duminică, 31 octombrie 2010

Teologia ieşeană îmbină tradiţia cu „deschiderea spre cultură şi universal

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, prin Centrul de Cercetare "Filaret Scriban", a organizat joi, 28 octombrie 2010, simpozionul "Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi: 150 de ani de la întemeiere şi 20 de ani de la renaşterea învăţământului teologic modern".

În Sala Coloanelor a Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi a avut loc joi un simpozion organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la inaugurarea Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi drept prima universitate modernă din România şi a 20 de ani de la reactivarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. În deschidere, pr. lect. dr. Dan Sandu de la facultatea de teologie ortodoxă ieşeană a amintit că zilele Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi sunt clipe de excelenţă, "sunt momente în care alături, profesori şi studenţi, trebuie să-şi aducă o contribuţie mai însemnată la cercetare". "Studenţii au ocazia să arate cu adevărat cine sunt şi ce ştiu să facă şi cât de bine sunt pregătiţi. Materialele pe care le produc pot deveni parte din studii pe care noi să le publicăm în revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi", a spus pr. Dan Sandu. În continuare, pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, a apreciat faptul că după 150 de ani de existenţă Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi "este încă tânără datorită dinamismului care caracterizează teologia academică ieşeană". "Profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxe din Iaşi fac eforturi pentru un dialog dinamic şi mereu înnoitor al teologiei cu celelalte ştiinţe din cadrul UAIC şi al teologiei ortodoxe cu celelalte teologii din spaţiul european şi nu numai. Simpozionul de astăzi (n.r. joi) este modul nostru de a marca acest dublu eveniment. Ceea ce începe astăzi (n.r. joi) aici se va continua şi se va finaliza într-un volum omagial", a subliniat pr. Viorel Sava.

"O comuniune a educaţiei şi spiritualităţii"

Pr. Dan Sandu a citit mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu tilul "O comuniune a educaţiei şi spiritualităţii". Din acest mesaj vă prezentăm un scurt fragment. "Simpozionul organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi în colaborare cu Centrul de Cercetare "Filaret Scriban" se constituie deodată într-un act de evaluare a celei mai dificile etape în formarea unei instituţii de învăţământ superior, prima facultate de teologie ortodoxă din ţară, membră fondatoare a UAIC, dar şi într-un prilej de recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi faţă de cei care au contribuit la formarea şi creşterea prestigiului acestei instituţii, punând în slujba ei pregătirea, talentul şi timpul lor. Este un moment istoric menit să puncteze alte momente istorice importante în evoluţia societăţii româneşti în condiţii de libertate. La 20 de ani de la reînfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi constatăm cu bucurie că obiectivele propuse la inaugurarea acesteia au fost în mare măsură îndeplinite. Specificul teologiei ieşene constă în aceea că îmbină fidelitatea faţă de tradiţie cu deschiderea spre cultură şi universal", a transmis Patriarhul României participanţilor la simpozion.

Cuvânt de preţuire

Pr. prof. dr. Ion Vicovan, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi consilier pentru învăţământ universitar în cadrul Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor, a transmis cuvântul Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în care se apreciază tot ceea ce a făcut Facultatea de Teologie "Dumitru Stăniloae" din Iaşi în cei 20 de ani, în cea de-a treia etapă a existenţei ei. "Înalt Preasfinţitul Teofan a transmis un cuvânt de preţuire pentru tot ceea ce Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi a făcut pentru Moldova, în special, şi pentru Biserica Ortodoxă Română în general. Este preţuită activitatea pe care facultatea noastră o desfăşoară din punct de vedere cultural. O mulţime din cărţile profesorilor de aici au apărut la Editura Trinitas şi apoi Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. IPS Teofan transmite preocuparea Înalt Preasfinţiei Sale pentru bunul mers al facultăţii noastre. Această preocupare se referă la faptul ca spaţiul în care noi ne desfăşurăm activitatea să capete o altă formă şi frumuseţe, astfel încât să ofere condiţii cât mai bune studenţilor şi profesorilor", a spus pr. prof. dr. Ion Vicovan. În continuare au mai fost susţinute alocuţiuni de către invitaţii din ţară şi străinătate care au participat la simpozion.

IPS Mitropolit Teofan însoţeşte pelerinii la Locurile Sfinte

În perioada 28 octombrie-4 noiembrie 2010, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei organizează pelerinajul în Ţara Sfântă intitulat "Dor de pustie, dor de cer". Pelerinajul are loc cu binecuvântarea şi la iniţiativa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ. Grupul de 450 de preoţi şi credincioşi este însoţit de Părintele Mitropolit Teofan. "Luni dimineaţă vom merge la Hozeva pentru a dedica o zi întreagă Sfântului Ioan Iacob. Vom vizita toate locurile sfinte din Israel. Ne vom întâlni cu pelerinii din cele nouă autocare la Ierihon, la Sfântul Mormânt şi pe Muntele Tabor pentru a fi în rugăciune împreună şi pentru a primi binecuvântarea sfinţilor lui Dumnezeu", a declarat pr. Andrei Zlăvog, directorul Centrului de Pelerinaj "Sfânta Parascheva" al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Părintele Dimitrie Bejan, evocat la Hârlău

În sala de şedinţe a Protopopiatului Hârlău a avut loc joi o manifestare culturală dedicată părintelui Dimitrie Bejan, organizată de Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, filiala Hârlău. În deschiderea întâlnirii, pr. Nicolae Crăciun a rostit un cuvânt despre viaţa şi activitatea părintelui Dimitrie Bejan, după care a fost vizionat un film documentar. Spre final, cei care l-au cunoscut au evocat mărturii despre părintele Dimitrie Bejan.

vineri, 29 octombrie 2010

Centre de incluziune socială

Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a lansat ieri proiectul "Centrele de incluziune socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile". Proiectul este implementat de Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale în parteneriat cu Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" (FSS), Asociaţia "Vasiliada", Asociaţia "Pro Tinereţe" din Alba Iulia, Fundaţia "Filantropia" din Timişoara, Parohia Reformată Bistriţa, Asociaţia "Glasul Romilor Pro-Europa" şi cu Asociaţia Partida Romilor "PRO-EUROPA". Proiectul se desfăşoară în opt regiuni ale ţării în perioada septembrie 2010-august 2013 şi urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4.210 persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de incluziune socială). "Centrul va fi deschis de FSS, noi fiind unul dintre partenerii acestui proiect strategic din fonduri structurale, care acoperă toate euroregiunile din România. Instituţia parteneră de la Bucureşti, care a scris proiectul şi care ne-a cooptat în echipă, este Institutul de Politici Sociale din Bucureşti. Mulţumesc partenerilor pentru că au avut încredere şi ne-au ales ca şi colaboratori, noi reprezentând Biserica. Apreciem deschiderea spre dimensiunea spirituală în aceste vremuri dificile pentru noi, de criză economică, care aduc multă suferinţă în comunitate, mai ales că Moldova este o regiune defavorizată. Proiectul va aduce fonduri care se vor regăsi în mai mulţi beneficiari. 4.210 beneficiari vor primi servicii în cadrul acestui proiect. În aceşti ani ne-ar reveni 710 beneficiari. Sperăm ca prin intermediul echipei pe care o avem să desfăşurăm o activitate eficientă", a spus pr. Narcis Axinte, consilier în cadrul Sectorului Asistenţă socială din Arhiepiscopia Iaşilor. În continuarea conferinţei de presă au mai fost susţinute alocuţiuni de către partenerii proiectului.

Servicii specializate şi activităţi de cercetare

Proiectul "Centrele de incluziune socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile" este o iniţiativă pe instituţii care beneficiază de expertiză, atât pe implementare de proiecte europene, cât şi pe dimensiunea ecumenică. Centrele înfiinţate vor oferi servicii specializate în consiliere şi formare profesională, asistenţă socială şi asistenţă psihologică. Aceste servicii vor fi acompaniate de activităţi de cercetare în domeniu şi campanii pentru promovarea voluntariatului, a egalităţii de şanse şi a formelor alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la piaţa muncii".

Diplome de onoare pentru implicarea în Tabăra „Licăr de lumină“

În cadrul manifestărilor dedicate Sfântului Dimitrie cel Nou, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit Diploma de onoare "Sf. Ap. Andrei" prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi şi conf. dr. Iulia David Sobolevschi de la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Nicoleta Melniciuc-Puică a fost expert al Taberei "Licăr de lumină", iar Iulia David Sobolevschi a făcut parte din echipa managerială în cadrul proiectului "Alege şcoala" care s-a desfăşurat în această vară la Centrul Cultural-Pastoral "Sf. Daniil Sihastrul" - Durău. "Mulţumesc Bunului Dumnezeu în numele celor implicaţi în proiectul "Alege şcoala" - primul proiect cu fonduri europene al Patriarhiei Române -, de la preoţii de parohie la echipa managerială, de la asistenţii de tabără, specialişti în artă sacră, la beneficiari, pentru şansa de a arăta implicarea Bisericii Ortodoxe Române, ca partener social credibil, în educaţia copiilor şi a tinerilor neamului nostru. Încrederea exprimată de Preafericirea Sa prin conferirea celui mai înalt ordin pentru mireni, Diploma de onoare "Sf. Ap. Andrei", ne arată că osteneala însoţită de binecuvântare rodeşte însutit întru românii ortodocşi", a declarat prof. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică.

„Biserica a fost ca o mireasă care L-a aşteptat pe Mirele ceresc ca s-o binecuvinteze“

În ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, a fost resfinţită Biserica "Sf. Nicolae" a parohiei Mitoc. În ultimii ani s-au realizat mai multe lucrări de reconsolidare şi înfrumuseţare a acestui lăcaş de închinăciune. PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a sfinţit marţi, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de mir, Biserica "Sf. Nicolae" din parohia Mitoc, Protopopiatul Săveni. Programul liturgic a început cu Sfânta Liturghie, oficiată pe un podium amenajat în curtea sfântului lăcaş. La final, pr. paroh Corneliu Mihai Hriscuşoru a primit, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, rangul de iconom stavrofor. Distincţia "Ştefan cel Mare şi Sfânt" a fost acordată domnului Vasile Capotă, primarul comunei Mitoc. "Slujba s-a desfăşurat într-o atmosferă deosebită. Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul a ţinut o predică în care a vorbit despre statornicia în credinţa ortodoxă", ne-a relatat pr. paroh Corneliu Mihai Hriscuşoru.

Zidire duhovnicească

Biserica "Sf. Nicolae" a fost ridicată între anii 1914-1916. În timpul Primului Război Mondial sfântul lăcaş a suferit mai multe avarii care au fost remediate, definitivate cu sfinţirea din 1921. În ultimii ani au fost efectuate mai multe lucrări: s-a repictat în interior, catapeteasma a fost îmbrăcată în foiţă de aur, s-au montat strane noi din stejar sculptat, s-au achiziţionat geamuri cu vitralii. În acelaşi timp s-a construit casa parohială, casa praznicală, casa mortuară, s-a reconstruit zidul din jurul sfântului lăcaş, a fost amenajat un lumânărar. "Principalul ctitor este primarul Vasile Capotă. Am mai fost ajutat de domnul Vasile Ilie, dar şi de enoriaşii din parohie. Momentul resfinţirii a fost deosebit mai ales că în urmă cu un an jumătate ne-am apucat de lucrări. Astăzi (n.r. marţi) a avut loc încununarea muncii noastre. Biserica a fost ca o mireasă care L-a aşteptat pe Mirele ceresc ca s-o binecuvinteze şi sfinţească. Toate lucrările s-au făcut în comuniune cu locuitorii din sat care au fost devotaţi. Credincioşii sunt apropiaţi de biserică şi participă în număr mare la sfintele slujbe. Zidirea duhovnicească s-a făcut prin multe cateheze, prin multe predici aprofundate pentru sufletul omului. De asemenea desfăşurăm programele "Hristos împărtăşit copiilor" şi "Alege şcoala" la care sunt înscrişi 70 de copii", ne-a spus pr. paroh Corneliu Mihai Hriscuşoru.

Sfântul Dimitrie cel Nou, serbat în parohia Vorona Nouă

De sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, parohia Vorona Nouă din Protopopiatul Botoşani şi-a serbat hramul. Ieri-dimineaţă a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii închinată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi. Din 20 noiembrie 2009, mânecuţele şi acoperământul ce a înveşmântat moaştele Sfântului au fost dăruite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii "Sfântul Dimitrie" din parohia Vorona Nouă, ca semn de binecuvântare şi întărire a evlaviei credincioşilor. Anul acesta, de pe 22 octombrie până ieri, a fost adus spre închinare un fragment din lemnul Sfintei Cruci de la Mănăstirea Râşca din judeţul Suceava, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi a IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

miercuri, 27 octombrie 2010

Lansare de proiect la Iaşi pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii

Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" (FSS) a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei va lansa mâine, începând cu ora 10:00, la Centrul "Sf. Nicolae" din Iaşi proiectul "Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile". Proiectul este implementat de Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale şi se desfăşoră în opt regiuni ale ţării în perioada septembrie 2010-august 2013 şi urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4.210 persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de incluziune socială).

Hram la Biserica „Sfântul Dimitrie“ - Narcisa din Bacău

Sute de băcăuani au participat ieri la slujba Sfintei Liturghii oficiată la Biserica "Sfântul Dimitrie" - Narcisa din Bacău de Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, biserica din cartierul băcăuan Narcisa reprezintă unul dintre cele mai mari lăcaşuri de cult din ţară care au ca ocrotitor pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Ziua de serbare a protectorului acestei biserici, dar şi al cartierului din sudul oraşului se înscrie într-o tradiţie religioasă deosebită. "Sărbătoarea a început de luni seara, când, după slujba Vecerniei, au fost împărţite peste 1.500 de pachete, special pregătite pentru credincioşi. Sărbătoarea hramului parohiei noastre a fost continuată aseară cu slujba Vecerniei şi acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou", ne-a declarat pr. paroh Ioan Pleşcău.

marți, 26 octombrie 2010

Te Deum la 150 de ani de existenţă a UAIC

Mii de studenţi de la toate facultăţile Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi (UAIC) au participat ieri, la Catedrala mitropolitană din Iaşi, la un Te Deum săvârşit cu prilejul împlinirii a 150 de ani de existenţă a acestei instituţii. Slujba de mulţumire şi binecuvântare a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La final, Părintele Mitropolit a adresat un cuvânt de învăţătură. "În urma celor 150 de ani rămân instituţii şi aşezăminte, rămân descoperiri utile pentru viaţă, rămân tratate, cărţi şi studii, rămân oameni care şi-au găsit un rost în viaţă trecând prin universitate, rămâne Iaşul, cetate culturală, rămâne Moldova cu inima ei în universitate, rămâne ţara care a beneficiat atâta vreme de oameni de seamă. În perspectiva eternităţii toate acestea rămân. Dincolo de cele menţionate a rămas în urma celor 150 de ani de existenţă a UAIC din Iaşi înţelepciunea de a trăi frumos care s-a răspândit în toată lumea. Să binecuvinteze Dumnezeu toată strădania depusă până acum de toţi ostenitorii UAIC din Iaşi. Dumnezeu să-i binecuvinteze pentru ca pe mai departe pământul cel bun din inima miilor de studenţi să fie sădit cu sămânţa cea bună, care să îndepărteze uscăciunea, spinii şi pălămida, astfel încât să rodească după darul fiecăruia", a spus IPS Teofan. A urmat marşul aniversar al UAIC din Iaşi. În faţa universităţii au fost recreate, cu ajutorul actorilor, momentele cele mai importante din istoria acestei instituţii. În final a fost dezvelită placa memorială "Palatul Universitar de la Copou".

Sfinţirea lăcaşului de închinăciune ocrotit de Sfinţii Constantin şi Elena

Sute de credincioşi au participat duminică la slujba de sfinţire a Bisericii "Sf. Împ. Constantin şi Elena" din parohia Bordea, Protopopiatul Iaşi 2. Ansamblul parohial de la Bordea a fost ridicat în doi ani.

Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a sfinţit în urmă cu două zile Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" din parohia Bordea, Protopopiatul Iaşi 2. Pe un podium amenajat în curtea sfântului lăcaş a fost săvârşită Sfânta Liturghie, la finalul căreia pr. paroh Vasile Ţarcă a primit rangul de iconom stavrofor. După cum ne-a declarat pr. Vilie Doroşincă, protoiereul Protopopiatului Iaşi 2, au primit distincţii de vrednicie persoanele care s-au evidenţiat în susţinerea lucrărilor de construcţie, printre care protos. Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu, pr. Petrică Lehaci de la parohia "Sf. Nectarie" din cartierul ieşean Alexandru cel Bun, Costică Păstârnac, primarul comunei Ipatele. "Ridicarea bisericii, a casei sociale şi a celei parohiale de la Bordea a fost posibilă prin dragostea părintelui paroh Vasile Ţarcă faţă de interesele majore ale Bisericii, având sprijinul sponsorilor. Aduc mulţumiri tuturor celor care au contribuit la ridicarea ansamblului parohial de la Bordea şi nu în ultimul rând Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei, care a binecuvântat să se oficieze această slujbă într-o zi frumoasă de toamnă", a spus pr. Vilie Doroşincă.

Din "vie pământească" în via lui Hristos

Parohia Bordea este amplasată la 16 kilometri de municipiul Iaşi şi a fost înfiinţată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. A funcţionat ca filie a parohiei Pădureni şi nu a avut niciodată biserică. Din primăvara anului 2008 au fost demarate lucrările pentru ridicarea unui lăcaş de cult care să corespundă nevoilor credincioşilor de aici. Instalarea părintelui paroh Vasile Ţarcă a avut loc în luna decembrie a anului 2007, deşi la vremea respectivă nu exista nici măcar loc pentru biserică. Pentru o perioadă de trei luni sfintele slujbe au avut loc într-o bucătărie de vară a unui enoriaş din parohie. "Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul am slujit în acea cămăruţă ca să întărim relaţia dintre preot şi credincioşi. Îmi aduc aminte cu emoţie de acele momente grele în care am început misiunea în parohie. Nu am crezut că poate fi atât de multă muncă să formezi o parohie ca o familie şi în al doilea rând să construieşti acolo o biserică. Locul pe care l-am obţinut pentru a se ridica sfântul lăcaş era o vie a familiei Năsturaş Constantin. A fost greu acestei familii să se despartă de mlădiţele pe care ei le-au sădit pentru a rodi. Am încercat să transformăm acea vie pământească într-o viţă-de-vie a lui Hristos, într-o mlădiţă care să înflorească şi care să dea rod bogat", a mărturisit pr. paroh Vasile Ţarcă.

Biserică, locuinţă parohială şi casă socială

Lucrările la pictură, realizate de Valerică Ababei din Botoşani, au început în luna iulie a anului 2009 şi au fost finalizate în luna noiembrie a aceluiaşi an. Lângă biserică a fost ridicată o clădire care are la parter casa socială, iar la etaj a fost amenajată locuinţa parohială. Ctitorii bisericii sunt enoriaşii din parohia Bordea, mulţi dintre ei înaintaţi în vârstă, credincioşi şi cu dorinţă mare de a participa la sfintele slujbe. "Putem aminti sprijinul deosebit pe care l-am primit din partea protosinghelului Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu, care, pe lângă obiectele pe care le-a donat, a contribuit foarte mult la pictura şi catapeteasma sfântului lăcaş. Cu ajutorul părintelui stareţ Nicodim Gheorghiţă au fost efectuate şi lucrările la casa socială şi cea parohială. Un alt sprijin a venit din partea pr. prof. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, care ne-a ajutat să desfăşurăm slujbele prin donarea tuturor cărţilor necesare bisericii. Doamna Veruţa Moga, directorul economic al Universităţii de Arte "George Enescu" din Iaşi, ne-a ajutat şi a răspuns întotdeauna nevoilor şi cererilor pe care le adresam credincioşilor", a mai spus pr. paroh Vasile Ţarcă.

Slujiri arhiereşti de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va oficia astăzi Sfânta Liturghie la Biserica "Sf. Dimitrie" din Suceava, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sfinţi Biserica "Sf. Nicolae" din parohia Mitoc, Protopopiatul Săveni. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va săvârşi astăzi Sfânta Liturghie în Biserica "Sf. Dimitrie" - Narcisa din Bacău.

luni, 25 octombrie 2010

„Această lucrare a presupus jertfă, osteneală şi răbdare“

Biserica "Sf. Vasile cel Mare", aflată lângă Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani, a primit ieri veşmântul sfinţirii de la Înalt Preasfinţitul Teofan. Sfântul lăcaş, care impresionează prin stilul grecesc, unic în spaţiul eclesial botoşănean, a fost ridicat între anii 1997-2008.

Mii de credincioşi din Botoşani, dar şi din alte judeţe ale Moldovei au venit să se bucure la această sărbătoare aducând cu ei flori şi lumânări; s-au rugat, au cântat şi s-au închinat în sfântul altar. După întâmpinarea ierarhului s-a săvârşit slujba de sfinţire la exterior şi apoi la interior, prin târnosirea sfintei mese şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a picturii şi a catapetesmei. Lăcaşul de închinăciune, dar şi credincioşii prezenţi au fost stropiţi cu apă sfinţită. Imediat după terminarea slujbei de sfinţire, oamenii au intrat în biserică ţinând lumânări aprinse. "Ne-am închinat la sfânta masă şi la sfinţii zugrăviţi în sfântul altar. Este o mare binecuvântare pentru noi să putem trece prin altar, locul unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi unde harul lui Dumnezeu se coboară. Ne-am rugat pentru iertare de păcate, sănătate şi pentru ca milostivirea lui Dumnezeu să se reverse asupra noastră în aceste vremuri grele prin care trecem", a spus Maria Rotaru din Botoşani.

"Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu"

Programul liturgic a continuat cu Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă sfântul lăcaş. După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile textului evanghelic citit în Duminica a XXIII-a după Rusalii în care se relatează vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor. Pornind de la afirmaţia Mântuitorului "Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu" (Luca 8, 39), IPS Teofan a arătat că "acesta este cuvântul pe care Domnul Hristos îl adresează fiecărei fiinţe creştine care L-a cunoscut pe Dumnezeu". "Mandatul pe care l-am primit prin Taina Botezului este acela de a mărturisi cât bine ne face Dumnezeu. Suntem chemaţi să îmbrăcăm haină de apostol, de trăitor şi mărturisitor al Evangheliei lui Hristos. Mărturisirea binelui pe care Dumnezeu îl face oamenilor se poate manifesta în viaţa de familie, la locul de muncă şi în societate, în calitatea de enoriaş al unei parohii. Biserica îi cheamă pe oameni să aşeze la temelia vieţii lor credinţa în Domnul Hristos. Această credinţă trebuie arătată prin fapte bune", a spus IPS Teofan.

Fragment din moaştele Sfântului Vasile cel Mare, un dar în ziua sfinţirii

La final, pr. Lucian Leonte, protopop al Protopopiatului Botoşani, a citit hrisovul de sfinţire în care a amintit faptul că Biserica "Sf. Vasile cel Mare" din Botoşani a fost ridicată prin strădania părintelui paroh Petru Chirvasă, cu sprijinul credincioşilor şi al autorităţilor. "Proiectul a fost realizat de arhitectul Bogdan Negoiţă şi inginerul Viorel Turuczi, ajutaţi de ing. Vasile Pasat. Pictura în tehnica frescă şi al seco a fost realizată de pictorii Cătălin Palamariu, Cristian şi Alexandra Voica, Cristian Panţu şi Cezar Ivana. Icoanele pe sticlă au fost pictate de Cristina Turicianu, iar mozaicurile au fost realizate de Virgil Muraru", a mai citit pr. Lucian Leonte din hrisovul de sfinţire. Părintele paroh Petru Chirvasă a explicat în detaliu stilul arhitectural al Bisericii "Sf. Vasile cel Mare", care "prin arhitectura şi prin podoabele sale atât din interior, cât şi din exterior are menirea de a-l ajuta pe credincios să se întoarcă mai îndreptat la casa sa". "Donaţiile oamenilor de-a lungul a 11 ani au dus la înălţarea acestui sfânt lăcaş. Această lucrare a presupus jertfă, osteneală şi răbdare. Mulţumesc credincioşilor care au sprijinit până în prezent lucrările la biserică. Am avut sprijin de la oameni devotaţi Bisericii", a spus pr. paroh Petru Chirvasă, care a primit din partea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan rangul de iconom stavrofor. Mai multor persoane care s-au evidenţiat în susţinerea lucrărilor li s-au oferit distincţii de vrednicie. Manifestările religioase s-au încheiat cu slujba de sfinţire a troiţei aflată lângă Biserica "Sf. Vasile cel Mare". Cu prilejul evenimentului de ieri, bolnavii internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani au primit pachete cu alimente, iar credincioşii au participat la o agapă frăţească. Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, ieri după-amiază a fost adusă de la Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi", prin bunăvoinţa arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor şi stareţul acestei aşezări monahale, o părticică din moaştele Sfântului Vasile cel Mare, care va rămâne definitiv în sfântul lăcaş târnosit ieri.

Sărbătoarea parohiei Pancu

Un nou sfânt altar închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena s-a ridicat în comuna Vorona din judeţul Botoşani prin osârdia credincioşilor. După 12 ani de lucrări biserica acestei comunităţi a fost sfinţită.

Osteneala oamenilor a fost încununată de slujba de sfinţire oficiată, în urmă cu două zile, de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Sătenii din Pancu i-au aşteptat cu ospitalitate pe numeroşii credincioşi care au venit la această sărbătoare, aşezând pe mesele din faţa ogrăzilor flori, pâine, vin şi sare. Pe garduri oamenii au pus covoare tradiţionale şi au urat bun venit musafirilor. Deşi vremea a fost rece dimineaţă, spre prânz razele soarelui s-au revărsat peste chipurile luminate ale celor prezenţi, care s-au bucurat adăpându-se din rugăciunile slujbei de sfinţire şi Sfintei Liturghii. Răspunsurile la strană au fost date de membrii corului Bisericii "Sf. Ap. Petru şi Pavel" - Bărboi din Iaşi, dirijat de Mirabela Iuşcă. După Sfânta Evanghelie, Părintele Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat semnificaţiile pericopei evanghelice.

Sub pastoraţia a trei preoţi

La finalul slujbei, pr. Lucian Leonte a citit hrisovul de sfinţire a Bisericii "Sf. Împ. Constantin şi Elena", iar pr. Silviu Petrovici, care a suplinit filia Pancu timp de aproape zece ani, a susţinut o alocuţiune în care a amintit cele mai importante momente ale zidirii sfântului lăcaş târnosit. Părintele Ciprian Munteanu - în prezent păstoreşte credincioşii români din parohia Alcamo, protopopiatul Sicilia-Calabria, din Italia -, cel care a şi continuat, în perioada 2008-2009, lucrările la biserică (completarea mobilierului bisericesc, achiziţionarea cărţilor de cult, împrejmuirea cu gard şi montarea porţilor), a mulţumit Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul Episcopiei Române Ortodoxe a Italiei, pentru că i-a dat binecuvântare să participe la evenimentul petrecut acum două zile. "Aici, în această biserică, am văzut pentru prima dată ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Aici am slujit pentru prima dată, fiind alături de credincioşi atât în zilele de bucurie, cât şi în cele de tristeţe", a spus pr. Ciprian Munteanu. A urmat cuvântul părintelui paroh Simeon Relu Enache, care, deşi păstoreşte la Pancu doar de câteva luni, a realizat mai multe lucrări la Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena": amenajarea drumului de acces către sfântul lăcaş, înlocuirea geamurilor, izolarea şi zugrăvirea, continuarea picturii, construirea lumânărarului, efectuarea de reparaţie şi finisaje. "Finalizarea acestui sfânt lăcaş este lucrarea harului lui Dumnezeu, pe care l-am primit şi eu, prin Taina Hirotoniei, pe 12 martie 2010. În această zi de 12 martie se sărbătoresc Sfinţii Teofan Mărturisitorul, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog", a amintit pr. Simeon Relu Enache, care, "în semn de comuniune cu sfinţii", a oferit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan icoana cu cei trei sfinţi pomeniţi de Biserica Ortodoxă pe 12 martie.

"Când oamenii caută biserica veselesc zidurile şi sfinţii zugrăviţi"

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a mulţumit tuturor celor care au ajutat la ridicarea bisericii parohiale din Pancu, exprimându-şi nădejdea că pr. paroh Simeon Relu Enache va lucra în continuare la "datoria pe care o are, în misiunea pe care a primit-o, în binecuvântarea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu de a fi păstor de suflete". "Nădăjduiesc că enoriaşii din această parohie vor simţi această biserică ca pe casa lor. Nădăjduiesc că veţi participa duminică de duminică la Sfânta Liturghie pentru că doar astfel Biserica îşi împlineşte rostul. Când oamenii caută biserica veselesc zidurile şi sfinţii zugrăviţi. Îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze cu harul, cu iertarea şi cu iubirea Sa. Să vă dăruiască legătură statornică cu Biserica, familie binecuvântată şi răbdare în ispite", a spus IPS Teofan. La final a avut loc o slujbă de Parastas pentru ctitorii trecuţi la Domnul.

După 2004 s-a amenajat drumul de acces spre Pancu

Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" a fost ridicată între anii 1998-2007, prin extinderea unei mai vechi capele mortuare. Piatra de temelie a fost pusă de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Pictura a fost realizată de o echipă de pictori compusă din: pr. Marian Petrovici, Vasile Tofan şi Iuliana Franţescu. De-a lungul timpului, lucrările au fost supravegheate de PS Calinic Botoşăneanul şi de pr. protopop Lucian Leonte. Prin grija domnului Aurel Ştefan, primarul comunei Vorona, după anul 2004 a fost amenajat drumul de acces spre satul Pancu, acesta fiind aproape impracticabil la acea vreme.

duminică, 24 octombrie 2010

„Valori culturale româneşti“, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“

În sala de festivităţi a Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Iaşi a avut loc ieri deschiderea oficială a proiectului interjudeţean intitulat "Valori culturale româneşti", ediţia a IV-a. La această festivitate au fost prezenţi preoţi, inspectori şi profesori ai celor două licee partenere şi ai instituţiilor implicate.

Proiectul se desfăşoară în perioada 22-24 octombrie în Iaşi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi, ISJ Neamţ, Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Iaşi, Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ, Complexului Muzeal Naţional Moldova Iaşi şi al Muzeului de Istorie a Moldovei. Elevii Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamţ au participat ieri-dimineaţă la cursul de istorie, religie şi socio-umane în cadrul Colegiului "Mihai Eminescu". Deschiderea oficială a celei de-a patra ediţii a proiectului a avut loc în sala de festivităţi a Colegiului "Mihai Eminescu" şi a constat în susţinerea de alocuţiuni ale reprezentanţilor instituţiilor implicate. Elevii celor două şcoli au intonat apoi imnul unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. A urmat expunerea unor slide-uri de la a treia ediţie a proiectului care a avut loc în primăvara acestui an la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ. Tot ieri a avut loc dezbaterea cu tema "Tinerii în societatea românească, între speranţe şi deziluzii", moderată de prof. Gabriela Şiclovan, prof. Daniela Lupiş şi prof. Anişoara Măgdăliniş. Astăzi va avea loc conferinţa "Ţările Române şi Bizanţul. Putere seculară. Putere spirituală", ce va fi moderată de prof. Sorin Sitea şi care îl va avea ca invitat special pe prof. univ. dr. Ion Toderaşcu. De la ora 13:00 va avea loc concursul de istorie şi religie "Oltea Doamna", care va fi moderat de pr. prof. Viorel Laiu şi prof. Aurel Rusu. La ora 15:00 se vor vizita obiective culturale din oraş, sub coordonarea prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, inspector pe disciplina Istorie al ISJ Iaşi. Astăzi de la ora 18:00 va avea loc Cupa Prieteniei, tradiţionalul meci de fotbal între cele două şcoli. Mâine dimineaţă, elevii de la cele două licee vor participa la Sfânta Liturghie în Biserica "Buna Vestire", aflată în apropierea Colegiului "Mihai Eminescu". De la ora 12:30 va începe o excursie documentară la Mănăstirea Miclăuşeni şi Palatul Sturdza de la Miclăuşeni.

Sfinţiri de biserici în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sfinţi astăzi 23 octombrie Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" din parohia Pancu, Protopopiatul Botoşani, iar mâine 24 octombrie, în Duminica a XXIII-a după Rusalii, va sfinţi Biserica "Sf. Vasile cel Mare", aflată lângă Spitalul Judeţean Botoşani. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sfinţi mâine Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din parohia Iaslovăţ, Protopopiatul Rădăuţi, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sfinţi Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" din parohia Bordea, Protopopiatul Iaşi 2. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va sfinţi mâine Biserica "Naşterea Maicii Domnului" din Chetriş, Protopopiatul Bacău. Slujbele de sfinţire şi resfinţire vor fi urmate de Sfânta Liturghie.

vineri, 22 octombrie 2010

„Descoperă valoarea valorii“ la şcoala din Stăniţa

La şcoala din Stăniţa din judeţul Neamţ a debutat proiectul "Descoperă valoarea valorii". PS Ioachim Băcăuanul a binecuvântat evenimentul.

Proiectul european "Descoperă valoarea valorii" are scopul de a descoperi valori şi realiza un schimb de experienţă cu alte ţări. Prin intermediul acestui proiect, profesori şi elevi din localitatea Stăniţa vor lua contact cu şcolile partenere ale proiectului, din Turcia, Anglia, Spania, Polonia şi Italia. Se va realiza un schimb de experienţă astfel încât partenerii proiectului să înveţe unii de la alţii. "Dorim să vedem ce valori au alte ţări şi cum ştiu să şi le promoveze astfel încât să luăm reciproc unii de la alţii. Am făcut o serie de activităţi la nivel de şcoală, un concurs de desene intitulat "Ce poţi vedea în şcoala ta?". Vom avea un alt program care se desfăşoară în Anglia. Pe un hexagon vom arăta toate activităţile noastre, iar cei de acolo vor prezenta ceea ce au derulat în proiect", a declarat prof. Angela Cârlescu, directoarea Şcolii Stăniţa.

Binecuvântare arhierească pentru participanţii proiectului

Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi, a oficiat o slujbă de binecuvântare. În cuvântul rostit pentru acest moment, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi-a manifestat bucuria pentru faptul că Şcoala Stăniţa, unde a învăţat şi Preasfinţia Sa, este implicată într-un proiect european. "Acest lucru înseamnă că profesorii şi elevii de aici vor fi purtători ai valorilor perene ale spiritualităţii româneşti în spaţiul european. Înseamnă că acest sătuc nu a fost uitat nici de lume, nici de Dumnezeu. Am ţinut să fiu prezent la deschiderea proiectului pentru a-i binecuvânta pe participanţi, dat fiind că, la noi, la români, orice lucru este început cu "Doamne ajută!" şi trebuie să se ştie şi în Europa că poporul român are o spiritualitate aparte, care i-a structurat, de-a lungul timpului, identitatea", a spus Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, care a oferit medalia jubiliară "600 de ani de la atestarea documentară a Episcopiei Romanului" directorului Angela Cârlescu. La prezentarea proiectului de la Şcoala Stăniţa au fost prezenţi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, ai Consiliului Judeţean Neamţ, autorităţi locale, profesori, dar şi elevi care au susţinut un moment artistic. Prezentarea obiectivelor din proiect a fost realizată de către coordonatoarea Mihaela Ursache. "Prezenţa Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că Preasfinţia Sa s-a născut în localitatea Stăniţa. A venit de multe ori în această parohie pentru a sluji Sfânta Liturghie, dar şi la şcoală, unde a oficiat mai multe slujbe de Te Deum la început de an şcolar. Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul ne va sprijini în continuare cu pelerinajele la mănăstiri, atunci când vor veni partenerii din proiect la noi în ţară", a adăugat Angela Cârlescu.

Şedinţe preoţeşti în trei protopopiate din MMB

La sediul Protopopiatului Piatra Neamţ a avut loc ieri şedinţa lunară cu preoţii. În prima parte a întâlnirii a fost prezentată lucrarea "Pastoraţia în vreme de criză" de către pr. Vasile Scutaru de la parohia Hoiseşti. "În cadrul discuţiilor au fost identificate situaţiile specifice de criză, de abateri de la linia trăirii evanghelice, cazurile concrete care definesc starea de criză morală şi socială, precum şi soluţiile pastorale propuse pentru atenuarea acestui fenomen", a declarat pentru Radio TRINITAS pr. Dumitru Ailincăi, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, care a mai adăugat că în timpul întâlnirii lunare au mai fost discutate adresele venite de la Centrul eparhial Iaşi. Au fost stabilite reguli de întocmire a inventarelor potrivit unor noi norme şi s-au făcut comunicări cu privire la activitatea Asociaţiei Tineretului Ortodox Român (ATOR), filiala Piatra Neamţ. Şedinţă a fost ieri şi la Protopopiatul Roznov. Referatul cu tema "Mijloace de pastoraţie ale preotului" a fost susţinut de pr. Adrian Huştiu de la parohia Mastacăn II. Părintele Vasile Ţoc a atras atenţia asupra acţiunilor în constatare pentru dobândirea titlului de proprietate şi a recomandat înfiinţarea de noi filiale ATOR în parohiile mai mari ale protopopiatului. La şedinţă a participat un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ care a prezentat mai multe norme de respectare a legislaţiei muncii.

Despre anul bisericesc şi cancelaria parohială, la Protopopiatul Sascut

La Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Pănceşti, Protopopiatul Sascut (foto), a avut loc ieri conferinţa lunară cu preoţii. După cum ne-a consemnat pr. Ioan Negoiţă, protopop al Protopopiatului Sascut, temele de dezbatere au fost "Anul bisericesc şi semnificaţia împărţirii lui în cele trei perioade" şi "Probleme privind cancelaria parohială". Delegatul Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a fost Alexa Aurelian, consilier juridic al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Prima temă a fost prezentată de pr. Vasile Abageru de la parohia Rădoaia, care a reliefat importanţa pe care o are în activitatea liturgică fiecare dintre cele trei perioade ale anului bisericesc, evidenţiind totodată simbolistica fiecărei din aceste perioade. "Tot anul bisericesc este o continuare a vieţii lui Hristos în Biserică spre mântuirea oamenilor, încât Ortodoxia poate fi caracterizată ca viaţă în Hristos", a concluzionat pr. Vasile Abageru. A doua temă s-a dezbătut prin recomandările făcute de juristul Alexa Aurelian, care a vorbit despre problema modului cum este ţinută cancelatria parohială, punându-se accentul pe rolul şi răspunderea pe care le are preotul paroh în administraţia parohială, în special în ceea ce ţine de aspectul întocmirii, înregistrării şi păstrării documentelor. "Un aspect important care a fost pus în discuţie a fost acela de a se urgenta întocmirea noilor registre de inventariere a bunurilor mobile şi imobile ale parohiilor, în acest sens instituindu-se comisii alcătuite din preoţi din cadrul protoieriei care să se deplaseze în fiecare parohie pentru a executa acest demers", ne-a relatat pr. protopop Ioan Negoiţă.

joi, 21 octombrie 2010

Dorinţa sfântă a credincioşilor din Ursoaia şi Bleşca

Bisericile din localităţile Ursoaia şi Bleşca, comuna Ivăneşti, sunt locuri sfinte de rugăciune pentru credincioşii care vieţuiesc în aceste ţinuturi ale judeţului Vaslui. Cele două lăcaşuri de cult, care fiinţează în cadrul aceleiaşi parohii, au nevoie de fonduri pentru continuarea lucrărilor începute după anul 2000.

Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" din localitatea Bleşca a fost ridicată în anul 1845 din lut şi este acoperită cu tablă, având formă trilobată, cu trei turle, naos, pronaos şi altar. Catapeteasma este mult mai veche decât anul ziridirii sfântului lăcaş pentru că a fost adusă de la biserica parohiei Rediu-Vechi aflată în comuna Pungeşti, donată fiind de marele boier grec Marcopol. Lăcaşul de închinăciune a rezistat până în anul 1908 când a fost restaurat pe cheltuiala boierului Dumitru Negruş, al cărui mormânt se află în partea vestică a sfântului altar. Ioan Frigură, profesor de Limba română din anul 1965 la şcoala din localitatea Ursoaia, s-a implicat în toate problemele sociale, culturale, economice ale comunei şi ale satului. În anul 1990 era director de şcoală, paroh fiind pr. Lucian Mocanaşu. "La deschiderea cursurilor din anul şcolar 1990-1991 l-am invitat pe părintele să sfinţească şcoala pentru a o curăţi de urmele comunismului. Mi-am pus în gând să reconstruiesc şcoala şi am reuşit acest lucru. Alături mi-a fost soţia, Elena Frigură, profesoară de Istorie şi Geografie, care m-a sprijinit şi m-a încurajat în ceea ce am vrut să fac", ne-a amintit prof. Ioan Frigură, care din anul 1997 face parte din Consiliul parohial.

"Enoriaşii sunt săraci financiar, dar foarte bogaţi sufleteşte"

Reconsolidarea şi reînfrumuseţarea bisericii parohiale din Bleşca reprezintă un alt obiectiv al prof. Ioan Frigură. Aceasta mai ales pentru că sfântul lăcaş se află într-un proces de degradare, chiar dacă s-a reuşit efectuarea unor mici lucrări, astfel încât să fie evitată prăbuşirea. Oamenii au mare evlavie la Maica Domnului pentru că icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, aflată în faţa catapetesmei, era purtată pe vremuri de secetă în procesiune de preoţi şi credincioşi. "De multe ori am simţit un fior atunci când m-am rugat în faţa acestei sfinte icoane, semn că Maica Domnului ne ascultă şi ne înţelege. Când ne-am propus să reconsolidăm biserica, aceasta se afla într-o stare avansată de degradare. Parohia este mică, iar oamenii, majoritatea pensionari, nu au posibilităţi materiale. Enoriaşii sunt săraci din punct de vedere financiar dar foarte bogaţi sufleteşte. Din puţinul lor au dat mereu. Noi avem nevoie de fonduri pentru a reabilita sfântul lăcaş", a mai adăugat prof. Ioan Frigură.

În Ursoaia doar altarul bisericii este pictat

În anul 2000 a început construcţia bisericii din localitatea Ursoaia cu hramul "Sf. Ioan Botezătorul", dar lucrările nu au fost finalizate. În prezent este pictat doar sfântul altar. Un sprijin deosebit pentru acest lăcaş de rugăciune a fost oferit de prof. Pandelica Radeş din Iaşi. "În momentul în care am intrat în biserica din Bleşca şi am ajuns la icoana Maicii Domnului am fost atinsă de un val puternic de har, izbucnind în hohote de plâns. I-am sfătuit pe enoriaşi să continue reconsolidările necesare pentru că Dumnezeu şi Maica Domnului vor avea grijă. În prezent este nevoie de 4.000 de lei doar pentru proiectul de reconsolidare a bisericii din Bleşca. Am rămas impresionată când am auzit că bătrânii din Bleşca îşi doresc să finalizeze lucrările la noul lăcaş de cult din satul Ursoaia. Întrucât boala nu-mi permite să ies afară din casă am trimis banii printr-o prietenă din Iaşi. Am adunat în jurul meu mai mulţi prieteni cu ajutorul cărora am cumpărat obiectele liturgice şi s-a reuşit pictarea sfântului altar şi a catapetesmei. Până în prezent am plătit pentru pictarea sfinţilor ierarhi din sfântul altar, dar întrucât m-am îmbolnăvit nu mai pot ajuta foarte mult la pictarea bisericii în continuare", ne-a declarat prof. Pandelica Radeş. Prof. Elena Frigură şi-a exprimat dorinţa de a reabilita cele două bisericuţe din Bleşca şi Ursoaia, sperând să găsească înţelegere la creştinii ortodocşi de pretutindeni. "Ne-am bucura dacă am putea să fim sprijiniţi, astfel încât să putem să ducem la capăt această sfântă idee a noastră de reconstrucţie a celor două biserici. Biserica din Bleşca are foarte multă credinţă înmagazinată în ea şi ar fi fost păcat să o abandonăm. De multe ori am zis că trebuie să renunţăm, dar Dumnezeu tot ne va ajuta până la urmă", a spus prof. Elena Frigură.

Bucurie sufletească de la icoana Maicii Domnului

Părintele paroh Marius Ioan Floareş ne-a povestit faptul că prima dată când a venit în parohie a vizitat biserica din Bleşca. "Mi-am propus încă de la început să schimb faţa bisericii, atât la interior, cât şi la exterior. De fiecare dată când intru în sfântul lăcaş am totuşi o bucurie sufletească mai ales datorită icoanei Maicii Domnului. Icoana nu are nici un indiciu pe spatele ei, care să ateste anul în care a fost pictată sau autorul. Din ceea ce au povestit enoriaşii atunci când era vreme de secetă icoana era scoasă în procesiune. La biserica din Ursoaia ne-am apucat de pictură, iar în prezent este finalizat altarul. Începând cu anul viitor vor fi continuate celelalte lucrări de pictură la biserică şi la casa praznicală", a spus pr. Marius Ioan Floareş. Credincioşii din ţară şi străinătate care vor să sprijine finalizarea lucrărilor de pictură la Biserica din Ursoaia şi reconsolidarea sfântului lăcaş din Bleşca pot trimite donaţiile prin mandat poştal la adresa: Ioan Frigură, sat Bleşca, parohia Ursoaia, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui. Donatorii trebuie să precizeze în mandatul poştal biserica pentru care fac donaţia, iar după primirea ajutorului financiar vor primi o confirmare a plăţii. În Bleşca este biserica veche, iar în Ursoaia este biserica nouă, ambele biserici fiinţează în cadrul aceleiaşi parohii.

Peisaje deosebite pe Valea Racului

Comuna Ivăneşti se întinde pe cursul mijlociu al râului Racova şi are 18 sate. Se află la o distanţă de 30 de kilometri de municipiul Vaslui şi la 51 kilometri de municipiul Bacău. Împrejurimile acestei aşezări prezintă un peisaj ademenitor prin frumuseţea lui, dar şi prin toponimia ce o poartă. Satul Ivăneşti este atestat documentar în 1600, când s-a stabilit pe aceste meleaguri familia Vasile Huşanu din Huşi, formând şi alcătuind prima vatră de sat. În 1700 se stabileşte în aceste locuri familia Ivan din părţile Bucovinei care a ridicat şi un han pentru drumeţi. Satul Ursoaia din comuna Ivăneşti s-a întemeiat după 1864, denumirea satului având mai multe variante transmise prin viu grai. Satul Bleşca, aflat lângă localitatea Ursoaia, a fost întemeiat în anul 1475, în timpul domniei Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi numără în prezent 85 de case.

„Răbdarea în pastoraţia credincioşilor, o virtute sau o slăbiciune“

Preoţii din Protopopiatul Săveni s-au reunit ieri în şedinţă lunară. Părintele Constantin Iordache de la parohia Bodeasa şi părintele Claudiu Ghebac de la parohia Călugăreni au susţinut câte un referat pe tema "Răbdarea în pastoraţia credincioşilor, o virtute sau o slăbiciune". "Răbdarea trebuie să fie unită cu smerita cugetare. Finalitatea răbdării trebuie să fie dreapta socoteală, în sensul de a nu încuraja răutatea. Preotul are nevoie de ajutorul lui Hristos dobândit în urma rugăciunii pentru a putea rezista încercărilor vremurilor pe care le trăim. Uneori pornirile mai temperamentale pot fi ameliorate printr-o viaţă duhovnicească mai intensă. S-a ajuns la concluzia că răbdarea noastră nu trebuie să afecteze demnitatea umană, mai ales că preotul este dator să-şi conducă parohia. S-a vorbit despre diferitele aspecte ale răbdării preotului în pastoraţie, la spovedanie, la Sfânta Liturghie, la diversele servicii religioase, dar şi în faţa duşmanilor Bisericii sau atacurilor tendenţioase. Am încercat să ne identificăm lipsurile şi slăbiciunile din practica de zi cu zi, dar să găsim soluţii pentru îndreptarea lucrurilor. Concluzia a fost că răbdarea în pastoraţie este o virtute. Ea trebuie unită cu fermitatea în credinţă şi în învăţătură şi trebuie să se încadreze în limitele demnităţii umane", ne-a relatat pr. Constantin Macuc, protoiereul Protopopiatului Săveni.

miercuri, 20 octombrie 2010

Recunoştinţă faţă de persoanele implicate în derularea hramului Sfintei Parascheva

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi a avut loc ieri o recepţie organizată la iniţiativa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan. La întâlnire au participat persoanele angajate ale Centrului eparhial Iaşi care s-au implicat în derularea hramului Sfintei Parascheva, precum şi reprezentanţii instituţiilor care au sprijinit desfăşurarea sărbătorii. Părintele Mitropolit Teofan a amintit că "prezenţa moaştelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, delegaţia de la Sfântul Munte Athos şi prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost elemente care au înfrumuseţat această sărbătoare". Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi-a îndreptat gândul de recunoştinţă şi către reprezentanţii instituţiilor statului din Iaşi care s-au alăturat bunei organizări a hramului Sfintei Parascheva. "Dumnezeu să vă răsplătească osteneala. Rugăciunile Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Maxim Mărturisitorul să vă ocrotească la locul de muncă şi în viaţa de familie", a mai adăugat Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. În continuare, IPS Teofan a primit din partea părinţilor consilieri, a părinţilor protopopi, a preoţilor şi credincioşilor alese urări de sănătate, bucurie, pace, viaţă îndelungată şi putere în arhipăstorire.

IPS Teofan şi-a aniversat ziua de naştere

Peste 100 de preoţi, studenţi şi monahii au participat ieri-dimineaţă la slujba Sfintei Liturghii în Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" - vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi. Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a împlinit ieri 51 de ani.

În Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" - vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi a fost oficiată ieri Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Au mai participat preoţii din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei care au început ieri cursurile pentru definitivat şi gradul al doilea în preoţie şi studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, precum şi obştea de maici a Centrului eparhial Iaşi. La final, Părintele Mitropolit Teofan a adresat un cuvânt în care a mărturisit faptul că ieri a fost "o zi specială", întrucât a sărbătorit 51 de ani. "Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să fim astăzi împreună. Astăzi este o zi specială întrucât a mai trecut un an din viaţa mea. Pătrund în cea de-a doua parte de veac a vieţii pământene. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru tot ceea ce s-a întâmplat bine sau mai puţin bine în anii care au trecut. Totul are rostul său în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască tuturor bucuria de a fi împreună în slujirea Domnului şi mai ales în împărăţia veşniciei Preasfintei Treimi", a spus IPS Teofan. Părintele Mihai Prodan, inspector în cadrul Sectorului social-filantropic "Diaconia" al Arhiepiscopiei Iaşilor, a oferit din partea preoţilor care participă timp de două săptămâni la cursurile pentru definitivat şi gradul al doilea în preoţie un buchet de flori "ca simbol al dragostei şi al recunoştinţei". "Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva să vă ocrotească şi să vă călăuzească", i-a dorit din partea celor 100 de preoţi cursanţi pr. Mihai Prodan. Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan s-a născut la 19 octombrie 1959, în comuna Corbi, judeţul Argeş. A studiat la Seminarul Teologic din Craiova (1974-1979), apoi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1980-1984). De asemenea, în perioada 1986-1990, a urmat studii de doctorat la Institutul Teologic "Saint Serge" din Paris. A intrat în monahism în 1984, la Schitul Crasna (Prahova), iar în 1985 a fost hirotonit ierodiacon şi ieromonah. Între anii 1990-1991 a ocupat funcţia de secretar al Cabinetului patriarhal. În 1991 a fost ales Episcop-vicar Patriarhal, iar în anul 2000 a devenit Mitropolitul Olteniei. În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 5 martie 2008 a fost ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Resfinţirea bisericii parohiale din Liveni

Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" din parohia Liveni - Protopopiatul Săveni a fost resfinţită duminică, 17 octombrie 2010, de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Slujba a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de pr. Constantin Macuc, protopop al Protopopiatului Săveni, alături de un sobor de preoţi. Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" din parohia Liveni a fost ridicată între anii 1901-1902 de către preotul Dumitru C. Dăscălescu şi preotul Vasile Ioan Gheorghiu cu sprijinul donatorilor, ctitorilor şi al credincioşilor. "Sfântul lăcaş a suferit modificări şi reparaţii. În anul 1997 au fost demarate lucrările de tencuire şi de pictură care s-au finalizat în anul 2002. Pictura a fost realizată de pictorul Nicolae Gavrileanu. De asemenea, au fost realizate lucrările de construcţie a casei praznicale. "Sponsorii principali au fost Dumitru şi Olga Avădănii, Nicolae şi Adriana Barabaş, Avădănii Mărioara, dar şi enoriaşii din parohie", a declarat pr. paroh Valerică Iancu.

Conferinţe preoţeşti la Hârlău şi Botoşani

La sediul Protopopiatului Hârlău a avut loc luni, 18 octombrie 2010, întrunirea lunară a preoţilor din acest protopopiat. Referatul cu tema "Relicve sfinte ale Maicii Domnului" a fost prezentat de pr. Ioan Purcel de la parohia Deleni II. "Au fost discuţii frumoase în jurul temei prezentate. Am făcut apel la preoţii care păstoresc parohii mai mari să înfiinţeze filiale ale Asociaţiei Tineretului Ortodox Român", a declarat pr. Nicolae Crăciun, protoiereul Protopopiatului Hârlău. Şi preoţii din Protopopiatul Botoşani s-au reunit luni în şedinţă. Tema cu titlul "Pastoraţia bolnavilor şi a persoanelor singure" a fost prezentată de către pr. Florin Ştefan de la parohia Suliţa. "Foarte mulţi preoţi au luat cuvântul, aducând exemple din experienţa personală pe care au avut-o. Unul dintre preoţii de caritate din spital a expus câteva experienţe pe care le-a avut în ceea ce priveşte cazurile de bolnavi în vârstă sau singuri. Au mai fost discutate probleme administrative", a spus pr. Lucian Leonte, protopop al Protopopiatului Botoşani.

Slujbă de Parastas la întâlnirea militarilor ieşeni

În cazarma mare din cartierul ieşean Copou a avut loc ieri o întâlnire a cadrelor militare din rezervă şi din activitate ale Garnizoanei Iaşi. Au participat foşti ofiţeri, soldaţi, terişti, care în prezent sunt profesori universitari sau lucrează în alte domenii de activitate, comandanţi în rezervă, foste cadre ale companiei, dar şi actuali angajaţi ai Armatei Române. În debutul momentului, părintele Adrian Morţun, preot militar în cadrul Brigăzii 15 Mecanizată "Podu Înalt" din Iaşi, a oficiat o slujbă de Parastas pentru foştii angajaţi ai Armatei Române care s-au mutat în lumea veşniciei. "De fiecare dată când ne întâlnim ne facem datoria creştinească faţă de cei care nu mai sunt printre noi. Acest lucru arată respectul pe care îl purtăm faţă de înaintaşii noştri, pe care nu i-am lăsat în uitare. Dorim să se creeze o continuitate şi un spirit al armei. Întâlnirea actuală este un episod dintr-o serie mai mare de activităţi pe care noi le-am început cu mulţi ani în urmă. Aceste întâlniri au scopul de a păstra legătura unii cu alţii pentru a ne împărtăşi din bucuriile sau frământările noastre. Ocaziile de a ne revedea reprezintă un prilej de a schimba opinii şi de a ne aduce aminte de activităţile pe care le-am desfăşurat împreună", a declarat Cristian Petru Gheorghiu, general de brigadă în rezervă.

marți, 19 octombrie 2010

Cinci zile în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat în perioada 13-17 octombrie o vizită canonică în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei la invitaţia Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, prilejuită de sărbătoarea Sfintei Parascheva.

Preafericitul Părinte Daniel a fost primit într-un cadru solemn la Catedrala mitropolitană din Iaşi, unde a avut loc o slujbă de Te Deum oficiată de PS Corneliu, Episcopul Huşilor, iar în seara de 13 octombrie a participat la concursul "Lăudaţi pe Domnul!", ediţia a III-a, faza mitropolitană. Momentul central al vizitei Patriarhului României în Moldova l-a constituit săvârşirea Sfintei Liturghii, înconjurat de un sobor de 22 de ierarhi români şi din Bisericile Ortodoxe surori. În cadrul evenimentului "Seara Valorilor", organizat de Primăria Iaşi, Întâistătătorul Bisericii noastre a primit premiul "Ad honorem".

Pe urmele ieroschimonahului Paisie

Un alt moment important a fost acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, din partea Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi, Părintelui Patriarh Daniel, în dimineaţa zilei de 15 octombrie. Preafericirea Sa a binecuvântat în aceeaşi zi începutul noului an universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi şi a deschis lucrările Simpozionului internaţional "Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române". A urmat vizitarea noului sediu al librăriei "Doxologia" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi a sediului SC Antibiotice SA din Iaşi. Pe 16 octombrie, PF Patriarh Daniel a săvârşit slujba Parastasului pentru părintele ieroschimonah Paisie Olaru, care a fost urmat de un trisaghion la mormântul marelui duhovnic. Preafericirea Sa a participat apoi la simpozionul dedicat împlinirii a 20 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Paisie, iar sâmbătă seara l-a vizitat pe IPS Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

Sfinţirea Mănăstirii Golia

Duminică, 17 octombrie, Părintele Patriarh Daniel a resfinţit împreună cu opt ierarhi Biserica "Înălţarea Domnului" şi "Acoperământul Maicii Domnului" a Mănăstirii Golia. Momentul resfinţirii a fost urmat de Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în curtea sfântului lăcaş. În după-amiaza aceleiaşi zile, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Spitalul "Providenţa" al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a pus piatra de temelie pentru Biserica "Sfântul Maxim Mărturisitorul" din Parohia Munteni-Copou din Iaşi şi a sfinţit pictura Capelei "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Iaşi. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit din partea Înalt Preasfinţitului Mitropolit Teofan un album cu fotografii de la toate slujbele şi evenimentele la care Preafericirea Sa a participat.

IPS Teofan i-a binecuvântat pe pelerinii Sfintei Parascheva

Credincioşii care s-au aflat la rând în seara zilei de 14 octombrie pentru a se închina moaştelor Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Maxim Mărturisitorul au fost binecuvântaţi de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Mai întâi, Părintele Mitropolit Teofan s-a închinat moaştelor celor doi sfinţi cuvioşi, după care a mers la rândul de pelerini format pe străzile din apropierea Catedralei mitropolitane din Iaşi. IPS Teofan a stat de vorbă cu pelerinii veniţi din mai multe zone ale ţării şi i-a binecuvântat. "Am văzut pe chipul lor o oboseală enormă. Una dintre întrebările pe care le-am adresat oamenilor a fost: "De când staţi la rând?". Răspunsul lor a fost: "De 27 de ore". Văzându-i atât de obosiţi, într-o aşteptare atât de îndelungată, am mers pe lângă ei până la capătul rândului. În cele câteva ceasuri am avut sentimentul că trăiesc în altă lume. Cei mai mulţi erau bucuroşi, alţii erau agitaţi pentru că rândul înainta destul de greu. Mi-am dat seama de responsabilitatea pe care o am şi greutatea împlinirii ei", a mărturisit Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei la finalul slujbei de Te Deum oficiate ieri în Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi, cu prilejul începerii cursurilor pentru definitivat şi gradul al doilea în preoţie. "A fost o mare bucurie pentru noi faptul că Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a venit să ne binecuvinteze pelerinajul. Acest lucru ne întăreşte pentru ca în această noapte să putem rezista frigului şi oboselii. Stăm de mai bine de 24 de ore la rând. Mai avem de stat mult, dar avem nădejdea că această mică jertfă va fi primită înaintea lui Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Parascheva", a declarat Teodor Ciobanu din Cluj-Napoca.

„O adevărată minune ca sfântul ocrotitor să vină la punerea pietrei de temelie“

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi, a pus duminică piatra de temelie pentru Biserica "Sf. Maxim Mărturisitorul" şi "Sfântul Grigorie Palama" din cartierul ieşean Munteni-Copou. La acest moment au fost aduse moaştele Sfântului Maxim Mărturisitorul venite la Iaşi pentru hramul Sfintei Parascheva de la Mănăstirea "Sf. Pavel" din Muntele Athos. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar Patriarhal, PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a oficiat duminică slujba de sfinţire a locului pentru biserica cu hramurile "Sfântul Maxim Mărturisitorul" şi "Sfântul Grigorie Palama" care se va construi în parohia Munteni-Copou din Iaşi. La final, PF Daniel a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre legătura spirituală pe care pr. prof. Dragoş Bahrim a avut-o cu Sf. Maxim Mărturisitorul încă din timpul facultăţii. "Deşi nu sunt mulţi credincioşi în împrejurimile acestui loc pe care se va ridica lăcaşul de închinăciune, totuşi sperăm ca această biserică să se construiască repede. Mulţumim în mod deosebit delegaţiei de la Sfântul Munte Athos care a adus moaştele Sfântului Maxim Mărturisitorul", a afirmat PF Daniel.

Parohia Munteni-Copou, înfiinţată în urmă cu trei ani

Parohia Munteni-Copou a fost înfiinţată în anul 2007, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. În momentul în care s-a înfiinţat parohia, pr. paroh Dragoş Bahrim i-a propus Patriarhului României ca biserica ce se va ridica în cartierul Munteni-Copou să fie închinată Sfântului Maxim Mărturisitorul. Al doilea hram a fost dat de Părintele Patriarh Daniel. "Am avut o relaţie mai specială cu scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul. În perioada facultăţii l-am studiat în profunzime, mai ales că am susţinut teza de licenţă despre Sf. Maxim. Acum fac şi o teză de doctorat dedicată Sfântului Maxim. Toate lucrurile s-au legat. Atunci când ai evlavie faţă de un sfânt el începe să devină casnic", a spus pr. paroh Bahrim.

"Zidurile bisericii vor fi făcute după temele trasate de Sf. Maxim"

Proiectul comunităţii parohiale e orientat după teologia Sfântului Maxim. Arhitecţii Petre Guran şi Ana Maria Goilav au proiectat ideile teologiei Sfântului Maxim, încercând, alături de pr. paroh Dragoş Bahrim, să pună în operă câteva din principiile teologice care se aplică în arhitectura şi comunitatea bisericească. "Moaştele sfântului ocrotitor au venit să ne binecuvinteze. A fost cu adevărat un moment unic pentru parohia noastră. Credincioşii au aşteptat cu nerăbdare acest eveniment şi l-au socotit ca o adevărată minune, ca sfântul ocrotitor să vină la punerea pietrei de temelie şi la binecuvântarea lucrărilor care se vor întreprinde. Am simţit încă de la început ocrotirea Sfântului Maxim. Pentru mine este un mare făcător de minuni, pentru că Sf. Maxim m-a învăţat teologie. Apropiindu-mă de el, am învăţat ce înseamnă credinţa şi teologia ortodoxă. Ne dăm seama că sfinţii lucrează în mod providenţial în viaţa noastră. Am căutat să zidim mai întâi comunitatea. Zidurile bisericii vor fi făcute după temele trasate de Sf. Maxim, care are şi o carte intitulată "Mistagogia". Volumul este o bază de reflecţie pentru arhitectura bisericească, mulţi dintre teologi sesizând lucrul acesta", a mai adăugat pr. paroh Dragoş Bahrim.

Sfinţirea picturii capelei Seminarului Teologic Ortodox din Iaşi

După punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale din cartierul Munteni-Copou, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a sfinţit pictura Capelei "Sf. Împ. Constantin şi Elena" a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Vasile cel Mare" din Iaşi, aflată în parohia Munteni-Copou. Alături de Întâistătătorul Bisericii noastre au fost IPS Teofan, IPS Calinic, PS Varlaam Ploieşteanul, PS Emilian Lovişteanul şi PS Ioachim Băcăuanul. Patriarhul Daniel a vorbit după slujba de sfinţire despre importanţa picturii într-o biserică, ea fiind "mărturisire de credinţă ortodoxă, susţinere a credincioşilor în rugăciune, iar în al treilea rând, podoabă frumoasă". Părintele profesor Dragoş Bahrim, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iaşi, care a primit din partea Patriarhului Bisericii noastre Crucea patriarhală, şi-a exprimat bucuria şi mulţumirea pentru cele două evenimente încununate de prezenţa PF Daniel şi a ierarhilor amintiţi. "S-au împlinit şapte ani de la târnosirea sfântului altar al acestei capele. Tot astăzi (n.r. duminică) este duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic. Momentul acesta e un moment de bilanţ. Acest proiect a fost început acum zece ani, fiind făcute multe eforturi. Seminarul, până a ajuns aici, era ca poporul evreu în pustiu, care alerga după propria casă, după pământul făgăduinţei. Atunci când ne-am mutat în casa noastră s-au împlinit făgăduinţa lui Dumnezeu şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel", a spus pr. prof. Dragoş Bahrim. La final, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a mulţumit Preafericitului Părinte Daniel pentru vizita pe care a făcut-o în eparhia pe care a păstorit-o, pentru că a împărtăşit credincioşilor cuvânt de învăţătură şi pentru că a fost părtaş în rugăciune.

Au început cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi au debutat ieri-dimineaţă cursurile pentru definitivat şi gradul al doilea în preoţie. În Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi a fost oficiată o slujbă de Te Deum. În Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi, a fost oficiată o slujbă de Te Deum de către Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, prilejuită de începerea cursurilor pentru obţinerea definitivatului şi gradului II în preoţie. Cursurile pentru definitivat şi gradul al doilea în preoţie se vor desfăşura în Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi. Pe parcursul celor două săptămâni, cursanţii vor avea un program liturgic intens, iar la final vor susţine examene. Cursurile vor fi coordonate de pr. prof. dr. Ion Vicovan, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, şi se vor încheia cu două lucrări scrise şi o probă orală în funcţie de secţiunea în care sunt înscrişi preoţii. În fiecare dimineaţă de la ora 7:00 se va oficia Sfânta Liturghie, după care vor urma cursurile şi seminariile, pentru ca spre seară să aibă loc Vecernia, la finalul căreia se va ţine o cateheză. Întrucât la cursuri participă preoţi din întreaga Mitropolie a Moldovei şi Bucovinei, ierarhii din cele patru eparhii se vor afla în mijlocul preoţilor înscrişi.

"Să vă simtă enoriaşii ca făcând parte din durerea şi bucuria lor"

La final, IPS Teofan a adresat un cuvânt de binecuvântare celor aproape 100 de cursanţi din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. "La hramul Sfintei Parascheva am văzut la rând preoţi care stăteau alături de credincioşii lor. Prezenţa lor era considerată ca o bucurie pentru ei. Bucuria pe care au trăit-o credincioşii aşezaţi la rând să fie şi bucuria frăţiilor voastre. Să vă simtă enoriaşii ca făcând parte din durerea şi bucuria lor. Îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască bucuria datoriei împlinite, bucuria de a-I rosti numele, astfel încât să fiţi spre bucuria păstoriţilor. Să aveţi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată pentru toţi aceia pe care i-aţi primit spre păstorire. Să vă dăruiască Dumnezeu bucuria pe care am citit-o pe chipurile unor preoţi sau ale unor călugări pe care i-am văzut la rând", a spus IPS Teofan. Pr. prof. dr. Ion Vicovan a amintit preoţilor programul celor două săptămâni de cursuri, remarcând că ele "sunt o tradiţie pe care dorim să o înnoim şi reînnoim". Cursurile reprezintă o exigenţă a Bisericii astăzi. Ele ne oferă un timp şi un loc pentru a întări comuniunea cu sfinţii, cu Sfânta Parascheva în mod deosebit, şi între noi. Cursurile au o vechime de şapte decenii, fiind inspirate de vrednicul de pomenire patriarh Iustinian. Sfânta Liturghie pe care o vom săvârşi împreună şi Sfânta Parascheva ne vor ajuta în cele două săptămâni cât vor dura cursurile", a adăugat pr. prof. dr. Ion Vicovan.

Moaştele Sfântului Nectarie, de patru ani la Iaşi

Parohia cu hramurile "Sfântul Ierarh Nectarie", "Sfântul Ilie Tesviteanul" şi "Naşterea Maicii Domnului" din cartierul ieşean Alexandru cel Bun a serbat vineri, 15 octombrie 2010, patru ani de când o părticică din moaştele Sfântului Nectarie de la Eghina a fost primită de la IPS Efrem, Mitropolit de Ydra, prin bunăvoinţa maicii Teodosia, stareţa Mănăstirii "Sf. Treime" din Eghina. Evenimentul de pe 15 octombrie 2006 a fost precedat de slujba sfinţirii altarului Bisericii "Sf. Nectarie". "Dăruirea moaştelor Sfântului Nectarie este cea mai mare binecuvântare adusă acestei biserici şi comunităţi", spunea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul rostit la acest eveniment. De patru ani, Sfânta Liturghie este oficiată neîntrerupt în Biserica "Sf. Nectarie", cu excepţia zilelor aliturgice, iar Taina Sfântului Maslu şi Acatistul Sfântului Nectarie sunt izvor de binecuvântare pentru sutele de credincioşi din tot oraşul care vin să se roage aici. Programul liturgic cu prilejul acestei aniversări a început joi seara, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, şi a continuat pe 15 octombrie cu Acatistul Sfântului Nectarie, Utrenia şi Sfânta Liturghie. În prezent, la Biserica "Sf. Nectarie" se efectuează lucrările de pictură în tehnica frescă.

Peste două sute de mii de persoane s-au închinat Sfintei Parascheva şi Sfântului Maxim

Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva s-a încheiat duminică seara. Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi, peste două sute de mii de persoane s-au închinat de duminică, 10 octombrie 2010, până pe 17 octombrie moaştelor Ocrotitoarei Moldovei. Racla cu moaştele Sfintei a fost purtată în procesiune sâmbătă seara în Catedrala mitropolitană din Iaşi. "Întrucât nu au mai fost pelerini am procedat la introducerea sfintelor moaşte în Catedrala mitropolitană. La această procesiune a participat PS Calinic, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, slujitori ai Catedralei, câţiva preoţi de mir şi credincioşi care aşteptau acest moment", a declarat pentru Radio TRINITAS arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi.

luni, 18 octombrie 2010

Chipul luminos al părintelui Paisie Olaru, evocat la Sihăstria

La Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ au avut loc sâmbătă mai multe manifestări dedicate împlinirii a 20 de ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Paisie Olaru. Evenimentele religios-culturale de la Mănăstirea Sihăstria, derulate cu prilejul sărbătorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, au avut loc cu participarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a altor ierarhi din ţară şi străinătate.

Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a inclus şi Mănăstirea Sihăstria. Preafericirea Sa a fost însoţit de IPS Vasilios de Elassona, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, şi de PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. La poarta mănăstirii, Patriarhul României a fost întâmpinat de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, de arhim. Victorin Oanele, stareţul aşezării monahale, de preoţii mai multor parohii din Arhiepiscopia Iaşilor, de vieţuitorii Sihăstriei, de credincioşi şi de elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi", de la Mănăstirea Neamţ. În Biserica "Sf. Teodora de la Sihla", PS Ioachim Băcăuanul a oficiat o slujbă de Te Deum, la finalul căreia părintele stareţ Victorin Oanele şi-a exprimat bucuria pentru faptul că Părintele Patriarh Daniel a ajuns în mănăstirea de metanie pentru a lua parte la marcarea a 20 de ani de când ieroschimonahul Paisie Olaru a trecut la cele veşnice. Preafericitul Părinte Daniel a remarcat, în cuvântul pe care l-a rostit, că părintele Paisie Olaru este rugător în ceruri. "Cei care s-au rugat mult în timpul vieţii lor şi L-au iubit pe Hristos au mărturisit Preasfânta Treime, şi în cer se vor ruga împreună cu îngerii şi vor lăuda pe Dumnezeu. Am venit aici cu IPS Teofan, dar şi cu IPS Vasilios, care a devenit un prieten al Bisericii noastre Ortodoxe. Vă mulţumim pentru cuvântul de bun venit pe care ni l-aţi adresat şi dorim ca, pentru rugăciunile tuturor sfinţilor monahi, ocrotitori ai mănăstirilor, să vă dăruiască Preasfânta Treime bucuria comuniunii cu sfinţii şi bucuria simţirii ajutorului lor în viaţă", a spus PF Daniel.

Parastas pentru rugătorul smerit

Evenimentele prilejuite de comemorarea ieroschimonahului Paisie Olaru au debutat sâmbătă dimineaţă cu Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica "Sf. Cuv. Teodora de la Sihla", a Mănăstirii Sihăstria, de IPS Vasilios, IPS Teofan, IPS Andrei, IPS Casian, PS Ambrozie şi PS Emilian Lovişteanul. Parastasul pentru părintele Paisie a fost săvârşit de Întâistătătorul Bisericii noastre, înconjurat de soborul de ierarhi, preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi. Părintele Patriarh Daniel a evocat personalitatea duhovnicului Paisie Olaru, amintind că a avut o serie de virtuţi prin care rămâne veşnic viu în amintirea celor care l-au cunoscut. "Chipul luminos al părintelui Paisie Olaru rămâne viu întipărit în memoria noastră, în sufletul nostru, sub forma acestor trei lumini împletite între ele, şi anume, chipul unui rugător smerit, al unui sfătuitor înţelept şi al unui părinte milostiv. Era un rugător smerit, în înţelesul că niciodată când se ruga sau slujea nu era interesat cum se prezintă în faţa oamenilor, ci doar cum să stea drept în faţa lui Dumnezeu. Se ruga mult în tăcere. Rugăciunea lui era una vizibilă, cunoscută de toţi, iar alta, tăcută, interiorizată. Părintele avea o înţelepciune mai întâi venită de la înţelepciunea omului smerit şi cumpătat de la ţară. Totdeauna, în pildele sale îmbina pildele Scripturii cu înţelepciunea omului care a trecut prin viaţă. Al doilea izvor al înţelepciunii lui erau Sfânta Scriptură şi scrierile sfinţilor. Al treilea izvor era propria experienţă de om care a trecut prin necazuri, prin sărăcie, care a văzut cu ochii săi Primul Război Mondial şi urmările lui asupra societăţii româneşti şi, desigur, din experienţa sa îndelungată în viaţa de mănăstire", a afirmat Părintele Patriarh Daniel.

Filme documentare şi mărturii

Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru prezenţa la manifestările comemorative ale părintelui Paisie, exprimându-şi speranţa că rugăciunile marelui duhovnic evocat la Sihăstria vor aduce multe binefaceri celor care i-au cinstit memoria. "Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca rugăciunile sale să ne cuprindă pe noi, ca învăţătura sa să ne cârmuiască mai departe pe calea mântuirii. Mormântul său, osemintele sale pământeşti, care sunt în aşteptarea Învierii, să fie acel izvor de bunătate, de candoare, de milostivire, izvor care l-a definit pe părintele nostru duhovnicesc, părintele Paisie Olaru". Soborul de ierarhi, preoţi şi diaconi, căruia i s-a adăugat mulţimea de pelerini, s-a îndreptat către mormântul marelui duhovnic Paisie, unde a fost oficiat un Trisaghion. În demisolul Bisericii "Sf. Teodora de la Sihla" a avut loc un simpozion dedicat împliniri a 20 de la trecerea la Domnul a părintelui Paisie. În debutul manifestării, moderate de arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, a fost prezentat un film documentar despre părintele Paisie Olaru, realizat de postul de televiziune al Patriarhiei Române, TRINITAS TV, intitulat "Părintele Paisie, Duhovnicul". Ierarhii prezenţi au ţinut cuvântări şi au dat mărturii despre chipul duhovnicesc al părintelui Paisie. De asemenea, a fost prezentat un film cu ieroschimonahul Paisie din arhiva Mănăstirii Sihăstria. Părintele Mitropolit Teofan a adăugat la final faptul că marcarea celor 20 de ani de la plecarea sa la Domnul s-a transformat într-o întâlnire cu marele duhovnic care a vieţuit în Mănăstirea Sihăstria. "I-am văzut chipul, i-am ascultat glasul, i-am simţit prezenţa. Socotesc că toţi cei de faţă, cei care l-au cunoscut şi cei care nu l-au cunoscut, ne-am aşezat din nou în faţa patului său de suferinţă, epitrahilul său s-a aşezat pe creştetul nostru, cu fruntea caldă poate i-am atins genunchiul rece datorită bătrâneţii şi suferinţei", a mai spus Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan.

Binecuvântare la Iaşi şi Roman

Vizita canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a cuprins în acest sfârşit de săptămână alte două locaţii. Vineri seara, Patriarhul României s-a aflat la SC Antibiotice SA Iaşi, iar sâmbătă seara s-a închinat în Catedrala arhiepiscopală din Roman.

În după-amiaza zilei de vineri, 15 octombrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat, înconjurat de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi de alţi ierarhi, noul sediu al Librăriei Doxologia al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, amenajată în Casa Nicodim de pe Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt din Iaşi. Delegaţia s-a îndreptat apoi către SC Antibiotice SA din Iaşi. Pentru că societatea a sprijinit şi este alături în continuare de activităţile misionare ale Bisericii Ortodoxe Române, directorul Ioan Nani, membru al Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor, a primit din partea Părintelui Patriarh Ordinul "Sanctus Stephanus Magnus". "Este o instituţie-simbol, foarte importantă pentru demnitatea noastră românească şi pentru ajutorarea poporului, fiindcă aici sunt medicamente folositoare, fabricate în ţară, având preţuri accesibile pentru oameni", a spus Părintele Patriarh Daniel. Directorul general al SC Antibiotice SA Iaşi, domnul Ioan Nani, a mulţumit Patriarhului României pentru distincţia primită şi a prezentat câteva din noutăţile unităţii pe care o conduce. La final, cei prezenţi au vizionat un film despre activitatea companiei SC Antibiotice SA Iaşi în cei 55 de ani de când a fost înfiinţată.

Sub ocrotirea Cuvioasei Parascheva

Patriarhul României a efectuat sâmbătă seara o vizită şi la Catedrala arhiepiscopală din Roman. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost întâmpinat în faţa Catedralei arhiepiscopale din Roman de către PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, de preoţii Centrului Eparhial din Roman şi de către ostenitorii catedralei ocrotite de Sfânta Parascheva. Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul a adresat un cuvânt de bun venit Patriarhului României. Întâistătătorul Bisericii noastre l-a vizitat pe IPS Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, şi a rostit un cuvânt în Catedrala arhiepiscopală din Roman, arătând legătura dintre Iaşi şi Roman, subliniind că ambele catedrale poartă hramul Sfintei Parascheva. "Socotim că vizita este ocrotită şi binecuvântată de Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva. În acelaşi timp, IPS Arhiepiscop Eftimie a fost totdeauna prezent la hramul de la Iaşi, a fost prezent la orice sărbătoare importantă a Mănăstirii Sihăstria şi a avut o evlavie deosebită faţă de părinţii sihăstreni. Ca atare, dacă am vizitat Mănăstirea Sihăstria cu prilejul comemorării părintelui Paisie, fiind în drum oarecum spre Iaşi, am hotărât să venim aici împreună cu Înalt Preasfinţitul Teofan să-l felicităm pe IPS Eftimie", a explicat PF Daniel.