vineri, 22 ianuarie 2016

Arhiepiscopul Eftimie Luca, pomenit la catedrala din Roman

Vrednicul de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca a fost comemorat miercuri, 20 ianuarie 2016, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, după oficierea Sfintei Liturghii. Slujba Parastasului a fost săvârşită de un sobor numeros de preoţi şi diaconi, în prezenţa credincioşilor romaşcani. „După slujba de pomenire, soborul preoţilor din Protopopiatul Roman, elevii Liceului Teologic Ortodox «Episcop Melchisedec» din Roman şi credincioşii prezenţi au mers în procesiune până la mormântul ierarhului, aflat în curtea Centrului eparhial. Aici au înălţat rugăciuni pentru odihna şi iertarea păcatelor sufletului celui rămăs în conştiinţa acestei eparhii ca fiind «Eftimie cel Bun». În cuvântul rostit cu acest prilej, arhimandritul Serafim Huzdup, consilier eparhial, e evocat personalitatea ierarhului care a marcat timpul său prin activitatea derulată în anii de slujire. De asemenea, arhimandritul Serafim a amintit şi faptul că pe 20 ianuarie este ziua hramului Schitului Cireşoaia din judeţul Bacău, a cărui piatră de temelie a fost pusă de Arhiepiscopul Eftimie Luca în anul 2000“, a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

joi, 21 ianuarie 2016

„Sfântul Antim Ivireanul şi tipografiile bisericeşti“

Serile catehetice „Părintele Cleopa Ilie“ au fost reluate marţi, 19 ianuarie 2016, la Botoşani. Tema întâlnirii, care s-a încheiat cu un buchet de imne religioase, a fost dedicată Sfântului Antim Ivireanul. 


Sala de festivităţi a Protopopiatului Botoşani a găzduit marţi, 19 ianuarie 2016, conferinţa cu tema „Sfântul Antim Ivireanul şi tipografiile bisericeşti“. Manifestarea s-a desfăşurat în cadrul Serilor catehetice „Părintele Cleopa Ilie“, referatul fiind prezentat de prof. Marius Râznic de la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Gheorghe“ din Botoşani. „Sfântul Antim Ivireanul s-a născut în Iviria sau Georgia în jurul anului 1650, din părinţii Ioan şi Maria. Din tinereţe a căzut rob la turci, care l-au dus la Constantinopol. Răscumpărat fiind din robie, a trăit în preajma Patriarhiei Ecumenice, unde a învăţat sculptura în lemn, pictura şi broderia. În Constantinopol, a învăţat limbile greacă, arabă, slavă veche şi turcă. Adus în Ţara Românească pe la anul 1690 de către evlaviosul domn Constantin Brâncoveanu, va învăţa meşteşugul tiparului de la Episcopul Mitrofan al Huşilor şi va tipări mai multe cărţi. După plecarea lui Mitrofan în scaunul vlădicesc de la Buzău, Antim a ajuns conducător al tiparniţei de la Bucureşti. Tipăreşte mai multe cărţi, printre care şi o psaltire românească cu versuri scrise de el în cinstea lui Constantin Brâncoveanu, semn că învăţase bine limba noii sale patrii. În 1696, se mută la Mănăstirea Snagov, unde a întemeiat o nouă tipografie şi a tipărit 14 cărţi. Unul dintre ucenicii săi, Mihail Ştefan, va tipări cărţi în Alba-Iulia şi apoi în Iviria. Antim a tipărit cărţi şi pentru Patriarhia Antiohia Siriei. În anul 1701 se va reîntoarce în Bucureşti şi va tipări 15 cărţi. Între anii 1705-1708 va păstori ca episcop al Râmnicului şi va întemeia prima tiparniţă la Râmnic, unde va tipări nouă cărţi“, a amintit prof. de istorie Marius Râznic.

„Bazele învăţământului gratuit“

Din 1708 până în 1716, Sfântul Antim va păstori ca Mitropolit al Ungrovlahiei. Va continua munca de tipograf şi va întemeia o nouă tipografie la Târgovişte, unde va tipări 18 cărţi bisericeşti. „Mitropolitului Antim îi revine meritul de a fi introdus limba română pentru totdeauna în slujba bisericească, desăvârşind ceea ce începuse sub Matei Basarab (tipicul în româneşte) şi Şerban Cantacuzino (textele biblice). Între anii 1713-1715 va ctitori Mănăstirea Antim. În anul 1715 va muta tipografia de la Târgovişte la Mănăstirea Antim. În timpul activităţii sale în Ţara Românească, s-au tipărit 63 de cărţi, din care 38 de el însuşi, iar celelalte de către ucenicii săi. Dintre ele, 21 erau în româneşte. Lui i se datorează ilustrarea tipăriturilor cu gravuri, unele fiind de frumuseţe deosebită. Ne-a rămas de la el o lucrare în manuscris intitulată «Chipurile Vechiului şi Noului Testament», care cuprinde 503 portrete în medalion cu diferite personaje biblice, trei schiţe şi opt desene (se păstrează la Kiev). O lucrare deosebită sunt predicile sale numite «Didahii». Cunoaştem 28 de predici de la diferite duminici şi sărbători şi şapte cuvântări ocazionale. I-a ajutat foarte mult pe românii din Transilvania, din Iviria şi din Patriarhia Antiohiei. Antim Ivireanul a pus bazele învăţământului gratuit, ajutând în felul acesta copiii săraci dornici să înveţe, suportând cheltuielile pentru elevi şi profesori“, a adăugat prof. Râznic.

„Sfântul Antim Ivireanul a avut în vedere luminarea clerului“

La Mănăstirea Antim toţi străinii şi pelerinii beneficiau gratuit trei zile de hrană şi cazare. Din hrisovul Mitropolitului Antim Ivireanul pentru Mănăstirea Antim din Bucureşti, pe lângă altele, reiese şi un bogat program de asistenţă socială: să se facă milostenie la săraci în toate duminicile, să aibă milă în toate sâmbetele de cei ce sunt în temniţă, să se îmbrace în ziua de Joia Mare trei săraci şi trei fete sărace, să se înzestreze pe an o fată săracă a doua zi de Sfântul Dimitrie, să se îngroape pe morţii ce-i scot prin uliţe săracii cerşind milă pentru îngroparea lor, să se hrănească trei copii ce ar învăţa carte şi dascălul lor să-şi ia plata din ostenelile mănăstirii. Cunoscând limbile georgiană, greacă, slavonă, turcă, arabă şi română, se dovedeşte a fi un mare poliglot. „Sfântul Antim Ivireanul a avut în vedere luminarea clerului şi a poporului, întărirea Ortodoxiei şi menţinerea independenţei naţionale, când eram înconjuraţi de Imperiul Rus, de Imperiul Austriac şi de Imperiul Otoman. În 1916, în Ţara Românească fiind numit domn fanariot Nicolae Mavrocordat, pentru bătrânul ierarh vor începe zile grele, astfel că va fi scos din scaunul mitropolitan şi condamnat la exil la Mănăstirea «Sfânta Ecaterina» din Muntele Sinai. În drumul exilului, este ucis de soldaţii otomani aproape de Adrianopol şi aruncat în râul Tungia. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992, fixându-i ziua de pomenire 27 septembrie“, a remarcat prof. de istorie Marius Râznic. După cum ne-a relatat părintele misionar protopopesc Petru Fercal, la finalul conferinţei, corul, alcătuit din tinerii de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul“, elevii de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe“ din Botoşani, cântăreţi bisericeşti din municipiul Botoşani şi profesori de religie, condus de studentul Gheorghe Bulboacă, a susţinut un buchet de imne în cinstea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

miercuri, 20 ianuarie 2016

Sărbătorirea Sfinţilor Atanasie şi Chiril, la Mănăstirea Copou


Mănăstirea „Sfinţii Atanasie şi Chiril“ din cartierul ieşean Copou şi-a serbat luni, 18 ianuarie 2016, hramul. În ajunul sărbătorii, a fost săvârşită slujba Privegherii, iar în ziua hramului Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul. 

Sfinţii Atanasie şi Chiril, pomeniţi în calendarul Bisericii noastre pe 18 ianuarie, au fost prăznuiţi de obştea Mănăstirii Copou din Iaşi. An de an, credincioşii îşi manifestă evlavia faţă de cei doi arhiepiscopi ai Alexandriei, prin participarea la sfintele slujbe închinate lor. Vremea geroasă nu a stat în calea oamenilor, care au urcat până la aşezarea monahală pentru a asculta cântările religioase din ajunul hramului. Acestui moment s-au alăturat părinţi din mănăstirile moldave şi preoţi de la parohii, formând, împreună cu maicile stareţe şi cele din obştile monahale, un glas comun de rugăciune. În semn de preţuire faţă de Cel Preaînalt, faţă de Maica Domnului şi faţă de sfinţi, maicile de la Copou au împodobit frumos catapeteasma sfântului locaş. Mai bine de trei ore de Priveghere au fost petrecute într-o linişte deplină, cei prezenţi căutând astfel să se împărtăşească din duhul mănăstirii, pe care să-l poarte cât mai multă vreme în inimi. De altfel, acest duh de pace este căutat de aproape două decenii la Copou, unde Sfânta Liturghie şi celelalte rânduieli se săvârşesc zilnic. La finalul Privegherii, arhimandritul Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, a vorbit despre viaţa Sfinţilor Atanasie şi Chiril.

„Să nu ne temem de nimic din lumea aceasta“

În ziua hramului aşezământului monastic, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. De dimineaţă, ierarhul a fost întâmpinat de soborul slujitorilor şi de obştea mănăstirii, precum şi de credincioşi. Din soborul de preoţi a făcut parte şi arhimandritul Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor. În cadrul slujbei, au fost înălţate rugăciuni de slavă, de mulţumire şi de cerere Preabunului Dumnezeu. În acelaşi timp, au fost pomeniţi ctitorii bisericii, mutaţi la Domnul. Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul a adresat un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la învăţăturile care se desprind din viaţa Sfinţilor Atanasie şi Chiril. „Sfinţii Atanasie şi Chiril au fost deposedaţi de multe ori de slava aceasta din lume, fiind cufundaţi în smerenie, răbdare şi umilinţă multă. De multe ori, atunci când suntem încercaţi, nu ne punem nădejdea în Dumnezeu şi nu ne raportăm în mod direct la Hristos, care a biruit păcatul şi moartea. Trebuie să fim conştienţi că binele va birui, aşa cum s-a întâmplat în viaţa Mântuitorului Hristos şi în cea a Sfinţilor Atanasie şi Chiril. Biruinţa celor doi sfinţi se vede în parcursul istoric. Să nu ne temem de nimic din lumea aceasta, în afară de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu să fie plină de dragoste şi de credinţă. Să fim optimişti pentru că astfel primim putere. Credinţa în Dumnezeu să fie însoţită de nădejdea că binele va birui“, s-a exprimat Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul. Arhimandritul Nichifor Horia a mulţumit, din partea părinţilor şi obştii de la Copou, Episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului pentru că a slujit Sfânta Liturghie. Credincioşii au primit la final câte o iconiţă din partea ierarhului, iar apoi li s-a oferit anaforă şi un pachet cu alimente.

marți, 19 ianuarie 2016

Liturghie arhierească la catedrala din Roman

În Duminica a 29-a după Rusalii (n.r. duminică, 17 ianuarie 2016), IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În cadrul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a înălţat rugăciune de mulţumire pentru binefacerile revărsate din milostivirea lui Dumnezeu asupra clerului, cinului monahal şi credincioşilor din eparhie. În cuvântul său, ierarhul a remarcat faptul că textul evanghelic citit duminică ne arată că omul, ca persoană conştientă în relaţie cu Dumnezeu, este dator să-i mulţumească pentru cele pe care le primeşte de la El. „Avem datoria să mulţumim părinţilor care ne-au crescut şi educat, să mulţumim învăţătorilor şi profesorilor, care ne-au format, care au dăruit parte din sufletul lor pentru a ne înnobila intelectual, să mulţumim duhovnicului care ne renaşte trupeşte şi sufleteşte prin Sfintele Taine“, s-a exprimat IPS Ioachim, care a urat tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Antonie pace, sănătate, linişte şi spor duhovnicesc.

Omagiu pentru Mihai Eminescu, la Iaşi

Cu prilejul împlinirii a 166 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie“ din Iaşi a avut loc duminică, 17 ianuarie 2016, un program artistic. Acesta a fost prezentat de un grup de tineri de la Colegiul „Mihai Eminescu“ din Iaşi. 

Credincioşii care au participat duminică, 17 ianuarie 2016, la Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie“ din Iaşi au avut bucuria de a asculta un program artistic dedicat poetului naţional Mihai Eminescu. Aceasta după ce vineri, pe 15 ianuarie 2016, un sobor de preoţi a săvârşit slujba Parastasului pentru Eminescu. Momentul cultural a fost iniţiat de Ana Maria Dumitru, dirijoarea corului Bisericii „Sfântul Nectarie“ din Iaşi, care este şi profesor de muzică la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ din Iaşi. „Ne-am alăturat şi noi omagiului adus lui Mihai Eminescu pentru a marca Ziua Culturii Naţionale. Astfel, corul Bisericii «Sfântul Ierarh Nectarie» din Iaşi şi un grup de elevi de la Colegiul «Mihai Eminescu», reuniţi în Corul «Oltea Doamna», au interpretat câteva poezii din marea tematică a lui Mihai Eminescu, ce au avut ca subiect iubirea şi natura“, a amintit prof. Ana Maria Dumitru. Un moment cu totul aparte a fost reprezentat de interpretarea piesei „Eminescu“, pe muzica Doinei şi lui Aldea Teodorovici, pe versuri de Grigore Vieru. Preotul paroh Petrică Lehaci a mulţumit tinerilor şi membrilor corului Bisericii „Sfântul Nectarie“ din Iaşi pentru momentul artistic dedicat lui Eminescu. În acelaşi timp, preotul paroh a evidenţiat importanţa cinstirii înaintaşilor români, care au apărat credinţa şi neamul nostru, chiar şi cu preţul vieţii. La final, corul bisericii a cântat „La mulţi ani!“ pentru toţi cei prezenţi, în contextul Zilei Culturii Române şi Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox.

luni, 18 ianuarie 2016

Eparhia Romanului şi Bacăului l-a comemorat pe Eminescu

Ziua de 15 ianuarie 2016 a fost marcată în mod deosebit de parohiile din Eparhia Romanului şi Bacăului, în amintirea lui Mihai Eminescu. Pe lângă slujba Parastasului, care s-a săvârşit în sfintele locaşuri, au avut loc manifestări culturale, menite să arate frumuseţea operei eminesciene. 

Poetul naţional Mihai Eminescu a fost comemorat vineri, 15 ianuarie 2016, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, prin oficierea slujbei Parastasului de către un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, au fost pomenite personalităţile vieţii culturale romaşcane, poeţi şi prozatori, care au trecut în viaţa veşnică de-a lungul timpului. În partea a doua a programului, elevii clasei a IV-a A de la Şcoala „Vasile Alecsandri“ din Roman, coordonaţi de învăţătoarea Cristina Sorlescu, elevii clasei a IV-a de la Colegiul Naţional „Roman Vodă“, coordonaţi de învăţătoarea Anişoara Cojocaru, şi elevii de la Liceul Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec“ au prezentat un program cultural-religios dedicat „Luceafărului poeziei româneşti“. De asemenea, elevul Bogdan Blanaru de la Liceul Teologic Ortodox din Roman a citit un eseu în care a surprins elemente din viaţa religioasă a lui Eminescu. La final, Corala „Laudamus“ a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec“, dirijată de prof. Gheorghe Gozar, a interpretat trei piese pe versuri de Eminescu. În sala de festivităţi a liceului s-a desfăşurat apoi un program artistic şi un concurs de poezie eminesciană. „Am marcat cei 166 de ani de la naşterea poetului nepereche al românilor, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. Astfel, am deschis seria evenimentelor cultural-religioase dedicate tinerilor, în contextul Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox în Patriarhia Română“, a amintit părintele Valentin Băltoi, consilier cultural al Eparhiei Romanului şi Bacăului.

Recital din creaţia eminesciană, la Buhuşi

La Şcoala Generală  „Mihai Eminescu“ din municipiul Roman, a avut loc joi, 14 ianuarie 2016, un program cultural dedicat poetului Mihai Eminescu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim. După cuvântul de deschidere adresat celor prezenţi de către prof. Mihaela Rusu, directorul instituţiei de învăţământ, părintele Dragoş Munteanu, protopop al Protopopiatului Roman, a prezentat viaţa şi activitatea „Luceafărului poeziei româneşti“, subliniind influenţa religioasă a familiei Eminovici asupra devenirii tânărului Mihai Eminescu. Părintele Mario Doro Ciucanu, secretar al Protopopiatului Roman, a citit referatul „Legătura poetului Mihai Eminescu cu Biserica Ortodoxă“, iar părintele Ionuţ Amărinei, directorul Liceului Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec“, a evidenţiat legătura strânsă dintre Şcoală şi Biserică, în opera gazetărească a lui Eminescu. Marele poet naţional Mihai Eminescu a fost omagiat vineri, 15 ianuarie 2016, şi la Biserica „Sfânta Înviere“ din Buhuşi, unde s-a oficiat Parastasul, iar apoi elevii Şcolii „Mihai Eminescu“ din Buhuşi, coordonaţi de înv. Ana Nona Pâslaru şi de prof. Elena Sandu, au susţinut un recital de cântece şi poezii din creaţia eminesciană. Ziua Culturii Naţionale a fost serbată vineri, 15 ianuarie 2016, şi de copiii de la grădiniţa particulară din cadrul Fundaţiei „Melchisedec Ştefănescu“ din Roman. Ei au participat la concursul „Mihai Eminescu - poetul nostru naţional“.

„Eminescu a fost un om cu suflet mare“

În Biserica „Sfântul Gheorghe“ din municipiul Bacău, a fost organizat vineri, 15 ianuarie 2016, un eveniment cultural-religios la care au participat profesori şi elevi de la Şcoala Numărul 10, în cinstea „Luceafărului poeziei româneşti“. Pentru un timp, şcolarii mari şi mici au ales să-l readucă în memorie pe poetul Mihai Eminescu. „Nu se putea un cadru mai nimerit pentru această acţiune, gândindu-ne la faptul că Biserica şi credinţa se regăsesc în universul liric eminescian, Tudor Arghezi numindu-l pe acesta, icoană a poeziei româneşti“, a subliniat prof. Iulia Jicu, directorul Şcolii Gimnaziale Numărul 10, la începutul manifestărilor. Prin vers, eseuri şi cântec, elevii l-au readus pe Mihai Eminescu în inimile ascultătorilor. Micuţii recitatori din clasele pregătitoare au dat glas nestematelor lirice eminesciene. Pentru a sublinia universalitatea operei eminesciene, elevii din ciclul gimnazial au recitat poeziile lui Eminescu în limba franceză. La final, preoţii şi copiii s-au reunit în rugăciunea de pomenire a marelui poet şi a tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea culturii româneşti. „Înainte de a fi un geniu sau un mare poet, Mihai Eminescu a fost un om cu suflet mare, fapt pe care vi-l transmite vouă, copiilor, prin fiecare vers al lui“, a mărturisit părintele paroh Constantin Gherasim, care este şi inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Rugăciuni pentru Eminescu, la Ipoteşti

În Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din incinta Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“, a fost oficiată vineri, 15 ianuarie 2016, slujba Parastasului pentru poetul naţional Mihai Eminescu. La final, preotul paroh Valentin Tincu a adresat un scurt cuvânt celor prezenţi. Programul a continuat cu depunerea de flori la bustul lui Eminescu, aflat în incinta memorialului. Pe lângă numeroase manifestări culturale, tot la Ipoteşti a avut loc vineri, 15 ianuarie 2016, vernisajul expoziţiei de fotografie „Omul de pe urmă“, semnată de Alexandru Pohaţă şi Florin Aioanei, membri ai Clubului Fotografilor Iaşi. Prezentarea a aparţinut lui George Pânzaru, referent în cadrul Casei de Cultură „Mihai Ursachi“ a municipiului Iaşi.

sâmbătă, 16 ianuarie 2016

Hram de „Sfinţii Atanasie şi Chiril“, la Mănăstirea Copou

Biserica „Sfinţii Atanasie şi Chiril“ a Mănăstirii Copou îşi serbează luni, 18 ianuarie 2016, primul hram. În ajunul sărbătorii, duminică, 17 ianuarie, de la ora 18:00, un sobor de preoţi va sluji Privegherea, la finalul căreia se va rosti un cuvânt de învăţătură. 

În ziua hramului, Sfânta Liturghie va începe de la ora 9:00 şi va fi urmată de slujba Parastasului. La slujbele din ajunul şi din ziua hramului sunt aşteptaţi numeroşi părinţi şi maici stareţe din mănăstirile şi parohiile moldave, dar şi pelerinii care iubesc această aşezare monahală. Biserica „Sfinţii Atanasie şi Chiril“ a Mănăstirii Copou a fost ridicată de voievodul Vasile Lupu în 1638, în codrii seculari ai Copoului. Legenda spune că, în timpul unei invazii a tătarilor în Iaşi, doamna Teodosia, soţia voievodului, a fugit îngrozită în pădure, ascunzându-se într-o scorbură de copac. După ce furia tătarilor a trecut, domnitorul şi-a căutat în toate părţile soţia, mergând pe culmile dealurilor până ce a auzit, în vale, lătratul câinelui său de vânătoare. De bucurie că şi-a găsit soţia sănătoasă, Vasile Lupu a poruncit tăierea copacului şi, drept mulţumire lui Dumnezeu, a ridicat biserica. Mănăstirea Podgorii-Copou a devenit biserică de parohie, în 1864, după secularizarea averilor mănăstireşti. „De-a lungul timpului, locaşul de închinăciune a suferit mai multe reparaţii, mai ales după cutremurele mai mari. A fost reconstruit de mai multe ori fără a se respecta arhitectura originală. Noi nu mai cunoaştem cum arăta biserica în urmă cu câteva sute de ani şi cu siguranţă nu are nimic din arhitectura tipică perioadei lui Vasile Lupu“, a explicat stavrofora Maria Magdalena Vrânceanu, stareţa Mănăstirii Copou-Podgorii. Biserica aşezării monahale a fost reactivată ca aşezământ monahal de călugăriţe în anul 2001, de către PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, sfântul lăcaş primind şi al doilea hram, „Duminica mironosiţelor“.

vineri, 15 ianuarie 2016

Evenimente culturale dedicate lui Eminescu, la Iaşi şi Hârlău

Ieşenii sunt aşteptaţi astăzi, 15 ianuarie 2016, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din oraş pentru a participa la o seară culturală dedicată lui Mihai Eminescu. Marele poet va fi comemorat şi la Protopopiatul Hârlău.

La Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi va fi omagiat astăzi, 15 ianuarie 2016, poetul naţional Mihai Eminescu. În cadrul Sfintei Liturghii care se va oficia astăzi, 15 ianuarie 2016, se vor înălţa rugăciuni pentru marele poet. Tot astăzi, de la ora 17:00, în cadrul sesiunilor „Convorbiri spirituale“, se va organiza evenimentul „O seară cu Eminescu“. „Ziua de 15 ianuarie este o mare sărbătoare a poporului român pentru că este ziua de naştere a celui mai mare poet al neamului nostru - Mihai Eminescu, «omul deplin al culturii româneşti», aşa cum l-a numit Constantin Noica. În cadrul manifestării culturale din biserica noastră, va fi o bucurie să medităm, să vorbim şi să recităm versurile lui Eminescu, cel care a spus că «Biserica Ortodoxă este Maica neamului românesc» şi «Cine combate Ortodoxia, numai român nu e». Am invitat la această sărbătoare pentru a vorbi celor prezenţi pe prof. Antoniu Patraş de la Facultatea de Litere a Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi şi pe prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru decanul Facultăţii de Litere a Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi. Vom avea şi un mic recital de poezie, iar corul bisericii noastre va interpreta versuri de Mihai Eminescu. Ne vom înălţa sufletul fiind alături de Eminescu, cel care a iubit ţara şi poporul român, apărând credinţa şi Biserica Ortodoxă.

„Eminescu şi Biserica străbună“, la Hârlău

Protopopiatul Hârlău, în colaborare cu Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă“ - filiala Hârlău şi Şcoala Gimnazială Pârcovaci, organizează astăzi, 15 ianuarie 2016, seara literară „Eminescu şi Biserica străbună“. Evenimentul se va desfăşura la sediul Protopopiatului Hârlău şi va fi precedat de slujba Parastasului la Biserica „Sfântul Dumitru“ din Hârlău. De la ora 16:30, arhimandritul Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia din judeţul Neamţ, va prezenta tema „Eminescu şi Ortodoxia“. În continuare, programul va cuprinde recitări din opera poetului, prezentări biografice şi luări de cuvânt, o expoziţie tematică eminesciană prezentată de prof. Ioan Muşei şi lansarea cărţii „Ţinutul Cârlingătura“, semnată de col (r) Dumitru Miron. „Prin acest eveniment, dorim ca tinerii să-l descopere pe Eminescu, apreciat de generaţii la rând. Sperăm ca dragostea noastră pentru marele poet să fie transmisă şi tinerei generaţii“, a spus pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău.

joi, 14 ianuarie 2016

Binecuvântare arhierească la Fundaţia „Episcop Melchisedec“ din Roman

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, i-a vizitat marţi, 12 ianuarie 2016, pe copiii Grădiniţei particulare din cadrul Fundaţiei „Episcop Melchisedec“ din Roman. În acelaşi timp, ierarhul a stropit cu Aghiasmă Mare sediul Centrului de zi pentru copii din familii în dificultate „Episcop Melchisedec“, Centrul social multifuncţional, în care funcţionează o cantină socială, ce oferă o masă caldă pe zi pentru aproximativ 50 de persoane, centrul de socializare şi adăpostul temporar, după cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Pentru angajaţii şi beneficiarii Fundaţiei „Episcop Melchisedec“ din Roman vizita Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim a fost prilej de bucurie. „Nădăjduim că în anul nou început o să putem asigura continuitate proiectelor aflate în desfăşurare“, a declarat consilierul eparhial Aurelian Alexa, directorul Fundaţiei „Episcop Melchisedec“.

Uspenia, biserica unde Mihai Eminescu a primit Taina Sfântului Botez

În fiecare an, Zilele „Mihai Eminescu“ de la Botoşani, prilejuite de naşterea marelui poet, cuprind în program o slujbă de Te Deum la Biserica Uspenia. Locaşul de închinare în care a fost botezat Eminescu a fost ridicat de doamna Elena Rareş, soţia lui Petru Rareş. 

În urmă cu 166 de ani, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Uspenia din Botoşani, avea loc botezul „Luceafărului poeziei româneşti“. Documentele vremii arată că Taina Sfântului Botez a fost săvârşită pe 21 ianuarie 1850 de preotul Ion Stamati, slujitor la Uspenia şi protopop al judeţului Botoşani. Sfântul locaş unde s-a rânduit oficierea acestei slujbe este încărcat de istorie, aşa cum sunt multe biserici din judeţul Botoşani şi din ţara noastră, el fiind o dovadă a credinţei pe care oamenii de atunci o aveau în Dumnezeu. Aşa se face că, în anul 1552, se termina construcţia ultimei biserici înălţate de doamna Elena Rareş. Biserica „Ospenia“, cum se numea atunci, a fost zidită din piatră şi cărămidă, cu acoperiş de draniţă. La poartă, era amplasată o clopotniţă de lemn, aproape de maidanul unde poposeau carele cu mărfuri în drum spre Polonia. E foarte posibil ca pe locul bisericii de piatră a „Ospeniei“ să fi existat, anterior, o bisericuţă de lemn. „S-a vorbit despre o perioadă nefastă a bisericii, ce ar fi stat pustie din 1655 până în 1725 reintrând în viaţa socială a oraşului în 1759. În acel an, Ioan Callimah Voievod a dat hrisovul care avea să fie actul de naştere al şcolii de la Uspenia. După încetarea activităţii acestei şcoli, la care au predat preoţi şi psalţi de la Biserica Uspenia, oraşul a rămas iar fără şcoală, fapt ce l-a determinat pe domnul Mihail Şuţu să emită un nou hrisov, pe 30 septembrie 1793 - de reînfiinţare a unei şcoli cu dascăl elinesc, care să-i ajute pe ucenicii săraci şi iubitori de învăţătură care vor răzbi la acea şcoală“, a spus părintele paroh Teodor Candrea.

„Biserica Uspenia a păstrat singurul act de stare civilă al lui Eminescu“

Incendiul ce a cuprins centrul oraşului în 1810 a afectat şi Biserica Uspenia. Situaţia fiind tragică, botoşănenii au cerut sprijin pentru reînfiinţarea şcolii domnului Mihail Şuţu, nepotul celuilalt Mihail Şuţu. Un nou hrisov dat la 5 martie 1820, de domnul de mai sus, hotăra reînfiinţarea şcolii şi ajutarea ei. Incendiul devastator din 1887 a distrus centrul oraşului şi a afectat grav  biserica. În acelaşi secol, în 1872, s-a instalat primul ornic public în clopotniţă, loc de unde se semnalau şi incendiile. Mai târziu, epitropia bisericii a cerut Primăriei oraşului Botoşani înfiinţarea unui cor, care avea să se reunească oficial abia în 1900. La 21 ianuarie 1850, la Uspenia a fost oficiată Taina Sfântului Botez pentru Mihai Eminescu, de către preotul Ion Stamate, duhovnicul familiei Eminovici. „Biserica Uspenia a păstrat singurul act de stare civilă al lui Eminescu, mai exact registrul de botez în care se arăta naşterea poetului, 15 ianuarie 1850, şi data botezului, 21 ianuarie 1850. Registrul a fost luat de Nicolae Iorga, împreună cu alte 21 de documente, şi dus la Academia Română în 1925“, a mai adăugat preotul paroh Teodor Candrea. În decursul timpului, locaşul de închinare a suferit o sumă întreagă de transformări. Voievodul Mihail Racoviţă face o primă restaurare, între anii 1724-1725. În 1810, un incendiu mistuitor afectează grav şi Biserica Uspenia. În anul 1819 se termină lucrarea de zidărie pentru clopotniţa alipită de corpul bisericii. După anul 1877 au urmat noi restaurări, ultima încheindu-se în 1995.

miercuri, 13 ianuarie 2016

Mihai Eminescu va fi omagiat în Moldova

 În perioada 13-15 ianuarie 2016, marele poet Mihai Eminescu va fi omagiat prin ample manifestări în Moldova şi în Bucovina. La Botoşani, Suceava sau Cernăuţi vor fi organizate numeroase evenimente prilejuite de împlinirea a 166 de ani de la naşterea poetului. 

Ziua de 15 ianuarie reprezintă pentru românii de pretutindeni prilej de bucurie şi de recunoştinţă. Acum 166 de ani, la mijlocul primei luni a anului, se năştea la Botoşani poetul Mihai Eminescu. Pentru cel de-al 46-lea an consecutiv, la Memorialul Ipoteşti din Botoşani au loc, în perioada 13-15 ianuarie 2016, „Zilele Eminescu“. Manifestarea va fi organizată de Primăria Municipiului Botoşani, de Fundaţia Culturală „Hyperion“ - Caiete Botoşănene Botoşani, în colaborare cu Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“, cu sprijinul mai multor instituţii de cultură. În această dimineaţă, de la ora 10:00, la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu“ din Botoşani, va avea loc Cenaclul literar „Portretul artistului la tinereţe“. Tot astăzi, vor avea loc lansări de carte, precum şi expoziţii de numismatică, filatelie, medalistică şi cartofilie. „Zilele Mihai Eminescu“ vor continua joi, 14 ianuarie 2016, la Vorona, iar pe 15 ianuarie 2016, evenimentele vor fi deschise printr-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Botoşani, cu aprobarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani pentru poetul laureat. De Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie), la ora 10:00, în Biserica Uspenia din Botoşani, locaşul de închinăciune unde a fost botezat Mihai Eminescu, se va oficia o slujbă de Te Deum. În continuarea programului, la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ - Ipoteşti se va oficia Parastasul pentru familia lui Eminescu, iar apoi se vor depune coroane de flori la statuia poetului de la Memorialul Ipoteşti.

Expoziţia de fotografie „Omul de pe urmă“

În Amfiteatrul „Laurenţiu Ulici“, se vor desfăşura o serie de lansări de carte, dar şi o serie de recitaluri ale poeţilor nominalizaţi şi ale laureaţilor fostelor ediţii. De la ora 13:45, în Sala de expoziţii temporare „Horia Bernea“, va avea loc vernisajul expoziţiei de fotografie „Omul de pe urmă“. Cu prilejul „Zilelor Eminescu“ Botoşani - Ipoteşti 2016 şi a Zilei Culturii Naţionale (15 ianuarie), Florin Marius Aioanei şi Alexandru Pohaţă, membri ai Clubului Fotografilor Iaşi şi absolvenţi ai Universităţii de Arte „George Enescu“ din Iaşi, au selectat 30 de imagini în format 30X45, pe care le-au reunit în „Omul de pe urmă“. Fotografiile au încercat să găsească o ordine în dezordine şi să-i surprindă pe oamenii singuri din mulţime. Personajele nu au o identitate, ele fiind doar urme, aşa cum reiese din titlu. Autorii vă aşteaptă la vernisaj, unde vor oferi explicaţii şi autografe tuturor pasionaţilor de fotografie. Despre lucrările din galerie va vorbi George Pânzaru, referent la Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ a Municipiului Iaşi. Tot vineri, de la ora 17:00, în Sala „Mihai Eminescu“ a Hotelului „Rapsodia“ din Botoşani, va avea loc Gala de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“, ediţia a XXV-a.

Festivalul literar în judeţul Suceava

În zilele de 13 şi 14 ianuarie 2016, la Suceava, Gura Humorului, Călineşti- Cuparencu şi Putna, se va desfăşura cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului literar „Mihai Eminescu“. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc astăzi, 13 ianuarie 2016, de la ora 10:00, la Colegiul Tehnic „Petru Muşat“ din Suceava. La ora 15:00, în Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera“ din Suceava, va fi prezentată revista „Bucovina Literară“ nr. 11-12/ 2015, iar apoi vor fi organizate lansări de carte. De la ora 18:00, la Centrul Cultural Gura Humorului - Casa de Cultură vor lansa noi volume Nicolae Georgescu, Christian Crăciun şi Virginia Blaga, prezentarea urmând să aparţină lui Valentin Ajder. Mâine, 14 ianuarie 2016, de la ora 9:00, se va depune o coroană omagială la bustul poetului Mihai Eminescu din Suceava, iar de la ora 10:00, la Şcoala din Călineşti-Cuparencu sunt programate manifestări culturale dedicate poetului naţional. O coroană omagială va fi depusă şi la bustul poetului Mihai Eminescu de la Mănăstirea Putna din judeţul Suceava. Tot aici, vor fi decernate premiile „Mihai Eminescu“ pentru exegeză eminesciană pe 2015, iar apoi va fi susţinut un microrecital de către elevii Şcolii Gimnaziale Putna. Vineri, 15 ianuarie  2016, de la ora 15:00, la  Centrul Cultural Multifuncţional pentru Vârsta a Treia Iaşi, Sala „Ana Aslan“, de pe strada Străpungere Silvestru numărul 28, va avea loc evenimentul cultural „Trecut-au anii…“, organizat cu ocazia Zilei Culturii Naţionale şi a comemorării zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu.

„Zilele Eminescu“ la Cernăuţi

În perioada 14-16 ianuarie 2016, poetul naţional Mihai Eminescu va fi comemorat şi la Cernăuţi, în Bucovina de nord. Mâine-dimineaţă, de la ora 9:45, se va vizita Reşedinţa Mitropoliţilor Bucovineni, iar de la ora 10:30, va avea loc o întâlnire la Editura „Alexandru cel Bun“, cu membrii redacţiei revistei „Glasul Bucovinei“ şi cu reprezentanţii Bibliotecii „Glasul Bucovinei“. De la ora 12:30, se va organiza o întâlnire la Consulatul General al României la Cernăuţi, urmând ca pe 15 ianuarie 2016, de la ora 10:00, la Casa „Aron Pumnul“, viitorul Muzeu „Mihai Eminescu“, să se depună coroane de flori la bustul marelui poet. De la ora 11:30, va fi vizitată expoziţia „Liviu Rebreanu“ din Galeria de ROND, organizata de ICR Chişinău la Societatea pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu“. Pe 16 ianuarie 2016, se va vizita moşia Hurmuzakeştilor, Toporăuţi, satul de baştină al domnitorului martir Miron Barnovski al Moldovei, şi se va organiza un recital de poezie de către elevii şcolilor româneşti din regiunea Cernăuţi.

marți, 12 ianuarie 2016

Cinstirea Sfântului Antipa, la Calapodeşti

Cuviosul Antipa Athonitul a fost serbat prin rugăciune în locurile natale, în mănăstirea din Calapodeşti, judeţul Bacău. În prezenţa unui număr mare de credincioşi, un sobor de preoţi a oficiat Sfânta Liturghie, biserica aşezării monahale devenind neîncăpătoare. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, credincioşii s-au putut închina la crucea purtată de Sfântul Antipa în nevoinţele sale, care este aşezată spre închinare în biserica aşezământului monahal din comuna Dealu Morii. „Delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, la acest moment de sărbătoare a fost arhimandritul Serafim Huzdup, consilier eparhial, care a transmis şi cuvântul ierarhului dedicat acestei zile sfinte pentru Biserica Ortodoxă, în general, şi pentru Eparhia Romanului şi Bacăului, în mod special. La rândul său, protosinghelul Pahomie Parfene, stareţul Mănăstirii Calapodeşti, a mulţumit tututor celor prezenţi pentru dragostea şi cinstirea arătate faţă de Cuviosul Antipa“, ne-a transmis preotul inspector Constantin Gherasim.

Sinaxa preoţească în Protopopiatul Oneşti

La Mănăstirea cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ şi „Sfântul Proroc Ilie“ - metoc chiriarhal de pe Valea Oituzului s-a desfăşurat ieri, 11 ianuarie 2016, Sinaxa preoţilor din Protopopiatul Oneşti. 

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat ieri, 11 ianuarie 2016, Sfânta Liturghie, prilejuită de Sinaxa preoţilor din Protopopiatul Oneşti. Slujba a fost săvârşită în Biserica cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ şi „Sfântul Proroc Ilie“ de pe Valea Oituzului. Pentru cel de-al XVI-lea an consecutiv, clerul şi ierarhul au trăit bucuria comuniunii depline prin împărtăşirea cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge ale Mântuitorului Hristos. „În cadrul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a rostit rugăciunile de dezlegare pentru preoţii şi credincioşii prezenţi. Totodată, în cadrul sărbătorii de astăzi, arhidiaconul Ciprian Ignat, secretar eparhial, a citit meditaţia lirică «Machiavelismul satanic», compusă de ierarhul Romanului şi Bacăului pentru Duminica după Botezul Domnului, iar preotul Ilarion Mâţă, directorul Centrului Rezidenţial de la Hârja, a prezentat comentariul şi semnificaţiile teologico-dogmatice ale meditaţiei“, a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

„Anul pe care l-am început să fie unul al milei Domnului“

În cuvântul rostit la finalul sinaxei, Înaltpreasfinţia Sa a îndemnat pe preoţi şi credincioşi să „înalţe rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu ca să dăruiască neamului românesc şi lumii întregi: pace şi linişte, să reverse harul şi binecuvântarea Sa care să ne sfinţească şi să ne ferească de orice primejdie care vine de la cel rău“: „Să ne rugăm ca anul pe care l-am început să fie unul al milei Domnului“. De asemenea, Înaltpreasfinţitul Ioachim a precizat faptul că în  această vară, când se împlinesc 100 de ani de intrarea României în Primul Război Mondial, pe Valea Oituzului vor fi organizate mai multe activităţi social-filantropice şi cultural-misionare de către Eparhia Romanului şi Bacăului, cu implicarea Protopopiatului Oneşti, la care sunt aşteptaţi să participe tinerii din această zonă încărcată de istorie şi cultură românească. La rândul său, preotul Constantin Alupei, protopop al Protopopiatului Oneşti, a mulţumit ierarhului şi preoţilor „pentru participarea la sinaxă, fapt ce constituie o mărturie a comuniunii de slujire şi rugăciune în această protoierie“. „De asemenea, părintele protopop Constantin Alupei a exprimat, în numele clerului oneştean, mulţumirea sufletească de a se fi rugat şi împărtăşit din acelaşi Sfânt Potir cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim“, a mai adăugat preotul inspector Constantin Gherasim.

luni, 11 ianuarie 2016

Serbarea Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodeşti

Primul sfânt român din calendarul creştin ortodox, Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti, a fost serbat ieri, 10 ianuarie 2016, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de IPS Ioachim şi de PS Macarie, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

Pelerini şi credincioşi din zona Neamţului şi a Bacăului s-au rugat ieri, 10 ianuarie 2016, în 
Catedrala Arhiepiscopală din Roman, cu ocazia serbării Cuviosului Antipa de la Calapodeşti, unul dintre ocrotitorii Eparhiei Romanului şi Bacăului. Sărbătoarea primului sfânt român din calendarul creştin ortodox a fost încununată de Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, şi de Preasfinţitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, înconjuraţi de soborul preoţilor consilieri, inspectori şi protopopi ai Centrului eparhial de la Roman. În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, PS Macarie a evocat personalitatea Sfântului Antipa, a cărui activitate misionară a ajuns cunoscută şi apreciată până în ţinuturile nordice ale Rusiei. „Deşi ultima parte a vieţii sale a petrecut-o departe de ţinuturile natale, Cuviosul Antipa a purtat cu el dorul de ţară. Ucenicul său, Pimen, care ne-a lăsat în scris viaţa sa, ne spune că acest mare sfânt avea permanent în chilia sa trei categorii de obiecte. Cel mai de preţ odor era icoana Maicii Domnului - «Dulcea sărutare», apoi cărţile româneşti de pravilă cu caractere chirilice şi o cergă moldovenească. Se ruga neîncetat şi făcea sute de metanii zilnic, socotind foarte importantă împlinirea zilnică a pravilei, a programului de rugăciune, şi pentru câteva clipe îşi odihnea trupul pe cerga moldovenească pe care o primise de la mama sa, care, după ce a rămas văduvă, s-a retras în mănăstire, cu numele Elisabeta. Sfântul Antipa, care ne îndeamnă neîncetat la rugăciune, este pildă de păstrare a identităţii ortodoxe strămoşeşti, oriunde ne-am afla în lume. Noi l-am rânduit să fie ocrotitor al centrelor de pelerinaje ale Europei de Nord, fiind unul din sfinţii români care au ajuns în aceste locuri“, a evidenţiat Preasfinţitul Episcop Macarie.

Dificultăţile misiunii în Occidentul secularizat

Ierarhul românilor din nordul Europei a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim distincţia onorifică „Crucea Nordului“, pentru slujirea sa rodnică şi folositoare Bisericii şi societăţii. La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, mulţumind pentru distincţia oferită, a prezentat credincioşilor prezenţi aspecte din slujirea misionară a ierarhului care reprezintă Biserica Ortodoxă Română în nordul Europei, subliniind dificultăţile acestei misiuni pe care Înaltpreasfinţia Sa o cunoaşte din perioada în care a slujit pentru promovarea valorilor creştine în Occidentul secularizat. „Ne bucurăm de faptul că Preasfinţitul Episcop Macarie, care are responsabilitate misionară pentru românii din nordul Europei, a fost prezent alături de noi. Preasfinţia Sa răspunde la nevoile spiritual-misionare ale păstoriţilor, păstrând tradiţiile care structurează identitatea sfintei noastre Biserici, a neamului românesc şi românităţii. De când a fost rânduit de Bunul Dumnezeu episcop, Sfântul Sinod i-a încredinţat această misiune deosebit de grea şi ostenitoare, iar Preasfinţia Sa împlineşte cu acrivie şi demnitate episcopală toate obligaţiile care decurg din statutul Bisericii Ortodoxe din diaspora, căutând, totodată, să le propovăduiască nordicilor Evanghelia, aşa cum a făcut şi Sfântul Cuvios Antipa“, a menţionat în cuvântul său IPS Arhiepiscop Ioachim.

Distincţii pentru Preasfinţitul Macarie

Apoi, în cadrul solemn şi binecuvântat, ierarhul de la Roman a oferit Preasfinţitului Macarie distincţia „Crucea Ţării de Jos“ a Eparhiei Romanului şi Bacăului, „Ordinul Melchisedec“, Clasa Întâi, precum şi Sfântul Antimis, sfinţit în anul 2015, în ziua de pomenire a Sfântului Antipa de la Calapodeşti, în data de 10 ianuarie, în urmă cu un an. Tot în cadrul slujbei din această zi, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim l-a hirotesit iconom stavrofor pe preotul Ionuţ Alexandru Amărinii, directorul Liceului Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec“ din Roman, care a aranjat în melos psaltic slujba şi acatistul Cuviosului Antipa, alcătuite de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim. În acelaşi timp,diaconul Vlad Nicolae Samoilă, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Roman şi profesor de muzică la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec“, a fost hirotesit arhidiacon.

vineri, 8 ianuarie 2016

Epifania Domnului, în Eparhia Romanului şi Bacăului

Sărbătoarea Botezului Domnului a fost trăită de credincioşii din Eparhia Romanului şi Bacăului într-un mod aparte. La Roman, slujba Aghesmei Mari a fost oficiată de IPS Părinte Ioachim, în timp ce la Comăneşti, Boboteaza a fost oficiată în centrul oraşului. 

În ziua cinstirii Botezului Domnului, miercuri, 6 ianuarie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghesmei celei Mari, înconjurat de soborul preoţilor şi al diaconilor de la Catedrala din Roman. După Sfânta Liturghie, în sunetul clopotelor şi al cântărilor sfinte, soborul slujitorilor s-a deplasat în procesiune spre foişorul pregătit special pentru acest eveniment. La finalul slujbei, în timpul cântării troparului acestui praznic împărătesc, Înaltpreasfinţia Sa şi preoţii prezenţi au eliberat câţiva porumbei, ca simbol al prezenţei eliberatoare şi luminătoare a Duhului Sfânt invocat în această perioadă specială a anului. În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre descoperirea Sfintei Treimi la râul Iordan, odată cu primirea botezului de către Domnul Iisus Hristos, şi despre trăirea reală de către creştinii de astăzi, în această zi, prin intermediul imnurilor liturgice, a prezenţei Duhului Sfânt şi a transfigurării naturii înconjurătoare prin lucrarea harului divin. „Din imnurile pe care le-aţi auzit cântate în biserici în aceste zile de sărbătoare, aţi înţeles că toată învăţătura Bisericii şi exprimarea ei liturgică pendulează în jurul acestui praznic, care este o sărbătoare a luminării, a luminilor, a raiului deschis, a cerului deschis. Astăzi (n.r. miercuri, 6 ianuarie 2016), s-a arătat Treimea cea de o fiinţă, s-a schimbat firea apelor, a fost abolită moartea biologică şi cea spirituală prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aveţi credinţă, aveţi nădejde, aveţi iubire şi atunci Dumnezeu vă va descoperi tainele Sale ce vă vor călăuzi către Împărăţia lui Dumnezeu şi veţi avea o identitate în lumea aceasta!“, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, la final, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a îndemnat pe credincioşii prezenţi să guste din apa sfinţită, în toată perioada de până la Odovania Praznicului, cu credinţă, pentru a simţi prezenţa binefăcătoare a Duhului Sfânt.

Cruci de gheaţă, la Oneşti

Boboteaza i-a adunat în rugăciune şi pe credincioşii oneşteni. La Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh“ din Oneşti au fost confecţionate trei cruci de gheaţă, aşa cum este rânduiala de mai bine de două decenii. Oamenii au participat la Sfânta Liturghie şi la slujba Aghesmei Mari, iar apoi au luat apa sfinţită la casele lor. „S-a îndătinat ca, aici, pe Valea Trotuşului, să avem cele mai frumoase cruci de gheaţă, ce reprezintă o mărturisire a credinţei noastre. I-am îndemnat pe credincioşii noştri să se atingă cu fruntea de crucile de gheaţă, confecţionate de un grup de credincioşi pricepuţi. Prin atingerea de crucile de gheaţă, am cerut de la Tatăl Ceresc curăţirea sufletelor. Ne dorim ca odată cu dezgheţarea crucilor de gheaţă, sufletele noastre să rămână purificate de lucrarea lui Dumnezeu. Crucile de gheaţă reprezintă şi un semn de preţuire adusă Bunului Dumnezeu pentru că a aşezat ţara noastră într-un loc unde sunt toate anotimpurile existente pe pământ. Să ne fie de folos sărbătoarea Arătării Mântuitorului Hristos la Iordan“, s-a exprimat preotul paroh Constantin Alupei, care este şi protopop al Protopopiatului Oneşti.

Slujbă impresionantă la Comăneşti

Un sobor mare de preoţi din Comăneşti şi din împrejurimi a oficiat slujba Aghesmei Mari în centrul oraşului, sfinţind apa prin citirea rugăciunilor speciale. Din soborul slujitorilor a făcut parte şi părintele Costel Mareş, protopop al Protopopiatului Moineşti, care a adresat şi un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la sărbătoarea Botezului Domnului. În acelaşi timp, protopopul de Moineşti a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, pentru toţi cei prezenţi, dar şi un mesaj de pace, de sporire, pentru ca Dumnezeu să ne ofere un an al mântuirii. Părintele protopop Costel Mareş a mulţumit apoi şi autorităţilor locale care s-au implicat în organizarea evenimentului religios prilejuit de Bobotează.

joi, 7 ianuarie 2016

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

De sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, astăzi, 7 ianuarie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia Sfânta Liturghie în Parohia Bâcu, Protopopiatul Iaşi 3, judeţul Iaşi, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.
IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, iar PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huşi.

Hram la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Piatra Neamţ

Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul“ - Mărăţei 1 din Piatra Neamţ îşi serbează astăzi, 7 ianuarie 2016, hramul. Aseară a fost oficiată slujba Vecerniei, iar astăzi, Miezonoptica şi Utrenia vor fi urmate de Sfânta Liturghie. „Hramul bisericii noastre este unul dintre cele mai frumoase din Piatra Neamţ, întrucât se desfăşoară la finalul sărbătorilor de iarnă. În ziua hramului aşteptăm un număr mare de părinţi de la sfintele mănăstiri să slujească împreună cu noi Sfânta Liturghie. Aceasta arată colaborarea frumoasă dintre noi şi slujitorii sfintelor altare din aşezările monahale din ţinutul Neamţului“, a spus pr. paroh Vasile Păvăleanu, care a menţionat că la finalul slujbei Parastasului credincioşii vor primi foaia parohială „Bobul de credinţă“, care împlineşte trei ani de apariţie neîntreruptă. Membrii corului parohiei îi vor vizita apoi pe bolnavii din Spitalul Judeţean Neamţ pentru a le oferi daruri şi pentru a-i bucura cu un repertoriu de cântări religioase.

Procesiune de Bobotează pe Valea Jijiei

Ziua Botezului Domnului a fost marcată în mod deosebit în Parohia Andrieşeni din Protopopiatul Iaşi 1. Ieri, 6 ianuarie 2016, după oficierea Sfintei Liturghii, a avut loc o procesiune de la biserica parohială spre fântânta din incinta dispensarului comunal. 

Locuitorii din Parohia Andrieşeni, Protopopiatul Iaşi 1, judeţul Iaşi, au cinstit într-un mod aparte sărbătoarea Botezului Domnului. De dimineaţă, oamenii au venit la Sfânta Liturghie pentru a se ruga pentru cele de folos sufletului lor. Întreaga biserică a cântat precum un cor de îngeri în timpul slujbei, slăvind pe Cel ce s-a botezat în apa Iordanului. În sunetul clopotelor şi al toacei, cu prapuri şi cruci în mâini, a fost organizată o frumoasă procesiune, devenită tradiţie pe Valea Jijiei. În faţă a fost purtată icoana Botezului Domnului, acoperită cu un prosop tradiţional. Bunul Dumnezeu a binecuvântat sărbătoarea din acest an atât cu zăpada cea mult aşteptată, cât şi cu gerul Bobotezei. Prin grija preotului paroh Mihai Cepeliuc şi a gospodarilor din parohie, au fost confecţionate două cruci de gheaţă, ce au fost îmbrăcate cu tricolor. Prima a fost aşezată în curtea bisericii parohiale, aflată într-un stadiu avansat de reconsolidare şi extindere, iar cea de-a doua a fost pusă în apropierea unei fântâni din curtea dispensarului din sat. Poate deloc întâmplător acest lucru, întrucât aici oamenii caută vindecarea trupească, de care au nevoie, pe lângă cea sufletească, pe care o primesc prin rugăciunile Bisericii prin spovedanie, prin Sfânta Împărtăşanie şi prin apa cea sfinţită în ziua de Iordan. După ce s-a ajuns în curtea punctului sanitar al comunei, a început slujba Sfinţirii celei mari a apei.

„Această apă este folositoare vieţii noastre“

Aşa cum se obişnuieşte la Andrieşeni, oamenii au aşezat paie de fân în preajma crucii de gheaţă şi a butoaielor cu apă. Acestea au fost luate de oameni la casele lor, pentru a le da animalelor ca să le ferească de boli. „Am sfinţit fântâna din curtea dispensarului, care de ani şi ani nu a mai fost folosită. Ne-a ajutat Dumnezeu să o curăţim, pentru ca mai apoi tinerii din satul nostru să aducă aceste cruci frumoase de gheaţă. Dacă acum o săptămână nu nădăjduiam să avem zăpadă, iată că acum ne bucurăm de acest dar. Oamenii sunt plini de bucurie pentru că iau la casele lor Agheasma Mare. Această apă este folositoare vieţii noastre, fiind har de sfinţenie prin rugăciunile înălţate“, a remarcat preotul paroh Mihai Cepeliuc. Oamenii au mers în cimitirul parohiei pentru a stropi mormintele cu apa sfinţită, iar apoi s-au îndreptat bucuroşi la casele lor, strigând în cor „Chiraleisa!“, care înseamnă „Doamne, miluieşte!“. Copiii, tinerii şi bătrânii din Andrieşeni s-au împărtăşit de harul şi de binecuvântarea lui Dumnezeu revărsate în ziua Bobotezei. Prezenţa lor în număr mare la această slujbă au arătat încă o dată credinţa lor nestrămutată moştenită de la strămoşi, pe care o transmit şi copiilor mai departe.

miercuri, 6 ianuarie 2016

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, de Bobotează

De sărbătoarea Botezului Domnului, astăzi, 6 ianuarie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala MItropolitană din Iaşi, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, iar PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huşi.

Dar şi bucurie pentru Eparhia Romanului şi Bacăului

 La un an de la instalarea în scaunul de Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a participat la slujba de Te Deum oficiată în biserica de la Hârja de către părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar-administrativ al eparhiei, alături de soborul preoţilor consilieri şi inspectori ai Centrului eparhial. Ierarhul a sfinţit cu acest prilej Centrul Multifuncţional de Economie Socială „Sfântul Cuvios Teoctist“ din cadrul Complexului social-medical de la Hârja, unde vor lucra tineri cu dizabilităţi.
 
Serbarea unui an de la instalarea în scaunul de Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului l-a găsit pe Înaltpreasfinţitul Ioachim alături de cei 100 de bătrâni care trăiesc în Complexul social-medical „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt“ de la Hârja. Acest mod de a sărbători al ierarhului a devenit o stare de fapt firească pentru cei care primesc îngrijire în acest aşezământ. Şi în alte momente reprezentative din viaţa sa, Înaltpreasfinţia Sa a fost alături de comunitatea de la Hârja. „Ne bucurăm întotdeauna de prezenţa sa. Este un părinte care ne înţelege întotdeauna nevoile“, a mărturisit Nicolae Gândulescu, unul dintre vârstnicii care trăiesc în aşezământul de la Hârja. De altfel, bucuria bătrânilor este cu atât mai mare cu cât mulţi dintre ei nu mai au pe nimeni în această lume, iar ierarhul de la Roman, ori de câte ori ajunge în mijlocul lor, îi binecuvântează, le oferă cadouri, vorbeşte cu ei şi le ascultă ofurile sau confesiunile înmănunchiate în anii lungi şi grei de viaţă. O terapie duhovnicească ce alină dorul după comunicare şi cuminecare prin cuvânt ziditor şi întăritor de suflet: „Îmi place mult când vine la noi şi ne vorbeşte. Nu am avut copii, iar la bătrâneţe, dacă nu ai copii, nu ai nimic“, a spus Zinca Tihoc, femeie a cărei vârstă trece „de nouăzeci şi ceva de ani“. Anul acesta, la un an de la instalarea sa oficială, în ziua de 4 ianuarie 2015, Înaltpreasfinţitul Ioachim a mai adăugat un punct de referinţă pe harta complexului ştefanian de la Hârja. A sfinţit un nou centru multifuncţional, în care vor lucra şase persoane cu dizabilităţi. „A trecut un an de când ne-am angajat la lucrare sfântă şi sinergică, pentru a adăuga cărămida noastră la edificiul spiritualităţii româneşti. Am ţinut ca în această zi importantă pentru viaţa mea personală şi pentru eparhie să vin aici, pe Valea Oituzului, unde acum o sută de ani au fost conflicte în Primul Război Mondial, iar noi, acum zece ani, am pus temelia unui aşezământ pentru bătrâni, un spaţiu dedicat lor, care are astăzi o strălucire aparte. Am venit să fim împreună cu dânşii, să le arătăm dragostea şi preţuirea noastră, să le arătăm că suntem împreună până când Dumnezeu îi va chema în Împărăţia Sa“, a remarcat Înaltpreasfinţitul Ioachim.

Atelier de croitorie, închinat Sfântului Cuvios Teoctist

În ceea ce priveşte Centrul Multifuncţional de Economie Socială, ridicat din donaţii şi sponsorizări, acesta va purta hramul „Sfântul Cuvios Teoctist“.  „Aici va funcţiona un aşezământ unde se vor lucra costume naţionale româneşti, pentru că vrem să ne structurăm mai bine identitatea noastră, promovând valorile tradiţionale româneşti în contextul globalizării şi mondializării. Am sfinţit un atelier de croitorie pe care l-am închinat Sfântului Cuvios Teoctist, amintindu-ne de reputatul Patriarh al Bisericii noastre, Teoctist Arăpaşu, pe care l-am cunoscut şi căruia i-am fost colaborator cândva“, a mai menţionat ierarhul, în cuvântul său. Tot aici va fi şi un atelier de lumânări decorative şi ornamentale. „Beneficiile materiale, conform legii economiei sociale, vor fi reinvestite în activităţile social-misionare şi cultural-educative ce vizează persoanele vârstnice instituţionalizate, bătrânii de la domiciliu, copiii fără posibilităţi financiare, dar şi pe cei cu potenţial intelectual ridicat din cadrul centrului de excelenţă şi, nu în ultimul rând, pe tinerii din centrele de voluntariat“, a precizat pr. Ilarion Mâţă, preşedintele Asociaţiei „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare“ - Hârja.

marți, 5 ianuarie 2016

Program liturgic special de Bobotează, la Iaşi


În această dimineaţă, astăzi, 5 ianuarie 2016, de la ora 4:30, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, se vor sluji Miezonoptica, Utrenia şi Ceasurile Împărăteşti. De la ora 8:30, se va oficia Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia praznicului Botezului Domnului. În jurul orei 10:30, se va săvârşi slujba Aghesmei Mari, în interiorul catedralei. În continuare, soborul preoţilor va merge la Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi pentru a stropi cu apa sfinţită încăperile clădirii. Tot astăzi, de la ora 16:00, se vor sluji Pavecerniţa Mare şi Litia, urmate de Paraclisul Sfintei Parascheva. Mâine, 6 ianuarie 2016, de la ora 6:30, se va oficia Miezonoptica, urmată de Utrenie, iar de la ora 9:15, Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În jurul orei 11:30, se va ieşi în procesiune din catedrală pe esplanada din faţa locaşului de închinăciune. Aici, IPS Teofan va oficia slujba Aghesmei Mari, după cum ne-a relatat arhimandritul Dosoftei Şcheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

Adunarea de tineret a Oastei Domnului, la Comăneşti

În Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului au debutat sâmbătă, 2 ianuarie 2016, activităţile dedicate educaţiei religioase a tinerilor ortodocşi. Adunarea de tineret a Oastei Domnului, organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, a adunat în jur de o mie de tineri.

În contextul anului omagial dedicat de către Patriarhia Română educaţiei religioase a tinerilor ortodocşi, în sala de sport a Şcolii Numărul 7 „Liviu Rebreanu“, din Comăneşti, s-a desfăşurat sâmbătă, 2 ianuarie 2016, Adunarea de tineret a Oastei Domnului. Întâlnirea s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în prezenţa a peste o mie de tineri, sub genericul „Fugi de ispitele tinereţii!“. Participanţii au parcurs patru teme catehetice, prezentate de ei înşişi, sub îndrumarea preoţilor şi duhovnicilor din comunităţile din care fac parte: „Credinţa cea dreaptă şi faptele ce o adeveresc. Când va veni Fiul Omului va mai afla credinţă pe pământ?“; „Dragostea, ţinta şi încoronarea vieţii de credinţă. Ţinta poruncii este dragostea“; „Pacea cu noi înşine, cu semenii şi cu Dumnezeu. Iisus Hristos,  Pacea noastră“; „Curăţia, veşmântul de temelie al sufletului“. Aceste teme au fost propuse de Înaltpreasfinţitul Ioachim şi pregătite de preotul Petru Roncea, desemnat să coordoneze activităţile Oastei Domnului din Eparhia Romanului şi Bacăului.

„Frăţiile voastre faceţi parte cu cinste din Biserica Ortodoxă Română“

Delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim a fost preotul Ilarion Mâţă, inspector pentru Asistenţa socială din cadrul Sectorului social-filantropic al Eparhiei Romanului şi Bacăului, care a rostit mesajul Arhipăstorului Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului: „Preocuparea permanentă a Bisericii Ortodoxe Române de a răspunde nevoilor spiritual-catehetice şi misionare a creştinilor ortodocşi se concretizează prin frumoasa dezvoltare a activităţilor pentru tineri, şi nu numai, activităţi la care arhiepiscopia noastră este parteneră prin preoţii slujitori, profesorii de religie şi alţi fii duhovniceşti. Frăţiile voastre faceţi parte cu cinste din Biserica Ortodoxă Română, sunteţi botezaţi, crescuţi  şi educaţi în trăirea ortodoxă, de aceea, împreună cu preoţii slujitori din comunităţile din care faceţi parte, duhovnicii şi îndrumătorii voştri spirituali, putem atinge scopul la care am fost cu toţii chemaţi: preaslăvirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletului, care se dobândeşte prin credinţă dreaptă şi fapta cea bună, cele două dimensiuni al chemării noastre: Ortodoxia şi ortopraxia“.

Binecuvântare pentru continuarea activităţilor

„Deoarece trăim într-o lume din ce în ce mai mult centrată pe individualism şi indiferentism, se simte mai mult ca oricând nevoia de a sluji aproapelui aflat în suferinţă, după îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos din Evanghelia de la Matei (25, 35-45), reprezentând programul autentic al mântuirii subiective, a fiecăruia dintre noi. Fără împlinirea celor două porunci esenţiale: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi din toată puterea ta». Iar a doua este la fel ca aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi» (Marcu 12, 30-31), rolul fiecărui creştin fiind acela de a-şi iubi Creatorul şi semenul creat şi el după Chipul Creatorului. Adresăm cu această ocazie, prin Sectorul social-filantropic şi Biroul de Asistenţă socială al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, invitaţia de a vă alătura numeroaselor programe social-misionare şi educaţionale pe care le desfăşurăm în cadrul comunităţilor parohiale şi ONG-urilor de pe cuprinsul eparhiei noastre. În final, vă adresăm binecuvântarea de a continua şi spori activităţile similare celei de astăzi, cu nădejdea împlinirii cuvântului Evangheliei: «Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi» (Ioan 15, 13)“, a subliniat în cuvântul transmis Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, la acest eveniment au fost prezenţi numeroşi clerici. Aici amintim pe părintele profesor doctor Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu, care, în atmosfera lecturii biblice şi patristice, a evocat semnificaţia şi valoarea inimii, ca loc al descoperirii lui Dumnezeu în persoană umană.

luni, 4 ianuarie 2016

Un an de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Ioachim

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, va împlini astăzi, 4 ianuarie 2016, un an de când a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului. Evenimentul solemn din urmă cu un an a avut loc după săvârşirea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Roman, însemnele arhiepiscopale fiind înmânate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Momentul a fost cu atât mai deosebit cu cât IPS Ioachim a fost primul arhiepiscop ales în această demnitate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după ridicarea în rang a Eparhiei Romanului, astăzi, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Întronizarea Înaltpreasfinţiei Sale s-a bucurat de prezenţa unui număr mare de stareţi şi stareţe din toată Moldova, precum şi de participarea credincioşilor din eparhie şi nu numai.

Campanie umanitară în două maternităţi ieşene

Parohia cu hramurile „Sfântul Iulian din Tars“ şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu“ din Iaşi a organizat cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului din anul 2015 campania „Dăruind vei dobândi“, ediţia a II-a. În cele trei zile de Crăciun (n.r. 25, 26 şi 27 decembrie), tinerii din parohie au mers la Maternitatea „Cuza-Vodă“ din Iaşi şi la Maternitatea „Elena Doamna“ din Iaşi, pentru a le oferi câte un dar şi un ajutor financiar. În cele două unităţi spitaliceşti s-au născut de Crăciun 49 de prunci din toate judeţele Moldovei. „Dorim să mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit în demersul nostru şi au făcut ca acest plan să fie o reuşită. În cele trei zile ale marelui praznic al Naşterii Domnului, la cele două maternităţi din Iaşi, s-au născut 49 de prunci sănătoşi, două perechi fiind gemeni. Darul nostru a ajuns la cele 47 de mame originare din aproape toate judeţele Moldovei, pe care am reuşit să le surprindem într-un mod plăcut şi util, aducându-le astfel multă bucurie“, a spus preotul paroh Florin Chirilă.

Daruri pentru copii din partea pompierilor nemţeni

Sărbătoarea Crăciunului din anul 2015 i-a sensibilizat şi pe angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Aceştia au organizat o colectă pentru a veni în sprijinul copiilor aflaţi în lipsuri, ce provin din familii sărace, după cum a menţionat locotenentul Andrei Grancea, ofiţerul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ. Coordonaţi de lt. col. Cătălin Leonte, comandantul Detaşamentului de Pompieri Piatra Neamţ, angajaţii de la ISU Neamţ au ajutat două familii din localitatea Brăşăuţi, respectiv din satul Poiana Negreşti. Daruri au fost împărţite şi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din municipiul Piatra Neamţ. Şi pompierii din Roman au ajutat în ajunul Crăciunului patru familii sărace, cu mulţi copii. De asemenea, angajaţii ISU din Târgu Neamţ au oferit daruri celor nevoiaşi şi bolnavi, ajutându-l astfel pe Moş Crăciun să aducă o rază de lumină în pragul sărbătorilor.

Părintele Constantin Gherasim, premiat de cotidianul „Deşteptarea“

Cotidianul „Deşteptarea“ din Bacău l-a premiat, înainte de sărbătoarea Crăciunului 2015, pe preotul Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Distincţia a fost acordată pentru activitatea social-filantropică desfăşurată în Aşezământul „Samariteanul milostiv“ al Parohiei „Sfântul Gheorghe“ din Bacău. 

Părintele Constantin Gherasim slujeşte în Parohia „Sfântul Gheorghe“ din Bacău din anul 2007, când a fost hirotonit preot de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. Înaltpreasfinţia Sa i-a încredinţat preotului Gherasim activitatea socială demarată de preotul paroh de atunci, Vasile Radu, dar şi Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul. În acelaşi timp, laureatul celei de-a XX-a ediţii a Premiilor „Deşteptarea“, a colaborat cu Radio TRINITAS al Patriarhiei Române, cu „Ziarul Lumina“ al Patriarhiei Române şi cu Agenţia de ştiri BASILICA a Patriarhiei Române, unde, cu mult profesionalism, a făcut cunoscută activitatea Eparhiei Romanului şi Bacăului, dar mai ales a ierarhilor acestei arhiepiscopii. Părintele Constantin Gherasim s-a remarcat şi în presa scrisă, atât laică, cât şi religioasă, unde a scris mii de articole despre evenimentele religioase ale străvechii Eparhii a Romanului şi Bacăului. Aceasta după ce a făcut parte din echipa Radio TRINITAS al Patriarhiei Române, în timp ce a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi. Revenind la frumoasa activitate din Aşezământul „Samariteanul milostiv“, trebuie să amintim că aici 30 de copii din familii nevoiaşe, cu posibilităţi materiale reduse, primesc hrană zilnic. Nu sunt uitate nici persoanele sărace, aflate în grele încercări.
Sprijinit de enoriaşii parohiei, preotul Constantin Gherasim vine în ajutorul acestora oferindu-le alimente, haine s.a. Tot în tinda Bisericii „Sfântul Gheorghe“, sunt organizate cursuri gratuite pentru tinerii care urmează să susţină evaluarea naţională sau bacalaureatul. Anul acesta, aşezământul social a intrat într-un proces de extindere, pentru ca un număr cât mai mare de oameni de toate vârstele să se bucure de activităţile educative, culturale şi  nu numai, atât de necesare în viaţa comunităţii parohiale.

Liturghie arhierească în Catedrala Arhiepiscopală din Roman

În prima zi a Anului Nou, vineri, 1 ianuarie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, înconjurat de părinţii slujitori de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ din Roman, a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare.
Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi“ a Catedralei Arhiepiscopale din Roman, slujba fiind săvârşită în prezenţa unui număr mare de credincioşi. În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre semnificaţiile sărbătorii Tăierii-împrejur a Domnului şi despre însemnătatea duhovnicească a tăierii-împrejur a inimii în spiritualitatea ortodoxă, despre semnificaţia numelui în viaţa creştinului şi, de asemenea, despre importanţa şi modelul Vasiliadei Sfântului Vasile cel Mare, pentru lucrarea filantropică a Ortodoxiei de pretutindeni.