luni, 31 ianuarie 2011

„Sfinţii Trei Ierarhi sunt modele de cunoaştere a cuvântului lui Dumnezeu“

Mii de credincioşi au participat ieri la slujba Sfintei Liturghii la Catedrala mitropolitană din Iaşi. Biserica Ortodoxă i-a prăznuit pe Sfinţii Trei Ierarhi, ocrotitorii şcolilor teologice. Catedrala mitropolitană din Iaşi a fost arhiplină ieri, în Duminica a 32-a după Rusalii, când Biserica Ortodoxă i-a cinstit pe Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjuraţi de un sobor de preoţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi şi de la Catedrala mitropolitană din Iaşi. În cadrul slujbei, Alexandru Burac, profesor de religie la Liceul de Informatică din Iaşi, a fost hirotonit diacon.

Legătura dintre Sfinţii Trei Ierarhi şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi

La finalul slujbei, pr. prof. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, a remarcat faptul că sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi este importantă pentru cei care slujesc învăţământul teologic ortodox. "Sfinţii Trei Ierarhi sunt importanţi pentru studenţii din facultăţile şi din seminariile teologice prin faptul că ei ne învaţă care este adevărata teologie şi cum se trăieşte ea. Adevărata teologie rămâne actuală peste veacuri. Aşa se face că noi, astăzi, citim şi îi cităm în lucrările şi în misiunea noastră pe Sfinţii Trei Ierarhi. Studierea teologiei înseamnă pentru noi, astăzi, o cale mai intensă de a ne apropia de Dumnezeu şi de a-I sluji", a apreciat pr. prof. dr. Viorel Sava. Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre legătura dintre Sfinţii Trei Ierarhi şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi. "Adesea, în rugăciunile noastre, ne rugăm lui Dumnezeu să ne trimită chipuri de pocăinţă. Avem nevoie să ne raportăm la cei care au experimentat aceeaşi viaţă prin care trecem şi noi. Dacă avem modele pentru viaţa noastră, avem modele şi pentru aşezămintele noastre bisericeşti. Sfinţii Trei Ierarhi sunt patronii şcolilor de teologie din Biserica dreptslăvitoare. Îi avem pe cei trei sfinţi ca şi chipuri de pocăinţă. Un om care nu experimentează Taina Pocăinţei nu poate deveni mare teolog, mare liturg. Sfinţii Trei Ierarhi sunt modele de cunoaştere a cuvântului lui Dumnezeu şi de predicatori. Mandatul facultăţii de teologie este acela de a asimila credinţa care vine din auz, astfel încât studenţii să ajungă la cunoaşterea lui Dumnezeu, precum este El în veşnicia Lui", a amintit IPS Părinte Teofan.

Bogăţia nedreaptă, obstacol spre împărăţia cerurilor

În cadrul Sfintei Liturghii săvârşite ieri la Catedrala mitropolitană din Iaşi, după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Corneliu a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat semnificaţiile pericopei evanghelice din Duminica a 32-a după Rusalii. "Zaheu a dorit să vadă cine este Iisus, de care a auzit că tocmai trece prin oraş. Dar nu putea pentru că Mântuitorul Iisus Hristos era înconjurat de o mare mulţime de oameni. Curiozitatea i-a trezit dorinţa şi mai mare de a-L vedea. A urcat într-un arbore, pe unde urma să treacă Mântuitorul în drumul Său spre cetatea Ierihonului. Ajungând, Domnul a privit spre Zaheu şi, ca Cel care cunoaşte gândurile noastre ascunse, dorinţele şi sentimentele noastre, l-a chemat pe nume. Zaheu a coborât din copac, bucurându-se nespus de mult că Mântuitorul lumii intră în casa sa. Faptul că Domnul intră în casa lui Zaheu a stârnit reacţia celui care L-a găzduit, acesta făcând o mărturisire publică, directă şi nemijlocită: "Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi iată, jumătate din averea mea o dau săracilor". Deci un om care doar L-a privit pe Dumnezeu şi-a revenit asupra propriei stări fireşti, pentru că trăise în nedreptate şi pentru că luase partea celor mulţi şi îşi făcuse averi fabuloase, care însă nu-l mulţumeau. Când a venit Izvorul Vieţii, Zaheu şi-a revenit la starea lui firească, a mărturisit că a făcut nedreptate şi că vrea să-şi ispăşească această nedreptate. Gestul lui Zaheu descoperă dorinţa de întoarcere către Dumnezeu a unui suflet chinuit, neîmplinit, zbuciumat şi aflat mereu în căutare de a fi mulţumit. Bogăţia nedreaptă este un mare obstacol în calea intrării în împărăţia Domnului. Zaheu, spre deosebire de alţi bogaţi, dar asemeni multor vameşi desconsideraţi şi trataţi ca păcătoşi de conaţionalii lor, nu s-a ruşinat de propriile nedreptăţi, ci le-a mărturisit. Totodată, a dorit să se îndrepte, să scape de ele şi de aceea a compensat nedreptatea cu mila lui, dăruind jumătate din averea lui sărăcilor", a spus Episcopul Huşilor, care a continuat predica prin a face referire la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi.

Sfinţii Trei Ierarhi, "exemplu al dăruirii şi al dragostei"

"Sfinţii Trei Ierarhi, ca nimeni alţii, au înţeles cel mai mult ce înseamnă să împartă averea lor, să o dea săracilor şi apoi să-L urmeze pe Hristos. Sfântul Vasile cel Mare a împărţit averea care i se cuvinea ca moştenire săracilor şi şi-a închinat toată viaţa Mântuitorului. Din averea părinţilor lui a întemeiat spitale şi s-a apropiat de fiecare suflet uitat şi părăsit, singur şi străin, bolnav şi nefericit. Viaţa lui a fost pusă în slujba şi spre folosul celor sărmani. Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur, cu nimic mai prejos decât cel dintâi, şi-au închinat viaţa Bisericii şi au slujit-o cu toată puterea lor. Au refuzat de bunăvoie o viaţă confortabilă şi uşoară şi au ales să poarte crucea Mântuitorului prin viaţa lor, prin scrierile lor, dar mai ales prin puterea credinţei lor. Cei trei sunt exemplu al dăruirii şi al dragostei cu care L-au slujit pe Mântuitorul, Biserica şi pe semeni. Datoria noastră este de a-l urma pe Zaheu şi a deveni purtătorii bucuriei cereşti", a mai adăugat PS Corneliu.

"Modele de a face teologie în Biserică"

Studenţii care au participat la sărbătorirea ocrotitorilor şcolilor teologice au mărturisit că pentru ei slujba Sfintei Liturghii a fost un moment de mare trăire sufletească. "Sfinţii Trei Ierarhi reprezintă pentru tinerii teologi modele de a face teologie în Biserică. Ei sunt cei care au revigorat teologia prin învăţăturile şi scrierile lor, care sunt mereu actuale, deşi au fost scrise acum 1600 de ani. Pentru mine, ca student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, a fost un moment de mare trăire sufletească", a declarat Andrei Vizitiu. "Am participat cu bucurie la această slujbă deosebită în cadrul căreia i-am sărbătorit pe Sfinţii Trei Ierarhi. Ne rugăm celor trei mari sfinţi să ne ocrotească şi să ne ajute în drumul nostru pe care îl parcurgem în această viaţă", a spus Cătălin Radu.

Adunări Eparhiale la Suceava şi Roman

La Centrul Eparhial Suceava şi la Centrul Eparhial Roman au avut loc sâmbătă lucrările Adunării Eparhiale. Cele două întruniri au fost prezidate de Înalt Preasfinţitul Pimen, respectiv de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul.

În Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor s-au desfăşurat, în urmă cu două zile, lucrările Adunării Eparhiale. La ora 9:00, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, părinţii consilieri de la Centrul Eparhial Suceava au oficiat slujba de Te Deum în Catedrala arhiepiscopală din Suceava. Au urmat apoi lucrările propriu-zise prezidate de IPS Pimen, care a mulţumit în cuvântul de deschidere lui Dumnezeu pentru ajutorul dat în anul ce a trecut. "De asemenea, IPS Părinte Pimen a mulţumit tuturor membrilor Consiliului şi Adunării Eparhiale, tuturor ierarhilor din ţară, preoţilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi credincioşilor bucovineni pentru implicarea deosebită de care au dat dovadă în construirea celor 33 de case în localitatea Dorneşti. În cuvântul său, Înalt Preasfinţitul a menţionat faptul că în ultimii ani, în Bucovina, inundaţiile au cauzat multe pagube materiale, dar mai ales pierderi de vieţi omeneşti. A mulţumit mai ales părintelui arhimandrit Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, care a fost aproape pe parcursul celor trei luni, timp în care s-a realizat construcţia acelor case, aducând mâncare pentru peste 100 de oameni care au lucrat la şantierul de la Dorneşti. În cuvântul său, Înaltul Ierarh a arătat, de asemenea, frumuseţea Ortodoxiei în dulcea Bucovină, frumuseţe oglindită mai ales prin valorile de patrimoniu, bisericile, mănăstirile, frumosul port bucovinean, dar şi prin casele construite", ne-a relatat pr. Dragoş Buta, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. După cuvântul de deschidere, a urmat prezentarea dărilor de seamă la fiecare sector în parte: administrativ, economic, cultural, învăţământ şi asistenţă socială.

"În anul 2011 se va intensifica programul social-filantropic în Eparhia Romanului şi Bacăului"

În sala de şedinţe a Centrului Eparhial Roman, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, s-au desfăşurat lucrările primei şedinţe anuale a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, după alegerea noilor săi membri în anul 2010. Şedinţa a fost precedată de un Te Deum, oficiat în Catedrala arhiepiscopală din Roman. Slujba a fost săvârşită în prezenţa Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul şi a membrilor Adunării Eparhiale. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, întâlnirea a continuat în sala de şedinţe a Centrului Eparhial, unde Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului a ţinut un cuvânt de deschidere. "Activitatea noastră trebuie să se desfăşoare în dimensiunea a patru virtuţi: iertarea, credinţa, rugăciunea şi smerenia. Astăzi este o raportare a activăţii desfăşurate anul trecut şi un angajament pentru ceea ce trebuie să facem în noul an. Dacă am realizat ceea ce ne-am propus, acesta a fost posibil din milostivirea lui Dumnezeu", a subliniat Preasfinţia Sa. Au urmat lucrările pe comisii, după care s-a făcut prezentarea referatelor de către raportori, membrii Adunării aprobând în unanimitate hotărârile luate cu acest prilej. "Preasfinţia Sa a accentuat faptul că în anul 2011 se va intensifica programul social-filantropic în Eparhia Romanului şi Bacăului. Mesajul Bisericii în această lume secularizată este acela de a nu se uita dimensiunea persoanei umane", ne-a relatat pr. Constantin Gherasim. În încheiere PS Ioachim Băcăuanul a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale pentru maniera în care se implică în viaţa Bisericii, "singura instituţie care se ocupă de sănătatea spirituală a poporului român".

Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi în ctitoria lui Vasile Lupu din Iaşi

Biserica Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi" din Iaşi şi-a serbat ieri hramul. Sâmbătă seara a fost oficiată slujba Privegherii de către un sobor de preoţi şi diaconi. Din soborul de preoţi a făcut parte şi arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi. La final pr. Mihai Mărgineanu, paroh la Toma Cozma din Iaşi, a rostit un cuvânt de învăţătură. Răspunsurile la strană au fost date de Corul "Anghelos" al Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi", dirijat de Cezar Cocuz, şi de Corul "Byzantion" din Iaşi, dirijat de prep. univ. Adrian Sîrbu. Ieri-dimineaţă programul liturgic a continuat cu slujba Ceasurilor, Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi şi Sfânta Liturghie săvârşită de un sobor de preoţi şi diaconi de la mai multe mănăstiri şi parohii din Arhiepiscopia Iaşilor. Predica de la finalul slujbei a fost rostită de arhim. Ioan Harpa, exarh al zonei Botoşani. "Sărbătorirea hramului prin Sfânta Liturghie este mulţumirea pe care o aducem lui Dumnezeu pentru că ne-a descoperit sensul călătoriei noastre în această viaţă spre împărăţia veşnică. Sfinţii Trei Ierarhi mijlocesc permanent pentru noi, dar mai ales în această zi, când ne aplecăm să îi cinstim în mod deosebit", ne-a relatat arhim. Nichifor Horia, stareţul Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi" şi exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor. Biserica Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi", ctitorie a lui Vasile Lupu din prima jumătate a secolului al XVII-lea, a fost supusă în ultimii ani unui amplu proces de reconsolidare şi restaurare care se apropie de finalizare. "Spre deosebire de alte biserici, acest sfânt lăcaş este o bijuterie din piatră, broderie care îngreunează restaurarea. Pereţii, fiind erodaţi, s-au făcut găuri transversale de-a lungul fiecăruia pentru a se realiza armături şi injectări de beton. Lucrările de consolidare sunt în prezent finalizate. Acum, după finalizarea acestor lucrări de structură, foarte importante şi urgent necesare, s-a trecut la curăţirea sculpturii în piatră, turnurile trecând deja de această etapă. Biserica este acoperită încă de schele pentru că urmează o etapă de hidrofugare. Anul acesta curăţirea pietrei va fi terminată definitiv. Este necesară însă şi o restaurare a picturii interioare. Resfinţirea Bisericii "Sfinţii Trei Ierarhi" va avea loc deci după restaurarea picturii interioare. Avem în plan eficientizarea instalaţiei de climatizare, care va pune în siguranţă sfântul lăcaş pe un termen îndelungat", a explicat arhim. Nichifor Horia.

Cerc pastoral în parohia Satu Nou

În parohia "Naşterea Maicii Domnului" - Satu Nou, Protopopiatul Dorohoi, a avut loc joi, 27 ianuarie 2011, un cerc pastoral. Cu acest prilej a fost oficiată Sfânta Liturghie de către toţi preoţii din parohiile oraşului Dorohoi, din sobor făcând parte şi pr. Stelian Ciurciun, protoiereul Protopopiatului Dorohoi. Răspunsurile la strană au fost date de elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ" din Dorohoi, dirijaţi de Alexandru Darie. După cum ne-a relatat pr. paroh Ciprian Şoptică, la final a fost prezentată tema "Rolul familiei în educaţia religioasă a copiilor". Referatul a fost susţinut de pr. Ionuţ-Ştefan Apetrei de la parohia Dealul Mare - Dorohoi.

sâmbătă, 29 ianuarie 2011

Hramul Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi

Biserica Ortodoxă Română îi prăznuieşte mâine pe Sfinţii Trei Ierarhi, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur. Mai multe biserici din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei sunt în sărbătoare. Mănăstirea "Sfinţii Trei Ierarhi", ctitorie a lui Vasile Lupu din prima jumătate a secolului al XVII-lea şi monument de arhitectură inegalabil, îşi cinsteşte mâine ocrotitorii. Slujba Privegherii va fi oficiată astăzi de la ora 17:00 şi se va termina în jurul orei 22:00. Mâine dimineaţă Sfânta Liturghie va fi precedată de slujba Ceasurilor şi Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi. Reamintim că în Biserica Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi există o părticică din moaştele Sfântului Vasile cel Mare care a fost donată Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi" de patriarhul Macarie al Antiohiei, la nouă ani după ce domnitorul Vasile Lupu a adus moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva la Iaşi. Municipiul Botoşani are o biserică închinată celor trei mari ierarhi ai Ortodoxiei. Parohia "Sfinţii Trei Ierarhi" din Botoşani s-a înfiinţat după anul 1990. În Protopopiatul Piatra Neamţ este mâine hram la Cârligi, în comuna Ştefan cel Mare. Parohia Borleşti 2 din Protopopiatul Roznov îşi serbează hramul, precum şi parohia Lunca, comuna Poiana Largului, Protopopiatul Ceahlău. Hram va fi mâine şi la Biserica "Sfinţii Trei Ierarhi" din Suceava, construită între anii 2001-2003 cu sprijinul credincioşilor din parohie. Sfântul lăcaş a fost sfinţit pe 17 iunie 2007 de către IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Astăzi de la ora 17:00 Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen va săvârşi slujba Vecerniei. "La final, IPS Pimen va binecuvânta noile lucrări care au fost realizate la biserica noastră: izolarea sfântului lăcaş, casa praznicală şi lumânărarul. Preoţii şi credincioşii vor participa apoi la o agapă creştină", a declarat pr. paroh Dragoş Buta, care este şi consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Mâine dimineaţă se vor oficia slujba Utreniei, Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi şi Sfânta Liturghie. Biserica "Sfinţii Trei Ierarhi" aflată în zona de nord a oraşului Bacău îşi cinsteşte mâine patronii spirituali. Sfântul lăcaş constituie un punct de interes spiritual şi arhitectural prin modul în care a fost concepută. Construcţia acestei biserici a început în anul 2000, sub coordonarea preotului paroh Vasile Sârcu, şi s-a finalizat în anul 2006 cu sprijinul credincioşilor din parohie. "O biserică din lemn, cu elemente moderne în interior, fără a omite partea artistică tradiţională, care îi conferă sacralitate", după cum susţine preotul paroh Vasile Sîrcu. Beneficiind de ajutorul unor meşteri aduşi tocmai de la Vatra Moldoviţei, preotul Sîrcu a reuşit să ofere Bacăului o imagine inedită pentru un lăcaş de cult de oraş, în condiţiile în care materialele folosite astăzi sunt betonul sau cărămida. Îmbogăţită şi cu o pictură deosebită, Biserica "Sfinţii Trei Ierarhi" reprezintă un punct de referinţă privind maniera în care se poate îmbina tradiţionalul cu modernul, astfel încât ambele să coexiste fără a se încurca ori confunda una cu cealaltă", a spus pr. Constantin Gherasim, inspector în probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Sărbătoare va fi mâine şi în parohia "Sfinţii Trei Ierarhi" - Buhuşi, Protopopiatul Buhuşi.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a 32-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, vor săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iaşi. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va oficia Sfânta Liturghie în parohia "Sfinţii Trei Ierarhi" - Slătioara, Protopopiatul Fălticeni.

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului

În sala de şedinţe a Centrului Eparhial Roman va avea loc astăzi Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Întrunirea va fi prezidată de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, şi va fi precedată de o slujbă de Te Deum care va fi săvârşită în Catedrala arhiepiscopală din Roman. "Va urma şedinţa propriu-zisă în cadrul căreia va fi analizată şi evaluată activitatea din anul 2010 a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului sub aspect pastoral-misionar, social-filantropic, administrativ şi economic. După aceasta, membrii Adunării Eparhiale vor adopta hotărâri pentru intensificarea activităţii Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi vor stabili priorităţile pentru anul 2011", a declarat pr. Constantin Gherasim, inspector pe probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Comorile Bucovinei, „pecetea puterii de creaţie a oamenilor“

Muzeul de Istorie din Suceava a găzduit joi, 27 ianuarie 2011, conferinţa "Comori cultural-spirituale ale Bucovinei". Prelegerea a fost susţinută de Înalt Preasfinţitul Pimen. Complexul Muzeal Bucovina, în colaborare cu Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Suceava, a organizat în urmă cu două zile conferinţa "Comori cultural-spirituale ale Bucovinei". Evenimentul a deschis seria conferinţelor care vor fi organizate la Muzeul de Istorie din Suceava şi a fost moderat de Emil Ursu, directorul Complexului Muzeal Bucovina, care i-a înmânat, în deschidere, Înalt Preasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, cartea "Istoria Imperiului Bizantin". Aurel Buzincu, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Suceava, a remarcat faptul că în zilele noastre este nevoie de modele, făcând referire la personalitatea Înalt Preasfinţitului Pimen. "Nu ştim să judecăm viaţa şi întâmplările oamenilor. Soluţiile pe care le dau oamenii în viaţă la diferitele lor întâmplări vor fi mari lecţii. Cred că Înalt Preasfinţia Voastră aveţi astfel de soluţii pe care noi trebuie să le cunoaştem", s-a exprimat Aurel Buzincu.

"Frumosul, binele şi adevărul au aceeaşi rădăcină în sufletul bucovinenilor"

În debutul conferinţei, Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen a citat din pildele lui Solomon: "Cea mai scumpă comoară pentru om este munca" (Pildele lui Solomon, cap. 12, 27), după care a vorbit despre semnificaţia acestui verset. "Munca trebuie făcută cu credinţă, cu pricepere. Peste tot se munceşte, însă mi s-a părut că în Bucovina se munceşte cu mai multă pricepere. Este şi influenţa austriacă, dar este şi dragostea omului faţă de ceea ce înseamnă munca. Din această muncă, omul dăruieşte celor lipsiţi. Acest lucru se vede din tot ceea ce se află în Bucovina", a remarcat IPS Pimen, care şi-a continuat alocuţiunea prin a vorbi despre cântarea bisericească din Bucovina care are o influenţă străină, însă e filtrată prin simţirea românească şi creştinească. "Amintim şi de muzica populară, folclorul, portul etc. Toate acestea poartă pecetea puterii de creaţie a oamenilor de aici, datorită credinţei şi muncii. Bisericile din lemn din Bucovina, cu arhitectura lor, nu prea mari, cu acoperişurile lor au fost ridicate de arhitecţi ţărani. Ei au luat acest simţământ al proporţiilor, al formelor, în ceea ce priveşte bisericile din lemn, din sufletul lor. Frumosul, binele şi adevărul sunt trei cuvinte care au aceeaşi rădăcină în sufletul bucovinenilor", a adăugat Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

Construcţia bisericilor exprimă smerenia şi credinţa

"Construcţiile din lemn, casele sau bisericile din Bucovina au o frumuseţe pe care noi o înţelegem mai mult sau mai puţin, însă străinii o înţeleg şi mai mult. Bisericile nu au turnul foarte înalt, ci un acoperiş simplu. S-a simţit nevoia unei forme care să arate smerenia şi credinţa", a continuat să mărturisească celor prezenţi Arhipăstorul de la Suceava, care a amintit de arhitectura ctitoriilor Sfântului Ştefan cel Mare. "Această arhitectură trebuie călăuzită de nişte reguli ale învăţăturii credinţei ortodoxe. Biserica înseamnă casa lui Dumnezeu, coborârea cerului pe pământ. Aceste biserici, vorbind de arhitectură, de împărţirea spaţiilor interioare trebuie să creeze o atmosferă de comuniune. Picturile interioare vin să sporească atmosfera de comuniune a oamenilor între ei. Sfinţii sunt înfăţişaţi privind spre cer, spre Dumnezeu care este pretutindeni. Ei sunt înfăţişaţi în aşa fel încât noi să înţelegem că trăiesc într-o comuniune între ei, cu noi, iar toţi cu Dumnezeu. Se vorbeşte despre monumentalitate, pe care noi, ortodocşii, am exprimat-o în armonizarea elementelor componente ale construcţiei şi între volumul construcţiei şi spaţiul înconjurător. Când am amintit de monumentalitate m-am gândit că şi casa ţărănească este monumentală, măreaţă", a spus IPS Pimen, care a menţionat, în încheiere, că în Bucovina există multe valori de patrimoniu, cele mai importante dintre ele fiind colecţiile de broderii de la Putna.

Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, la Catedrala mitropolitană din Iaşi

La Catedrala mitropolitană din Iaşi vor fi sărbătoriţi mâine, în mod deosebit, Sfinţii Trei Ierarhi. Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. "Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi este concentrată în spaţiul liturgic. Această împreună-slujire a ierarhilor din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, a profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi a studenţilor, împreună cu credincioşii închinători, arată faptul că Sfinţii Trei Ierarhi aparţin Bisericii întregi, Ortodoxiei de pretutindeni. Sfinţii Trei Ierarhi au intrat în conştiinţa istorică a Bisericii ca "mari dascăli ai lumii şi ierarhi". Ei sunt dascăli şi modele pentru ierarhii ortodocşi de pretutindeni, pentru credincioşii ortodocşi de pretutindeni", a declarat pr. prof. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi. De mai multe decenii, şcolile şi liceele teologice au fost aşezate sub ocrotirea Sfinţilor Trei Ierarhi. Acest patronaj are semnificaţii deosebite. "Sfinţii Trei Ierarhi ni se oferă ca model de a face teologia cunoscută celor din jurul nostru. Ei au dat răspunsuri sfinte şi mântuitoare în vremea lor, ceea ce arată că există o legătură foarte profundă între misiunea Bisericii şi contextul în care se realizează această misiune. Din acest punct de vedere ei sunt modele pentru profesorii şi studenţii teologi de pretutindeni. Aşezarea şcolilor de teologie sub patronajul Sfinţilor Trei Ierarhi scoate în evidenţă faptul că ei şi-au asumat slujirea preoţească într-un mod cu totul aparte. Sfinţii Trei Ierarhi sunt modele de slujire preoţească. Sfinţii Trei Ierarhi sunt modele de slujire socială a Bisericii. Vocaţia Bisericii este de a sluji societatea şi de a se implica în acele segmente unde există neajunsuri. Sfântul Vasile cel Mare, dar nu numai el, ne-a arătat ce înseamnă implicarea Bisericii în slujirea socială", a explicat pr. prof. dr. Viorel Sava.

vineri, 28 ianuarie 2011

Ocrotitorii şcolilor teologice, sărbătoriţi la Iaşi şi Botoşani

Sfinţii Trei Ierarhi sunt sărbătoriţi în aceste zile prin ample manifestări la Iaşi şi Botoşani. În aceste activităţi sunt implicaţi atât elevii seminarişti, cât şi profesorii lor. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Vasile cel Mare" din Iaşi manifestările dedicate sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi au început miercuri, 26 ianuarie 2011. În Capela "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" a seminarului a fost oficiată, acum două zile, o slujbă de Te Deum cu prilejul zilelor şcolii. De la ora 12:00, arhim. Constantin Chirilă, slujitor la Catedrala mitropolitană din Iaşi, a susţinut conferinţa "Cum să ne îmbunătăţim viaţa duhovnicească în lumea secularizată de astăzi" şi a fost proiectat filmul "Steluţe pe pământ". Ieri-dimineaţă s-a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Ioan Gură de Aur. Apoi s-a derulat concursul interdisciplinar pentru clasele a IX-a: fizică, chimie, informatică, biologie, care a fost urmat de sesiunea de comunicări ştiinţifice ale profesorilor şi elevilor. Tot ieri a fost pusă în scenă piesa "Procesul domnului Neglijilă" şi s-a deschis expoziţia de produse reciclate "Deşeuri ce au urmat o altă cale". Ieri, secţia Patrimoniu cultural de la Seminarul Teologic Ortodox din Iaşi a organizat o expoziţie de icoane şi sculpturi ornamentale. Mâine, 29 ianuarie 2011, de la ora 17:00, în capela seminarului va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia, iar duminică dimineaţă vor fi săvârşite Utrenia şi Sfânta Liturghie.

Însemnătatea operei Sfinţilor Trei Ierarhi din punct de vedere teologic, moral şi literar

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" din Botoşani a avut loc ieri o activitate dedicată Sfinţilor Trei Ierarhi. Părintele profesor Grigore Diaconu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Botoşani, a ţinut un cuvânt de învăţătură despre viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi. Elevii Cuibar Dumitru, Ilaş Alina şi Dulgheriu Ioan au susţinut câte un referat. Pr. prof. Visarion Vizitiu şi prof. Mariu Râznic au vorbit despre însemnătatea operei Sfinţilor Trei Ierarhi din punct de vedere teologic, moral şi literar. La final, Corul "Biruitorii" al Seminarului Teologic Ortodox din Botoşani, dirijat de pr. prof. Constantin Zăiceanu, a susţinut un concert de cântări religioase. "Sâmbătă seara la Biserica "Sfânta Parascheva" din Botoşani va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia închinată Sfinţilor Trei Ierarhi, la care vor participa elevii şi profesorii seminarului. Duminică va fi săvârşită Sfânta Liturghie în cinstea celor care ocrotesc şcolile teologice", a declarat pr. prof. Grigore Diaconu.

Întrunirea Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului

În sala de şedinţe a Centrului Eparhial Roman a avut loc ieri întrunirea Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Şedinţa a fost prezidată de Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, care a reliefat rolul Consiliului Eparhial în viaţa Bisericii. "A urmat prezentarea dării de seamă pe anul 2010, a fiecărui sector al Administraţiei Eparhiale. Întâlnirea a continuat cu prezentarea şi dezbaterea acordului de suport financiar pentru Fundaţia "Melchisedec", în vederea implementării proiectelor depuse la Agenţia de Dezvoltare Regională Neamţ. S-a întocmit apoi bugetul anual al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale, în vederea prezentării spre analiză şi aprobare Adunării Eparhiale ce va avea loc sâmbătă, 29 ianuarie, la Centrul Eparhial de la Roman", a declarat pr. Constantin Gherasim, inspector pe probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

„Monahia Parascheva a păstrat pacea şi armonia între oameni“

La Mănăstirea Frumoasa din Iaşi a avut loc ieri slujba înmormântării monahiei Parascheva Cucu, care a vieţuit în această aşezare monahală. Miercuri seara, Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat o slujbă de Parastas în Biserica "Sfinţii Arhangheli" a Mănăstirii Frumoasa, unde a fost aşezat sicriul cu trupul neînsufleţit al monahiei. Slujba Înmormântării pentru călugări a fost precedată de Sfânta Liturghie şi a fost oficiată de un sobor de preoţi. Alături de obştea mănăstirii, la slujbă au participat rude şi persoane care au cunoscut-o pe monahia Parascheva Cucu. Protos. Hrisostom Andrioaia, duhovnicul Mănăstirii Copou din Iaşi, a rostit la final un cuvânt, amintind câteva date din biografia fostei vieţuitoare a Mănăstirii Frumoasa. "Monahia Parascheva Cucu s-a născut pe 31 ianuarie anul 1947 în satul Ojila, comuna Mădârjac, judeţul Iaşi. A petrecut în casa părinţilor săi o viaţă liniştită, nefiind căsătorită. Monahia Parascheva Cucu a păstrat pacea şi armonia între oameni. Chiar dacă starea sa de sănătate a fost precară, Dumnezeu a încununat-o cu o vârstă frumoasă. A fost un om care s-a luptat toată viaţa să ajute pe cei din jur. A intrat în monahism în anul 2001 la Mănăstirea Ivăneşti din judeţul Vaslui, iar în anul 2003 a poposit la Mănăstirea Frumoasa. Dumnezeu a rânduit ca în aceşti puţini ani monahia Parascheva să guste ceea ce înseamnă viaţa călugărească, dorul de Dumnezeu, citirea cărţilor sfinte, pocăinţa, smerenia şi înstrăinarea de cele lumeşti", a amintit protos. Hrisostom Andrioaia.

Lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

La Centrul Eparhial Suceava vor avea loc mâine lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. După slujba Sfintei Liturghii de la Catedrala arhiepiscopală din Suceava va fi oficiată o slujbă de Te Deum în prezenţa Înalt Preasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi a membrilor Adunării Eparhiale. După cum ne-a relatat pr. Dragoş Buta, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, după cuvântul de deschidere al Înalt Preasfinţitului Pimen vor avea loc dările de seamă. În cadrul aceleiaşi întâlniri va fi ales un alt membru al Adunării Eparhiale în locul părintelui pr. Vasile Baltag, care este în prezent consilier administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Şedinţa preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2

Preoţii din Protopopiatul Iaşi 2 s-au reunit ieri în prima şedinţă lunară din acest an. Părintele Dumitru Cristinel Puiu de la parohia Mogoşeşti - Galata a susţinut referatul "Duminica - zi de sărbătoare a creştinilor". După cum ne-a relatat pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2, în cadrul întrunirii au fost abordate mai multe adrese venite de la Centrul Eparhial Iaşi şi de la Patriarhia Română. "S-a subliniat necesitatea intensificării activităţii cercurilor pastorale pentru combaterea fenomenului prozelitist întreprins de diferite formaţiuni sectare în unele parohii din cuprinsul protopopiatului", a explicat pr. protopop Vilie Doroşincă.

joi, 27 ianuarie 2011

„Iaşi în Epoca Unirii de la 1859“

Cu prilejul împlinirii a 152 de ani de la Unirea Principatelor Române, Asociaţia "Centrul de Promovare Turistică" Iaşi organizează de la începutul acestei săptămâni până pe 4 februarie o expoziţie de fotografii şi imagini de epocă. Expoziţia este prima activitate a Asociaţiei "Centrul de Promovare Turistică" Iaşi, care funcţionează de la sfârşitul anului trecut. Asociaţia "Centrul de Promovare Turistică" Iaşi, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi, organizează expoziţia de fotografie de epocă "Iaşi în Epoca Unirii de la 1859". Expoziţia din Turnul Mănăstirii Golia a debutat pe 24 ianuarie 2011 şi se va încheia pe 4 februarie, programul de vizitare fiind de luni până joi, în intervalul orar 10:00-16:00. Scopul expoziţiei este de a promova monumentele istorice devenite astăzi obiective turistice din judeţul Iaşi, ilustrate în contextul Unirii de la 1859. Totodată expoziţia îşi propune să arate momente ale Unirii de la 1859. În cadrul expoziţiei "Iaşi în Epoca Unirii de la 1859" sunt prezentate o serie de 30 de fotografii şi imagini de epocă ce ilustrează monumente ca Mănăstirea Golia, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Universitatea de Medicină, Institutul de Anatomie, Catedrala mitropolitană, Biserica şi Spitalul "Sfântul Spiridon", Filarmonica Iaşi, Mănăstirea "Sfinţii Trei Ierarhi", Teatrul Mare din Copou, Castelul de la Miclăuşeni, Mănăstirea Frumoasa, fostul Palat Principal (actualul Palat al Culturii), Biserica Barnovschi, precum şi imagini diverse cu oraşul Iaşi.

"Expoziţia este un omagiu adus Zilei Unirii Principatelor Române"

Fotografiile sunt reproduceri după imagini puse la dispoziţie de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale şi Anticariatul "Dumitru Grumăzescu". Asociaţia "Centrul de Promovare Turistică" Iaşi s-a înfiinţat în cadrul proiectului "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia" ce îşi propune restaurarea, protecţia, conservarea şi promovarea obiectivelor turistice din judeţul Iaşi în vederea realizării şi dezvoltării unui turism sustenabil. Aceasta este prima manifestare culturală din cele prevăzute ale Asociaţiei "Centrul de Promovare Turistică" Iaşi. "Expoziţia s-a dorit a fi o completare a activităţilor pe care le-a derulat Primăria Iaşi cu prilejul zilei de 24 ianuarie. Vrem să promovăm Turnul Mănăstirii Golia, care a fost reabilitat prin Programul PHARE 2006. Acest eveniment care a fost organizat de Asociaţia "Centrul de Promovare Turistică" Iaşi a avut un rezultat frumos. Primăria Iaşi a agreat ideea nostră de a organiza această expoziţie şi a încheiat un parteneriat cu noi. Expoziţia este un omagiu adus Zilei Unirii Principatelor Române. Imaginile nu sunt axate doar pe personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, ci şi pe clădirile vechi ale Iaşului", a declarat Georgiana Nicolescu, managerul proiectului "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia, Iaşi".

100 de enoriaşi din Poieni, la Teatrul Naţional din Iaşi

Parohia Poieni din Protopopiatul Iaşi 2, în colaborare cu Primăria Schitu-Duca din judeţul Iaşi şi cu Şcoala Generală Poieni, a organizat aseară o activitate cu enoriaşii din parohie. 100 de credincioşi care participă în duminici şi sărbători la sfintele slujbe au văzut piesa Harold & Maude la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi. Ideea de a merge la teatru cu enoriaşii din parohie s-a concretizat după ce, la iniţiativa părintelui paroh Cristian Severin, a avut loc o asemenea activitate cu tinerii şi copiii din Poieni. Piesa de teatru care a fost jucată aseară a fost văzută deja de copiii din parohia Poieni. "Această acţiune a fost şi o formă de recompensă pentru cei care participă la slujbele bisericii şi la activităţile pe care le derulăm. A devenit o obişnuinţă ca lunar să ne rezervăm locuri atât la Teatrul "Luceafărul" din Iaşi, cât şi la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi", a declarat pr. paroh Cristian Severin, care a precizat că "viaţa parohiei nu înseamnă doar rugăciunea în biserică, ea vizează comunitatea întreagă şi urmăreşte cultivarea unei relaţii cât mai bune între preot şi enoriaşi".

„Comori cultural-spirituale ale Bucovinei“

Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va susţine astăzi, de la ora 17:00, la Muzeul de Istorie din Suceava, conferinţa "Comori cultural-spirituale ale Bucovinei". Începând cu acest an, Muzeul Bucovinei şi-a propus să reînvie o tradiţie mai veche, respectiv "Conferinţele Muzeului Bucovinei". O dată pe lună vor fi invitate personalităţi ale vieţii publice şi cultural-spirituale din zonă şi din ţară. "Am considerat important să începem seria conferinţelor cu IPS Pimen pentru a binecuvânta aceste manifestări. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor este personalitatea cea mai importantă a zonei, care are o experienţă vastă în ceea ce priveşte monumentele şi conservarea acestora. Pe 24 ianuarie s-au împlinit 20 de ani de când IPS Pimen a fost ales Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. Astfel, această conferinţă vine ca o încununare a celor 20 de ani petrecuţi în slujba Bisericii din Bucovina", a declarat Emil Ursu, directorul Complexului Muzeal Bucovina.

miercuri, 26 ianuarie 2011

Biserica cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sfântul Grigorie Teologul" din parohia Rediu-Tătar, Protopopiatul Iaşi 1, şi-a serbat ieri al do

Biserica cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sfântul Grigorie Teologul" din parohia Rediu-Tătar, Protopopiatul Iaşi 1, şi-a serbat ieri al doilea hram. În ultimul an, la acest sfânt lăcaş s-au întreprins mai multe lucrări de reconsolidare. Biserica Ortodoxă l-a serbat ieri pe Sfântul Grigorie Teologul. Cu acest prilej, biserica parohiei Rediu-Tătar, Protopopiatul Iaşi 1, şi-a serbat al doilea hram. Credincioşii au participat ieri-dimineaţă la sărbătoarea tradiţională a parohiei care se ţine la Rediu-Tătar din anii 1900. Oamenii au adus prinoase pentru a le împarte de sufletul celor adormiţi. În timpul slujbei de Parastas s-a făcut pomenirea tuturor eroilor îngropaţi în jurul sfântului lăcaş.

"Ori de câte ori a fost nevoie am venit şi am ajutat la construcţia bisericii"

Enoriaşii ne-au spus câteva cuvinte despre implicarea lor în lucrările de reconsolidare a Bisericii "Sfântul Grigorie Teologul". "Vin mereu la sfintele slujbe pentru a purta rânduiala pentru cei adormiţi. Îmi doresc foarte mult să se termine lucrările de construcţie la biserica noastră şi de aceea avem credinţă în Dumnezeu şi ne rugăm", a declarat Maria Gangal din Rediu. "În fiecare an vin la hramul bisericii pe 25 ianuarie pentru că este sărbătoarea creştină a parohiei Rediu-Tătar şi ziua mea onomastică. Hramul ar fi fost mai frumos dacă lucrările ar fi fost încheiate. Alături de alte persoane, am cărat materialul lemnos din vale cu căruţele. Ori de câte ori a fost nevoie am venit şi am ajutat la construcţia bisericii", a mărturisit Grigore Cojocaru. Pe locul actualei biserici a mai existat un sfânt lăcaş din lemn. Actuala biserică cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sfântul Grigorie Teologul" din parohia Rediu-Tătar a fost sfinţită în anul 1911 de către vrednicul de pomenire patriarh Nicodim Munteanu. Târnosirea sfântului lăcaş a avut loc într-un an greu, lucrările fiind realizate cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei de atunci. În documentele care au fost găsite se spune că lăcaşul de închinăciune a fost ridicat cu sprijinul consilierilor de la Mitropolie. Cărămida a fost realizată cu presele de la Mănăstirea "Sfinţii Trei Ierarhi" din Iaşi, monahii de aici fiind meseriaşi pricepuţi. În ultima perioadă au fost întreprinse mai multe lucrări de reconsolidare la biserica parohiei Rediu, în prezent acoperişul fiind demontat. "Şantierul a fost continuat în ultimul an cu turnarea stâlpilor de susţinere, a centurii şi prin construcţia lumânărarelor. Înainte de hramul bisericii noastre ne-a ajutat Dumnezeu să turnăm centura şi tavanul de deasupra sfântului lăcaş. Astfel s-a terminat partea cea mai importantă care ajută la susţinerea clădirii. Anul acesta vom construi turnul şi acoperişul, iar interiorul şi exteriorul vor fi tencuite. Va fi greu mai ales cu transportarea materialelor, deoarece biserica se află la înălţime. Materialele s-au cărat cu ajutorul căruţelor trase de cai, iar transportul a fost mult îngreuiat de noroiul rezultat în urma ploilor", a explicat pr. paroh Ştefan Tulan. Lucrările s-au realizat cu sprijinul credincioşilor şi al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei care a oferit 50 de metri cubi de material lemnos pentru realizarea acoperişului. "Mulţumim Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru sprijin şi pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Îl încredinţăm pe Înalt Preasfinţia Sa că vom face lucrare frumoasă în cinstea lui Dumnezeu şi pentru slava Bisericii noastre. Locurile acestea par izolate, dar pe aceste meleaguri sunt îngropaţi mii de eroi care au căzut pentru apărarea ţării", ne-a mai spus pr. paroh Ştefan Tulan.

Cei care pot ajuta la reconsolidarea Bisericii Rediu-Tătar pot depune jertfa lor în contul RO07RNCB0175040504280001, deschis la Banca Comercială Română, filiala Iaşi.

„Conştiinţa naţională a fost cultivată prin credinţă şi cultură de către Biserică“

De ziua Unirii Principatelor, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" din Botoşani a avut loc o activitate în cadrul căreia prof. de istorie Marius Râznic a descris contextul istoric şi politic care a favorizat realizarea Unirii Principatelor Moldova şi Ţara Românească, iar pr. prof. Grigore Diaconu, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Botoşani, a vorbit despre contribuţia clericilor botoşăneni la Unirea din 1859. "Actul Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 este deodată rodul maturizării conştiinţei naţionale a românilor şi al unei situaţii internaţionale favorabile lor. Conştiinţa naţională a fost cultivată prin credinţă şi cultură de către Biserică, mai ales prin cărţile de cult în limba română tipărite în Moldova, Ţara Românească şi Transilvania şi răspândite în toate provinciile româneşti", a spus pr. prof. Grigore Diaconu, care a adăugat că din Comitetul Unirii înfiinţat la Iaşi făceau parte mulţi oameni ai Bisericii: ierarhi, egumeni, profesori de seminar, protopopi, preoţi, diaconi si călugări. Pr. prof. Grigore Diaconu a adresat elevilor seminarişti îndemnul de a nu-şi uita niciodată strămoşii, patria şi limba deoarece toate acestea dau fiecărui om conştiinţa de sine, conştiinţa apartenenţei la un popor. La final, Corul "Biruitorii" al Seminarului Teologic Ortodox din Botoşani, dirijat de pr. prof. Constantin Zăiceanu, a interpretat câteva cântece patriotice.

marți, 25 ianuarie 2011

Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Iaşi

Mii de ieşeni au participat ieri la aniversarea a 152 de ani de la Unirea Principatelor Române. Evenimentele s-au desfăşurat în prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi a multor autorităţi centrale şi locale. În Piaţa Unirii din Iaşi s-au sărbătorit ieri 152 de ani de când a avut loc Unirea Principatelor Române. Manifestările au început la ora 10:00 cu o slujbă de Te Deum oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Din soborul de preoţi au făcut parte pr. Constantin Andrei, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 1, şi pr. Vilie Doroşincă, protoiereu al Protopopiatului Iaşi 2. A urmat citirea unei proclamaţii în care se solicită recunoaşterea zilei de 24 ianuarie ca zi naţională legală. Au susţinut discursuri primarul municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Constantin Simirad, ministrul de externe, Teodor Baconschi, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan şi Preşedintele României, Traian Băsescu. În discursul său, primarul Gheorghe Nichita a făcut apel la unitate şi la respectarea semnificaţiei zilei de 24 ianuarie, iar preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Constantin Simirad, a evidenţiat faptul că ziua Micii Uniri ar trebui să fie pentru toţi românii un prilej de recunoştinţă pentru faptele mari ale înaintaşilor, dar şi un moment de manifestare a unităţii de neam, în faţa problemelor cu care se confruntă România în aceste vremuri grele. Ministrul de externe, Teodor Baconschi, a subliniat faptul că românii au datoria de a-şi respecta istoria şi înaintaşii.

Idealul unităţii, sprijinit de Biserică

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a evidenţiat în cuvântul său rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română în realizarea idealului unităţii de neam a românilor, subliniind importanţa acestei zile pentru istoria neamului nostru. "În această zi mulţumim lui Dumnezeu pentru momentul de graţie de la 24 ianuarie 1859, amintindu-ne de făuritorii Unirii. În această zi ne gândim la consecinţele benefice pentru naţiunea română. Îl rog pe Dumnezeu să dea românilor capacitatea de a înţelege că dimensiunea unităţii este realitatea cea mai necesară după care aspiră un suflet şi o naţiune autentică. Pe 24 ianuarie 1859 şi în anii care au urmat, românii au avut câteva repere: credinţa în Dumnezeu şi conştiinţa apartenenţei la aceeaşi naţiune", a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În continuare, Preşedintele României, Traian Băsescu, a conferit Universităţii "Al.I. Cuza" Ordinul "Meritul pentru învăţământ", cu ocazia împlinirii celor 150 de ani de funcţionare. Preşedintele României a vorbit despre importanţa Unirii Principatelor în realizarea Marii Uniri, îndemnând la unitate şi responsabilitate. La evenimentul din Piaţa Unirii au participat mai mulţi demnitari din Senatul României, reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale etc. Invitaţii prezenţi la sărbătoare s-au îndreptat apoi spre Biserica Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi" din Iaşi, unde este înmormântat domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Aici, Mitropolitul Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat un Parastas pentru pomenirea domnitorului Cuza şi a tuturor făuritorilor Unirii.

IPS Teofan a oferit sfântul antimis la patru biserici din Iaşi

În urmă cu două zile, Înalt Preasfinţitul Teofan a oferit sfântul antimis unui număr de patru biserici aflate în cadrul instituţiilor bugetare. Pacienţii, bătrânii sau deţinuţii s-au bucurat de rugăciunea şi binecuvântarea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei. Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pr. Constantin Andrei, protopop al Protopopiatului Iaşi 1, şi pr. Mihai Prodan, inspector în cadrul Sectorului social-filantropic "Diaconia" al Arhiepiscopiei Iaşilor, au vizitat duminică, 23 ianuarie 2011, patru sfinte lăcaşuri din Iaşi, aflate în incinta instituţiilor bugetare, unde activează preoţi de caritate: capela Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi, capela Căminului de pensionari "Sfânta Parascheva" din cartierul ieşean Copou, capela Spitalului Militar din Iaşi şi Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" a Spitalului de Recuperare din Iaşi. Cu acest prilej, IPS Teofan a oferit sfântul antimis în fiecare din cele patru biserici, a citit o rugăciune de dezlegare şi a adresat un cuvânt de binecuvântare. Cei patru preoţi misionari de caritate, care l-au întâmpinat pe Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, au făcut o scurtă prezentare a activităţii pe care o derulează. "La toate unităţile bugetare preoţii din aceste centre au prezentat pe scurt activitatea pe care o derulează, amintind dificultăţile pe care le întâmpină în pastoraţie. Cei patru preoţi au mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru că le-a oferit sfântul antimis", a declarat pr. Mihai Prodan.

Rugăciune de dezlegare

În toate cele patru instituţii bugetare IPS Părinte Mitropolit Teofan a fost aşteptat cu bucurie. "În această duminică, în care ne-am amintit de vindecarea orbului din Ierihon, IPS Teofan a dorit să viziteze aceste instituţii de ocrotire socială. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a explicat celor pe care i-a întâlnit în această vizită pastorală faptul că în bisericile unde nu a slujit Sfânta Liturghie a dorit să ofere sfântul antimis. IPS Teofan a fost informat cu privire la activităţile pe care preoţii misionari le derulează şi a binecuvântat lucrarea lor specială pe care o desfăşoară în instituţiile bugetare", a adăugat pr. Mihai Prodan. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a citit în fiecare instituţie pe care a vizitat-o rugăciuni de dezlegare.

Rugăciuni „spre îndelungată arhipăstorire“ pentru IPS Pimen

Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a aniversat ieri 20 de ani de când a fost ales Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. La cererea preoţilor şi credincioşilor din judeţul Suceava, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înfiinţat în anul 1990 Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Pe 24 ianuarie 1991 IPS Pimen a fost ales Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, înscăunarea având loc pe data de 3 martie 1991. "La împlinirea a 20 de ani de păstorire în Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor a Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen, Centrul eparhial, clerul şi credincioşii din Bucovina înalţă rugăciuni către Mântuitorul, veşnicul nostru Arhiereu, spre îndelungată arhipăstorire, sănătate şi ajutor ceresc pentru vrednica lucrare pastoral-misionară în ogorul Ortodoxiei străbune, pe altarul Bisericii şi al neamului nostru românesc", a transmis pr. Dragoş Buta, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Participanţii la Unire, evocaţi la Roman

Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a oficiat ieri la Catedrala arhiepiscopală din Roman o slujbă de Te Deum cu prilejul sărbătoririi a 152 de ani de la Unirea Principatelor Române. Slujba a fost precedată de Sfânta Liturghie în cadrul căreia au fost pomeniţi făptuitorii Unirii de la 1859. La eveniment au participat părinţii consilieri şi inspectori de la Centrul eparhial Roman, elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" din Roman şi numeroşi romaşcani. După cum ne-a relatat Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, la finalul slujbei au fost evocate personalităţile romaşcane care au participat la Unirea din 1859. "A fost o atmosferă frumoasă care a dat fiecăruia sentimentul că trebuie să fim uniţi în Unicul Dumnezeu. Unirea şi unitatea sunt promovate ca limbaj liturgic. Noi ne rugăm şi ne amintim permanent de ceea ce a spus Hristos: "Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor". Hristos este prezent unde este unitate, dragoste, unire. Aceste comuniuni în Hristos sunt cele viabile. Rugăciunea de astăzi (n.r. ieri) a dat speranţă fiecăruia ca pe viitor să trăim uniţi în contextul timpului pe care îl trăim", a spus PS Ioachim Băcăuanul. Sărbătoarea a continuat cu intonarea de către toţi cei prezenţi în Catedrala arhiepiscopală a imnului Unirii. Seria manifestărilor prilejuite de serbarea Unirii Principatelor a continuat la Muzeul de Istorie din Roman, unde, în cadrul simpozionului dedicat acestui eveniment, pr. Florin Ţuscanu a vorbit despre "Episcopul Nectarie Hermeziul şi implicarea lui în evenimentele legate de Unirea Principatelor".

Şedinţe preoţeşti la Botoşani şi Vaslui

Preoţii din Protopopiatul Botoşani s-au reunit ieri în şedinţă lunară. Întâlnirea a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii oficiată de un sobor de preoţi la Biserica "Sfântul Dumitru" din Botoşani. S-a discutat despre "Starea, ordinea şi întreţinerea obiectelor de cult în biserică". "Am făcut mai multe recomandări legate de întreţinerea obiectelor de cult. Am oferit mai multe îndrumări în ceea ce priveşte obiectele de cult necesare desfăşurării sfintelor slujbe, atătând că stilul acestor obiecte trebuie să fie unul ortodox", a declarat pr. Lucian Leonte, protopop al Protopopiatului Botoşani, care a adăugat faptul că s-au discutat mai multe probleme administrative. Tot ieri s-a derulat conferinţa preoţilor din Protopopiatul Vaslui în cadrul căreia părintele Adrian Ţapu de la parohia Pungeşti a susţinut un referat cu privire la Unirea Principatelor Române din 1859. S-a discutat despre situaţia şantierelor la unităţile de cult, despre analiza economico-financiară a anului 2010. În cadrul întrunirii s-a prezentat referatul "Formularea şi însuşirea limbajului administrativ-eclezial".

„Dimensiunea cosmică a persoanei“, teză de doctorat

Diac. asist. univ. drd. Sorin Adrian Mihalache a susținut pe 22 ianuarie 2010 teza de doctorat. Susținerea tezei cu titlul „Dimensiunea cosmică a persoanei“ a avut loc în Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași. Comisia de doctorat a avut următoarea componență: prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Al. I. Cuza“ Iași (președinte) și prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei, Universitatea „Al. Ioan Cuza“ Iași (conducător științific), acad. Gheorghe Vlăduțescu, de la Academia Română București, conf. univ. dr. Sabin Totu, de la Universitatea din București și prof. univ. dr. Gheorghe Popa, de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași (referenți). Diac. asist. univ. drd. Sorin Adrian Mihalache este asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iași, secretar general al Centrului de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință al Universității „Al. I. Cuza“ din Iași și editor executiv al revistei Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, editată de Centrul de Cercetare Interdisciplinară Avansată în Religie și Știință, Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași. De cinci ani, realizează rubrica Religie și știință din „Lumina de duminică“.

luni, 24 ianuarie 2011

IPS Pimen păstorește de două decenii Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Înalt Preasfințitul Pimen împlinește astăzi 20 de ani de arhierie în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Cu acest prilej, la Catedrala arhiepiscopală din Suceava va fi săvârșită Sfânta Liturghie, care va fi urmată de o slujbă de mulțumire. În tot acest timp, Arhipăstorul Sucevei și Rădăuților a desfășurat o bogată activitate liturgică, pastoral-misionară, culturală, filantropică și socială. La inițiativa Înalt Preasfinției Sale, în ultimii ani Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a construit sute de case pentru sinistrații din județul Suceava. IPS Pimen s-a născut în satul Herăști, comuna Greabănu, județul Buzău. Simțind chemare spre viața monahală, în 1948 își îndreaptă pașii către Mănăstirea Neamț. Ca frate de mănăstire, urmează cursurile Seminarului monahal, pe care îl absolvă în anul 1951. În același an, pe data de 10 martie, este călugărit, iar pe 29 iunie este hirotonit diacon. Își continuă studiile la Facultatea de Teologie din București, pe care le termină în 1957. Începând cu data de 1 august 1957, este numit stareț la Mănăstirea Putna. În același an, pe 6 octombrie, este hirotonit preot. În perioada 1974-1978 urmează cursurile de limbă germană în cadrul Universității din Köln. Tot în perioada aceasta este trimis de Patriarhia Română, pentru două luni, la Arhiepiscopia Ortodoxă Română cu reședința în Detroit (SUA), apoi, pentru de opt luni (1978), a fost trimis, la Ierusalim, la Căminul Patriarhiei. I s-au încredințat funcții de înaltă răspundere: în perioada 1977-1982 activează ca exarh al mănăstirilor din Mitropolia Moldovei și Sucevei, pentru ca, în ziua de 24 iunie 1982, să fie hirotonit Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Pe 24 ianuarie 1991 a fost ales Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, înscăunarea având loc pe data de 3 martie 1991. (Constantin Ciofu)

Înaltpreasfinția Voastră,

Se împlinesc 20 ani de când Dumnezeu V-a încredințat spre păstorire poporul Său din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. La acest popas aniversar, rog pe Domnul nostru Iisus Hristos, „Păstorul cel mare al oilor“, să Vă fie totdeauna izvor de putere spre a împlini misiunea grea, dar frumoasă la care V-a chemat. Întru mulți, buni și frumoși ani! Cu frățească dragoste întru Hristos Domnul,

† Teofan,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

„Dumnezeu a coborât pe pământ pentru a ne da vederea, precum a oferit-o orbului din Ierihon“

În Duminica a 31-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iaşi. După citirea Sfintei Evanghelii, Înalt Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţiile pildei vindecării orbului din Ierihon. Pornind de la textul pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Teofan a explicat faptul că prin intermediul Sfintei Liturghii, "trăită în toată adâncimea ei, omul primeşte capacitatea sesizării, vederii şi contemplării adevărului în toate". "Dumnezeu a coborât pe pământ pentru a ne da vederea, precum a oferit-o orbului din Ierihon, astfel încât să sesizăm realitatea acestei lumi în perspectiva veşniciei împărăţiei cerurilor. Vederea deosebirii lucrurilor este cea mai importantă pentru autenticitatea existenţei noastre pe acest pământ. Vederea lui Dumnezeu, a propriei persoane, a lucrurilor şi evenimentelor din jurul nostru şi a aproapelui nostru se realizează în timpul Sfintei Liturghii. Adânciţi spre Sfânta Liturghie pornim spre casele noastre cu duhul slujbei euharistice înlăuntrul nostru. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să vedem păcatul din noi şi lumina din aproapele nostru", a subliniat IPS Mitropolit Teofan.

duminică, 23 ianuarie 2011

„Privegherea ne face să stăruim în rugăciune“

Parohia Munteni-Copou din Iaşi şi-a cinstit ieri ocrotitorul. Joi seara a fost oficiată Privegherea în cinstea Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, programul liturgic continuând ieri-dimineaţă cu Sfânta Liturghie.

Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul a fost cinstit în ziua pomenirii de singura parohie din ţara noastră care şi l-a ales ca ocrotitor spiritual. În luna octombrie a anului trecut Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, a pus piatra de temelie a viitorului sfânt lăcaş care se va ridica în parohia Munteni-Copou, ce aparţine de Protopopiatul Iaşi 1. Amintim că la acest eveniment a fost adusă în parohie, spre închinare, mâna dreaptă a Sfântului Maxim Mărturisitorul, care fost adusă la Iaşi, de la Mănăstirea "Sfântul Pavel" din Muntele Athos, pentru hramul Sfintei Parascheva. Joi seara slujba Privegherii a fost oficiată de arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, alături de un sobor de preoţi profesori şi de preoţi de la parohiile din Iaşi, în Paraclisul "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din incinta Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Vasile cel Mare" din Iaşi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul "Basileus" al Seminarului Teologic Ortodox din Iaşi, dirijat de diac. prof. Mihai Ursache, şi de Corul "Byzantion" din Iaşi, dirijat de prep. univ. Adrian Sîrbu. Cântările din slujba Vecerniei, Litiei şi Utreniei au fost traduse în Limba română de membrii Asociaţiei culturale "Byzantion" din Iaşi.

Sfântul Maxim a luptat împotriva monotelismului

La finalul slujbei Privegherii, arhim. Nichifor Horia a vorbit despre prigoana pe care a trăit-o Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul pentru că a propovăduit dreapta credinţă. "În secolul VII, în timpul ereziei monotelite, când se afirma că în Hristos cele două voinţe nu au fost depline, ci voinţa dumnezeiască ar fi copleşit voinţa omenească încât se putea vorbi doar de o singură voinţă, Sfântul Maxim Mărturisitorul a ieşit spre propovăduire. În perioadă de pace Sfântul Maxim a trăit prigoană. Îl vedem înfăţişat în icoană cu mâna tăiată, ştiind faptul că i s-a tăiat şi limba. Toate acestea le-a primit nu ca pe o silnicie, ci ca o înţelegere că acestea vor rodi", a explicat arhim. Nichifor Horia. Părintele paroh Dragoş Bahrim, care este şi directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iaşi, i-a îndemnat pe enoriaşi să facă în continuare cunoscută viaţa şi opera Sfântului Maxim, arătând că "privegherea ne face să stăruim în rugăciune. M-am gândit că cel mai potrivit pentru un sfânt cuvios este să-i facem priveghere pentru că se bucură atunci când ne rugăm şi cântăm, aducându-l mai aproape de noi. Slujba aceasta a fost minunată pentru că, iată, actualii şi foştii elevi ai seminarului au cântat împreună în acelaşi duh de rugăciune, dând slavă Sfântului Maxim Mărturisitorul".

Demersuri pentru ridicarea bisericii

Parohia Munteni-Copou a fost înfiinţată în anul 2006 şi este ocrotită de Sfântul Maxim Mărturisitorul şi de Sfântul Grigore Palama. În luna ianuarie a anului trecut la Seminarul Teologic Ortodox din Iaşi a avut loc o dezbatere intitulată "Atelierul de biserici", în cadrul căreia s-a discutat propunerea de proiect a viitorului aşezământ parohial ce se va construi în Copou. În prezent se fac demersuri pentru obţinerea autorizaţiilor necesare ridicării sfântului lăcaş. Parohia cuprinde zona din Copou cu străzile Zorilor şi Viticultorilor.

Vizite pastorale ale Înalt Preasfinţitului Teofan

Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va efectua mâine 23 ianuarie 2010 vizite pastorale la patru sfinte lăcaşuri, aflate în incinta instituţiilor bugetare, unde activează preoţi de caritate, după următorul program: capela Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi (15:00), capela Căminului de pensionari "Sfânta Parascheva" din cartierul ieşean Copou (15:45), capela Spitalului Militar din Iaşi (16:30), Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" a Spitalului de Recuperare din Iaşi (17:15).

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a 31-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iaşi, slujbă care va fi transmisă de postul TVR 3 al Televiziunii Române. De asemenea, duminică, 30 ianuarie, de sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, şi miercuri, 2 februarie, de Întâmpinarea Domnului, Înalt Preasfinţitul Teofan va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iaşi. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji mâine la Mănăstirea Sihăstria-Putnei. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va săvârşi mâine Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală din Huşi, iar PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va oficia Sfânta Liturghie în Duminica a 31-a după Rusalii la Catedrala arhiepiscopală din Roman.

vineri, 21 ianuarie 2011

„Pelerinii Unirii“ de la Căminul „Sfânta Parascheva“

Un grup de vârstnici de la Căminul de pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" din Copou a marcat ieri printr-un pelerinaj 152 de ani de la Unirea Principatelor. La Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" - Bucium a fost oficiată o slujbă de Parastas. Clubul Sportiv - Cenaclul "Castanul Unirii", în colaborare cu parohia "Pogorârea Sfântului Duh" - Bucium, Protopopiatul Iaşi 2, a organizat ieri o acţiune intitulată "Pelerinii Unirii". Excursia culturală a fost organizată pe traseul Mănăstirea Vlădiceni - Mănăstirea Cetăţuia - Mănăstirea Hlincea - Mănăstirea Bârnova - Crucea din localitatea Păun - Mănăstirea Bucium - Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" din Bucium, pentru un grup de vârstnici de la Căminul de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" din Copou. La Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" s-a oficiat o slujbă de pomenire (Parastas) pentru înfăptuitorii Unirii de la 1859. Bătrânii de la Căminul din Copou au ţinut steaguri în mâini în timpul Parastasului săvârşit de pr. paroh Dumitru Carp şi părintele Constantin Ipatov, preot misionar de caritate la Căminul "Sfânta Parascheva" din cartierul ieşean Copou.

"Fiecare colţişor din Bucium ne aduce aminte de istoria şi cultura neamului nostru"

Părintele paroh Dumitru Carp a amintit în cuvântul de la final faptul că în cimitirul parohiei "Pogorârea Sfântului Duh" - Bucium au fost înmormântaţi peste 150 de eroi care au luptat pentru apărarea ţării, în cinstea cărora a fost ridicat un monument. În acelaşi timp, părintele paroh a vorbit şi despre istoria Bisericii "Pogorârea Sfântului Duh". "Să nu uităm că suntem creştini, să nu uităm să ne iubim neamul, să nu uităm că Buciumul este o vatră de cultură şi de civilizaţie care ne aduce aminte de Plopii fără soţ, de Mihai Eminescu, de Theodor Pallady. Să nu uităm că până acum câţiva ani în parohia noastră a trăit doamna Micle, o nepoată de-a Veronicăi Micle. Să nu uităm că fiecare colţişor din Bucium ne aduce aminte de istoria şi cultura neamului nostru", a spus pr. paroh Dumitru Carp. În casa socială a parohiei "Pogorârea Sfântului Duh" - Bucium profesori sau istorici au susţinut alocuţiuni prin care au evocat momentul de la 24 ianuarie 1859. "Acţiunea de astăzi (n.r. ieri) este organizată în cadrul mai multor manifestări ale Cenaclului "Castanul Unirii". La iniţiativa şi sub îndrumarea prof. univ. Leocov Mandache, preşedintele cenaclului, a reînviat, prin înfiinţarea asociaţiei, spiritul de comuniune cu oamenii, cu natura şi cu pământul ţării noastre pe care strămoşii noştri l-au sfinţit prin jertfe. Bătrânii de la Căminul "Sfânta Parascheva" din Copou sunt şi membri ai cenaclului şi de aceea au participat la acest pelerinaj", a declarat Valentin Pânzaru, membru al Cenaclului "Castanul Unirii".

Hramul Mănăstirii Cireşoaia din judeţul Bacău

Biserica Ortodoxă l-a prăznuit ieri pe Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare. Singura biserică din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei închinată acestui sfânt, aflată în Târgu Ocna, judeţul Bacău, şi-a serbat ieri hramul. Biserica "Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare" a fost ridicată în urmă cu un deceniu, la iniţiativa protos. Claudiu Constantin Panţâru, stareţul mănăstirii. Miercuri seara a fost oficiată slujba Privegherii, iar în ziua hramului slujba Sfintei Liturghii, la finalul căreia s-a săvârşit Parastasul pentru eroii neamului. Mănăstirea Cireşoaia a fost înfiinţată pe 1 ianuarie 2000, în Târgu-Ocna, la punctul numit Cireşoaia, în partea de vest a cartierului Poieni, la o altitudine de 600 de metri, înscriindu-se în aceeaşi curbă de nivel cu Mănăstirea "Măgura Ocnei".

Analiza activităţilor social-filantropice din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului

În sala de şedinţe a Centrului eparhial Roman a avut loc ieri întâlnirea Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, cu părinţii protopopi şi contabili din cele şase protopopiate ale Eparhiei Romanului şi Bacăului. Şedinţa a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Catedrala arhiepiscopală, cu ocazia serbării Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare şi a onomasticii Înalt Preasfinţitului Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. "Întâlnirea a avut drept scop analizarea bugetelor celor şase protopopiate din cadrul Eparhiei Romanului şi Bacăului pe anul ce tocmai s-a încheiat, perspectivele administrativ-economice pentru noul an şi propunerile aferente. Pe lângă aceste aspecte, un moment important al întâlnirii l-a constituit analiza activităţilor social-filantropice derulate în decursul anului 2010, la nivelul fiecărui protopopiat, precum şi stabilirea priorităţilor pentru anul acesta. De asemenea, s-a accentuat importanţa găsirii unor noi posibilităţi material-financiare pentru continuarea derulării programelor social-filantropice, dar şi implementarea altor proiecte de acest gen la nivel de protopopiat, în general, şi de parohie, în special. Prevederile bugetare pe anul 2011 vor fi supuse spre analiză şi aprobare Adunării Eparhiale, ce va avea loc în ziua de 29 ianuarie 2011", a declarat pr. Constantin Gherasim, inspector pe probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Conferinţe preoţeşti în trei protopopiate ale Arhiepiscopiei Iaşilor

Preoţii din Protopopiatul Iaşi 1 s-au reunit ieri în şedinţă administrativă la Biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" - Bărboi din Iaşi. Referatul "Catehumenatul în primele veacuri creştine" a fost prezentat de pr. Costel Ciubotaru de la parohia Valea Ursului, care a expus un scurt istoric al catehumenatului, arătând importanţa acelei perioade din viaţa Bisericii creştine. "Preşedinţii cercurilor pastorale au prezentat programul pentru anul 2011. A fost expus un raport cu privire la activităţile liturgice, pastorale şi misionare din perioada sărbătorilor de iarnă. S-au transmis hotărârile venite de la Centrul eparhial Iaşi şi de la Patriarhia Română, fiind discutate şi alte probleme administrative", ne-a relatat pr. Constantin Andrei, protoiereul Protopopiatului Iaşi 1.

La sediul Protopopiatului Paşcani a avut loc ieri şedinţa lunară cu preoţii în cadrul căreia părintele Pavel Postolachi, protopop al Protopopiatului Paşcani, a susţinut tema "Preotul şi administraţia parohială". "Multe din comunicările Centrului eparhial sunt legate de administraţia parohială. Am făcut referire la îndatoririle pe care le are preotul în conformitate cu Statutul de Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române", a spus pr. protopop Pavel Postolachi, care a adăugat că la întrunire s-a mai discutat despre rânduiala bisericească şi despre uniformizarea activităţii pastoral-misionare în parohii "spre întărirea credincioşilor şi spre buna desfăşurare a misiunii preoţeşti".

Tot ieri a avut loc conferinţa preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ. Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins prelucrarea măsurii impuse de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a securităţii în muncă. După cum ne-a relatat pr. Dumitru Ailincăi, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, preoţii au fost îndemnaţi să intensifice activităţile în cadrul cercurilor misionare în direcţia abordării problemelor de pastoraţie în rândul tinerilor. În timpul şedinţei au fost discutate mai multe probleme administrative, fiind expuse înştiinţările venite de la Centrul eparhial Iaşi.

38 de ani de la trecerea la Domnul a episcopului Irineu Crăciunaş

Vrednicul de pomenire Irineu Crăciunaş va fi pomenit astăzi la Mănăstirea Neamţ printr-o slujbă de Parastas, la 38 de ani de la trecerea la cele veşnice. Episcopul Irineu Crăciunaş s-a născut pe 6 octombrie 1928 în localitatea Sadova din judeţul Suceava. În 1948 s-a înscris la Institutul Teologic din Sibiu. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din judeţul Braşov, pe 14 septembrie 1952, de către mitropolitul Nicolae Bălan, fiind pentru o perioadă preot misionar în mai multe parohii din Arhiepiscopia Sibiului. A fost şef de serviciu la Centrul eparhial Iaşi (1958-1962), vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor (1962-1969) şi episcop-vicar cu titlul "Suceveanul" din 1969 al aceleiaşi eparhii. Episcopul Irineu Crăciunaş a plecat la Domnul pe 19 ianuarie 1973.

joi, 20 ianuarie 2011

Sute de credincioşi s-au rugat în biserica din liniştea Grădinii Botanice

În fiecare an, în miez de gerar, Mănăstirea Copou-Podgorii din Iaşi îmbracă straie de sărbătoare. Biserica mănăstirii, ctitorită de voievodul Vasile Lupu în 1638, este închinată Sfinţilor Atanasie şi Chiril, arhiepiscopi ai Alexandriei. Pentru sute de ieşeni, zilele de 17 şi 18 ianuarie constituie prilej de reculegere prin rugăciune în biserica Mănăstirii Copou-Podgorii. Pentru acest moment deosebit obştea de maici se pregăteşte din timp, astfel încât pelerinii să plece mai îmbogăţiţi sufleteşte la casele lor. În ajunul sărbătorii, clopotele şi toaca au răsunat în liniştea Grădinii Botanice, anunţând începerea slujbei de Priveghere. Rând pe rând, credincioşii şi-au îndreptat paşii către biserica Mănăstirii Copou-Podgorii pentru a cere mijlocire la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfinţilor Atanasie şi Chiril, cei care au trăit, apărat şi au mărturisit credinţa ortodoxă. Slujba Privegherii, care a cuprins Vecernia, Litia şi Utrenia, a fost condusă de arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi, ca delegat al Înalt Preasfinţitului Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Soborul slujitorilor la sfântul altar a fost format din preoţi parohi şi stareţi ai mănăstirilor de pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, care au dorit să fie părtaşi la bucuria obştii Mănăstirii Copou-Podgorii, cu prilejul cinstirii sfinţilor ocrotitori. La strană, răspunsurile au fost date de un grup de maici din aşezarea monahală care şi-a serbat hramul, cărora li s-au alăturat călugăriţe de la alte mănăstiri din Iaşi. Cântările slujbei de Priveghere au înveşmântat prin frumuseţea lor rugăciunea înălţată la Tronul Preasfintei Treimi şi au bucurat inimile credincioşilor. În timpul cântării Laudelor, pelerinii au fost miruiţi şi li s-a oferit litie. Arhim. Dosoftei Şcheul a adresat un cuvânt de folos duhovnicesc în care a făcut referire la contribuţia pe care Sfinţii Atanasie şi Chiril au avut-o la păstrarea dreptei credinţe.

"Cei doi sfinţi au luptat pentru vădirea adevărului"

Marţi, în ziua de prăznuire a Sfinţilor Atanasie şi Chiril, programul liturgic a început cu Ceasurile şi a continuat cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, ca delegat din partea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Oamenii au păşit pragul bisericii de la primele ore ale dimineţii şi s-au închinat cu evlavie sfintelor icoane. Pe iconostasul din faţa catapetesmei a fost aşezată icoana hramului, pictată chiar în atelierul Mănăstirii Copou-Podgorii. Arhim. Nichifor Horia a amintit în cuvântul de învăţătură faptul că Sfinţii Atanasie şi Chiril au trăit în vremuri în care lumina dreptei credinţe "părea să fie umbrită de învăţături străine". "Cu multă durere cei doi sfinţi au luptat pentru vădirea adevărului. Sfântul Atanasie a fost de cinci ori scos din scaunul de patriarh. Sfântul Chiril a fost cel care a combătut erezia lui Nestorie în cel de-al III-lea Sinod Ecumenic. Cei doi sfinţi au biruit prin neodihna lor, iar Duhul Sfânt, care a odihnit în ei, a păzit turma lor", a amintit arhim. Nichifor Horia. Protos. Hrisostom Andrioaia, duhovnicul Mănăstirii Copou-Podgorii, şi-a exprimat bucuria pentru faptul că Sfinţii Atanasie şi Chiril i-au adunat pe preoţi şi pe credincioşi la hramul aşezării monahale din Copou-Podgorii.

Zece ani de la reînfiinţarea Mănăstirii Copou-Podgorii

Biserica "Sfinţii Atanasie şi Chiril" a fost ridicată de voievodul Vasile Lupu în 1638, în codrii seculari ai Copoului. Legenda spune că, în timpul unei invazii a tătarilor în Iaşi, doamna Teodosia, soţia voievodului, a fugit îngrozită în pădure, ascunzându-se într-o scorbură de copac. După ce furia tătarilor a trecut, domnitorul şi-a căutat în toate părţile soţia, mergând pe culmile dealurilor până ce a auzit, în vale, lătratul câinelui său de vânătoare. De bucurie că şi-a găsit soţia sănătoasă, Vasile Lupu a poruncit tăierea copacului şi, drept mulţumire lui Dumnezeu, a ridicat biserica. Mănăstirea Podgorii-Copou a devenit biserică de parohie, în 1864, după secularizarea averilor mănăstireşti. "De-a lungul timpului, lăcaşul de închinăciune a suferit mai multe reparaţii, mai ales după cutremurele mai mari. A fost reconstruit de mai multe ori fără a se respecta arhitectura originală. Noi nu mai cunoaştem cum arăta biserica în urmă cu câteva sute de ani şi cu siguranţă nu are nimic din arhitectura tipică perioadei lui Vasile Lupu. Se pare că totuşi catapeteasma aparţine acelei perioade", a explicat stavrofora Maria Magdalena Vrânceanu, stareţa Mănăstirii Copou-Podgorii. Biserica aşezării monahale a fost reactivată ca aşezământ monahal de călugăriţe în anul 2001, de către PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, sfântul lăcaş primind şi al doilea hram, "Duminica mironosiţelor".

"Veniturile mănăstirii provin doar din lucrul mâinilor"

În fiecare dimineaţă de la ora 7:00, în biserica mănăstirii se oficiază slujba Ceasurilor, a Acatistului şi a Sfintei Liturghii. La ora 16:00 se săvârşeşte Vecernia, iar la ora 23:00 programul liturgic al zilei continuă cu Utrenia. Sâmbăta seara şi în ajunul marilor sărbători se oficiază Privegherea de la ora 18:00, iar duminica Sfânta Liturghie, care este precedată de slujba Ceasurilor, începe în jurul orei 9:30. În prezent la Mănăstirea Copou-Podgorii sunt 15 vieţuitoare care îndeplinesc ascultări în atelierul de broderie, croitorie şi pictură. "De când am ajuns aici s-a înfiinţat un atelier de broderie şi de croitorie. Pentru că perioada lui Vasile Lupu a însemnat o mare înflorire a culturii noastre româneşti, cu elemente specifice chiar şi în broderie, am dorit să reînviem această tradiţie. În prezent facem veşminte preoţeşti, veşminte brodate, reverende şi icoane. Veniturile mănăstirii provin doar din lucrul mâinilor. Chiar dacă venitul acesta nu este foarte mare, este calea trasată de Sfinţii Părinţi, adică să trăim din rodul muncii, aşa cum trăia şi Sfântul Apostol Pavel", a adăugat stavrofora Maria Magdalena Vrânceanu, care a precizat că o altă preocupare a maicilor este biblioteconomia. "Când am venit aici nu am avut o bibliotecă. Marea majoritate a cărţilor sunt cumpărate de noi, iar pentru că preţul este ridicat avem o bibliotecă destul de mică. Una din preocupările tradiţionale ale călugărului este citirea cărţilor sfinte", mai spune stavrofora Maria Magdalena Vrânceanu.