va fi oficiată pe platoul din faţa statuii Sf. Voievod Ştefan cel Mare, de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de de arhierei, preoţi şi diaconi, va avea loc întronizarea ca Episcop al Huşilor a PS Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor.

Tot astăzi, îşi va serba hramul Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ din Bârlad.

Hram la Bisericile Bărboi şi Moara de Vânt

Astăzi va fi sărbătoare la Biserica Bărboi din Iaşi. Sfântul lăcaş a fost construit între anii 1841-1843, de logofătul Dimitrie Sturdza şi de membrii familiei sale, pe temelia vechii biserici, ctitorită de Ioan Ursu Bărboi în perioada 1613-1615. Biserica „Sfinţii Ap. Petru şi Pavel“ - Bărboi este un unicat în Peninsula Balcanică; aici se află osemintele poetului Alecu Russo, mormintele voievodale, cripta familiei Sturdza şi casa parohială în care a locuit diaconul Ion Creangă. Programul liturgic dedicat hramului a început de aseară, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, care a fost urmată de o agapa creştină. Astăzi se va oficia slujba Aghezmei, a Utreniei, a Acatistului, urmate de Sfânta Liturghie, la finalul cărora va avea loc parastasul pentru ctitori. „La final se vor împărţi tuturor pelerinilor şi credincioşilor care vor participa la hramul bisericii noastre pachete cu alimente şi un pahar cu vin. Din soborul care va săvârşi slujba de hram vor face parte atât preoţi consilieri din cadrul Centrului Eparhial Iaşi, cât şi numeroşi slujitori ai sfântului altar din Iaşi“, a declarat pr. Constantin Andrei, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 1.

Hram va fi astăzi şi la Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ - Moara de Vânt, construită în perioada 1803-1830. Situată pe una dintre cele mai înalte coline ale Iaşului, în partea de nord-est, pe strada Moara de Vânt nr. 24, biserica închinată Sfinţilor Apostoli a fost cuprinsă într-un amplu proces de renovare, începând cu anul 2000, prin grija părintelui paroh Vilie Doroşincă, protopop de Iaşi 2, lucrări care au fost finalizate în anul 2007, an în care a fost resfinţită, în ziua de 7 octombrie, de către PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Sărbătorirea hramului a început aseară, cu oficierea Vecerniei unită cu Litia, la care a participat un sobor de preoţi şi numeroşi credincioşi. La final a avut loc agapa creştină pentru toţi cei care au participat la slujbă, organizată de Comitetul parohial şi Consiliul parohial. „Astăzi va avea loc slujba Utreniei, slujba Acatistului, Sfânta Liturghie şi pomenirea pentru cei trecuţi la cele veşnice. Jertfa care se va strânge de la credincioşi în ziua hramului va fi dusă bolnavilor de la Spitalul Paşcanu. Tot în această zi, îşi serbează hramul şi cimitirul «Sf. Ap. Petru şi Pavel» din apropierea bisericii“, a spus pr. Vilie Doroşincă, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 2.

Sărbătoare la Mănăstirile Cetăţuia şi Lipova

În Protopopiatul Iaşi 2, astăzi îşi mai serbează hramul parohiile Păun, Slobozia şi Rusenii Noi.

Pelerinii sunt aşteptaţi să participe şi la hramul Mănăstirii Cetăţuia din Iaşi.

În Botoşani este sărbătoare astăzi la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ I şi II, iar în Protopopiatul Ceahlău îşi serbează hramul parohiile Borca şi Hangu.

În Protopopiatul Dorohoi, astăzi îşi serbează hramul parohiile Popeni, Podeni, Pornârla, Dersca, iar în Protopopiatul Hârlău va fi sărbătoare în parohile Poiana-Deleni şi Spinoasa.

În Protopopiatul Paşcani, parohiile Cristeşti, Sodomeni, Tg. Frumos, Volintireşti, Bărbăteşti îşi cinstesc ocrotitorii, iar în Protopopiatul Piatra Neamţ biserica parohiei Ciriţei se va afla în sărbătoare.

Tot astăzi este hram şi la biserica parohiei Roznov II.

În Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, astăzi este sărbătoare în parohia Solca din Protopopiatul Rădăuţi, în parohia Iţcani II şi la Schitul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ al Mănăstirii Dragomirna, în timp ce în Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc azi îşi serbează hramul Biserica Vatra Moldoviţei.

În Eparhia Romanului, astăzi îşi vor serba hramul Capela Penitenciarului din Bacău şi parohia Motoşeni din Protopopiatul Bacău-Sud, precum şi parohiile Vâlcele şi Huruieşti - Fundoaia.

De asemenea, azi se va afla în sărbătoare Mănăstirea Lipova, din judeţul Bacău. După cum ne-a relatat ierom. Ignatie Popa, stareţul mănăstirii, programul liturgic a început aseară cu slujba Privegherii, iar astăzi se va oficia slujba Aghezmei, Ceasurile, Acatistul şi Sfânta Liturghie. La final, va avea loc o agapă creştină pentru toţi credincioşii care vor participa la această sărbătoare.

A plecat la Hristos vrednicul slujitor de la Biserica "Sf. }mp. Constantin si Elena" - Poitiers

Părintele Petru Însurăţelu de la parohia „Sf. Împ. Constantin şi Elena“ - Poitiers a trecut la Domnul ieri, 28 iunie 2009. Trupul neînsufleţit al vrednicului slujitor al lui Hristos se află de ieri în paraclisul din curtea Bisericii „Sf. Împ. Constantin şi Elena“, unde a slujit timp de şase ani. „Credincioşii din Poitiers, cu lacrimi în ochi, şi-au aşteptat păstorul în faţa bisericii, care nu le-a mai spus, de data aceasta, nici un cuvânt. Am oficiat împreună cu pr. Ionel Roată, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi cu pr. Dumitru Carp de la parohia «Pogorârea Sf. Duh» - Bucium un trisaghion. Pr. Ionel Roată a făcut apel la credincioşi să citească prin rotaţie Psaltirea. Astăzi, la Sfânta Liturghie, va asista şi pr. Însurăţelu, din sicriu, care a fost depus în mijlocul bisericii. După Sfânta Liturghie se va relua citirea Psaltirii şi a rugăciunilor adecvate pentru acest moment. Mâine, un sobor de preoţi va săvârşi slujba Sfintei Liturghii, iar la ora 10:00 va începe slujba de prohodire“, ne-a declarat pr. Vilie Doroşincă, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 2. În slujba Bisericii timp de 25 de ani Pr. Petru Însurăţelu s-a născut pe data de 8 iunie 1961 în localitatea Schitu Duca din judeţul Iaşi. A fost hirotonit preot în anul 1984 pe seama parohiei Igeşti din Vaslui, iar în anul 2003 a fost numit paroh la „Sf. Împ. Constantin şi Elena“ - Poitiers, Protopopiatul Iaşi 2. Părintele Însurăţelu a desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionară, social-filantropică şi administrativă în cei 25 de ani de preoţie. În anul 2003, prin grija şi la iniţiativa părintelui Petru Însurăţelu, în cartierul Poitiers a fost ridicat un paraclis unde se oficiază şi astăzi sfintele slujbe, iar în anul 2006 au început lucrările la Biserica „Sf. Împ. Constantin şi Elena“, care în prezent este ridicată până la nivelul boltei. „Părintele Petru Însurăţelu s-a jertfit pentru lucrarea de construcţie la biserică, în acelaşi timp jertfindu-şi familia, doamna preoteasă şi cei cinci copii, care, iată, acum îşi conduc tatăl pe ultimul drum. Cred că părintele a plecat neîmpăcat pentru că nu a terminat lucrarea pe care a început-o la biserică şi pentru că lasă în urmă familia, copiii, care nu sunt aşezaţi la casele lor“, a mărturisit pr. protopop. În 2003, după ce la parohia „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ a fost numit preot paroh părintele Petru Însurăţelu, a apărut o lege potrivit căreia terenurile aflate în subordinea şcolilor nu pot avea o altă destinaţie fără avizul Ministerului Învăţământului. După cum a spus pr. Petru Însurăţelu într-un interviu acordat ziarului nostru, anul trecut, această lege a complicat situaţia parohiei, vechea autorizaţie de construcţie fiind anulată. „A fost un şoc pentru noi toţi. Situaţia a fost agravată şi de faptul că nu se construise încă nimic. Pentru a obţine o nouă autorizaţie de construcţie a fost nevoie să fac şapte demersuri către Adrian Năstase, prim-ministrul de atunci, dar şi către Ministerul Culturii şi Cultelor. Credincioşii ne-au susţinut în permanenţă şi cu bani, şi cu munca, dar mai ales cu rugăciunea. Am primit bani de la Primăria Iaşului şi de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Sperăm să ne mutăm cât mai curând în biserica mare“, spunea pr. Însurăţelu, în urmă cu un an. (Ziarul Lumina)

Întronizarea noului Episcop al Huşilor

La Catedrala episcopală din Huşi va avea loc astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii, întronizarea ca Episcop al Huşilor a PS Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor. Ceremonialul de întronizare va avea loc în curtea Catedralei episcopale din Huşi şi va fi oficiat de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. „Ceremonialul va consta în citirea Gramatei mitropolitane, înmânarea însemnelor episcopale, crucea pectorală, engolpionul cu chipul Maicii Domnului, camilafca neagră fără cruce, cârja episcopală, după care noul episcop va fi condus la tronul arhieresc cu rostirea formulelor specifice, urmată de cuvântările ierarhilor, mesajele de felicitare, apoi cuvântul de întâmpinare al reprezentantului Centrului Eparhial Huşi. La acest eveniment şi-au anunţat participarea în jur de 20 de ierarhi“, a declarat pr. Isidor Melinte, consilier administrativ în cadrul Episcopiei Huşilor.

Vizite pastorale ale Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a efectuat în acest sfârşit de săptămână vizite pastorale în Protopopiatele Iaşi 1 şi Iaşi 2, pentru a oferi sfinte antimise. Vineri, Mitropolitul Teofan s-a aflat în parohiile „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul“ şi „Duminica tuturor sfinţilor“ din Protopopiatul Iaşi 1 şi în parohiile „Sf. Arhid. Ştefan“ şi „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ - Moara de Vânt din Protopopiatul Iaşi 2. Sâmbătă, 27 iunie 2009, IPS Teofan a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dagâţa din judeţul Iaşi, vizitând apoi parohiile Dagâţa, Zece Prăjini şi Piscul Rusului, din Protopopiatul Iaşi 1.

O nouă biserică în Protopopiatul Bacău-Sud

PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, a sfinţit sâmbătă, 27 iunie 2009, locul unde va fi ridicată o nouă biserică în parohia Scurta 2, comuna Orbeni, Protopopiatul Bacău-Sud. Biserica va purta hramul „Naşterea Maicii Domnului“. „Ridicarea acestei biserici îi va ajuta foarte mult pe enoriaşii din această parohie, întrucât actuala biserică se află în afara satului. În ceea ce priveşte terenul pe care se va înălţa noul lăcaş de rugăciune, acesta a fost oferit cu generozitate de credincioşii acestei parohii“, a spus pr. Constantin Gherasim, consilier pe probleme de tineret şi mass-media al Episcopiei Romanului.

sâmbătă, 27 iunie 2009

La Podriga se zideşte o „biserică a florilor“

Enoriaşii din parohia Podriga, Protopopiatul Săveni, au fost alături, în ultimii ani, de cei care au fost greu încercaţi, prin colectele organizate la biserică. În acelaşi timp, preotul paroh Bogdan Aiftincăi încearcă, atât prin rugăciune, cât şi prin cuvântul de la amvon, să adune un număr mai mare de credincioşi la sfintele slujbe.

Satul Podriga din comuna Drăguşeni este situat la şase km nord-vest de oraşul Săveni din judeţul Botoşani, pe stânga Pârâului Podriga, cunoscut, din secolul al XV-lea, sub numele Podraga, după care a fost denumit satul.

Credincioşii parohiei participă în duminici şi sărbători la Sfânta Liturghie, dar şi la alte slujbe de folos sufletului şi trupului. Astfel, la fiecare început de lună, pr. paroh Bogdan Aiftincăi, cel care îi păstoreşte pe sătenii din Podriga din anul 2003, oficiază slujba Aghezmei, iar în ajunul duminicilor şi al sărbătorilor se află în sfântul lăcaş, alături de enoriaşi, pentru a sluji Vecernia. Parohia Podriga se poate mândri cu doi elevi seminarişti, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. M. Mc. Gheorghe“ din Botoşani, dar şi cu alţi tineri care îl ajută la treburile liturgice pe preotul paroh, care îi îmbracă, la slujbele duminicale, în „veşmintele“ confecţionate special pentru ei.

Biserica Podriga, sprijin pentru cei nevoiaşi

Comunitatea din Podriga, adunată în jurul bisericii, este unită sufleteşte, iar credincioşii se ajută reciproc. Astfel, periodic, se fac colecte în bani sau alimente, care sunt distribuite persoanelor cu venituri modeste. În diferite perioade ale anului, cei care vin la biserică primesc, după sfânta slujbă, cadouri. „Biserica a găsit de fiecare dată un sprijin pentru cel aflat în nevoie. În ultimii ani s-au făcut colecte în bani, alimente şi îmbrăcăminte, care s-au trimis în localităţile mai multor judeţe din Moldova. De asemenea, în fiecare an, de 1 iunie, de Sf. Ierarh Nicolae sau de Crăciun copiii din parohia noastră primesc daruri, iar în Duminica Mironosiţelor oferim fiecărei femei care a venit la biserică câte o floare“, a spus pr. paroh Bogdan Aiftincăi.

O problemă cu care se confruntă parohia este aceea a absenteismului oamenilor de la sfintele slujbe, una dintre posibilele explicaţii fiind vecinătatea cu oraşul Săveni, unde, în fiecare zi de joi şi de duminică, se organizează târg. „Deşi nu vin foarte mulţi enoriaşi la biserică, totuşi se păstrează un număr de credincioşi care vin frecvent să se roage în sfântul lăcaş. Ne mai confruntăm cu probleme financiare, dar şi cu fenomenul sectar din zona Darabaniului. Cu toate acestea, avem realizări, mereu dorind să păstrăm rânduiala liturgică şi să întreţinem cât mai bine biserica, pentru a ne putea ruga cum se cuvine lui Dumnezeu“, a adăugat pr. paroh.

Ajutorul Maicii Domnului

Satul Podriga nu a avut biserică la începuturile sale. În anul 1948 s-a construit o capelă în cimitirul satului, prin strădania pr. Vasile Ionescu şi cu ajutorul credincioşilor. Între anii 1983-1989 s-a construit biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“, prin stăruinţa vrednicului preot Ioan Manoliu, ca filie a parohiei Drăguşeni, iar din 1994 a devenit parohie de sine stătătoare. „Mi-aş dori ca biserica noastră să fie cunoscută, pe viitor, ca «biserica florilor». În acest sens, încerc să plantez, în vecinătatea bisericii, o livadă cu tei şi castani, iar, în jurul ei, să sădim tuia, trandafiri şi alte flori. În ceea ce priveşte hramul bisericii noastre, aş vrea să menţionez că întotdeauna am simţit ajutorul Maicii Domnului, care a ocrotit atât familia noastră, cât şi pe credincioşii din parohie. Până în acest moment am fost feriţi de calamităţi care afectează de obicei agricultura - principala sursă de venituri pentru oamenii din această zonă“, a subliniat preotul paroh.

Şedinţă în Protopopiatul Piatra Neamţ

Preoţii din Protopopiatul Piatra Neamţ s-au întrunit joi, 25 iunie 2009, în şedinţă lunară. A fost prezentată tema „Aportul Sfinţilor Capadocieni la fixarea învăţăturilor de credinţă despre Sfânta Treime“, de către pr. Lucian Marius Ciubotaru de la parohia Dumbrava-Deal. De asemenea, pr. Lucian Ciubotaru a adus la cunoştinţa preoţilor elemente privind Programul „Hristos împărtăşit copiilor“. Pr. Dan Ovidiu Cojan, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Împ. Constantin şi Elena“ din Piatra Neamţ, a vorbit preoţilor despre examenul de admitere la Seminarul din Piatra Neamţ şi despre posibilitatea organizării unui pelerinaj în Capadocia, cu sprijinul Centrului de Pelerinaj al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Slujri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a III-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, vor participa alături de alţi ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la întronizarea PS Vincenţiu Ploieşteanul ca Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor. IPS Pimen va sfinţi locul unde se va ridica o nouă biserică, în localitatea Poienari, jud. Suceava, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sluji în parohia Negreni, Protopopiatul Săveni. PS Corneliu Bârlădeanul, Episcop ales al Huşilor, va sluji la Catedrala episcopală din Huşi.

O nouă sesiune de admitere la Seminarul „Veniamin Costachi“

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ aduce la cunoştinţa absolvenţilor clasei a VIII-a că, în perioada 06-08 iulie 2009, va organiza a II-a etapă a concursului de admitere prin susţinerea probelor de aptitudini (pentru completarea locurilor rămase libere după prima etapă) la următoarele specializări: Teologie Pastorală (cursuri de zi - 1 loc), Teologie Patrimoniu cultural (cursuri de zi - 9 locuri). Pentru relaţii suplimentare: 0233 25.18.76, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-15:00, sau pe pagina de internet: www.semmnt.ro; e-mail: stvcmn@yahoo.com. (Z.L.)

vineri, 26 iunie 2009

Botoşănenii se închină în aceste zile lemnului Sfintei Cruci

La Biserica Vovidenia din Botoşani a fost adus marţi, 23 iunie 2009, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, şi a IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, un fragment din lemnul Sfintei Cruci de la Mănăstirea Râşca, din judeţul Suceava. Fragmentul din lemnul Sfintei Cruci a fost întâmpinat de un sobor de preoţi din Botoşani, în frunte cu pr. Lucian Leonte, protoiereu al Protopopiatului Botoşani, şi de peste 200 de credincioşi care purtau ramuri de sânziene.

Un fragment din lemnul pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost adus pentru prima dată în municipiul Botoşani, la Biserica Vovidenia. Aducerea fragmentului din Sfânta Cruce la Vovidenia este un act simbolic, pentru că sfântul lăcaş, închinat „Intrării Maicii Domnului în Biserică“ şi „Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul“, a trecut prin diferite încercări cauzate de vitregiile vremurilor, cunoscând crucea şi învierea. În urmă cu 80 de ani, s-a închis singura şcoală de teologie care pregătea cântăreţi bisericeşti în municipiul Botoşani, care a funcţionat pe lângă această biserică. „Crucea înseamnă jertfă, dar înseamnă şi înviere. Acest lucru a fost înţeles de credincioşii noştri. Împreună încercăm să înviem cu adevărat, să ne apropiem de Sfânta Biserică, să clădim un viitor împreună cu Dumnezeu. Aducerea Sfintei Cruci la noi este un moment de reală bucurie. Creştinii au primit lemnul Sfintei Cruci, dătător de viaţă, ca pe un odor de mare preţ, atât cei tineri, cât şi bătrânii. Oamenii au stat la rând cu multă dragoste şi au primit binecuvântarea Sfintei Cruci“, a spus pr. paroh Partenie Apostoaie.

12 zile cu program liturgic intensificat

Programul liturgic dedicat acestui eveniment a început marţi, 23 iunie, când a fost primită Sfânta Cruce, cu slujba Vecerniei unită cu Litia şi a Acatistului Sf. Ioan Botezătorul. În ziua de hram, miercuri, 24 iunie, au fost oficiate Utrenia şi Sfânta Liturghie, iar la ora 19:00 - Sfântul Maslu cu şapte preoţi. Ieri-dimineaţă au avut loc Utrenia şi Acatistul Sfintei Cruci, iar aseară au fost oficiate, de asemenea, slujba Vecerniei şi Acatistul Sfintei Cruci. Astăzi, începând cu ora 8:00, vor avea loc slujbele Aghezmei şi a Sfântului Maslu, iar seara se va oficia din nou slujba Sfântului Maslu. Mâine, 27 iunie, se va săvârşi Sfânta Liturghie, urmată de slujba pomenirii celor adormiţi, iar la ora 19:00 credincioşii vor participa la slujba Vecerniei unită cu Litia. Duminică, 28 iunie, programul liturgic va începe cu Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie, iar la ora 19:30, un sobor de şapte preoţi va oficia Taina Sfântului Maslu. Până pe data de 5 iulie, când fragmentul din Sfânta Cruce se va întoarce la Mănăstirea Râşca, în fiecare dimi-neaţă şi seară credincioşii botoşăneni vor putea participa la Sfânta Liturghie şi la Taina Sfântului Maslu. „Slujbele vor fi săvârşite în aşa fel încât aceste zile să se constituie într-un moment deosebit de înălţare sufletească. Rugăm pe Bunul Dumnezeu şi pe toţi sfinţii şi cerem ajutorul lor şi puterea Sfintei Cruci pentru toţi creştinii care iubesc Biserica“, a adăugat parohul de la Vovidenia.

Una dintre cele mai mari biserici din Botoşani

Biserica Vovidenia din Botoşani a fost construită în anul 1835 de către boierii Manole şi Varlam Cârstea, pe locul unui vechi sfânt lăcaş din lemn, în jurul căruia era cimitirul oraşului. Biserica nu a fost niciodată pictată, iar catapeteasma este cea originală şi a fost îmbrăcată în foiţă de aur. În jurul bisericii, la începutul sec. al XX-lea, a funcţionat prima şcoală de cântăreţi bisericeşti din Botoşani. Între anii 1951 şi 1971 a fost închisă, iar până în anul 1992 parohia a fost, pe rând, filie a parohiilor „Sfântul Dimitrie“ şi „Sfântul Gheorghe“ din Botoşani. Biserica Vovidenia este monument istoric şi una dintre cele mai mari biserici din Botoşani.

Întronizarea PS Corneliu Bârlădeanul ca Episcop al Huşilor

Pe 29 iunie 2009, la Catedrala episcopală „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ din Huşi, va avea loc ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Părinte Corneliu Bârlădeanul ca Episcop al Huşilor. Preasfinţia Sa a fost ales în această demnitate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 18 iunie 2009. La eveniment vor participa membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, autorităţi centrale şi locale, clerici şi credincioşi. Programul ceremoniei debutează cu Sfânta Liturghie, oficiată, începând cu orele 08:45, de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, condus de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Ceremonia întronizării noului Episcop al Huşilor va începe în jurul orelor 11:00. Menţionăm faptul că TVR 1 şi TVR Internaţional vor transmite, în direct, evenimentul în intervalul orar 10:10-11:50. (Biroul de Presă al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei)

Moaştele Sfântului Apostol Andrei, la Vorona

La Biserica parohiei Vorona Nouă din judeţul Botoşani se va afla, în perioada 27-30 iunie 2009, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, şi a IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, o părticică din moaştele Sf. Ap. Andrei de la Mănăstirea „Peştera Sf. Ap. Andrei“ din Arhiepiscopia Tomisului. Primirea oficială a sfintelor moaşte va avea loc mâine-dimineaţă, începând cu ora 8:00, în prezenţa autorităţilor şi a credincioşilor. Programul liturgic va continua cu Acatistul Sf. Ap. Andrei, Sfânta Liturghie şi Sfântul Maslu. Duminică seara va avea loc slujba Privegherii, iar luni-dimineaţă, de Sf. Ap. Petru şi Pavel, se vor oficia slujba Aghezmei, Taina Sfântului Maslu, Acatistul şi Sfânta Liturghie. „Va fi un moment de mare sărbătoare pentru sat, pentru că al doilea hram al bisericii noastre este «Sf. Ap. Petru şi Pavel»“, a spus pr. paroh Gheorghe Loghin. Moaştele Sf. Ap. Andrei vor pleca către Mănăstirea „Peştera Sf. Ap. Andrei“ marţi, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte Soborul Sf. Ap. Petru şi Pavel.

miercuri, 24 iunie 2009

Ocrotitorul Moldovei a fost cinstit la Suceava

Mii de credincioşi din toată Moldova au participat ieri la slujba Sfintei Liturghii oficiată la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“ de trei ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Slujba arhierească a fost urmată de procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou pe străzile oraşului Suceava

Creştinii ortodocşi au sărbătorit ieri Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi aducerea moaştelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Cu acest prilej, la mănăstirea închinată Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ale cărui moaşte se află în acest sfânt lăcaş, a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjuraţi de un sobor de 33 de preoţi şi diaconi. La această sărbătoare au participat mii de credincioşi din Moldova, dar şi din ţară, care s-au rugat în cadrul slujbei Privegherii care a avut loc marţi seara începând cu ora 18:00, a Aghezmei, a Sfântului Maslu şi a Acatistului Sf. Ioan cel Nou de la Suceava şi al Mântuitorului Iisus Hristos, care au avut loc ieri dimineaţă înainte de Sfânta Liturghie.

Moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, purtătoare de Duh Sfânt

După citirea Sfintei Evanghelii, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre modelul de sfinţenie al Sf. Ioan cel Nou şi despre semnificaţia pericopei evanghelice citite în cadrul slujbei. „Prăznuim astăzi pe de o parte naşterea unui om, iar pe de altă parte cinstim trupul plin de duh sfânt al celui care prin moarte de martir a plecat de la noi în împărăţia cerurilor, rămânând în acelaşi timp cu trupul său plin de Duhul Sfânt printre noi. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul şi Aducerea Moaştelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava se unesc sub puterea aceluiaşi Sfânt Duh. În textul Sfintei Evanghelii de astăzi Îngerul Gavriil îi spune preotului Zaharia «şi pruncul care se va naşte plin va fi de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale». Moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava atrag an de an mulţime de popor pentru că sunt purtătoare de Duh Sfânt. Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a fost plin de Duh Sfânt în timpul vieţii şi, prin trupul său, şi după moarte“, a spus Mitropolitul Teofan.

Simţirile credinţei

Miile de credincioşi care au venit la hramul Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava“ s-au închinat la moaştele celui care ocroteşte Moldova de peste 600 de ani şi s-au rugat pentru sănătate, iertare de păcate şi spor. „M-am închinat la moaştele Sf. Ioan cel Nou pentru că suntem creştini şi pentru că aşa e obiceiul. Vin la această sărbătoare de mai mulţi ani. Am simţit mereu ajutorul Sf. Ioan cel Nou, dar şi al altor sfinţi, atunci când m-am rugat lor ca să mijlocească în faţa lui Dumnezeu“, a declarat Niculina Şchiopu din comuna Baia, judeţul Suceava. „M-am rugat pentru sănătate, linişte sufletească, pentru un trai mai bun în ţară şi pentru toată lumea, mai ales pentru cei care sunt bolnavi. Vin mereu la racla Sf. Ioan cel Nou pentru a mă ruga. Dimineaţă stăteam la rând şi spuneam că îmi este frig sau cald, dar prin rugăciunile Sf. Ioan m-am întărit şi am căpătat o linişte sufletească. Dacă te rogi cu credinţă, se poate simţi mireasma ce o răspândesc moaştele Sf. Ioan şi mai mult de atât, toate dorinţele se îndeplinesc“, a mărturisit Voica Brumă din Paşcani. „Am venit la această sărbătoare pentru a mă ruga pentru sănătate, spor, ajutor şi întărire în credinţă. Este al treilea an de când vin la acest hram, de fiecare dată simţind o pace în suflet“, a afirmat Mugurel Edu din Botoşani.

Sfântul Ioan, inconjurat de mii de pelerini pe străzile Sucevei

Hramul Catedralei arhiepiscopale din Suceava a adunat şi în acest an peste 10.000 de credincioşi din ţară dar şi din străinătate. Aşa cum este tradiţia, pelerinii au venit să se închine la racla cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, să participe la slujbele dedicate acestei sărbători şi pentru a participa la pelerinajul ce are loc după oficierea Sfintei Liturghii.

În ziua de 24 iunie când serbăm Naşterea Sf. Ioan Botezătorul şi Aducerea Moaştelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, pelerini din toată ţara se îndreaptă către Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava, care adăposteşte de peste 600 de ani moaştele celui care a dat şi hramul acestui sfânt lăcaş. Credincioşii nu au fost niciodată împiedicaţi de ploaie, frig sau caniculă să participe la cea mai mare sărbătoare a Sucevei. După Sfânta Liturghie oficiată de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi de IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a avut loc procesiunea cu racla moaştelor Sf. Ioan cel Nou. În sunetul clopotelor soborul de preoţi şi diaconi, urmaţi de ierarhi s-au îndreptat către baldachinul amenajat în curtea Catedralei arhiepiscopale iar de acolo au mers în pelerinaj pe traseul: Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“ - Biserica „Sfânta Înviere“ -Biserica „Sfântul Gheorghe“-Mirăuţi - Biserica „Sfântul Dumitru“ - Biserica „Sfântul Nicolae“ - Catedrala „Naşterea Domnului“ - Biserica „Naşterea Maicii Domnului“ - Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“.

Cântări, acatiste şi rugăciuni de-a lungul pelerinajului

Înaintea procesiunii s-a aflat un monah, care a bătut pe tot parcursul traseului toaca, fiind urmat de icoana Sf. Ioan cel Nou, de cea a Naşterii Sf. Ioan Botezătorul, de prapuri şi cruci, purtate de câţiva bărbaţi, vestind astfel venirea sfintelor moaşte. Unii credincioşi au sărutat cele două icoane şi au trecut pe sub ele, făcându-şi cruce şi rugându-se celor doi sfinţi pentru sănătate. Înaintea raclei împodobite cu un veşmânt de culoare roşie, purtată pe umeri de zece preoţi s-au aflat IPS Teofan, IPS Teodosie IPS Pimen şi soborul de preoţi şi diaconi. Pe parcursul traseului s-a cântat “Sfinte Dumnezeule”, troparul Sf. Ioan cel Nou dar şi ale imne religioase. Sute de credincioşi au s-au aşezat de o parte şi de alta a străzilor pe unde au trecut sfintele moaşte iar alţii de la balcoanele blocurilor au ţinut lumânări aprinse în mâini rostind în taină rugăciuni către cel care mijloceşte, alături de ceilaţi sfinţi ocrotitori ai Moldovei, înaintea Tronului Ceresc. La fiecare biserică în dreptul cărora racla cu sfintele moaşte s-a oprit, ierarhii au fost întâmpinaţi de preoţii slujitori cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, rostindu-se câte o ectenie mare. Clopotele acestor sfinte lăcaşuri au bătut până când convoiul a ajuns la următorul lăcaş de rugăciune. Clericii care au luat parte la pelerinaj i-au binecuvântat de-a lungul traseului pe credincioşi care au fost stropiţi cu Aghiazmă. Dacă unii participanţi la procesiune au cântat, alţii au citit Acatistul Sfântului Ioan cel Nou. Acest lucru l-au făcut şi un grup de ucraineni, care citeau acest acatist în limba lor.

“Sf. Ioan cel Nou şi-a adunat singur oamenii”

Pelerinii, “care au dat toată frumuseţea Sfintei Liturghii”, după cum a menţionat IPS Pimen la finalul programului liturgic citându-l pe vrednicul de pomenire PF Părinte Patriarh Teoctist, veniţi din mai multe zone ale ţării la hramul Sf. Ioan cel Nou şi-au manifestat evlavia participând în număr mare la procesiunea ce a duart aproximativ două ore. “Am venit la Sf. Ioan să mă rog pentru sănătate şi pentru toată lumea. Este o mare sărbătoare pentru noi, mai ales că astăzi este prăznuit şi Sf. Ioan Botezătorul care la botezat pe Domnul Iisus”, a spus Tatiana Grigore din localitatea Rozavlea, judeţul Maramureş. “Vin de foarte mulţi ani la Sf. Ioan pentru că mi se îndeplinesc toate rugăminţile faţă de Dumnezeu. Sf. Ioan este unul din cei mai buni ocrotitori care ne ajută în toate problemele. Am venit de ieri (n.r. marţi) dimineaţă la această sărbătoare şi pe tot parcursul slujbelor care au avut loc m-am rugat pentru sănătate, iertare de păcate, mântuire. Cred ca acest pelerinaj este unul din cele mai frumoase din toată ţara. Se vede că Sf. Ioan cel Nou şi-a adunat singur oamenii”, a explicat Nuţa Tăbăranu din Iaşi. “Am venit la aceste pelerinaj pentru a mă ruga pentru sănătate, bucurie şi pentru reuşita la examene a copiilor. Este foarte frumos acest pelerinaj şi venim pentru ca Dumnezeu să ne ajute la toate celea. Am venit la Suceava de ieri după-amiaza pentru a participa la toate slujbele dedicate acestui hram. Este prima dată când vin la acest pelerinaj. Sper ca de acum să nu mai lipsesc niciodată de la acest hram”, a mărturisit Floarea Doce, din localitatea Tălciu, judeţul Bistriţa Năsăud. “Când e ziua de prăznuire a Sf. Ioan particip cu multă credinţă la slujbă şi mai ales la acest pelerinaj. Este un lucru minunat faptul că sfintele moaşte sunt scoase pe străzile Sucevei în prezenţa a unui număr atât de mare de oameni”, a declarat Doru Tofan din Suceava.

Sărbătoare în parohia Fundu Moldovei, cu prilejul resfinţirii bisericii

Biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie“ din parohia Fundu Moldovei, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, a fost resfinţită în Duminica a II-a după Rusalii de către Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. La acest eveniment au participat sute de credincioşi din această parohie, dar şi din satele din jur.

În Duminica Sfinţilor români, enoriaşii din parohia Fundu Moldovei au participat la una dintre cele mai frumoase sărbători din viaţa comunei. Sfântul lăcaş, închinat Sf. M. Mc. Dimitrie, a fost târnosit de către IPS Pimen. Aşa cum este tradiţia pe aceste plaiuri bucovinene, ierarhul locului este întâmpinat, la intrarea în localitate, de preotul paroh, cu Sfânta Evanghelie. De aici şi până la biserică, chiriarhul merge într-o trăsură, înconjurat de călăreţi. După ce a fost întâmpinat de soborul de preoţi şi de credincioşi în faţa bisericii, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a oficiat slujba de resfinţire a Bisericii „Sf. M. Mc. Dimitrie“, urmând ca mai apoi să săvârşească Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de 14 preoţi şi diaconi. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. Aurel Goraş, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

Localnicii, păstrători ai credinţei strămoşeşti

În cuvântul de învăţătură pe care l-a adresat credincioşilor, mulţi dintre ei purtând costume naţionale, IPS Pimen a vorbit despre semnificaţia Evangheliei citite în cadrul Sfintei Liturghii, remarcând totodată faptul că, prin portul popular, localnicii arată, de fapt, păstrarea credinţei şi a tradiţiei. „Slujba a fost deosebit de impresionantă, iar credincioşii au participat cu multă dragoste la acest eveniment. De asemenea, ne-au fost alături şi oficialităţile comunei, precum şi alte personalităţi. Pentru credincioşi a fost o onoare să-l aibă în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Pimen, pentru că, din anul 1986, nu s-au mai făcut resfinţiri la biserica noastră“, a spus pr. paroh Modest Babici. La finalul Sfintei Liturghii, pr. David Babici, slujitor la Biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie“, a fost hirotesit de către IPS Pimen iconom stavrofor. Credincioşii care au ajutat la înfrumuseţarea sfântului lăcaş de la Fundu Moldovei au primit diplome de onoare. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă creştină.

„Am căutat mereu să înnoiesc ceva la biserică“

Biserica a fost ridicată între anii 1819-1822 de ctitorul Nistor Doroftei din comuna Fundu Moldovei, care, după ce şi-a vândut averea, a ridicat sfântul lăcaş în cinstea Sf. M. Mc. Dimitrie. Lăcaşul de rugăciune este construit din piatră, cu lăţimea zidului de un metru. În anul 1967 a fost sfinţită pictura, iar în 1986, când s-au făcut reparaţii la interior şi exterior, biserica a fost, de asemenea, resfinţită. În ultimii ani s-au făcut lucrări de reconsolidare şi restaurare la interior şi exterior, fiind refăcută pictura. „Lucrările de reconsolidare au fost susţinute de toţi credincioşii din comună, de anumiţi sponsori, care au avut posibilităţi materiale mai bune, şi de Primărie, care ne-a sprijinit cu toată dragostea. Avem, de asemenea, în construcţie, o casă praznicală şi o casă mortuară, pe care sperăm să le terminăm în cel mai scurt timp. Sunt preot din 1977 şi, alături de credincioşi, am căutat mereu să înnoiesc ceva la biserică“, a amintit pr. paroh. Preoţii slujitori şi credincioşii din parohia Fundu Moldovei mărturisesc că au simţit de fiecare dată, când au avut nevoie, ajutorul Sf. M. Mc. Dimitrie, ocrotitorul bisericii şi al comunei. Pentru a păstra în suflete bucuria serbării hramului, enoriaşii au menţinut tradiţia ca pomenirea celor adormiţi să se facă a doua zi după hram, pe 27 octombrie. „În această zi se face, la cimitir, pomenire pentru toţi morţii. Vin credincioşii şi fac pomenire la mormintele moşilor şi strămoşilor lor, pentru că aşa este datina de foarte mult timp. Întotdeauna credincioşii din parohia noastră au venit la sfânta biserică, împletind munca cu rugăciunea, pentru că sunt oameni cu tradiţii înrădăcinate“, a mai declarat preotul paroh.

Biserici închinate Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul

Biserica Domnească din Piatra Neamţ, închinată Naşterii Sf. Ioan Botezătorul, îşi serbează astăzi hramul. Ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, sfântul lăcaş a fost construit din piatră între anii 1497-1498.

Mănăstirea Gorovei din judeţul Botoşani îşi cinsteşte astăzi ocrotitorul. Biserica mare a mănăstirii, cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul“, a fost ctitorită de egumenul Macarie Jora, între anii 1828-1834.

Tot astăzi îşi serbează hramul Schitul Sihla din Neamţ, construit în apropiere de peştera în care s-a nevoit Cuvioasa Teodora. Actuala biserică a Schitului Sihla, cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“, datează din anul 1813, fiind refăcută în 1973 prin grija arhim. Victorin Oanele, stareţul Mănăstirii Sihăstria.

În Protopopiatul Iaşi 2, azi va fi sărbătoare la Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ din parohia Boroseşti şi la Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ - Bucium.

În Episcopia Huşilor, Mănăstirea „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ din judeţul Vaslui îşi sărbătoreşte astăzi hramul. Biserica mănăstirii a fost ridicată începând cu anul 2000, la cererea credincioşilor din zonă.

Sărbătoare va fi şi la Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ din satul Dumbrăveni, com. Gârceni, jud. Vaslui, ctitorită în 1784-1787 şi refăcută în 1818 de preotul Grigoraş şi fiii săi, ajutaţi de răzeşi şi de monahii Varlaam şi Ioasaf. (C. CIOFU)

Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava“ îşi prăznuieşte astăzi, de sărbătoarea Aducerii moaştelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, hramul. Biserica mănăstirii a fost ctitorită în 1514 de Bogdan al III-lea, fiul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, având menirea de a fi catedrală mitropolitană. La această mănăstire se află moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, tot aici fiind şi depozitul de carte veche românească din judeţul Suceava.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Astăzi, 24 iunie 2009, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va oficia slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava“, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sluji la Mănăstirea Gorovei, jud. Botoşani. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Văratec din judeţul Neamţ, iar PS Corneliu Bârlădeanul, Episcop ales al Eparhiei Huşilor, va sluji la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul“ din judeţul Vaslui.

Şedinţe preoţeşti în Protopopiatele Hârlău şi Săveni

Preoţii din Protopopiatul Hârlău s-au reunit luni, 22 iunie 2009, în şedinţă lunară. După cum ne-a spus pr. Nicolae Crăciun, protoiereu al Protopopiatului Hârlău, preoţii parohi au luat act de noile reglementări venite de la Centrul Eparhial Iaşi. De asemenea, a fost abordată încă o dată tema „Viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare - inspiraţie pentru viaţa preotului“, prezentată pe 7 mai de pr. Dumitru Tincu, de la parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe“ din Hârlău. Ieri a avut loc întrunirea preoţilor din Protopopiatul Săveni, în cadrul căreia pr. Ionel Băicănescu de la parohia Bobuleşti a susţinut tema „Rolul cântării bisericeşti şi al cântăreţului bisericesc în misiunea Bisericii“. După prezentarea acestei teme, pr. protopop Constantin Macuc a transmis preoţilor comunicările de la Centrul Eparhial Iaşi.

marți, 23 iunie 2009

Hristos împărtăşit copiilor şi părinţilor, la Negreşti

Parohiile Negreşti I şi Negreşti II, judeţul Neamţ, Protoieria Piatra-Neamţ, au organizat sâmbătă, 20 iunie 2009, la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, o cateheză demonstrativă cu accent recapitulativ în cadrul Proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“.

Alături de copiii care iau parte la orele de cateheză, la evenimentul desfăşurat sâmbătă la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ au participat şi tinerii înscrişi în corul bisericesc, dar şi părinţii copiilor, precum şi alţi invitaţi care s-au implicat în în acest proiect catehetic. Cateheza condusă de cei doi preoţi ai parohiilor nemţene, Vasile Solomon şi Leonte Lehaci, a debutat cu o rugăciune şi s-a axat pe poezii cu conţinut intuitiv, prin care s-a parcurs Vechiul şi Noul Testament, cu următoarele teme: Facerea lumii, Noe, Avraam, Cina cea de Taină, Sfânta Liturghie, Învierea Mântuitorului, Înălţarea şi Pogorârea Duhului Sfânt. După fiecare expunere a avut loc o explicaţie din partea copiilor coordonaţi de cei doi preoţi. A urmat derularea unui slide cu fotografii din cadrul catehezelor, care a fost urmărit de întreaga asistenţă, prezentat de părintele Leonte.

Concurs de iconografie şi concert religios

Două dintre surprizele acestei manifestări au fost reprezentate de concursul de iconografie, jurizat de o comisie formată din: Mihaela Humă, profesor de educaţie plastică, Claudiu-Mihail Preda, absolvent al Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, Andrei Dogaru, absolvent al Seminarului Teologic „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Piatra-Neamţ, Florin Zaharia, absolvent al Liceului de Artă „Victor Brauner“ din Piatra-Neamţ, şi pr. Zaharia Ştefan, coordonator în cadrul Proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“ în Protopopiatul Piatra-Neamţ, dar şi de concertul de muzică religioasă oferit de corul organizat de părintele paroh.

Fişă cu activitatea spirituală din timpul vacanţei

Activitatea copiilor din cadrul Proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“ continuă şi în vacanţă, întrucât pr. Leonte a oferit fiecărui copil un caiet şi o fişă orientativă, ca model de alcătuire, pe care copiii, îndrumaţi de părinţi sau bunici, să le completeze cu activitatea lor spirituală din timpul verii. Întrucât numărul tinerilor în parohie creşte pe timpul vacanţei de vară, parohii de la Negreşti I şi II s-au gândit şi la un program catehetic pentru această perioadă, care se va concretiza în organizarea de colocvii, seminarii, cu vizionare de materiale media (în cooperare cu şcoala din localitate). Toţi participanţii la manifestarea cultural-religioasă au primit distincţii pentru rezultatele deosebite obţinute la concursul de pictură şi desen din cadrul proiectului, diplome de participare la programul catehetic, iar premianţii concursului - diplome de merit şi premii. „Munca şi implicarea copiilor s-a concretizat într-o activitate frumoasă şi folositoare, care se preconizează a fi extinsă din toamnă. Grupul cateheţilor este astăzi mic, 16, acestora adăugându-li-se cei 20 de corişti. Am încercat ca, prin pelerinajele organizate, dar şi prin diferitele activităţi la nivel local, să atragem copiii şi tinerii şi, în aceeaşi măsură, şi pe părinţii lor către Hristos, pe Care să-L împărtăşim tuturor“, ne-a declarat pr. Leonte Lehaci. Mulţumirea cu care coordonatorii proiectului i-au înconjurat pe copii, admiraţia şi consideraţia părinţilor şi felicitările adresate de către toţi invitaţii au împlinit tabloul unei manifestări desăvârşite de rugăciunea finală şi de Vecernia zilei. (pr. Ştefan ZAHARIA)

Angajaţii de la SC Cotnari se vor ruga în Paraclisul „Sfântul Mina“

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a vizitat duminică, 21 iunie 2009, trei parohii din Protopopiatul Hârlău, pentru a le oferi sfântul antimis. Începând cu ora 15:00, Înalt Preasfinţia Sa a efectuat vizite pastorale în cadrul cărora s-a întâlnit cu preoţii şi credincioşii parohiilor Coasta Măgurii, Horodiştea şi Cotnari. La ora 18:00, IPS Teofan, înconjurat de un sobor de 24 de preoţi şi diaconi, a pus piatra de temelie a paraclisului ce va purta hramul „Sf. M. Mc. Mina“, situat în imediata apropiere a sediului administrativ al SC Cotnari SA. „Sfântul lăcaş va fi ridicat pentru angajaţii permanenţi şi sezonieri, pe un teren donat Arhiepiscopiei Iaşilor de către SC Cotnari SA. La această slujbă au participat peste 200 de credincioşi, dar şi autorităţi locale şi judeţene. În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a subliniat necesitatea construirii acestei biserici şi a felicitat conducerea SC Cotnari SA, care s-a angajat să suporte cheltuielile de construire şi înzestrare cu cele necesare săvârşirii slujbelor religioase în noul sfânt lăcaş“, a declarat pr. Nicolae Crăciun, protoiereu al Protopopiatului Hârlău.

Sfinţirea Complexului “Anastasia” din Bacău

În Duminică Sfinţilor români, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului a sfinţit corpul de clădiri al Complexului “Anastasia” de la Biserica “Înverea Domnului” din Bacău. Aceste şezământ social-filantropic a fost ridicat din fondurile parohiei de către pr. paroh Petru Dinu. “Slujba de sfinţire a avut loc după oficierea Sfintei Liturghii arhiereşti. În cadrul Complexului <> de la Biserica <<Învierea Domnului>> vor fi oferite mese pentru cei nevoiaşi, se vor oficia parastase pentru cei adormiţi şi alte activităţi social-filantropice care au loc pe parcursul anului”, a declarat pr. Constantin Gherasim, consilier pe probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Parohia Ion Neculce are un nou păstor

PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a oficiat duminică, 21 iunie 2009, slujba Sfintei Liturghii în parohia Ion Neculce din Protopopiatul Paşcani. Cu acest prilej, Preasfinţia Sa l-a hirotonit preot pe tânărul Mihai Daniel Pleşca, pe seama acestei parohii. „Oamenii au aşteptat cu bucurie şi emoţie acest moment. Sperăm ca, în cel mai scurt timp, să procedăm la reconsolidarea bisericii din parohia Ion Neculce. Cronicarului Ion Neculce i-a fost dragă biserica şi locurile acestea. Slujba de astăzi (n.r. - duminică) a adus pace şi bucurie în sufletele credincioşilor, întărire în dreapta credinţă şi responsabilizare pentru noul lor păstor“, a declarat pr. Pavel Postolachi, protoiereu al Protopopiatului Paşcani.

luni, 22 iunie 2009

Paraclisul Sfinţilor români de la Băiceni, sfinţit în ziua hramului

În Duminica a II-a după Rusalii a fost sfinţit Paraclisul „Sfinţii români“ de la Schitul Băiceni al Mănăstirii Secu. Sute de credincioşi au asistat la slujba de sfinţire, dar şi la Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită în curtea schitului, pe un podium special amenejat.

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a sfinţit ieri paraclisul de vară, închinat Sfinţilor români, de la Schitul „Adormirea Maicii Domnului“ - Băiceni, din judeţul Iaşi. Slujba a fost urmată de Sfânta Liturghie, oficiată, de asemenea, de Arhiepiscopul Iaşilor, înconjurat de un sobor de 25 de preoţi şi diaconi. Credincioşii, veniţi în număr mare la Schitul Băiceni, s-au rugat alături de ierarhul lor în cadrul celor două slujbe.

Sărbătoarea „celor mai buni fii pe care i-a rodit neamul românesc“

După citirea Sfintei Evanghelii, Înalt Preasfinţitul Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţia cinstirii Sfinţilor români. „Se cuvine în această zi să întipărim în memoria sufletului nostru chipul cel binecuvântat al celor mai buni fii şi al celor mai curate fiice pe care neamul românesc i-a rodit de-a lungul istoriei. Suntem chemaţi să cunoaştem faptul că istoria Sfinţilor români nu aparţine trecutului, pentru că se poate vorbi despre o istorie de astăzi a Sfinţilor români“, a spus IPS Teofan. La finalul Sfintei Liturghii, arhim. Vichentie Amariei, stareţul Mănăstirii Secu, a mulţumit, în numele obştii Schitului Băiceni, Înalt Preasfinţitului Teofan pentru prezenţă, evidenţiind, în acelaşi timp, exemplul pe care ni-l dau Sfinţii români. „În această zi, toţi Sfinţii români, oameni ca noi, dar care şi-au sfinţit viaţa prin nevoinţă şi rugăciune, ne îndeamnă la sfinţenie, arătându-ne că este posibil să le urmăm exemplul“, a arătat arhim. Vichentie Amariei.

„Mă bucur că am participat la această mare sărbătoare pentru noi, românii“

Oamenii care au venit la hramul paraclisului de vară al Schitul Băiceni s-au închinat, după slujba de sfinţire, în sfântul altar al acestui lăcaş. „Am trecut prin sfântul altar ca să ne luminăm sufletele şi minţile. În acest loc binecuvântat te simţi foarte bine, este un adevărat colţ de rai. M-am rugat pentru liniştea sufletească şi pentru copilul meu, pentru a-i da Dumnezeu linişte sufletească, sănătate, ca să mă asculte şi să nu-mi facă probleme. Atât eu, cât şi băiatul meu de trei ani am trecut astăzi pentru a doua oară prin sfântul altar, cu ajutorul şi mila lui Dumnezeu. Am venit mai mult pentru el, pentru a-l învăţa să aibă credinţă“, ne-a mărturisit Ionela Brânzilă, din satul Cireşeni, comuna Cotnari, judeţul Iaşi. „Când am trecut prin sfântul altar, m-am rugat pentru sănătate şi pentru ca Dumnezeu să mă ocrotească de necazuri. Mă bucur că am participat la această mare sărbătoare pentru noi, românii“, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, Elena Oprea din Balş. „Este bine să trecem prin sfântul altar atunci când se sfinţeşte o biserică, pentru iertarea păcatelor. Ne-am rugat pentru ca Dumnezeu să ne dea sănătate şi să ne uşureze bătrâneţile“, a spus Elena Tincu din Jdereni, Cotnari.

Slujbe arhiereşti la Biserica „Sfântul Iulian din Tars“

Biserica „Sf. Iulian din Tars“ din Campusul universitar „Tudor Vladimirescu“ din Iaşi şi-a serbat ieri hramul. Programul liturgic a început sâmbătă seara cu slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, înconjurat de un sobor de 15 preoţi şi diaconi. La finalul acestei slujbe, IPS Teofan a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa Sf. Iulian din Tars şi despre Duminica Sfinţilor români, în care „suntem chemaţi să ne înscriem în umbra de sfinţenie, în drumul parcurs de sfinţi, care ne vor deschide poarta către împărăţia cerurilor“. Pr. paroh Florin Chirilă, inspector bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a amintit, în cuvântul său, faptul că paraclisul parohiei „Sf. Iulian din Tars“, în care se slujeşte în prezent, a fost ridicat în 40 de zile, adăugând, totodată, şi câteva date despre stadiul lucrărilor la noua biserică ce se construieşte în cartierul Tudor Vladimirescu. De asemenea, pr. Chirilă i-a oferit IPS Teofan o icoană cu Sf. Iulian din Tars. Pr. Vilie Doroşincă, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 2, a remarcat sprijinul pe care l-au acordat autorităţile locale la ridicarea Bisericii „Sf. Iulian din Tars“.

Ieri, în ziua de hram, PS Corneliu Bârlădeanul, Episcop ales al Eparhiei Huşilor, a oficiat slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în cadrul căreia a adresat un cuvânt de folos duhovnicesc în care a explicat faptul că întâlnirea Sf. Mc. Iulian din Tars cu Mântuitorul Iisus Hristos a însemnat curajul credinţei, al mărturisirii şi biruinţa morţii. „Deşi a fost ucis pentru credinţa lui, Sf. Mc. Iulian trăieşte şi rămâne prezent în memoria Bisericii ca fiind parte din viaţa Bisericii, care aşteaptă venirea Domnului, când se va preamări întru sfinţii Săi“, a spus PS Corneliu Bârlădeanul.

sâmbătă, 20 iunie 2009

Zidirile parohiei Smârdan

În parohia Smârdan din Protopopiatul Darabani se desfăşoară diferite acţiuni pastoral-misionare coordonate de biserică, la iniţiativa preotului paroh Andrei Silviu Grigore. În ultimii ani au avut loc ample lucrări atât la sfântul lăcaş, închinat Pogorârii Sfântului Duh, cât şi la complexul parohial.

Activitatea filantropică din parohia Smârdan s-a concretizat în ultimii ani în ajutorarea celor bătrâni cu îmbrăcăminte, alimente, dar şi bani ce au fost colectaţi mai ales în preajma marilor sărbători. Tot prin intermediul Bisericii, au fost ajutate cu lemne pentru foc familiile cu mulţi copii sau văduvele sărace. De mai multe ori în timpul anului, credincioşii sunt vizitaţi de părintele paroh. „Aceste vizite pastorale au loc mai ales la casele celor singuri, bolnavi sau bătrâni, pentru a-i cerceta şi a identifica problemele cu care aceştia se confruntă. Aflăm astfel care este situaţia parohiei din punct de vedere duhovnicesc“, a explicat pr. paroh Andrei Silviu Grigore. În fiecare miercuri seara, la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ se oficiază Taina Sfântului Maslu, sâmbătă seara are loc Vecernia, iar duminică dimineaţa programul liturgic cuprinde Utrenia, Acatistul şi Sfânta Liturghie. „Încercăm să ne zidim împreună duhovniceşte mai ales prin oficierea sfintelor slujbe, prin Spovedanie, care trebuie să fie prezentă în viaţa noastră, prin Sfânta Împărtăşanie şi prin rugăciunea faţă de aproapele, împlinind astfel porunca Mântuitorului de a-i iubi pe toţi oamenii, inclusiv pe vrăjmaşii noştri“, a menţionat pr. paroh.

Biserica, aflată în stadiul de pictură

Lucrările de construcţie la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ au fost începute în urmă cu 16 de ani, de pr. paroh de atunci, Lungu Eugen, continuate din 1995 de pr. Doru Andrieşescu, care a ridicat şi acoperit sfântul lăcaş. În acest moment se lucrează la pictura bisericii în tehnica tempera, prin contribuţia enoriaşilor din satul Smârdan. „Din anul 2005 am început diferite acţiuni pentru înfrumuseţarea sfântului lăcaş. Tot în anul 2005, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, am început zidirea unui complex parohial, care cuprinde casă praznicală la parter, iar la mansardă - casă parohială. În acest moment am ajuns la finalul construcţiei, prăznicarul şi casa parohială fiind date în folosinţă, rămânând de executat lucrările la exterior“, a spus pr. paroh. În ultimii ani au fost întreprinse şi alte activităţi gospodăreşti, care au constat în împrejmuirea cimitirului cu gard, urmând ca anul acesta să înceapă lucrările pentru ridicarea unei clopotniţe. „În toată această activitate am fost sprijinit şi ajutat de PF Patriarh Daniel şi de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, care m-au îndrumat să fac ceea ce este mai bine. Tot prin ajutorul Preasfinţitului, am adus la biserica din Smârdan o catapeteasmă nouă, din lemn de stejar. De asemenea, am fost sprijinit de pr. Constantin Pânzariu, protoiereu al Protopopiatului Darabani, prin demersurile care au fost făcute la Consiliul Judeţean Botoşani pentru obţinerea de fonduri, dar şi de enoriaşi, care, de fiecare dată când sunt solicitaţi, răspund cu dragoste şi promptitudine“, a mai adăugat parohul de la Smârdan.