luni, 30 noiembrie 2009

Sinaxa stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Iaşilor

Stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Iaşilor au participat sâmbătă, la Mănăstirea Secu, din judeţul Neamţ, la Sinaxa anuală prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Evenimentul a fost precedat de slujba Miezonopticii, a Utreniei şi a Ceasurilor, iar de la ora 6:30 a avut loc Sfânta Liturghie.

Simpozionul „Decretul nr. 410/1959 - Moment de oprimare al monahismului românesc“ a continuat sâmbătă, 28 noiembrie 2009, cu Sinaxa stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Iaşilor. După slujba Miezonopticii, a Utreniei şi a Ceasurilor, a avut loc Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, înconjurat de un sobor de 10 preoţi şi diaconi, în Paraclisul „Sf. Nicolae“ al Mănăstirii Secu, la lumina candelelor şi a lumânărilor. Înainte de slujba Parastasului pentru monahii români plecaţi la Domnul, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a remarcat faptul că pomenirea călugărilor şi călugăriţelor are loc „pentru odihna sufletelor celor care au pătimit după anul 1950“. „Slujba de pomenire a fost oficiată pentru toţi cei care au îmbrăţişat viaţa mănăstirească, au avut mult de pătimit şi au plecat la Domnul. Avem nevoie să continuăm intensitatea vieţii lor de rugăciune, de smerenie, de onestitate, de discreţie şi de îndelungă-răbdare“, a spus IPS Teofan.

Sinaxa, o dată pe an

A urmat Sinaxa cu stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Iaşilor, în trapeza Mănăstirii Secu, prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, la care au mai participat PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, arhim. Luca Diaconu, exarhul zonei Neamţ, stareţi şi stareţe din Arhiepiscopia Iaşilor. În deschiderea lucrărilor sinaxei, arhim. Nichifor Horia a susţinut referatul „Decretul nr. 410 - dramă a mănăstirilor din Moldova“. Apoi, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vorbit stareţilor şi stareţelor despre sinaxa de anul trecut care a avut loc la Mănăstirea Neamţ, după care şi-a exprimat câteva gânduri, fundamentate pe un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, dedicate Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni, urmând ca mai apoi să fie dezbătute probleme pe care stareţii şi stareţele le întâmpină în mănăstirile pe care le păstoresc. „Regulamentul vieţii monahale prevede ca stareţul sau stareţa să se întâlnească în fiecare săptămână cu obştea, pentru a aborda în primul rând probleme duhovniceşti, iar în al doilea, probleme legate de activităţile din săptămâna următoare. Acelaşi regulament prevede că, o dată pe an, ierarhul se întâlneşte cu stareţii şi stareţele mănăstirilor eparhiei pe care o păstoreşte, pentru o clipă de rugăciune şi de împreună-părtăşie a problemelor care definesc viaţa mănăstirilor din acea zonă“, a spus IPS Teofan.

sâmbătă, 28 noiembrie 2009

Decretul nr. 410/1959, dezbătut în cadrul unui simpozion la Mănăstirea Secu

Mănăstirea Secu din judeţul Neamţ a fost ieri, 27 noiembrie, gazda Simpozionului „Decretul nr. 410/1959 - Moment de oprimare al monahismului românesc“, la care au participat ierarhi, stareţi şi stareţe, călugări şi maici, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale. Simpozionul, organizat cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la adoptarea Decretului nr. 410/1959, va continua astăzi cu Sinaxa stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Iaşilor.

Simpozionul dedicat Decretului nr. 410/1959 a avut loc în trapeza Mănăstirii Secu şi a fost precedat de slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi de PS Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. La finalul Sfintei Liturghii săvârşite în Paraclisul „Sf. Nicolae“, Înalt Preasfinţitul Teofan a amintit faptul că în cadrul slujbei au fost pomeniţi toţi călugării şi călugăriţele mutaţi la Domnul şi care au suferit de pe urma Decretului nr. 410/1959. A urmat Simpozionul „Decretul nr. 410/1959 - Moment de oprimare al monahismului românesc“, moderat de PS Emilian Lovişteanul şi organizat cu sprijinul arhim. Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, şi al arhim. Vichentie Amariei, stareţul Mănăstirii Secu. La simpozion au participat IPS Teofan, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. În deschiderea manifestării, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vorbit despre efectele decretului, aşa cum le-a văzut în timpul copilăriei. „Prima mea întâlnire cu cei care au trecut prin momentul 1959 a avut loc chiar în primele zile ale vieţii mele. N-am înţeles până la vârsta de patru ani de ce în familia mea erau doi taţi şi două mame. Cu timpul, mi-am dat seama despre ce este vorba. Sora mamei fusese călugăriţă, fiind dată afară din mănăstire în anul 1959, iar părintele ierodiacon Teofil de la Mănăstirea Slănic fusese, de asemenea, izgonit prin efectele aceluiaşi decret. Astfel i-am întâlnit în primii ani ai vieţii, în ograda părinţilor mei. De-a lungul anilor care au urmat, cunoscându-i pe cei doi, am început să mă interesez mai mult de raţiunea petrecerii lor, în acea perioadă, în afara zidurilor mănăstirii“, a spus IPS Teofan.

„Monahii au luptat împotriva marginalizării Bisericii“

În cuvântul pe care l-a adresat celor prezenţi, PS Emilian Lovişteanul a mulţumit părinţilor şi maicilor care au venit ieri pentru a fi mărturii vii ale grelelor încercări traversate în perioada comunismului, explicând motivele pentru care s-a organizat simpozionul de la Mănăstirea Secu. „Trebuia să ne aducem aminte şi să cinstim cum se cuvine măcar prin această întâlnire şi prin pomenirea de la sfântul altar pe monahii şi monahiile care au suferit acum 50 de ani. Am reuşit să realizez câteva interviuri, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, la Mănăstirile Sihăstria, Agapia şi Văratec, împreună cu Dan Daia, de la Centrul Cultural Francez din Iaşi, şi cu pr. Dumitru Păduraru de la Radio TRINITAS“, a spus Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. A urmat mesajul domnului Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, transmis de domnul Cezar Păvălaşcu, care a remarcat faptul că elaborarea şi aplicarea Decretului nr. 410/1959 a lăsat urme adânci în latura spirituală a poporului român. „Din documentele acelor vremuri aflăm că în acea perioadă erau 6.014 monahi şi monahii în mănăstirile din România. Direcţia Generală a Securităţii Poporului estima că, după toate măsurile aplicate, urmau să rămână în mănăstiri cel mult 1.400 de vieţuitori. Demn de remarcat este caracterul neconstituţional al acestui decret, prin raportarea la Constituţia în vigoare în acel moment. Rolul spiritual al monahismului în România şi-a pus amprenta în afirmarea identităţii spirituale a poporului nostru, în contextul fenomenului secularizării din societatea contemporană“, a afirmat Cezar Păvălaşcu. În comunicarea intitulată „Efectele Decretului nr. 410 asupra monahismului din Arhiepiscopia Bucureştilor“, arhim. Timotei Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi mare eclesiarh al Catedralei patriarhale din Bucureşti, a expus mai întâi câteva aspecte legate de consecinţele nefaste ale aplicării Decretului nr. 410/1959, vorbind, totodată, despre perioada care a premers promulgării acestui act nedrept. De asemenea, arhim. Timotei Aioanei a prezentat câteva însemnări din mănăstirile Arhiepiscopiei Bucureştilor, de după aplicarea prevederilor decretului din 1959, evidenţiind faptul că „monahii au luptat împotriva comunismului pentru libertatea religioasă şi împotriva marginalizării Bisericii la periferia societăţii“.

Decretul lui Cuza şi Decretul nr. 410/1959

Arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi stareţ al Mănăstirii Putna, a susţinut tema „Mănăstirile din Bucovina în timpul regimului comunist“, iar pr. prof. Ion Vicovan, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, a prezentat tema „Decretul nr. 410/1959 şi Decretul lui Al. I. Cuza din 1864 - privire comparativă“, în care s-a referit la vechimea monahismului românesc, care „a avut o contribuţie fundamentală în istoria poporului nostru prin aceea că a dat o mulţime de sfinţi“. „Monahismul românesc a avut o contribuţie importantă la ridicarea religios-morală a poporului nostru, precum şi în domeniul cultural şi social, implicându-se activ în toate momentele din istoria ţării noastre. Monahismul românesc a susţinut Ortodoxia universală, dar acesta a cunoscut şi epoci de mare încercare, ale căror consecinţe se resimt până astăzi“, a subliniat pr. prof. Ion Vicovan. Începând cu ora 11:00, au avut loc discuţii pe grupuri de participanţi, iar de la ora 15:00, Adrian Nicolae Petcu, consilier în cadrul Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii, a susţinut tema „Părintele Cleopa Ilie în dosarele Securităţii comuniste“. În continuare, lect. dr. George Enache, de la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, a prezentat referatul „Problema monahală în România modernă. Între indiferentismul liberal şi negarea comunistă“, iar stavrof. Teofana Scântei, stareţa Mănăstirii Vorona, din judeţul Botoşani, a expus comunicarea „Mănăstirile Râşca şi Vorona - efectul decretului comunist asupra lor“. La final, IPS Teofan, IPS Pimen, PS Ioachim Băcăuanul şi PS Emilian Lovişteanul au evocat concluzii ale simpozionului. Decretul nr. 410/1959 a reprezentat cea mai grea lovitură dată monahismului românesc prin înlăturarea abuzivă şi brutală a călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri. Decretul dispunea ca în mănăstirile de călugări să rămână numai personalul care împlinise sau depăşise vârsta de 55 de ani, iar în mănăstirile de călugăriţe, numai vieţuitoarele care atinseseră sau depăşiseră vârsta de 50 de ani. În urma aplicării acestui decret, au fost desfiinţate mai multe mănăstiri şi schituri, mii de călugări fiind alungaţi din mănăstiri. Motivul desfiinţării obştilor monahale a fost acela că menţineau vie forţa Ortodoxiei, a tradiţiei şi spiritualităţii ei. Vrednicul de pomenire patriarh Justinian a protestat împotriva acestui decret, pronunţându-se că nu va aplica dispoziţiile acestuia în Arhiepiscopia Bucureştilor. În ciuda acestor vitregii, unele mănăstiri au continuat să supravieţuiască cu statutul de muzeu sau chiar cu un grup restrâns de monahi sau monahii, care nu au cedat în faţa măsurilor represive.

vineri, 27 noiembrie 2009

Întâlnirea de lucru a preoţilor misionari de caritate din Arhiepiscopia Iaşilor

La Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. Nicolae Oblu“ din Iaşi a avut loc ieri întrunirea preoţilor de caritate din Arhiepiscopia Iaşilor, prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În cadrul întâlnirii au fost discutate mai multe probleme pe care preoţii le întâmpină în activitatea misionară pe care o desfăşoară.

Sectorul de asistenţă socială „Diaconia“ al Arhiepiscopiei Iaşilor a organizat ieri, 26 noiembrie 2009, la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, întâlnirea anuală de lucru a preoţilor de caritate din spitale, penitenciare şi unităţi militare de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor. Dimineaţă a fost săvârşită de către trei preoţi slujba Sfintei Liturghii, în capela cu hramurile „Sfânta Treime“ şi „Sf. Ioan Rusul“, aflată la parterul spitalului, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 2. La final, pr. Vilie Doroşincă, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 2, alături de preoţii de caritate, de conducerea spitalului şi de pacienţi l-au întâmpinat pe Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan. După ce a aşezat sfântul antimis pe sfânta masă, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi-a exprimat bucuria pentru faptul că preoţii misionari au hotărât să se întrunească, aşa cum se întâmplă în fiecare an. „Îl rog pe Dumnezeu să dăruiască preoţilor misionari din spitale, penitenciare sau unităţi militare râvnă pentru cele sfinte, capacitate de îndelungă răbdare şi înţelegere a suferinţei umane pe care, prin mijloace specifice, să o ia pe umerii lor şi să o aşeze în faţa tronului Preasfintei Treimi. Să vă dea Dumnezeu capacitatea să uitaţi lucrurile mai puţin plăcute pe care le-aţi întâmpinat anul acesta şi să vă rămână în memorie clipele frumoase“, a spus IPS Teofan. Asist. univ. dr. Dana Mihaela Turliuc, medic specialist neurochirurg şi managerul Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, a mulţumit Mitropolitului Teofan pentru prezenţă, apreciind gestul de a-i binecuvânta pe angajaţii şi bolnavii spitalului. La rândul său, IPS Teofan a oferit asist. univ. dr. Dana Mihaela Turliuc o biblie şi iconiţe cu Sfânta Parascheva, pentru personalul din unitatea pe care o conduce.

„Continuitatea misiunii duhovniceşti de la parohie la camera de gardă“

Părintele Adrian Chelaru, preot misionar de caritate la Capela „Sf. Ioan Rusul“, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Teofan pentru sfântul antimis, considerând prezenţa Înalt Preasfinţiei Sale în Spitalul de Neurochirurgie şi în capela în care slujeşte „un dar de la Dumnezeu“. De asemenea, pr. Adrian Constantin Chelaru a mulţumit PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. protopop Vilie Doroşincă, pr. Narcis Axinte, consilier în cadrul Sectorului Asistenţă socială din Arhiepiscopia Iaşilor, şi pr. Mihai Prodan, inspector în cadrul Sectorului social-filantropic „Diaconia“ al Arhiepiscopiei Iaşilor, precum şi conducerii Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi pentru sprijinul acordat la înfrumuseţarea capelei. A urmat întrunirea preoţilor de caritate, prezidată de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în cadrul căreia au fost dezbătute mai întâi problemele pe care le întâmpină preoţii misionari. Apoi, pr. Adrian Constantin Chelaru a susţinut tema: „Continuitatea misiunii duhovniceşti de la parohie la camera de gardă - asemănări şi deosebiri“.

Simpozion dedicat Decretului nr. 410/1959 la Mănăstirea Secu

La Mănăstirea Secu din judeţul Neamţ va avea loc, în perioada 27-28 noiembrie 2009, Simpozionul „Decretul nr. 410/1959 - Moment de oprimare a monahismului românesc“. Astăzi, la Mănăstirea Secu, va fi oficiată slujba Sfintei Liturghii de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi. Lucrările simpozionului vor începe la ora 9:00 prin cuvântul de binecuvântare al Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan şi prin mesajul domnului Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte. Moderatorul acestei întruniri va fi Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Începând cu ora 9:30, vor fi susţinute comunicări de către preoţi, profesori din Iaşi, Bucureşti şi Neamţ. Mâine, de la ora 4:00, la Secu va fi săvârşită slujba Miezonopticii, a Utreniei şi a Ceasurilor, iar de la ora 6:30 - Sfânta Liturghie, la finalul căreia va fi oficiat un parastas pentru monahii români plecaţi la Domnul. Lucrările Sinaxei cu stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Iaşilor vor începe la ora 9:30 ,prin cuvântul de binecuvântare al Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan şi prin susţinerea referatului „Decretul 410 - dramă a mănăstirilor din Moldova“ de către arhim. Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor.

Lansare de carte la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Iaşi

La Biserica cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului“ şi „Sf. Teodora de la Sihla“ - Galata, din Iaşi, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 1, va avea loc duminică, 29 noiembrie 2009, în cadrul serii „Convorbiri spirituale“, lansarea volumului „Predici“, semnat de pr. Ion Cârciuleanu, slujitor la acest sfânt lăcaş. După cum ne-a spus pr. paroh Mircea Stoleriu, cartea vine cu multe completări, fiind concepută pentru a răspunde problemelor cu care omul se confruntă astăzi. „Este remarcabil faptul că pr. Ion Cârciuleanu, care a împlinit anul acesta vârsta de 94 de ani, îşi dedică întreaga sa putere pentru a se pune în slujba credincioşilor. Noua carte de predici va fi lansată în prezenţa multor credincioşi şi personalităţi“, a spus pr. paroh Mircea Stoleriu.

joi, 26 noiembrie 2009

Simpozion în parohia Mănăstirea Caşin II: „Imnele iubirii dumnezeieşti ale Sfântului Simeon Noul Teolog - 1.000 de ani de la compunerea lor“

În parohia Mănăstirea Caşin II din Protopopiatul Oneşti a avut loc în perioada 24-25 noiembrie 2009 Simpozionul „Imnele iubirii dumnezeieşti ale Sfântului Simeon Noul Teolog - 1.000 de ani de la compunerea lor“. Manifestările dedicate Sfântului Simeon Noul Teolog s-au încheiat ieri, când a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii de către PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Programul simpozionului, desfăşurat cu binecuvântarea PS Ioachim Băcăuanul, a început marţi, 24 noiembrie 2009, cu o slujbă de Te Deum la biserica cu hramurile „Buna Vestire“ şi „Sf. Simeon Noul Teolog“ din parohia Mănăstirea Caşin II. În Paraclisul „Sf. M. Mc. Ecaterina“ au fost susţinute apoi lucrările ştiinţifice de către preoţi profesori şi doctoranzi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ (UAIC) din Iaşi, profesori de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a UAIC din Iaşi şi de către preoţi ai Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Cea de-a doua zi a simpozionului - ieri, 25 noiembrie 2009 - a fost închinată Sfintei Ecaterina. Cu acest prilej, la paraclisul parohiei Mănăstirea Caşin II a avut loc slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi. La final, Preasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre importanţa organizării unui simpozion dedicat Sfântului Simeon Noul Teolog. „Credincioşii au participat în număr mare la slujba Sfintei Liturghii, oficiată astăzi (n.r., ieri) de PS Ioachim Băcăuanul, mulţi dintre ei împărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Părintele Mihail de la Mănăstirea Râşca ne-a adus papucii Sfântului Ierarh Spiridon, iar pr. Constantin Alupei, protoiereu al Protopopiatului Oneşti, ne-a adus un veşmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva. Oamenii s-au închinat acestor odoare sfinte care au fost aduse cu prilejul acestor evenimente“, a declarat preotul paroh Ioan Bârgăoanu.

Singura biserică din ţară închinată Sfântului Simeon Noul Teolog

Simpozionul de la parohia Mănăstirea Caşin II a avut loc la iniţiativa părintelui paroh Ioan Bârgăoanu, care are o evlavie deosebită faţă de Sf. Simeon Noul Teolog. Astfel, în anul 1999, pr. Bârgăoanu îşi susţinea teza de licenţă în Teologie cu titlul: „Duhul Sfânt în viaţa creştinului, după Sfântul Simeon Noul Teolog“, avându-l ca îndrumător pe PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea când păstorea ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Apoi, în perioada 2002-2003, după ce a urmat cursurile de studii aprofundate „Secţia practică“ la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, pr. Bârgăoanu a prezentat lucrarea de disertaţie „Sfânta Liturghie în opera Sfântului Simeon Noul Teolog“, avându-l îndrumător pe pr. prof. dr. Viorel Sava, pentru ca în perioada 2006-2007 să urmeze cursurile de masterat la Facultatea de Filosofie a UAIC din Iaşi, la final susţinând lucrarea: „Simbol şi mister: Expunere mistică şi formulare discursivă la Sfântul Simeon Noul Teolog“, sub îndrumarea conf. univ. dr. Dan Mihai Chiţoiu. „În anul 1999, PF Părinte Daniel a binecuvântat să începem lucrarea unei biserici cu hramul „Sf. Simeon Noul Teolog“, singura din ţară închinată acestui sfânt. Iată că, acum, acest sfânt lăcaş este ridicat, în prezent lucrându-se la pictură“, a adăugat preotul paroh al Mănăstirii Caşin II.

Sfinţire de capelă la Centrul medico-social Bivolari

PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a sfinţit ieri Capela „Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian“, din cadrul Centrului medico-social Bivolari, din judeţul Iaşi. La această slujbă a participat şi pr. Constantin Andrei, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 1. Sfântul lăcaş a fost amenajat cu sprijinul conducerii centrului şi al unor binefăcători, pentru a asigura asistenţă religioasă celor 60 de pacienţi. „Am găsit un spaţiu nefolosit, i-am schimbat destinaţia şi am amenajat o capelă cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Construcţia capelei s-a desfăşurat în perioada aprilie-octombrie 2009“, a spus directorul Centrului, Ilie Bamboi.

Întruniri preoţeşti în Protopopiatele Hârlău şi Săveni

La sediul Protopopiatului Hârlău a avut loc luni, 23 noiembrie 2009, şedinţa lunară a preoţilor din protopopiat. Tema acestei întruniri, „Spovedania preoţilor şi a preoteselor“, a fost susţinută de pr. Paul Albu, de la parohia Chişcăreni. În cadrul întrunirii lunare a preoţilor din Protopopiatul Săveni, care a avut loc marţi, 24 noiembrie, pr. Cornel Coţovanu a susţinut un referat în care a prezentat sugestii pentru apărarea dreptei credinţe ortodoxe. Atât la Hârlău, cât şi la Săveni, după încheierea conferinţelor, un reprezentant al Sectorului „Diaconia“ al Arhiepiscopiei Iaşilor a oferit un sprijin financiar, din fondul „Păstorul cel bun“, preoţilor din parohiile de gradul III, ajutor destinat creşterii copiilor.

Sărbătoare în parohia Bârsăneşti - Gura Văii, Protopopiatul Oneşti

Sute de credincioşi din parohia Bârsăneşti - Gura Văii, Protopopiatul Oneşti, au participat ieri la slujba Sfintei Liturghii oficiată de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. La finalul programului liturgic a avut loc sfinţirea casei parohiale, a cărei construcţie a început în anul 2000.

Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ din parohia Bârsăneşti - Gura Văii, Protopopiatul Oneşti, a îmbrăcat ieri veşminte de sărbătoare, la slujba Sfintei Liturghii săvârşită de PS Ioachim Băcăuanul. Din soborul de 20 de preoţi şi diaconi a făcut parte şi pr. Constantin Alupei, protoiereu al Protopopiatului Oneşti. Momentul a fost unul deosebit, întrucât, în urmă cu nouă ani, Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului oficia prima târnosire de biserică în demnitatea de arhiereu. În cuvântul de învăţătură pe care l-a adresat credincioşilor prezenţi la slujbă, Preasfinţia Sa a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a XXVI-a după Rusalii. La rândul său, pr. paroh Gabriel Drug-Grecu a mulţumit Preasfinţitului Ioachim pentru prezenţă în numele credincioşilor din parohia Bârsăneşti - Gura Văii şi i-a oferit o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. A urmat sfinţirea casei parohiale, iar, la final, cei peste 500 de credincioşi au participat la o agapă frăţească.

„Măi tetic, treâ să terminăm bisarica, dacă voi nu m-ajutaţi, apăi cine?“

Biserica parohiei Bârsăneşti - Gura Văii a fost ridicată din dorinţa enoriaşilor, după anul 1990, în timpul păstoririi părintelui Mihai Mândrea. Sfântul lăcaş este amplasat pe un teren obţinut de la familia Bejenaru Gheorghe şi Sofia, de consilierul parohial Constantin Grecu. Constantin Grecu a avut o dorinţă nestrămutată de a-şi vedea visul împlinit, în această lucrare angrenându-şi toate rudele. Cu chipul şi înfăţişarea sa blândă, dar în acelaşi timp şi impunătoare, cu vorba-i caldă („Măi tetic, treâ să terminăm bisarica, dacă voi nu m-ajutaţi, apăi cine, mai tetic?“), reuşea mereu să-şi îndemne rudele şi enoriaşii satului. Până în 1994, biserica a fost ridicată şi acoperită cu tablă. Lucrările la pictură au fost demarate în timpul pr. Petru Roncea, care a dotat sfântul lăcaş cu cele necesare. În luna decembrie a anului 2007 a fost numit paroh pr. Gabriel Drug-Grecu, care a dotat biserica cu sfinte vase noi, sfeşnic cu trei braţe, un sfânt chivot pe sfânta masă, s-a montat sistem de alarmă, la casa parohială s-a săpat şi tubat o fântână de 12 metri, care în prezent are 9 metri de apă, s-au parchetat cele două camere rămase neterminate, s-a achiziţionat şi cimentul necesar construirii gardului în jurul casei parohiale. „Parohia este una mică, de gradul trei, şi are în prezent un număr de 200 de familii cu care sperăm să finalizăm toate lucrările rămase, spre lauda lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit şi spre slava Sfintei Sale Biserici“, a spus preotul paroh.

Pe viitor, în parohia Bârsăneşti - Gura Văii vor fi demarate lucrări la casa praznicală şi se va ridica un monument închinat eroilor.

Activitate misionară a Corului preoţilor din Protopopiatul Oneşti

Corul „Ierotheos“ al Protopopiatului Oneşti, condus de pr. Adrian Ţopa, va începe astăzi un turneu în care va oferi răspunsurile la Sfintele Liturghii în mai multe biserici din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, dar şi la Catedrala patriarhală din Bucureşti. Astăzi preoţii vor da răspunsurile liturgice la Biserica „Sf. Nicolae“ din Oneşti, iar miercuri, 25 noiembrie 2009, se vor afla la parohia Mănăstirea Caşin II, unde PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va săvârşi Sfânta Liturghie cu prilejul Simpozionului „Imnele iubirii dumnezeieşti ale Sf. Simeon Noul Teolog - 1.000 de ani de la compunerea lor“. Duminică, 29 noiembrie, Corul „Ierotheos“ va fi prezent la slujba Vecerniei din parohia Cornăţel, Protopopiatul Oneşti, iar pe 30 noiembrie şi pe 1 decembrie se va afla la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ. Pe 3 decembrie, corul Protopopiatului Oneşti va da răspunsurile liturgice la Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ din Oneşti, iar pe 4 decembrie va fi prezent la Biserica „Sf. Varvara“ din Salina Tg. Ocna. Pe 7 decembrie, Corul „Ierotheos“ va da răspunsurile la strană în Catedrala „Pogorârea Sf. Duh“ din Oneşti, iar pe 10 decembrie - la Catedrala patriarhală din Bucureşti, urmând ca pe 13 decembrie să susţină un concert de colinde la Casa de Cultură din Oneşti. Ultima slujbă misionară la care vor participa preoţii Corului „Ierotheos“ va avea loc în parohia Crucea de Piatră din Protopopiatul Oneşti. La finalul slujbelor, preoţii vor susţine un concert de colinde. „Aceste participări la slujbele Sfintei Liturghii şi intonarea de colinde au menirea de a-i pregăti pe credincioşi pentru marea sărbătoare a Naşterii Domnului. Vrem să le oferim oamenilor un dar duhovnicesc, pentru ca, împreună, să gustăm din mireasma duhovnicească a colindelor“, a declarat pr. Constantin Alupei, protopop de Oneşti.

duminică, 22 noiembrie 2009

Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătorită în Moldova

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Mai multe biserici din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei sunt închinate acestei sărbători. În sfintele lăcaşuri aflate în sărbătoare, aseară a fost oficiată slujba Vecerniei, iar astăzi programul liturgic va continua cu Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie şi pomenirea celor adormiţi.

Biserica „Vovidenia“ din Iaşi îşi sărbătoreşte astăzi hramul. Lăcaşul de cult a fost ridicat înainte de anul 1645, tradiţia atribuind ctitoria domnitorului Vasile Lupu. În anul 1992, Biserica Vovidenia a fost oferită spre folosinţă Asociaţiei studenţilor greci din Iaşi, iar în 2002 biserica a fost preluată de comunitatea elenă. În Protopopiatul Paşcani, astăzi este hram la Valea Seacă. În Botoşani va fi sărbătoare la Biserica „Vovidenia“. Sfântul lăcaş a fost construit din piatră şi cărămidă, în perioada 1834-1838, remarcându-se prin masivitatea şi frumuseţea arhitectonică. În Protopopiatul Săveni va fi sărbătoare în parohiile Mihail Kogălniceanu şi Stânca - Ştefăneşti, iar în Protopopiatul Hârlău îşi serbează hramul biserica parohiei Bârleşti, în timp ce în Protopopiatul Darabani Maica Domnului va fi cinstită în parohia Cuza Vodă. În Protopopiatul Dorohoi astăzi este hram la Strahova, iar în Protopopiatul Ceahlău, parohia Buhalniţa se află astăzi în sărbătoare. În Arhiepiscopia Iaşilor, două aşezări monahale îşi serbează astăzi hramul: Schitul Mănăstirii Neamţ, Vovidenia, şi Mănăstirea Peştera.

Sărbătoare la o parohie din Protopopiatul Oneşti

Intrarea Maicii Domnului în Biserică va fi sărbătorită şi de credincioşii parohiei Dealul Morii - Meleşcani, Protopopiatul Oneşti. Sfântul lăcaş a fost ridicat la iniţiativa căpitanului Gheorghe Ionescu, prin osteneala enoriaşilor, fiind sfinţit în anul 1921 de către vrednicul de pomenire episcop Valerian Ştefănescu. Lăcaşul de închinăciune a fost pictat în tehnica frescă în anul 1977, când s-au reparat şi tencuielile exterioare, care au fost refăcute în anul 1991, când s-a restaurat şi pictura. În anul 1991, biserica a fost resfinţită de către vrednicul de pomenire episcop Ioachim Vasluianul, iar în anii ce au urmat s-a construit o casă praznicală, care a fost sfinţită de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Programul liturgic dedicat hramului acestui sfânt lăcaş a început aseară, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, la care au participat credincioşii din parohie. Astăzi va avea loc slujba Utreniei, a Acatistului şi Sfânta Liturghie. La final va avea loc slujba de pomenire pentru cei adormiţi. Hram va fi astăzi şi în parohia Căbeşti II din Protopopiatul Bacău Sud şi la Mănăstirea Baimac din judeţul Bacău. Biserica Vovidenia din parohia Dragomireşti, Protopopiatul Vaslui este, şi ea, în sărbătoare. Sfântul lăcaş a fost ctitorit de enoriaşii satului pe la 1774, lângă o biserică mai veche. Impresionează prin acurateţea realizării tehnice, armonia formelor, monumentalitatea spaţiului interior. Păstrează pictură şi mobilier de epocă (iconostasul, strana Maicii Domnului, tetrapodul, jilţul arhieresc, chivotul, pomelnicul-triptic, strane decorate cu rozete, candelabre şi sfeşnice din lemn), precum şi un clopot din 1802.

Simpozion închinat Sfântului Simeon, Noul Teolog

Parohia Mănăstirea Caşin II din Protopopiatul Oneşti organizează, în perioada 24-25 noiembrie 2009, la Biserica cu hramurile „Buna Vestire“ şi „Sf. Simeon Noul Teolog“, Simpozionul „Imnele Iubirii Dumnezeieşti ale Sf. Simeon Noul Teolog - 1.000 de ani de la compunerea lor“. Programul manifestărilor va consta în oficierea unei slujbe de Te Deum, vizitarea troiţelor „Schimbarea la Faţă“ şi „Sf. Trei Teologi: Sf. Ap. Ev. Ioan Teologul, Sf. Ier. Grigorie Teologul şi Sf. Simeon Noul Teolog“, aflate în parohie, susţinerea de lucrări ştiinţifice, sfinţirea icoanei Sf. Simeon Noul Teolog, pictată în cinstea acestui eveniment, precum şi în oficierea Sfintei Liturghii de către PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. „Împlinirea a 1.000 de ani de la compunerea imnelor Sfântului Simeon Noul Teolog ne îndeamnă să purcedem la organizarea acestui simpozion având drept temă opera marelui bizantin. La simpozion vor susţine lucrări preoţi, profesori din mai multe judeţe ale Moldovei, iubitori ai gândirii şi operei Sf. Simeon Noul Teolog. Pentru noi este o bucurie deosebită, iar zilele de 24 şi 25 noiembrie nu au fost alese întâmplător, întrucât pe 25 noiembrie o serbăm pe Sf. Ecateriana, ocrotitoarea paraclisului din parohia noastră“, a spus pr. paroh Ioan Bârgăoanu.

vineri, 20 noiembrie 2009

Simpozion dedicat metodelor de predare a picturii bisericeşti, la Facultatea de Teologie ieşeană

În Sala Studium de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi a avut loc ieri, 19 noiembrie 2009, Simpozionul internaţional „Metode de predare a picturii bisericeşti“. Manifestarea, la care au participat artişti din mai multe ţări ortodoxe, s-a bucurat de prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a binecuvântat lucrările simpozionului.

Timp de patru zile, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi a fost gazda celei de-a doua ediţii a Atelierului internaţional de pictură bisericească. Pictori de seamă din Serbia, Grecia, Rusia, Bulgaria şi România, constituiţi în Grupul EIKONA, au realizat lucrări plastice murale în spaţiile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Aceştia şi-au încununat munca prin participarea la Simpozionul internaţional „Metode de predare a picturii bisericeşti“, în cadrul căruia au fost expuse teme legate de învăţământul de pictură bisericească din spaţiul ortodox. În cuvântul de bun venit adresat participanţilor la atelier, pr. prof. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, şi-a exprimat dorinţa „unei colaborări academice“ între pictori şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi. „Oaspeţii noştri au împodobit facultatea cu câteva imagini sfinte, cu câteva reprezentări iconografice care îndeamnă mai mult la rugăciune pe profesorii şi studenţii instituţiei noastre. Sperăm că prezenţa dumneavoastră în Facultatea de Teologie din Iaşi nu este doar pentru a vă exprima atitudinile artistice, ci reprezintă şi dorinţa unei colaborări academice în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat“, a spus pr. prof. dr. Viorel Sava, care a mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru iniţiativa susţinerii celei de a II-a ediţii a Atelierului internaţional de pictură bisericească la Iaşi, dar şi celor care s-au implicat în organizarea activităţilor.

Pelerinaj la mănăstiri bucovinene

La rândul său, Înalt Preasfinţitul Teofan a adresat un cuvânt de binecuvântare celor care au făcut posibilă desfăşurarea Atelierului internaţional de pictură bisericească. „M-am bucurat pentru că la această întâlnire participă creştini din câteva biserici ortodoxe. Cred că acesta este punctul central al întâlnirii noastre, care a fost înveşmântat în cele câteva icoane care au fost pictate şi care au dat culoare şi conţinut acestei iniţiative. Nădăjduiesc că acest grup care s-a format în jurul icoanei să ajungă să trăiască duhul comuniunii ortodoxe, pe de o parte prezentându-şi identitatea proprie, iar pe de altă parte având capacitatea să vadă elemente puternice în experienţa celuilalt. Cred că astfel se realizează îmbogăţirea reciprocă. Nădăjduiesc că experienţa dumneavoastră şi a domnului Grigore Popescu (nr. - restaurator şi pictor bisericesc), puse împreună zilele trecute, comentate astăzi, verificate mâine (n.r., astăzi) prin contactul cu pictura bisericească de altădată, vor întregi frumuseţea acestei întâlniri“, a spus IPS Teofan. A urmat susţinerea comunicărilor de către profesori din Grecia, Rusia, Serbia, Bulgaria, dar şi de la facultăţi de artă şi teologie din Cluj-Napoca, Bucureşti şi Iaşi. Astăzi, Grupul EIKONA va vizita Mănăstirile Probota, Voroneţ şi Suceviţa.

Mai multe fotografii din cele trei zile de atelier AICI.

Conferinţa preoţilor din Protopopiatul Darabani

La sediul Protopopiatului Darabani a avut loc ieri întrunirea lunară cu preoţii. Tema acestei întruniri, „Opera socială a Sfântului Vasile cel Mare“, a fost prezentată de pr. Vlad Drob, de la parohia Lişmăniţa. După cum ne-a relatat pr. Constantin Pânzariu, protopop de Darabani, preoţilor li s-a prezentat calendarul creştin-ortodox pe anul 2010, precum şi alte probleme de ordin administrativ. De asemenea, au mai fost informaţi cu privire la hotărârile venite din partea Centrului Eparhial Iaşi.

joi, 19 noiembrie 2009

Vindecarea din perspectivă creştină, dezbătută într-o conferinţă ASCOR

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi, în colaborare cu Societatea Studenţilor Medicinişti din Iaşi, a organizat luni, 16 noiembrie 2009, conferinţa cu tema: „Vindecarea“. Invitatul acestei conferinţe a fost prof. univ. dr. Pavel Chirilă, preşedintele Asociaţiei Filantropice Medicale „Christiana“ din Bucureşti.

Conferinţa a avut loc în Amfiteatrul „Marţian Cotrău“ din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi şi a fost moderată de Silviu Cluci, coordonatorul Departamentului Credinţă-cultură al ASCOR Iaşi, şi de asist. univ. dr. Richard Constantinescu, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, cel care a prezentat celor prezenţi volumul „Vindecarea“, semnat de prof. univ. dr. Pavel Chirilă. A urmat conferinţa cu tema: „Vindecarea“, în cadrul căreia prof. univ. dr. Pavel Chirilă s-a adresat în mod special studenţilor de la medicină, cărora le-a spus că, din momentul în care au ales să urmeze cursurile acestei facultăţi, sunt expuşi la două mari riscuri: „Primul este acela de a deveni, la un moment dat, foarte superficiali în această meserie, puţin controlabilă de instanţele omeneşti. Să devii puţin sensibil la suferinţa umană, să uiţi că trupul este un templu al Sfântului Duh, să uiţi că sufletul cu care vorbeşti în fiecare zi este partea veşnică din om. Vorbind cu sufletul bolnavului, tu, de fapt, vorbeşti cu veşnicia. Al doilea mare risc este cel al unei trufii luciferice, în care cad foarte mulţi. Dacă se întâmplă să vă îmbolnăviţi, întotdeauna, primul criteriu după care alegeţi un doctor, în afară de pregătirea lui profesională, este să fie un doctor smerit. Doctorii smeriţi fac mai puţine greşeli în meseria lor decât cei mândri. Pe doctorii mândri, oricât de bine ar fi pregătiţi profesional, Dumnezeu îi lasă să greşească, ca să-i smerească“, a spus prof. univ. dr. Pavel Chirilă, care a continuat să vorbească despre consecinţele consumului de medicamente în scopul prevenirii apariţiei şi răspândirii bolilor.

Medicamente pentru oameni sănătoşi

„Există în Sfânta Scriptură un verset care spune: «Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor». Acest verset este actual în ştiinţa medicală, pentru că ne spune, nouă, că nu putem face profilaxia bolilor prin substanţe farmacologic active. Or, acest lucru se încearcă permanent în medicină. Cea mai mare cale de venituri în medicină este profilaxia prin substanţe farmacologic active îndreptate asupra oamenilor sănătoşi. În terapiile naturiste există o axiomă: «Nimic nu este mai periculos decât a administra o substanţă farmacologic activă timp îndelungat, în mod repetat». Dacă un om cade în greşeala de a lua timp îndelungat, în mod repetat, o substanţă farmacologic activă, păţeşte ceea ce se cheamă fenomenul inducţiei patogenezice. Adăugarea iodului în sare creează un fenomen de inducţie patogenezică. În 2002, am scris împotriva acestei hotărâri de guvern şi am prevăzut că, dacă se menţine în vigoare, va creşte cancerul de tiroidă, hipertiroidiile. Am refăcut, după cinci ani, statisticile de la Institutul Naţional de Statistică şi am constatat că în fiecare an cancerul de tiroidă a crescut de două ori, hipertiroidia a crescut de 7,5 ori, iar hipotiroidia a rămas neschimbată, exact aşa cum prevedeau studiile. Stilul de viaţa este important pentru menţinerea sănătăţii: igiena muncii, igiena somnului, igiena relaţiei interumane, alimentaţia, rugăciunea, repausul. Medicina abia acum reuşeşte să demonstreze importanţa covârşitoare a aerului pur pentru sănătatea oamenilor“, a mai precizat prof. univ. dr. Pavel Chirilă.

Concurs închinat Sfântului Vasile cel Mare, în Protopopiatul Hârlău

În parohia Buhalniţa din Protopopiatul Hârlău va avea loc mâine un concurs intitulat „Sf. Vasile cel Mare - viaţa, activitatea şi învăţătura“. La competiţie vor participa 70 de copii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani, selectaţi din patru parohii ale comunei Cepleniţa: parohia Buhalniţa, parohia Cepleniţa, parohia Poiana Mărului şi parohia Zlodica. Elevii aleşi pentru faza finală au fost selectaţi de către preoţii celor patru parohii, care predau disciplina Religie la şcolile din comuna Cepleniţa. „Fiecare concurent a primit, în vederea pregătirii, câte un document dactilografiat cu date biografice, hărţi, imagini iconografice şi citate din opera Sf. Vasile cel Mare. Premierea participanţilor va avea loc sâmbătă, de sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică“, a declarat pr. paroh Victor Pâslariu.

Recepţia lucrărilor de la Biserica „Sf. Nicolae“ din Dorohoi

La Biserica „Sf. Nicolae“ din Dorohoi a avut loc ieri recepţia lucrărilor efectuate la acest sfânt lăcaş. Comisia de recepţie a fost formată din reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale. În ultimii 16 ani, sub coordonarea pr. Stelian Ciurciun, protopop de Dorohoi şi paroh la Biserica „Sf. Nicolae“ din acest municipiu, Biserica domnească a fost reconsolidată. În perioada ce urmează vor fi demarate lucrări la clopotniţă şi va fi restaurată pictura interioară. „Lucrările la biserica-monument «Sf. Nicolae» din Dorohoi au constat în consolidare totală, pornind de la refacerea acoperişului şi redarea formei iniţiale a acestuia. S-a refăcut toată structura din lemn, arhitectura şi s-au consolidat turnul, nava, absidele şi altarul“, a spus pr. protopop Stelian Ciurciun.

miercuri, 18 noiembrie 2009

Atelier internaţional de pictură bisericească la Iaşi

La Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi se desfăşoară, începând de luni, 16 noiembrie 2009, ediţia a II-a a Atelierului internaţional de pictură bisericească. Artişti din ţara noastră şi din alte patru ţări majoritar ortodoxe execută picturi murale în spaţiile Facultăţii de Teologie din Iaşi.

Grupul EIKONA, în colaborare cu Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi şi cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, organizează în perioada 16-20 noiembrie 2009, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Atelierul internaţional de pictură bisericească. Acesta reuneşte pictori de seamă din Serbia, Grecia, Rusia, Bulgaria şi România, care vor realiza lucrări plastice murale în spaţiile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Din comitetul de organizare a atelierului fac parte următoarele cadre didactice de la Facultatea de Teologie ieşeană: pr. prof. dr. Viorel Sava, decanul facultăţii, pr. prof. dr. Ion Vicovan, prodecanul facultăţii, prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică, cancelarul aceleiaşi facultăţi, şi asist. dr. Vasile Tudor. Atelierul a fost vizitat de studenţii de la specializarea „Artă sacră“ a Facultăţii de Teologie din Iaşi, dar şi de elevii de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“ din Iaşi şi cei de la Liceul de Artă „George Enescu“ din Iaşi.

Studenţii şi seminariştii din Iaşi, interesaţi de modul în care se pictează

Picturile din spaţiile Facultăţii de Teologie din Iaşi sunt realizate în aşa fel încât, la o eventuală reconsolidare a clădirii, acestea să poată fi decopertate şi reamplasate în alte locuri. Invitatul de onoare al acestui atelier este maestrul Grigore Popescu, restaurator şi pictor bisericesc. „Ne bucurăm de prezenţa unor mari profesori şi pictori din lumea ortodoxă. Participanţii la atelier au trezit interesul studenţilor din facultate şi nu numai. Studenţii urmăresc cu mult interes ceea ce aceştia pictează la acest atelier, comparând uneori modul de lucru. Beneficiul pentru facultate este acela că studenţii văd cum se lu-crează pictura bizantină. Pictura aceasta va rămâne, în timp, ca un semn al implicării noastre în această manifestare cu caracter academic şi ecleziastic, bisericesc, pentru că este vorba de pictură bizantină“, a declarat pr. prof. dr. Ion Vicovan.

Mâine va avea loc Simpozionul „Metode de predare a picturii bisericeşti“, în cadrul căruia vor fi expuse teme legate de învăţământul de pictură bisericească din spaţiul ortodox. Grupul EIKONA s-a constituit cu scopul de a face cunoscută pictura bisericească de stil bizantin, fiind alcătuit din profesori de specialitate din Bulgaria, Grecia, România, Rusia şi Serbia. Prin intermediul unui spectru larg de manifestări, ateliere deschise, simpozioane, cursuri, expoziţii, conferinţe, membrii Grupului urmăresc promovarea picturii bizantine, explicarea sensului şi funcţionalităţii acesteia. Un accent deosebit se pune pe evidenţierea dimensiunii creative a artei liturgice. Pictura, ca şi arta bisericească în general, reprezintă modalitatea, limbajul prin care comunitatea ecleziastică realizează dialogul viu şi personal cu Dumnezeu în prezent. Varietatea formală reprezentată de membrii Grupului EIKONA ajută la stimularea creativităţii şi aprofundarea picturii bisericeşti bizantine.

Conferinţe preoţeşti la Piatra Neamţ şi la Dorohoi

Preoţii din Protopopiatul Piatra Neamţ s-au întrunit ieri în conferinţa de toamnă, prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Şedinţa a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii, oficiată de IPS Teofan la demisolul Bisericii „Sf. Împ. Constantin şi Elena“ din Piatra Neamţ, ce funcţionează ca paraclis al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Împ. Constantin şi Elena“ din Piatra Neamţ. În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Teofan a rostit un cuvânt prin care a ilustrat semnificaţiile Evan-gheliei şi Apostolului care au fost citite. „Sfântul Apostol Pavel spune, în epistola citită astăzi, că omul trebuie să se împodobească cu darurile Sfântului Duh. Pe măsură ce se face curăţenie în sufletul omului, Duhul Sfânt Se sălăşluieşte în acesta. Un om care nu este îmbrăcat în puterea Duhului Sfânt nu se poate numi cu adevărat creştin al Bisericii lui Hristos“, a spus Arhiepiscopul Iaşilor. Pr. Dumitru Ailincăi, protoiereu al Protopopiatului Piatra Neamţ, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru prezenţă, anunţând apoi desfăşurarea conferinţei de toamnă a preoţilor. La rândul său, pr. paroh Valentin Tofan a mulţumit Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei pentru prezenţa, la începutul Postului Naşterii Domnului, în mijlocul credincioşilor din parohia „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“ - Gara Veche, al cărei sfânt lăcaş este în construcţie. A urmat conferinţa de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ, în cadrul căreia pr. Ioan Cristian Loghin, de la parohia Itrineşti, a susţinut tema: „Bibliotecile parohiale, mijloc de misiune în parohii“. La sediul Protopopiatului Dorohoi a avut loc luni, 16 noiembrie 2009, şedinţa lunară cu preoţii, în cadrul căreia pr. Gabriel Fodor, de la parohia Popeni - George Enescu, a susţinut tema: „Postul şi iertarea“. După cum ne-a relatat pr. Stelian Ciurciun, protopop de Dorohoi, susţinerea temei despre post a fost urmată de dezbaterea unor probleme administrative.

PS Calinic Botoşăneanul aniversează astăzi 52 de ani

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, împlineşte astăzi vârsta de 52 de ani. Preasfinţia Sa s-a născut în Iaşi, la 18 noiembrie 1957. În luna martie a anului 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism. În perioada 1985-1989 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu. În 1986, la 14 mai, a fost hirotonit diacon, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de către fericitul întru adormire patriarhul Teoctist, iar la 15 august, în acelaşi an, a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Putna. În 1990, a fost numit de către PF Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, stareţ al Mănăstirii Râşca, iar în 1991, la 25 martie, a fost hirotonit întru arhiereu în Catedrala mitropolitană din Iaşi.

marți, 17 noiembrie 2009

Bucurie sfântă la târnosirea unei noi biserici în Protopopiatul Oneşti

Sute de credincioşi au participat duminică, 15 noiembrie 2009, la slujba de sfinţire a Bisericii „Sf. Nicolae“ din parohia Blaga, Protopopiatul Oneşti. Târnosirea sfântului lăcaş a fost oficiată de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, care a săvârşit apoi slujba Sfintei Liturghii, la finalul căreia pr. paroh Vasile Lăcătuşu a fost hirotesit iconom stavrofor.

Localitatea Blaga din comuna Dealul Morii, judeţul Bacău, este aşezată pe valea pârâului Blaga. Satul are trei biserici: „Adormirea Maicii Domnului“, „Sf. Arhangheli“ şi Biserica „Sf. Nicolae“, cea care a îmbrăcat în urmă cu două zile straie de sărbătoare. Credincioşii s-au bucurat de prezenţa, la acest eveniment solemn, a Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, care a târnosit lăcaşul de închinăciune. Un moment emoţionat pentru sătenii din Blaga şi din localităţile învecinate a fost cel în care Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului a rostit, în cadrul slujbei de sfinţire, cuvintele: „Lumina lui Hristos luminează tuturor“. Atunci, credincioşii au aprins, de la păstorul lor, precum în noaptea de Înviere, lumânările pe care le ţineau în mâini. Slujba Sfintei Liturghii a avut loc pe un podium special amenajat în curtea sfântului lăcaş şi a fost oficiată de PS Ioachim Băcăuanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte şi pr. Constantin Alupei, protoiereu al Protopopiatului Oneşti. Părintele paroh Vasile Lăcătuşu, cel care a coordonat lucrările la biserica sfinţită, a primit rangul de iconom stavrofor. PS Ioachim Băcăuanul a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţia Evangheliei din Duminica a XXV-a după Rusalii şi despre post, urmând ca la final să mulţumească oamenilor pentru prezenţa la slujba de sfinţire şi la Sfânta Liturghie.

„Credincioşii s-au implicat mult în organizarea sărbătorii de la biserica noastră“

Biserica „Sf. Nicolae“ a fost ridicată cu sprijinul Primăriei comunei Dealul Morii, pe locul unui vechi sfânt lăcaş construit între anii 1850-1861 de călugărul Luchian Strat. Arhitectura bisericii îmbină stilurile tradiţionale moldoveneşti. În perioada ce urmează, la acest lăcaş de închinăciune vor fi demarate lucrările de pictură în tehnica frescă. Deşi veniturile celor 260 de familii sunt reduse, credincioşii sprijină cum pot lucrările la biserica lor. „Pentru enoriaşii noştri, sfinţirea Bisericii «Sf. Nicolae» a fost un moment deosebit pentru că un astfel de eveniment nu s-a întâmplat de foarte mult timp. Credincioşii s-au implicat mult în organizarea sărbătorii de la biserica noastră, în primirea Preasfinţitului. Oamenii au aşezat la porţi mese cu flori, în semn de bucurie pentru evenimentul sfinţirii bisericii în care se vor ruga“, a spus pr. Lăcătuşu. În parohia Blaga se desfăşoară o bogată activitate pastoral-misionară şi social-filantropică. După ce a văzut ridicată biserica din zid, părintele paroh acordă acum şi mai mult timp construcţiei bisericii din sufletele credincioşilor, îndemnându-i pe fiecare în parte să fie un model pentru comunitate, prin faptele de zi cu zi.

Întrunirea preoţilor din Protopopiatul Botoşani

În sala de şedinţe a parohiei „Sf. Ioan Botezătorul“ din Botoşani a avut ieri întrunirea preoţilor din Protopopiatul Botoşani, prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Dimineaţă, Înalt Preasfinţia Sa a săvârşit slujba Sfintei Liturghii în Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“, înconjurat de un sobor de 16 preoţi şi diaconi, din care a făcut parte protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier în cadrul Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi pr. Lucian Leonte, protoiereu al Protopopiatului Botoşani. În cadrul acestei slujbe, Sergiu Gavriliu a fost hirotonit diacon. La finalul slujbei, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vorbit despre chemarea şi urmarea Mântuitorului Iisus Hristos, pornind de la modelul pe care îl reprezintă Sf. Ap. Matei, prăznuit ieri de Biserica Ortodoxă. „A te duce după Hristos, a-I asculta cuvântul înseamnă a-ţi deschide inima şi mintea spre un Domn, o credinţă, un Botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor“, a explicat IPS Teofan, care a mai spus credincioşilor prezenţi câteva cuvinte despre Postul Crăciunului. A urmat şedinţa preoţească cu tema: „Bibliotecile parohiale, mijloc de misiune în parohii“, prezentată de pr. Petru Fercal, de la parohia „Sf. Ioan Botezătorul“. De asemenea, în cadrul aceleiaşi întruniri, au mai fost abordate diferite probleme administrative.

Troiţă la Mogoşeşti, în cinstea eroilor

PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a sfinţit sâmbătă, 14 noiembrie 2009, o troiţă ridicată în parohia Mogoşeşeti, Protopopiatul Iaşi 2, în cinstea eroilor care au căzut la datorie în timpul celor două războaie mondiale şi în timpul Războiului pentru Independenţă. La slujba de sfinţire a troiţei, în dreptul căreia a fost amenajată o placă din marmură cu numele eroilor, a participat pr. Vilie Doroşincă, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 2, precum şi preoţii slujitori din Mogoşeşti. După slujba de binecuvântare a troiţei, a avut loc pomenirea eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă din comuna Mogoşeşti. La final, PS Calinic Botoşăneanul a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a explicat semnificaţia unei troiţe şi sensul hristologic al acesteia. „În satul Mogoşeşti sunt 25 de troiţe amenajate de către credincioşi. Oamenii le-au construit pentru a-şi aduce aminte de Dumnezeu şi pentru a-I mulţumi pentru binefacerile primite“, a spus pr. paroh Dumitru Puiu.

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, cinstit în mănăstirea pe care a păstorit-o

Biserica Ortodoxă l-a prăznuit ieri, 15 noiembrie 2009, în prima zi din Postul Naşterii Domnului, pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ. Cu acest prilej, Mănăstirea Neamţ şi-a serbat cel de-al treilea hram. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Biserica mare a Mănăstirii Neamţ, cu hramurile „Înălţarea Domnului“, „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ“, a îmbrăcat pentru a treia oară în acest an straie de sărbătoare. Clopotele uneia dintre cele mai vechi vetre monahale din ţinutul Neamţului i-a chemat pe călugări şi pelerini la rugăciune încă de sâmbătă seara, când a avut loc slujba Privegherii închinate celui care a reînnoit viaţa monahală din Moldova ultimei părţi de veac XVIII. Programul liturgic a continuat ieri-dimineaţă cu slujba Ceasurilor şi cu Acatistul Sfântului Cuvios. După ce şi-au întâmpinat Arhipăstorul, credincioşii s-au închinat la moaştele Sfântului Necunoscut, precum şi la mormântul Sfântului Paisie Velicicovski, din Biserica „Înălţarea Domnului“ a Mănăstirii Neamţ.

Modelul de sfinţenie al Sfântului Paisie

Credincioşii s-au rugat apoi în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de 15 preoţi şi diaconi din care a făcut parte şi protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier în cadrul Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi arhim. Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor. Răspunsurile la strană au fost date de elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, care au înfrumuseţat prin glasurile lor slujba arhierească oficiată ieri la una dintre cele mai reprezentative ctitorii ale Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. După slujba Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a XXV-a după Rusalii. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a explicat cum poate creştinul să fie viu, pornind de la răspunsul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a dat legiuitorului: „Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei fi viu“. „Pentru a-L mărturisi pe Hristos Domnul şi a vieţui în conformitate cu această mărturisire, Sf. Ap. Pavel ne spune că omul este chemat să aibă şapte lucruri: smerenie, blândeţe, îndelungă răbdare, îngăduinţă, iubire, unitate şi pace. Prin dobândirea acestor şapte veşminte, omul poate deveni fiinţă vie“, a explicat IPS Teofan, care a continuat făcând referire la viaţa „curată şi sfântă“ a Sfântului Paisie de la Neamţ. „Sfântul Paisie a întrunit într-o singură fiinţă pe rugătorul, postitorul, organizatorul de mănăstiri, traducătorul, scriitorul, propovăduitorul, duhovnicul“, a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Arhim. Benedict, stareţul Mănăstirii Neamţ, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan şi credincioşilor pentru prezenţă, amintind în acelaşi timp faptul că Sf. Paisie, deşi s-a născut în Ucraina de astăzi, „a căutat pe Dumnezeu mai întâi în ţinuturile Moldovei“, mulţi dintre ucenicii Sfântului Paisie fiind trecuţi, şi ei, în calendarul Bisericii noastre, ca urmare a vieţii lor sfinte.

Şedinţe preoţeşti şi vizite pastorale în Arhiepiscopia Iaşilor

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi astăzi 16 noiembrie 2009 Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ din Botoşani, iar apoi va prezida şedinţa preoţilor din Protopopiatul Botoşani. După-amiază, Înalt Preasfinţia Sa va face vizite pastorale pentru a aşeza sfântul antimis pe sfânta masă în parohiile „Înălţarea Domnului“ şi „Duminica Mare“, din Botoşani. Mâine, IPS Teofan va sluji la Biserica „Sf. Împ. Constantin şu Elena“ din Piatra Neamţ, după care va participa la întrunirea preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ.

Despre medicina creştină, într-o conferinţă ASCOR Iaşi

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi, în colaborare cu Societatea Studenţilor Medicinişti din Iaşi vor organiza astăzi, 16 noiembrie 2009 începând cu ora 19:00, conferinţa cu tema: „Vindecarea“. Invitatul acestei conferinţe, care va avea loc în Amfiteatrul „Marţian Cotrău“ din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi, va fi prof. univ. dr. Pavel Chirilă. „Cu acest prilej, va fi lansat volumul «Vindecarea», semnat de invitatul nostru, apărut la Editura «Christiana», anul acesta. Această carte este o pledoarie pentru conceptul de medicină creştină, pentru actul medical ca act eclezial. În Biserică există oameni de diferite vârste duhovniceşti: cei care sunt în curs de vindecare şi cei care s-au vindecat“, a declarat preşedintele ASCOR Iaşi, Marius Pavel.

sâmbătă, 14 noiembrie 2009

„Prin cuvânt ne exprimăm eul cel mai lăuntric“

Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza“ (UAIC) din Iaşi, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Cultură şi Primăria Iaşi, organizează, în perioada 13-14 noiembrie 2009, Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“. La deschiderea oficială care a avut loc ieri în Aula Magna „Mihai Eminescu“ a UAIC a participat şi Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“ a fost deschisă de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, care a susţinut o prelegere cu titlul „Litera ucide, Duhul dă viaţă (II Cor. 3, 6)“. „Cuvintele pe care le rostim la tot pasul au un trup al lor, care este forma lor exterioară, aspectul lor formal. Acest trup este important, deoarece prin acesta oamenii reuşesc să se înţeleagă. Fără formele cuvintelor nu am putea să transmitem nimic semenilor noştri, orice comunicare fiindu-ne astfel imposibilă. Este suficient să deschidem o carte într-o limbă pe care nu o putem pricepe pentru a realiza că şi formele cuvintelor sunt importante. Dar cuvintele au şi un suflet al lor, o realitate raţională, un aspect interior care participă la Logosul lui Dumnezeu. Capacitatea omului de a se exprima articulat şi coerent este percepută de către Părinţii Bisericii ca un dar al lui Dumnezeu. Aşadar, avem litera, adică trupul de sunete, expresii, intonaţii ale cuvântului, şi avem duhul, adică lăuntrul de înţeles al acestuia. Cele două trebuie să stea împreună. Pentru că nici un cuvânt care nu este exprimat corect şi care nu este animat de un înţeles lăuntric autentic nu poate să lege pe oameni între ei, şi pe toţi deopotrivă cu Dumnezeu. Litera ucide, dar Duhul dă viaţă“, a spus IPS Teofan, care a continuat prelegerea explicând sensurile cuvântului în viaţa oamenilor.

Cuvântul poate salva un suflet sau îl poate arunca în deznădejde

„Participarea la adâncul cuvintelor este, de fapt, o participare la viaţa Fiului lui Dumnezeu pogorât printre noi, pentru a ne învăţa şi că este important să cinstim pe Cuvântul prin cuvinte. Prezenţa lui Dumnezeu face ca trupul şi sufletul cuvintelor noastre să fie valorificate într-un sens autentic, ceea ce înseamnă că un cuvânt spus, rostit, gândit în prezenţa lui Dumnezeu este un cuvânt veritabil, un cuvânt responsabil. Din păcate, omul are această capacitate de a goli de înţeles cuvintele şi de a le orienta greşit. De aceea şi este responsabilizat: «Vă spun că pentru orice cuvânt deşert pe care-l vor rosti oamenii vor da socoteală în ziua Judecăţii» (Matei 12, 36). Într-o poezie, simplă în formă şi puternică prin duhul ei, Sfântul Ioan Iacob punea, la vremea aceea, semn de întrebare asupra utilităţii tuturor vorbirilor şi convorbirilor noastre cotidiene: Cuvântul înseamnă mult în viaţa noastră. Prin cuvânt ne exprimăm eul cel mai lăuntric, prin cuvânt poţi să bucuri pe cineva sau poţi întrista. Tot prin cuvânt poţi salva un suflet sau îl poţi arunca în deznădejde. Cuvântul îi poate apropia pe oameni, dar îi poate şi îndepărta. Sunt, de asemenea, cuvinte care distrug vieţi, precum sunt cuvinte care le creează“, a mai adăugat Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. A urmat comunicarea susţinută de pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif“ din Iaşi, cea a rectorului UAIC, Vasile Işan, precum şi ale altor invitaţi. Dezbaterile s-au desfăşurat, pe parcursul celor două zile, în cadrul secţiunilor: „Traducerea textului sacru“, „Retorica discursului religios“ şi „Literatura şi sacrul“.

Arhimandritul Teofil Părăian, omagiat într-o conferinţă ASCOR - Iaşi

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi a organizat joi, 12 noiembrie 2009, conferinţa cu tema: „Bucuriile credinţei - In memoriam, arhimandrit Teofil Părăian“. Invitatul conferinţei moderate de Silviu Cluci, coordonatorul Departamentului de credinţă-cultură al ASCOR Iaşi, a fost pr. prof. dr. Ioan Cristinel Teşu - disciplina Spiritualitate creştină, director de Departament în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Întâlnirea tinerilor ascoreni din această săptămână a avut loc în Amfiteatrul T3 din incinta rectoratului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“. „Aş dori să socotim întâlnirea noastră o rugăciune pentru părintele Teofil, în speranţa că Bunul Mântuitor îi va da răsplata ostenelilor sale, mult mai pronunţate, mai dificile decât ostenelile noastre, ale celor care avem vedere, care avem auz, care avem glas. Se cuvine ca fiecare dintre noi, atât timp cât mai avem duhovnici în mijlocul nostru, să încercăm să-i căutăm şi să le primim cu dragoste sfatul“, a spus pr. prof. dr. Ioan Cristinel Teşu, care şi-a continuat prelegerea prin a împărtăşi celor prezenţi câteva din experienţele trăite alături de marele duhovnic de la Sâmbăta de Sus. În încheierea conferinţei, pr. Teşu le-a transmis participanţilor să împlinească îndemnul părintelui Teofil de a propovădui binele şi bucuria.

vineri, 13 noiembrie 2009

„Organizatorii TOB nu-şi dezmint calităţile“ nici în cel de-al treilea an la Iaşi

La Centrul de Conferinţe „Providenţa“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a avut loc ieri, 12 noiembrie 2009, deschiderea oficială a Târgului internaţional de veşminte, icoane, cărţi şi Obiecte Bisericeşti (TOB). Începând cu ora 11:00 a avut loc o slujbă de binecuvântare pentru cei prezenţi. La târg, din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sunt prezente Librăriile mitropolitane „Sf. Cuv. Parascheva“, Editura Doxologia, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“ din Iaşi şi Grădiniţa „Buna Vestire“.

În cuvântul de bun venit, Andrei Epure, PR manager al TOB, a mulţumit expozanţilor şi vizitatorilor pentru prezenţă, invitându-i în acelaşi timp să participe la slujba de binecuvântare cu prilejul deschiderii oficiale a Târgului internaţional de veşminte, icoane, cărţi şi Obiecte Bisericeşti care a fost săvârşită de pr. Iulian Necula, consilier în Sectorul economic-financiar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi de pr. Ciprian Roată, directorul Librăriilor mitropolitane „Sf. Cuv. Parascheva“. La finalul slujbei, părintele Iulian Necula a transmis binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pentru ca activitatea din cadrul TOB să se desfăşoare spre folosul tuturor. „Parohiile din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au ocazia prin acest târg să să fie dotate cu obiecte de cult frumoase şi mai ales necesare. Credincioşii pot vedea aici ce înseamnă cultura religioasă care se manifestă prin obiectele de cult şi prin cartea religioasă“, a spus pr. Iulian Necula. A urmat cuvântul viceprimarului municipiului Iaşi, Romeo Olteanu, care a remarcat faptul că TOB este un semn al implicării Bisericii în mediul social, felicitându-i în acelaşi timp pe organizatori, „care nu-şi dezmint calităţile“.

Oferte din partea firmelor specializate

TOB este organizat a treia oară la Iaşi, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, şi îl are ca ocrotitor pe Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava. Librăriile mitropolitane „Sf. Cuv. Parascheva“ ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei au expus la acest târg podoabe bisericeşti, veşminte, obiecte de cult, artă bisericească, icoane, policandre, clopote, cărţi etc. De asemenea, a mai fost amenajat un stand al Grădiniţei „Buna Vestire“ a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi unul pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“. Aflată pentru prima dată în cadrul TOB, Mănăstirea Copou - Podgorii a expus spre vânzare veşminte preoţeşti. Preoţii sau credincioşii interesaţi pot analiza ofertele firmelor de turnătorie şi manufactură, ale atelierelor de icoane şi materiale pentru pictură sau ale celor care produc vitralii şi mozaicuri religioase. Sculptori de catapetesme şi de mobilier bisericesc, producători şi importatori de obiecte bisericeşti, precum şi constructori de lăcaşuri sfinte pot fi găsiţi în cadrul TOB. Târgul este organizat de Media Scai, agenţie de relaţii publice, publicitate şi management cultural, care împreună cu firma Atou din Grecia formează un consorţiu. Echipa Media Scai este formată din tineri specialişti în comunicare şi are ca scop promovarea şi susţinerea valorilor creştine. Media Scai, agenţie de comunicare, relaţii publice şi management cultural, organizează târguri şi expoziţii de specialitate şi evenimente şi se preocupă şi de relaţii publice (PR) pentru mediul bisericesc, cum ar fi broşuri, CD-uri, fotografii, pliante, reclame, cărţi de vizită.

Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“

Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza“ (UAIC) din Iaşi, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Cultură şi Primăria Iaşi, organizează în perioada 13-14 noiembrie 2009 Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“. Deschiderea conferinţei va avea loc astăzi, începând cu ora 10:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu“ a UAIC. Cu această ocazie, vor susţine alocuţiuni Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif“ din Iaşi, precum şi alţi invitaţi. Dezbaterile vor continua, în fiecare din cele două zile, în cadrul secţiunilor „Traducerea textului sacru“, „Retorica discursului religios“ şi „Literatura şi sacrul“. La lucrări vor participa peste 50 de invitaţi de la diverse instituţii de cultură, educaţie şi cercetare din Iaşi şi din ţară.

Întrunirea preoţilor din Protopopiatele Târgu Neamţ şi Ceahlău

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a prezidat ieri şedinţa preoţilor din Protopopiatul Târgu Neamţ. Tema conferinţei - „Bibliotecile parohiale, mijloc de misiune în parohii“ - a fost susţinută de pr. Bogdan Ailenei. Dimineaţă a avut loc slujba Sfintei Liturghii în parohia Brusturi, oficiată de IPS Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Preoţii din cadrul Protopopiatului Ceahlău s-au întrunit ieri în şedinţă lunară. Tema întrunirii a fost „Scaunul de spovedanie, mijloc de pastoraţie individuală“ şi a fost susţinută de pr. Ioan Irina, de la parohia Bistricioara - Ceahlău. „Subiectul a fost foarte bine documentat, iar preoţii s-au înscris la cuvânt, mai ales că suntem în perioada pregătitoare a postului. Părintele a atins toate punctele principale în ceea ce priveşte rostul Spovedaniei, misiunea preotului în Spovedanie, canonul care trebuie dat. S-a mai discutat despre intabulările terenurilor. O parte din parohii au procesele pe rol, iar altele aşteaptă pronunţarea definitivă, în timp ce doar trei parohii urmează să depună dosarele. S-a mai prezentat situaţia inventarelor la parohii şi s-a discutat despre prevenirea incendiilor“, a spus pr. Mihai Damian, protoiereu al Protopopiatului Ceahlău.

joi, 12 noiembrie 2009

Sărbătoare la Biserica „Sfântul Mina“ din Iaşi

Biserica „Sf. M. Mc. Mina“ din cartierul ieşean Păcurari şi-a cinstit ieri ocrotitorul. Enoriaşii din parohie, dar şi din alte zone ale Iaşului au participat în număr mare la slujba Vecerniei unită cu Litia, care a avut loc marţi seara, şi la slujba Sfintei Liturghii, din ziua de hram. Din anul 2008, sfântul lăcaş adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Mina.

Una dintre cele mai vechi biserici din Iaşi închinate Sfântului Mina şi-a serbat ieri hramul. Programul liturgic dedicat acestei sărbători a început marţi seara, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, la care au participat 20 de preoţi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. La final, un grup de copii de la Şcoala „Ion Creangă“, aflată în perimetrul parohiei, a susţinut un concert de cântece religioase. Pr. paroh Constantin Prodan i-a felicitat pe elevi, numindu-i „icoană vie a parohiei“.

Ieri-dimineaţă a avut loc slujba Utreniei, a Acatistului, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru cei adormiţi. Sfântul lăcaş a îmbrăcat straie de sărbătoare. Catapeteasma împodobită cu flori şi icoanele pictate în stil bizantin îi îndemnau pe oameni să lepede grija cea lumească pentru a se lăsa cuprinşi de duhul rugăciunii. Icoana Sfântului Mina, ce cuprinde şi o părticică din cinstitele sale moaşte, strălucea mai frumos ca oricând. Sfânta Liturghie, oficiată de pr. Dumitru Păduraru, misionar la Biserica „Sf. Atanasie şi Chiril“ din Iaşi, a avut loc într-o atmosferă duhovnicească, credincioşii rugându-se cu smerenie lui Dumnezeu ca, prin rugăciunile Sfântului Mina, să fie izbăviţi de primejdii şi să primească sănătate. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. Dumitru Păduraru, care a vorbit despre viaţa Sfântului Mina şi despre semnificaţiile Evangheliei citite ieri. „Sărbătoarea Sfântului Mina este sărbătoarea dumneavoastră, nu este doar a Bisericii, pentru că dumneavoastră formaţi Biserica. Sfântul Mina călătoreşte prin casa fiecărui credincios din această parohie şi îl binecuvintează. El vă încurajează, vă îmbărbătează, el este cel care vă ocroteşte cu rugăciunile sale pe care le duce în faţa lui Dumnezeu“, a spus pr. Dumitru Păduraru, care a mai adăugat că prezenţa credincioşilor în Sfânta Biserică reprezintă o mărturisire a credinţei.

A urmat cuvântul pr. Vasile Irina, slujitor la Biserica „Sf. M. Mc. Mina“, care a asemănat sărbătoarea de hram a unei biserici cu marile sărbători împărăteşti de peste an.

Sfânt lăcaş donat de comunitatea germană

Biserica „Sf. M. Mc. Mina“ a fost ctitorită în anul 1812 de fiul generalului rus Jochan Gheorg von Städter (1751-1812), pentru a veni în ajutorul comunităţii germane, dar şi pentru a păstra vie memoria tatălui său. Din anul 1945, pentru a fi salvată de furia postbelică de distrugere a ceea ce fusese german, comunitatea luterană cedează biserica parohiei ortodoxe. La început a fost înfiinţată pe lângă acest sfânt lăcaş parohia Toma Cozma II, iar apoi s-a numit parohia „Sf. Mina“. Pentru că ortodocşii începuseră să se roage în această biserică, ruşii nu au mai îndrăznit să o dărâme. „Prin dialogul dintre cele două comunităţi a fost salvată această biserică, unde se înalţă rugăciuni către Dumnezeu şi acum. Chiar astăzi (n.r. - ieri) au venit membrii comunităţii luterane pentru a vizita biserica şi pentru a vedea lucrările de înfrumuseţare care au fost realizate anul acesta. Au fost încântaţi pentru că au găsit o biserică frumoasă, curată, îngrijită. Am stabilit cu membrii comunităţii luterane să punem o plăcuţă comemorativă, în română şi germană, care să cuprindă un scurt istoric“, a spus pr. paroh Constantin Prodan. De când este casa de rugăciune a credincioşilor ortodocşi, lăcaşul de cult a fost cuprins într-un amplu proces de restaurare: schimbarea acoperişului, refacerea tencuielilor interioare şi exterioare, schimbarea plafonului şi a pardoselii, pictarea interioară, dotarea cu catapeteasmă. Părintele paroh, sprijinit şi de pr. Bogdan Ţifrea, slujitor la acest sfânt lăcaş, intenţionează ca, după dobândirea actelor pentru terenul bisericii, să demareze lucrările de construcţie pentru un complex parohial.

Parintele Vasile Irina

Conferinţă ASCOR Iaşi dedicată arhim. Teofil Părăianu

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) - filiala Iaşi va organiza asazi, începând cu ora 19:00, conferinţa cu tema: „Bucuriile credinţei - In memoriam, arhimandrit Teofil Părăianu“. Invitatul conferinţei, ce va avea loc în Amfiteatrul T3 din incinta rectoratului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“, va fi pr. prof. dr. Ioan Cristinel Teşu - disciplina Spiritualitate creştină, director de Departament în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Apropiat al părintelui Teofil, invitatul ASCOR Iaşi din această săptămână va împărtăşi studenţilor câteva dintre amintirile legate de „duhovnicul bucuriei“.

TOB-ul revine de astăzi la Iaşi

În perioada 12-14 noiembrie 2009, la Centrul de Conferinţe „Providenţa“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei va avea loc Târgul internaţional de veşminte, icoane, cărţi şi Obiecte Bisericeşti (TOB). Deschiderea oficială a târgului va avea loc astăzi, începând cu ora 11:00, fiind invitaţi să participe toţi ierarhii din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Programul de vizitare este între orele 10:00-18:00, iar intrarea este liberă. TOB este organizat a treia oară la Iaşi, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, şi îl are ca ocrotitor pe Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava. Vor fi expuse veşminte, icoane, clopote şi candelabre, catapetesme şi scaune arhiereşti, carte şi revistă creştină etc. din Germania, Grecia, Bielorusia, Ucraina şi România. Atelierele de veşminte expun îmbrăcăminte completă pentru episcop şi preot, care au încorporate broderii cu 96 de culori pe cm2. Din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei participă Librăriile TRINITAS, Editura Doxologia şi Grădiniţa „Buna Vestire“.

Conferinţa preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2

La Centrul de Conferinţe „Providenţa“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a avut loc ieri întrunirea preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2, care a fost prezidată de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Tema conferinţei - „Bibliotecile parohiale, mijloc de misiune în parohii“ - a fost susţinută de pr. Matei Coruga de la Biserica „Sf. Vasile“ din Tătăraşi. Întrunirea preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2 a fost precedată de Sfânta Liturghie, săvârşită de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei la biserica cu hramurile „Sf. Ap. Andrei“ şi „Sf. M. Mc. Mina“ din Iaşi. La finalul slujbei săvârşite în sfântul lăcaş ce adăposteşte o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mina, Înalt Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesurile duhovniceşti ale Evangheliei citite în cadrul Sfintei Liturghii, punctând mesajul pe care aceasta îl transmite. „Pentru a-L avea pe Hristos ţintă, trebuie să-L mărturiseşti şi să nu te lepezi de Dânsul, adică să ai în duh de smerenie, curaj mărturisitor al adevărului şi al dreptei credinţe“, a spus IPS Teofan.

miercuri, 11 noiembrie 2009

Sfântul Mina, cinstit în bisericile pe care le ocroteşte

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Mina. Mai multe lăcaşuri de închinăciune parohiale, schituri şi mănăstiri din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei poartă acest hram. La Biserica „Sf. M. Mc. Mina“ din Piatra Neamţ au fost aduse spre închinare moaştele Sf. Epictet şi Astion de la Catedrala arhiepiscopală din Constanţa, iar în parohia Tulbureni din Protopopiatul Botoşani au fost sfinţite aseară casa socială şi casa mortuară.

Biserica „Sf. M. Mc. Mina“ din cartierul ieşean Păcurari, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 1, îşi cinsteşte astăzi ocrotitorul. Programul liturgic dedicat acestui eveniment a început aseară cu slujba Vecerniei unită cu Litia. Astăzi va avea loc slujba Utreniei, a Acatistului şi Sfânta Liturghie, iar la final vor fi pomeniţi ctitorii sfântului lăcaş în cadrul slujbei Parastasului. Sărbătoare va fi astăzi şi la biserica cu hramurile „Sf. Ap. Andrei“ şi „Sf. M. Mc. Mina“ din cartierul ieşean Podu-Roş, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 2. Slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită de către Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care va prezida apoi şedinţa preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2, ce va avea loc la Centrul de Conferinţe „Providenţa“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. După slujba Vecerniei unită cu Litia de la biserica parohiei Tulbureni, Protopopiatul Botoşani, de aseară, a avut loc sfinţirea casei sociale şi a casei mortuare construite după standarde europene. După cum ne-a relatat pr. paroh Ovidiu Mărgineanu, lucrările au început acum şase ani, pe o suprafaţă de peste 270 de metri pătraţi. „Cel mai mare sprijin l-am avut din partea Firmei «Victor Construct» din Botoşani, Primăriei Municipiului Botoşani, dar am fost ajutaţi şi de credincioşii din parohie şi din oraşul Botoşani“, a spus pr. Mărgineanu, care a mai adăugat faptul că, astăzi, credincioşii sunt aşteptaţi să participe la slujba Utreniei, a Sfântei Liturghii şi, apoi, la slujba de pomenire pentru cei adormiţi.

Pelerinaj cu moaştele Sfinţilor Epictet şi Astion la Piatra Neamţ

Credincioşii din municipiul Piatra Neamţ se închină, începând de ieri, moaştelor Sfinţilor Epictet şi Astion, aduse la Biserica „Sf. M. Mc. Mina“ de la Catedrala arhiepiscopală din Constanţa, cu binecuvântarea IPS Teofan şi a IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Sfântul lăcaş închinat ocrotitorului celor păgubiţi se află într-un stadiu avansat de construcţie, anul acesta efectuându-se lucrări de peste 4 miliarde de lei. „Programul liturgic cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş a început aseară cu slujba Veceniei unită cu Litia, care a fost urmată de o agapă frăţească. Astăzi va avea loc slujba Utreniei, Acatistul Sfântului Mina şi Sfânta Liturghie“, a afirmat pr. paroh Gheorghe Puşcălău. Biserica „Sf. M. Mc. Mina“ din Bârlad este, şi ea, astăzi, în straie de sărbătoare. Sfântul lăcaş a fost ridicat în anul 1856 de către enoriaşii acestei parohii, sub îndrumarea pr. Ioan Ghinea. În anul 1905 a fost pictată în ulei, iar în anul 1938 pictura a fost restaurată. În urma cutremurului din 1992, tencuiala interioară a fost înlocuită, sfântul lăcaş fiind pictat din nou, în tehnica frescă. Hram va fi astăzi şi la Schitul „Sf. M. Mc. Mina“ al Mănăstirii Sihăstria, la Schitul „Sf. M. Mc. Mina“ al Mănăstirii Nechit din judeţul Neamţ şi la Mănăstirea „Sf. M. Mc. Mina“ - Roşiori, din judeţul Suceava. Aşa cum este rânduiala în mănăstiri, programul liturgic a început aseară cu slujba Privegherii a Sfântului Mina şi va continua astăzi cu slujba Ceasurilor, a Sfintei Liturghii şi a Parastasului.

Conferinţe preoţeşti în trei protopopiate din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a prezidat ieri şedinţa preoţilor din Protopopiatul Iaşi 1. Slujba Sfintei Liturghii a avut loc în Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe“ - vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi. Tema întrunirii care a avut loc în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului Eparhial Iaşi a fost „Bibliotecile parohiale, mijloc de misiune în parohii“ şi a fost susţinută de pr. Mihai Andi Iordăchescu de la parohia Ezăreni. După susţinerea referatului, IPS Teofan a făcut câteva completări cu privire la tema susţinută, prezentând paşii pe care preoţii trebuie să-i urmeze pentru realizarea unei biblioteci pentru credincioşii din parohii.

IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a prezidat ieri conferinţa preoţilor din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc. Tema întrunirii, „Pastoraţia tinerilor“, a fost prezentată de pr. prof. dr. Mihai Valică de la parohia „Sf. Treime“ din Vatra Dornei. „Expunerea părintelui a fost realizată prin videoproiector, fiind foarte bine documentată. La conferinţă a mai fost prezent pr. Gheorghe Hoştiuc, inspector în cadrul Sectorului Învăţământ religios al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care a vorbit despre derularea Proiectului «Hristos împărtăşit copiilor» în parohii“, a declarat pr. Aurel Goraş, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a prezidat ieri conferinţa de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Bacău Nord. Tema întrunirii a fost „Contabilitatea bisericească în lumina noilor exigenţe financiare“. După cum ne-a informat pr. Constantin Gherasim, consilier pe probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, PS Ioachim Băcăuanul a abordat şi alte probleme legate de activitatea social-misionară, pastorală şi filantropică din parohiile Protopopiatului Bacău Nord.

Sfinţii Arhangheli l-au luat în ceruri pe părintele Mihai Mocanu

Duminică, 8 noiembrie 2009, de prăznuirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, s-a mutat la Domnul vrednicul de pomenire preot Mihai Mocanu, slujitor devotat al altarului Bisericii lui Hristos, al culturii teologice şi al sufletelor credincioşilor încredinţaţi lui spre păstorire. De ziua sa onomastică, de hramul bisericii pe care a slujit-o timp de 29 de ani, Hristos Domnul l-a chemat la El de pe patul suferinţei.

Părintele Mihai Mocanu s-a născut la 6 august 1938, în satul Cogeasca, judeţul Iaşi. A absolvit Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ, iar în anul 1964 a fost licenţiat al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Pentru o perioadă scurtă de timp, a fost profesor de istorie în comuna Dobrovăţ din judeţul Iaşi şi ghid la Mănăstirea Humor din judeţul Suceava. În anul 1967, după căsătorie, a fost hirotonit pe seama parohiei Humoreni din judeţul Suceava, iar în anul 1975 este transferat la parohia Hărmăneştii Vechi, Protopopiatul Paşcani, devenind şi preot misionar în cadrul protopopiatului. În anul 1976 este numit protoiereu al Protopopiatul Paşcani, funcţie pe care o ocupă până în anul 1990. Din 1980 este transferat la parohia „Sf. Voievozi“ din Paşcani, de unde se pensionează în anul 2004.

Ca preot paroh şi protopop s-a dovedit un slujitor cu timp şi fără timp în ogorul Bisericii lui Hristos şi al inimilor credincioşilor. Laborioasa, dinamica şi eficienta activitate pastoral-misionară, cultural-spirituală, umanitară şi gospodărească se reflectă astăzi din urmele lăsate pe oriunde şi-a purtat paşii. Autoritar şi blând, exigent şi iertător, a îndemnat totdeauna pe preoţi la împlinirea datoriei sacerdotale printr-o permanentă pregătire teologică, culturală şi duhovnicească. Ostenelile sale în domeniul scrisului teologic şi cultural au văzut lumina tiparului într-o alcătuire intitulată „Omul - un adânc din adâncul lui Dumnezeu“, apărută la Editura Moldopress din Paşcani, şi în lucrarea „Pe urmele arhim. Isaia Teodorescu (Popa Duhu), învăţătorul lui Ion Creangă“, apărută la Editura Golia în anul 2005.

Părintele Mihai Mocanu a fost cel mai dârz apărător al mitropolitului Visarion Puiu. El a fost promotorul campaniei de reabilitare a mitropolitului păşcănean, printr-o neobosită activitate de documentare şi publicistică. Scrierile sale au constituit temelia numeroaselor lucrări de specialitate despre viaţa şi activitatea mitropolitului Visarion Puiu, scrise de istorici şi documentarişti. Slujba de înmormântare va avea loc mâine, 12 noiembrie 2009, începând cu ora 10:30, la Biserica „Sf. Arhangheli“ din Paşcani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

marți, 10 noiembrie 2009

„Dorim să zidim această catedrală în sufletele tuturor credincioşilor“

Biserica Ortodoxă l-a prăznuit ieri pe Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul. Cu acest prilej, biserica din cartierul ieşean Alexandru cel Bun, impunătoare ca o catedrală, închinată Sfântului din Eghina (Grecia), şi-a serbat hramul. La acest eveniment au participat peste 3.000 de credincioşi din Iaşi, dar şi din alte judeţe ale Moldovei.

Biserica cu hramurile „Sf. Nectarie“, „Naşterea Maicii Domnului“ şi „Sf. Ilie Tesviteanul“, Protopopiatul Iaşi 1, şi-a cinstit ieri unul dintre ocrotitori. Duminică, 8 noiembrie 2009, începând cu ora 16:00, a avut loc un concert de muzică religioasă susţinut de Corul Academic „Gavriil Musicescu“ al Filarmonicii de Stat „Moldova“, dirijat de maestrul Doru Morariu. A urmat slujba Vecerniei unită cu Litia, la finalul căreia pr. Gabriel Coroamă de la parohia Breazu, profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“ din Iaşi, a ţinut un cuvânt de învăţătură. Răspunsurile la strană, atât la Vecernie cât şi la Utrenia din ziua hramului, au fost date de grupul psaltic al Bisericii „Sf. Nectarie“, dirijat de Daniel Popa. Credincioşii, veniţi să-l cinstească în mod deosebit de ziua lui pe Sfântul vindecător de cancer, s-au aşezat la rând pentru a se închina cinstitelor moaşte, aflate în acest sfânt lăcaş de trei ani. Veniţi de departe, purtând în mâini flori, lumânări, pomelnice, pelerinii nu-şi puteau stăpâni lacrimile în momentul în care sărutau racla ce adăposteşte moaştele Sfântului Nectarie. Unii au venit să-i mulţumească, alţii să-i ceară ajutorul, atât cei mari cât şi cei mici.

Mai mulţi copii cu numele Nectarie sau Nectaria

După slujba Utreniei, soborul de 16 preoţi s-a îndreptat către baldachinul Sfântului, unde s-a oficiat slujba Acatistului. În timpul Sfintei Liturghii oficiate de pr. Ionel Darie, de la Biserica „Sf. Parascheva“ din Vaslui, credincioşii care au trecut pe la moaştele Sfântului au fost miruiţi şi binecuvântaţi de preoţii slujitori. Răspunsurile la strană au fost date de corala Bisericii „Sf. Nectarie“, dirijată de Ana Dumitru. Cuvântul de învăţătură a fost ţinut de pr. Nicolae Dorneanu de la parohia „Sf. Mahramă“ şi „Sf. Martiri Brâncoveni“, Protopopiatul Iaşi 2, care a vorbit despre rugăciunile pe care Sf. Nectarie le înalţă pentru oameni la Dumnezeu şi despre minunile pe care Sfântul le-a săvârşit încă de când a fost sfinţit locul pentru actuala biserică din cartierul Alexandru cel Bun. La final, pr. paroh Petrică Lehaci a amintit faptul că, după aducerea moaştelor Sfântului Nectarie la Iaşi, mulţi dintre prunci au fost botezaţi cu numele Nectarie sau Nectaria. De asemenea, pr. paroh a reamintit celor prezenţi minunea prin care moaştele Sfântului Nectarie au ajuns la Iaşi. Sărbătoarea de la Biserica „Sf. Nectarie“ s-a încheiat aseară cu slujba Sfântului Maslu oficiată de un sobor impresionant de preoţi, în prezenţa a sute de credincioşi.

Lucrările de pictură, în desfăşurare

În ultimul an, la Biserica „Sf. Nectarie“ din Iaşi au continuat lucrările de pictură în tehnica frescă, în prezent fiind finalizată în proporţie de 80% pictura în sfântul altar. S-au mai realizat lucrări din piatră la treptele şi soclul bisericii. De asemenea, în balconul de la intrarea în sfântul lăcaş, s-a pictat în mozaic, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi sub îndrumarea PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, scena Naşterii Maicii Domnului, Sf. Nectarie şi Sf. Ioan Rusul. „Sunt foarte mulţi credincioşi care au o deosebită evlavie atât la Sf. Nectarie, cât şi la Sf. Ioan Rusul, atât de cunoscut nu numai în Grecia, ci în toată lumea. Dorim să accentuăm partea duhovnicească, să zidim această catedrală în sufletele tuturor credincioşilor. De-a lungul celor trei ani de când moaştele Sfântului Nectarie se află la Iaşi, s-au întâmplat multe minuni atât la biserica noastră, cât şi în viaţa multor credincioşi, care mulţumesc şi astăzi pentru binefacerile primite“, a spus pr. paroh Petrică Lehaci.