luni, 31 martie 2014

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a împlinit 60 de ani de viaţă

La Catedrala arhiepiscopală din Roman a fost oficiată sâmbătă, 29 martie 2014, o slujbă de Te Deum prilejuită de împlinirea a 60 de ani de viaţă ai Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Ziua de 29 martie a fost prilej de bucurie pentru clerul şi credincioşii Eparhiei Romanului şi Bacăului. PS Ioachim Băcăuanul a împlinit cu acest prilej 60 de ani de viaţă. La slujbă au participat consilieri şi inspectori ai Centrului eparhial Roman, părinţi protopopi, călugări, călugăriţe şi preoţi de pe întreg cuprinsul Eparhiei Romanului şi Bacăului, reprezentanţi ai oficialităţilor locale şi centrale şi numeroşi credincioşi. Pentru această zi aniversară, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a primit numeroase urări şi gânduri din partea colaboratorilor, prietenilor şi credincioşilor, pe parcursul întregii săptămâni. Redăm în continuare câteva dintre mesajele primite de Preasfinţia Sa cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viaţă.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: „Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă a Preasfinţiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi fericire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastoral, misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii. Hristos Domnul, Dăruitorul Cel sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Preasfinţiei Voastre, ca ajutor în viaţa şi lucrarea pastorală şi misionară. Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!“.
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „L-am cunoscut pe seminaristul Ilie ca pe un tânăr iubitor de rugăciune, de ordine şi rânduială, preocupat de fenomenul muzical bisericesc, de simbolistica şi ritualul liturgic. Vedem astăzi că atât scrierile şi activitatea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul reflectă întru totul preocupările teologice, literare, imnologice şi liturgice pe care fratele Ilie le avea încă de atunci, ele fiind expresia unei teologii aplicate ca rezultat al experienţei unei vieţi dedicate lui Dumnezeu“.

„Vrednic succesor al lui Melchisedec Ştefănescu“

Părintele Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a menţionat că momentul aniversar al Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul este încărcat de semnificaţii, fiind un timp al reflecţiei şi al perspectivelor, al motivaţiei şi angajării în menţinerea şi continuarea misiunii Preasfinţiei Sale arhiereşti în eparhia pe care o păstoreşte de paisprezece ani. „Timpul în care s-a aflat în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor îl recomandă ca fiind un ierarh dedicat înaltei misiuni la care a fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rânduieli liturgice, teologice, canonice, administrative a Eparhiei Romanului şi Bacăului. Preocupările sale ecleziastice, culturale, edilitare îl arată a fi un ierarh cu viziune, dinamic, deschis provocărilor contemporane, o personalitate teologică de referinţă în societatea românească, un om dedicat condeiului şi vieţii social-filantropice în aceeaşi măsură, iar pentru aceasta, nu de puţine ori, a fost considerat ca fiind un vrednic succesor al lui Melchisedec Ştefănescu în scaunul chiriarhal de la Roman. La împlinirea a 60 de ani de viaţă şi la aproape 14 ani de slujire arhierească, personalul administrativ al Centrului eparhial de la Roman, clerul, cinul monahal şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului îi dorim Ierarhului nostru de suflet, Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, ani binecuvântaţi de Atotţiitorul Dumnezeu, cu sănătate, cu împliniri duhovniceşti, cu inspiraţie în cuvânt şi putere în slujirea Sfintei noastre Biserici“, a spus pr. Constantin Gherasim. Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul s-a născut la 29 martie 1954, la Stăniţa, judeţul Neamţ. La vârsta de 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria, iar între 1972-1980 s-a nevoit la Schitul Tarcău. După absolvirea seminarului şi a facultăţii de teologie, în anul 1980 a fost tuns monah la Mănăstirea Bistriţa, naş de botez fiindu-i fericitul întru pomenire arhimandrit Ioanichie Bălan. A urmat studii la Institutul „Saint Serge“ din Paris, pentru ca, în anul 1998, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-l aleagă Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului. PS Ioachim Băcăuanul s-a implicat în mod deosebit pentru buna organizare şi desfăşurare a evenimentelor prilejuite de serbarea a 600 de ani de atestare documentară a Episcopiei Romanului, în 2008, şi în cele privind ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie a Romanului şi Bacăului, în 2009, când Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a înmânat însemnele de Episcop-vicar al nou-înfiinţatei arhiepiscopii.

Restaurare, modernizare şi conservare la Mănăstirea Putna

Corpul de chilii de pe latura de nord, zidul de incintă, Casa Domnească, precum şi alte obiecte ale Mănăstirii Putna din judeţul Suceava vor fi restaurate, modernizate şi conservate. La Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost semnat joi, 27 martie 2014, contractul de finanţare din fonduri nerambursabile, în valoare de peste trei milioane de euro.

În 10 iulie 1466, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare a pus piatra de temelie a Mănăstirii Putna. În 10 iulie 2016, în zi de duminică, se vor împlini 550 de ani de la acest eveniment din istoria mănăstirii. Încă din anul 2009, vieţuitorii mănăstirii s-au gândit la acest eveniment, de aceea au depus un proiect la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, intitulat „Restaurare, modernizare şi conservare a patrimoniului cultural naţional şi a infrastructurii conexe la Mănăstirea Putna“, proiect care urmăreşte să îmbrace în haină de sărbătoare mănăstirea. Suma alocată pentru acest proiect este de 3.278.885 de euro (cu TVA), din care 629.093 euro reprezintă TVA-ul, contribuţia Uniunii Europene fiind de 2.556.764 euro (fără TVA), adică 98% din valoarea proiectului. Lucrările prevăzute în proiect sunt: schimbarea învelitorii întregului complex monahal, înlocuindu-se tabla zincată din 1968 de pe următoarele construcţii din incinta mănăstirii: corpul de chilii de pe latura de nord, zidul de incintă, Casa Domnească, accesul la Turnul Tezaur, accesul la Turnul Eminescu; refacerea aleilor pietonale cu piatră cioplită; crearea de căi de acces speciale pentru persoanele cu dizabilităţi; reabilitarea reţelelor electrice, termice şi sanitare; refacerea centralei termice.

Grija pentru Mănăstirea Putna, o datorie lăsată de Ştefan

Proiectul cuprinde şi un lucru de maximă urgenţă şi strictă necesitate: refacerea drenului din jurul bisericii mari a monumentului care străjuieşte mormântul marelui voievod, pentru înlăturarea apelor pluviale şi a infiltraţiilor de apă subterane. În urma derulării proiectului, nădăjduim, cu darul lui Dumnezeu, ca aceste lucrări să îmbrace Putna într-o aleasă haină de sărbătoare, vrednică de un lăcaş ce este Ierusalim al neamului românesc şi altar al conştiinţei naţionale, după cum i-a identificat Mihai Eminescu firea şi rostul acestei mănăstiri. Ele sunt necesare, deoarece un număr foarte mare de români vin, măcar o dată în viaţă, să se închine la mormântul Sfântului Ştefan cel Mare. Ei îl caută aici pe acest părinte al neamului nostru şi doresc să plece la casele şi familiile lor cu mesajul pe care necropola Sfântului Ştefan l-a avut dintotdeauna: un mesaj pentru neam şi pentru ţară, pentru păstrarea adevărurilor de credinţă, pentru păstrarea valorilor noastre naţionale. Împlinirea acestei dorinţe face ca Putna să fie iubită şi îndrăgită de toţi românii. A purta de grijă Mănăstirii Putna este o datorie lăsată de Ştefan cel Mare urmaşilor săi. De aceea, după trecerea sa la cele veşnice, voievozi precum Bogdan al III-lea, Petru Rareş, Ieremia Movilă, Alexandru Lăpuşneanu, Vasile Lupu şi alţi conducători au simţit şi au împlinit datoria de a purta de grijă acestui sfânt lăcaş. Ei nu au uitat că aici îşi doarme somnul de veci Părintele, cel care a fost, până la adânci bătrâneţe, eroul, apărătorul ţării şi al poporului. Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice şi păstrarea lor în bune condiţii sunt fireşti, fiind gesturi ale respectului faţă de înaintaşi, faţă de moştenirea sfântă a lor, şi ale responsabilităţii de a transmite această moştenire pe mai departe. Valorile de patrimoniu sunt certificatul de naştere al poporului român şi trebuie păstrate cu aceeaşi dragoste şi preţuire pe care le avem faţă de cei care ne-au dat viaţă. Patrimoniul cultural şi spiritual face parte din însăşi fiinţa neamului nostru. De aceea, joi, 27 martie 2014, s-a semnat acest proiect, între stareţul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, şi viceprim-ministrul Liviu Dragnea. Conducerea mănăstirii mulţumeşte pe această cale tuturor celor care au sprijinit-o pentru această reuşită. Nădăjduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Sfinte şi al marelui ctitor, Sfântul Voievod Ştefan, să vedem finalizat acest proiect. (Arhimandrit Melchisedec Velnic împreună cu vieţuitorii Mănăstirii Putna)

Agenda creştinului - luni, 31 martie 2014

Radio

- Radio Trinitas va difuza luni, 31 martie 2014, de la ora 14:05 la ora 15:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei. În cadrul emisiunii, ascultătorii vor putea audia, pe lângă noutăţile din actualitatea religioasă, culturală şi socială din Moldova, fragmente din predici ale ierarhilor rostite în Duminica a 4-a din Postul Mare.

TV
- TV Plus Suceava va difuza marţi, 1 aprilie 2014, de la ora 19:30, emisiunea „Iubi-Te-voi, Doamne!“, realizată de pr. Justinian Cojocar. Tema emisiunii va fi "Copilaria - vârsta bucuriei și a curăţiei", invitaţi: Mihail Mihnea Moruz, de la la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, Teodora Lungoci, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, tânărul Adrian Petraș, Teodor Marcan, de la la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, şi Ariana Bulboacă, de la Şcoala Gimnazială nr. 3 din Suceava. Emisiunea va fi difuzată în reluare miercuri, 2 aprilie 2014, de la ora 12:00, şi duminică, 6 aprilie, de la ora 14:00.

Conferinţă

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Iași organizează marți, 1 aprilie 2014, de la ora 18:30, conferinţa cu tema ” De la cultura morții la cultul VIEȚII”, invitaţi: poetul Marius Iordăchioaia şi pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Prelegeri despre fotografie


Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi şi Clubul Fotografilor din Iaşi organizează marţi, 1 aprilie 2014, de la ora 18:30 a 119-a întrevedere. Prelegerile publice despre Fotografie vor fi susţinute în Sala “Diotima” a Casei de Cultură “Mihai Ursachi”.

Festival de ouă încondeiate

Centrul Judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Botoşani şi Parohia "Naşterea Maicii Domnului" - Rogojeşti, Protopopiatul Dorohoi, organizează în perioada 5-6 aprilie 2014, Festivalul-concurs de ouă încondeiate, ediţia I. Evenimentul se va desfăşura la biserica parohiei Rogojeşti cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

sâmbătă, 29 martie 2014

Festivalul-concurs naţional de muzică corală religioasă ortodoxă „Buna Vestire“

În localitatea Fundu Moldovei din judeţul Suceava va avea loc mâine, 30 martie 2014, de la ora 13:00, Festivalul-concurs naţional de muzică corală religioasă ortodoxă „Buna Vestire“, ediţia a XXIV-a. Evenimentul se va desfăşura cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

Iubitorii de muzică religioasă sunt aşteptaţi mâine, 30 martie 2014, la Festivalul-concurs naţional de muzică corală religioasă ortodoxă „Buna Vestire“, ediţia a XXIV-a. Partenerii festivalului sunt Centrul Cultural „Bucovina“, Primăria Fundu Moldovei, Consiliul Local Fundu Moldovei, Căminul Cultural Fundu Moldovei şi Societatea de Cultură „Dimitrie Gusti“ Fundu Moldovei. Obiectivele principale ale festivalului vizează promovarea valorilor autentice ale creaţiei corale de cult ortodox, a cântecului patriotic şi revigorarea mişcării corale. Această ediţie se adresează numai formaţiilor corale neprofesioniste (de amatori) - minimum 18 persoane (licee cu profil muzical şi teologic, licee cu alt profil), coruri ale aşezămintelor culturale (cu vârsta peste 18 ani), coruri ale parohiilor, precum şi coruri de copii - minimum 15 persoane (cu vârsta între 10-14 ani). „În cadrul acestui festival vor participă peste 30 de formaţii corale. Concursul este structurat pe cinci secţiuni: coruri parohiale, aşezăminte culturale, coruri şcolare din ciclul gimnazial, coruri de licee cu profil muzical şi coruri de licee cu alt profil decât cel muzical. Pe fiecare secţiune se vor oferi premii pentru locurile I, II şi III, iar la final se va oferi marele premiu“, a spus părintele David Babici, slujitor în parohia Fundu Moldovei. Deschiderea festivalului va avea loc la ora 13:00, iar concursul propriu-zis va începe în jurul orei 13:45.

„Muzica bisericească ne apropie de Dumnezeu“

Din juriu vor face parte prof. univ. dr. Viorel Munteanu, pr. prof. Florin Bucescu, de la Conservatorul din Iaşi, Viorel Bârleanu, etnomuzicolog din Iaşi, prof. Emil Forfotă de la Câmpulung Moldovenesc, prof. Sever Dumitrache de la Liceul de Muzică din Suceava şi Bogdan Nicolau, realizatorul emisiunilor de viaţă spirituală la Radio Iaşi. „Acest festival ne încântă în fiecare primăvară, iar muzica bisericească nu poate decât să ne apropie pe toţi de Dumnezeu. IPS Pimen a participat aproape la fiecare ediţie a festivalului, de aceea, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor este principalul organizator al evenimentului. Credincioşii noştri participă la fiecare ediţie în număr cât mai mare. După terminarea Sfintei Liturghii vom merge la Căminul Cultural, unde are loc festivalul. Fiecare credincios rămâne, pe an ce trece, tot mai dornic şi mai plăcut impresionat de a asista la aceste cântări deosebite, mai ales că anul acesta participă şi un cor al elevilor de la Şcoala «Dimitrie Gusti» - Fundu Moldovei, precum şi corul parohiei noastre. De aceea, suntem cu toţii antrenaţi şi angajaţi în acest concurs. Dacă psalmistul spunea: «Dacă este cineva cu inimă bună, să cânte psalmi», eu pot să spun că, dacă este cineva cu inimă bună şi credincios, să nu ezite să participe la acest festival, pentru că el ne apropie de Dumnezeu, de rugăciune şi de o viaţă duhovnicească pe care acum, în perioada Postului Mare, ar trebui să o intensificăm“, a mărturisit părintele David Babici.

Prezenţă arhierească la hramul Mănăstirii Sihăstria Putnei

Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit marţi, 25 martie 2014, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria Putnei din judeţul Suceava. Înaltpreasfinţia Sa a rostit cu acest prilej un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la semnificaţiile sărbătorii Bunei Vestiri, evidenţiind folosul vieţii petrecute în smerenie şi rugăciune. Arhimandritul Nectarie Clinci, stareţul Mănăstirii Sihăstria Putnei, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Pimen pentru contribuţia pe care o aduce „la ridicarea şi binecuvântarea acestei sfinte mănăstiri“. În acelaşi timp, părintele Nectarie Clinci a remarcat că în organizarea hramului s-au implicat mai multe mănăstiri de maici, care au pregătit 1.000 de porţii de hrană şi 2.000 de pachete cu alimente. „Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să răsplătească tuturor celor care ne-au ajutat în organizarea hramului“, a spus arhim. Nectarie Clinci. (C. Ciofu)

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a 4-a din Postul Mare, Înaltpreasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mina“ din cartierul ieşean Păcurari, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji în filia Antoceni a parohiei Oniceni, Protopopiatul Fălticeni. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală din Huşi, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji la Catedrala arhiepiscopală din Roman. (C.C.)

Agenda creştinului

TV

- TVR Iaşi va difuza sâmbătă, 29 martie 2014, de la ora 7:00, pe TVR 3 şi de la ora 17:00 pe TVR Iaşi, emisiunea „Pridvoarele credinţei“ a Arhiepiscopiei Iaşilor, realizată de pr. Andrei Atudori. Tema emisiunii va fi "Rolul preotului în lumea satului", invitat: pr. Adrian Miron de la parohia Stânca-Roznovanu, Protopopiatul Iaşi 1;
- Intermedia TV din Suceava va difuza astăzi, de la ora 13:00, emisiunea „Cerul dintre noi“ a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, realizată de Doina Ciobanu;
- TV Plus Suceava va difuza duminică, 30 martie, de la ora 14:00, emisiunea „Iubi-Te-voi, Doamne!“, realizată de pr. Justinian Cojocar.

Concert de muzică

La Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi va avea loc sâmbătă, 29 martie 2014, de la ora 20:00, concertul de muzică bizantină „Psaltichia rumănească la curtea brâncovenilor“, susţinut de Corul „Byzantion“ din Iaşi.

Conferinţă

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Iași organizează marți, 1 aprilie 2014, de la ora 18:30, conferinţa cu tema ” De la cultura morții la cultul VIEȚII”, invitaţi: poetul Marius Iordăchioaia şi pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Eveniment cultural la Roman

În sala Complexului „Parc multiplex“ din Roman, a fost organizată marţi, 25 martie 2014, lansarea cărţilor „La déification de l'homme d'après la pensée du pèrè Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva în Ortodoxie“ şi „Creştinismul abia începe“, apărute la Editura „Filocalia“ a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Evenimentul a avut loc în prezenţa Înaltpreasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, şi a numeroase personalităţi locale şi judeţene. În cadrul întâlnirii au fost susţinute lucrări referitoare la cărţile amintite mai sus, care îl au ca autor pe PS Ioachim Băcăuanul. Corala „Roman Melodul“, a Protopopiatului Roman, dirijată de prof. Ovidiu Trifan, şi Corala „Armonia“, a Arhiepiscopiei Tomisului, au susţinut câteva repertorii de muzică religioasă şi patriotică. La final, PS Ioachim Băcăuanul a oferit diplome de excelenţă celor care s-au implicat în mod deosebit în organizarea şi promovarea acestui eveniment cultural. (C. Ciofu)

vineri, 28 martie 2014

"Sfânta Euharistie este cea mai prețioasă comoară ortodocșilor"


La Piatra Neamţ a avut loc miercuri, 26 martie 2014, conferinţa “Hristos - Pâinea noastră cea spre ființă”. Invitatul tinerilor atoreni a fost protos. Iustin Petre, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Casian“ din Dobrogea.

Asociația “Tineretul Ortodox Român” (ATOR) - filiala Piatra Neamț, în colaborare cu Protopopiatul Piatra Neamț, a organizat miercuri, 26 martie 2014, în Sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamţ, conferința duhovnicească cu tema “Hristos - Pâinea noastră cea spre ființă”. Invitatul tinerilor atoreni a fost protos. Iustin Petre, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Casian“ din Dobrogea. Conferinţa a fost organizată cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.  Evenimentul s-a bucurat de prezenţa părintelui Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, a părintelui Nicolae Nicău, coordonatorul ATOR - Piatra Neamț, şi a numeroşi credincioşi de toate vârsetele din oraş. Părintele Iustin Petre a susţinut celor prezenţi la conferinţă un important şi convingător cuvânt despre Sfânta Taină a Euharistiei. “Sfânta Euharistie este cea mai prețioasă comoară ortodocșilor. Es reprezintă Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, prezent pe masa sfântului altar. Trupul Domnului de după Înviere este îndumnezeit, iar prin împărtășire gustăm din dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. O deosebire de fond între religii trebuie analizată din perspectiva mântuirii. Creștinismul arată ca omul este creat după chipul Lui Dumnezeu, având rațiune, voință și sentiment. Noi avem datoria de a spori aceste însușiri pâna la asemănarea cu Dumnezeu. Omul creștin are un dor după Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a te împărtăşi cu Hristos, și a trăi în Hristos”, a amintit protos. Iustin Petre. Invitatul tinerilor atoreni a subliniat că Sfânta Euharistie instituită la Cina cea de Taină este anticiparea tainică a jertfei de pe Golgota și a Învierii. "Sfânta Împărtășanie este dovada că Hristos a trăit la Cina cea de Taină în mod tainic jertifirea Sa și Învierea Sa, așa cum le va trăi în Euharistia  Bisericii, ca să le imprime și în trupul și sângele nostru. Evanghelia după Luca ne arată că Domnul a săvârșit după Înviere și pe pământ Euharistia, ca o prezentare vazută a stării Lui de aducere permanentă a Sa în planul nevazut. Veșnicia este o creștere în Hristos din Lumină în Lumină și o noutate continuă din slavă în slavă. Prin actul împărtășirii credincioșilor se încheie Euharistia ca jertfă și ca Taină, căci abia acum se înfăptuiește scopul ei de jertfă adusă Tatălui, dar și pentru sfințirea credincioșilor", a mai adăugat protos. Iustin Petre. (Pr. Iustin Rotariu)

Mănăstirea Putna va fi restaurată cu fonduri europene

Mănăstirea Putna din judeţul Suceava va intra în curând într-un amplu proces de restaurare, modernizare şi conservare a patrimoniului şi infrastructurii. Potrivit mediafax.ro, contractul de finanţare din fonduri nerambursabile, în valoare de peste trei milioane de euro, a fost semnat ieri, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de către vicepremierul Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării Regionale, şi arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna. Liviu Dragnea a spus că Mănăstirea Putna reprezintă un simbol cultural important pentru România. "Vorbim azi de peste trei milioane de euro, bani europeni, alocaţi pentru restaurarea Mănăstirii Putna şi a infrastructurii conexe. Banii vor fi alocaţi pentru restaurarea şi consolidarea Casei domneşti, a atelierelor, a stăreţiei, a cramei şi a chiliilor care fac parte din ansamblul Mănăstirii Putna, dar şi pentru sistemul electric şi termic al aşezării monahale", a spus vicepremierul Liviu Dragnea, care a mai precizat că a ţinut ca proiectul să fie demarat cât mai repede astfel încât, peste doi ani, când se vor sărbători 550 de ani de la ctitorire, mănăstirea să arate aşa cum se cuvine. Proiectul semnat joi se va derula în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Slujbe arhiereşti în oraşul Roman

Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de un sobor de preoți, a slujit luni, 24 martie 2014, Vecernia unită cu Litia în Paraclisul "Buna Vestire" al Complexului de Servicii „Romanița” din Roman. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în cadrul Complexului ”Romanița” sunt îngrijiți 50 de copii proveniți din județul Neamț, majoritatea suferind de un handicap locomotor. Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului i-a felicitat la final pe cei care sunt implicați în organizarea și buna funcționare a acestei instituții. De asemenea, Preasfinţia Sa a mulţumit conducerii complexului pentru grija faţă de lăcaşul de închinăciune închinat Bunei Vestiri. În ziua pomenirii Bunei Vestiri, Preasfințitul Ioachim Băcăuanul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiecopală din Roman. Predica legată de sărbătoarea zilei a fost rostită de arhim. Clement Haralam, de la Mănăstirea Antim din București. În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa l-a hirotonit preot pe diaconul Andrei Grozescu pe seama Parohiei ”Sfinţii Arhangheli”- Albele, Protopopiatul Oneşi. PS Ioachim Băcăuanul a mulţumit cu acest prilej Coralei ”Armonia” din Constanța pentru că a oferit răspunsurile la Sfânta Liturghie. (C. Ciofu)

Agenda creştinului - vineri, 28 martie 2014

Radio

- Radio Trinitas va difuza vineri, 28 martie 2014, de la ora 14:05 la ora 15:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei.

TV

- TVR Iaşi va difuza sâmbătă, 29 martie 2014, de la ora 7:00, pe TVR 3 şi de la ora 17:00 pe TVR Iaşi, emisiunea „Pridvoarele credinţei“ a Arhiepiscopiei Iaşilor, realizată de pr. Andrei Atudori. Tema emisiunii va fi "Rolul preotului în lumea satului", invitat: pr. Adrian Miron de la parohia Stânca-Roznovanu, Protopopiatul Iaşi 1.

joi, 27 martie 2014

Sărbătoare la Centrul „Popasul iubirii milostive“

În Parohia „Sfinţii Voievozi“ - Săvineşti, care aparţine de Protopopiatul Roznov, judeţul Neamţ, a fost organizată marţi, 25 martie 2014, o procesiune dedicată împlinirii a nouă ani de când a fost deschis Centrul social-educativ „Popasul iubirii milostive“.

Evenimentul a avut loc după oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi în biserica parohială. Părintele paroh Petru Munteanu, care este şi directorul filialei Săvineşti a Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă“, a adresat la finalul slujbei un cuvânt celor prezenţi în care a vorbit despre importanţa zilei de 25 martie pentru Parohia „Sfinţii Voievozi“ - Săvineşti. „Pentru noi, sărbătoarea Bunei Vestiri este un moment emoţionant, pentru că se împlinesc nouă ani de activitate neîntreruptă la Centrul social-educativ «Popasul iubirii milostive». Ne-am rugat ca această cantină să fie un popas al Mântuitorului Hristos care este iubirea milostivă a vieţii noastre. Au trecut nouă ani de când credincioşii din parohia noastră, şi nu numai, au auzit de «Popasul iubirii milostive». În prezent, 89 de copii servesc masa în fiecare zi în centrul parohiei noastre, cu sprijinul credincioşilor noştri. Noi ne dorim ca beneficiarii noştri să înveţe bucuria rugăciunii, a păcii, a împăcării şi a bucuriei, care vin din sufletul plin de prezenţa lui Dumnezeu. La acest ceas aniversar, ţin să vă mulţumesc pentru dragostea cu care aţi înconjurat acest proiect. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze acest proiect. Ne dorim ca iubirea milostivă să o transplantăm în cât mai multe puncte şi să avem cât mai multe proiecte îndrăzneţe. Nădăjduim ca la şcoala veche din Săvineşti să înfiinţăm un aşezământ social pentru bătrânii asistaţi. De asemenea, sperăm să înfiinţăm o grădiniţă cu program prelungit. Prin acest proiect dorim să semănăm lumina iubirii lui Dumnezeu în sufletele cele rănite, pentru ca vestea cea bună să ne vindece de însingurare şi de tristeţe“, a spus pr. paroh Petru Munteanu. A urmat procesiunea către Centrul social-educativ „Popasul iubirii milostive“ - Săvineşti. Pe tot parcursul pelerinajului au fost intonate cântări religioase specifice Postului Mare şi sărbătorii Bunei Vestiri. Manifestarea s-a încheiat cu o agapă frăţească la care au participat toţi credincioşii.

Proiectul „Hristos în viaţa mea“, la Podu Iloaiei

Catedra de religie din Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza“ - Podu Iloaiei participă anul acesta la concursul naţional de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine“. Proiectul duhovnicesc propus se intitulează „Hristos în viaţa mea“ şi a fost lansat de pr. prof. Ionuţ Cătălin Dascălu. În cadrul proiectului s-a desfăşurat, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Podu Iloaiei, activitatea „Buna Vestire - începutul mântuirii noastre“. Copiii au susţinut un moment artistic cu versuri şi cântări închinate Maicii Domnului. Elevii şcolii au fost îndrumaţi de către prof. Tudoriţa Drăgoi şi de către prof. Parmena Orzetic. Activitatea a fost sprijinită de pr. paroh Vasile Sârbu, de pr. Ioan Drăgoi, de prof. Ionela Zmău, directorul şcolii, şi de prof. Gabriela Condrea, director adjunct al şcolii. Enoriaşii prezenţi şi-au arătat dragostea şi aprecierea faţă de strădania celor mici printr-un gest filantropic.

„Marşul pentru viaţă“ la Paşcani

În faţa Casei de Cultură din municipiul Paşcani a avut loc duminică, 23 aprilie 2014, „Marşul pentru viaţă“, în prezenţa a peste 200 de persoane. Această activitate a fost iniţiată de Pro Vita Paşcani, Asociaţia Tineretul Ortodox Român (ATOR) - filiala Paşcani şi Asociaţia „Şansa 2010“, care au dorit să tragă un semnal de alarmă referitor la gravitatea şi urmările avortului. Marşul a debutat cu un cuvânt al părintelui Pavel Postolachi, protopop al Protopopiatului Paşcani, care a încurajat această iniţiativă. Participanţii au pornit în marş pe traseul Casa de Cultură - Biserica „Sfinţii Voievozi“, timp în care s-au cântat cântece religioase. Evenimentul s-a încheiat cu vizionarea filmului „Bella“, în sala de conferinţe a Protopopiatului Paşcani. „Este o datorie creştină să afirmăm dreptul la viaţă pentru toate fiinţele umane, începând cu momentul concepţiei, şi, totodată, susţinerea familiei tradiţionale şi a valorilor acesteia, temelia unei societăţi solide şi sănătoase“, a spus Irina, 28 de ani, participantă la acest eveniment. „Sperăm ca această iniţiativă să devină o tradiţie la noi în oraş şi ne bucurăm de numărul atât de mare de persoane care au fost alături de noi în această frumoasă după-amiază“, a afirmat parintele Ionuţ Ailincăi, coordonatorul Pro Vita Paşcani.

Sfinţirea crucilor Bisericii „Sfântul Ilie“ - Dărmăneşti II

Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a fost prezent duminică, 23 martie 2014, în parohia „Sfântul Ilie“ - Dărmăneşti II, Protopopiatul Suceava 1. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a sfinţit cele cinci cruci care au fost aşezate pe sfântul lăcaş. După cum ne-a relatat pr. paroh Mihai Cobziuc, la acest eveniment au fost prezenţi numeroşi credincioşi, atât din Dărmăneşti, cât şi din satele învecinate. După slujba de sfinţire, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu. (C.C.)

Hram la Biserica Răducanu din Târgu Ocna

Biserica „Buna Vestire“ - Răducanu din Târgu Ocna, Protopopiatul Oneşti, judeţul Bacău, şi-a serbat marţi, 25 martie 2014, hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi şi a fost urmată de Acatistul Bunei Vestiri şi de Parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. Constantin Alupei, protopop al Protopopiatului Oneşti, care a subliniat importanţa şi semnificaţia duhovnicească a sărbătorii Bunei Vestiri, transmiţând binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. La final, prin jerfa, dragostea şi osteneala credincioşilor parohiei, au fost pregătite şi oferite în dar peste 300 de pachete cu alimente, o masă caldă pentru peste 100 persoane şi 50 de pachete cu alimente Centrului pentru Persoane cu Dizabilităţi din Târgu Ocna.

„Poporul român are o evlavie mare către Maica Domnului“ - 26 martie

Ieşenii au participat luni seara în număr mare la slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată în Biserica „Buna Vestire“ din Iaşi. Sărbătoarea hramului a continuat ieri, când, după oficierea Sfintei Liturghii, au fost pomeniţi ctitorii sfântului lăcaş.

Biserica „Buna Vestire“ din Iaşi a fost timp de aproape două ore loc de rugăciune pentru sute de ieşeni care au dorit să o cinstească pe Maica Domnului prin rugăciune. Un sobor de preoţi a oficiat luni, 24 martie 2014, slujba Vecerniei unită cu Litia în străvechiul lăcaş de rugăciune ridicat între anii 1816-1818 de vornicul Ioan Tăutu şi soţiile sale Ecaterina şi Maria. Oamenii au adus, aşa cum este tradiţia, pâine, vin şi untdelemn pentru a fi binecuvântate în cadrul Litiei. Răspunsurile la strană oferite de corul psaltic al bisericii, lumina lumânărilor şi soborul mare de preoţi au făcut ca lăcaşul de închinăciune să fie cuprins de o atmosferă duhovnicească aparte. Predica de la finalul slujbei a fost adresată de pr. asist. cercet. dr. Liviu Petcu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi. „Prin Maica Domnului a venit mântuirea. Părintele Arsenie Papacioc îndemna oamenii să se roage la Maica Domnului cât mai mult. Maica Domnului este supărată pe cei care nu îi cer nimic. Părinţii din vechime spun că atât cât poate Dumnezeu cu puterea, poate şi Maica Domnului cu rugăciunea. Poporul român are o evlavie mare către Maica Domnului. Oricât de mult am greşi, Maica Domnului ne consideră fiii ei. Să ne rugăm Maicii Domnului ca să ne ţină cât mai mult sub acoperământul ei. Nu cred că există vreo rugăciune smerită şi curată pe care Maica Domnului să nu o asculte. Să ne rugăm Fecioarei Maria ca să-i acopere pe copiii noştri, pe care trebuie să-i creştem în credinţă. Să ne rugăm Maicii Domnului ca să ne învrednicim de ajutorul ei“, a spus pr. asist. cercet. dr. Liviu Petcu. Părintele paroh Iulian Necula, consilier al Sectorului financiar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a mulţumit preoţilor pentru că au slujit Vecernia unită cu Litia. După ce au fost miruiţi, credincioşii au primit câte un colac şi un pahar de vin. „Încerc să ajung în fiecare an la hramul acestei biserici, pentru că am mare evlavie la Maica Domnului. Pe an ce trece, sărbătoarea Bunei Vestiri este mai frumoasă în acest lăcaş de închinăciune. Am rămas impresionată de numărul mare de preoţi care s-au rugat în cadrul slujbei“, a spus Olimpia Munteanu din Iaşi. Programul liturgic a continuat ieri-dimineaţă cu Utrenia, Vecernia unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur şi Parastasul pentru cei adormiţi.

Concert dedicat primăverii sufletului creştin, la Iaşi

 În Duminica a III-a din Postul Mare, la Biserica „Sfântul Nicolae“ - Socola din Iaşi a fost organizată prima ediţie a concertului „Primăvara sufletului creştin“. În faţa ieşenilor prezenţi au interpretat cântări religioase şi folclorice Corul „Spiridonia“, Corul „Mira“ şi Corul „Nicolaus“.

Biserica „Sfântul Nicolae“ - Socola din Iaşi a găzduit duminică, 23 martie 2014, o manifestare culturală dedicată primăverii sufletului creştin. Evenimentul, moderat de pr. Andrei Atudori, a adunat împreună iubitorii de muzică religioasă şi folclorică, care au petrecut aproape două ore în lăcaşul de închinăciune devenit neîncăpător. Concertul a fost deschis de Corul „Spiridonia“ al Bisericii „Sfântul Spiridon“ din Iaşi, dirijat de Cristina Honciuc, şi a continuat prin cântările religioase şi folclorice interpretate de Corul „Mira“ al Bisericii „Sfântul Nicolae“ - Domnesc din Iaşi, dirijat de prof. Petronela Dârţu. În partea a doua a serii, în faţa celor prezenţi a venit Corul „Nicolaus“ al Bisericii „Sfântul Nicolae“ - Socola din Iaşi, dirijat de Ramona Ionela Brucăr şi coordonat de diac. prof. Mihai Ursache. Corul „Nicolaus“, care a împlinit cu acest prilej 12 ani de existenţă, a cântat şase compoziţii muzicale religioase şi două cântece folclorice. La final, pr. paroh Grigore Timoftescu a mulţumit celor trei coruri şi dirijorilor care s-au pregătit pentru concertul „Primăvara sufletului creştin“, amintind că iniţiativa organizării acestui eveniment a aparţinut părintelui Mihai Ursache de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iaşi. În acelaşi timp, pr. Grigore Timoftescu a mărturisit că imediat după ce a fost trimis să ridice biserica de pe bulevardul Socola, şi-a dorit să înfiinţeze un cor care să ofere răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie. „De-a lungul celor 12 ani, dirijorii care au condus corul bisericii noastre au avut o contribuţie deosebită. Să ne ajute Dumnezeu să menţinem acest cor, care oferă răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie în toate duminicile de peste an“, a spus pr. Grigore Timoftescu. Diac. prof. Mihai Ursache a explicat că ideea organizării concertului a pornit din dorinţa de a aniversa Corul „Nicolaus“, fiind legat de sărbătoarea Bunei Vestiri. „Dorim ca în anii care urmează să organizăm un festival de muzică sacră corală, dedicat corurilor de parohie. În prezent, lipseşte un astfel de festival în Iaşi. Dorim să promovăm arta muzical-bisericească. De asemenea, dorim să aducem în faţa publicului ieşean muzica de factură populară. Acesta este şi motivul pentru care, în cadrul acestui concert, fiecare cor a interpretat două piese folclorice“, ne-a declarat părintele Mihai Ursache.

Întâlnirea lunară a preoţilor Protopopiatului Iaşi 2 - 26 martie

La sediul Protopopiatului Iaşi 2 a avut loc luni, 24 martie 2014, întâlnirea lunară cu preoţii. În prima parte a întâlnirii, pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2013. De asemenea, au fost prezentate şi direcţiile de acţiune ale preoţilor din parohii prin reprezentanţii pe protopopiat din partea responsabilului cu cateheza, Fundaţiei Pro Vita, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a reprezentantului Doxologia Media, în vederea intensificării lucrării misionar-pastorale, dar şi administrative la nivelul parohiilor din protopopiat. O încununare a activităţilor din anul 2013 a fost reprezentată de finalizarea lucrărilor de construcţie la noul sediu de protopopiat. Preoţii prezenţi la conferinţă au fost îndemnaţi să vină în întâmpinarea creştinilor ortodocşi pentru a-i îndruma spre Sfânta Taină a Spovedaniei şi a Sfintei Împărtăşanii, întrucât 2014 este Anul omagial euharistic în Patriarhia Română. Părintele protopop Vilie Doroşincă a adus la cunoştinţă temeiurile legale ale Centrului eparhial Iaşi spre conformare. În încheiere, a fost prezentat pr. Andrei Iulian, de la parohia „Sfântul Nicolae“ - Bohotin, şi pr. misionar de caritate Adrian Cojocaru, de la Căminul de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ - Bucium din Iaşi. (C. Ciofu)

Concert de muzică bizantină la Iaşi

La Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi va avea loc sâmbătă, 29 martie 2014, de la ora 20:00, concertul de muzică bizantină „Psaltichia rumănească la curtea brâncovenilor“, susţinut de Corul „Byzantion“ din Iaşi. Evenimentul, dedicat Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, este organizat de Asociaţia Culturală „Byzantion“ din Iaşi, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu“ din Iaşi. Concertul va cuprinde compoziţii specifice Postului Mare, dar şi fragmente din Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni. (C.C.)

Atelier de lucru pentru asistenţii sociali din Paşcani - 26 martie

Membrii Biroului Executiv al Sucursalei Teritoriale Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) au participat sâmbătă, 22 martie 2013, la atelierul de lucru cu asistenţii sociali din zona municipiului Paşcani. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Protopopiatul Paşcani, fiind unul dintre activităţile integrate în „Zilele Asistenţei Sociale 2014 în judeţul Iaşi“. În cadrul atelierului s-a discutat despre anumite probleme specifice domeniului asistenţei sociale, despre importanţa promovării imaginii asistenţilor sociali în societate, dar şi despre implicarea Sucursalei Teritoriale Iaşi a CNASR în aceste etape de dezvoltare. Elena Ioan, asistent social în cadrul Biroului de Asistenţă Socială al Protopopiatului Paşcani, a primit din partea dr. Roxana Necula, preşedintele Sucursalei Teritoriale Iaşi a CNASR, o diplomă de mulţumire pentru sprijinul oferit şi implicarea în activităţile de dezvoltare a asistenţei sociale în anul 2013. (C. Ciofu)

Agenda creştinului - miercuri, 26 martie 2014

Radio

- Radio Trinitas va difuza miercuri, 26 martie 2014, de la ora 14:05 la ora 15:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei.

TV

- TV Plus Suceava va difuza miercuri, 26 martie 2014, de la ora 12:00, şi duminică, 30 martie, de la ora 14:00, emisiunea „Iubi-Te-voi, Doamne!“, realizată de pr. Justinian Cojocar. Tema emisiunii va fi "Buna Vestire - Darul lui Dumnezeu", invitaţi: dr. Valeriu Gavrilovici, chirurg la Spitalul ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Mircea Pușcașu, de la Fundația "Sfinții Martiri Brâncoveni", şi Constantin Barariu, de la Fundația "Bucovina Profundă".

Conferinţe

- În Sala "Calistrat Hogaş" a Consiliului Judeţean Neamţ va avea loc astăzi, de la ora 17:00, conferinţa "Hristos - Pâinea cea spre fiinţă", invitat: protos. Iustin Petre, stareţul Mănăstirii "Sfântul Ioan Casian" din Dobrogea.

Festival

În localitatea Fundu Moldovei din judeţul Suceava va avea loc duminică, 30 martie 2014, de la ora 13:00, Festivalul-concurs Naţional de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă "Buna Vestire", ediţia a XXIV-a.

marți, 25 martie 2014

Agenda creştinului - marţi, 25 martie 2014

Radio

- Radio Trinitas va difuza marţi, 25 martie 2014, de la ora 14:05 la ora 15:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei. În cadrul emisiunii, ascultătorii vor putea audia, pe lângă noutăţile din actualitatea religioasă, culturală şi socială din Moldova, fragmente din predici ale ierarhilor rostite la sărbătoarea Bunei Vestiri.

TV

- TV Plus Suceava va difuza marţi, 25 martie 2014, de la ora 19:30, emisiunea „Iubi-Te-voi, Doamne!“, realizată de pr. Justinian Cojocar. Tema emisiunii va fi "Buna Vestire - Darul lui Dumnezeu", invitaţi: dr. Valeriu Gavrilovici, chirurg la Spitalul ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Mircea Pușcașu, de la Fundația "Sfinții Martiri Brâncoveni", şi Constantin Barariu, de la Fundația "Bucovina Profundă". Emisiunea va fi difuzată în reluare miercuri, 26 martie 2014, de la ora 12:00, şi duminică, 30 martie, de la ora 14:00.

Conferinţe

- În Sala "Calistrat Hogaş" a Consiliului Judeţean Neamţ va avea loc mâine, de la ora 17:00, conferinţa "Hristos - Pâinea cea spre fiinţă", invitat: protos. Iustin Petre, stareţul Mănăstirii "Sfântul Ioan Casian" din Dobrogea.

Festival

În localitatea Fundu Moldovei din judeţul Suceava va avea loc duminică, 30 martie 2014, de la ora 13:00, Festivalul-concurs Naţional de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă "Buna Vestire", ediţia a XXIV-a. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Sărbătoarea Bunei Vestiri în Moldova

Biserica noastră serbează astăzi Buna Vestire. Mai multe lăcaşuri de închinăciune îmbracă straie de sărbătoare. La Biserica Bărboi din Iaşi va fi organizat un concert caritabil pentru familiile nevoiaşe cu mulţi copii.

Credincioşii din toată Moldova vor participa astăzi la hramurile mai multor biserici de parohie şi de mănăstire. Cu acest prilej, se va oficia Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur unită de Vecernia. Mănăstirea Miclăuşeni din judeţul Iaşi îşi serbează astăzi hramul. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Tot astăzi va fi hram la Mănăstirea Bisericani din judeţul Neamţ, sărbătoarea acestei aşezări monahale având o tradiţie de peste 500 de ani. Astăzi va fi sărbătoare la Biserica „Buna Vestire“ din Iaşi. Aseară, un sobor de preoţi şi diaconi a oficiat Vecernia unită cu Litia. În judeţul Iaşi îşi mai serbează hramul Mănăstirea Brădiceşti, în timp ce în judeţul Neamţ vor îmbrăca straie de sărbătoare aşezările monahale de la Durău, Horăicioara, Nifon care aparţine de Mănăstirea Secu, Paraclisul „Buna Vestire“ de la Mănăstirea Neamţ şi Biserica „Buna Vestire“ din cartierul pietrean Dărmăneşti. Tot azi va fi hram la Mănăstirea Sihăstria Voronei din judeţul Botoşani, la Mănăstirea Moldoviţa şi la Mănăstirea Sihăstria Voronei din judeţul Suceava. Astăzi va fi o zi deosebită şi în mănăstirile „Buna Vestire“ - Tisa Silvestri şi Pogleţ - Corbasca din judeţul Bacău.
Ziua Bunei Vestiri va fi marcată de Biserica „Naşterea Domnului“ din incinta Maternităţii „Cuza Vodă“ din Iaşi. Cu sprijinul credincioşilor care participă la sfintele slujbe în biserica maternităţii, mamele internate vor primi o masă la prânz. De la ora 18:00, la Biserica Bărboi din Iaşi va avea loc un program artistic dedicat sărbătorii Bunei Vestiri. Fondurile strânse vor fi oferite mamelor din judeţul Iaşi care au o situaţie materială precară. „Credincioşii care vor participa la acest eveniment vor putea dona bani, alimente şi hăinuţe pentru copiii care provin din familii nevoiaşe. Acest moment artistic-religios face parte dintr-o serie mai amplă de momente care cinstesc mama creştină, pruncul născut şi nenăscut“, a spus pr. Dănuţ Damaschin, preot misionar de caritate la biserica Maternităţii „Cuza Vodă“ din Iaşi.

Zi de aleasă trăire duhovnicească la Oneşti

Preoţii şi credincioşii din parohiile oneştene au participat duminică, 23 martie 2014, la o procesiune închinată Sfintei Cruci. Traseul a pornit din oraşul Oneşti şi s-a încheiat la crucea de pe muntele Perchiu.

Duminica a III-a din Postul Mare a fost sărbătorită într-un mod deosebit de preoţii şi credincioşii din Oneşti, care au participat la o frumoasă procesiune dedicată Sfintei Cruci. Organizată pentru cel de-al 14 an consecutiv, cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, manifestarea a fost un prilej de cinstire a Sfintei Cruci, acum la jumătatea Postului Mare. „Am avut o zi frumoasă de primăvară, în care ne-am bucurat cu toţii de darurile revărsate de Dumnezeu. Am dorit ca şi anul acesta să menţinem tradiţia urcării pe muntele Perchiu, unde avem aşezată o preafrumoasă cruce, ca să împlinim cuvintele Evangheliei: «Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie». Aşa au făcut cei aproape 1.000 de credincioşi din Oneşti care, după Sfânta Liturghie, au mers la Biserica «Sfântul Nicolae». De aici, împreună cu preoţii din Oneşti, am plecat într-o binecuvântată procesiune spre muntele Perchiu“, a relatat pr. Constantin Alupei, protopop al Protopopiatului Oneşti. Pe parcursul procesiunii, care a durat aproape patru ore, s-au făcut câteva popasuri, în care s-au citit Evanghelii din Patimile Mântuitorului Iisus Hristos de pe Via Dolorosa. „Cu toţii am căutat să ne rugăm, fiecare având în mâna câte o cruce, de la cei mai mici copii până la credincioşi în vârstă de aproape 80 de ani. La poalele crucii de pe muntele Perchiu a fost oficiat Acatistul Sfintei Cruci. Cu toţii am cântat, ne-am rugat, după care am citit Sfânta Evanghelie pentru a ne aminti de tot ce s-a făcut cu Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Vineri a Patimilor. După acestea, s-au rostit câteva cuvinte de folos duhovnicesc. S-a făcut un şir foarte mare, de aproape trei kilometri, din oraş până aproape în vârful muntelui. Totul a şerpuit cu florile frumoase care sunt credincioşii Bisericii noastre Ortodoxe, care bucuroşi au suit dealul anevoios, cu multă râvnă şi respect faţă de crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Acolo am realizat cu toţii că nu există nimic care să dai în schimb pentru suflet. A fost o zi pe care o socotim de aleasă trăire duhovnicească, încărcată cu o împlinire din activitatea misionar-pastorală desfăşurată de către Protoieria Oneşti“, a mărturisit pr. protopop Constantin Alupei.

Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul împlineşte astăzi 23 de ani de arhierie

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, împlineşte astăzi 23 de ani de arhierie. Preasfinţia Sa s-a născut în Iaşi, la 18 noiembrie 1957. În luna martie a anului 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism. În perioada 1985-1989 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu. În 1986, la 14 mai, a fost hirotonit ierodiacon, în Catedrala mitropolitană din Iaşi, de către fericitul întru adormire patriarh Teoctist, iar la 15 august, în acelaşi an, a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Putna. În 1990 a fost numit stareţ al Mănăstirii Râşca, judeţul Suceava, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vreme arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. În 1991, pe 25 martie, la praznicul Bunei Vestiri, PS Calinic Botoşăneanul a fost hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană din Iaşi. (C. Ciofu)

Liturghie arhierească la Biserica „Buna Vestire“ din Bacău

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit duminică, 23 martie 2014, Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire“ din Bacău. În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Preasfinţia Sa a vorbit despre semnificaţiile soteriologice ale Sfintei Cruci: „Sfânta Cruce a Mântuitorului este simbolul creştinătăţii ce ne vorbeşte despre întruparea Fiului lui Dumnezeu şi despre îndumnezeirea omului. Ea este altarul iubirii răstignite a lui Dumnezeu şi semnul biruinţei asupra morţii“. PS Ioachim Băcăuanul a oficiat cu acest prilej Parastasul pentru ctitorii Bisericii „Buna Vestire“ şi pentru episcopul Melchisedec Ştefănescu, cel care a târnosit acest sfânt lăcaş în anul 1882. Părintele paroh Iulian Muşat a mulţumit la finalul slujbei Preasfinţiei Sale pentru că a slujit Sfânta Liturghie. (C. Ciofu)

Manifestare pentru viaţă, la Piatra Neamţ

În oraşul Piatra Neamţ a avut loc duminică, 23 martie 2014, evenimentul „Marşul pentru viaţă: adopţia, o alegere nobilă“, iniţiat de Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor. Marşul pentru viaţă a fost organizat de Protopopiatul Piatra Neamţ, Protopopiatul Roznov, Asociaţia Tineretul Ortodox Român, filiala Piatra Neamţ, Asociaţia creştin ortodoxă „Mama Olga“ din Piatra Neamţ şi Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“ - filiala Săvineşti. Manifestarea a început în jurul prânzului cu un Te Deum oficiat în Biserica „Sfântul Spiridon“, aflată în apropierea Spitalului Judeţean Neamţ. La slujbă au participat peste 50 de preoţi din protopopiatele Piatra Neamţ şi Roznov. Marşul pentru viaţă a început la Biserica „Sfântul Spiridon“ şi s-a încheiat la Biserica „Sfântul Ioan Domnesc“. Preoţii prezenţi la manifestare au fost însoţiţi de numeroşi credincioşi din parohiile pe care le păstoresc, care şi-au exprimat susţinerea pentru viaţă. Părintele Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, a amintit înainte de începutul marşului, care s-a desfăşurat cu binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, că este necesar ca societatea secularizată de astăzi trebuie să protejeze viaţa. Cu acest prilej, au mai luat cuvântul părintele Vasile Ţoc, protopop al Protopopiatului Roznov, şi pr. Bogdan Frăsilă, care au susţinut promovarea adopţiei ca soluţie firească pentru ocrotirea copiilor născuţi de mame aflate în dificultate, ale căror familii nu îşi pot asuma responsabilitatea creşterii unui copil. (Brînduşa Dediu)

Sucevenii au promovat naşterea de prunci

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi - filiala Suceava, în colaborare cu mai multe asociaţii, a organizat duminică, 23 martie 2014, „Marşul pentru viaţă“. Evenimentul a început la Biserica „Sfântul Dumitru“ din Suceava, când peste 200 de persoane, purtând pancarde care condamnă avortul, au pornit prin centrul oraşului pentru a promova naşterea de prunci.
Mesajul transmis în acest an la Suceava prin intermediul Marşului pentru viaţă a fost „Români, adopţia este o soluţie nobilă“. De asemenea, participanţii la manifestare au rostit rugăciuni şi au intonat cântări religioase. Sute de liceeni au participat vineri, 21 martie 2014, la „Marşul pentru viaţă“, organizat pentru prima dată la Fălticeni de Asociaţia „Bucovina Profundă“ şi Asociaţia „Fălticeni Cultural“. (C.C.)

Activitate filantropică la secţia Şipote a Spitalului Socola

Parohia Toma Cozma din Iaşi a organizat sâmbătă, 22 martie 2014, o nouă activitate filantropică cu sprijinul şi contribuţia enoriaşilor. Din jertfa strânsă de la credincioşi s-au făcut 200 de pachete care au fost oferite pacienţilor internaţi în secţia Şipote a Spitalului Socola din Iaşi, aflat la o distanţă de 70 de kilometri de oraşul Iaşi. Această secţie este vizitată mai rar de parohiile ieşene din cauza distanţei mari şi a drumului aflat în refacere. Pacienţii internaţi la Şipote au mulţumit celor care s-au gândit să le ofere un mic dar în cea de-a treia sâmbătă din Postul Mare. Vizita credincioşilor din parohia Toma Cozma a fost o mare bucurie pentru pacienţii internaţi la Şipote, mai ales că la această secţie s-au mai organizat în anii trecuţi activităţi filantropice. Deşi pacienţii de aici sunt mereu în atenţia protos. Iustin Neagu, orice dar este binevenit, întrucât posibilităţile Spitalului Socola din Iaşi sunt limitate. Amintim că în Secţia Şipote sunt internaţi în prezent 160 de pacienţi. Acţiunile social-filantropice ale parohiei Toma Cozma din Iaşi vor continua în următoarele sâmbete din Postul Mare. (C.C.)

luni, 24 martie 2014

„Copilul împărtăşit cu Hristos“, în Parohia Valea Şoşii

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în perioada 27 februarie - 23 martie 2014, în Parohia Valea Şoşii - Poduri, Protopopiatul Moineşti, judeţul Bacău, s-a derulat proiectul misionar-filantropic „Copilul împărtăşit cu Hristos“.

Parohia Valea Şoşii din Protopopiatul Moineşti a derulat, timp de o lună, proiectul misionar-filantropic „Copilul împărtăşit cu Hristos“. Acesta a fost înscris în concursul naţional de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine“, organizat cu prilejul Anului omagial euharistic de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române. Proiectul a fost implementat de pr. paroh Ovidiu Daniel Hereş şi de tinerii din grupa de cateheză parohială. Acţiunile proiectului s-au desfăşurat în parohia Valea Şoşii, grupul ţintă fiind constituit din bătrâni singuri, cu diferite probleme medicale, unii dintre ei imobilizaţi la pat. Parohia Valea Şoşii derulează de mai mulţi ani activităţi catehetice în cadrul proiectului Patriarhiei Române „Hristos împărtăşit copiilor“. Copiii implicaţi în acest proiect duhovnicesc răspândesc în familie şi în comunitate învăţătura Bisericii despre importanţa Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Euharistii, oferind propriul exemplu. „Am realizat un târg de obiecte confecţionate manual (mărţişoare, felicitări şi troiţe din lemn) de către copiii din grupa de cateheză. În acelaşi timp, au fost susţinute concerte de muzică religioasă în biserica parohială, dar şi alte acţiuni care ne ajută să obţinem resursele necesare pentru a ajuta pe bătrânii singuri ai parohiei care, din cauza bolii şi a vârstei înaintate, au nevoie de atenţia, iubirea şi ajutorul nostru. De fiecare dată când le-am călcat pragul casei, ei ne-au întâmpinat cu lacrimi de bucurie şi ne-au mulţumit că nu i-am uitat. Entuziasmul copiilor, implicarea comitetului parohial şi a comunităţii parohiale, dar şi a unor agenţi economici ne oferă garanţia reuşitei acestui proiect, care are ca finalitate aducerea bucuriei în sufletele întristate, cultivarea dragostei faţă de Biserică şi pentru Sfânta Liturghie şi unirea cu Hristos prin Sfânta Euharistie“, a subliniat pr. paroh Ovidiu Daniel Hereş. În perioada 24-30 martie 2014, activitatea copiilor din parohia Valea Şoşii va fi înscrisă la faza pe protopopiat a concursului naţional de proiecte duhovniceşti pentru educaţie misionar-filantropică „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine“, fiind unul dintre proiectele reprezentative ale Protopopiatului Moineşti.

Agenda creştinului - luni, 24 martie 2014

Radio

- Radio Trinitas va difuza luni, 24 martie 2014, de la ora 14:05 la ora 15:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei. În cadrul emisiunii, ascultătorii vor putea audia, pe lângă noutăţile din actualitatea religioasă, culturală şi socială din Moldova, fragmente din predici ale ierarhilor rostite în Duminica a III-a din Postul Mare.

TV

- TV Plus Suceava va difuza marţi, 25 martie 2014, de la ora 19:30, emisiunea „Iubi-Te-voi, Doamne!“, realizată de pr. Justinian Cojocar. Emisiunea va fi difuzată în reluare miercuri, 26 martie 2014, de la ora 12:00, şi duminică, 30 martie, de la ora 14:00.

Conferinţe

- Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Iaşi organizează marţi, 25 martie 2014, de la ora 18:30, în Aula Magna a Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi, conferinţa "Cine mă desparte de Hristos?", invitat: monahia Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de formare şi consiliere „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Iaşi;
- În Sala "Calistrat Hogaş" a Consiliului Judeţean Neamţ va avea loc miercuri, 26 martie 2014, de la ora 17:00, conferinţa "Hristos - Pâinea cea spre fiinţă", invitat: protos. Iustin Petre, stareţul Mănăstirii "Sfântul Ioan Casian" din Dobrogea.

Evenimente în cadrul „Zilelor Asistenţei Sociale 2014“

Fundaţia Star of Hope România, în colaborare cu Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, a organizat vineri, 21 martie 2014, „Marşul diversităţii“, cu prilejul Zilei Internaţionale a Sindromului Down. Evenimentul a avut loc în Piaţa Unirii din Iaşi, în cadrul „Zilelor Asistenţei Sociale 2014“, care se derulează până pe 29 martie 2014 în judeţul Iaşi. La marş au participat şi 30 de membri ai Sucursalei Teritoriale Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Tot în cadrul „Zilelor Asistenţei Sociale 2014“ s-a desfăşurat şi workshopul „Voluntariatul - deziderat, oportunităţi şi modele de planificare a activitaţii voluntarilor“. Workshopul a fost moderat de voluntarii Asociaţiei „Aproape de oameni“ din Iaşi şi a fost organizat în parteneriat cu Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“ a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. După cum a relatat dr. Roxana Necula, preşedintele Structurii Teritoriale Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, „Zilele Asistenţei Sociale 2014“ au continuat sâmbătă, 22 martie 2014, la Paşcani, unde a fost organizată o întâlnire cu asistenţii sociali din oraş, iar o zi mai târziu s-a desfăşurat un atelier de lucru la Târgu Frumos. (C. Ciofu)

Întâlnirea Comisiei canonice a Eparhiei Romanului şi Bacăului

În sala de şedinţe a Centrului eparhial Roman a avut loc miercuri, 19 martie 2014, întâlnirea Comisiei canonice, juridice şi administrative a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Întrunirea s-a desfăşurat cu binecuvântarea şi sub coordonarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, pentru stabilirea propunerilor în vederea elaborării noului Regulament al instanţelor disciplinare şi de judecată al Bisericii Ortodoxe Române, conform hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Din comisie au făcut parte pr. Alexandru Zamfir, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Aurelian Alexa, consilier juridic al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, pr. Dorel Eva, inspector eparhial, pr. Neculai Hurjui, membru în Consistoriul mitropolitan, pr. Dan Antoce şi pr. Laurenţiu Segneanu. (C.C.)

sâmbătă, 22 martie 2014

Agenda creştinului - 22-23 martie 2014

TV

- TVR Iaşi va difuza astăzi, de la ora 7:00, pe TVR 3 şi de la ora 17:00 pe TVR Iaşi, emisiunea „Pridvoarele credinţei“ a Arhiepiscopiei Iaşilor, realizată de pr. Andrei Atudori;
- Intermedia TV din Suceava va difuza astăzi, de la ora 13:00, emisiunea „Cerul dintre noi“ a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, realizată de Doina Ciobanu.

Conferinţe

- Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Iaşi organizează marţi, 25 martie 2014, de la ora 18:30, în Aula Magna a Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi, conferinţa "Cine mă desparte de Hristos?", invitat: monahia Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de formare şi consiliere „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Iaşi;
- În Sala "Calistrat Hogaş" a Consiliului Judeţean Neamţ va avea loc miercuri, 26 martie 2014, de la ora 17:00, conferinţa "Hristos - Pâinea cea spre fiinţă", invitat: protos. Iustin Petre, stareţul Mănăstirii "Sfântul Ioan Casian" din Dobrogea.

Marş pentru viaţă

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Suceava organizează duminică, 23 martie 2014, de la ora 15:30, "Marşul pentru viaţă". Evenimentul va începe la Biserica "Sfântul Dumitru" din Suceava. (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Mănăstirea Dragomirna, premiată pentru patrimoniul cultural

Comisia Europeană şi Europa Nostra au anunţat câştigătorii Premiului Uniunii Europene 2014 pentru patrimoniul cultural/Premiilor Europa Nostra. Cele 27 de proiecte laureate, alese dintre 160 de proiecte nominalizate din 30 de ţări, au avut realizări remarcabile în patru domenii: conservare, cercetare, contribuţii exemplare, educaţie, formare şi sensibilizare a publicului.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 5 mai 2014 la Burgtheater - Viena, sub patronajul preşedintelui Austriei, Heinz Fischer. Mănăstirea Dragomirna este un ansamblu fortificat important, situat la circa 15 km de Suceava, în nordul României. Este un ansamblu interesant, dar acest proiect se limitează în special la frescele spectaculoase de la începutul secolului al XVII-lea din naosul şi altarul bisericii. Acestea înfăţişează scene din viaţa lui Iisus Hristos, sfinţi, îngeri şi o desfăşurare amplă a iconografiei creştine, toate într-o cromatică vie şi într-un stil de o remarcabilă vigoare şi energie. Calitatea şi vizibilitatea picturilor murale au fost foarte serios compromise în 400 de ani de existenţă, şi proiectul de restaurare - parte a unui mare program de conservare şi restaurare a mănăstirii - a avut o sarcină dificilă. Echipa de conservare a cuprins un număr de 50 de profesionişti şi studenţi, coordonaţi de un restaurator specialist român. O consecinţă a lucrărilor de restaurare a fost creşterea numărului de turişti şi a grupurilor de elevi care au vizitat acest monument - este de înţeles, pentru că acum este posibilă vizualizarea clară şi înţelegerea picturii, după mult timp de la crearea lor. Juriul a fost profund impresionat de nivelul înalt de profesionalism în restaurarea şi conservarea complexă a acestei mari lucrări de artă, ce acoperă 900 mp de suprafaţă murală. Lucrările s-au desfăşurat in situ într-o perioadă de timp remarcabil de scurtă. Restauratorii au urmărit şi respectat tehnica picturii folosind materiale tradiţionale, reversibile, iar patina originală şi starea de spirit a acestor fresce unice din secolul al XVII-lea a fost conservată. Lucrările de restaurare şi conservare a picturilor murale au fost coordonate de restaurator specialist Carmen Cecilia Solomonea, conf. univ. dr. la Universitatea de Arte „G. Enescu“ din Iaşi. Mănăstirea Dragomirna se numără printre câştigătorii premiilor din 2014 la categoria Conservare. Câştigătorii din acest an ai concursului „Premiul european pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra“ se alătură celor 360 de laureaţi recunoscuţi de Comisia Europeană şi Europa Nostra începând cu 2002. Juriile de specialişti independenţi din întreaga Europă evaluează proiectele nominalizate în cele patru categorii: conservare; cercetare; contribuţii exemplare; educaţie, formare şi sensibilizare a publicului. Toţi câştigătorii primesc o plachetă sau un trofeu.

Cerc pastoral în Parohia Negreşti II

În Parohia Negreşti II, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, s-a desfăşurat miercuri, 19 martie 2014, întrunirea Cercului pastoral-misionar „Sfântul Mare Mucenic Mina“. De dimineaţă s-au oficiat Agheasma mică şi Taina Sfântului Maslu în Biserica „Sfânta Treime“ a parohiei, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. Referatul cu tema „Sfânta Liturghie şi împărtăşirea credincioşilor“ a fost expus de pr. Nicolae-Viorel Coşofreţ de la parohia Dobreni.
„Credincioşii s-au arătat foarte interesaţi de acest subiect, având posibilitatea să înţeleagă ceea ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii. Astfel, părintele a subliniat importanţa acesteia în viaţa creştinului datorită faptului că Hristos ni se oferă ca hrană pentru mântuirea sufletului şi a trupului şi dobândirea vieţii veşnice. Pr. Nicolae-Viorel Coşofreţ a vorbit despre importanţa participării la Sfânta Liturghie în fiecare zi de duminică şi sărbătoare. De asemenea, a remarcat că practica unor credincioşi de a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului doar în Postul Mare, adică o singură dată pe an, reflectă o preocupare insuficientă pentru acest mare dar. La final, părintele paroh Vasile Solomon a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, dar şi preoţilor împreună rugători ce aparţin cercului nostru pastoral“, a relatat pr. paroh Leonte Lehaci de la Parohia Negreşti 1. (C. Ciofu)

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a III-a din Postul Mare, Înaltpreasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Galata din Iaşi. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji mâine în parohia Volovăţ, Protopopiatul Rădăuţi, iar marţi, 25 martie 2014, de sărbătoarea Bunei Vestiri, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria Putnei. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia mâine Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală din Huşi, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sluji la Biserica „Buna Vestire“ din Bacău. De sărbătoarea Bunei Vestiri, Preasfinţia Sa va sluji la Catedrala arhiepiscopală din Roman. (C.C.)

vineri, 21 martie 2014

„Zilele Asistenţei Sociale 2014“ au debutat la Iaşi

Timp de aproape zece zile, asistenţii sociali din judeţul Iaşi participă la „Zilele Asistenţei Sociale 2014“. Manifestările au debutat ieri, 20 martie, în Aula Magna „Mihai Eminescu“ a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ (UAIC) din Iaşi.

La Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi au început ieri, 20 martie, „Zilele Asistenţei Sociale 2014“. Manifestarea a fost moderată de conf. univ. dr. Daniela Tatiana Şoitu de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a UAIC din Iaşi, care a amintit că „Zilele Asistenţei Sociale 2014“ se derulează în parteneriat cu mai mulţi asociaţi şi sponsori, dorind să încurajeze asistenţii sociali care au „o profesie frumoasă, dar adesea dificilă“. Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a UAIC din Iaşi, a remarcat că evenimentele din aceste zile sunt organizate de instituţii prestigioase din Iaşi din domeniul asistenţei sociale. În acelaşi timp, prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă a mai adăugat că asistenţii sociali trebuie să renunţe la ei înşişi şi să se dăruiască celorlalţi pentru a rezolva problemele de care sunt direct interesaţi. Niculina Karacsony, director adjunct în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, a menţionat că anul acesta asistenţii sociali din România sărbătoresc majoratul profesiei lor. „Cele două componente ale profesiei noastre, domeniul ştiinţific şi cel practic, şi-au dat mâna şi au promis o colaborare mult mai extinsă. S-au făcut paşi importanţi în extinderea parteneriatului între universitate şi furnizorii de servicii sociale“, a spus Niculina Karacsony. În continuare, au susţinut alocuţiuni Daniel Ciobotaru, drector-adjunct în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, şi conf. univ. dr. Dumitru Stan. Dr. Roxana Necula, preşedintele Structurii Teritoriale Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, a amintit că filiala pe care o reprezintă a primit marţi, 18 martie 2014, Premiul pentru cea mai activă sucursală CNASR din partea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, în cadrul primei ediţii a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială. „Acest premiu este o recunoaştere a activităţilor pe care sucursala noastră le-a desfăşurat timp de un an. Nu am fi reuşit să luăm această distincţie dacă nu am fi fost împreună şi dacă nu am fi lucrat constructiv. Mulţumesc cu acest prilej tuturor instituţiilor care ne-au fost alături. Aşteptăm idei pentru diferite activităţi din partea asistenţilor sociali care ne-ar ajuta să creştem din punct de vedere profesional. Mulţumesc colegilor din judeţele Suceava, Botoşani şi Vaslui care au fost prezenţi la diferite evenimente organizate de sucursala noastră“, s-a exprimat dr. Roxana Necula. „Zilele Asistenţei Sociale 2014“ sunt organizate în perioada 20-29 martie 2014, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“ a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, Sectorul pentru Asistenţă Socială şi Medicală „Diaconia“ al Arhiepiscopiei Iaşilor şi cu alte fundaţii şi primării din judeţul Iaşi.

Expoziţie de fotografie la Iaşi

Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ din Iaşi a găzduit marţi, 18 martie 2014, vernisajul expoziţiei „O mână de oameni“. Expoziţia, organizată de Clubul Fotografilor din Iaşi, poate fi vizitată în Galeria de Artă „Labirint“ până pe 5 aprilie 2014, de luni până vineri, între 9:00 şi 18:00.

Pasionaţii şi iubitorii de fotografie au participat marţi, 18 martie 2014, la vernisajul expoziţiei „O mână de oameni“. Evenimentul a fost organizat de Clubul Fotografilor din Iaşi, coordonat de Dan Mititelu, şi reuneşte 46 de lucrări având la îndemână subiectul comun al mâinii ca prelungire a gândului. Fotografiile au fost realizate de 23 de membri ai Clubului Fotografilor. Manifestarea a fost moderată de Cristian Ţibu, care a amintit că expoziţia „O mână de oameni“ se datorează lui Claudiu Bârliba şi lui Adrian Purice, membri ai Clubului Fotografilor. Adrian Purice şi-a exprimat bucuria pentru că în Iaşi există persoane interesate de fotografie. „Dorim să continuăm ceea ce s-a făcut în anii trecuţi pe Copou, şi anume expoziţie de fotografie. Consider că o expoziţie de fotografie reprezintă rodul muncii noastre. Ideea acestei expoziţii aparţine lui Claudiu Bârliba. Astfel, 23 de colegi s-au oferit să participe la expoziţie, fiecare cu câte două fotografii. Ideea acestei expoziţii a venit în luna decembrie a anului 2013, iar până în luna februarie a anului 2014 s-au strâns fotografiile“, a spus Adrian Purice. Claudiu Bârliba a citit pentru început o poezie norvegiană intitulată „Mâini fericite“, de Halldis Moren Vessaas (traducere de Veronica Porumbacu), apoi a continuat cuvântul prin întrebarea „Putem trăi fără mâini?“. „Am întâlnit oameni care trăiesc în fiecare zi fără mâini. Lângă ei există alte mâini care îi ajută. Nu ne-am născut învăţaţi, iar în viaţa aceasta înţelegem lumea pe parcurs. O parte din taine le descifrăm sau le aflăm prin mâini, prin îmbrăţişare, prin alinare, prin rugăciune, prin lucru, prin arătare sau prin lumină. Am dorit ca în această expoziţie să vedem mâinile aşa cum sunt ele în viaţa noastră. Cei 23 de membri ai Clubului Fotografilor au adus mâinile în Copou. Pe lângă autorii celor 46 de lucrări, mai sunt ceilalţi colegi, membri ai clubului, care au dat o mână de ajutor“, a apreciat Claudiu Bârliba. Expoziţia „O mână de oameni“ poate fi vizitată în Galeria de Artă „Labirint“ a Casei de Cultură „Mihai Ursachi“ din Iaşi până pe 5 aprilie 2014, de luni până vineri, între 9:00 şi 18:00. (C. Ciofu)

Părintele Zenovie Ghidescu a plecat la Domnul

Mănăstirea Nechit este în doliu, după ce părintele Zenovie Ghidescu, cel care se numără printre ctitorii acestei aşezări monahale, a plecat în lumea veşniciei. Slujba înmormântării va fi oficiată vineri, 21 martie 2014, după Sfânta Liturghie.
Arhimandritul Zenovie Ghidescu, proinstareţul Mănăstirii Nechit, din judeţul Neamţ, a plecat la Domnul în seara zilei de marţi, 18 martie 2014, după o lungă suferinţă. Slujba înmormântării va fi oficiată vineri, 21 martie 2014, de un sobor de preoţi şi diaconi în biserica aşezării monahale. În aceste zile, credincioşii din toată ţara sunt aşteptaţi la Mănăstirea Nechit pentru a-şi lua rămas-bun de la părintele Zenovie Ghidescu. Proinstareţul Mănăstirii Nechit s-a născut pe 25 martie 1919, în satul Hociungi, din judeţul Neamţ, din părinţii Gheorghe şi Măria, având numele de botez Vasile. Şi-a petrecut copilăria în satul natal alături de părinţii săi, iar în anul 1926 a fost înscris la şcoala primară din localitate. După absolvirea celor patru clase primare a urmat clasele a V-a şi a VI-a în şcoala din sat. În luna octombrie a anului 1935 s-a înscris la şcoala monastică din Mănăstirea Slatina, iar la 5 decembrie 1935 îmbracă haina monahală. În anul 1943 este tuns în monahism, primind numele de Zenovie, naş de călugărie fiindu-i stareţul Mănăstirii Predeal, Valerie Nicolăeasa. Acesta l-a luat cu sine la Mănăstirea din Predeal, unde fusese numit stareţ, iar în tot acest timp ucenicul Zenovie a primit învăţăturile duhovnicului său şi ale tuturor bătrânilor îmbunătăţiţi duhovniceşte cu care s-a întâlnit, devenind un râvnitor şi harnic monah. Revenit la Nechit, a fost nevoit să plece de aici împreună cu toţi monahii din cauza Decretului comunist din anul 1959. În anii care au urmat, părintele Zenovie a fost preot misionar în parohia Ţarna Mare, de lângă Fălticeni, unde a renovat lăcaşul de închinăciune. În tot acest timp a lucrat şi la Schitul Nechit, aflat în ruină şi uitare, iar mai apoi a fost numit stareţ la Mănăstirea Horaiţa. După mulţi ani de slujire a Bisericii, în 1992 s-a retras definitiv la Nechit, devenit între timp mănăstire. „Toată viaţa lui a stat sub semnul iubirii pentru Mănăstirea Nechit. A fost un om minunat care a refăcut zece biserici. Părintele Zenovie rămâne un model de îndelungată slujire, fiind un stareţ râvnitor şi un îndrăgostit de Liturghie. A avut o râvnă deosebită pentru slujirea sfântului altar şi a clădit neîncetat pentru Hristos biserici şi suflete“, a mărturisit arhim. Timotei Aioanei, superiorul aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte.

joi, 20 martie 2014

Sucursala Teritorială Iaşi a CNASR, premiată la Bucureşti

Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România a primit marţi, 18 martie 2014, Premiul pentru cea mai activă sucursală CNASR. Distincţia a fost oferită de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România în cadrul primei ediţii a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială, care a avut loc la Teatrul „Nottara“ din Bucureşti.
Evenimentul a marcat 20 de ani de la prima promoţie de asistenţi sociali şi zece ani de la reglementarea profesiei. La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, asistenţi sociali şi susţinători ai asistenţei sociale. Pentru cele 18 premii care s-au decernat la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială au fost nominalizate 570 de persoane. În etapa de vot online s-au înregistrat 93.000 de voturi pentru persoanele nominalizate. Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România este condusă de dr. Roxana Necula şi a fost înfiinţată în urmă cu un an. În tot acest timp au fost realizate activităţi diverse traininguri, workshopuri, ateliere de lucru, conferinţe, acţiuni consultative, pentru a iniţia noi canale de comunicare între asistenţii sociali, pentru a le consolida pe cele existente, dar şi pentru a pune bazele unei colaborări de lungă durată în vederea dezvoltării profesiei de asistent social.

Lansare de carte în oraşul Fălticeni

La Muzeul de Artă „Ion Irimescu“ din Fălticeni a avut loc duminică, 16 martie 2014, lansarea cărţii „Puterea luminii“, semnată de înv. Ileana Sofia. Manifestarea a fost moderată de pr. Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural“. Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a fost prezent la lansarea cărţii şi a ţinut o prelegere în care a vorbit despre puterea pe care o au cuvintele. „Cuvintele pornite din inimă sunt cele care îi adună pe oameni. Învăţătorii au un rol important în formarea noastră. Un om aduce roade în măsura în care el a fost educat. Învăţătorul are o slujire asemenea apostolului sau preotului. Slujirea ca învăţător este o vocaţie. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu dascăli care sunt oameni între oameni. Dacă citim literatura universală, găsim pagini foarte frumoase scrise de dascălii pământului nostru românesc şi trăitori ai credinţei noastre strămoşeşti“, a spus IPS Arhiepiscop Pimen, care a apreciat apoi cartea „Puterea luminii“. Înv. Ileana Sofia a mulţumit Arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor pentru că a fost prezent la acest eveniment cultural, subliniind efortul pe care l-a depus în tipărirea celei de-a 14 cărţi. La final, pr. Liviu Mihăilă a oferit Înaltpreasfinţitului Pimen Diploma „Mai fericit este a da decât a lua“, din partea Asociaţiei „Fălticeni Cultural“. (C. Ciofu)

Conferinţă duhovnicească în Parohia ieşeană „Sfântul Iulian din Tars“

În Parohia „Sfântul Iulian din Tars“ din Campusul „Tudor Vladimirescu“ din Iaşi va avea loc duminică, 23 martie 2014, de la ora 17:00, conferinţa cu tema „Sfânta Cruce, aducătoare de primăvară duhovnicească“. Prelegerea va fi expusă de arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia al Mănăstirii Neamţ. „A devenit o tradiţie ca în parohia noastră să se organizeze în Duminica a III-a din Postul Mare o seară duhovnicească. Astfel, arhimandritul Mihail Daniliuc va fi prezent în mijlocul credincioşilor şi al tinerilor din parohia noastră pentru întărirea în credinţă şi pentru o convorbire duhovnicească. Înainte de începerea conferinţei, vom săvârşi slujba Acatistului Sfintei Cruci, apoi va urma dezbaterea temei. La final, credincioşii vor putea adresa întrebări părintelui Mihail Daniliuc“, a spus pr. paroh Florin Chirilă, care este şi inspector bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor. (C.C.)

„Marş pentru viaţă“ la Suceava

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Suceava organizează duminică, 23 martie 2014, „Marşul pentru viaţă“. Evenimentul va începe la ora 15:30 în faţa Bisericii „Sfântul Dumitru“ din Suceava şi va continua pe traseul: Casa de Cultură - Biserica „Sfânta Înviere“ - Biblioteca Judeţeană din Suceava - Palatul de Justiţie din Suceava - Policlinica Areni - Spitalul Judeţean - Biserica „Sfântul Dumitru“ din Suceava. „Marşul pentru viaţă“ este organizat de Alianţa „Bucovina Pentru Viaţă“, ASCOR - filiala Suceava, Bucovina Profundă, Familia Ortodoxă, Asociaţia Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei“, Asociaţia „Sfinţii Ioachim şi Ana“, Fundaţia IPAMIA, Asociaţia Kozaciok, Asociaţia Ucrainenilor Ortodocşi din Bucovina, Asociaţia „Sfântul Ioan cel Nou“ şi Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ din Suceava. (C.C.)

Întruniri preoţeşti în trei protopopiate ale Arhiepiscopiei Iaşilor - 19 martie

În trei protopopiate din Eparhia Iaşilor au avut loc, în zilele de 17 şi 18 martie 2014, şedinţe lunare cu preoţii. Temele prezentate au fost dedicate Sfintei Împărtăşanii şi Sfintei Spovedanii, întrucât 2014 este Anul omagial euharistic în Patriarhia Română.
La sediul Protopopiatului Piatra Neamţ a avut loc ieri, 18 martie 2014, şedinţa lunară cu preoţii. Părintele Dumitru Romanescu, de la Parohia Pârâul Frunţii, a prezentat referatul cu titlul „Eu sunt Pâinea cea vie, Care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din Pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu (Ioan 6, 51) - Sfânta Împărtăşanie“. După cum ne-a relatat pr. Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, preoţii au luat cuvântul pe marginea temei expuse. „Ne-am axat pe canonul pe care preotul trebuie să-l facă înainte de săvârşirea Sfintei Liturghii. Am avut câteva intervenţii frumoase din partea preoţilor pe marginea temei prezentate“, a spus pr. protopop Valentin Tofan. În continuare, pr. Ştefan Zaharia, coordonatorul Pro Vita al Protopopiatului Piatra Neamţ, a prezentat câteva aspecte care ţin de acest compartiment, iar pr. Nicolae Nicău, preşedintele ATOR - Piatra Neamţ, a amintit de activităţile asociaţiei din acest an. La final, s-au transmis hotărârile venite de la Centrul eparhial Iaşi şi s-a amintit de pelerinajul de Florii care va avea loc la Piatra Neamţ pe 12 aprilie 2014.
Tot ieri s-a desfăşurat întrunirea preoţilor Protopopiatului Ceahlău. Părintele Andrei Fabian, de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh“ - Ceahlău, a prezentat referatul cu tema „Cauzele crizei actuale - consumul de droguri, alcool şi tutun“. După cum ne-a relatat pr. Ionel Cuţuhan, protopop al Protopopiatului Ceahlău, la întâlnire a participat şi pr. Gheorghe Marian Filip, misionar protopopesc al protopopiatelor Târgu Neamţ şi Ceahlău, care a prezentat activităţile pe care le va desfăşura în perioada următoare, în colaborare cu slujitorii sfintelor altare.
Preoţii din Protopopiatul Iaşi 1 s-au reunit luni, 17 martie 2014, în şedinţă lunară la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi. Referatul cu tema „Taina Sfintei Spovedanii sub aspect dogmatic şi practic“ a fost susţinut de pr. Adrian Chelaru de la parohia Buruieneşti. „Preoţii au luat cuvântul şi au adus noutăţi în ceea ce priveşte această sfântă taină. După discuţiile purtate, slujitorii sfintelor altare s-au lămurit asupra unor probleme care erau sub semnul întrebării“, a spus pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1. În partea a doua a întâlnirii s-a vorbit despre programul social-filantropic din perioada Postului Mare în parohiile Protopopiatului Iaşi 1, despre activitatea cercurilor pastorale în anul 2014 şi despre documentele primite de la Centrul eparhial Iaşi.

La Iaşi încep mâine „Zilele Asistenţei Sociale 2014“

În Aula „Mihai Eminescu“ a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ (UAIC) din Iaşi vor începe mâine, 20 martie, de la ora 9:00, „Zilele Asistenţei Sociale 2014“. La evenimentul de deschidere, moderat de conf. univ. dr Daniela Tatiana Şoitu şi de dr. Roxana Necula, vor lua cuvântul prof. dr. Vasile Işan, rectorul UAIC din Iaşi, prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a UAIC din Iaşi, Gheorghe Nichita, primarul municipiului Iaşi, conf. univ. dr. Dumitru Stan, Luminiţa Munteanu, director executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, şi Niculina Karacsony, director adjunct în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi. De la ora 10:15 va începe sesiunea plenară cu tema „Criza economică şi socială: soluţii ale asistenţei sociale“. „Zilele Asistenţei Sociale“ reprezintă o activitate de tradiţie, fiind organizată în luna martie a fiecărui an, aceasta constituind un moment de analiză referitor la dinamica serviciilor sociale, la problemele sociale şi la obstacolele profesionale existente, dar şi o oportunitate de promovare a profesiei de asistent social în comunitate. (C. Ciofu)

marți, 18 martie 2014

Manifestări culturale în Parohia Lazaret din Bacău

În Duminica a II-a din Postul Mare, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a slujit în Parohia Lazaret din Bacău. Cu acest prilej au fost prezentate trei dintre cărţile semnate de Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului, apărute la Editura „Filocalia“.

Credincioşii din mai multe parohii băcăuane au participat duminică, 16 martie 2014, la Sfânta Liturghie în Parohia „Duminica Tuturor Sfinţilor“ - Lazaret. Slujba a fost săvârşită în altarul de vară de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, sărbătoarea a fost încununată de două evenimente culturale deosebite. „Oameni de cultură băcăuani au prezentat pe scena din curtea sfântului lăcaş trei dintre cărţile semnate de Preasfinţitul Ioachim, apărute în ultimele luni la Editura „Filocalia“ a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Preotul Ciprian Burcă, prof. Grigore Codrescu şi prof. Dan Petruşcă au ţinut să remarce noutatea şi importanţa volumelor „La déification de lâhomme dâaprčs la pensée du pčre Dumitru Staniloae“, „Cultul Cuvioasei Parascheva în Ortodoxie“ şi „Creştinismul abia începe“. Apoi, Preasfinţia Sa a sfinţit biblioteca parohială patronată de Sfântul Voievod Neagoe Basarab, „înfiinţată prin contribuţia enoriaşilor care au donat cărţi pentru a oferi o bucurie semenilor lor“, după cum a precizat pr. Eugen Ciuche, consilier eparhial şi slujitor la această biserică“, a spus pr. inspector Constantin Gherasim. Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a adresat un cuvânt de învăţătură în care vorbit despre legătura dintre cult şi cultură, despre importanţa şi valoarea actului cultural în viaţa creştinului, precum şi despre valenţele etice  pe care reuşeşte să le cultive în fiinţa umană setea de frumos. De asemenea, poetul Dumitru Brăneanu a acordat Diploma de excelenţă ierarhului de la Roman, din partea Uniunii Scriitorilor - filiala Bacău, „pentru bogata activitate publicistică şi editorială“. „Preasfinţia Sa a mulţumit celor prezenţi la acest eveniment şi a încurajat activitatea editorialistică şi culturală, precum şi entuziasmul oamenilor de litere băcăuani. Acest simbol al recunoştinţei pentru PS Ioachim Băcăuanul vine din partea scriitorilor băcăuani, ca urmare a faptului că Preasfinţia Sa s-a remarcat în ultimii ani printr-o bogată activitate culturală, manifestată prin susţinerea şi participarea la numeroase activităţi culturale, prin preocupările sale imnografice şi contribuţia majoră în conceperea şi diortosirea imnurilor liturgice închinate sfinţilor în cultul Bisericii Ortodoxe Române, precum şi prin publicarea şi coordonarea mai multor volume de referinţă pentru teologia şi cultura românească“, a adăugat pr. inspector Constantin Gherasim.

Agenda creştinului - marţi, 18 martie 2014

Radio

- Radio Trinitas va difuza marţi, 18 martie 2014, de la ora 14:05 la ora 15:00, emisiunea „Lumea de azi“, a Arhiepiscopiei Iaşilor, moderată de Monica Avădănei;
- Radio România Actualităţi va difuza miercuri, 19 martie 2014, de la ora 21:30, emisiunea "Biserica şi societatea".

TV

- TV Plus Suceava va difuza marţi, 18 martie 2014, de la ora 19:30, emisiunea „Iubi-Te-voi, Doamne!“, realizată de pr. Justinian Cojocar.
Tema emisiunii va fi "Duminica Sfintei Cruci", invitat: pr. prof. Aristarch Cojocar, de la parohia "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Suceava. Emisiunea va fi difuzată în reluare miercuri, 19 martie 2014, de la ora 12:00, şi duminică, 23 martie, de la ora 14:00.

Conferinţă

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Iaşi organizează astăzi, de la ora 18:30, în Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, conferinţa "Fericire versus divertisment în epoca mass media", invitat: Virgiliu Gheorghe.

Vernisaj de fotografie

Clubul Fotografilor şi Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ a municipiului Iaşi organizează astăzi, de la ora 18:30, vernisajul expoziţiei de fotografie „O mână de oameni“. Evenimentul va avea loc în Sala „Diotima“ a Casei de Cultură „Mihai Ursachi“.

Manifestare ştiinţifică

Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România organizează, în perioada 20-29 martie, „Zilele Asistenţei Sociale 2014“.

Festival

În localitatea Fundu Moldovei din judeţul Suceava va avea loc duminică, 30 martie 2014, de la ora 13:00, Festivalul-concurs Naţional de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă "Buna Vestire", ediţia a XXIV-a.

Anunţ licitaţie

Parohia "Sfinţii Voievozi" - Cozmești - Stolniceni-Prăjescu, Protopopiatul Pașcani, judeţul Iaşi, organizează licitație pentru adjudecarea lucrării de pictură din nou, în tehnica "al fresco" pentru pictori de categoria I. Licitaţia va avea loc duminică, 6 aprilie 2014, la ora 12:00, în biserica parohiei. Informații suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0744.861.672 (preot paroh Ghiorghiu Vasile). (Rubrică realizată de Constantin Ciofu)

Slujbă misionară în Parohia Sadova

Credincioşii din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ - Sadova I, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, au participat duminică, 16 martie 2014, la Taina Sfântului Maslu.
Slujba a fost oficiată de un sobor de preoţi din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc şi a fost precedată de Utrenie, Litie şi Sfânta Liturghie. La final, pr. Dumitru Horga de la Parohia Ostra i-a îndemnat pe enoriaşi să se spovedească, să se pregătească pentru primirea Sfintei Împărtăşanii şi să se apropie mai mult de Dumnezeu în această perioadă a Postului Mare. În acelaşi timp, părintele Dumitru Horga a subliniat că, prin participarea la sfintele slujbe şi prin urmarea lui Hristos, oamenii se întăresc în credinţă şi nădejde în Dumnezeu. La rândul său, pr. paroh Irinel Horga a mulţumit slujitorilor sfântului altar pentru că au răspuns invitaţiei de a sluji în Parohia Sadova I în Duminica a II-a din Postul Mare. Taina Sfântului Maslu se oficiază în sobor în parohiile Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, mai ales în Postul Mare. Credincioşii participă în număr mare la aceste slujbe, pentru a se ruga atât pentru sănătatea sufletului, cât şi a trupului. (C. Ciofu)