joi, 31 octombrie 2013

Ctitoria voievodală din Aroneanu va fi restaurată - 17 octombrie 2013

Biserica parohiei Aroneanu, Protopopiatul Iaşi 2, va fi reabilitată prin fonduri europene. Lansarea proiectului de restaurare şi consolidare a avut loc marţi, 15 octombrie 2013, în aşezământul social al parohiei, în prezenţa autorităţilor judeţene şi locale, precum şi a numeroşi enoriaşi din parohie. Proiectul va avea o durată de 22 de luni şi va consta în realizarea unor lucrări interioare şi exterioare, precum şi în ridicarea unor clădiri necesare ansamblului parohial, care au rolul de a pune în valoare monumentul istoric. 
 
În parohia Aroneanu a avut loc marţi, 15 octombrie 2013, lansarea proiectului „Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica «Sfântul Nicolae» - Aroneanu“, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul de Intervenţie 5.1. - „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe“. În debutul evenimentului, moderat de Cristian Matache, managerul de proiect, Benone Moruzi, primarul comunei Aroneanu, a amintit de problemele întâmpinate de-a lungul anilor în demersurile întreprinse pentru accesarea fondurilor necesare reabilitării Bisericii „Sfântul Nicolae“. De asemenea, primarul Benone Moruzi a menţionat partenerii care au avut un rol deosebit în obţinerea finanţării. 

„Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la acest moment“

Părintele paroh Ovidiu Buzenchi a explicat că din anul 2000 a fost conceput un proiect prin care să se intervină cu reparaţii capitale la Biserica „Sfântul Nicolae“. La acea vreme, problema cea mai acută era la turla bisericii. „Reuşind să înlocuim turla, a trebuit să înlocuim şi acoperişul, coborând cu lucrările spre pereţii bisericii şi ajungând până la momentul în care s-a început pictura interioară. Tot ce s-a făcut până în acel moment a fost în mare parte contribuţia parohiei. În momentul în care resursele s-au terminat, trebuia să găsim pe altcineva care să ne ajute. Din 2007 s-a ivit oportunitatea de a scrie un proiect cu finanţare europeană. Atunci ne-am dat seama că 98% din credite erau nerambursabile, cei 2% ramaşi fiind suportaţi de Primăria Aroneanu, cu care am încheiat un parteneriat. Acest proiect nu a fost simplu, fiind nevoie de multă răbdare şi multă nădejde. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la acest moment. Aş dori să mulţumesc membrilor consiliului parohial, care au fost alături de noi şi care ne-au dat curajul şi încrederea că vom ajunge la final aşa cum ne-am propus. De asemenea, mulţumim Primăriei Aroneanu şi consilierilor locali care s-au angajat să plătească cei 2%, dar şi celelalte sume care sunt neeligibile şi care vor trebui să vină din partea comunităţii“, a spus părintele paroh Ovidiu Buzenchi. În continuare au susţinut discursuri conf. dr. ing. Ionel Gosav, care a realizat proiectul de execuţie pentru reabilitarea şi consolidarea sfântului lăcaş, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Victor Chirilă, şi senatorul Mihaela Popa. 

Tehnică deosebită la elementele decorative exterioare

Biserica „Sfântul Nicolae“ a fost ridicată în anul 1594 de către domnitorul Aron Vodă (1591-1592, 1594-1595) în localitatea Aroneanu, judeţul Iaşi. Fiind ultima ctitorie voievodală a unui domnitor din neamul Muşatinilor, acest monument istoric este de o valoare inestimabilă atât la nivel local, cât şi naţional. Biserica „Sfântul Nicoale“ din comuna Aroneanu prezintă interes din perspectivă artistică atât prin proporţiile sale armonioase, cât şi prin originalul decor exterior, unice în istoria artei medievale româneşti. Pereţii exteriori sunt decoraţi cu elemente de ceramică (teracote) smălţuite de culoare verde cu reflexe albăstrui, de forma unor stele cu şase colţuri, a frunzelor de stejar, a vârfurilor de lance şi a discurilor circulare, descriind motive geometrice complicate şi fiind folosită o tehnică aparte. Teracotele sunt incizate în tencuială. Acest decor realizat în relief (astăzi dispărut) este considerat ca fiind o posibilă sursă de inspiraţie pentru broderia în piatră de pe faţada Bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Iaşi şi a Mănăstirii Dragomirna din judeţul Suceava. De asemenea, lăcaşul de cult constituie un punct de atracţie pentru turiştii care vizitează municipiul Iaşi. Perspectiva restaurării acestui sfânt lăcaş constituie o premisă favorabilă pentru o promovare ulterioară mai accentuată a acestui monument în regiunea turistică a municipiului Iaşi. Pentru o susţinere adecvată din punct de vedere financiar a iniţiativei de promovare a acestui obiectiv de patrimoniu, parohia Aroneanu a încheiat un parteneriat cu Consiliul Local al comunei Aroneanu. În acest fel, costurile de promovare vor fi suportate în parteneriat de către cele două instituţii, de rezultatele acestei campanii beneficiind, de asemenea, întreaga comunitate din localitatea Aroneanu.

Impuls pentru activităţi turistice

Proiectul de restaurare şi reabilitare a bisericii din Aroneanu, în valoare de două milioane de euro, reprezintă o prioritate şi o etapă firească în acest proces de intensificare a activităţii turistice în comuna Aroneanu şi în întreaga zonă periurbană a municipiului Iaşi. Implementarea acestui proiect este justificată aşadar în primul rând de starea de degradare în care se află în prezent Biserica „Sfântul Nicolae“ din comuna Aroneanu. Proiectul va cuprinde următoarele lucrări: 
 
- restaurarea spaţiilor interioare şi a faţadelor exterioare ale clădirii monument istoric Biserica „Sfântul Nicolae“ - Aroneanu, cu respectarea standardelor privind siguranţa şi protecţia contra incendiilor şi a standardelor privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădirile publice;
 
- consolidarea elementelor structurale ale clădirii monument istoric Biserica „Sfântul Nicolae“ - Aroneanu, în conformitate cu normele în vigoare privind siguranţa clădirilor publice;
 
- restaurarea picturilor, frescelor şi a componentelor artistice, interioare şi exterioare ale clădirii, cu respectarea trăsăturilor arhitectonice ale construcţiei originale;
 
- reabilitarea instalaţiilor electrice, sanitare şi dotarea clădirii monument istoric Aroneanu cu echipamentele şi instalaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
 
- promovarea valorii religios-culturale şi a potenţialului turistic al clădirii monument istoric Aroneanu, prin integrarea sa în circuitul cultural-artistic din regiunea Nord-Est;
 
- promovarea activităţilor şi rezultatelor proiectului prin intermediul unor acţiuni de informare şi publicitate;
 
- îmbunătăţirea gradului de atractivitate turistică a localităţii Aroneanu şi implicit a regiunii Nord-Est, prin atragerea turiştilor;
 
- creşterea cu 100% a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu restaurat, de la 2.000 în prezent la peste 4.000 persoane anual;
 
- contribuţia la consolidarea şi promovarea identităţii istorice şi culturale a localităţii Aroneanu;
 
- extinderea sezonului turistic prin diversificare ofertei turistice în localitatea Aroneanu şi implicit în zona periurbană a municipiului Iaşi. 
 
Biserica din Aroneanu este inclusă în circuitul public încă de la finalizarea construcţiei acesteia, în anul 1594. Întrucât este vorba despre o biserică în cadrul căreia se oficiază şi în prezent serviciile religioase pentru locuitorii comunei Aroneanu, acest edificiu este în permanenţă deschis şi poate fi vizitat de către public. În general, vizitatorii fac parte atât din rândul locuitorilor comunei Aroneanu şi al localităţilor învecinate, dar mai ales sunt persoane care vizitează municipiul Iaşi şi care sunt interesate de obiectivele de interes turistic din această zonă. Din acest motiv, restaurarea şi valorificarea potenţialului turistic al acestui obiectiv vor constitui un impuls pentru toată gama de activităţi turistice din regiunea comunei Aroneanu şi a municipiului Iaşi. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni. Această perioadă constituie intervalul dintre data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.

Agenda creştinului - joi, 31 octombrie 2013

Radio

- Radio Trinitas va difuza joi, 31 octombrie 2013, de la ora 13:00 la ora 14:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei. Ascultătorii vor putea audia noutăţi din actualitatea religioasă şi socială din Moldova;
- Radio România Actualităţi va difuza joi, 31 octombrie 2013, de la ora 20:30 emisiunea "Actualitatea credinţei".

TV

- Intermedia TV din Suceava va difuza sâmbătă, 2 noiembrie 2013, de la ora 13:00, emisiunea „Cerul dintre noi“ a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, realizată de Doina Ciobanu. Emisiunea va fi dedicată evenimentelor religioase care s-au desfăşurat în ultima săptămână în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor;
- TV Plus Suceava va difuza în reluare duminică, 3 noiembrie, de la ora 14:00, emisiunea "Iubi-Te-Voi Doamne", realizată de pr. Justinian Cojocar.

Conferinţe

- În Sala Studium a Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi va avea loc joi, 31 octombrie 2013, de la ora 12:00, conferinţa "Probleme bioetice contemporane şi Biserica Ortodoxă". Prelegerea va fi susţinută de IPS Nicolae, Mitropolit de Mesogias şi Lavreotiki;
- În Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi va avea loc joi, 31 octombrie 2013, de la ora 18:30, conferinţa "Cum (re)devenim tineri?". Prelegerea va fi susţinută de IPS Nicolae, Mitropolit de Mesogias şi Lavreotiki.

Simpozion

- Parohia "Sfântul Nectarie" din Iaşi organizează în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 2013, "Zilele Sfântul Nectarie".

Sfinţire de biserică

- Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sfinţi duminică, 3 noiembrie 2013, Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din parohia Toşorog-Bicazu Ardelean, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

Workshop

În Sala de consiliu a Universităţii "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi va avea loc joi, 31 octombrie 2013, workshopul cu tema "Consolidarea şi promovarea de valori şi principii în sistemul de asistenta socială". (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Cartea audio „Ştefan Bănulescu. O voce pentru fonoteca de aur“, lansată la Iaşi

În Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi a avut loc duminică, 27 octombrie 2013, lansarea cărţii audio „Ştefan Bănulescu. O voce pentru fonoteca de aur“. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul Târgului de Carte BOOKFEST, la care a participat şi Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. 
 
Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a lansat duminică, 27 octombrie, la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi, cartea audio „Ştefan Bănulescu. O voce pentru fonoteca de aur“. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa unui public numeros care a dorit să afle cât mai multe amănunte despre scriitorul Ştefan Bănulescu şi despre cartea audio lansată. Cătălin Jeckel, directorul Editurii Doxologia, a menţionat câteva caracteristici ale cărţii audio „Ştefan Bănulescu. O voce pentru fonoteca de aur“, apoi i-a prezentat pe scriitorii Emil Brumaru şi Grigore Elisei, care au vorbit despre frumuseţea operei lui Ştefan Bănulescu. Emil Brumaru a povestit câteva dintre amintirile care îl leagă de scriitorul Ştefan Bănulescu. „Ştefan Bănulescu era un om foarte generos cu cei pe care îi primea. Înainte de a fi redactor-şef la revista literară «Luceafărul» (1968-1971), a luat premiul Uniunii Scriitorilor pentru debutul cu volumul «Versuri», care stătuse în jur de trei ani la Editura Albatros. După ce a luat acest premiu, m-a sunat şi era foarte emoţionat. Am văzut deseori cum cei din jurul lui comunicau între ei, însă Bănulescu tăcea. Era foarte sufletist şi generos. Îmi aduc aminte că mi-a publicat trei poezii pe prima pagină a revistei «Luceafărul». În anii ce au urmat a publicat poezii ale multor scriitori cunoscuţi din ţara noastră“, a spus scriitorul Emil Brumaru. A urmat un scurt cuvânt al scriitorului Grigore Elisei, care a mărturisit cum a ajuns să realizeze câteva înregistrări şi interviuri cu Ştefan Bănulescu. „Era un om retras, căruia nu-i plăcea deloc publicitatea. A simţit că i se apropia sfârşitul şi de aceea a simţit nevoia să lase câteva mărturii care să lumineze opera sa importantă. Bănulescu este socotit un mare prozator cu o factură cu totul specială pe care l-am avut noi. L-am rugat de multe ori să-mi dea un interviu pentru Revista «Convorbiri Literare», dar niciodată nu a consimţit. După ce a venit la Iaşi m-a întrebat dacă îl pot înregistra. Mulţumesc Editurii Doxologia pentru că a scos această carte audio. Eu primisem un dar prin interviurile înregistrate, însă acesta era pentru cititori şi pentru posteritatea lui Ştefan Bănulescu. Mulţumesc lui Emil Brumaru care a onorat prin prezenţa sa evocarea lui Ştefan Bănulescu“, a remarcat scriitorul Grigore Elisei. Pe parcursul Târgului de Carte BOOKFEST, Editura Doxologia a oferit publicului spre vânzare o gamă variată de volume apărute în ultimii ani.
 

Pandantiv cu semnul crucii, descoperit la Baia

Anul acesta, la situl arheologic de la Baia, a avut loc a doua campanie de cercetare arheologică, pe două niveluri culturale, cel mai vechi, pre-Cucuteni 1, şi cel de-al doilea, Cultura Sântana de Mureş - Cerneahov, datat la sfârşitul secolului IV-începutul secolului V. În ceea ce priveşte vestigiile celui mai vechi nivel, anul acesta au mai fost descoperite parţial încă două locuinţe, una dintre ele având dimensiuni impresionante, fiind cea mai mare locuinţă pre-cucuteniană cunoscută în tot arealul Transilvania de sud-est, Moldova, Republica Moldova şi Ucraina. De asemenea, este a doua aşezare cercetată sistematic din punct de vedere arheologic, databilă pre-Cucuteni 1, din tot arealul. „În ceea ce priveşte nivelul mai recent, Cultura Sântana de Mureş - Cerneahov, anul trecut a fost găsită o locuinţă şi trei vetre externe. În acest an s-au găsit încă trei vetre şi o altă locuinţă care avea o vatră din piatră spartă. Într-una din vetrele externe a fost identificat un fragment ceramic cu o cruce crestată, iar în vatra locuinţei, pe lângă fragmente ceramice şi două pietre de râşniţă perforate central, a fost descoperit şi un pandantiv care are, de asemenea, crestat semnul crucii, braţele superioare fiind prevăzute cu puncte. Mai sunt prezente şi două perforaţii nefinalizate, probabil în încercarea de a-l monta fie pe o vestimentaţie, fie pe altceva. Nu putem spune cu certitudine faptul că aceste cruci reprezintă neapărat prezenţa creştinismului în zonă. Pentru prezenţa acestor cruci sunt mai multe explicaţii. Una dintre ele ar fi prezenţa creştinismului. Este de menţionat faptul că, pe vasul crestat, ceramica este de aşa-zisă tradiţie dacică, iar pandantivul este făcut din aceeaşi pastă. În locuinţa cu vatra în care a fost găsit pandantivul s-a găsit doar ceramică de tradiţie dacică“, a spus directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. (C. Ciofu)

Comuniune şi conlucrare la Dolhasca - 30 octombrie

Credincioşii din oraşul Dolhasca au participat în număr mare la Sfânta Liturghie oficiată duminică, 27 octombrie 2013, de IPS Pimen în Biserica „Învierea Domnului“. Ierarhul locului l-a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Mihai Saftiuc. 
 
Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit duminică, 27 octombrie 2013, Sfânta Liturghie în parohia „Învierea Domnului“ - Dolhasca, Protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava. Din soborul de preoţi au mai făcut parte pr. Nicolae Horga, inspector eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi pr. Constantin Patrolea, protopop al Protopopiatului Fălticeni. În cadrul slujbei, diaconul Mihai Saftiuc a fost hirotonit preot. IPS Pimen a vorbit în cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a 24-a după Rusalii. Ierarhul a făcut referire la puterea credinţei pe care a avut-o Iair şi care a dus la învierea fiicei sale. În acelaşi timp, Arhipăstorul Eparhiei Sucevei şi Rădăuţilor l-a felicitat pe pr. paroh Gheorghe Saftiuc pentru activitatea pe care o desfăşoară la Casa de Copii „Sfântul Gheorghe“, care oferă adăpost şi hrană unui număr de 20 de orfani. IPS Pimen şi-a exprimat nădejdea că tânărul preot Mihai Saftiuc îl va sprijini şi de acum înainte pe pr. paroh Gheorghe Saftiuc în slujirea aproapelui. A urmat cuvântul de mulţumire al părintelui paroh Gheorghe Saftiuc, care a apreciat dragostea şi sprijinul oferit de-a lungul timpului de Înaltpreasfinţitul Pimen. „Vedem că Biserica înseamnă conlucrare, comuniune şi bună înţelegere. Consider că aceste elemente se întâlnesc într-o simbioză la Dolhasca. De multe ori, locuitorii oraşului Dolhasca au arătat că milostenia şi bunăvoinţa nu sunt nişte virtuţi care ţin doar de partea materială. Ne exprimăm convingerea că biserica parohială va dăinui mult timp de acum înainte. Din păcate, în România anului 2013, există multe probleme mari, care îl îndepărtează pe om de credinţă. Dincolo de criza financiară, există o criză morală acută care îşi face prezenţa printre noi. Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi de-a lungul timpului“, a spus pr. paroh Gheorghe Saftiuc. În parohia Dolhasca funcţionează Fundaţia „Mila creştină“, care este condusă de pr. Gheorghe Saftiuc. În cadrul acestei fundaţii activează Casa de Copii „Sfântul Gheorghe“ din Dolhasca. Aşezământul are ca beneficiari 20 de copii orfani din judeţul Suceava.

Hram la Mănăstirea Nechit din judeţul Neamţ - 30 octombrie

Paraclisul „Sfinţii Zenovie şi Zenovia“ al Mănăstirii Nechit din judeţul Neamţ îşi serbează astăzi hramul. Aseară, în biserica parohială a fost oficiată slujba Privegherii, iar în această dimineaţă se vor sluji Ceasurile, Acatistul şi Sfânta Liturghie. La final, soborul de preoţi va oficia Te Deumul pentru arhim. Zenovie Grigore, stareţul Mănăstirii Nechit, şi pentru arhim. Zenovie Ghidescu, proinstareţul acestei aşezări monahale, care îşi aniversează ziua onomastică. Paraclisul „Sfinţii Zenovie şi Zenovia“, inclus în biserica mare, a fost amenajat între anii 1976-1979, odată cu refacerea în întregime a bisericii mari. Lăcaşul de închinăciune a fost pictat de maica Viorica Creţu de la Mănăstirea Prislop, din judeţul Hunedoara. Mănăstirea Nechit se află în comuna Borleşti, la 35 km sud-vest de Piatra Neamţ, fiind ctitorită în secolul al XV-lea de monahul Nechit Sihastrul. Aşezământul este construit într-o poiană şi este înconjurat de pădure. Desfiinţat în urma decretului comunist din anul 1959, s-a refăcut în întregime după anul 1970, prin strădania arhim. Zenovie Ghidescu. În patrimoniul Mănăstirii Nechit se află două icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, precum şi alte obiecte de valoare. De asemenea, mănăstirea a primit în dar, din Grecia, papucul Sfântului Spiridon. (C. Ciofu)

marți, 29 octombrie 2013

Liturghii arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, PS Ioachim Băcăuanul a slujit Sfânta Liturghie la Biserica Narcisa din Bacău. Tot sâmbătă, 26 octombrie 2013, PS Corneliu a fost prezent la hramul Mănăstirii Dimitrie Cantemir din judeţul Vaslui. 
 
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit sâmbătă Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ din cartierul băcăuan Narcisa. În cadrul slujbei, au fost pomeniţi ctitorii sfântului lăcaş, fiind citite mai multe rugăciuni de mulţumire pentru toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie şi pentru cei care poartă numele Sfântului Dimitrie. „În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, PS Ioachim Băcăuanul a prezentat viaţa martirică a Sfântului Dimitrie şi faptele sale. Preasfinţia Sa a arătat că Sfântul Dimitrie este un model pentru noi, cei de astăzi, iar fiecare dintre cei prezenţi la Sfânta Liturghie este chemat să fie martor şi mărturisitor al adevărului revelat al învăţăturii Mântuitorului Hristos“, a relatat arhid. Ciprian Ioan Ignat, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. La final, pr. paroh Ioan Pleşcău a mulţumit Episcopului-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului pentru dragostea de a sluji la hramul Bisericii Narcisa. În acelaşi timp, pr. Ioan Pleşcău a apreciat prezenţa numărului mare de credincioşi care s-au rugat împreună, mai ales că mulţi dintre ei s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. 

Hramul Mănăstirii Dimitrie Cantemir din judeţul Vaslui

Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit sâmbătă, 26 octombrie 2013, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dimitrie Cantemir din judeţul Vaslui, care a îmbrăcat straie de sărbătoare. Din soborul de preoţi au făcut parte stareţi de la mai multe mănăstiri din Eparhia Huşilor, precum şi preoţi parohi din satele învecinate. După cum ne-a relatat protos. Iorest Matei, exarhul mănăstirilor din Episcopia Huşilor, la această sărbătoare au participat peste 200 de credincioşi. În cuvântul de învăţătură adresat pelerinilor, PS Corneliu a vorbit despre viaţa Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, despre importanţa călugăriei şi a ascultării în viaţa monahală. Arhim. Serafim Bodnar, stareţul aşezării monahale, care este şi consilier economic al Episcopiei Huşilor, a mulţumit Episcopului Huşilor pentru că a slujit la hramul Mănăstirii Dimitrie Cantemir, precum şi pentru încrederea pe care ierarhul locului i-a acordat-o până în prezent.

PS Ioachim Băcăuanul, la hramul Bisericii „Sfântul Dimitrie“ din Roman

Romaşcanii au participat în număr mare vineri, 25 octombrie 2013, la slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, la Biserica „Sfântul Dimitrie“ din Roman. Prezenţa ierarhului în mijlocul enoriaşilor parohiei „Sfântul Dimitrie“ din Roman a reprezentat o încurajare pentru preotul paroh Vasile Strat, care a coordonat mai bine de un deceniu şantierul lăcaşului de închinăciune ocrotit de Izvorâtorul de Mir. Pe lângă biserica propriu-zisă, ansamblul parohial mai cuprinde aşezământul social-filantropic şi turnul clopotniţă.

Acţiune filantropică la Spitalul „Sfânta Maria“ din Iaşi

Protopopiatul Iaşi 3, prin Departamentul Pro Vita, a organizat la sfârşitul săptămânii trecute o acţiune social-filantropică la secţia Oncologie şi la secţia Terapie Intensivă de la Spitalul „Sfânta Maria“ din Iaşi. Copiii au primit daruri constând în fructe, dulciuri, jucării şi icoane, activitatea fiind posibilă prin colaborarea parohiei Zanea - Lunca Cetăţuii şi Biroul ProVita al Protopopiatului Iaşi 3. Enoriaşii parohiei Zanea au realizat o colectă în bani pentru cumpărarea darurilor ce au fost oferite micilor pacienţi. Au fost selectaţi în primul rând copiii a căror schemă terapeutică presupune uneori spitalizarea pe un timp mai îndelungat. Icoanele au fost oferite de Protopopiatul Iaşi 3. „Această activitate este un început pentru ceea ce ne propunem pe viitor să realizăm prin Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iaşilor. Mai avem în vedere şi «Programul Familia» prin care dorim să ajutăm familiile din protopopiatul nostru cu o situaţie materială precară şi care au mai mult de opt copii. Nădăjduim ca până la finele acestui an, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin implicarea oamenilor cu sufletul deschis spre astfel de acţiuni, să găsim resursele materiale pentru înfăptuirea a ceea ce ne-am propus“, a declarat pr. Vasile Grierosu, voluntar al Departamentului Pro Vita al Protopopiatului Iaşi 3. (C. Ciofu)

luni, 28 octombrie 2013

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou în Arhiepiscopia Iaşilor

Biserica noastră îl pomeneşte în fiecare an pe 27 octombrie pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Cultul Sfântului Dimitrie cel Nou a pătruns şi în Moldova, unde există două biserici închinate cuviosului. În Iaşi a fost sărbătoare la Biserica cu hramurile "Sfântul Arhidiacon Ştefan" şi "Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi", aflată în cartierul ieşean Tătăraşi, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 2. În această biserică se află spre închinare un veşmânt care a acoperit pentru o perioadă moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, aflate la Catedrala patriarhală din Bucureşti. Hram a fost ieri şi în parohia Vorona Nouă, Protopopiatul Botoşani. Biserica acestei parohii adăposteşte din luna noiembrie a anului 2009, mânecuţele şi acoperământul ce a înveşmântat moaştele sfântului, dăruite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. (C.C.)

Agenda creştinului - luni, 28 octombrie 2013

Radio

- Radio România Actualităţi va difuza luni, 28 octombrie 2013, de la ora 20:30 emisiunea "Actualitatea credinţei".

TV

- TV Plus Suceava va difuza marţi, 29 octombrie 2013, de la ora 19:30, emisiunea "Iubi-Te-Voi Doamne", realizată de pr. Justinian Cojocar.

Simpozion

- Parohia "Sfântul Nectarie" din Iaşi organizează în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 2013, "Zilele Sfântul Nectarie". Miercuri, 30 octombrie 2013, de la ora 18:00, va avea loc conferinţa cu tema „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, următori ai lui Hristos şi modele pentru noi", invitat: pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

- Sfinţire de biserică

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sfinţi duminică, 3 noiembrie 2013, Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din parohia Toşorog-Bicazu Ardelean, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

„Literatura religioasă. Posibilităţi de traducere“, la Mănăstirea Golia

Mănăstirea Golia din Iaşi a găzduit sâmbătă, 26 octombrie 2013, un eveniment în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT). Traducători din mai multe părţi ale Europei au aflat mai multe lucruri despre posibilităţile de traducere a cărţilor Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. 
 
Traducătorii de literatură românească vor avea posibilitatea de a traduce volumele apărute la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Ei au aflat cum pot face acest lucru şi care este oferta de carte a Editurii Doxologia, în cadrul mesei rotunde cu tema „Literatura religioasă. Posibilităţi de traducere“. Întâlnirea a avut loc în stăreţia Mănăstirii Golia din Iaşi şi a fost moderată de Cătălin Jeckel, directorul Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. „Spre bucuria noastră, a fost o întâlnire fructuoasă, cu participare numeroasă. Am avut traducători din Germania, Franţa, Italia, Norvegia, Suedia, Anglia s.a. Le-am propus o serie variată de titluri care ar putea fi traduse în spaţiul occidental în mod special. Aici mă refer la lucrările editurii noastre de spiritualitate ortodoxă. Am avut teme de discuţii în jurul unor subiecte legate de drepturilor de autor, de cum trebuie traduse lucrările de teologie s.a. S-a discutat despre aspectele tehnice pe care traducătorii le întâlnesc în munca lor laborioasă. A avut loc un dialog în adevăratul sens al cuvântului, care a adus şi unele soluţii la probleme care nu erau pe deplin lămurite“, a menţionat Cătălin Jeckel. Laure Hinckel este absolventă a prestigiosului INALCO (Langues'O) - Institutul Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale - în specialitatea Limba şi Istoria României. A tradus, începând din 2005, 13 romane şi lucrări de ştiinţe sociale, fiind secretara Asociaţiei Traducătorilor de Literatură Română (ATLR) şi redactor-şef al revistei on-line „Seine and Danube“. În perioada 1990-2000, Laure Hinckel s-a afirmat ca jurnalistă, fiind reporter în România pentru diferite titluri ale presei franceze. Laure Hinckel s-a arătat interesată de cărţile Editurii Doxologia, dar şi de cunoaşterea Ortodoxiei. „Am văzut interesul colegilor mei pentru cartea de spiritualitate. Preoţii din Franţa au tradus Biblia, însă există cărţi care depăşesc foarte mult aria rugăciunii şi a psalmilor. Avem autori români care sunt traduşi în Franţa. Mă gândesc la Nicolae Steinhardt, la Constantin Noica s.a. În operele pe care le traducem, întâlnim multe pasaje religioase profunde. Dacă tu, ca traducător, dacă nu cunoşti Ortodoxia, nu înţelegi multe lucruri“, a subliniat Laure Hinckel, care a mărturisit că a trăit un moment istoric pe perioada FILIT 2013. „Cunosc România de peste 20 de ani şi este prima dată când văd un elan intelectual, voluntar şi civic în favoarea culturii. Pentru România, FILIT este un eveniment istoric. Dacă ne raportăm la Europa, putem spune că se intră într-o normalitate“, a adăugat Laure Hinckel.
 

sâmbătă, 26 octombrie 2013

Agenda creştinului - 26-27 octombrie 2013

Radio

- Radio Iaşi va difuza duminică, 27 octombrie, de la ora 9:15 emisiunea "Lumina credinţei", prezentată de Bogdan Neculau;
 - Radio România Actualităţi va difuza duminică, 27 octombrie, de la ora 10:05 emisiunea "Lumina credinţei".

TV

- TVR Iaşi va difuza sâmbătă, 26 octombrie 2013, de la ora 17:00, emisiunea „Pridvoarele credinţei“ a Arhiepiscopiei Iaşilor, realizată de pr. Andrei Atudori. Emisiunea va putea fi urmărită în reluare duminică, 27 octombrie, de la ora 8:00, pe TVR 3 şi online pe www.tvrplus.ro;
- Intermedia TV din Suceava va difuza sâmbătă, 26 octombrie 2013, de la ora 13:00, emisiunea „Cerul dintre noi“ a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, realizată de Doina Ciobanu. Emisiunea va fi dedicată evenimentelor religioase care s-au desfăşurat în ultima săptămână în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.

Conferinţe

- Parohia "Sfântul Nectarie" din Iaşi organizează în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 2013, "Zilele Sfântul Nectarie". Duminică, 27 octombrie 2013, de la ora 19:00, arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, va susţine prelegerea cu titlul „Părintele Dumitru Stăniloae şi renaşterea duhovnicească a României în secolul al XX-lea”.

Transmisiuni ale Sfintei Liturghii

- Radio Iaşi (1053 Khz AM, 90,8 Mhz FM, 96,3 Mhz FM) va transmite duminică, 27 octombrie 2013, Sfânta Liturghie de la Catedrala mitropolitană din Iaşi;
- Radio Doxologia online, pe adresa www.doxologia.ro, va transmite duminică, 27 octombrie 2013, Sfânta Liturghie de la Catedrala mitropolitană din Iaşi;
- Radio România Cultural va transmite duminică, 27 octombrie 2013, de la ora 10:00, pe frecvenţele din toată ţara Sfânta Liturghie. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Bisericile Sfântului Dimitrie din Moldova

Credincioşii din toată Moldova sunt aşteptaţi astăzi la slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Mai multe biserici din Moldova îşi serbează cu acest prilej hramul.
 
Sărbătoarea Sfântului Dimitrie adună în fiecare an pe credincioşi în sfintele biserici pentru a-l cinsti pe marele mucenic şi pentru a mulţumi lui Dumnezeu pentru binefacerile primite. În Iaşi, Izvorâtorul de Mir ocroteşte lăcaşul de închinăciune din cadrul Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri“ din cartierul ieşean Tătăraşi, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 2. Tot în capitala Moldovei va fi hram la Biserica „Sfântul Dimitrie“ - Balş şi la Biserica „Sfântul Dumitru“ - Misai.
În Botoşani îşi va serba hramul Biserica „Sfântul Dimitrie“, ctitorie a lui Ioan şi Maria Mavromati de la 1837. Ctitoria domnitorului Petru Rareş din Suceava va îmbrăca straie de sărbătoare. Programul dedicat acestui eveniment a început aseară cu slujba Vecerniei unită cu Litia, în cadrul căreia credincioşii s-au putut închina la copia icoanei făcătoare de minuni „Pantanassa“ de la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos. Pentru a marca un an de la aducerea icoanei la Suceava, la finalul slujbei a fost organizată o procesiune în jurul lăcaşului de închinăciune. În această dimineaţă se vor oficia Utrenia, Acatistul Sfântului Dimitrie şi Sfânta Liturghie. În Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor îşi va mai serba hramul Biserica „Sfântul Dumitru“ din Câmpulung Moldovenesc.
Peste zece biserici din Protopopiatul Roman se află astăzi în sărbătoare. Hram va fi în această zi şi la Biserica „Sfântul Dumitru“ - Narcisa din Bacău.
Biserica „Sfântul Dimitrie“ din Bârlad îmbracă şi ea straie de sărbătoare. Credincioşii din Huşi sunt aşteptaţi astăzi la hramul Bisericii „Sfântul Dumitru“, ridicată între anii 1834-1836. Aseară a fost oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia, iar în această dimineaţă se vor sluji Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru cei adormiţi. La acest moment de sărbătoare sunt aşteptaţi să participe, alături de credincioşi, părinţi consilieri din cadrul Centrului eparhial Huşi, precum şi preoţi din Eparhia Huşilor.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În ziua pomenirii Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Înaltpreasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Stavnic din judeţul Iaşi, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji în capela Căminului de Bătrâni din Vatra Dornei. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji la Biserica „Sfântul Dimitrie“ - Narcisa din Bacău. Mâine, 27 octombrie 2013, IPS Pimen va sluji în parohia Dolhasca, Protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava. (C.C.)

Lansare de carte în cadrul BOOKFEST

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei va organiza mâine, 27 octombrie 2013, de la ora 12:30, în Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi“, lansarea cărţii audio „Ştefan Bănulescu. O voce pentru fonoteca de aur“. Vor prezenta scriitorii Emil Brumaru şi Grigore Elisei. Evenimentul va avea loc în cadrul Târgului de Carte BOOKFEST, organizat cu prilejul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT), care este organizat la Iaşi în perioada 23-27 octombrie 2013. (C.C.)

vineri, 25 octombrie 2013

Complex parohial la Galu

Credincioşii parohiei Galu - Poiana Teiului, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ, au sprijinit în ultimii ani ridicarea unui complex parohial. De asemenea, enoriaşii s-au implicat în construirea unei biserici.

În parohia Galu a început, acum şase ani, ridicarea unui complex parohial format din casa parohială şi aşezământul social. Casa parohială a fost finalizată la interior acum trei ani. Suprafaţa casei de prăznuire are 190 de metri pătraţi, iar casa parohială are 72 de metri pătraţi la parter şi 72 de metri pătraţi la mansardă. În sala de prăznuire au fost pictate câteva icoane, în prezent fiind necesară dotarea cu mobilier. „Aşezământul social a fost dat în folosinţă, fiind organizate praznice şi mese pentru diferite ocazii. Mai avem de realizat aleele şi gardul din spatele casei de prăznuire“, a spus pr. paroh Emanuel Dorneanu. Toate aceste lucrări au fost sprijinite de enoriaşii parohiei, care au înţeles necesitatea existenţei noului complex parohial. „În general, fondurile au provenit de la pensionarii din parohie. Aceasta pentru că sunt foarte puţini localnici care au un loc de muncă şi pentru că salariile sunt foarte mici. Parohia noastră este formată din 150 de familii, mulţi dintre credincioşi fiind văduvi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să facem faţă cheltuielilor mari, mai ales că am avut lucrări şi la biserica parohială“, a mai adăugat pr. paroh Emanuel Dorneanu. În anul 1998, s-a început ridicarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“, în timpul păstoririi preotului Mircea Ursache, în prezent slujitor la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ - Mărăţeni din Piatra Neamţ. De patru ani, în sfântul lăcaş au loc lucrări de pictură în tehnica frescă. După cum a menţionat pr. paroh, în prezent se pictează în zona cafasului. „Pictura este de foarte bună calitate şi ne bucurăm pentru aceasta. Noul lăcaş de închinăciune este închinat Adormirii Maicii Domnului, iar vechea biserică, monument istoric din bârne, este ocrotită de Sfinţii Arhangheli“, a mai adăugat preotul paroh. Localnicii din Galu se confruntă cu multe probleme de ordin social, lipsa locurilor de muncă fiind principalul motiv pentru care mulţi tineri aleg să plece peste hotare. Puţinii oameni care au rămas în comunitate caută, împreună cu preotul lor, să ţină aprinsă flacăra credinţei şi să păstreze tradiţiile moştenite de la străbuni.

Şedinţa preoţilor Protopopiatului Ceahlău

Preoţii Protopopiatului Ceahlău s-au reunit marţi, 22 octombrie 2013, în cadrul şedinţei lunare. Părintele Nicolae Cojocaru de la parohia Borca a prezentat referatul cu tema „Părintele profesor Dumitru Stăniloae, teolog al Luminii - 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice“. Cu acest prilej, au fost transmise hotărârile venite de la Centrul eparhial Iaşi.
„Dincolo de ceea ce am citit noi în cărţi, în cadrul prezentării au fost evidenţiate şi aspecte noi referitoare la marele teolog, mai ales că preotul Nicolae Cojocaru l-a cunoscut personal pe părintele Dumitru Stăniloae. A fost pus în evidenţă faptul că, deşi este cel mai mare teolog ortodox al veacului trecut şi, după cum spun unii părinţi, al veacurilor care urmează, părintele Stăniloae a trăit în smerenie şi uneori aproape în sărăcie, fiind un exemplu pe care şi noi trebuie să-l urmăm în vieţile noastre. Indiferent de problemele financiare cu care ne confruntăm, de opoziţia lumii faţă de cuvântul Evangheliei uneori şi de toate austerităţile vieţii, trebuie să avem mintea, sufletul şi inima către Bunul Dumnezeu, urmând exemplul părintelui Stăniloae şi al sfinţilor Bisericii noastre din toate veacurile“, a remarcat pr. Ionel Cuţuhan, protopop al Protopopiatului Ceahlău. (C. Ciofu)

Masă rotundă la Mănăstirea Golia, în cadrul FILIT - 24 octombrie

În clădirea stăreţiei de la Mănăstirea Golia din Iaşi va avea loc sâmbătă, 26 octombrie 2013, o masă rotundă cu tema „Literatura religioasă. Posibilităţi de traducere“, în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT).

La eveniment vor participa traducătorii festivalului, care vor urmări un documentar despre Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. De asemenea, va fi prezentat un catalog ce cuprinde cărţile publicate până în prezent. „Editura Doxologia va avea o întâlnire cu traducătorii veniţi din diferite părţi ale lumii (Macedonia, Germania, Italia, Franţa, Finlanda, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii) la acest festival de literatură şi traducere. Se va discuta despre posibilităţile de traducere a literaturii de spiritualitate ortodoxă în spaţiul occidental. Cu această ocazie, vom prezenta traducătorilor şi vom încerca să-i convingem că traducerea literaturii de spiritualitate ortodoxă în spaţiul occidental ar fi binevenită. Acest lucru poate adăuga o nouă dimensiune literaturii care se scrie astăzi în Occident. Consider că ar exista atât cititori, cât şi edituri care să publice o astfel de literatură“, a declarat Cătălin Jeckel, directorul Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Editura Doxologia va propune spre traducere în spaţiul apusean lucrări din colecţia „Călăuze duhovniceşti“, poezie creştină, roman creştin, seriile de autor şi literatură memorialistică. „Lumea occidentală este tulburată de aceleaşi pericole care ne copleşesc şi pe noi astăzi. Cărţile pe care le expunem spre traducere sunt modele de rezistenţă, de reuşită. Noi am venit în întâmpinarea cititorilor din spaţiul românesc cu titlurile noastre de carte. Există căutători de viaţă spirituală adâncă şi în spaţiul occidental. Trebuie să facem cunoscută viaţa creştină, autentică, profundă din spaţiul românesc“, a adăugat Cătălin Jeckel.
Editura Doxologia va participa la Târgul de Carte BOOKFEST, care va avea loc pe perioada festivalului în Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. În cadrul târgului, Editura Doxologia va lansa duminică, 27 octombrie, la ora 12:30, cartea în format audio „O voce pentru Fonoteca de aur: Ştefan Bănulescu“, invitaţi: Emil Brumaru şi Grigore Elisei.

Editura Doxologia la simpozionul închinat părintelui Dimitrie Bejan - 24 octombrie

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei va fi prezentă astăzi, 24 octombrie 2013, de la ora 11:00, la Simpozionul „Părintele Dimitrie Bejan, model de mărturisire a credinţei pentru lumea contemporană“, ediţia a VI-a. Cu această ocazie, Editura Doxologia va aduce din nou în atenţia participanţilor la simpozion patru lucrări semnate de părintele Dimitrie Bejan: „Simple povestiri“, „Cugetări morale despre viaţa de zi cu zi“,  „Oranki - Amintiri din captivitate“ şi „Hotarul cu cetăţi“. „Datoria noastră este aceea de a insista asupra prezentării acestor cărţi. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu, a făcut un demers prin intermediul căruia a insistat ca lucrările părintelui Dimitrie Bejan să facă parte din bibliografia obligatorie în seminariile şi şcolile teologice din ţara noastră. Lucrările părintelui Dimitrie Bejan sunt valoroase atât prin încărcătura lor testimonială, cât şi prin valoarea lor literară deosebită“, a spus Cătălin Jeckel, directorul Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Amintim că Simpozionul „Părintele Dimitrie Bejan, model de mărturisire a credinţei pentru lumea contemporană“, ediţia a VI-a, este organizat de Protopopiatul Hârlău şi de parohia „Sfântul Vasile cel Mare“ din Hârlău, gazda evenimentului. (C. Ciofu)

miercuri, 23 octombrie 2013

Agenda creştinului - miercuri, 23 octombrie 2013

Radio

- Radio Trinitas va difuza, miercuri, 23 octombrie 2013, de la ora 13:00 la ora 14:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei. În cadrul emisiunii, ascultătorii vor putea audia noutăţi din actualitatea socială şi culturală din Moldova, precum şi un material de la Festivalul Muzicii Româneşti, organizat la Iaşi de Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi şi de Filarmonica de Stat „Moldova” Iaşi.
- Radio România Actualităţi va difuza miercuri, 23 octombrie 2013, de la ora 20:30 emisiunea "Actualitatea credinţei".

TV

- TV Plus Suceava va difuza în reluare miercuri, 23 octombrie 2013, de la ora 12:00, şi duminică, 27 octombrie, de la ora 14:00, emisiunea "Iubi-Te-Voi Doamne", realizată de pr. Justinian Cojocar. Tema emisiunii va fi: "Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir și Sfântul Dumitru Basarabov".

Simpozion

- La Biserica Talpalari din Iaşi va avea loc joi, 24 octombrie 2013, de la ora 18.00, un nou eveniment în cadrul Serilor Doxologia. Invitatul manifestării moderate de pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor, va fi Elena Dulgheru, critic de film;
- Protopopiatul Hârlău organizează pe 24 octombrie, de la ora 11:00, Simpozionul "Părintele Dimitrie Bejan, model de mărturisire a credinţei pentru lumea contemporană", ediţia a VI-a;
- Parohia "Sfântul Nectarie" din Iaşi organizează în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 2013, "Zilele Sfântul Nectarie". Duminică, 27 octombrie, de la ora 19:00, arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, va susţine prelegerea cu titlul „Părintele Dumitru Stăniloae şi renaşterea duhovnicească a României în secolul al XX-lea”. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Binecuvântări arhiereşti la Darabani şi Buhuşi

PS Calinic Botoşăneanul a sfinţit sâmbătă, 19 octombrie 2013, biserica parohiei Smârdan, Protopopiatul Darabani, iar PS Ioachim Băcăuanul a binecuvântat duminică, 20 octombrie 2013, lucrările de construcţie ale sfântului lăcaş din parohia Gârleni, Protopopiatul Buhuşi.
Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ din parohia Smârdan - Suharău, Protopopiatul Darabani, judeţul Botoşani, a fost sfinţită sâmbătă, 19 octombrie 2013, de Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Preasfinţia Sa a oficiat cu acest prilej Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob“, coordonat de pr. prof. Constantin Muha, directorul şcolii. Momentul de sărbătoare s-a bucurat de prezenţa unui număr mare de credincioşi din parohie şi din localităţile învecinate. După cum ne-a relatat pr. Constantin Pânzariu, protopop al Protopopiatului Darabani, la slujbă au mai asistat autorităţi locale, judeţene şi centrale. La final, au fost acordate distincţii de vrednicie din partea Centrului eparhial Iaşi. Părintele paroh Andrei Silviu Grigore a primit rangul de iconom stavrofor, apoi a mulţumit tuturor celor care au sprijinit lucrările de construcţie ale sfântului lăcaş târnosit. Biserica din Smârdan a primit cu prilejul sfinţirii două hramuri: „Sfânta Treime“ şi „Naşterea Maicii Domnului“.

O nouă poartă către cer în parohia Gârleni

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a resfinţit duminică, 20 octombrie 2013, Biserica „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil“ din parohia Gârleni, Protopopiatul Buhuşi, judeţul Bacău. La acest eveniment religios au participat sute de credincioşi care s-au rugat împreună şi au ascultat cuvântul de învăţătură al Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul. Biserica din Gârleni a fost ridicată în anul 1863 de către enoriaşii parohiei, fiind reconstruită ulterior între anii 1929-1931, cu sprijinul Prefecturii Bacău şi al Episcopiei Romanului şi Huşilor în timpul păstoririi preotului Lăzescu Theodor. Între anii 1976-1977, a fost renovată de către preotul Negru Cezar şi pictată de Chiuariu Mihail. În perioada anilor 2007-2013 a fost consolidată şi renovată de către preotul paroh Lazăr Toader, care slujeşte aici din anul 1992. „Acoperişul lăcaşului de închinăciune a fost schimbat, fiind ridicat un turn clopotniţă nou. De asemenea, a fost introdusă încălzire în biserică, iar pictura a fost restaurată. De asemenea, sfânta masă şi catapeteasma au fost înlocuite“, a declarat pr. Vasile Cozma, protopop al Protopopiatului Buhuşi. Lucrările realizate la biserica din Gârleni au fost posibile datorită implicării preotului paroh Lazăr Toader, susţinut de enoriaşi şi de primarul comunei Gârleni, Valentin Flenchea.

Preoţii Protopopiatului Iaşi 1 s-au reunit în şedinţă

La Centrul de Conferinţe „Providenţa“ din Iaşi al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a avut loc ieri, 22 octombrie 2013, întrunirea lunară a preoţilor Protopopiatului Iaşi 1. Referatul cu tema „Părintele Dumitru Stăniloae şi Filocalia“ a fost expus de pr. Daniel Isai de la parohia Vovidenia din Iaşi. Ordinea de zi a mai cuprins următoarele puncte: inventarierea bunurilor mobile şi imobile din parohii, planul de buget pentru anul 2014 din parohii, transmiterea hotărârilor de la Centrul eparhial Iaşi şi de la Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s.a. „La şedinţă, a participat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pr. Marian Timofte, consilier al Sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Iaşilor, care a făcut precizări referitoare la examenul pentru primirea gradelor preoţeşti. De asemenea, s-a vorbit despre solicitarea celui de-al doilea hram la parohii, dar şi despre recomandările care se dau tinerilor care doresc să primească Taina Hirotoniei“, a spus pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1. În cadrul conferinţei, s-a prezentat un scurt raport referitor la implicarea parohiilor din Protopopiatul Iaşi 1 în programul „Hrană pentru pelerini“, derulat în perioada sărbătorii Sfintei Parascheva din acest an. Cu acest prilej, a fost apreciată contribuţia deosebită adusă de Ionela Amariei, asistent social în cadrul protopopiatelor Iaşi 1 şi Iaşi 3, care s-a implicat în buna organizare a acestui program. (C. Ciofu)

marți, 22 octombrie 2013

Agenda creştinului - marţi, 22 octombrie 2013

Radio

- Radio Trinitas va difuza, marţi, 22 octombrie 2013, de la ora 13:00 la ora 14:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei. În cadrul emisiunii, ascultătorii vor putea audia noutăţi din actualitatea socială şi culturală din Moldova, precum şi un material de la
Festivalul Muzicii Româneşti, organizat la Iaşi de Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi şi de Filarmonica de Stat „Moldova” Iaşi. De asemenea, ascultătorii vor afla care vor fi activităţile Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT);
- Radio România Actualităţi va difuza marţi, 22 octombrie 2013, de la ora 20:30, emisiunea "Actualitatea credinţei".

TV

- TV Plus Suceava va difuza marţi, 8 octombrie 2013, de la ora 19:30, emisiunea "Iubi-Te-Voi Doamne", realizată de pr. Justinian Cojocar. Tema emisiunii va fi: "Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir și Sfântul Dumitru Basarabov", invitat: pr. prof. Aristarch Cojocar.

Simpozion

- La Biserica Talpalari din Iaşi va avea loc joi, 24 octombrie 2013, de la ora 18.00, un nou eveniment în cadrul Serilor Doxologia. Invitatul manifestării moderate de pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor, va fi Elena Dulgheru, critic de film;
- Parohia "Sfântul Nectarie" din Iaşi organizează în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 2013, "Zilele Sfântul Nectarie". Duminică, 27 octombrie, de la ora 19:00, arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, va susţine prelegerea cu titlul „Părintele Dumitru Stăniloae şi renaşterea duhovnicească a României în secolul al XX-lea”. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

„În această zi am avut conştiinţa prezenţei lui Hristos“

Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a săvârşit duminică, 20 octombrie 2013, Sfânta Liturghie la Schitul Botuş din judeţul Suceava. Aşezarea monahală a fost înfiinţată acum cinci decenii de câţiva călugări care au avut de suferit din cauza prigoanei comuniste.

Credincioşii din mai multe zone ale Bucovinei au participat duminică, 20 octombrie 2013, la slujba Sfintei Liturghii oficiată de IPS Arhiepiscop Pimen la Schitul Botuş, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. Aurel Goraş, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc. Ierarhul locului a vorbit în cuvântul adresat celor prezenţi despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a XXIII-a după Rusalii. În acelaşi timp, Înaltpreasfinţia Sa a îndemnat credincioşii să-i înveţe pe copii să fie milostivi încă de la vârste fragede, întrucât este nevoie de multă dragoste creştinească între oameni. Protos. Galaction Dominte, stareţul Schitului Botuş, şi-a exprimat bucuria pentru prezenţa Arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor, amintind câteva date legate de începutul acestei aşezări monahale. „În această zi am avut conştiinţa prezenţei lui Hristos în mijlocul nostru. Această conştiinţă a fost întărită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Pimen, părintele nostru duhovnicesc. Mulţumesc Arhipăstorului Sucevei şi Rădăuţilor pentru dragostea părintească pe care ne-a arătat-o prin faptul că a fost în mijlocul nostru. Mulţumesc soborului de preoţi care a slujit împreună cu noi, dar şi credincioşilor care au înfruntat lungimea şi greutatea drumului, pentru a fi împreună cu noi la Sfânta Liturghie. În această zi am simţit că ne-am îndulcit de dorul lui Hristos, care este prezent în mijlocul nostru prin pacea, dragostea şi binecuvântarea Lui. Această aşezare monahală a luat fiinţă din râvna unor monahi care nu au dorit să lepede haina călugărească în timpul perioadei comuniste. Ei s-au ascuns aici, în podul unui grajd, unde au slujit Sfânta Liturghie pe timpul nopţii. Iată că, după mai bine de 50 de ani, noi suntem continuatori ai lucrării lor de atunci. Localnicii din această zonă nu sunt doar iubitori de folclor şi tradiţii, ci caută să-şi împodobească bisericile şi mănăstirile lor. În acelaşi timp, credincioşii ştiu să-şi împodobească sufletul cu virtuţile credinţei, ale nădejdii şi ale dragostei creştine. Dumnezeu să răsplătească dragostea tuturor celor care au ajutat mănăstirea noastră“, a spus protos. Galaction Dominte.

Şedinţa preoţilor Protopopiatului Hârlău

În sala de şedinţe a Protopopiatului Hârlău a avut loc ieri, 21 octombrie 2013, şedinţa lunară cu preoţii. Referatul cu titlul „Abateri tipiconale. Practici neliturgice în slujirea Sfintei Liturghii“ a fost expus de pr. Ciprian Mânicaru de la parohia Zlodica. După cum ne-a relatat pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, după expunerea temei, mai mulţi părinţi au discutat pe seama subiectului abordat. „Preoţii parohi au semnalat anumite abateri pe care le-au întâlnit. Am căutat prin intermediul discuţiilor să găsim soluţii în conformitate cu rânduielile Bisericii noastre“, a declarat pr. protopop Nicolae Crăciun, care a adăugat faptul că în partea a doua a conferinţei au fost discutate mai multe probleme administrative. (C.C.)

Simpozion dedicat părintelui Dimitrie Bejan, la Hârlău

Protopopiatul Hârlău organizează joi, 24 octombrie 2013, de la ora 11:00, simpozionul „Părintele Dimitrie Bejan, model de mărturisire a credinţei pentru lumea contemporană“, ediţia a VI-a. Evenimentul va fi găzduit de parohia „Sfântul Vasile cel Mare“ din Hârlău, în cimitirul căreia se află mormântul preotului Dimitrie Bejan. Manifestarea este organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la aceasta fiind aşteptaţi membri ai familiei părintelui Dimitrie, preoţi şi foşti ucenici ai slujitorului sfântului altar care a suferit în temniţele comuniste. După cum ne-a relatat pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, programul va cuprinde susţineri de referate şi prezentări de cărţi semnate de preotul Dimitrie Bejan. (C.C.)

luni, 21 octombrie 2013

PS Corneliu a resfinţit Biserica „Sfântul Nicolae“ din Vaslui

Biserica „Sfântul Nicolae“ din Vaslui a fost târnosită ieri de Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Preasfinţia Sa a numit cu acest prilej un al doilea ocrotitor pentru sfântul lăcaş, pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.

Credincioşii din municipiul Vaslui, dar şi din alte zone ale Moldovei au participat ieri la resfinţirea Bisericii cu hramurile „Sfântul Nicolae“ şi „Sfântul Pantelimon“. Slujba de resfinţire a fost săvârşită mai întâi la exterior, apoi s-a intrat în interior. Pe un podium special amenajat, s-a oficiat Sfânta Liturghie de către Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor. Alături de Preasfinţia Sa au slujit părinţi consilieri de la Centrul eparhial Huşi, părinţi protopopi şi preoţi din mai multe parohii ale eparhiei. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul „Dignus est“ al Protopopiatului Vaslui, dirijat de pr. Adrian Buimac.

„Creştinii au puterea Crucii lui Hristos“

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Corneliu a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile Evangheliei din Duminica a XXIII-a după Rusalii. „Prin căderea îngerilor a venit în lume şi căderea noastră, a oamenilor, pentru că diavolul, în chipul şarpelui, a amăgit pe cei dintâi oameni să nu asculte de Dumnezeu şi prin neascultarea lor au intervenit în lume păcatul şi moartea. «Plata păcatului este moartea», va scrie Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul al V-lea, versetul 23. Văzând însă Dumnezeu cum neamul omenesc se chinuia cumplit, fiind zbuciumat de diavol, a trimis pe Mântuitorul Iisus Hristos în lume ca să biruiască. Lupta a fost cumplită. Încă de la naştere, Domnul este căutat pentru a fi ucis. Diavolul lucra prin Irod. Apoi, s-a apropiat de El şi L-a ispitit, cerându-i să se arunce de pe templu, să prefacă piatra în pâine şi, mai mult, să i se închine lui. Dar Domnul l-a biruit, căci scris este: «Numai Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui să-I slujeşti», arătându-se că doar singurul Dumnezeu este Izvorul Vieţii. Toate făpturile, toate creaturile îşi au originea în bunătatea şi în dragostea Lui. Sfântul Evanghelist Luca spune că diavolul s-a depărtat de Mântuitorul până la o vreme, dar foarte interesant este că atunci când i-a promis că-i va da împărăţiile lumii, diavolul a mărturisit «căci mie mi-au fost date şi eu le dau cui vreau». Deci, împărăţiile acestei lumi trecătoare, puterea lor, se bazează pe multă nedreptate, pe lucrarea răului. Vedem că nu trece un an ca unele naţiuni să nu ameninţe pe celelalte pentru a le ucide şi pentru a le lua bunurile lor. Ce s-a schimbat de la întruparea lui Hristos? Nu prea multe. De ce? Pentru că omenirea nu prea trăieşte după învăţătura Lui. Am să vă spun şi am să vă argumentez de ce se întâmplă aceasta. Diavolul s-a cutremurat văzându-L pe Mântuitorul Hristos, nu i-a convenit prezenţa Lui şi nu-i convine nici astăzi, dar nu încetează a provoca. Provocările lui sunt foarte viclene. Când l-a întrebat Iisus «Care îţi este numele?», nu şi-a dezvăluit identitatea, n-a spus «Sunt diavolul», ci a spus: «Sunt legiune», o legiune de 6.000 de diavoli. Astăzi, răul se manifestă şi mai mult împotriva Bisericii lui Hristos, o atacă mereu, pentru că acei care cred în Hristos şi care păstrează mărturia Lui luptă împotriva răului, sub toate formele. Creştinii au puterea Crucii lui Hristos care s-a arătat în lume şi care-i chinuie pe diavoli. Pe cruce Domnul fiind răstignit, diavolul vorbea prin gura celor răi ce-I doreau moartea, şi-I cereau să se coboare de pe cruce, dar Mântuitorul tăcea, îndelung răbdând şi ştiind că doar prin Cruce va veni lumii mare bucurie. Având Crucea lui Hristos, şi noi biruim, dacă luptăm împotriva răului. Noi vom putea birui cât suntem cu sufletul sinceri, pentru că Dumnezeu nu se uită la trecut, ci se uită la clipa în care am venit către El şi în care Îi cerem ajutorul“, a explicat Preasfinţia Sa.

Recunoaştere pentru osteneala depusă

Părintele paroh Andrei Zagan, care este şi directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur“ din Huşi, a mulţumit tuturor celor care au sprijinit lucrările de reconsolidare şi înfrumuseţare la Biserica „Sfântul Nicolae“. De asemenea, pr. Andrei Zagan a oferit ctitorilor câte o diplomă de vrednicie din partea Centrului eparhial Huşi. Preasfinţitul Corneliu i-a felicitat pe toţi cei care şi-au adus contribuţia la lucrările de reabilitare a lăcaşului de închinăciune sfinţit, precum şi pe cei care au ajutat la organizarea unuia dintre cele mai frumoase evenimente religioase din acest an în oraşul Vaslui. Biserica „Sfântul Nicolae“ din Huşi a început să se ridice în anul 1937, cu osteneala preotului paroh de atunci Dumitru Lapteş, a mareşalului Ioan Antonescu, a generalului Ioan Râşcanu, precum şi a enoriaşilor parohiei. Din anul 1980 şi până în prezent, s-au întreprins mai multe lucrări de reparaţie şi înfrumuseţare: s-a acoperit cu tablă nouă, s-a schimbat tâmplăria, s-a dotat cu obiecte liturgice noi, s-a refăcut exteriorul s.a. În luna decembrie a anului 2011 s-a început zidirea ansamblului bisericesc format din casă de prăznuire, casă mortuară, arhivă şi bibliotecă parohială, cu aportul Preasfinţitului Corneliu, cu sprijinul familiei Iacob Dan şi Luisa, dar şi prin contribuţia enoriaşilor.

sâmbătă, 19 octombrie 2013

200 de ani de la târnosirea Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh“ - Flămânzi

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ din oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, a împlinit duminică, 13 octombrie 2013, două secole de când a fost sfinţită. Momentul a fost marcat prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul. 
 
În luna iulie a anului 1813, marele vornic Teodor Balş deschidea larg porţile conacului său pentru a-l primi pe vrednicul de pomenire mitropolit Veniamin Costachi, care venea la Flămânzi să târnosească ctitoria pe care boierul Teodor a ridicat-o spre slava lui Dumnezeu şi spre folosul familiei sale. Biserica, dimpreună cu moşia Flămânzi, a trecut în proprietatea domnitorului Mihail Sturdza, ca mai apoi, în 1920, să ajungă în stăpânirea senatorului ing. Grigore Alevra, care va restaura biserica, urmând a fi sfinţită la 29 iunie 1921. Cu timpul, sfântul lăcaş a devenit biserica parohiei Poiana, până în anul 1999, când în această localitate s-a ridicat şi sfinţit Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“. În acest context, din anul 1999, Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ este loc de rugăciune pentru parohia nou înfiinţată Nicolae Bălcescu 2. În toamna anului 2000, lăcaşul de închinăciune a fost închis. În aceste împrejurări, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, a hotărât arondarea unui număr de 250 de familii de la parohia Cordun şi 80 de familii de la parohia Flămânzi, care au format din iunie 2001 parohia Flămânzi-Cordun. Tot atunci, este numit paroh părintele Mihai-Marius Pîjîn. Între anii 2004-2013, se efectuează ample lucrări de reparaţie. Din luna noiembrie a anului 2011 până în vara acestui an s-au realizat lucrările de restaurare a picturii murale de către pictorul Florea Sorin din Suceava. Lucrările de construcţie, reparaţie şi restaurare s-au întreprins între anii 2007-2013, cu osteneala enoriaşilor parohiei şi prin colecta făcută de domnul Ioan Avătămăniţei.

Anii de trudă, încununaţi prin slujba resfinţirii

Lucrările realizate la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh“ - Flămânzi au fost binecuvântate prin slujba de resfinţire oficiată de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. După cum ne-a relatat părintele paroh Mihai-Marius Pîjîn, cu acest prilej, lăcaşul de închinăciune a primit al doilea hram, „Sfânta Cuvioasă Parascheva“. Slujba de sfinţire a fost urmată de Sfânta Liturghie arhierească, la finalul căreia pr. paroh Mihai-Marius Pîjîn a fost hirotesit iconom stavrofor. Părintele Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, a prezentat în câteva cuvinte activitatea parohiei „Pogorârea Sfântului Duh“ - Flămânzi, apoi au mai vorbit senatorul Doina Federovici primarul oraşului Flămânzi, Dan Oloeriu, şi preotul Ilie Alupei de la parohia Nicolae Bălcescu I, care a fost slujitor la această biserică între anii 1974-1979. Părintele paroh a mulţumit donatorilor, binefăcătorilor şi tuturor celor care l-au susţinut în aceste lucrări de înfrumuseţare a bisericii: „Istoria acestei biserici ne oferă o nouă pagină din cartea existenţei sale pe care să o scriem noi. Deşi au provenit din alte două parohii de care s-au desprins, enoriaşii acestei biserici i-au înţeles durerea şi i-au văzut tristeţea. Toate eforturile financiare şi fizice, toate grijile care ne-au frământat în aceşti 12 ani de trudă au fost învăluite în bucuria acestei împliniri şi înnoiri pentru care trebuie să fim recunoscători tuturor“. PS Calinic Botoşăneanul a adresat credincioşilor un cuvânt, în care a făcut referire la Evanghelia din Duminica a XXI-a după Rusalii.

Agenda creştinului

TV

- Intermedia TV din Suceava va difuza sâmbătă, 19 octombrie 2013, de la ora 13:00, emisiunea „Cerul dintre noi“ a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, realizată de Doina Ciobanu. Emisiunea va fi dedicată evenimentelor religioase care s-au desfăşurat în ultima săptămână în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
- TVR Iaşi va redifuza în reluare, sâmbătă, 19 octombrie 2013, de la ora 17:00, emisiunea „Pridvoarele credinţei“ a Arhiepiscopiei Iaşilor, realizată de pr. Dumitru Păduraru. Emisiunea va putea fi urmărită în reluare duminică, 20 octombrie, de la ora 8:00, pe TVR 3 şi online pe www.tvrplus.ro.

Transmisiuni ale Sfintei Liturghii

- Radio Iaşi (1053 Khz AM, 90,8 Mhz FM, 96,3 Mhz FM) va transmite duminică, 20 octombrie 2013, Sfânta Liturghie de la Catedrala mitropolitană din Iaşi;
- Radio Doxologia online, pe adresa www.doxologia.ro, va transmite duminică, 20 octombrie 2013, Sfânta Liturghie de la Catedrala mitropolitană din Iaşi.
- Radio România Cultural va transmite duminică, 20 octombrie 2013, de la ora 10:00, pe frecvenţele din toată ţara Sfânta Liturghie. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a 23-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va resfinţi biserica parohiei Dorobanţi - Aroneanu, Protopopiatul Iaşi 2, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Schitul Botuş din judeţul Suceava. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va resfinţi Biserica „Sfântul Nicolae“ din Vaslui, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va resfinţi Biserica „Sfinţii Voievozi“ a parohiei Gârleni, Protopopiatul Buhuşi, judeţul Bacău. (C.C.)

Sărbătoarea Sfintei Parascheva, în Protopopiatul Paşcani

Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost sărbătorită pe 14 octombrie 2013 în şase parohii ale Protopopiatului Paşcani. În lăcaşurile de închinăciune care au îmbrăcat straie de sărbătoare s-a oficiat, în seara zilei de 13 octombrie, Vecernia unită cu Litia. La Biserica „Sfânta Parascheva“ din Paşcani, slujba Privegherii a fost oficiată de pr. Pavel Postolachi, protopop al Protopopiatului Paşcani. Un moment deosebit de rugăciune a fost şi la Biserica „Sfânta Parascheva“ din Târgu Frumos. În ziua cinstirii Sfintei Parascheva, în cele şase biserici s-a săvârşit Sfânta Liturghie în prezenţa a sute de credincioşi. Peste 200 de elevi de la şcoala din localitatea Mirosloveşti au participat pe 14 octombrie la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica Sfintei Parascheva din localitate. „În toate parohiile noastre, credincioşii au participat cu multă evlavie la sfintele slujbe“, a spus pr. protopop Pavel Postolachi, care a menţionat că, în cadrul sărbătorii Sfintei Parascheva de la Iaşi, Protopopiatul Paşcani s-a implicat în Programul „Hrană pentru pelerini“. (C. Ciofu)

vineri, 18 octombrie 2013

„A avut un chip luminos care a mărturisit credinţa ortodoxă“

La Biserica „Sfânta Mahramă şi Sfinţii Brâncoveni“ din cartierul ieşean Cantemir a fost oficiată miercuri, 16 octombrie 2013, slujba înmormântării prof. Emil Alexandrescu, fost cadru didactic la Seminarul Teologic Liceal Ortodox de la Mănăstirea Neamţ. 
 
Profesorul Emil Alexandrescu a fost condus miercuri, 16 octombrie 2013, pe ultimul drum. Slujba înmormântării a fost oficiată la Biserica „Sfânta Mahramă şi Sfinţii Brâncoveni“ din Iaşi de un sobor de preoţi, mulţi dintre ei foşti elevi ai marelui dascăl. Prof. Emil Alexandrescu s-a născut în anul 1937, în luna februarie, de ziua sărbătorii Întâmpinării Domnului. După 1990 a predat atât la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ, cât şi la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iaşi. „S-a străduit să întâmpine duhovniceşte, cu inima, întotdeauna, prezenţa lui Hristos. De aceea, în ultimii 20 de ani, a fost foarte apropiat de Biserică, mai ales din punct de vedere misionar. Plecarea sa la Domnul vine după ani de misiune în Biserica Ortodoxă, pe care a făcut-o atât la catedră, cât şi prin intermediul volumelor scrise, în care a îmbinat partea duhovnicească cu cea literară“, a relatat pr. paroh Neculai Dorneanu. La finalul slujbei, s-a evocat personalitatea misionară şi culturală a prof. Emil Alexandrescu, care a fost un apropiat al Bisericii, nu numai cu sufletul, ci şi cu lucrarea, fiind prezent la strana bisericii şi ajutând preotul ori de câte ori a fost posibil, în lucrările misionare şi pastorale. Foştii elevi îşi aduc aminte că prof. Emil Alexandrescu a făcut o activitate de apostolat la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ: „Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îl numea «fratele Emilian de la Neamţ». A dus o viaţă ascetică şi nu mânca niciodată carne. A avut un chip luminos care a mărturisit credinţa ortodoxă. Avea un caiet în care scria prenumele tuturor elevilor din generaţiile pe care le-a avut. Aceste nume le pomenea în rugăciunile lui. Aceasta pentru că simţea că avea datoria nu doar să ne transmită cunoştinţele, ci să ne facă buni cetăţeni ai lumii şi fii ai împărăţiei lui Dumnezeu. Prof. Emil Alexandrescu a considerat că singura formă prin care omul poate ajunge cetăţean al împărăţiei lui Dumnezeu este părtăşia lui cu Hristos în Liturghie. A fost un intelectual cald, iar această căldură o avea de la Dumnezeu“. În ultimii ani, prof. Emil Alexandrescu a participat la sfintele slujbe în Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi şi la Biserica „Sfânta Mahramă şi Sfinţii Brâncoveni“.

Seminar dedicat muzicii corale contemporane, la Iaşi

Parohia „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt“ din Iaşi a organizat miercuri, 16 octombrie 2013, un seminar în cadrul proiectului cultural „Continuitate şi creativitate în cântările corale liturgice contemporane româneşti“, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), instituţie publică subordonată Ministerului Culturii din România. La eveniment au participat reprezentanţi ai partenerilor din proiect, precum şi profesori de muzică din Iaşi. „Acest seminar este una din activităţile de final ale proiectului. Am încercat să-i sensibilizăm pe cei prezenţi în legătură cu muzica corală contemporană. De asemenea, am punctat amănunte legate de patrimoniul cultural ieşean şi tradiţiile folclorice din judeţul Iaşi“, a spus părintele paroh Mihai Eduard Doroşincă. Proiectul „Continuitate şi creativitate în cântările corale liturgice contemporane româneşti“ se va încheia la sfârşitul acestei luni. În zilele următoare vor fi derulate activităţi de advocacy, astfel încât să fie mobilizate instituţii din Iaşi. Astfel se va prezenta un material despre proiectul care se finalizează la sfârşitul lunii octombrie. În acelaşi timp, vor fi oferite CD-uri ce cuprind cântări corale liturgice cotemporane, intonate de Corul „Stephanus Magnus“, dirijat de prof. Daniela Doroşincă. „În cadrul proiectului s-au desfăşurat patru concerte în Iaşi, Piatra Neamţ şi Vaslui. Ne-am bucurat pentru că foarte mulţi oameni au participat la aceste evenimente. Ei au primit gratuit la final câte un CD cu muzică religioasă contemporană. În oraşele Vaslui şi Piatra Neamţ, dar şi în Iaşi sunt mai rare concertele de muzică contemporană românească“, a adăugat pr. paroh Mihai Eduard Doroşincă. (C. Ciofu)

Activitate dedicată Sfintei Parascheva, la Podu Iloaiei

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza“ din Podu Iloaiei a găzduit marţi, 15 octombrie 2013, o activitate dedicată Sfintei Parascheva. În cadrul evenimentului s-au prezentat creaţiile elevilor în cadrul a trei secţiuni: compoziţii literare, lucrări artistico-plastice şi materiale în Power-Point. Proiectul „Sfânta Cuvioasa Parascheva, mult folositoare“ a fost iniţiat de prof. Parmena Orzetic şi prof. Tudoriţa Drăgoi, invitatul special fiind pr. Ioan Drăgoi de la Biserica „Sfântul Nicolae“ din Podu Iloaiei. „Activitatea a avut ca obiective promovarea valorilor religioase şi cunoaşterea unor date din viaţa Sfintei Parascheva“, a spus prof. Parmena Orzetic. (C.C.)

Sfinţiri de biserici în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sfinţi mâine, 19 octombrie 2013, Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim“ din parohia Bâtca Doamnei, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, iar duminică, 20 octombrie, va resfinţi biserica parohiei Dorobanţi - Aroneanu, Protopopiatul Iaşi 2. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va resfinţi duminică, 20 octombrie 2013, Biserica „Sfântul Nicolae“ din Vaslui. (C.C.)

Întrunirea personalului neclerical din Protopopiatul Sascut

La Centrul de zi „Sfântul Nicolae“ din parohia Pănceşti a avut loc marţi, 15 octombrie 2013, întâlnirea semestrială a personalului neclerical din cuprinsul Protoieriei Sascut. Întrunirea s-a desfăşurat cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Cu acest prilej, s-au dezbătut temele: „2013 - Anul Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena“, susţinut de Mihai Ivan, cântăreţ la parohia Dănceni, şi „Personalitatea părintelui Stăniloae“, referat pregătit de Cristian Bobec, cântăreţ la parohia Răcăciuni. La finalul întâlnirii, s-au pus în discuţie probleme administrative care ţin de bunul mers al activităţii în parohie şi care privesc în mod direct personalul neclerical. (C.C.)

Şedinţă administrativă în Protopopiatul Moineşti

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în sala de conferinţe a Protopopiatului Moineşti a avut loc miercuri, 16 octombrie 2013, conferinţa administrativă lunară cu preoţii. În cadrul întâlnirii, părintele Marius Constantin Moţei, de la parohia Solonţ, a susţinut conferinţa „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, modele pentru educaţia şi familia creştină“. PS Ioachim Băcăuanul a evidenţiat activitatea misionară a preoţilor moineşteni, care au organizat la începutul lunii trecute unul dintre cele mai frumoase pelerinaje din eparhie. (C.C.)

miercuri, 16 octombrie 2013

„Chivotul“, corul misionar al Catedralei mitropolitane din Iaşi

În perioada sărbătorilor Sfintei Cuvioase Parascheva, Corul „Chivotul“ al Catedralei mitropolitane din Iaşi a avut un rol aparte, prin faptul că a oferit răspunsurile liturgice la strană. 
 
Corul „Chivotul“ este cunoscut de credincioşii din toată ţara, prin faptul că oferă în fiecare zi răspunsurile la strană în Catedrala mitropolitană din Iaşi. Înfiinţat în urmă cu mai bine de zece ani, corul este format din studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi. În zilele prilejuite de hramul Sfintei Parascheva, pelerinii au avut prilejul de a asculta răspunsurile liturgice ale Corului „Chivotul“. Denumirea corului a fost dată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. După cum ne-a relatat arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi, înfiinţarea „Chivotului“ a fost necesară odată cu deschiderea postului de radio Trinitas pe frecvenţa 92,7, care a început de atunci să transmită sfintele slujbe. „Acest cor s-a organizat în mod deosebit, exemplar, motiv pentru care PF Patriarh Daniel a ţinut în mod deosebit ca aceşti tineri să se numească «Chivotul», deoarece ei sunt cei care aduc cea mai mare bucurie celor care ne ascultă. Tinerii din strana catedralei sunt precum un chivot, întrucât răspund prin cântare la toate slujbele care se oficiază în Catedrala mitropolitană. Membrii corului sunt studenţi teologi care îşi fac studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă, dar le desăvârşesc la strana de la catedrală. «Chivotul» este un cor misionar, nu neapărat pentru cei care îl ascultă zi de zi în catedrală, ci şi pentru cei care îl ascultă de departe, prin intermediul radioului sau a televiziunii, în special oamenii bolnavi, aflaţi în spitale sau care nu se pot deplasa. Majoritatea membrilor corului urmează şi studiile Conservatorului din Iaşi, ceea ce le dă dreptul de a-i învăţa şi pe alţii. Foarte mulţi credincioşi ne contactează telefonic şi ne întreabă despre cei care au dat răspunsurile la liturghie. Este greu să le dăm un răspuns, deoarece aceşti tineri sunt o singură voce, aceştia formându-se pentru parohiile la care urmează să slujească după terminarea studiilor“, a explicat arhim. Dosoftei Şcheul. (pagină)

Preotul Vasile Nuţu, condus pe ultimul drum

La Catedrala „Naşterea Maicii Domnului“ din Gura Humorului a fost oficiată joi, 10 octombrie 2013, slujba înmormântării preotului Vasile Nuţu, slujitor la acest sfânt lăcaş. Înmormântarea a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Teodosie şi de IPS Pimen, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. 
 
Preotul Vasile Nuţu, plecat în lumea veşniciei în cea de-a patra zi a lunii octombrie a acestui an, a fost condus joi, 10 octombrie, pe ultimul drum. Alături de familia îndurerată au fost prezenţi peste 5.000 de oameni din Gura Humorului şi din alte zone ale ţării. Slujba înmormântării pentru preoţi, oficiată de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi de IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a fost precedată de Sfânta Liturghie. În cuvântul adresat cu acest prilej, Arhiepiscopul Tomisului a subliniat că, în scurta sa viaţă, pr. Vasile a reuşit să fie un părinte bun şi iubitor, în comuniune cu toţi fraţii preoţi. De asemenea, IPS Teodosie i-a îndemnat pe preoţii şi credincioşii aflaţi la înmormântare să se roage pentru odihna sufletului părintelui Vasile. Un mesaj de condoleanţe a fost transmis familiei îndoliate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care i-a oferit, acum doi ani, părintelui Vasile Nuţu Ordinul „Sfântul Ştefan cel Mare“ pentru clerici. În continuare, a urmat un cuvânt al părintelui Dănuţ Popovici, de la parohia Ilişeşti. Părintele Vasile Nuţu s-a născut pe 8 martie 1984, din părinţii Mircea şi Minodora Nuţu. A urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Suceava, precum şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa. Tot la Constanţa a terminat şi studiile de master, iar în 2013 s-a înscris la doctorat în cadrul aceleiaşi facultăţi. În luna mai a anului 2009 s-a căsătorit cu Iulia Varhanioschi, iar ulterior a fost hirotonit pe seama parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Gura Humorului. A lăsat în urmă un copil, Emanuel Matei, şi aştepta al doilea prunc, soţia Iulia Nuţu fiind însărcinată în luna a opta. Părintele Vasile Nuţu a plecat la Domnul pe 4 octombrie 2013, în urma unui accident rutier petrecut la sfârşitul lunii septembrie. (Constantin Ciofu)

Sfinţirea Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Vaslui

Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, va sfinţi duminică, 20 octombrie 2013, Biserica „Sfântul Nicolae“ din Vaslui. Programul dedicat acestui eveniment va începe astăzi, când vor fi aduse spre închinarea credincioşilor icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Floreşti şi icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Mălineşti. În fiecare zi, la ora 8:00 şi la ora 12:00, se vor oficia Acatistul şi Paraclisul. De asemenea, de la ora 17:00, se vor sluji Agheazma mică şi Taina Sfântului Maslu. Sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 17:00, la Biserica „Sfântul Nicolae“ se va săvârşi Privegherea, iar duminică dimineaţă, PS Corneliu va oficia slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie. La final, credincioşii vor trece prin sfântul altar şi se vor închina celor două icoane aduse în pelerinaj. (C. Ciofu)

„Pelerinii Sfintei Parascheva sunt o mărturie vie a puterii credinţei“

Pelerinii care aşteptau duminică seară să se închine moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva au avut prilejul să fie binecuvântaţi şi să se întâlnească cu Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. 
Înaltpreasfinţia Voastră, de ce aţi ales să mergeţi în rândul de pelerini?
Pentru simplul motiv că eu însumi sunt un pelerin. A fi pelerin înseamnă a căuta ceea ce-ţi lipseşte, persoana care-ţi lipseşte şi, cu siguranţă, aşa toţi creştinii din toate colţurile ţării, care stau atâtea ore aşteptând, caută o întâlnire cu o persoană de la care aşteaptă răspunsuri la întrebările lor la care, cu siguranţă, nu le-a răspuns nimeni convingător. A aştepta ore în şir pentru a vorbi cu o persoană despre care ştii că îţi răspunde la chinuitoarele şi obsedantele tale întrebări lăuntrice înseamnă a te întâlni cu cel care stă permanent de vorbă cu Dumnezeu. Sfinţii au primit darul de a rămâne în trup şi după încetarea de a trăi în viaţa vremelnică. Ei ştiu cât de greu ne este în trup, mai ales când ne gândim la viaţa de dincolo, la cei dragi ai noştri. 
Pe de altă parte, creştinii sunt învăţătorii noştri. Într-o lume a vitezei, creştinii ne arată că, în primele veacuri, se mergea pe jos săptămâni în şir, sau luni în şir, pentru a ajunge la locul sau la persoanele de care aveau atâta nevoie şi atâta trebuinţă. Însă, persoanele sfinte şi sfinţii pe care îi căutăm nu ne răspund doar la întrebări, ci ne mută din stările în care ne aflăm în starea lor, căci ceata sfinţilor a aflat izvorul vieţii şi uşa raiului. Sfânta Parascheva este prezentă în toate bisericile, în toate casele unde se află icoana şi viaţa ei şi, mai ales, este prezentă în templul fiecărei persoane umane, aşa cum este prezentă şi în racla sfintelor ei moaşte.
Cum i-aţi simţit pe oamenii care aşteptau la rând?
După cum am spus, învăţăm de la ei fidelitatea faţă de Dumnezeu şi de Biserică. Ei sunt o Biserică vie, aşa cum scriu Sfinţii Părinţi din primele veacuri creştine. Pelerinii Sfintei Parascheva sunt o mărturie vie a puterii credinţei, a solidarităţii şi nu în ultimul rând o întărire a noastră în credinţă. Este un miracol să vedem atâta mulţime de oameni după atâtea secole care au trecut şi după atâta secularizare. Am văzut multe persoane din eparhia unde ostenesc şi slujesc şi unde învăţ multe de la poporul Dunării de Jos. Am văzut o mulţime de creştini din Eparhia Dunării de Jos şi era firesc şi normal să vin, fără să ştiu neapărat că ei mă vor identifica. Rugăciunile şi prezenţa lor aici sunt o întărire mare pentru mine.
Aminteaţi de credincioşii din eparhia pe care o păstoriţi. Am rămas impresionat să întâlnesc în aceste zile oameni care vin din zonele afectate de inundaţiile din acest an.
Prezenţa lor aici este un imbold şi mai mare pentru noi, păstorii, să-i sprijinim şi mai mult aşa cum şi ei ne sprijină, lăsându-şi necazurile acasă şi venind să-I ceară lui Dumnezeu ajutorul. Cum să nu fim şi noi sensibili, când vedem atâta gingăşie şi atâta sensibilitate? Ştiu foarte bine în ce condiţii se află, ca şi sinistraţi, şi de ce să nu observăm şi cealaltă latură, latura optimismului în necazuri? Acesta este creştinismul, şi sfinţii sunt cei care vindecă şi rănile sufleteşti, dar ne vindecă şi de rănile propriu-zise din viaţa noastră de zi cu zi. Este o mărturie vie a puterii credinţei care mută omul din disperare la speranţă, din suferinţă la linişte, de la necredinţă la credinţă şi de la singurătate la solidaritate.
Înaltpreasfinţia Voastră, mulţumim pentru timpul acordat!
În chip modest, aş vrea ca acest dialog duhovnicesc să rămână duhovnicesc. Sunt aici ca un creştin, şi cred că aşa ar trebui să fim cu toţii. Nu cred că este vreo faptă mărinimoasă a mea, ci este o ocazie de a admira faptele mărinimoase ale credincioşilor noştri. pagina

„Am avut ocazia să mă bucur de zâmbetul fiecărui pelerin“

Programul „Hrană pentru pelerini“ a continuat la rândul de credincioşi care s-au adunat în număr mare ca să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Parohiile din Iaşi au distribuit alimente respectând normele Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi. „Am fost încântaţi de participarea noastră în mod constructiv la rândul de pelerini. Am căutat să fim alături de fiecare suflet în parte, prin intermediul organizatorilor şi al voluntarilor. Am avut posibilitatea de a mă întâlni cu mulţi preoţi şi de a distribui fiecare aliment în parte. Am avut ocazia să mă bucur de fiecare zâmbet al fiecărui pelerin care a participat la această sărbătoare, am simţit prezenţa Cuvioasei Parascheva în momentele dificile, în situaţiile în care nu puteam intra cu alimentele. Am îndeplinit criteriile deciziei mitropolitane, prin Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, şi respectarea analizelor medicale care ne-au fost impuse. La prezentarea acestor produse, fiecare parohie a prezentat un aviz. Ne-am bucurat că totul a fost în regulă şi sperăm ca şi în perioada următoare să putem distribui alimentele“, a spus Ionela Amariei, asistent social în cadrul protopopiatelor Iaşi 1 şi Iaşi 3. (C. Ciofu)

IPS Ioan: „Mă rog Bunului Dumnezeu să răsplătească osteneala pelerinilor“

Înaltpreasfinţitul Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei (foto), a făcut parte din soborul ierarhilor care au slujit în ziua pomenirii Sfintei Parascheva la Iaşi. Ierarhul a menţionat că Sfânta Parascheva îşi întinde mâna ei către pelerinii care o cinstesc, prin puterea harului lui Dumnezeu sălăşluit în sfintele ei moaşte. „Sfinţii, prin viaţa lor, cuceresc spaţii care sunt mai profunde. Dumnezeu să ocrotească viaţa pelerinilor. Dacă noi facem un pas către Dumnezeu, El va face infiniţi paşi spre noi. Spuneam credincioşilor dintr-o parohie: «Dumnezeu să vă răsplătească paşii pe care i-aţi făcut de la casele voastre până la biserică. Să ştiţi că Hristos a făcut drumul din cer până în parohia voastră». Iată cât de mult aleargă Dumnezeu. Mă rog Bunului Dumnezeu să răsplătească osteneala pelerinilor. Sunt încredinţat că Sfinţii Parascheva şi Simeon vor duce rugăciunile pelerinilor înaintea tronului Prasfintei Treimi - Dumnezeu. Ce lucru mare este ca numele celor care îi cinstesc pe sfinţi să fie rostite în cer“, a mărturisit IPS Ioan. (C. Ciofu)

„Răbdarea are mireasmă binecuvântată“

La sărbătoarea hramului Catedralei mitropolitane de la Iaşi, din acest an, preoţii de la mai multe parohii ieşene i-au întâmpinat pe oamenii veniţi să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. 
 
Slujitorii sfintelor altare au stat de vorbă cu oamenii şi i-au încurajat să aibă răbdare în continuare după cele peste zece ore de stat în picioare. Această activitate a fost coordonată de Sectorul de misiune, statistică şi prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor. „Eu nu am împărtăşit cuvântul meu, ci am ascultat cuvintele pelerinilor, pentru că răbdarea, puterea de care au dat dovadă şi feţele lor senine au rolul de a mă întări şi pe mine. Sunt convins că cetatea Iaşului se întăreşte zilele acestea, în primul rând datorită prezenţei lui Dumnezeu, a Cuvioasei Parascheva, a Sfântului Simeon din Muntele Minunat, dar şi datorită prezenţei pelerinilor, pentru că întotdeauna răbdarea are mireasmă binecuvântată. Întotdeauna, jertfa te determină să încerci şi tu mai mult decât ai făcut în ziua de azi sau în ziua de ieri. Este un exemplu pentru noi, de aceea eu zic că trebuie să le mulţumim lor. Iată că Iaşul se binecuvântează şi se întăreşte, luând în zilele acestea model de la răbdarea dumnealor. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe ei. De aceea eu zic că astăzi eu nu dăruiesc, ci primesc“, a spus pr. Gheorghe Manole de la parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ - Galata din Iaşi, care ne-a mărturisit cum au primit pelerinii prezenţa preotului la câteva sute de metri de baldachinul Cuvioasei Parascheva. „Am fost puţin sceptic, deoarece nu ştiam ce să le spun oamenilor, dar ei m-au învăţat pe mine. Văzând bucuria lor, am fost inspirat de atitudinea acestora şi le-am spus  că răbdarea lor aduce bucurie în suflet. Şi aşa este. Răbdarea, osteneala şi jertfa bucură sufletul. După ce munceşti, mult mai bucuroasă şi fericită este odihna care urmează. Sunt convins că pelerinii aceştia, care vor ajunge la miezul nopţii la sfintele moaşte pentru a se închina, vor fi plini de bucurie şi mântuire în inimă. Deja se anticipează şi se vede bucuria pe feţele lor. Este oboseală, este încercare, mai sunt şi suferinţe ale trupului“, a adăugat pr. Gheorghe Manole. (pagina)
 

Sărbătorile Sfintei Parascheva se încheie astăzi

Programul manifestărilor dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva se încheie astăzi la Iaşi. În această dimineaţă, la Catedrala mitropolitană din Iaşi se vor oficia Miezonoptica, Utrenia şi Sfânta Liturghie. Moaştele Cuvioasei vor fi introduse în procesiune în Catedrala mitropolitană din Iaşi după ce pelerinii care aşteaptă la rând se vor închina cinstitelor ei moaşte. Amintim că manifestările dedicate Ocrotitoarei Moldovei au început pe 10 octombrie 2013 şi au adunat în acest an mii de credincioşi din ţară şi străinătate. (C.C.)

Pelerinii din Serbia vin deseori la Sfânta Parascheva - 15 octombrie

Sărbătoarea Sfintei Parascheva din acest an s-a bucurat de prezenţa ierarhilor din ţară şi străinătate. Preasfinţitul Nikanor, Episcop al Banatului Sârbesc (foto), a rămas impresionat de numărul mare de pelerini prezenţi la Iaşi pentru a o cinsti pe Cuvioasa Parascheva. „Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a învrednicit să participăm la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Mulţumim Înaltpreasfinţitului Teofan, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi Preafericitului Părinte Irineu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, care au binecuvântat venirea noastră la sărbătoarea Ocrotitoarei Moldovei. M-am bucurat să ajung să mă închin la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Sunt impresionat de numărul mare de pelerini care au venit să se închine Sfintei. Pelerinii din Serbia vin deseori la Sfânta Parascheva pentru a se ruga, pentru că este foarte cunoscută şi respectată de poporul nostru. Avem foarte multe biserici închinate Sfintei Cuvioase Parascheva, multe familii având-o ocrotitoare a casei lor. Aceasta mai ales pentru că cinstitele moaşte ale Cuvioasei au poposit pentru o vreme la Belgrad. Evalavia pentru Sfânta Parascheva este mai mare în Moldova pentru că este mai aproape de oamenii de aici. În eparhia pe care o păstoresc locuiesc foarte mulţi români care o iubesc pe Sfânta Parascheva. Consider că Sfânta Parascheva este mama popoarelor şi a credincioşilor ortodocşi. Dacă jertfa pelerinilor este mare, şi harul este pe măsură. Cred că după un drum lung şi anevoios, oamenii au uitat de oboseală pentru că au fost ajutaţi de Sfânta Parascheva“, a spus PS Nikanor. (C. Ciofu)