marți, 25 octombrie 2016

Ctitorul catedralei din Buhuşi, comemorat prin rugăciune

 La Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Buhuşi a fost pomenit duminică, 23 octombrie 2016, preotul Gheorghe Creţu, ctitorul locaşului de închinăciune. Cu acest prilej, s-a oficiat slujba Parastasului pentru vrednicul slujitor. 


Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae“ din oraşul Buhuşi, a fost pomenit duminică, 23 octombrie 2016, prin rugăciune, preotul Gheorghe Creţu, cel care a ridicat această biserică. Momentul comemorativ a fost iniţiat de părintele paroh Vasile Cozma, care este şi protopop al Protopopiatului Buhuşi. „O perioadă lungă de timp, nu s-a vorbit despre meritele acestui mare preot, care a ridicat catedrala oraşului Buhuşi. Meritele părintelui Gheorghe sunt remarcabile, întrucât a avut gândul bun în anul 1930 de a pune piatra de temelie a catedralei din Buhuşi. Biserica a fost sfinţită pe 6 iulie 1947, de Episcopul Iustinian Vasluianul, pe atunci vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. La slujba de sfinţire, a fost adusă racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de către Preafericitul Părinte Teoctist Arăpaşu, pe atunci exarh al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. Conform datelor pe care le-am găsit în piciorul Sfintei Mese, moaştele Ocrotitoarei Moldovei au stat în biserica noastră timp de o noapte. Credincioşii au venit în număr mare pentru a se închina Sfintei“, a amintit părintele paroh Vasile Cozma.

Biserica „Sfântul Nicolae“, ridicată prin jertfa preotului Gheorghe Creţu

După sfinţirea bisericii, preotul Gheorghe Creţu a avut o perioadă foarte grea. A fost persecutat de regimul comunist, pentru ca mai apoi să ajungă în temniţele comuniste. După ieşirea din închisoare, a rămas fără drept de slujire, iar apoi a fost numit preot în satul Negriteşti - Podoleni, judeţul Neamţ. „Conform memoriilor lui, pe care le-am găsit la o credinciosă din parohie, a dus-o foarte greu. A încercat să repare biserica din Negriteşti, însă nu a reuşit acest lucru. A plecat la Domnul în anul 1979 şi, din păcate, este trecut în uitare. M-am gândit ce aş putea face pentru acest preot extraordinar, memorabil, pentru a trezi conştiinţa credincioşilor. Le-am spus oamenilor că biserica reprezentativă a oraşului Buhuşi este înălţată prin meritul preotului Gheorghe Creţu“, a adăugat părintele protopop Vasile Cozma, care a ridicat în memoria vrednicului ctitor un monument din marmură neagră pe mormântul preotului Gheorghe. Pentru a marca personalitatea ctitorului locaşului de închinăciune s-a organizat şi o expoziţie cu fotografii şi înscrisuri ce i-au aparţinut.

„Nu poţi să-i uiţi pe cei ce au lăsat o biserică atât de frumoasă“

În cuvântul rostit, părintele Vasile Cozma a explicat credincioşilor meritele preotului Gheorghe Creţu şi a remarcat că „nu putem vorbi de prezent şi mai ales de viitor, dacă nu vorbim mai întâi de trecut“. „Am găsit un citat într-o carte deosebit de important: «Noi închidem ochii celor morţi, iar morţii ne deschid nouă ochii minţii». Mă bucur că ni s-au deschis ochii minţii noastre ca să putem să-i pomenim şi să ne rugăm pentru cei ce nu mai sunt printre noi şi cărora le datorăm recunoştinţă pentru toate cele ce ni le-au lăsat nouă. Credincioşii parohiei au conştientizat că biserica în care noi ne rugăm este ridicată datorită părintelui Gheorghe. Cu siguranţă că de acum înainte părintele Gheorghe şi-a făcut un loc special în inima lor. Oamenii nu-l vor uita şi vor pomeni copiilor lor de viaţa plină de jertfă a părintelui Gheorghe. Nu poţi să-i uiţi pe cei ce au lăsat o biserică atât de frumoasă“, s-a exprimat părintele protopop Vasile Cozma. Amintim că în luna septembrie a anului 2014, catedrala din Buhuşi a fost sfinţită de IPS Părinte Ioachim, după ample lucrări de restaurare, atât în interior, cât şi în exterior, începute, la iniţiativa părintelui paroh Vasile Cozma, în luna ianuarie a anului 2012.

Porţi către ceruri în protopopiatele Sascut şi Piatra Neamţ

 Biserica „Sfinţii Voievozi“ din Parohia Drăguşani, Protopopiatul Sascut, judeţul Bacău, a fost resfinţită duminică, 23 octombrie, de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim. Tot duminică a fost sfinţită pictura bisericii din Homiceni, judeţul Neamţ.
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a săvârşit duminică, 23 octombrie 2016, slujba de sfinţire a Bisericii „Sfinţii Voievozi“ din Parohia Drăguşani, Protopopiatul Sascut, judeţul Bacău. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unei mulţimi de credincioşi şi a încununat munca depusă de-a lungul a peste un deceniu şi jumătate, timp în care s-au executat ample lucrări de renovare a sfântului locaş. „După anul 2000, s-a simţit nevoia reînnoirii sfântului locaş şi astfel s-a realizat restaurarea picturii murale de către pictorul Şerban Gheorghe din Bacău. De asemenea, s-au înlocuit icoanele din catapeteasmă cu altele pictate pe lemn de tei acoperit cu foiţă de aur la Mănăstirea „Buna Vestire“ din Tisa-Silvestri. Au mai fost înlocuite stranele şi policandrele, s-a împrejmuit partea sudică a curţii cu gard de beton placat cu piatră şi elemente de fier forjat, s-a instalat sistemul de încălzire centrală, s-a înlocuit acoperişul, s-a refăcut Sfânta Masă şi s-au întreprins şi alte lucrări necesare“, a relatat preotul Ioan Negoiţă, parohul bisericii. Tânăr şi entuziast slujitor al sfântului altar, hirotonit pe seama acestui sfânt locaş în primăvara anului 2014, preotul Negoiţă a reuşit să împlinească eforturile celor care de-a lungul anilor, preoţi şi credincioşi, s-au implicat în binecuvântata misiune. În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, ca recunoaştere a efortului depus pe toate planurile, în parohia încredinţată spre păstorire, preotul Ioan Negoiţă a fost hirotesit  iconom.
 
Pictura bisericii din Homiceni, sfinţită de PS Calinic Botoşăneanul

PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a sfinţit duminică, 23 octombrie 2016, pictura Bisericii „Sfântul Dimitrie“ din localitatea Homiceni, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ. Piatra de temelie a locaşului de închinăciune a fost pusă în anul 2010. Trei ani mai târziu, biserica a fost sfinţită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Anul acesta, s-au finalizat lucrările de pictură, în timpul părintelui Sorin Cozma Amariei. Cu acest prilej, PS Calinic Botoşăneanul a sfinţit şi clopotniţa, după cum ne-a relatat pr. Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ. „La aproximativ trei ani de la sfinţirea bisericii, a avut loc sfinţirea picturii, lucrările fiind coordonate în ultimiii doi ani de noul preot Sorin Cozma Amariei. În acelaşi timp, s-a sfinţit clopotniţa ridicată în ultimii ani. Părintele paroh a primit din partea Centrului eparhial Iaşi rangul de iconom stavrofor, iar domnul Ilie Dabija a primit distincţia „Sfântul Ierarh Dosoftei“. În cuvântul adresat celor prezenţi, PS Calinic Botoşăneanul a vorbit despre icoanele făcătoare de minuni din ţara noastră“, a spus pr. protopop Valentin Tofan.

luni, 24 octombrie 2016

„Psaltirea de la 1616, model de educaţie religioasă la Mănăstirea Dragomirna“


Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, la Mănăstirea Dragomirna a avut loc sâmbătă, 22 octombrie 2016, vernisajul expoziţiei „Psaltirea de la 1616, model de educaţie religioasă la Mănăstirea Dragomirna“.
Evenimentul a avut sco­pul de a evoca ac­tivitatea, faptele şi credinţa Mitropo­li­tului-ctitor Anastasie Crimca, la împlinirea a 400 de ani de la minunatul dar pe care Înaltpreasfinţia Sa l-a făcut ctitori­ei sale dragi - Biserica „Po­go­râ­rea Duhului Sfânt“ de la Dra­go­mirna, cel mai frumos manuscris miniat: „Psaltirea lui Da­vid“. Slujba Parastasului a deschis evenimentul cultural şi a legat, prin pomenirea ctitorilor, oameni din timpuri şi locuri diferite, „care s-au ostenit şi au slujit, care au ştiut cui cred şi cui trebuie să vieţuiască“, după cum a subliniat pr. Paul Valenciuc, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Ră­dăuţilor. Vernisajul expo­zi­ţiei a avut loc în muzeul mănăstirii şi s-a deschis prin citirea cuvântului Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Înaltul ierarh a menţionat valoarea liturgică a Psaltirii din cele mai vechi timpuri, fiind „cea mai cunoscută carte a Vechiului Testament“ şi până în zilele noastre, rămâ­nând „inima şi sufletul întregii gândiri creştine“. Mesajul transmis celor prezenţi a constat în îndemnul la rugăciune: „Psal­ti­rea lui Anastasie Crim­ca ne arată, prin îmbinarea co­loritului bizantin a elemen­telor spe­ci­fice neamului românesc, că Adevărul trebuie să-L căutăm spre cer, acolo unde El vieţu­ieş­te şi ne aşteaptă pe fiecare dintre noi, să nu mai căutăm nici la apus, nici la răsărit“.

Psaltirea de la 1616 a avut o soartă dificilă

O scurtă, dar edificatoare biografie a preafericitului ctitor A­nastasie Crimca a fost pre­zen­tată de prof. Ştefan Goro­vei. Crimca, scriitor de cancelarie, ostaş, slujitor în preoţie, episcop, mitropolit, ctitor de a­şezăminte sociale şi bisericeşti, a fost caligraf şi miniaturist al Scriptoriului de la Dragomirna. „Istoria scriptoriului este fascinantă. Tot ce ţine de istoria a­cestei mănăstiri, de la ctitor la manuscrise, este ca o poveste, ca o imagine colorată, aşa cum sunt miniaturile lui“. S-a menţionat că, deşi „producţia de carte a acestei şcoli este extraordinară, cu peste 120 de cărţi, cu sau fără miniaturi“, în mu­zeul mănăstirii se mai păstrea­ză doar şapte manuscrise. Psal­ti­rea de la 1616, această „capo­doperă, comoară“, a avut o soartă dificilă fiind robită, ca cele mai multe obiecte şi cărţi cultice, în urma atacului că­zăcesc de la 1653, şi răscum­pă­rată de oameni de bine. Marile muzee ale lumii se mândresc cu manuscrise realizate în Scrip­to­riul de la Dragomirna, Apos­tolul de la Viena fiind inclus în rândul celor mai frumoase Biblii, în cadrul unei expoziţii rea­lizate de Biblioteca Naţiona­lă din Austria. Olimpia Mitric, autoarea multor studii şi cărţi despre manuscrisele slavone din Moldova, a descris în cuvinte de specialitate valoarea documentară şi de artă a acestui manuscris miniat: „Acest codex miniat realizat în şcoala de miniatură de la Drag­o­mir­na, în care s-a cultivat meş­te­şugul copierii şi împodobirii manuscriselor cu ornamente şi miniaturi, împreună cu alte două manuscrise, Liturghier şi Tetraevanghel, reprezintă punc­tul terminus al activităţii de miniaturist a Mitropoli­tului Anasta­sie Crimca, cu totul desăvârşite în realizare“.

Colecţia de facsimile, prezentată publicului

Psaltirea de la Dragomirna are o organizare liturgică, iar tex­tul este împărţit pe catisme, fără a avea în cuprins indicaţii tipiconale. Manuscrisul este scris pe pergament şi cuprinde 25 de caiete. Acest exemplar de lux este unica psaltire ilustrată din istoria artei medievale româneşti, fiind bogat ilustrată cu 32 de miniaturi, în plină pagină şi în text. Frontispicii, vignete şi chenare mici din îm­pletituri completează ilustra­ţia. Rasofora Teodosia Moraru, coordonatoarea activităţii atelierului de pictură, a spus câteva cuvinte despre activita­tea acestui atelier, menţio­nând expoziţiile din ţară şi străi­nă­tate la care maicile au participat cu icoane pe lemn, sticlă; cu facsimile pe hârtie şi pergament după manuscrisele miniate de la Dragomirna. Prin a­ceste activităţi se doreşte o continuitate a activităţii şcolii de miniatură de la Dragomirna. Stavrofora Macrina Săucini­ţa­nu, stareţa Mănăstirii Drago­mirna, a fost moderatorul acestui vernisaj şi a prezentat colecţia de facsimile. Astfel, s-a descris impactul pe care îl are acest codex de la 1616: „O parte din osteneala maicilor de la Atelierul de miniatură şi caligrafie «Mitropolit Anasta­sie Crimca» se vede acum pre­zentată în această expoziţie. Este vorba de interpretări ale unor pagini din Psaltire, 52 la număr. S-au ales pagini cu ilustraţii în plină pagină sau cu text şi ilustraţie pe jumătate de pagină, cu frontispicii şi litere ornamentate, cu text intercalat între ilustraţii. În acest manuscris, considerat monument-li­mită în istoria artei româneşti, autorul realizează un sistem original de interpretare a su­bi­ec­tului. Alături de tema clasică de realizare, întâlnim elemente autohtone de veşminte, arhitectură şi vegetaţie: coroana domnească a voievozilor moldoveni purtată de prorocul David, instrumente muzicale din epocă, fundal de cetăţi cu ziduri crenelate specific moldoveneşti şi chiar chivotul legii în forma unei biserici moldoveneşti cu cruce. În expoziţia de faţă se vede sârguinţa cu care maicile s-au străduit să realizeze cât mai fidel ilustraţiile din original. Fiecare pagină are expli­caţia cu traducerea în limba ro­mână şi poziţia în manuscrisul original“.

Volume dedicate Mănăstirii Dragomirna

La Dragomirna, Psaltirea de la 1616, datorită similitudi­ni­lor de redare arhitecturale şi dar şi a temelor iconografice, ne vorbeşte şi despre pictura murală din Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt“. Cu ajutorul Domnului şi prin concursul mai multor specialişti prezenţi în sală, obştea Drago­mirnei s-a bucurat anul acesta de o deosebită apariţie editori­ală - albumul „Frescele Mănăs­tirii Dragomirna“. Este o carte la care obştea a ostenit mult şi ca­re a apărut sub patronajul E­di­turii „Iacov Putneanul“ a Mă­năstirii Putna, cu sprijinul Se­cretariatului de Stat pentru Cul­te. Fotografiile au fost reali­zate de Petru Palamar chiar la finalizarea lucrărilor de restaurare în 2012. Prof. Ştefan Go­rovei a scris în acest album despre istoricul Mănăstirii Dra­go­mirna şi ne-a spus că „acest minunat album, extraordinar de frumos ilustrat cu fotografii de calitate, încununează o activitatea editorială a Mănăsti­rii Dragomirna“. În ultimii trei ani, cu rugăciunea ctitorilor şi prin deosebita osteneală a profesorilor Ştefan Gorovei şi Ma­ria Magdalena Szekely, au apărut volumele: „Dragomirna şi ctitorii ei“, „Dragomirna, is­to­­rie, tezaur, ctitori“ şi „Drago­mirna ctitori şi restauratori“. Mi­haela Palade, distins istoric de artă, a binevoit să scrie despre arhitectura Dragomirnei în acest album, pe care-l consi­deră a fi un „muzeu imagi­nar“: „Elansarea arhitecturii Dra­­gomirnei scoate mai mult în e­videnţă pictura miniatura­lă, care descoperă Împărăţia ce­rurilor. Nervurile ca elemente de arhitectură sunt de fapt funii care se aruncă în cer“. Car­men Solomonea, coordonatoa­rea echipei de restaurare a fres­celor bisericii şi câş­ti­gă­toa­rea premiilor Europa Nostra, a evidenţiat calitatea frescelor din altarul şi naosul Drago­mir­nei mari: „Pictorii au lucrat pentru Dumnezeu, sce­nele, detaliile care se regăsesc în turlă nu mai pot fi observate cu ochiul liber“. Evenimentul s-a încheiat cu frumoase interpre­tări de psalmi şi cântece de neam ale elevilor Şcolii Gimna­ziale Mitocu Dragomi­reni, sub îndrumarea părinte­lui Ionuţ A­petrei. Artiştii - pictori, iconari, zugravi, care au colaborat la realizarea manuscri­selor miniate şi a frescelor Bi­sericii „Pogo­râ­rea Duhului Sfânt“ - nu şi-au dorit neapărat să obţină un a­de­vărat efect ar­tistic, ci scopul lor principal a fost de a da i­lustrării textelor din sfintele cărţi maximum de adevăr şi folos duhovnicesc a­su­pra sufletului privitorului. (ra­sofora Ma­ria Magdalena Gher­ghina, secretara Mă­năs­tirii Dragomirna)

„Psaltirea de la 1616, model de educaţie religioasă la Mănăstirea Dragomirna“

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, la Mănăstirea Dragomirna a avut loc sâmbătă, 22 octombrie 2016, vernisajul expoziţiei „Psaltirea de la 1616, model de educaţie religioasă la Mănăstirea Dragomirna“.
Evenimentul a avut sco­pul de a evoca ac­tivitatea, faptele şi credinţa Mitropo­li­tului-ctitor Anastasie Crimca, la împlinirea a 400 de ani de la minunatul dar pe care Înaltpreasfinţia Sa l-a făcut ctitori­ei sale dragi - Biserica „Po­go­râ­rea Duhului Sfânt“ de la Dra­go­mirna, cel mai frumos manuscris miniat: „Psaltirea lui Da­vid“. Slujba Parastasului a deschis evenimentul cultural şi a legat, prin pomenirea ctitorilor, oameni din timpuri şi locuri diferite, „care s-au ostenit şi au slujit, care au ştiut cui cred şi cui trebuie să vieţuiască“, după cum a subliniat pr. Paul Valenciuc, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Ră­dăuţilor. Vernisajul expo­zi­ţiei a avut loc în muzeul mănăstirii şi s-a deschis prin citirea cuvântului Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Înaltul ierarh a menţionat valoarea liturgică a Psaltirii din cele mai vechi timpuri, fiind „cea mai cunoscută carte a Vechiului Testament“ şi până în zilele noastre, rămâ­nând „inima şi sufletul întregii gândiri creştine“. Mesajul transmis celor prezenţi a constat în îndemnul la rugăciune: „Psal­ti­rea lui Anastasie Crim­ca ne arată, prin îmbinarea co­loritului bizantin a elemen­telor spe­ci­fice neamului românesc, că Adevărul trebuie să-L căutăm spre cer, acolo unde El vieţu­ieş­te şi ne aşteaptă pe fiecare dintre noi, să nu mai căutăm nici la apus, nici la răsărit“.

Psaltirea de la 1616 a avut o soartă dificilă

O scurtă, dar edificatoare biografie a preafericitului ctitor A­nastasie Crimca a fost pre­zen­tată de prof. Ştefan Goro­vei. Crimca, scriitor de cancelarie, ostaş, slujitor în preoţie, episcop, mitropolit, ctitor de a­şezăminte sociale şi bisericeşti, a fost caligraf şi miniaturist al Scriptoriului de la Dragomirna. „Istoria scriptoriului este fascinantă. Tot ce ţine de istoria a­cestei mănăstiri, de la ctitor la manuscrise, este ca o poveste, ca o imagine colorată, aşa cum sunt miniaturile lui“. S-a menţionat că, deşi „producţia de carte a acestei şcoli este extraordinară, cu peste 120 de cărţi, cu sau fără miniaturi“, în mu­zeul mănăstirii se mai păstrea­ză doar şapte manuscrise. Psal­ti­rea de la 1616, această „capo­doperă, comoară“, a avut o soartă dificilă fiind robită, ca cele mai multe obiecte şi cărţi cultice, în urma atacului că­zăcesc de la 1653, şi răscum­pă­rată de oameni de bine. Marile muzee ale lumii se mândresc cu manuscrise realizate în Scrip­to­riul de la Dragomirna, Apos­tolul de la Viena fiind inclus în rândul celor mai frumoase Biblii, în cadrul unei expoziţii rea­lizate de Biblioteca Naţiona­lă din Austria. Olimpia Mitric, autoarea multor studii şi cărţi despre manuscrisele slavone din Moldova, a descris în cuvinte de specialitate valoarea documentară şi de artă a acestui manuscris miniat: „Acest codex miniat realizat în şcoala de miniatură de la Drag­o­mir­na, în care s-a cultivat meş­te­şugul copierii şi împodobirii manuscriselor cu ornamente şi miniaturi, împreună cu alte două manuscrise, Liturghier şi Tetraevanghel, reprezintă punc­tul terminus al activităţii de miniaturist a Mitropoli­tului Anasta­sie Crimca, cu totul desăvârşite în realizare“.

Colecţia de facsimile, prezentată publicului

Psaltirea de la Dragomirna are o organizare liturgică, iar tex­tul este împărţit pe catisme, fără a avea în cuprins indicaţii tipiconale. Manuscrisul este scris pe pergament şi cuprinde 25 de caiete. Acest exemplar de lux este unica psaltire ilustrată din istoria artei medievale româneşti, fiind bogat ilustrată cu 32 de miniaturi, în plină pagină şi în text. Frontispicii, vignete şi chenare mici din îm­pletituri completează ilustra­ţia. Rasofora Teodosia Moraru, coordonatoarea activităţii atelierului de pictură, a spus câteva cuvinte despre activita­tea acestui atelier, menţio­nând expoziţiile din ţară şi străi­nă­tate la care maicile au participat cu icoane pe lemn, sticlă; cu facsimile pe hârtie şi pergament după manuscrisele miniate de la Dragomirna. Prin a­ceste activităţi se doreşte o continuitate a activităţii şcolii de miniatură de la Dragomirna. Stavrofora Macrina Săucini­ţa­nu, stareţa Mănăstirii Drago­mirna, a fost moderatorul acestui vernisaj şi a prezentat colecţia de facsimile. Astfel, s-a descris impactul pe care îl are acest codex de la 1616: „O parte din osteneala maicilor de la Atelierul de miniatură şi caligrafie «Mitropolit Anasta­sie Crimca» se vede acum pre­zentată în această expoziţie. Este vorba de interpretări ale unor pagini din Psaltire, 52 la număr. S-au ales pagini cu ilustraţii în plină pagină sau cu text şi ilustraţie pe jumătate de pagină, cu frontispicii şi litere ornamentate, cu text intercalat între ilustraţii. În acest manuscris, considerat monument-li­mită în istoria artei româneşti, autorul realizează un sistem original de interpretare a su­bi­ec­tului. Alături de tema clasică de realizare, întâlnim elemente autohtone de veşminte, arhitectură şi vegetaţie: coroana domnească a voievozilor moldoveni purtată de prorocul David, instrumente muzicale din epocă, fundal de cetăţi cu ziduri crenelate specific moldoveneşti şi chiar chivotul legii în forma unei biserici moldoveneşti cu cruce. În expoziţia de faţă se vede sârguinţa cu care maicile s-au străduit să realizeze cât mai fidel ilustraţiile din original. Fiecare pagină are expli­caţia cu traducerea în limba ro­mână şi poziţia în manuscrisul original“.

Volume dedicate Mănăstirii Dragomirna

La Dragomirna, Psaltirea de la 1616, datorită similitudi­ni­lor de redare arhitecturale şi dar şi a temelor iconografice, ne vorbeşte şi despre pictura murală din Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt“. Cu ajutorul Domnului şi prin concursul mai multor specialişti prezenţi în sală, obştea Drago­mirnei s-a bucurat anul acesta de o deosebită apariţie editori­ală - albumul „Frescele Mănăs­tirii Dragomirna“. Este o carte la care obştea a ostenit mult şi ca­re a apărut sub patronajul E­di­turii „Iacov Putneanul“ a Mă­năstirii Putna, cu sprijinul Se­cretariatului de Stat pentru Cul­te. Fotografiile au fost reali­zate de Petru Palamar chiar la finalizarea lucrărilor de restaurare în 2012. Prof. Ştefan Go­rovei a scris în acest album despre istoricul Mănăstirii Dra­go­mirna şi ne-a spus că „acest minunat album, extraordinar de frumos ilustrat cu fotografii de calitate, încununează o activitatea editorială a Mănăsti­rii Dragomirna“. În ultimii trei ani, cu rugăciunea ctitorilor şi prin deosebita osteneală a profesorilor Ştefan Gorovei şi Ma­ria Magdalena Szekely, au apărut volumele: „Dragomirna şi ctitorii ei“, „Dragomirna, is­to­­rie, tezaur, ctitori“ şi „Drago­mirna ctitori şi restauratori“. Mi­haela Palade, distins istoric de artă, a binevoit să scrie despre arhitectura Dragomirnei în acest album, pe care-l consi­deră a fi un „muzeu imagi­nar“: „Elansarea arhitecturii Dra­­gomirnei scoate mai mult în e­videnţă pictura miniatura­lă, care descoperă Împărăţia ce­rurilor. Nervurile ca elemente de arhitectură sunt de fapt funii care se aruncă în cer“. Car­men Solomonea, coordonatoa­rea echipei de restaurare a fres­celor bisericii şi câş­ti­gă­toa­rea premiilor Europa Nostra, a evidenţiat calitatea frescelor din altarul şi naosul Drago­mir­nei mari: „Pictorii au lucrat pentru Dumnezeu, sce­nele, detaliile care se regăsesc în turlă nu mai pot fi observate cu ochiul liber“. Evenimentul s-a încheiat cu frumoase interpre­tări de psalmi şi cântece de neam ale elevilor Şcolii Gimna­ziale Mitocu Dragomi­reni, sub îndrumarea părinte­lui Ionuţ A­petrei. Artiştii - pictori, iconari, zugravi, care au colaborat la realizarea manuscri­selor miniate şi a frescelor Bi­sericii „Pogo­râ­rea Duhului Sfânt“ - nu şi-au dorit neapărat să obţină un a­de­vărat efect ar­tistic, ci scopul lor principal a fost de a da i­lustrării textelor din sfintele cărţi maximum de adevăr şi folos duhovnicesc a­su­pra sufletului privitorului. (ra­sofora Ma­ria Magdalena Gher­ghina, secretara Mă­năs­tirii Dragomirna)

Ctitorul catedralei din Buhuşi, comemorat prin rugăciune

 La Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Buhuşi a fost pomenit duminică, 23 octombrie 2016, preotul Gheorghe Creţu, ctitorul locaşului de închinăciune. Cu acest prilej, s-a oficiat slujba Parastasului pentru vrednicul slujitor.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae“ din oraşul Buhuşi, a fost pomenit duminică, 23 octombrie 2016, prin rugăciune, preotul Gheorghe Creţu, cel care a ridicat această biserică. Momentul comemorativ a fost iniţiat de părintele paroh Vasile Cozma, care este şi protopop al Protopopiatului Buhuşi. „O perioadă lungă de timp, nu s-a vorbit despre meritele acestui mare preot, care a ridicat catedrala oraşului Buhuşi. Meritele părintelui Gheorghe sunt remarcabile, întrucât a avut gândul bun în anul 1930 de a pune piatra de temelie a catedralei din Buhuşi. Biserica a fost sfinţită pe 6 iulie 1947, de Episcopul Iustinian Vasluianul, pe atunci vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. La slujba de sfinţire, a fost adusă racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de către Preafericitul Părinte Teoctist Arăpaşu, pe atunci exarh al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. Conform datelor pe care le-am găsit în piciorul Sfintei Mese, moaştele Ocrotitoarei Moldovei au stat în biserica noastră timp de o noapte. Credincioşii au venit în număr mare pentru a se închina Sfintei“, a amintit părintele paroh Vasile Cozma.

Biserica „Sfântul Nicolae“, ridicată prin jertfa preotului Gheorghe Creţu

După sfinţirea bisericii, preotul Gheorghe Creţu a avut o perioadă foarte grea. A fost persecutat de regimul comunist, pentru ca mai apoi să ajungă în temniţele comuniste. După ieşirea din închisoare, a rămas fără drept de slujire, iar apoi a fost numit preot în satul Negriteşti - Podoleni, judeţul Neamţ. „Conform memoriilor lui, pe care le-am găsit la o credinciosă din parohie, a dus-o foarte greu. A încercat să repare biserica din Negriteşti, însă nu a reuşit acest lucru. A plecat la Domnul în anul 1979 şi, din păcate, este trecut în uitare. M-am gândit ce aş putea face pentru acest preot extraordinar, memorabil, pentru a trezi conştiinţa credincioşilor. Le-am spus oamenilor că biserica reprezentativă a oraşului Buhuşi este înălţată prin meritul preotului Gheorghe Creţu“, a adăugat părintele protopop Vasile Cozma, care a ridicat în memoria vrednicului ctitor un monument din marmură neagră pe mormântul preotului Gheorghe. Pentru a marca personalitatea ctitorului locaşului de închinăciune s-a organizat şi o expoziţie cu fotografii şi înscrisuri ce i-au aparţinut.

„Nu poţi să-i uiţi pe cei ce au lăsat o biserică atât de frumoasă“

În cuvântul rostit, părintele Vasile Cozma a explicat credincioşilor meritele preotului Gheorghe Creţu şi a remarcat că „nu putem vorbi de prezent şi mai ales de viitor, dacă nu vorbim mai întâi de trecut“. „Am găsit un citat într-o carte deosebit de important: «Noi închidem ochii celor morţi, iar morţii ne deschid nouă ochii minţii». Mă bucur că ni s-au deschis ochii minţii noastre ca să putem să-i pomenim şi să ne rugăm pentru cei ce nu mai sunt printre noi şi cărora le datorăm recunoştinţă pentru toate cele ce ni le-au lăsat nouă. Credincioşii parohiei au conştientizat că biserica în care noi ne rugăm este ridicată datorită părintelui Gheorghe. Cu siguranţă că de acum înainte părintele Gheorghe şi-a făcut un loc special în inima lor. Oamenii nu-l vor uita şi vor pomeni copiilor lor de viaţa plină de jertfă a părintelui Gheorghe. Nu poţi să-i uiţi pe cei ce au lăsat o biserică atât de frumoasă“, s-a exprimat părintele protopop Vasile Cozma. Amintim că în luna septembrie a anului 2014, catedrala din Buhuşi a fost sfinţită de IPS Părinte Ioachim, după ample lucrări de restaurare, atât în interior, cât şi în exterior, începute, la iniţiativa părintelui paroh Vasile Cozma, în luna ianuarie a anului 2012.

sâmbătă, 22 octombrie 2016

Eroii patriei, comemoraţi la Maxut – Deleni

 În Cimitirul Eroilor din localitatea Maxut, comuna Deleni, judeţul Iaşi, a fost oficiată joi, 20 octombrie 2016, slujba Parastasului pentru românii din Buzău care au pierit în timpul Primului Război Mondial. Delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan a fost părintele vicar Marian Timofte.
În urmă cu un secol, în localitatea Maxut, comuna Deleni, judeţul Iaşi, în timpul Primului Război Mondial, peste 600 de militari din Regimentul 48 Infanterie Buzău au fost răpuşi de tifosul exantematic şi febră recurentă. O parte dintre eroi au fost înmormântaţi la Maxut, ansamblul comemorativ fiind reamenajat în amintirea şi întru pomenirea peste veacuri a sacrificiului vieţilor lor tinere. Pentru a marca acest moment nefericit, dar şi jertfelnicia înaintaşilor, s-au organizat o serie de manifestări religioase şi militare. Delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost părintele Marian Timofte, vicar administrativ al Eparhiei Iaşilor. „După slujba Parastasului, părintele Marian Timofte a ţinut un cuvânt celor prezenţi şi a transmis cu acest prilej binecuvântările IPS Părinte Mitropolit Teofan. Din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, a vorbit părintele Mihail Milea de la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, iar apoi au luat cuvântul reprezentanţii Armatei Române, ai autorităţilor judeţene şi locale din Buzău şi Iaşi“, a relatat părintele Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău. Manifestările s-au încheiat cu parada militară a Unităţii Militare Botoşani. Amintim că cimitirul din comuna Deleni a fost amenajat în anul 2012 de Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu“ din Buzău, fiind inaugurat în prezenţa Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. „Cimitirul este foarte bine întreţinut de autorităţile locale. Periodic, în acest cimitir sunt comemoraţi eroii patriei, atât prin rugăciune, cât şi prin depuneri de flori“, a adăugat părintele protopop Nicolae Crăciun.

Eveniment cultural la Dragomirna

La Mănăstirea Dragomirna din judeţul Suceava va avea loc astăzi, 22 octombrie 2016, de la ora 11:00, lansarea cărţii „Psaltirea de la 1616, model de educaţie religioasă la Mănăstirea Dragomirna“.
Evenimentul se va desfăşura cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Publicaţia ce va fi lansată se numără printre puţinele manuscrise dezrobite, create în şcoala de la Dragomirna, care se mai păstrează în colecţia de obiecte de patrimoniu a Muzeului „Mitropolit Anastasie Crimca“ al Mănăstirii Dragomirna. Acest manuscris a suscitat atenţia maicilor de la atelierul de pictură al aşezării monahale, care au început cu minuţioasă osteneală să reproducă miniaturile şi textele din manuscris. Aceste facsimile sunt obiectul expoziţiei „Psaltirea de la 1616, model de educaţie religioasă la Mănăstirea Dragomirna“. În 2016, declarat de Patriarhia Română Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox şi anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română, s-au împlinit 400 de ani de la minunatul dar pe care Mitropolitul Anastasie Crimca l-a făcut ctitoriei sale dragi - Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt“ de la Dragomirna: cel mai frumos mansuscris miniat - Psaltirea lui David de la 1616. Psaltirea de la Dragomirna este o operă originală şi model de iconografie locală. „Manuscrisul miniat împacă simbolismul cerului şi peisajului pământului, autorul introducând în compoziţie elemente locale precum cetăţi cu ziduri crenelate, turle de biserici moldoveneşti, coroana voievozilor români şi instrumente muzicale locale“, a spus  rasofora Maria Magdalena Gherghina, secretara Mănăstirii Dragomirna.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a 23-a după Rusalii, mâine, 23 octombrie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sfinţi biserica Parohiei Mastacăn 2, Protopopiatul Roznov, judeţul Neamţ, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji în Parohia Frătăuţii Vechi, Protopopiatul Rădăuţi, judeţul Suceava. IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, va resfinţi biserica Parohiei Drăguşeni, Protopopiatul Sascut, judeţul Bacău, iar PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia Sfânta Liturghie  la Catedrala Episcopală din Huşi. PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sfinţi pictura Bisericii „Sfântul Dimitrie“ din localitatea Homiceni, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

vineri, 21 octombrie 2016

Preoţii din Huşi, aproape de cei în suferinţă

Sediul Protopopiatului Huşi a găzduit ieri, 20 octombrie 2016, o nouă acţiune de donare de sânge. Aceasta s-a desfăşurat prin implicarea Centrului de Transfuzie Sangvină Iaşi.
Biserica este mereu aproape de persoanele aflate în suferinţă, atât prin intermediul preoţilor misionari din spitale, cât şi prin diverse acţiuni filantropice deosebite. Slujitorii sfintelor altare sunt adesea primul „medic“ la care oamenii din satele uitate de lume apelează pentru a se curăţi de păcate şi pentru a primi alinare. Nu puţini sunt preoţii care poartă de grijă de bătrâni şi de cei singuri, din cauză că nu mai au pe nimeni care să-i ducă la un medic. Faptele acestea sunt adesea ştiute doar de Preabunul Dumnezeu şi de cei care primesc ajutor necondiţionat de la slujitorii Bisericii. La Huşi, judeţul Vaslui, s-a derulat ieri, 20 octombrie 2016, cea de-a patra ediţie a campaniei de donare de sânge, organizată cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor. „Campania a început în oraşul Huşi acum doi ani, la iniţiativa unui preot, care ne-a rugat să donăm sânge pentru o rudă apropiată care urma să fie operată. Întrucât atunci s-a strâns o cantitate de sânge importantă, ne-am hotărât să repetăm această acţiune. Astfel, împreună cu reprezentanţii Centrului de Transfuzii Iaşi, am stabilit ca o dată la şase luni să organizăm o vizită la sediul protoieriei noastre. Iniţiativa de a dona sânge de acum doi ani a fost foarte bună, pentru că întotdeauna când ajutăm un om la nevoie facem o faptă bună. Este mare nevoie de sânge la ora actuală. Am avut pe cineva în familie care a avut nevoie de sânge, iar pentru a aduna cantitatea necesară ne-a fost foarte greu“, a menţionat părintele Marius Cătălin Antohi, protopop al Protoieriei Huşi. Majoritatea celor care au donat sânge în cadrul campaniei sunt preoţi, campania bucurându-se şi de aportul credincioşilor din Huşi. Fiecare donator a primit bonuri de masă, o zi liberă de la serviciu şi a beneficiat de un set de analize minime. „Sângele înseamnă viaţă. Prin donare, noi oferim o părticică din viaţa noastră şi ajutăm pe cei ce sunt în nevoie. Biserica se implică permanent în viaţa oamenilor, iar prin intermediul ei vine harul de la Dumnezeu. Donarea de sânge este un act de milostenie pentru că facem un efort din partea noastră pentru celălalt“, a adăugat părintele protopop Marius Cătălin Antohi.

Sprijin pentru tinerii din Parohia Bozienii de Jos

În contextul Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, Parohia Bozienii de Jos, Protopopiatul Roman, derulează un proiect social-filantropic pentru tinerii ce provin din familii cu posibilităţi financiare reduse. Aceasta după ce părintele Constantin Cătălin Carp, profesor de religie ortodoxă în structurile şcolare din comuna Bozieni, a constatat că unii elevii şi-ar dori să frecventeze cursurile unei facultăţi, însă nu pot să îşi urmeze acest vis. Pentru a veni în ajutorul celor care au depăşit această barieră, din puţinul parohiei, se va oferi lunar o bursă de studii. Astfel, eleva Mădălina Şendrea se va bucura lunar de un mic sprijin financiar în valoare de 50 de lei. ,,Am constatat în cei doi ani de slujire la această parohie că nu toţi elevii care au terminat liceul au posibilitatea financiară de a urma studiile universitare. De aceea, ne-am propus ca în acest an, Mădălina Şendrea, singura studentă din parohia noastră ce a fost admisă în acest an universitar, să fie sprijinită financiar cu 50 de lei lunar, pentru a duce la bun sfârşit studiile universitare. Acest sprijin financiar pentru studenta Şendrea Mădălina se face mai ales ca o recunoştinţă pentru performanţele sale şcolare anterioare. Pe viitor, ne propunem să ajutăm şi alţi elevi care vor urma studiile universitare, ţinând cont şi de performanţa lor“, a explicat părintele Constantin Cătălin Carp.

Şedinţa administrativă a preoţilor din Protopopiatul Moineşti

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în Sala Mare a Protopopiatului Moineşti, a avut loc miercuri, 19 octombrie 2016, şedinţa administrativă a preoţilor din această protoierie. Pe ordinea de zi, au fost aduse în discuţie probleme curente şi comunicări administrative pentru dinamizarea vieţii pastoral-misionare şi social-filantropice în parohiile Protopopiatului Moineşti. Reprezentantul Centrului eparhial la întâlnire a fost pr. Ciuche Eugen Ciprian, consilier al sectorului social-filantropic, care a prezentat proiectul „Întinde o mână şi dă şansa vieţii! DONEAZĂ SÂNGE !“. Acesta este iniţiat de Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, în parteneriat cu Centrul de Transfuzii Bacău, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim.

joi, 20 octombrie 2016

Activitate duhovnicească pentru persoane aflate în detenţie

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, Sectorul social-filantropic al Centrului eparhial Roman a organizat un eveniment dedicat persoanelor aflate în detenţie. Acesta s-a desfăşurat în cadrul unui program social eparhial.
Parohia „Sfinţii Apostoli“ din municipiul Bacău a fost luni, 17 octombrie 2016, gazda unei activităţi cu caracter duhovnicesc. Alături de credincioşi, au participat 15 deţinute aflate în custodia Penitenciarului Bacău, împreună cu părintele capelan Daniel Maşala. Părintele paroh Constantin Abageru, împreună cu un sobor de preoţi, a slujit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia s-au rostit rugăciuni pentru întărirea sufletească a persoanelor private de libertate. În cuvântul adresat la sfârşitul slujbei, părintele paroh a evocat bucuria duhovnicească prilejuită de împreuna-slujire cu persoanele aflate în detenţie, mulţumind Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim şi conducerii Penitenciarului Bacău pentru implementarea în comun a acestui proiect, care oferă şansa împlinirii unui îndemn evanghelic, şi anume de a sprijini moral persoanele aflate în temniţă. A urmat participarea la agapa frăţească, pregătită în casa praznicală a parohiei, în timpul căreia s-a vizionat un film tematic despre nădăjduirea în ajutorul lui Dumnezeu în vremuri de ispite şi încercări sufleteşti. Prin intermediul preoţilor invitaţi, s-au purtat discuţii legate de felul în care creştinul reacţionează în momentele de cumpănă, concluzionându-se nevoia apelării la ajutorul lui Dumnezeu, rugăciune şi spovedanie pentru a trece peste momentele dificile ale vieţii. Au fost împărtăşite experienţe din viaţa deţinutelor, prin care s-a afirmat faptul că Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de oameni, prin intermediul sfinţilor sau al aproapelui, şi că în urma necazurilor, fiecare învaţă „o lecţie“, care îl face să reflecte asupra faptelor pe care le-a săvârşit şi să identifice calea greşită pe care a ales-o la acel moment. „La sfârşitul întâlnirii s-au împărţit daruri duhovniceşti, iconiţe şi cărţi de rugăciune, adresându-se de către invitatele din Penitenciarul Bacău mulţumiri pentru ziua specială şi pentru binecuvântările pe care le-au trăit în compania credincioşilor şi preoţilor Parohiei «Sfinţii Apostoli» din municipiul Bacău“, a menţionat pr. Ciuche Eugen-Ciprian, consilier al Sectorului social-filantropic al Eparhiei Romanului şi Bacăului.

Întâlnire dedicată Sfântului Antim Ivireanul în Protopopiatul Sascut

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, marţi, 18 octombrie 2016, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Parohia Pănceşti, a avut loc întâlnirea lunară a preoţilor Protoieriei Sascut. Delegatul Centrului eparhial Roman a fost părintele Dorel Eva din cadrul Corpului de inspecţie bisericească.
În contextul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, s-a dezbătut tema „Activitatea misionară, administrativ-gospodărească, tipografică şi filantropică a marelui ierarh Antim Ivireanul, fondatorul primei biblioteci din Bucureşti“, de către pr. Vasile Vasile de la Parohia Corbasca. În cadrul întâlnirii, s-a evocat activitatea complexă desfăşurată de marele ierarh martir atât ca episcop de Râmnic, cât şi ca mitropolit al Ţării Româneşti. „După susţinerea conferinţei, au avut loc dezbateri pe tema importanţei activităţii ierarhului Antim în viaţa tipografică românească, apoi cele referitoare la viaţa administrativ-pastorală din parohiile ce fac parte din acest protopopiat“, a relatat părintele Ioan Negoiţă, protopop de Sascut.

Şedinţa preoţilor din Protopopiatul 1 Iaşi

La Centrul de conferinţe „Providenţa“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a avut loc luni, 17 octombrie 2016, întâlnirea lunară a preoţilor Protopopiatului 1 Iaşi. Discuţiile s-au axat pe o serie de aspecte privind predarea religiei în şcoală. Pe lângă acest subiect au fost abordate şi alte probleme administrativ-bisericeşti ale parohiilor din protoierie, după cum a menţionat părintele Toma Gradinaciuc, protopop al Protoieriei 1 Iaşi. „Tema conferinţei, «Religia în şcoală, cum şi ce predăm tinerilor», a fost susţinută de părintele Bogdan Racu, inspector eparhial pentru învăţământ şi cateheză al Arhiepiscopiei Iaşilor. În continuare, s-au abordat următoarele puncte: proiectele de buget pentru anul 2017, registrele statistice, inventarele în parohii, catehezele demonstrative şi regulamentul cadru privind recuperarea bunurilor bisericeşti confiscate în perioada comunistă“, a amintit părintele protopop Toma Gradinaciuc.

miercuri, 19 octombrie 2016

O nouă poartă spre cer în ţinutul moineştean


Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a oficiat duminică, 16 octombrie 2016, slujba Sfinţirii noii biserici din localitatea Prăjeşti, comuna Măgireşti, filie a Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ - Moineşti. La eveniment au participat numeroşi credincioşi, deşi vremea nu a fost prielnică.
Biserica „Izvorul Tămăduirii“ - Prăjeşti, filie a Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ - Moineşti, a fost sfinţită duminică, 16 octombrie 2016, de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor locale, care s-au implicat activ în desăvârşirea lucrărilor de zidire a sfântului locaş. Pentru lucrarea depusă, părintele Constantin Puşcalău a primit din partea Înaltpreasfinţitului Ioachim rangul de iconom stavrofor. În cuvântul de învăţătură, ierarhul de la Roman a subliniat importanţa zilei de 16 octombrie pentru comunitatea din Prăjeşti. „La salba de mărgăritare de mare preţ, care sunt locaşurile de închinare şi mănăstirile din zona aceasta, s-a adăugat încă o perlă nepreţuită. Este o zi solemnă în care, chiar dacă timpul de afară pare a fi potrivnic, noi am ştiut să-l transfigurăm. Am venit aici pentru că s-a ridicat cu jertfelnicie acest sfânt locaş, ca loc de odihnă în pelerinajul nostru întru această viaţă spre împărăţia lui Dumnezeu, către asemănarea noastră cu El. Altarul sfinţit şi pecetluit în chip simbolic devine centru al universului nostru, devine Hristos. Mişcaţi-vă în jurul lui Hristos, care vă aduce pace şi linişte şi vă dă inspiraţie să găsiţi răspunsuri şi soluţii la toate inadvertenţele pe care le întâlniţi în mersul vostru către Dumnezeu prin osteneală“, a remarcat Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. Părintele Costel Mareş, protopop de Moineşti şi paroh al Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Ioachim pentru sprijinul părintesc acordat pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie la sfântul locaş. Un gând de recunoştinţă a fost îndreptat către enoriaşii darnici şi harnici şi către părintele împreună-slujitor în parohie, Constantin Puşcalău, care a împlinit prin lucrarea sa acest dar al credincioşilor oferit Preasfintei Treimi, devenit casă a lui Dumnezeu. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Ioachim l-a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Mihai Rotaru pe seama Parohiei Cornet, Protopopiatul Moineşti.

Campanie de donare de sânge în Protoieria Sascut

În Protoieria Sascut, a debutat, la mijlocul săptămânii trecute, campania de donare de sânge „Întinde o mână şi dă şansă vieţii!“, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. Astfel, un număr de 36 de credincioşi din mai multe parohii au răspuns chemării de a fi solidari cu persoanele bolnave care au nevoie de sânge.
„Credincioşii au aflat în repetate rânduri la slujba Sfintei Liturghii de duminică de faptul că Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului vine în sprijinul persoanelor bolnave prin intermediul acestei campanii de donare de sânge. Pe lângă informaţiile pe care le-am oferit credincioşilor Parohiei Sascut Târg, am adus cu această ocazie şi exemplul meu personal, având aproximativ 15 ani de când donez sânge. Acest fapt mi-a permis să le vorbesc credincioşilor din postura de donator fidel de sânge, care cunoaşte efectele pozitive resimţite asupra propriei sănătăţi. Ca preot, îi încurajez să fie alături de cei care aşteaptă în spitale, maternităţi sau clinici să beneficieze de sângele atât de necesar tratamentului medical“, a declarat pr. Graur Săviţă de la Parohia Sascut Târg. În cadrul acestei campanii, preoţii oferă credincioşilor detalii despre importanţa actului donării de sânge, atât în ceea ce priveşte sănătatea personală a donatorului, cât şi ca act de solidaritate civic-morală faţă de persoanele care au nevoie urgentă de sânge pentru tratarea diferitelor afecţiuni. Totodată, credincioşii sunt informaţi şi asupra siguranţei actului donării, fiindu-le aduse la cunoştinţă şi unele motivaţii materiale, precum şi drepturile donatorului şi beneficiile care recurg din donarea sângelui. Următoarea colectă mobilă în Protopopiatul Sascut se va deplasa la parohiile Urecheşti I şi II, Slobozia-Urecheşti şi Corni, unde un număr de aproximativ 20 de persoane vor dona sânge în cadrul campaniei.

marți, 18 octombrie 2016

Filantropie la Catedrala „Sfântul Nicolae“ din Buhuşi

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, în contextul Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, la Catedrala „Sfântul Nicolae“ din Buhuşi, s-a reluat programul social-filantropic prin care se oferă o masă caldă elevilor de la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare“. Programul se desfăşoară prin grija şi implicarea părintelui paroh Vasile Cozma, protopop de Buhuşi. „Debutul anului şcolar deschide acest program social-filantropic, iniţiat încă de anul trecut. Prin intermediul acestuia, un număr de 25 elevi cu posibilităţi materiale limitate se bucură de sprijinul şi ajutorul Bisericii. După ce are loc servirea mesei, copiii merg în biserică unde rostesc rugăciunea de mulţumire, apoi programul continuă cu activităţi cultural-religioase în cadrul atelierelor de pictură şi lectură. La buna desfăşurare a acestor activităţi contribuie şi credincioşii din Parohia „Sfântul Nicolae“, precum şi Protopopiatul Buhuşi prin implicare directă“, a menţionat pr. protopop Vasile Cozma.

Sfinţirea bisericii din Şanta - Mogoşeşti

 Biserica „Sfinţii Ioachim şi Ana“ a Parohiei Şanta - Mogoşeşti, Protopopiatul 3 Iaşi, judeţul Iaşi, a fost sfinţită duminică, 16 octombrie 2016, de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul. Câteva sute de credincioşi au participat la acest eveniment ce a încununat munca părintelui Dumitru Cristinel Puiu, ajutat de ctitori şi binefăcători. 

Credincioşii din mai multe părţi ale Moldovei au înfruntat duminică, 16 octombrie 2016, frigul şi ploaia pentru a participa la slujba Sfinţirii Bisericii „Sfinţii Ioachim şi Ana“ din satul Şanta, comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi. Locaşul de închinare, ce deserveşte un număr de 35 de familii, se află pe drumul judeţean 24 ce leagă Iaşul de Vaslui, la intersecţia ce duce spre Mănăstirea Hadâmbu. La orele dimineţii, soborul slujitorilor l-a întâmpinat pe Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Mai întâi a fost oficiată Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat. Predica Duminicii a 21-a după Rusalii a fost ţinută de părintele Mihail Roşu, protopop al Protopopiatului 3 Iaşi, care a mulţumit cu acest prilej tuturor pentru prezenţa la acest eveniment religios deosebit. PS Părinte Calinic Botoşăneanul a citit apoi o rugăciune de dezlegare, iar părintele Dumitru Cristinel Puiu de la Parohia „Sfântul Nicolae“ - Galata-Mogoşeşti, cel care a coordonat lucrările de construcţie, a citit hrisovul de sfinţire. În act este menţionat că locaşul de închinare din Şanta a început să fie construit din anul 2008, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, lucrările fiind finalizate în anul 2016, în timpul arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

„Îmi doresc ca lucrările să fie continuate“

În acelaşi timp, s-a amintit de credincioşii care au oferit din puţinul lor pentru edificarea locaşului. Pentru osteneala depusă, părintele Dumitru Cristinel Puiu a primit din partea Centrului eparhial Iaşi o distincţie de vrednicie, „ca semn al preţuirii, pentru râvna şi dărnicia arătată faţă de biserică“, iar celor ce au contribuit în mod semnificativ la ridicarea bisericii li s-au oferit diplome de onoare şi distincţii de vrednicie. A urmat slujba Sfinţirii, oficiată mai întâi de exterior, iar apoi la interior, după care toţi cei prezenţi au trecut prin Sfântul Altar pentru a se închina Sfintei Mese. „Mântuitorul Hristos şi Maica Domnului au lucrat ca să se ridice această sfântă biserică. Un rol deosebit îl are Preasfinţitul Părinte Episcop Calinic Botoşăneanul, căruia îi mulţumim din suflet. Toate realizările se datorează dragostei, jertfelniciei şi dărniciei credincioşilor din comunele învecinate. Între aceştia se evidenţiază domnul Gheorghe Stan şi familia Frangoi Rozica şi Constantin. A rânduit Dumnezeu două familii care au colectat fondurile necesare ridicării locaşului de închinare:  Neculai şi Ioana Prisecaru, Constantin şi Margareta Borcan şi Costel Andrei. Îmi doresc ca lucrările să fie continuate, fiind nevoie de un gard împrejmuitor, de centrală termică şi de realizarea picturii“, a spus părintele paroh Dumitru Cristinel Puiu. Agapa frăţească prilejuită de sfinţirea bisericii din Şanta a fost organizată la Mănăstirea Hadâmbu prin bunăvoinţa arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, stareţul aşezării monahale.

luni, 17 octombrie 2016

Hramul Sfintei Parascheva, prezentat la Radio TRINITAS

În perioada sărbătorilor dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva, 10-16 octombrie 2016, Radio TRINITAS al Patriarhiei Române a mediatizat evenimentele religioase prilejuite de cinstirea Ocrotitoarei Moldovei. Emisiunea „Lumea de azi“, prezentată de Monica Şuşnia de luni până vineri cu sprijinul Arhiepiscopiei Iaşilor, a difuzat în exclusivitate interviuri cu părinţii consilieri ai Centrului Eparhial Iaşi, cu părinţii protopopi din protopopiatele 1 Iaşi, 2 Iaşi şi 3 Iaşi, legate de modul în care s-a implicat în buna organizare a hramului. În acelaşi timp, ascultătorii au primit recomandări legate de modul cum să se pregătească pentru şederea la rândul Cuvioasei de la reprezentanţii autorităţilor de stat, invitaţi în studioul din Iaşi al radioului. Reportajele, relatările şi ştirile au ajuns în casele românilor din ţară şi străinătate în timp real. De asemenea, sfintele slujbe de dimineaţă şi de seară au putut fi ascultate pe undele primului post de radio ortodox din ţara noastră. Printre angajaţii şi colaboratorii prezenţi mereu în mijlocul evenimentelor religioase şi culturale în timpul hramului îi menţionăm pe: pr. Bogdan Ţifrea, redactor-şef al redacţiei din Iaşi a Radio TRINITAS, Lucian Ducan, Monica Şuşnia, pr. Dumitru Păduraru, Claudia Grigoraş şi Vlad Condrea. De asemenea, regia de emisie, formată din Ionuţ Nicuţa şi George Barb, a depus şi anul acesta un efort considerabil.

Eveniment deosebit închinat Sfintei Parascheva, la Iaşi

 Corul „Aletheia“ al Bisericii Bărboi din Iaşi a susţinut vineri, 14 octombrie 2016, un concert de muzică religioasă dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul, ce s-a bucurat de un public numeros, a reprezentat darul pe care membrii corului au dorit să-l ofere Ocrotitoarei Moldovei.
Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan“ a Ateneului Tătăraşi din Iaşi a găzduit vineri, 14 octombrie 2016, manifestarea „Concert de Sfânta Parascheva“. Aceasta a fost moderată de Mihaela Balan şi a fost organizată la invitaţia ateneului din Iaşi, condus de Andrei Apreotesei. Membrii Corului „Aletheia“, reuniţi în cercul studenţesc al Universităţii de Arte „George Enescu“ din Iaşi, dirijat de lect. univ. dr. Dorina Iuşcă, au încântat inimile ieşenilor prin 12 piese religioase, mare parte din cadrul Sfintei Liturghii. Părintele conferenţiar doctor Florin Bucescu, prezent la eveniment, a apreciat că repertoriul membrilor Corului „Aletheia“ a fost unul deosebit prin tematică. „Un concert coral de muzică religioasă se organizează mai rar. Oraşul Iaşi este leagănul muzicii corale româneşti, astfel că mă bucur că s-a iniţiat acest frumos concert. Corul «Aletheia» este realizarea unei idei minunate, aceea de a nu se pierde deosebita activitate artistică de cor religios la noi în Moldova. După 1940, activitatea corurilor din biserici a mai slăbit din cauza faptului că tinerii trebuiau să primească mai întâi educaţia ştiinţifică. Din păcate, în vremurile actuale, profesorii de muzică nu se dedică foarte mult muzicii corale religioase poate şi pentru că nu au învăţat-o în şcoală. Un alt motiv ar fi acela că nu s-a reuşit reînvierea cântării corale bisericeşti“, a explicat pr. conf. dr. Florin Bucescu, care a mai adăugat că lect. univ. dr. Dorina Iuşcă este „un om al Bisericii“. „Dirijoarea Corului «Aletheia» provine dintr-o familie de preoţi, astfel că a auzit muzica religioasă din copilărie. Dorina Iuşcă, care mi-a fost elevă, este un adevărat talent dirijoral al Bisericii din Moldova şi din întreaga ţară. Îi recomand să-şi facă o şcoală pe acest plan pentru a ajunge în bisericile oraşului Iaşi, ca să fie un model pentru tinerii ce iubesc muzica religioasă corală. Avem mari speranţe în Dorina Iuşcă şi în tinerii pe care îi formează“, a mai adăugat părintele Florin Bucescu.

„Sfânta Parascheva i-a ales pe cei mai buni spectatori“

Concertul din ziua Sfintei Parascheva de la Ateneul Tătăraşi din Iaşi a cuprins lucrări din componistica clasică şi contemporană preponderent ieşeană. „Majoritatea compozitorilor prezentaţi sunt din Iaşi sau au avut o legătură cu oraşul celor şapte coline. Am dorit să fie un repertoriu cu lucrări de suflet interpretate sensibil, astfel că ne-am bucurat de câţiva solişti de la Universitatea de Arte din Iaşi: Antonia Cucerenco, Daniela Goria, prof. Elena Cărăuţă şi studentul Paul Bâlha. Publicul a fost unul cald, elevat, care a receptat mesajul nostru, aşa cum am dorit să-l transmitem. Sfânta Parascheva i-a ales pe cei mai buni spectatori să participe la concertul nostru, fiind dintre cei ce îşi doresc din tot sufletul să asculte muzică religioasă. Ne considerăm binecuvântaţi pentru că am reuşit organizarea unui concert dedicat Sfintei Parascheva. Cuvioasa ne-a ocrotit când am fost în străinătate, astfel că am reuşit să ne întoarcem anul acesta cu premii frumoase“, s-a exprimat lect. univ. dr. Dorina Iuşcă. Concertul s-a încheiat cu intonarea troparului Sfintei Parascheva, a cărui compoziţie muzicală este realizată de George Dumitriu.

sâmbătă, 15 octombrie 2016

„Îi îndemnăm pe tineri să ia aminte la viaţa Sfintei Parascheva“

Preasfinţitul Părinte Lucian, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat joi, 13 octombrie 2016, slujba Vecerniei unită cu Litia la Biserica „Sfânta Parascheva“ - Păcurari din Iaşi.
Credincioşii au participat joi, 13 octombrie, în număr mare la hramul uneia dintre cele mai importante locaşuri de închinare din Iaşi. Biserica „Sfânta Parascheva“ - Păcurari din oraşul celor şapte coline şi-a cinstit ocrotitoarea. Sărbătoarea din acest an a fost încununată de prezenţa Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului. Ierarhul din Banat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat în ajunul hramului Vecernia unită cu Litia. Slujba s-a bucurat de prezenţa numeroşilor invitaţi din mediul academic, ce sunt aproape de biserica Sfintei Parascheva în toate activităţile de peste an. La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Lucian a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre pildele care se desprind din viaţa Sfintei Parascheva. „Sfânta Parascheva a înţeles că rugăciunea este cu adevărat convorbirea minţii cu Dumnezeu. Ea a avut o pregătire duhovnicească consistentă pentru că în fiecare duminică a mers la Sfânta Liturghie, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu şi l-a împlinit. O rugăm pe Cuvioasa Parascheva să vă răsplătească osteneala şi să vă ajute să fiţi credincioşi autentici. Îi îndemnăm pe tineri să ia aminte la viaţa Sfintei Parascheva. Aceasta pentru că Ocrotitoarea Moldovei din tinereţe a lăsat totul şi L-a urmat pe Hristos“, a explicat PS Părinte Episcop Lucian.

Prezenţa PS Lucian, „un dar al Sfintei Parascheva“

La rândul său, părintele paroh Ion Vicovan, care este şi decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Lucian pentru că a slujit Vecernia unită cu Litia, precum şi Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care l-a delegat pe ierarhul din Caransebeş la hramul Bisericii „Sfânta Parascheva“. „Prezenţa Preasfinţiei Voastre la hramul bisericii noastre este un dar al Sfintei Parascheva. Cineva m-a întrebat înainte de slujbă dacă există o legătură istorică între Moldova şi Caransebeş. Întregirea României a început la Iaşi, în sensul că vrednicul profesor, mai târziu mitropolit, Nicolae Bălan, s-a deplasat la Iaşi în noiembrie 1918, unde se afla provizoriu sediul guvernului. El a pregătit ceea ce urma la Alba Iulia, unde Episcopul Elie Miron Cristea a participat, compunând o rugăciune specială. Astfel, viitorul patriarh al României a avut o contribuţie esenţială la înfăptuirea Marii Uniri“, a amintit părintele paroh Ion Vicovan. În cadrul agapei frăţeşti din aşezământul social al parohiei a fost susţinut un repertoriu de cântece de către Grupul psaltic „Nectarios“ din Iaşi, pe versuri de Anton Pann, apreciate de toţi cei prezenţi, dar mai ales de Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian. În ziua hramului, în Biserica „Sfânta Parascheva“ s-au oficiat Utrenia, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru cei adormiţi.

Răbdare şi credinţă la rândul Cuvioasei Parascheva

Pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Neofit Zăvorâtul a continuat joi seară (13 octombrie) la Iaşi. Oamenii veniţi din toate părţile ţării au aşteptat în frig pentru a se închina la cei doi sfinţi. Slujba Privegherii în cinstea Sfintei Parascheva a fost urmată de Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul.
Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost arhiplină de numărul mare de pelerini prezenţi la slujba Privegherii din seara zilei de 13 octombrie 2016. Aceasta a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârşită de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Preoţii, monahii, monahiile şi credincioşii din toată ţara au slăvit-o pe Sfânta Parascheva prin rugăciunea de la miezul nopţii. Alături de Preasfinţia Sa au slujit părinţi de la catedrala ieşeană, părinţi de la mănăstirile şi parohiile Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. La rândul lung de doi kilometri, oamenii au aşteptat cu răbdare să ajungă la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul. „Am venit la Sfânta să ne rugăm pentru sănătate. Am aflat de Sfânta Parascheva de la preotul nostru în biserică, care ne-a sfătuit să venim la Iaşi“, ne-a spus Georgeta din Teleorman. La rândul format pe străzile din preajma catedralei au fost prezenţi în permanenţă volunatrii de la Crucea Roşie, reprezentanţii Biroului de Asistenţă socială „Diaconia“ al Arhiepiscopiei Iaşilor şi ai protopopiatelor Eparhiei Iaşilor, care au împărţit ceai şi pachete cu alimente. „Contează un pahar cu ceai cald pe timpul nopţii pentru că ne încălzim. Mai avem multe ore de stat la rând, însă avem răbdare pentru că Sfânta ne ajută de fiecare dată. Am venit la Iaşi datorită credinţei pe care am moştenit-o de la părinţi. Mă voi ruga la Sfânta pentru sănătate şi pentru a avea unde să muncim pentru a nu mai fi nevoiţi să plecăm în străinătate“, a mărturisit o credincioasă din Moineşti, judeţul Bacău. Deşi vremea a fost mohorâtă şi rece, pelerinii s-au apropiat cu nădejde de Sfinţii Parascheva şi Neofit pentru a le cere ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască cele de folos. Mulţi au revenit la Iaşi ca să mulţumească Ocrotitoarei Moldovei pentru că a dus rugăciunile la Tronul Preasfintei Treimi.

Ajun de sărbătoare la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Preasfinţitul Andrei, şi Preasfinţitul Mihail au oficiat joi, 13 octombrie 2016, slujba Vecerniei în Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ din Roman, în ajunul serbării Ocrotitoarei Moldovei.
Trei ierarhi s-au reunit la Catedrala Arhiepiscopală din Roman pentru a înălţa la ceas de seară rugăciune întru cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva, care de peste cinci secole ocroteşte Eparhia Romanului şi Bacăului. Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, şi Preasfinţitul Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande, au luat parte la slujba Vecerniei oficiate în catedrala muşatină, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, a numeroşi preoţi şi credincioşi din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Vecernia arhierească a fost precedată de aducerea spre închinarea credincioşilor a moaştelor Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi de la Catedrala Episcopală din Huşi, care au fost depuse în catedrala romaşcană. În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Ioachim a prezentat istoricul sfintelor moaşte ale Cuvioasei Parascheva, ajunse în capitala Moldovei în anul 1641, „la mijlocirea politică a voievodului Vasile Lupu şi a celei spirituale a Sfântului Mitropolit Varlaam“. De asemenea, ierarhul a vorbit despre importanţa cinstirii Ocrotitoarei Moldovei în acestă eparhie încă de acum cinci secole, reamintind frumuseţea şi expresivitatea iconografică, unice în lumea ortodoxă, a frescelor prezentând aspecte din viaţa Cuvioasei pictate în catedrala romaşcană. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a menţionat faptul că „avem o datorie sacră de a ne ruga permanent Sfintei Cuvioase Parascheva şi a cinsti sfintele ei moaşte“. În încheiere, IPS Arhiepiscop Ioachim a mulţumit celor doi ierarhi care au luat parte, dimpreună cu preoţii şi credincioşii, la pregustarea hramului Sfintei care patronează catedrala din Roman. Sărbătoarea s-a încheiat cu o procesiune în care ierarhii, preoţii şi credincioşii au purtat sfintele odoare în jurul Catedralei Arhiepiscopale.

vineri, 14 octombrie 2016

„Ne dorim să simţim din plin rugăciunea Sfântului Neofit“

Pelerinii au participat marţi seară (n.r. 11 octombrie 2016) în Catedrala Mitropolitană din Iaşi la Privegherea în cinstea Sfântului Cuvios Neofit. Slujba a fost săvârşită de arhimandritul Arsenie Butnaru, stareţul Mănăstirii Vlădiceni din Iaşi, iar răspunsurile la strană au fost oferite de Grupul psaltic „Chivotul“ al catedralei ieşene.
La Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost oficiată marţi, 11 octombrie 2016, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Neofit. Numeroşi pelerini veniţi din mai multe părţi ale ţării su asistat la slujbă, aceasta fiind săvârşită de stareţul Mănăstirii Vlădiceni, părintele Arsenie Butnaru. „Cred că Preasfântul Duh ne-a chemat în seara aceasta sfântă ca să-L preaslăvim pe Dumnezeu şi prin Sfântul Cuvios Neofit, care vine la noi din Insula Cipru. El este pildă monahilor, dar şi credincioşilor care năzuiesc la o viaţă sfântă şi aleasă. Dorim ca osteneala depusă să fie o jertfă adusă lui Dumnezeu. Ne dorim să simţim din plin rugăciunea Sfântului Neofit. Sfinţii sunt modele pentru noi, iar citindu-le viaţa ne întrebăm dacă este greu să ne mântuim. Cred că este uşor dacă încercăm să păşim către Mântuitorul Hristos, avându-i pildă pe Sfinţii Parascheva şi Neofit“, a mărturisit arhimandritul Arsenie Butnaru. Pelerinii care au ajuns la Iaşi pe tot parcursul nopţii de 11 spre 12 octombrie nu au ţinut cont de vremea ploioasă şi friguroasă. „În ziua Sfintei Parascheva am născut cel de-al doilea copil. Am venit la Iaşi pentru a duce un pic din puterea Sfintei Parascheva acasă, la Paşcani. Cuvioasa are foarte multă putere! Soţul meu a avut accident cerebral, iar imediat după aceea am strigat «Sfântă Parascheva, ajută-mă!». Dumnezeu a făcut o minune. Chiar doctorul a spus că doar o minune îl va salva“, a povestit Anişoara Selevestru din Paşcani. Alina Irimia are nouă ani şi a venit la Sfânta Paracheva pentru că „împlineşte toate dorinţele“: „Am ajuns la Iaşi împreună cu părinţii mei din localitatea Matca, judeţul Galaţi. Este prima dată când vin la Cuvioasa Parascheva de la Iaşi. Cred că Sfânta împlineşte dorinţele pelerinilor care îi cer ajutorul“. „Venim de cinci ani la Sfânta Parascheva indiferent de starea vremii. De fiecare dată când ajungem la Cuvioasa ne simţim deosebit“, a spus un pelerin venit din oraşul Bistriţa Năsăud. Ieri, 12 octombrie 2016, Sfânta Liturghie a fost săvârşită în Catedrala Mitropolitană din Iaşi de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

„Oamenii au venit cu dragă inimă la Sfânta Parascheva“

Spitalul şi Policlinica „Providenţa“ ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei vin în sprijinul pelerinilor sosiţi la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Oamenii primesc ceai cald şi o iconiţă la standul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Activitatea de voluntariat este derulată de angajaţii Spitalului şi Policlinicii „Providenţa“. „Cu mult drag, am venit la acest stand pentru a da o mână de ajutor. Un ceai cald este binevenit în condiţiile în care afară temperaturile sunt destul de scăzute. Am văzut că oamenii au venit cu dragă inimă la Sfânta Parascheva. În ciuda vremii de afară, i-am receptat ca fiind calzi la inimă şi în atitudine“, a spus Mirela Zetu, psiholog în cadrul Spitalului „Providenţa“, care a menţionat că angajaţii Spitalului şi Policlinicii „Providenţa“ au stat la dispoziţia pelerinilor în fiecare zi de la ora 8:00 la ora 20:00.

Hramul Catedralei Arhiepiscopale din Roman

Catedrala Arhiepiscopală din Roman îşi serbează astăzi, 14 octombrie 2016, hramul. Cu acest prilej, credincioşii se vor putea închina la racla în care se află un fragment din moaştele Sfintei Muceniţe Chiriachi, adusă de la Catedrala Episcopală din Huşi, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, şi a Preasfinţitului Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor. Aseară a fost oficiată Slujba Privegherii, iar astăzi se va sluji Sfânta Liturghie. „Moaştele Sfintei Chiriachi au ajuns în seara zilei de 13 octombrie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În ziua hramului, se va săvârşi Sfânta Liturghie de la ora 9:00, iar de la ora 16:00 se va sluji Privegherea, urmată de Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva“, a relatat părintele Constantin Gherasim, inspector pe probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

„Sfânta Parascheva ne-a arătat că Dumnezeu biruieşte veacurile“

Preasfinţitul Părinte Episcop Corneliu a oficiat ieri, 13 octombrie 2016, Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Sute de pelerini au asistat la slujbă, după ce s-au închinat mai întâi la moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Neofit.
La Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Sfânta Liturghie s-a săvârşit ieri, 13 octombrie 2016, de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor. La finalul slujbei, Preasfinţia Sa a rostit cuvânt de învăţătură, în care a vorbit pelerinilor despre chemarea la sfinţenie pe care Sfânta Parascheva o adresează lumii întregi. „Sfinţii lui Dumnezeu sunt prietenii şi casnicii lui pentru că ei mijlocesc înaintea tronului Preasfintei Treimi şi pentru că sunt pentru noi un model de vieţuire. Întâlnirea cu sfinţii lui Dumnezeu ne face să ne gândim la propria viaţă. Sfânta Parascheva ne-a arătat, prin modelul şi prin vieţuirea ei, că Dumnezeu biruieşte veacurile şi că în ciuda legilor la care suntem supuşi noi, oamenii, trupul ei a rămas nestricăcios. Prin puterea Duhului Sfânt care sălăşluieşte în viaţa ei, Sfânta Parascheva ne cheamă pe noi, credincioşii, să mărturisim că Dumnezeu este minunat întru sfinţii Săi şi că izvorul sfinţeniei este puterea şi lucrarea Duhului Sfânt, în care există şi trăieşte Biserica şi în care suntem şi noi chemaţi. Sfânta Parascheva cheamă credincioşii creştini ortodocşi din toată lumea, pentru că ea are o putere atât de mare, încât îi învaţă pe cei care neagă puterea lui Dumnezeu în lume să ia aminte la două lucruri: că sunt oameni muritori, limitaţi, şi că dacă nu se întorc la Dumnezeu, sfârşitul lor va fi aproape“, a explicat Preasfinţitul Părinte Corneliu, care a mai adăugat că marea minune pe care Sfânta Parascheva a revărsat-o asupra ţării noastre prin rugăciunile ei este darul de ploaie din ultimele zile. Pelerinii veniţi de aproape şi de departe, de toate vârstele, şi-au exprimat dragostea faţă de Sfânta Parascheva, care le-a ascultat rugăciunile şi le-a dus la tronul Preasfintei Treimi. „Am rămas impresionat de baldachinul Sfintei Parascheva şi de faptul că le oferă pelerinilor răbdare ca să ajungă la racla ei sfântă. Este al doilea an când vin la Iaşi cu părinţii şi cu alte rude. Voi spune tuturor cât este de frumos în preajma Sfintei“, a mărturisit Alin, un copil de 9 ani din Mangalia.

Sfântul Andrei a adus la Iaşi „bucuria mărturisirii lui Hristos“

Programul liturgic prilejuit de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi a continuat miercuri seară (n.r. 12 octombrie 2016) cu slujba Privegherii în cinstea Aducerii la Iaşi a Sfântului Apostol Andrei şi a Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul din Insula Cipru.
O parte dintre credincioşi au fost prezenţi în catedrala ieşeană, iar alţi pelerini au ascultat rugăciunile slujbei la rândul Sfintei Parascheva. Slujba a avut o semnificaţie aparte, întrucât a marcat două decenii de când moaştele Sfântului Apostol Andrei au fost aduse la Iaşi cu prilejul sărbătorii Ocrotitoarei Moldovei. Protosinghelul Hrisostom Andrioara, slujitor în cadrul Mănăstirii Copou din Iaşi, a avut prilejul acum 20 de ani să participe la momentul istoric al Bisericii Ortodoxe din Moldova. „Venirea la Iaşi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei a cuprins de bucurie întreaga ţară, dar şi pe românii aflaţi în străinătate. După secole, Sfântul Apostol Andrei a venit să aducă aceeaşi bucurie a mărturisirii lui Hristos pe pământul românesc. Sfântul Andrei a unit acum două decenii toţi creştinii să poată să vină la Iaşi pentru a simţi bucuria întâlnirii cu sfinţii lui Dumnezeu. El ne-a lăsat puterea de a aduce la Hristos pe toţi cei care vor să păşească pe calea mântuirii. Bucuria a fost mare la Catedrala Mitropolitană din Iaşi acum două decenii, întrucât s-a deschis şirul poposirii la Iaşi a diferitelor moaşte ale sfinţilor din alte ţări ortodoxe“, a amintit protosinghelul Hrisostom Andrioaia. Pe parcursul nopţii dintre 12 şi 13 octombrie pelerinii au stat în ploaie şi frig la rând pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva şi a Sfântului Cuvios Neofit.

joi, 13 octombrie 2016

Două decenii de la Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi

În calendarul ortodox al Arhiepiscopiei Iaşilor este pomenită astăzi, 13 octombrie 2016, Aducerea la Iaşi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei din Patras - Grecia. Sfintele moaşte au ajuns la Iaşi în anul 1996, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, ajungând totodată şi la Biserica „Sfântul Apostol Andrei“ din Iaşi, la sfinţirea acesteia de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. După cum a menţionat părintele Vasile Nechita, parohul Bisericii „Sfântul Andrei“ din Iaşi, sărbătoarea de astăzi va fi marcată prin oficierea Sfintei Liturghii. „În biserica noastră, locul unde acum două decenii au poposit moaştele Sfântului Apostol Andrei, se va oficia în ziua de 13 octombrie Sfânta Liturghie. În acelaşi timp, pelerinii sunt aşteptaţi în locaşul de închinare cu ceai cald şi cu o gustare pentru a duce mai uşor greutatea pelerinajului. Îmi aduc minte cu bucurie de momentul sosirii moaştelor Sfântului Andrei în biserica noastră“, a remarcat părintele Vasile Nechita.

miercuri, 12 octombrie 2016

Concert de muzică religioasă dedicat Sfintei Parascheva

Corul „Aletheia“ al Bisericii Bărboi din Iaşi va susţine vineri, 14 octombrie 2016, de la ora 19:00, un concert de muzică religioasă dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul va avea loc în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan“ a Ateneului Iaşi, aflat în cartierul Tătăraşi, strada Ion Creangă numărul 14. Biletele puse în vânzare pot fi achiziţionate on-line de pe site-ul www.ateneuiasi.ro sau direct de la casieria ateneului, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 -16:30. Programul concertului va cuprinde următorul repertoriu: „Tatăl nostru“, de Viorel Munteanu, la clopot Florin Birică, intervenţie solistică Elena Cărăuţă; „Te slăvesc pre Tine, Părinte“, de Pascal Bentoiu; „Fericirile“, de Ioan D. Chirescu; „Aghios o Theos“, de Ioan Hrisafi, solo Paul Bîlha; „Lăudaţi pre Domnul“, de Ciprian Ion; „Să se îndrepteze ruga mea“, de Pavel Cesnokov, solo Antonia Cucerenco; „Heruvic“ în glasul 5, de Ioan D. Chirescu; „Iubi-Te-voi, Doamne!“, de Nicolae Lungu, solo Daniela Goria; „Ridica-voi ochii mei la ceruri“, de Romeo Cozma; „Pre Tine Te lăudăm“, de Serghei Rahmaninov, solo Elena Cărăuţă; „Concertul numărul 1“, de Gavriil Musicescu, „Troparul Sfintei Parascheva“, de George Dumitriu.

Moaştele Sfintei Muceniţe Chiriachi, la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Bacău

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, şi a Preasfinţitului Corneliu, Episcopul Huşilor, racla cu moaştele Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi de la Catedrala Episcopală din Huşi a fost adusă luni, 10 octombrie 2016, în procesiune la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi“ din municipiul Bacău. Prezenţa odorului de mare preţ, care va rămâne în municipiul Bacău până astăzi, 12 octombrie, a deschis seria evenimentelor care se desfăşoară în această perioadă sub egida „Hristos şi sfinţii - modele de educaţie a tinerilor“. Sărbătoarea a continuat ieri, 11 octombrie, cu oficierea Sfintei Liturghii şi prin organizarea conferinţei „Purtarea crucii tânărului în contextul provocărilor lumii de astăzi!“, susţinută de către arhimandritul Pimen Costea, vicar administrativ eparhial. Astăzi, 12 octombrie 2016, IPS Ioachim va oficia slujba punerii pietrei de temelie pentru ridicarea Aşezământului social-cultural multifuncţional al parohiei închinat Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Eveniment duhovnicesc în Parohia Viişoara, Protoieria Oneşti

În Parohia Viişoara, Protopopiatul Oneşti, judeţul Bacău, a avut loc duminică, 9 octombrie 2016, un eveniment deosebit dedicat văduvelor din localitate. Acesta s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în prezenţa părintelui Ioan Bârgăoanu, protopop de Oneşti, şi a părintelui Ilie Cătălin, de la Parohia Slănic Moldova. Mai întâi s-a slujit Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar apoi au fost pomeniţi pentru iertarea şi odihna veşnică soţii văduvelor, întru fericita şi veşnica lor pomenire. După slujba de Te Deum, fiecare văduvă a primit din partea Bisericii câte o diplomă intitulată „Crucea văduviei“, o carte cu titlul: „Lumini în umbre“, scrisă de parohul Viişoarei, şi o icoană cu Sfântul Antim Ivireanul, oferită de Protoieria Oneşti, după cum a menţionat preotul paroh Petru Roncea.

„Hrană pentru pelerini“, la hramul catedralei ieşene

Pelerinii care vor veni la Iaşi de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva vor primi alimente şi ceai din partea parohiilor aflate în protopiatele din judeţul Iaşi. Prin programul „Hrană pentru pelerini“, vor fi distribuite pachete cu alimente şi ceai cald pelerinilor şi celor implicaţi în organizarea evenimentelor. Aceste produse sunt oferite începând de luni, 10 octombrie 2016, până duminică, 16 octombrie, atât ziua, cât şi noaptea. „Fiecare asistent social, cu echipa de voluntari de la protopopiate, va oferi un pachet cu alimente şi un pahar cu ceai cald. Suntem prezenţi la rândul pelerinilor mai ales pe timpul nopţii, întrucât temperaturile sunt mai scăzute. S-au creat grupuri de lucru, astfel încât să fim alături de pelerinii care ne dau pildă de răbdare, de credinţă şi de evlavie faţă de Sfânta Cuvioasă Parascheva“, s-a exprimat părintele Mihai Prodan, inspector în cadrul Biroului de asistenţă socială „Diaconia“ al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Priveghere la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

La Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost oficiată luni, 10 octombrie 2016, la orele serii, slujba Privegherii. Aceasta a fost săvârşită de părintele Mihai Mărgineanu, de la Parohia Toma Cozma din Iaşi, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.
Pelerinii au continuat să ajungă la Iaşi din diferite părţi ale ţării pentru a se închina la racla în care se află moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. „Am venit la Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru a mă ruga ca Bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate şi iertare de păcate. Am rugat-o pe Sfânta Parascheva să ajute parohia noastră să termine lucrările de construcţie la biserica parohială din satul Andrieşeni, judeţul Iaşi“, a mărturisit Vasile Nichituş. „Ne-am rugat pentru pace în ţară şi pentru linişte sufletească. Sfânta Parascheva înseamnă mult pentru noi. Sunt operată de inimă, iar rugăciunile ei m-au ajutat mereu. Copiii sunt plecaţi departe de ţară, iar pruncii plâng după ei. Nu e bine în străinătate, dar pentru o bucată de pâine au fost nevoiţi să plece“, a spus Gherghina Lascăr din localitatea Humocea, oraşul Adjud, judeţul Vrancea.

Pelerini din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, la racla Sfintei Parascheva

În cea de-a doua zi a manifestărilor religioase prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ieri, 11 octombrie 2016, Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim. Alături de ierarhul de la Roman a slujit un sobor impresionant de preoţi.
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit ieri, 11 octombrie 2016, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Din soborul slujitorilor au făcut parte părinţi consilieri şi inspectori de la Centrul Eparhial Roman, părinţi protopopi ai Eparhiei Romanului şi Bacăului, dar şi preoţi din Protoieria Roman şi din Eparhia Iaşilor. Răspunsurile la strană au fost oferite de Grupul psaltic „Basileus“ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iaşi, dirijat de diaconul Mihai Ursache. În cadrul slujbei, IPS Părinte Ioachim a citit mai multe rugăciuni pentru darurile revărsate de Dumnezeu asupra Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. De asemenea, s-au rostit ectenii pentru pelerinii care vin în aceste zile la Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. La finalul slujbei, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre cultul Cuvioasei Parascheva, răspândit în special în rândul românilor, dar şi la alte popoare ortodoxe. „Într-o lume în care descreştinarea a devenit program de acţiune şi în care se vorbeşte tot mai deschis şi mai des de păşirea într-o «eră post-creştină», Sfânta Cuvioasă Parascheva adună an de an la racla sa de la Iaşi, în ziua de 14 octombrie, sute de mii de pelerini, chiar milioane. Bisericile răspândite azi pe toată faţa pământului mărturisesc credinţa neclintită în puterea dată Sfintei Cuvioase Parascheva de a arăta prin minunile sale, despre care s-a spus că sunt mai multe ca nisipul mării, că minunea este în ordinea divină a lumii tot atât de reală ca legea gravitaţiei“, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim. Cei peste 50 de slujitori ai Sfântului Altar veniţi din Eparhia Romanului şi Bacăului s-au îndreptat apoi spre racla Sfintei Parascheva, pentru a se închina la sfintele ei moaşte.

marți, 11 octombrie 2016

Crucea Roşie - filiala Iaşi, implicată în hramul Sfintei Parascheva

Pelerinii care vor veni anul acesta la Iaşi pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva vor avea parte de asistenţă din partea mai multor instituţii.
Întrucât există posibilitatea ca unii oameni să aibă probleme de natură medicală, Crucea Roşie - filiala Iaşi vine în sprijinul oamenilor, intervenind în acordarea primului ajutor. De asemenea, vor fi amenajate două corturi  pe strada Petru Movilă şi în curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. „Pe parcursul zilelor de pelerinaj vom asigura patrule mobile pe lângă rândul unde se deplasează credincioşii către racla Sfintei Parascheva. În cazul în care oamenii au nevoie de prim ajutor, îi sfătuim să apeleze la Crucea Roşie şi la voluntarii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi. În cazul în care va fi nevoie de administrarea unui medicament, persoanele cu probleme de sănătate vor fi conduse spre cel mai apropiat punct de prim ajutor“, a explicat Marius Benchea, purtător de cuvânt în cadrul filialei din Iaşi a Crucii Roşii.

„Oamenii venerează sfintele moaşte din dorinţa de a se împlini sufleteşte“

Prima zi din cadrul sărbătorilor Sfintei Cuvioase Parascheva a debutat cu procesiunea de scoatere a raclei în care sunt adăpostite moaştele Ocrotitoarei Moldovei. Luni dimineaţă, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. 

La Catedrala Mitropolitană din Iaşi au debutat ieri, 10 octombrie 2016, manifestările religioase închinate Sfintei Cuvioase Parascheva din acest an. Înainte de răsăritul soarelui, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Acatistului Sfintei Parascheva. Apoi, sfintele moaşte au fost scoase în procesiune în jurul catedralei. Tot ieri s-a oficiat Sfânta Liturghie de către Preasfinţia Sa în catedrala ieşeană, în prezenţa pelerinilor veniţi din mai multe părţi ale ţării. Oamenii au trecut prin dreptul baldachinului Ocrotitoarei Moldovei, unde s-au închinat la racla ce adăposteşte fragmente din moaştele mai multor sfinţi ai Bisericii noastre. Din soborul slujitorilor a făcut parte şi părintele Mihai Mărgineanu de la Parohia Toma Cozma din Iaşi, care ne-a mărturisit că adevărata simţire a sărbătorii Sfintei Parascheva se realizează în spaţiul liturgic. „Fiecare zi este pentru noi o sărbătoare, fiind chemaţi să ne bucurăm de prezenţa lui Dumnezeu şi de comuniunea umană. Oamenii venerează sfintele moaşte ale Sfintei Parascheva din dorinţa de a se împlini sufleteşte. Cred că motivul principal care ne aduce mereu în apropierea sfinţilor este setea noastră după Dumnezeu. Sfânta Liturghie este prin excelenţă locul în care ne întâlnim în comuniune cu sfinţii lui Dumnezeu, într-o biserică a cerurilor care se coboară pe pământ“, s-a exprimat părintele Mihai Mărgineanu.

„Binecuvântarea lui Dumnezeu se aşază acolo unde este rugăciune“

Ziua pomenirii Sfintei Parascheva va fi vineri, 14 octombrie 2016. În popor, Ocrotitoarea Moldovei şi a pelerinilor mai este numită şi „Sfânta Vineri“. „În sărbătoarea Sfintei Parascheva se cuprinde o săptămână care începe de luni şi va continua până vineri. Atunci vor fi încununate toate momentele de rugăciune, prin binecuvântarea pe care Sfânta Parascheva o va aduce de la Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu se aşază acolo unde este rugăciune, comuniune şi dorinţă pentru cele sfinte. Cred că acest dor după cele sfinte îi adună pe oamenii din toate părţile ţării spre a ne apropia de Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinii care stau la rând se pot încredinţa de faptul că pe măsură ce se apropie de racla sfintelor moaşte, simt că se apropie de Împărăţia lui Dumnezeu“, a adăugat părintele Mihai Mărgineanu, care a remarcat că atât pentru preoţi, cât şi pentru pelerini marea bucurie sufletească vine din apropierea de sfinţi.