luni, 31 mai 2010

Expoziţie de icoane dedicată hramului Mănăstirii Bucium

Biserica "Tuturor Sfinţilor" a Mănăstirii Bucium din Iaşi şi-a serbat ieri hramul. Cu prilejul acestei sărbători, vineri a fost organizată, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, o expoziţie de icoane pictate în atelierul obştii monahale. La vernisajul Expoziţiei "Icoana bizantină în spaţiul eclesial" au participat, pe lângă obştea monahală a Mănăstirii Bucium, credincioşi şi iubitori ai picturii bizantine. Cele 50 de icoane sunt pictate în tehnica tradiţională, pe lemn de tei, cu emulsie de ou şi vin, în culori naturale, pigmenţi naturali, cu foiţe de aur. În deschiderea manifestării moderate de ierom. Irineu Bălan, stareţul Mănăstirii Bucium, arhim. Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, a explicat celor prezenţi raportul dintre icoană, ca obiect de cult, şi credincioşi. "Hramul Mănăstirii Bucium, închinat Tuturor Sfinţilor, vine în continuarea Pogorârii Sfântului Duh. Sărbătoarea hramului de anul acesta, pentru prima dată, este precedată de vernisajul acestei expoziţii. Vernisajul de astăzi ne ajută să înţelegem mai adânc mesajul sărbătorii în biserică. Sărbătoarea în biserică o trăim atunci când intrăm în Sfânta Liturghie, şi prin Sfânta Liturghie în împărăţia cerurilor. Icoana ne cheamă să pregustăm taina împărăţiei cerurilor şi să ne pregătim pentru aceasta. Icoana nu este un tablou religios, nu este o fotografie, ea ne cheamă să ne întâlnim cu Dumnezeu. Pictorul este chemat să intre într-o legătură cu sfântul pe care îl zugrăveşte pe icoană. Prin fiecare icoană noi trebuie să înţelegem aşadar că ne exprimăm iubirea şi recunoştinţa, dar în acelaşi timp suntem priviţi cu iubire şi cu puterea pe care Mântuitorul, Maica Domnului sau sfinţii ne-o împărtăşesc. Mă bucur că părintele s-a gândit să organizeze acest vernisaj şi transmit binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan", a spus arhim. Nichifor Horia, care a primit din partea ierom. Irineu Bălan o icoană cu Sf. Ierarh Nicolae.

"Icoana înnobilează sufletul şi casa omului"

A urmat alocuţiunea criticului de artă Valentin Ciucă care a mărturisit că a avut ocazia să vadă primele icoane creştine în grotele Capadociei, observând încercarea oamenilor de a amenaja un loc care a devenit apoi altarul în care se adunau şi se rugau. Criticul Valentin Ciucă a mai amintit că cei care în urmă cu sute de ani pictau mănăstirile din Bucovina se pregăteau mai întâi, ţinând post timp de 40 de zile. "Icoana înnobilează sufletul şi casa omului, devenind punctul central al unei locuinţe", a spus Valentin Ciucă. Expoziţia "Icoana bizantină în spaţiul eclesial" a avut un impact deosebit atât în rândul credincioşilor, cât şi al obştii Mănăstirii Bucium. A fost o noutate pentru obştea acestei mănăstiri pentru că din anul ctitoririi, în 1853, nu a mai avut loc un astfel de eveniment. "Dorinţa noastră a fost ca icoana să apară în acest spaţiu eclesial nu numai ca obiect de artă, ci şi ca obiect de cult. Criticul Valentin Ciucă a pus în evidenţă faptul că nu a participat niciodată la o expoziţie de icoane de o astfel de anvergură. Am expus 50 de icoane, multe dintre ele sunt chiar comenzi care au fost achitate, în timp ce o parte dintre ele sunt expuse spre vânzare. Am mulţumit tuturor invitaţilor care au participat la final la o agapă frăţească, după cum se obişnuieşte în mănăstire. Bucuria noastră a fost deplină", ne-a relatat ierom. Irineu Bălan. Icoanele expuse până pe 5 iunie la Mănăstirea Bucium au fost pictate de patru angajaţi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei cu sprijinul voluntarilor, studenţi ai Facultăţii de Teologie "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, secţia Artă Sacră, sau de la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi.

Simpozionul Naţional „Apa - sursa vieţii“ la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ

Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" din Târgu Neamţ, în parteneriat cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ, a organizat, sâmbătă, în cadrul Proiectului Naţional Ecologic 2009-2010, Simpozionul Naţional "Apa - sursa vieţii". Premierea participanţilor a fost precedată de o vizită documentară la Parcul Natural Vânători-Neamţ, Rezervaţia de zimbri ,,Dragoş Vodă" şi la Casa memorială "Mihail Sadoveanu". În deschiderea simpozionului au fost rostite alocuţiuni de către reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, Primăriei oraşului Târgu Neamţ, Primăriei Vânători-Neamţ, Colegiului Naţional "Ştefan cel Mare" din Târgu Neamţ, Staţiei de epurare din Târgu Neamţ, Facultăţii de Biologie şi Facultăţii de Geografie şi Geologie ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi şi ai Facultăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Protecţia Mediului a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi. În sala de conferinţe a seminarului au fost expuse lucrările elevilor din toată ţara. "Seminarul Teologic Liceal de la Mănăstirea Neamţ a fost gazda simpozionului, dar este şi partener în Proiectul Naţional Ecologic 2009-2010. Tema activităţii noastre, "Apa - sursa vieţii", s-a legat foarte mult cu apa sfinţită, foarte multe lucrări abordând acest domeniu. Reprezentantul seminarului a fost pr. prof. Viorel Laiu, spiritual în cadrul acestei şcoli. Un alt invitat de onoare deosebit, arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia al Mănăstirii Neamţ, a prezentat o lucrare în cadrul căreia a făcut legătura cu apa sfinţită, Agheazma", a declarat prof. Anca Radu, director adjunct la Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" din Târgu Neamţ şi unul dintre coordonatorii proiectului.

Activitate adresată elevilor şi profesorilor

Înainte de excursia tematică la Parcul Natural Vânători-Neamţ, Rezervaţia de zimbri, "Dragoş Vodă" şi la Casa memorială "Mihail Sadoveanu", Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ a oferit o masă pentru elevii şi profesorii prezenţi. Toţi participanţii au primit diplome de participare, cărţi şi pliante, dar au fost acordate premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare dintre cele şase secţiuni, aceştia din urmă primind şi medalii. Premierea participanţilor a fost realizată de prof. Vasile Munteanu, inspector general adjunct al ISJ Neamţ. Simpozionul "Apa - sursa vieţii" s-a înscris în calendarul activităţilor educative naţionale desfăşurate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, constituind un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniul religiei, biologiei, chimiei, fizicii şi geografiei, cunoaşterea preocupărilor şi realizărilor cadrelor didactice şi elevilor în domeniile tematicii manifestării, iniţierea de noi contacte între specialişti, instituţii din judeţ şi din ţară, crearea de parteneriate educaţionale şi de cercetare, stimularea creativităţii elevilor, realizarea unor proiecte şi participarea la programe europene. "Într-o eră a evoluţiei miracolului ştiinţific, astfel de manifestări vin în ajutorul afirmării personalităţii preocupate de perpetua cunoaştere. Acest simpozion se vrea a fi o punte între generaţii, adresându-se elevilor în mod special, dar şi cadrelor didactice. Considerăm că este esenţial să punem accentul pe informare, conştientizare, abordare investigativă şi cross-curriculară a temei simpozionului", a mai spus prof. Anca Radu. Obiectivele simpozionului au fost promovarea educaţiei ştiinţifice şi pentru mediu în şcoală sau prin diferite forme de instruire, conştientizarea interdependenţei om-natură şi susţinerea iniţiativei în formarea personalităţii ştiinţifice. La finalul activităţilor a avut loc o excursie care a cuprins vizite la Cetatea Neamţ, Staţia de epurare din Târgu Neamţ, Casa memorială "Ion Creangă" şi Muzeul "Nicolae Popa" din localitatea Târpeşti.

Compozitorul Achim Stoia comemorat la Biserica „Buna Vestire“ din Iaşi

Parohia "Buna Vestire" din Iaşi a comemorat, în urmă cu două zile, 100 de ani de la naşterea compozitorului ieşean Achim Stoia . La Sfânta Liturghie săvârşită în Biserica "Buna Vestire" răspunsurile liturgice s-au dat după partiturile maestrului. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea compozitorului şi întemeietorului de şcoală Achim Stoia. Cu ocazia acestei aniversări, Filarmonica din Iaşi a organizat în omagiul maestrului un concert, iar Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi a lansat sâmbătă o colecţie de creaţie a maestrului Achim Stoia intitulată "Coral variat şi cântări liturgice". "Pentru că Achim Stoia a locuit în ultima parte a vieţii în parohia noastră, la Biserica "Buna Vestire", cu ajutorul soţiei maestrului, doamna Mariana Stoia, care a pus la dispoziţie partiturile maestrului, în decembrie 2009 s-a organizat un concert de colinde interpretate în premieră", a declarat pr. paroh Iulian Necula. Sâmbătă a fost oficiată la Biserica "Buna Vestire" Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de corurile reunite "Nicolaus" şi "Vox Artis", dirijate de Adrian Sârbu. Cântările acestei slujbe au fost interpretate din Liturghia modală compusă de către maestrul Achim Stoia, multe dintre ele fiind pe opt voci.

"Fiecare generaţie poate îmbogăţi patrimoniul spiritual al Bisericii"

Partiturile de pe care s-a cântat la Sfânta Liturghie de sâmbătă au fost donate parohiei de către familie. În luna decembrie a acestui an urmează să se susţină un alt concert de colinde compuse de maestrul Achim Stoia. "Compozitorul Achim Stoia este cel care reînfiinţează în anul 1960 Conservatorul din Iaşi, fiind maestrul celor care sunt legaţi de muzică într-un fel sau altul. Pe de altă parte, tatăl compozitorului a fost cantor lângă Sibiu. Liturghia modală cântată la biserica noastră a fost compusă în anul 1937. Ea a fost ţinută până acum oarecum în sertar, având motive religioase. Mi-am dorit să se vadă în primul rând că în cadrul Bisericii tradiţia are şi o formă dinamică. Fiecare generaţie poate îmbogăţi patrimoniul spiritual al Bisericii. Această Liturghie este o bogăţie pe care trebuie să o aducem în biserică, mai ales că până în prezent ea nu s-a cântat în sfintele lăcaşuri", a mai adăugat pr. paroh Iulian Necula. După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Parastasului pentru compozitorul Achim Stoia, la 100 de ani de la naşterea sa. La cele două slujbe au participat, pe lângă credincioşii din parohie, familia maestrului, dar şi cei care l-au îndrăgit şi l-au cunoscut.

A plecat la Domnul părintele Viorel Mihoc

Părintele Viorel Mihoc, slujitor la Biserica "Sf. Ilie" din Suceava, a trecut la Domnul vineri, 28 mai 2010. Sâmbătă seara a fost depus în casa în care a locuit, din parohia "Sf. Ilie", urmând ca ieri-dimineaţă să fie depus în biserica unde a slujit. În cursul după-amiezii de ieri a fost adus la Biserica "Buna Vestire" din Şcheia. Aici a avut loc, aseară, o slujbă de parastas oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. "La finalul slujbei, IPS Pimen a spus câteva cuvinte despre părintele Viorel Mihoc, evidenţiind faptul că viaţa acestuia trebuie să fie o pildă pentru noi toţi, preoţii de astăzi, pentru că el a ştiut cum să împletească viaţa de familie cu cea preoţească şi totodată să împletească rugăciunea cu munca mâinilor", a declarat pr. George Fediuc, secretar eparhial. Slujba înmormântării, care va fi precedată de Sfânta Liturghie de la Biserica "Buna Vestire", va avea loc astăzi de la ora 11:00 şi va fi oficiată de IPS Pimen şi de IPS Ioan, Arhiepiscop onorific al Covasnei şi Harghitei.

Manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Copilului

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi - filiala Iaşi şi Proiectul "Dreptul la viaţă" au organizat aseară "Marşul vieţii" cu prilejul Zilei copilului născut şi nenăscut. Mâine, 1 iunie, de Ziua Copilului, începând cu ora 18:30, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia în Catedrala mitropolitană din Iaşi Acatistul Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor. Protopopiatul Botoşani organizează, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, o serie de activităţi cu caracter misionar, după cum urmează: mâine, 1 iunie 2010, la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Botoşani, începând cu ora 12:00, va fi săvârşită, în sobor, slujba Acatistului Bunei Vestiri, urmată de rugăciuni pentru copiii născuţi şi nenăscuţi. Începând cu ora 13:00, la Spitalul de Copii "Cuvioasa Parascheva" Botoşani, un sobor de preoţi va săvârşi slujba Acatistului Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, care va fi urmată de rugăciuni speciale pentru copii şi elevi.

sâmbătă, 29 mai 2010

Sesiune de informare pentru combaterea migraţiei la Iaşi

În casa socială a parohiei „Sf. Haralambie” din Iaşi va avea loc joi 27 mai 2010 începând cu ora 9:30 o sesiune de informare organizată de Centrul de formare şi suport comunitar Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România (AIDROM) Iaşi. Întrunirea, la care vor participa preoţi ortodocşi şi romano-catolici, va avea ca şi subiect prezentarea fenomenului migraţiei în România dar şi reflecţii teologice asupra fenomenului migraţiei. „Această sesiune de informare este a doua în cadrul Proiectului „Bisericile din România răspunzând fenomenului migraţiei”. În prima fază a sesiunii vom prezenta proiectul şi campania care are o parte de reflecţii teologice în mod special pentru preoţi în ceea ce priveşte modalităţile de integrare pe plan spiritual a imigranţilor”, a afirmat Elena Timofticiuc, director de program în cadrul AIDROM.

Expoziţia „Icoana bizantină în spaţiul eclesial” la Mănăstirea Bucium din Iaşi

La Mănăstirea Bucium din judeţul Iaşi va avea loc vineri 28 mai 2010 începând cu ora 17:00 vernisajul Expoziţiei „Icoana bizantină în spaţiul eclesial”. Icoanele vor fi vernisate de criticul de artă Valentin Ciucă şi de arhim. Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor. Evenimentul va fi organizat în cinstea hramului acestei aşezări monahale (Duminica tuturor sfinţilor) şi în amintirea faptului că prin aceste locuri a trecut icoana făcătoare de minuni a maicii Domnului – Prodromiţa, care a fost pictată în Iaşi şi stat timp de două săptămâni aici. Expoziţia cuprinde 45 de icoane, foarte multe modele fiind inspirate după icoane vechi ale Maicii Domnului în principal, dar şi ale altor sfinţi. „Icoanele sunt pictate în tehnica tradiţională în lemn de tei cu emulsie de ou şi vin în culori naturale, în pigmenţi naturali şi cu foiţe de aur. Icoanele au fost pictate în atelierul mănăstirii în care lucrează patru angajaţi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, absolvenţi ai secţiei Patrimoniu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 28 mai – 5 iunie”, a declarat ierom. Irineu Bălan, stareţul Mănăstirii Bucium.

A treia ediţie a Simpozionului European de Artă Religioasă, Restaurare şi Conservare

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Facultatea de Inginerie Chimică a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi au organizat, în perioada 26-28 mai, Simpozionul European de Artă Religioasă, Restaurare şi Conservare. Pe parcursul celor trei zile s-au desfăşurat mai multe sesiuni de comunicare, dar au fost efectuate şi pelerinaje la bisericile şi obiectivele din Iaşi. Festivitatea de deschidere a celei de-a treia ediţii a simpozionului, derulat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a avut loc miercuri seara în Aula Universităţii "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi a fost succedată de o conferinţă plenară susţinută de renumitul restaurator Nick Durnan, care a vorbit despre conservarea pietrei unor catedrale din Wells, Salisbury, Exeter şi Peterborough din Anglia. Marţi, 25 mai, acesta prezentase o conferinţă la Centrul de Conservare şi Restaurare "Resurrectio" al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. "Cu această ocazie, angajaţii Centrului au prezentat câteva dintre activităţile pe care le desfăşoară aici în domeniul conservării şi restaurării artei religioase. În prima zi a simpozionului, studenţii de la departamentul de Artă sacră al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi au organizat o expoziţie de artă sacră în Sala Paşilor Pierduţi din Corpul A al Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi", a declarat prof. dr. Nicoleta Melniciuc, cancelar ştiinţific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.

"Studenţii sunt în centrul atenţiei prin participarea lor"

Simpozionul a avut trei secţiuni: artă religioasă; restaurare carte şi document; restaurare icoană şi lemn policrom. Pe 27 mai au avut loc conferinţe plenare şi pe secţiuni, în timp ce ieri au avut loc conferinţele aferente celei de-a patra secţiuni: influenţa factorilor de mediu asupra patrimoniului religios şi sesiunea de postere. Reprezentanţii comitetului ştiinţific au fost prof. dr. Nicoleta Melniciuc, dr. Iulian Rusu, reprezentantul Revistei "European Journal of Science&Theology", prof. dr. ing. Daniel Sutiman de la Universitatea "Gh. Asachi", pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, pr. prof. dr. Ion Vicovan, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, în calitate de reprezentant al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, şi prof. dr. ing. Sorin Ciovică de la Universitatea "Gh. Asachi". Simpozionul a avut invitaţi atât din ţara noastră, cât şi din Italia sau Anglia. "Aceste simpozioane sunt utile pentru facultatea noastră pentru că la toate aceste manifestări studenţii sunt în centrul atenţiei prin participarea lor. Ei au adresat întrebări unora dintre cei mai buni specialişti în domeniu. Un alt avantaj al acestor întruniri este faptul că ne întâlnim cu specialişti care au preocupări asemănătoare şi cu care sperăm să stabilim colaborări în viitor", a mai adăugat prof. dr. Nicoleta Melniciuc.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica I după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sfinţi Biserica "Sf. M. Mc. Dumitru" din parohia Sabasa, Protopopiatul Ceahlău, iar IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sfinţi mâine biserica Cununschi, filie a parohiei Sadău, Protopopiatul Rădăuţi. PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală din Huşi, iar PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sluji în Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" din parohia Alexandru cel Bun, Protopopiatul Piatra Neamţ. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va oficia Sfânta Liturghie în parohia Drăgugeşti, Protopopiatul Oneşti.

vineri, 28 mai 2010

„Înaintaşii acestei parohii l-au ales ca ocrotitor pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“

Biserica parohiei Buhalniţa din judeţul Neamţ şi-a cinstit, ieri, ocrotitorul, pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Aşa cum este tradiţia din fiecare an, hramul acestui sfânt lăcaş este sărbătorit în prima joi după Rusalii.

Clopotele uneia dintre cele mai frumoase biserici ctitorite de voievodul Miron Barnovschi i-au chemat şi în acest an la slujba de hram pe credincioşii din parohia Buhalniţa şi pe toţi care se află la poalele Muntelui Ceahlău. Pe o vreme însorită, sfântul lăcaş, care impresionează prin culoarea albă atât la interior, cât şi la exterior, i-a primit încă de la primele ore ale dimineţii pe cei care şi-au manifestat dorinţa de a se ruga lui Dumnezeu mai întâi în timpul slujbei Utreniei. În testamentul pe care Miron Barnovschi îl scria de la Constantinopol, înainte de a fi ucis, vorbea despre biserica lui astfel: "Eu nu cred să existe un loc mai frumos şi mai tihnit pe lume decât locul de la mănăstirea mea, din Şesul Hangului, la poalele muntelui". La hramul Mănăstirii Buhalniţa participa adesea, alături de ctitorul Miron Barnovschi, Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul de atunci al Moldovei. Tradiţia serbării hramului în prima joi după Rusalii se explică astfel: în anul 1415, în prima joi de după Duminica Mare, în drumul lor spre Suceava, moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au poposit şi în biserica Mănăstirii Buhalniţa de atunci. În semn de recunoştinţă pentru binecuvântarea pe care o primiseră, credincioşii şi slujitorii mănăstirii au hotărât ca al doilea hram al bisericii să fie prăznuit întotdeauna joi, după Duminica Mare.

Slujbă de pomenire a ctitorilor

Aşa cum se întâmplă în fiecare an, la această sărbătoare a parohiei Buhalniţa participă un numeros sobor de preoţi. Anul acesta, când sfântul lăcaş împlineşte 552 de ani de la prima atestare documentară, prin grija Maicii Domnului, care ocroteşte, alături de Sf. Ioan cel Nou, biserica din Buhalniţa, preoţii slujitori au venit din cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Iaşilor şi din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului să slujească Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană au fost date de corul mixt al Bisericii Buhalniţa, dirijat de înv. Ana Amarinei. La Sfânta Liturghie au fost pomeniţi toţi ctitorii şi binefăcătorii bisericii, preoţii slujitori cântând împreună cu toţi oamenii "Veşnica pomenire" şi "Hristos a înviat". În duh de rugăciune, într-o atmosferă de linişte şi împreună cu toţi cei prezenţi, Sfânta Liturghie a fost săvârşită spre lauda lui Dumnezeu şi spre mulţumirea pentru binefacerile primite. Cei plecaţi la Domnul au fost pomeniţi şi la slujba de parastas care a avut loc după programul liturgic dedicat hramului. Cuvântul de învăţătură de la finalul slujbei a fost ţinut de pr. Ioan Ovidiu Iuga de la parohia Tăuţii-Măgherăuş, Protopopiatul Baia Mare. "Cu emoţie am slujit alături de ceilalţi părinţi la această sfântă biserică. M-am gândit înainte să vin că poate voi întâlni aici altfel de lucruri, altfel de oameni, altfel de obiceiuri. Oamenii sunt aceiaşi, cei care răspund chemării Domnului nostru Iisus Hristos, cei care sunt conştienţi că în afară de biserică şi în afară de Sfânta Cruce nu poate să fie nimic. Prin părţile noastre umblă mulţi, veniţi cu învăţături străine ca să strice unitatea credinţei noastre, să împrăştie turma cea sfântă a lui Hristos. Ca risipind oile, să le poată răpi. Ei încearcă să cumpere conştiinţe, suflete. Am văzut cât de slabă este credinţa în sufletul multora, neţinând seama de jertfa Mântuitorului Hristos, de sutele de mii de sfinţi mucenici şi mărturisitori care au suferit batjocuri şi schingiuiri pentru Evanghelia lui Hristos. Înaintaşii acestei parohii au ales ca ocrotitor un astfel de sfânt, pe Sf. Ioan cel Nou de la Suceava", a spus pr. Ovidiu Iuga. Ca semn de preţuire pentru faptul că s-au alăturat rugăciunilor înălţate Preasfintei Treimi, cei 15 preoţi au primit din partea părintelui paroh Cristian Dăscălescu câte un semn de Evanghelie brodat în atelierul Mănăstirii Galata din Iaşi. Hramul Bisericii Buhalniţa s-a încheiat cu o agapă frăţească la care au participat cei peste 200 de enoriaşi şi pelerini.

Binecuvântarea lucrărilor de la paraclisul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a sfinţit, ieri, pictura şi mobilierul Paraclisului "Sfânta Treime" şi "Sf. Ioan Rusul" din incinta Spitalului de Neurochirurgie "Prof. dr. Nicolae Oblu" din Iaşi. La eveniment au participat, pe lângă numeroşi credincioşi, preoţi de caritate şi o parte din personalul angajat al spitalului.

Lăcaşul de cult al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi a fost amenajat în anul 1998 de către pr. Ioan Chirvase. În acelaşi an a fost sfinţit de către PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Între anii 2008-2009, paraclisul a fost reamenajat, fiind realizate reparaţii capitale. A fost decapată tencuiala în interior pentru a fi pregătită pentru pictarea în tehnica acrilic. S-au schimbat ferestrele şi s-a montat mobilier sculptat. Pictura a fost realizată de către pictorul bisericesc Mihai Gospodariu. Lucrările s-au finalizat în 2009, fiind supravegheate de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi de pr. Vilie Doroşincă, protoiereul Protopopiatului Iaşi 2. În cuvântul de bun venit adresat IPS Părinte Teofan din partea angajaţilor spitalului, pr. Vilie Doroşincă i-a mulţumit pentru că a venit să binecuvinteze şi să sfinţească ultimele lucrări care s-au realizat la Capela "Sf. Treime" şi "Sf. Ioan Rusul", pomenit ieri de Biserica noastră. Pr. protopop Vilie Doroşincă a amintit şi câteva dintre etapele înfiinţării capelei de la Spitalul de Neurochirurgie ieşean, remarcând în acelaşi timp faptul că cel de-al doilea hram al paraclisului a fost dat cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei. "Mulţumesc tuturor celor care într-un fel sau altul s-au implicat în această activitate, în mod deosebit cadrelor medicale care îl înconjoară cu mult ataşament pe pr. Adrian Chelaru. Părintele Adrian este cel care, cu timp sau fără timp, şi zi şi noapte, este alături de patul bolnavului, alături de medicii care îi îngrijesc pe cei care sunt internaţi în acest spital", a spus în încheiere pr. protopop Vilie Doroşincă.

Dublă sărbătoare la Spitalul de Neurochirurgie

În continuare, pr. Adrian Chelaru, preot misionar de caritate la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru prezenţă, Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi părintelui protopop Vilie Doroşincă care au supravegheat lucrările ce s-au desfăşurat la capela spitalului. Părintele Chelaru şi-a îndreptat gândul de recunoştinţă şi spre alte persoane din cadrul spitalului care au contribuit la restaurarea paraclisului a cărui pictură a fost sfinţită ieri. A urmat cuvântul managerului Dana Turliuc care a promis că va face, în continuare, "totul pentru oameni şi pentru sănătate". Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan i-a îndemnat pe cei prezenţi să citească acatistul şi viaţa Sfântului Ioan Rusul. "Veţi vedea cum un om foarte simplu ajunge să ajute atât de mult pe aproapele său atât în timpul vieţii, cât şi după trecerea la Domnul. Veţi fi uimiţi de frumuseţea şi adâncimea Sfântului care, iată, a devenit ocrotitor, alături de Sfânta Treime, al acestui aşezământ. Evanghelia de astăzi s-a terminat prin cuvintele "Mergi şi fă şi tu asemenea". Adică să faci şi tu cum a făcut un necunoscut care a văzut pe marginea drumului un om rănit. L-a luat pe umerii săi, l-a dus la o casă de oaspeţi, a turnat pe rănile sale untdelemn şi vin. Acest lucru îl fac şi cadrele medicale din acest spital", a explicat IPS Teofan, care i-a oferit părintelui Adrian Chelaru rangul de iconom stavrofor.

Societatea Ortodoxă a Femeilor Române a aniversat 100 de ani

În Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi, a avut loc, ieri, o slujbă de Te Deum prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române (SOFR). De la ora 10:00 a debutat un congres dedicat acestei aniversări, la care au participat delegaţi ai SOFR din toată ţara.

Slujba de Te Deum din Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe" a fost săvârşită de arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Iaşi. Apoi, în Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a rostit un cuvânt de binecuvântare a lucrărilor congresului SOFR la împlinirea a 100 de ani de existenţă. "Puţine instituţii din ţară pot spune că au 100 de ani de existenţă, chiar dacă vreme de jumătate de secol SOFR a funcţionat în clandestinitate. Trei elemente au fost vizibil prezente în viziunea Bisericii după război şi înainte de 1990: preotul de parohie, sfinţitor al comunităţii parohiale, sihastrul din mănăstire, care se roagă pentru lume, şi femeia care-şi duce copilul la biserică. În această ultimă formă de misiune extrem de evidentă, SOFR şi-a continuat misiunea. Se cuvine să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru această sută de ani care a trecut. Cred că în rugăciunea de dimineaţă i-aţi purtat în gânduri şi v-aţi rugat pentru iertarea păcatelor celor care au făcut parte din SOFR. Mâine dimineaţă (n.r. astăzi), după slujba Sfintei Liturghii de la Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi, vom citi o rugăciune de dezlegare arhierească pentru toate doamnele care au lucrat în SOFR şi care nu mai sunt printre noi şi o rugăciune de cerere pentru cele care sunt implicate în lucrarea de trăire, apărare şi mărturisire a Sfintei Evanghelii şi a dreptei credinţe", a spus Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a continuat cuvântul prin a explica chemarea pe care o au creştinii botezaţi, de a-L mărturisi pe Hristos.

Mandatul persoanelor botezate

"Sf. Ap. Petru, într-una din scrierile sale, spune: "Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată" (I Petru 2, 9), arătând prin acest cuvânt care este rolul celor care sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi. Tot cel botezat în numele lui Hristos face parte din preoţia împărătească. La botez omul se îmbracă într-un veşmânt de sacerdot pentru că acolo el jură să se lepede de puterea întunericului şi să se unească cu Hristos. Acesta este mandatul pe care îl aveţi ca persoane botezate în Biserica lui Hristos. Îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze pe toate vestitoarele Învierii lui Hristos", a mai adăugat Părintele Mitropolit Teofan. În continuare, au fost rostite mai multe alocuţiuni şi comunicări care au făcut referire la istoricul SOFR. z

SOFR - filiala Iaşi, reînfiinţată în anul 1994

Congresul SOFR de la Iaşi vine în continuarea celor care au fost organizate de această societate destul de bine cunoscută şi cu activitate care îi permite să fie apreciată. În luna mai a anului 1910, un grup de doamne entuziaste, sub patronajul Bisericii noastre strămoşeşti şi cu sprijinul acordat de Casa Regală, a hotărât să-şi unească forţele. Astfel a luat fiinţă Societatea Naţională a Femeilor Române. La început avea sediul doar în Bucureşti, ulterior au luat fiinţă filiale în toate oraşele ţării. Ultimul congres a avut loc în anul 1938. "SOFR - filiala Iaşi s-a reînfiinţat în anul 1994, cu binecuvântarea PF Părinte Daniel, pe vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Au fost doamne care, auzind de reînfiinţarea SOFR, au constatat că au fost fie membre, fie au urmat şcoli ale societăţii", ne-a relatat Margareta Vlad, preşedintele Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române din Iaşi.

Sfinţirea Şcolii „Otilia Cazimir“ din Iaşi

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Şcoala "Otilia Cazimir" din Iaşi a fost sfinţită, ieri, de protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor, de pr. Ştefan Ropotă, parohul de la Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" din Iaşi aflată pe strada Palat, numărul 63, şi de pr. Sebastian Teacu, inspector pentru cateheză parohială în cadrul Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor. La sfinţirea şcolii au participat conducerea şcolii, profesori şi elevi. "Un asemenea eveniment a venit să marcheze frumuseţea prezenţei lui Hristos în Şcoala românească. M-am bucurat pentru că am fost în mijlocul acelor profesori minunaţi şi al copiilor care au dovedit o deosebită aplecare pentru tot ceea ce înseamnă frumuseţea vieţuirii creştine şi frumuseţea expresiei şi mărturiei creştine în istorie şi în societate", a spus protos. Hrisostom Rădăşanu. Anul acesta, Şcoala "Otilia Cazimir" sărbătoreşte o jumătate de secol de activitate didactică pusă în slujba comunităţii ieşene. Tot anul acesta au fost finalizate şi lucrările de consolidare şi reparaţii capitale ale şcolii. "Ne-am dorit să ne fie alături toţi cei care ne-au sprijinit atât moral, cât şi din punct de vedere material în redarea adevăratei dimensiuni a acestei şcoli. Primarul Iaşului, Gheorghe Nichita, ne-a onorat cu prezenţa şi în acelaşi timp ne-am dorit să avem în mijlocul nostru un reprezentant al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei care să ne sprijine pentru a da o nouă dimensiune spirituală acestei şcoli. Am avut o mare bucurie să-l avem alături de noi pe protos. Hrisostom Rădăşanu care a oficiat o slujbă deosebit de frumoasă, alături de pr. Ştefan Ropotă şi de pr. Sebastian Teacu", ne-a relatat directorul Şcolii "Otilia Cazimir", Carmen Lupu.

Examenul de atestat teologic la Seminarul Teologic Ortodox din Iaşi

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Vasile cel Mare" din Iaşi a început, ieri, examenul de atestat teologic în cadrul căruia sunt verificate competenţele teologice ale celor 46 de tineri absolvenţi. Delegatul Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor. Examenul constă în probe diferite între cele două secţii (Teologie pastorală şi Patrimoniu cultural). "Absolvenţii secţiei de Teologie au de susţinut o lucrare pe care şi-au pregătit-o în timpul anului şcolar, care cuprinde o temă de teologie dogmatică şi biblică. Această temă va fi susţinută în faţa comisiei, apoi urmează câteva probe practice: o probă practică la tipic, la rânduielile de cult şi muzică bisericească şi o altă probă practică la predică şi cateheză", a declarat pr. Dragoş Bahrim, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Iaşi.

Rugăciune de binecuvântare a stânii Seminarului „Veniamin Costachi“

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va participa, în această seară, la slujba de binecuvântare a stânii Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ, aflată în apropierea Schitului Cărbuna al Mănăstirii Neamţ. Stâna este amplasată lângă un monument ridicat în memoria celor care au murit în lupta care s-a dat pe aceste locuri în cel de-al Doilea Război Mondial. "În fiecare an, toţi profesorii şi elevii participă la o rugăciune pentru animalele pe care ni le-a dat Dumnezeu în grijă şi spre folosul nostru. Astăzi, IPS Teofan va fi prezent la această slujbă şi ne bucură acest lucru. Ne aflăm în săptămâna după Rusalii când se binecuvintează în darul Sfântului Duh lumea, omul, în general, dar şi cosmosul întreg. Acum binecuvintează natura înconjurătoare", a declarat pr. Ioan Mihoc, directorul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ.

joi, 27 mai 2010

Sărbătoare la ctitoria voievodului Miron Barnovschi din Buhalniţa

Biserica din parohia Buhalniţa - Protopopiatul Ceahlău îşi serbează astăzi cel de-al doilea hram, "Sf. Ioan cel Nou de la Suceava". Slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată astăzi în biserica parohială de către un sobor de preoţi şi diaconi. Tradiţia sărbătoririi acestui hram se explică prin faptul că în 1415, în prima joi de după Duminica Mare sau a Rusaliilor, în drumul lor spre Suceava, moaştele Sfântului Ioan cel Nou au poposit şi în biserica Mănăstirii Buhalniţa de atunci. În semn de recunoştinţă pentru binecuvântarea pe care o primiseră, credincioşii şi slujitorii mănăstirii au hotărât ca al doilea hram al bisericii să fie prăznuit întotdeauna joi, după Duminica Rusaliilor. "Biserica fostei Mănăstiri Buhalniţa, cu hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului", a fost ctitorită în anul 1629, de voievodul Miron Barnovschi, pe locul unei biserici de mănăstire din lemn. Miron Barnovschi a construit biserica din zid în semn de evlavie pentru călugării din sihăstria Buhalniţei, mănăstire atestată din timpul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare", ne-a relatat pr. paroh Cristian Dăscălescu.

Congres SOFR, la 100 de ani de la înfiinţare

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi va avea loc, astăzi, un congres dedicat împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române (SOFR). Vor participa delegaţi de la toate filialele SOFR din ţară. Manifestările vor debuta la ora 9:00 cu slujba de Te Deum în Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi, care va fi oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Începând cu ora 10:00 va avea loc deschiderea festivă a lucrărilor în debutul cărora Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan va rosti un cuvânt de binecuvântare. "Apoi vor fi câteva alocuţiuni tematice legate de istoricul SOFR, de documentele care s-au găsit şi care atestă activitatea societăţii din Iaşi şi din ţară. De asemenea vor fi susţinute comunicări legate de ecologie şi creştinism. Ne-am gândit să organizăm pentru invitaţi şi un pelerinaj în care să vizităm principalele biserici şi obiective din Iaşi", a declarat Margareta Vlad, preşedintele Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române din Iaşi.

Sfinţirea picturii paraclisului de la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va sfinţi astăzi, începând cu ora 11:00, pictura Paraclisului cu hramurile "Sf. Treime" şi "Sf. Ioan Rusul" din incinta Spitalului de Neurochirurgie "Prof. dr. Nicolae Oblu" din Iaşi. De asemenea, Înalt Preasfinţia Sa va binecuvânta şi ultimele lucrări care au fost efectuate. "Paraclisul reprezintă o oază de linişte în acest spital al suferinţei atât pentru bolnavi, cât şi pentru însoţitorii acestora care vin să-şi aline suferinţele sufleteşti şi trupeşti", a declarat pr. Adrian Chelaru, preot misionar de caritate la Capela "Sf. Ioan Rusul", care a mai precizat faptul că sfântul lăcaş şi-a serbat luni primul hram, iar în ziua cinstirii celui de-al doilea ocrotitor, IPS Teofan va binecuvânta lucrările de amenajare a paraclisului.

„Medicul şi teologul trebuie să caute urma lui Dumnezeu în creaţie“

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi - filiala Iaşi şi Proiectul "Dreptul la viaţă" au organizat, marţi, dezbaterea "Între dreptul de a alege al femeii şi dreptul la viaţă al copilului". Manifestarea s-a derulat în cadrul Programului "1 Iunie - Ziua copilului născut şi nenăscut".

În Amfiteatrul Anatomie Mare "I. Petrovanu" al Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Gr. T. Popa" din Iaşi a avut loc, în urmă cu două zile, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, dezbaterea "Între dreptul de a alege al femeii şi dreptul la viaţă al copilului". În deschiderea întrunirii, la care au participat studenţi atât de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae", cât şi de la UMF Iaşi, pr. Dumitru Păduraru, redactor colaborator al Radio TRINITAS, şi-a exprimat bucuria de a răspunde invitaţiei tinerilor ascoreni. "Am venit cu bucurie în această seară. Dincolo de vorbele care se vor rosti rămâne atitudinea pe care o veţi avea faţă de propria persoană şi faţă de viitoarea familie. Este important să-L mărturisim pe Hristos, pentru că El este Dumnezeul nostru. Dacă suntem aici, să ne amintim cuvintele Mântuitorului care spune: "Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele meu şi eu sunt în mijlocul lor". Nu este o Liturghie în această seară, dar este o discuţie care atinge esenţa acesteia", a spus pr. Dumitru Păduraru, care a continuat prin a-i prezenta pe invitaţii de la dezbatere: pr. prof. dr. Mihai Valică, slujitor la Catedrala ortodoxă "Sfânta Treime" din Vatra Dornei, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, şi Daniel Mazilu, consultant parlamentar.

"Nu există dreptul femeii de a ucide"

Conferinţa a abordat patru teme: Din ce moment poate fi considerat fiinţă umană copilul nenăscut? Cine decide asupra vieţii fătului în cazurile când se impune avortul terapeutic? Necesitatea implementării unui program de informare cu privire la contracepţie şi avort în şcoli şi licee. Cum se implică instituţiile publice în problemele dezbătute şi ce măsuri se vor lua pentru soluţionarea acestora? Pr. prof. dr. Mihai Valică a susţinut o alocuţiune însoţită de imagini şi texte în Power Point, prezentând câteva imagini despre omul care este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. "Ca să putem înţelege care este valoarea omului trebuie să cunoaştem care este învăţătura Bisericii noastre. Medicul şi teologul trebuie să caute urma lui Dumnezeu în creaţie, înţelegând-o din raţionalitatea acesteia. Medicina nu are voie să se oprească la limita ştiinţei. Ea trebuie să meargă mai departe şi să aibă intuiţia de a dori să caute, să cerceteze. Teologia are obligaţia morală să-şi exercite funcţia şi vocaţia de cenzură etică şi să joace un rol corectiv atunci când demnitatea persoanei este pusă în pericol de ştiinţa care mimează. Nu există dreptul femeii de a ucide. Dumnezeu a creat viaţa, iar omului nu îi este îngăduit să atenteze împotriva ei. Astfel, avem de ales între sfinţenia vieţii întru Hristos, care aduce bucurie, pace şi mântuire, şi între "calitatea" trăirii vieţii după duhul lumii, care aduce pe termen scurt o "rezolvare" a unei crize, dar pe termen lung tristeţe, zbucium şi osândă veşnică. În Sfânta Scriptură nu există dreptul femeii de a alege să ucidă sau să nască. Ea este chemată să fie izvor de viaţă", a spus pr. prof. dr. Mihai Valică. În continuare au fost rulate două filme despre consecinţele avortului, realizate de către tinerii ascoreni, apoi a avut loc dezbaterea propriu-zisă când tinerii prezenţi în Amfiteatrul Anatomie Mare "I. Petrovanu" au adresat întrebări invitaţilor. La final, Bogdan Popescu, coordonatorul Proiectului "Dreptul la viaţă", a mulţumit tuturor celor care au participat la dezbatere şi i-a invitat pe studenţi să se alăture şi celorlalte activităţi dedicate Programului "1 Iunie - Ziua copilului născut şi nenăscut".

100 de ani de la naşterea compozitorului Achim Stoia

Compozitorul ieşean Achim Stoia va fi omagiat sâmbătă, 29 mai, la Biserica "Buna Vestire" din Iaşi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie, care va fi oficiată în această zi de pr. paroh Iulian Necula, vor fi date de corurile reunite "Nicolaus" şi Vox Artis", dirijate de Adrian Sârbu. Apoi va fi oficiată slujba Parastasului pentru maestrul Achim Stoia. "Cântările Sfintei Liturghii vor fi interpretate din Liturghia modală compusă de către maestrul Achim Stoia. Multe dintre cântări sunt date pe opt voci, deci este o Liturghie cu totul deosebită, partiturile fiind puse la dispoziţie de soţia compozitorului", ne-a spus pr. paroh Iulian Necula. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea compozitorului şi întemeietorului de şcoală Achim Stoia. Cu acest prilej, Filarmonica din Iaşi a organizat un concert în omagiul maestrului, iar Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi va lansa sâmbătă, începând cu ora 17:00, o colecţie de creaţie a maestrului Achim Stoia intitulată "Coral variat şi cântări liturgice".

miercuri, 26 mai 2010

„Suntem chemaţi să trăim în ritmul credinţei dreptslăvitoare“

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat, ieri-dimineaţă, Sfânta Liturghie în Biserica "Sf. M. Mc. Gheorghe", vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi. Slujba a fost urmată de conferinţa preoţilor din Protopopiatul Iaşi 1, prezidată de Arhipăstorul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a rostit un cuvânt de învăţătură în care a punctat semnificaţiile Evangheliei citite în a treia zi după Rusalii. "După Cincizecime, sfinţii apostoli, plini de Sfântul Duh, au plecat în lume să-L vestească pe Hristos Cel mort şi înviat. După sărbătoarea Cincizecimii, preoţii şi credincioşii sunt chemaţi în acelaşi duh să propovăduiască lumii pe Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. În Evanghelia de astăzi (n.r. - ieri), Hristos ne vorbeşte despre fericiri şi despre sarea pământului - "Voi sunteţi sarea pământului" (Mt. 15, 13). Mântuitorul S-a adresat apostolilor, arhiereilor şi preoţilor pe care îi cheamă să dea alt gust vieţii", a spus IPS Teofan, care a amintit preoţilor şi credincioşilor prezenţi faptul că tema conferinţei de ieri a fost aleasă întrucât 2010 este "Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti".

Moştenirea de a apăra şi a mărturisi credinţa

În deschiderea lucrărilor conferinţei, care a avut loc în Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi, pr. Constantin Andrei, protoiereul Protopopiatului Iaşi 1, a remarcat că tema întrunirii din această primăvară vizează activitatea pastoral-misionară a preoţilor. "Suntem conştienţi de faptul că suntem responsabili de misiunea pe care ne-a încredinţat-o chiriarhul care ne-a hirotonit, care ne conduce şi care veghează asupra turmei care i-a fost încredinţată. Considerăm că tema fixată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan este bine-venită, şi, împreună, vom redescoperi cele mai bune căi pentru ca să fim vrednici de chemarea la care am fost rânduiţi", a afirmat pr. protopop Constantin Andrei. A urmat alocuţiunea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei care a arătat că moştenirea pe care ne-au lăsat-o Sfinţii Părinţi de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, dar şi Părinţii celorlalte şase sinoade ecumenice, dar mai ales mandatul pe care l-am primit din partea Patriarhiei Ecumenice în anul 1885 se poate rezuma într-un singur lucru: "Suntem chemaţi să trăim în ritmul credinţei dreptslăvitoare, să o apărăm şi să o mărturisim până la marginea pământului". Pr. Gabriel Coroamă de la parohia Breazu a susţinut tema "Preotul şi enoriaşii săi, apărători şi mărturisitori ai dreptei credinţe".

Şedinţa preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ

La sediul Protopopiatului Piatra Neamţ a avut loc, ieri, întrunirea lunară cu preoţii. După cum ne-a relatat pr. Dumitru Ailincăi, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, la această şedinţă s-au prelucrat normele metodologice pentru organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă şi a registrelor şi formularelor de arhivă şi bibliotecă. "Au fost luate în discuţie şi analizate aspecte legate de organizarea şi oficierea slujbelor de sfinţire şi resfinţire a bisericilor. În continuare, pr. Iulian Asandei de la parohia Hârţeşti a susţinut tema "Divinitatea Fiului lui Dumnezeu". În contextul anului omagial închinat cinstirii Crezului ortodox, dată fiind importanţa particulară capitală şi excepţională, precum şi actualitatea acestei teme, au urmat dezbateri în cadrul cărora preoţii au semnalat unele aspecte practice legate de activitatea pastorală, liturgică, misionară şi catehetică. S-au făcut recomandările potrivite în acord cu îndrumările Centrului eparhial şi cu învăţătura de credinţă ortodoxă", a declarat pr. protopop Dumitru Ailincăi.

Rugăciuni de mulţumire în Biserica „Sfânta Treime“ din Cilibiu

La biserica parohială din Cilibiu a avut loc, în ziua Preasfintei Treimi, o slujbă de mulţumire pentru zece perechi care au sărbătorit 25, respectiv 50 de ani de căsătorie

Biserica "Sf. Treime" din parohia Cilibiu - Protopopiatul Iaşi 2 şi-a serbat luni hramul. De dimineaţă a fost săvârşită slujba Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi din care a făcut parte şi pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2. La finalul programului liturgic s-a oficiat o slujbă de mulţumire pentru zece perechi de credincioşi care au sărbătorit 25 de ani sau 50 de ani de căsătorie. La acest eveniment a participat întreaga comunitate, manifestându-şi astfel aprecierea şi recunoştinţa faţă de cei care au păstrat şi păstrează în continuare valorile familiei. "Nădăjduim ca rugăciunea de mulţumire să ajungă înaintea tronului Preasfintei Treimi. Dorim ca, începând din acest an, o astfel de slujbă să fie o tradiţie de hramul bisericii noastre. Ceea ce am făcut noi nu este altceva decât un semn de apreciere pentru cei care au împlinit un număr de ani de când s-au căsătorit. Oamenii care I-au mulţumit lui Dumnezeu şi-au păstrat credinţa şi dragostea unul faţă de altul", ne-a relatat pr. paroh Daniel Mireanu. În cuvântul pe care l-a rostit la finalul slujbei, pr. protopop Vilie Doroşincă a evidenţiat faptul că părintele paroh şi soţia sa au devenit naşii celor zece perechi de credincioşi. De asemenea, Preacucernicia Sa a dăruit celor care au mulţumit lui Dumnezeu pentru anii de căsnicie câte o icoană, iar părintele paroh le-a oferit câte o diplomă de recunoştinţă. "A avea recunoştinţă înaintea lui Dumnezeu pentru toate câte am primit de la El este un lucru măreţ şi deosebit de important pentru fiecare dintre noi", a mai adăugat pr. paroh Daniel Mireanu. Sărbătoarea parohiei Cilibiu s-a încheiat cu o agapă frăţească în casa socială care a fost inaugurată în acest an.

„Oamenii au lipsuri materiale, dar sunt bogaţi din punct de vedere spiritual“

Sute de credincioşi au participat luni la hramul Bisericii "Sf. Treime" din Botoşani. Cu acest prilej, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a oficiat Sfânta Liturghie. "A fost în primul rând o bucurie şi o împlinire duhovnicească", ne-a spus pr. paroh Gheorghiţă Bădărău. Biserica "Sf. Treime" din Botoşani a început să fie ridicată în anul 1998, iar în prezent se lucrează la acoperiş. "Fiind o biserică foarte mare, lucrările au mers mai greu din lipsa banilor. Oamenii au lipsuri materiale, dar sunt bogaţi din punct de vedere spiritual. Aceasta contează foarte mult", a mai adăugat părintele paroh.

Pogorârea Duhului Sfânt la Mănăstirea Horaiţa

De sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, Mănăstirea Horaiţa din judeţul Neamţ şi-a serbat al doilea hram, al paraclisului din clopotniţa aşezării monahale.

Slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea Horaiţa a fost săvârşită în Biserica "Botezul Domnului" de către PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, înconjurat de un sobor de 15 preoţi şi diaconi. "A fost o mare bucurie pentru noi deoarece de foarte mulţi ani nu a mai fost un arhiereu la acest hram al mănăstirii noastre. A fost un moment frumos, iar oamenii s-au simţit bine din punct de vedere duhovnicesc", ne-a declarat arhim. Petroniu Marin, stareţul Mănăstirii Horaiţa. Rusaliile reprezintă de fapt vechiul hram al mănăstirii. Paraclisul "Pogorârea Sfântului Duh" din clopotniţa Mănăstirii Horaiţa a fost ridicat între anii 1852-1855, ctitor fiind arhim. Ermoghen Buhuş, cel care a ridicat şi Paraclisul "Sf. Nicolae". În sfântul lăcaş din clopotniţă a stat un timp catapeteasma veche din sec. al XVIII-lea a Paraclisului "Sf. Nicolae". La sfinţirea bisericii mănăstirii din 1867 a primit ca hram "Botezul Domnului", dar de-a lungul timpului s-a sărbătorit hramul principal tot de Pogorârea Sfântului Duh.

Simpozion dedicat artei religioase, la Facultatea de Teologie Ortodoxă ieşeană

În perioada 26-28 mai 2010, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Facultatea de Inginerie Chimică a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi organizează Simpozionul European de Artă Religioasă, Restaurare şi Conservare. Simpozionul se află la a treia ediţie şi are patru secţiuni: artă religioasă; restaurare carte şi document; restaurare icoană şi lemn policrom; influenţa factorilor de mediu asupra patrimoniului religios. Simpozionul va cuprinde expoziţii religioase, conferinţe plenare, invitaţii la acest eveniment fiind atât din ţara noastră, cât şi din Italia sau Anglia.

Aşezământ social-filantropic în parohia Ardeoani

Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, o oficiat luni, de sărbătoarea Sfintei Treimi, slujba Sfintei Liturghii în Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" din parohia Ardeoani, Protopopiatul Moineşti. La acest sfânt lăcaş este paroh pr. Costel Mareş, protopop al Protopopiatului Moineşti. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. La final, PS Ioachim Băcăuanul a sfinţit aşezământul social-filantropic "Sf. Cuv. Parascheva", ridicat prin grija părintelui protopop Costel Mareş, susţinut de credincioşii acestei parohii şi de autorităţile locale. "Aşezământul este un spaţiu în care credincioşii din parohie vor putea oferi hrană pentru cei nevoiaşi, dar şi un loc în care în duminici şi sărbători se vor desfăşura mai multe activităţi cu copiii", a declarat pr. Constantin Gherasim, inspector în probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

marți, 25 mai 2010

„Cu ajutorul Preasfintei Treimi am adus la finalizare ceea ce am început acum zece ani“

IPS Părinte Teofan a sfinţit, ieri, Biserica "Sfânta Treime" din Negreşti, Protopopiatul Piatra Neamţ. Pr. paroh Vasile Solomon a primit rangul de iconom stavrofor.

Credincioşii din parohia Negreşti, dar şi cei din satele din împrejurimi au participat, ieri, la sfinţirea Bisericii "Sfânta Treime". Pentru localnici, sărbătoarea a fost dublă, întrucât sfântul lăcaş şi-a serbat şi hramul. După târnosirea lăcaşului de închinăciune de către Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, oamenii au trecut prin sfântul altar, lepădând grija cea lumească şi rugându-se Sfintei Treimi pentru sănătate, pace şi întărirea în credinţă. "Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să trecem prin sfântul altar. Este pentru prima dată când pruncul pe care îl am în braţe participă la o slujbă de sfinţire. M-am rugat pentru sănătate, putere de muncă şi o viaţă mai bună. Mă bucur că m-a ajutat Dumnezeu să pot contribui şi eu după posibilităţi la ridicarea şi înfrumuseţarea acestei biserici. Nu a fost greu, pentru că am credinţă. Este bine să ne îndreptăm viaţa către Dumnezeu pentru că El ne ajută", a spus Dumitrica V. din localitatea Negreşti. "Am trecut prin sfântul altar şi apoi am participat la Sfânta Liturghie. M-am rugat pentru sănătatea familiei. După puterile noastre am contribuit şi noi la ridicarea sfântului lăcaş târnosit de Părintele nostru Mitropolit", a declarat Constantin Voican din localitatea Dobreni. La finalul Sfintei Liturghii, pr. Dumitru Ailincăi, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan pentru că a sfinţit Biserica "Sfânta Treime" din parohia Negreşti, dar şi pentru "cuvântul bogat în învăţătură" care îndeamnă la statornicie, consecvenţă şi la lucrarea voii lui Dumnezeu "pentru a fi fii ai Luminii". A urmat cuvântul părintelui paroh Vasile Solomon care a amintit că, în urmă cu zece ani, de sărbătoarea Sfintei Treimi, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, a fost cel care a pus piatra de temelie şi a înfipt crucea pentru acest lăcaş de cult târnosit ieri. "Au trecut zece ani, cu bune, cu rele... Am reuşit ca împreună să ridicăm această biserică. Fiecare din cei prezenţi aici a participat cu cât l-a lăsat inima şi cu cât a fost cu putinţă. Împreună am reuşit să ridicăm acest sfânt lăcaş. Fără ajutorul credincioşilor nu aş fi putut face nimic. Cu ajutorul Preasfintei Treimi am adus la finalizare ceea ce am început acum zece ani. Dumnezeu să răsplătească fiecăruia după dragostea lui. Vorbele sunt de prisos, dar fapta rămâne şi va fi pomenită în veac", a spus pr. paroh. Vasile Solomon.

Sfântul Duh aduce lumină în viaţa oamenilor

În cuvântul de învăţătură pe care l-a rostit sutelor de credincioşi, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a făcut referire la "adevărul care există doar în Sfânta Treime". "Dumnezeiasca Treime este Adevărul: Tatăl care ne-a adus dintru nefiinţă la fiinţă, Dumnezeu Fiul care S-a coborât între noi şi a luat asupra Lui toată durerea noastră. Mântuitorul Hristos a murit pe Cruce pentru a simţi şi durerea celui care crede că este abandonat şi părăsit de Dumnezeu. Sfântul Duh este chemat să aducă în viaţa oamenilor lumină. Când spunem lumină spunem Adevăr, iar când spunem Adevăr ne gândim la Sfânta Treime", a explicat IPS Teofan, care i-a îndemnat pe enoriaşii din Negreşti să umple Biserica "Sfânta Treime" în duminici şi sărbători pentru că Dumnezeu i-a ajutat să înalţe "mireasă frumoasă". Pr. paroh Vasile Solomon a primit din partea Arhipăstorului Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei rangul de iconom stavrofor, iar pr. Anton Mihai a primit Crucea Moldavă - post-mortem. La final, Părintele Mitropolit a citit pentru credincioşi o rugăciune de dezlegare de păcate.

Concertul „Să mulţumim Domnului“ a deschis inimile spre Pogorârea Sfântului Duh

Corul bărbătesc "Mitropolitul Iosif Naniescu" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi a susţinut duminică, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, concertul "Să mulţumim Domnului". Lucrările muzicale au fost prezentate în şase momente de către pr. Bogdan Ţifrea, redactor-şef al postului Radio TRINITAS, redacţia din Iaşi.

Ieşenii au participat, în urmă cu două zile, la concertul Corului bărbătesc "Mitropolitul Iosif Naniescu", dirijat de arhid. Gabriel Nastasă, asistent suplinitor la disciplina Muzică bisericească şi Ritual în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi. În deschiderea momentului muzical, protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor, a făcut referire la titlul concertului şi la primul verset din Psalmul 146. "Titlul concertului ne duce cu gândul la o lucrare de mulţumire, pentru ceva de care am avut parte şi care ne-a împlinit şi pe noi. Pentru noi, creştinii, mulţumirea se vădeşte prin aceea că se cântă lui Dumnezeu, spre zidirea oamenilor. Psalmistul spune "Lăudaţi pe Domnul că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea" (Psalmul 146, 1). Acest cuvânt ne încredinţează că atunci când voim să-I mulţumim Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă, se cuvine să-I cântăm", a spus protos. Hrisostom Rădăşanu. A urmat cuvântul părintelui Bogdan Ţifrea, care a amintit că manifestarea din ajunul sărbătorii Sfintei Treimi se încadrează într-o serie mai amplă de manifestări dedicate împlinirii a 150 de ani de existenţă a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Pr. Ţifrea a spus câteva cuvinte şi despre Corul bărbătesc "Mitropolitul Iosif Naniescu", format din 31 de membri care s-au reunit, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, în anul 2009, când au susţinut primul concert oficial cu prilejul pelerinajului de Florii.

"Când voim să-I mulţumim Domnului, se cuvine să-I cântăm"

La finalul concertului, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a vorbit celor prezenţi despre folosul cântării aduse ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. "Tinerii din această seară, studenţi ai Facultăţii noastre de Teologie şi ai Conservatorului ieşean, coordonaţi de arhid. Gabriel Nastasă, ne-au ajutat să ne înscriem în demersul universal al pământului care aduce laudă cerului. Îi mulţumim lui Dumnezeu că printre alte daruri pe care le-a oferit fiinţei umane este şi darul cântării. Îl lăudăm pe Dumnezeu nu pentru că El are nevoie de lauda noastră, ci pentru că noi, pe aripa cântării, avem nevoie să urcăm spre cer. Cântarea îl ajută pe om să-şi înmoaie sufletul, să-şi descreţească fruntea, să-şi încălzească inima pentru ca Duhul Sfânt să pătrundă în adâncimea fiinţei umane. Cele 18 cântări ne-au ajutat ca inima noastră să se deschidă spre Pogorârea Sfântului Duh", a spus IPS Teofan, care a mulţumit arhidiaconului Gabriel Nastasă şi studenţilor pentru concertul pe care l-au susţinut, îndemnându-i ca misiunea prin cântare să le fie mandatul prin care să-L aducă pe Hristos în inima oamenilor.

„Între dreptul de a alege al femeii şi dreptul la viaţă al copilului“

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (filiala Iaşi) organizează, astăzi, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, dezbaterea "Între dreptul de a alege al femeii şi dreptul la viaţă al copilului". Vor participa preoţi, profesori şi medici. Conferinţa, moderată de pr. Dumitru Păduraru, redactor colaborator al Radio TRINITAS, va avea loc în Amfiteatrul Anatomie Mare "I. Petrovanu" al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi şi are ca scop reafirmarea valorilor creştine referitoare la sacralitatea vieţii (atât a copilului născut, cât şi a celui nenăscut), informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la situaţia avorturilor în România, cu precădere în Iaşi, şi, respectiv, cu privire la riscurile de natură medicală, psihologică şi spirituală ale avortului.

Colectă pentru Centrul „Sf. Mina“

Reprezentanţii Centrului de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu "Sf. M. Mc. Mina" din cadrul Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei au strâns, în perioada 21-24 mai, fonduri pentru persoanele care beneficiază de servicii de îngrijire, medicale, de recuperare şi sociale de la enoriaşii următoarelor parohii din Iaşi: Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" - Galata (Protopopiatul Iaşi 1), Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" - Poitiers (Protopopiatul Iaşi 2), Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" - Curelari (Protopopiatul Iaşi 1), Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" - Bucium (Protopopiatul Iaşi 2) şi Biserica "Sf. Treime" (Protopopiatul Iaşi 1). Proiectul de acordare a asistenţei sociale la domiciliu al Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă" oferă servicii pentru persoane imobilizate ori greu deplasabile, afectate de boală, sărăcie şi excluziune socială, neglijate, părăsite sau fără familie. Cei care doresc să contribuie la ajutorarea acestor persoane pot veni la sediul Fundaţiei "Solidaritate şi Speranţă", situat în Iaşi, pe str. Costache Negri nr. 48, lângă Biserica "Sf. Sava", sau pot face depuneri în contul RO08 BACX 0000 0030 1208 2003.

„Taina veacurilor. Unirea timpului cu eternitatea în rugăciunile Bisericii“, lansată la Iaşi

La Sala Polivalentă din Iaşi a avut loc, sâmbătă, lansarea cărţii "Taina veacurilor. Unirea timpului cu eternitatea în rugăciunile Bisericii", de pr. dr. Valentin Istrati. Manifestarea s-a desfăşurat în cadrul ediţiei a XVIII-a a Târgului Internaţional de Carte Librex.

Volumul "Taina veacurilor. Unirea timpului cu eternitatea în rugăciunile Bisericii" este o versiune revăzută, adăugită şi completată a tezei de doctorat pe care pr. dr. Valentin Istrati a susţinut-o la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, sub îndrumarea Înalt Preasfinţitului Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului. Cartea face referire, după cum o arată titlul, la unirea timpului cu eternitatea în cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe. Conform declaraţiei autorului, cartea, apărută la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, se numeşte "Taina veacurilor" pentru că vorbeşte despre lumina unirii omului cu Dumnezeu, fiind o analiză aprofundată a textelor Bisericii şi o hermeneutică a unirii timpului cu eternitatea în Biserica Ortodoxă. În deschiderea lansării, Cătălin Jeckel, directorul Editurii Doxologia, a vorbit despre sensurile eternităţii care "oferă o finalitate mântuitoare timpului în Biserică". "Cartea devine calea prin care autorul ne cheamă la reflecţie asupra tainei cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, îndumnezeirea omului. Lucrarea este copleşitoare, şi autorul, cu o îndrăzneală nemaivăzută, cu pioşenie şi cu acribie academică, face o radiografie a virtuţilor istorice, a cronosului, dar mai mult decât atât, o analiză a valenţelor teologice", a subliniat Cătălin Jeckel.

"Biserica trăieşte un astăzi al veşniciei"

A urmat alocuţiunea ierodiaconului Serafim Pantea de la Mănăstirea Golia care a remarcat că noua apariţie editorială de la Doxologia semnată de pr. dr. Valentin Istrati "este oarecum greu de citit pentru că îl determină pe cititor să-şi pună foarte multe întrebări". "Dacă ar fi să numesc într-un fel foarte scurt şi simplu această carte aş spune că este zbaterea unui teolog ortodox de a se descoperi pe sine şi de a-L descoperi pe Dumnezeu. Pe măsură ce citeşti cartea se observă cum anume a urmărit autorul să descopere mai multe despre ce înseamnă timpul în Ortodoxie pentru noi, creştinii, şi cum anume trăim în acest timp limitat", a afirmat ierod. Serafim Pantea. Pr. conf. dr. Florin Bucescu, colaborator la Conservatorul ieşean şi slujitor la Biserica Talpalari din Iaşi, a apreciat faptul că titlul cărţii lansate este unul teologico-filosofic şi liturgic. În continuare, pr. conf. dr. Florin Bucescu a făcut referire la rugăciunea Bisericii care izvorăşte din Liturghie şi care este reprezentată în toate cărţile de cult ortodoxe. La final, pr. dr. Valentin Istrati a vorbit despre semnificaţia titlului, dar şi ce a tratat în volumul la care a lucrat timp de cinci ani. "Se numeşte "Taina veacurilor" pentru că am observat diversitatea imensă, aproape infinită, a cântărilor bisericeşti. Cât de important este momentul în care Hristos Mântuitorul vine şi Se face prezent în inima omului. Majoritatea troparelor, dacă sunt tratate cu atenţie în duhul lor originar, în limba în care au fost scrise, descoperă un tezaur dogmatic, liturgic, teologic extraordinar. Din ele aflăm că Biserica trăieşte un astăzi al veşniciei. Astfel am luat aceste mii de tropare, le-am citit nu doar în limba română, ci şi în cea greacă după care am reconfigurat teologia timpului în Biserică. Am încercat să aflu care este concepţia despre timp, despre eternitate, despre unirea dintre ele în teologia Sfinţilor Părinţi", a explicat pr. dr. Valentin Istrati.

sâmbătă, 22 mai 2010

Biserica „Sf. Împ. Constantin şi Elena“ din parohia Viişoara, sfinţită în ziua hramului

Biserica "Sf. Împ. Constantin şi Elena" din parohia Viişoara - Protopopiatul Piatra Neamţ a fost sfinţită, ieri, de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Sfântul lăcaş a fost ridicat în ultimii zece ani prin grija părintelui paroh Vasile Antistescu. Enoriaşii din localitatea Viişoara, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ, dar şi credincioşi din mai multe zone ale Moldovei au participat, ieri, la sfinţirea şi la hramul Bisericii "Sf. Împ. Constantin şi Elena". Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan şi Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, înconjuraţi de numerosul sobor de preoţi şi diaconi, au târnosit unul dintre cele mai frumoase sfinte lăcaşe de pe valea Bistriţei. Slujba a început mai întâi în exteriorul bisericii şi a continuat în interior. Pentru cei care şi-au îndreptat paşii spre sfântul lăcaş nu a contat faptul că a plouat, dorinţa de a fi părtaşi la această sărbătoare fiind mult mai mare. "Sunt o creştină ortodoxă şi pot mărturisi că am transmis această credinţă şi copiilor mei. M-am bucurat că am trecut prin sfântul altar, iar acum urmează să ma rog în continuare la această slujbă pentru că fără mijlocirea Maicii Domnului, a sfinţilor şi fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic. Mă rog lui Dumnezeu să mă ţină sănătoasă pentru a putea ajunge şi la alte sfinţiri de biserici care vor avea loc", a spus Livia Iacob din Piatra Neamţ. "Ne-am rugat pentru mântuirea sufletului, pentru linişte şi ajutor. Ploaia nu a fost o piedică pentru noi pentru că atunci când îţi pui în gând să mergi undeva, intemperiile nu ar trebui să te întoarcă. Mă simt mult mai uşurată sufleteşte după ce am trecut prin sfântul altar", a declarat Maria Jitianu din localitatea Bistriţa.

"De acum înainte, ţelul este sfinţirea sufletelor noastre"

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către IPS Teofan şi de PS Calinic Botoşăneanul, înconjuraţi de soborul de 20 de preoţi şi diaconi, pe un podium special amenajat lângă lăcaşul de închinăciune târnosit. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a rostit un cuvânt de învăţătură în debutul căruia a explicat faptul că biserica sfinţită ieri Îl va primi pe Hristos, iar "împreună aduc slavă lui Dumnezeu spre bucuria credincioşilor". În acelaşi timp, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a vorbit şi despre marea sărbătoare a creştinătăţii închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, dar şi despre semnificaţiile Evangheliei citite ieri la Sfânta Liturghie. La final, pr. Dumitru Ailincăi, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, a amintit faptul că în Viişoara nu a existat o biserică, acest lucru fiind necesar pentru comunitatea de aici. În acelaşi timp, părintele protopop a mai amintit faptul că cei zece ani, cât a durat ridicarea sfântului lăcaş, au fost un timp de muncă intensă, de griji şi strădanii. A urmat cuvântul părintelui paroh Vasile Antistescu, care a afirmat că sfinţirea Bisericii "Sf. Împ. Constantin şi Elena" reprezintă "o treaptă spre urcuşul către Dumnezeu". "Zidirea unei biserici ne-a făcut să avem un ţel care ne-a animat până acum. De acum înainte ţelul este sfinţirea sufletelor noastre", a mărturisit pr. paroh. Vasile Antistescu, care a primit din partea Părintelui Mitropolit diploma de onoare "Ştefan cel Mare şi Sfânt" şi o cruce de binecuvântare. Au fost acordate distincţii de vrednicie mai multor persoane care au susţinut lucrările de zidire a lăcaşului de închinăciune din parohia Viişoara. Părintele paroh a oferit o icoană cu Maica Domnului Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan şi o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos Preasfinţitului Părinte Calinic Botoşăneanul.

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

În Duminica a VIII-a după Paşti, Înalt Preasfinţitul Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iaşi, iar luni va sfinţi Biserica "Sf. Treime" din parohia Negreşti, Protopopiatul Piatra Neamţ. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va oficia mâine Sfânta Liturghie în parohia Slătioara, Protopopiatul Fălticeni, iar de Sfânta Treime va sluji la Mănăstirea Dragomirna din judeţul Suceava. De Pogorârea Sfântului Duh, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, va săvârşi Sfânta Liturghie la Schitul Drăgeşti, Protopopiatul Negreşti, iar de Sfânta Treime va sluji la Mănăstirea Grăjdeni, Protopopiatul Bârlad. PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va sluji mâine la Mănăstirea Horaiţa din judeţul Neamţ, iar luni va oficia Sfânta Liturghie la Biserica "Sf. Treime" din Botoşani. PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, va oficia mâine Sfânta Liturghie, din încredinţarea IPS Pimen, la Mănăstirea Râşca din judeţul Suceava, iar luni va sluji în parohia Ardeoani, Protopopiatul Moineşti.

A treia ediţie a Proiectului interjudeţean „Valori culturale româneşti“

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ se derulează, începând de ieri până pe 23 mai, a treia ediţie a Proiectului interjudeţean "Valori culturale româneşti". Proiectul a fost iniţiat de Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ şi Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Iaşi şi se derulează de două ori pe an. Ieri a avut loc deschiderea oficială a celei de-a treia ediţii care a fost urmată de o sesiune de referate dedicată Anului Jubiliar "Sf. Ioan Iacob de la Neamţ - 50 de ani de la trecerea sa la Domnul". De la 20:00 a avut loc un meci de fotbal dintre echipele celor două şcoli. După cum ne-a relatat pr. prof. Viorel Laiu, spiritualul seminarului, astăzi, începând cu ora 9:00, se va întreprinde o excursie de documentare intitulată "Moşteniri culturale de la înaintaşii noştri", la Cetatea Neamţului, Casa Memorială "Ion Creangă" de la Humuleşti şi Muzeul de Artă Populară "Nicolae Popa" din Târpeşti. De la ora 16:00 va avea loc masa rotundă "Biserica şi tinerii în societatea contemporană, tendinţe şi atitudini". Mâine, la ora 8:30, atât seminarişii, cât şi elevii ieşeni se vor ruga în timpul Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Neamţ, care îşi serbează cel de-al doilea hram, "Pogorârea Sfântului Duh". După-amiază, manifestările celei de-a treia ediţii a Proiectului interjudeţean "Valori culturale româneşti" se vor încheia cu premierea participanţilor.

vineri, 21 mai 2010

„Părintele Dimitrie Bejan, mărturisitor al credinţei ortodoxe“, la a IV-a ediţie

Protopopiatul Hârlău şi Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" din Hârlău au organizat, ieri, a IV-a ediţie a simpozionului "Părintele Dimitrie Bejan, mărturisitor al credinţei ortodoxe". Cu această ocazie a avut loc o expoziţie de icoane, dar şi două concursuri religioase. Manifestarea din acest an s-a desfăşurat sub titlul "Părintele Dimitrie Bejan, mărturisitor al credinţei ortodoxe". Au participat preoţi, profesori şi elevi de la şcolile din Hârlău. În debutul simpozionului moderat de prof. Mirela Purcel de la Liceul "Ştefan cel Mare" din Hârlău, prof. Aurel Năicu, directorul şcolii, a subliniat câteva repere din viaţa părintelui Dimitrie Bejan. Apoi au luat cuvântul pr. Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, prof. Ştefania Burican, pr. Gheorghe Bogos de la parohia Sineşti, după care eleva Andreea Curcă a prezentat un referat. În continuare a avut loc un program de cântece, poezii şi o scenetă care a ilustrat viaţa grea a celor care au suferit în temniţele comuniste, dar şi tragicul lor sfârşit prin execuţie. Prof. Alexa Puşa a prezentat un material despre prigoana împotriva Bisericii Ortodoxe Române din timpul perioadei comuniste. "Despre părintele Dimitrie Bejan a vorbit foarte frumos ucenicul acestuia, pr. Emil Ojog de la parohia Bivolari, Protopopiatul Iaşi 1. A urmat o prezentare în Power Point a studentului Ştefan Chele de la Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza", dar şi a altor studenţi de la această facultate", ne-a relatat pr. protopop Nicolae Crăciun. Sesiune de comunicări despre represaliile comunismului, în 2011 La manifestare a fost prezentă şi nepoata părintelui Bejan, Cornelia Achiţei. Pr. Gheorghe Păltinel de la parohia "Sf. Vasile" din Hârlău a vorbit despre lucrarea părintelui Dimitrie Bejan după mutarea lui la Domnul, urmând ca mai apoi, alţi invitaţi să ia cuvântul pe aceeaşi temă. Cu acest prilej a fost organizată expoziţia de icoane pe lemn realizată de elevii Liceului Teoretic "Ştefan cel Mare", iar la final a avut loc un concurs de pictură de icoane cu tema "Patimile, răstignirea, moartea şi Învierea Mântuitorului" şi un concurs de poezie religioasă. După premierea participanţilor a avut loc slujba de parastas a părintelui Dimitrie Bejan. "Au fost primite şi două propuneri pe care noi, organizatorii acestui simpozion, le-am însuşit, şi anume ca anul viitor, cu prilejul celei de-a V-a ediţii a manifestărilor dedicate părintelui Dimitrie Bejan, să aibă loc o sesiune de comunicări a Facultăţii de Istorie din Iaşi cu privire la represaliile comunismului asupra preoţilor şi a poporului. O altă propunere a fost ca preoţii din Hârlău şi din parohiile limitrofe să adune mărturii de la credincioşii care l-au cunoscut pe pr. Dimitrie Bejan. Pe baza acestor mărturii se va edita o broşură pentru cei care nu au avut ocazia să-l cunoască pe pr. Bejan", a mai adăugat pr. protopop Nicolae Crăciun.

Corul „Mitropolitul Iosif Naniescu“ va concerta duminică la Catedrala mitropolitană din Iaşi

La Catedrala mitropolitană din Iaşi va avea loc, duminică, începând cu ora 19:00, concertul "Să mulţumim Domnului" al Corului bărbătesc "Mitropolitul Iosif Naniescu" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. "În debutul concertului, protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, va rosti un cuvânt de introducere în care va face o scurtă prezentare a corului şi va explica raţiunea organizării acestui concert. Lucrările muzicale vor fi prezentate pe scurt, în şase momente, de către pr. Bogdan Ţifrea, redactor-şef al postului Radio TRINITAS Iaşi", a spus arhid. Gabriel Nastasă, asistent suplinitor la disciplina Muzică bisericească şi Ritual în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi şi dirijorul corului. Soliştii concertului vor fi diac. Florin Guzgă (tenor, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi student în anul I al Conservatorului ieşean), Gabriel Sarafinceanu (tenor, student în anul II al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi) şi Iulian-Ciprian Rusu (bariton, student în anul III al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi student în anul II al Conservatorului ieşean)

„Într-o lume tristă, Hristos ne spune să avem bucurie deplină“

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat, ieri-dimineaţă, slujba Sfintei Liturghii la paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi. Cu acest prilej, Înalt Preasfinţia Sa a rostit la final un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la textul Evangheliei citit în cadrul acestei slujbe. "Într-o lume tristă, Hristos ne spune să avem bucurie deplină. Într-o lume răvăşită în afara ei, dar mai ales în războiul lăuntric, inima fiind câmpul de bătălie, Hristos vine cu pacea Lui către oamenii care încearcă să găsească bucuria în alte zone. Cuvintele pace şi bucurie Hristos le rosteşte cu câteva ceasuri înainte de începutul pătimirii Sale celei de bunăvoie. El ataşează bucuria şi pacea de Crucea pe care avea să fie răstignit. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca puţin din pacea pe care El a oferit-o lumii înainte de patima Sa cea de bunăvoie să ne dăruiască şi nouă. Să ne dea forţa să o răspândim şi în viaţa celorlalţi", a spus IPS Teofan.

Masterclass pentru dirijorii de cor, la Iaşi

Catedra de Dirijat cor a Universităţii de Arte "George Enescu" din Iaşi şi Corala "Cantores Amicitae" a Universităţii de Arte "George Enescu" din Iaşi organizează la Iaşi, în perioada 18-25 iunie 2010, Masterclass pentru dirijorii de cor. La aceste cursuri, conduse de prof. univ. dr. Nicolae Gâscă de la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi, se pot înscrie dirijorii de coruri şi studenţii. Programul va cuprinde studiul problemelor speciale de dirijat - individual, analize de partituri, problematica repertoriului, stilistica interpretării muzicii religioase, aplicarea problemelor tehnice şi interpretative pe Corala "Cantores Amicitae", întâlniri ale compozitorilor de muzică corală. Cursurile se vor încheia cu un concert al Coralei "Cantores Amicitae".

joi, 20 mai 2010

„Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat şansa să-L cunoaştem încă de pe băncile şcolii“

Elevii care au participat la fazele naţionale ale olimpiadelor de Religie, Arte Vizuale sau Limbi clasice din luna aprilie 2010 au fost felicitaţi, ieri, de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

În Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi a avut loc, ieri, întâlnirea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan cu elevii care au fost premiaţi la olimpiadele şcolare de specialitate (Arte Vizuale, Religie, Limbi clasice etc.). Au fost prezenţi protos. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. prof. dr. Vasile Nichita, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, pr. Visarion Vizitiu, inspector şcolar de Religie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, prof. Mihai Giosan, inspector şcolar de Religie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, pr. prof. Dragoş Bahrim, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Vasile cel Mare" din Iaşi, pr. prof. Grigore Diaconu, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Botoşani, şi pr. prof. Dan Ovidiu Cojan, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Împ. Constantin şi Elena" din Piatra Neamţ. Din partea Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ a fost prezent pr. prof. Vasile Păvăleanu.

"Vă doresc să câştigaţi o diplomă de fiu al lui Dumnezeu la olimpiada vieţii"

După rostirea unei rugăciuni de către toţi participanţii, protos. Hrisostom Rădăşanu a amintit că evenimentul de ieri a fost "o sărbătoare mai specială dedicată celor care se ostenesc pentru formarea viitorilor slujitori ai Bisericii, clerici şi mireni". "Întâlnirea de astăzi (n.r. ieri) este dedicată lucrării speciale a Bisericii, de îndrumare prin cuvânt, prin mijloacele ştiinţei didactice spre ceea ce Hristos doreşte să aflăm pentru luminarea noastră şi pentru apropierea de El. Vă doresc ca dincolo de experienţe încurajatoare ca acestea, dincolo de frumuseţea competiţiei, de şansa câştigării unei diplome, să câştigaţi o diplomă de fiu al lui Dumnezeu la olimpiada vieţii, pregătindu-vă după manualul Scripturii şi al înţelepciunii părinţilor", a remarcat protos. Hrisostom Rădăşanu.

Au urmat alocuţiunile reprezentanţilor şcolilor care au obţinut premii la olimpiadele din luna aprilie a acestui an:

Pr. prof. Dragoş Bahrim: "Pentru a ajunge la astfel de performanţe este nevoie de o muncă asiduă, de cele mai multe ori o muncă care durează ani de zile. Obţinerea unui premiu la o olimpiadă presupune o muncă suplimentară. Dacă nu ai o pasiune care să te macine zi şi noapte pentru studiu, nu poţi ajunge la performanţă. Performanţele sunt ale întregii şcoli. Pentru a ajunge la acestea, între profesor şi elev trebuie să fie o colaborare foarte strânsă care să devină comuniune. Aceşti copii au un potenţial de care Biserica ar trebui să profite permanent. Interesul şcolii de unde vor pleca este ce se va întâmpla cu ei după aceea, cum va reuşi Biserica să susţină performanţa acestor copii".

Iulian Hodan, clasa a XI-a, Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Botoşani, premiul al III-lea la Olimpiada Naţională de Limbi clasice, disciplina Greaca veche: "Limba greacă veche este limba lui Homer, dar mai ales limba Noului Testament. Parfumul cuvintelor nu poate fi întrecut în perfecţiune decât de geometria perfectă a unei biserici. Este o mare provocare să aflu cum sună limba greacă la inegalabilul orator Demostene. Participarea la olimpiadă a reprezentat o mare provocare, dar şi posibilitatea de a-mi pune în practică abilităţile, aptitudinile şi capacitatea creatoare. A intra în competiţie cu alţi tineri bine pregătiţi declanşează acel ceva care te face să oferi tot ceea ce este mai bun din tine".

Cristian Constantin Bostan, clasa a XII-a, Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi" de la Mănăstirea Neamţ, menţiune la disciplina Dogmatică la Olimpiada de Religie de la Buzău: "Pe lângă efortul personal pe care l-a depus fiecare în parte, profesor sau elev, trebuie să-I mulţumim în primul rând lui Dumnezeu, pentru că Sf. Ap. Pavel spune în Ep. I către Corinteni (cap. 15, 10): "Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine". Vrem să exprimăm recunoştinţă faţă de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan pentru gestul de apreciere pe care l-a arătat. Prin acest gest ne facem datori să continuăm să învăţăm cât mai bine şi să înmulţim talanţii pe care ni i-a dăruit Dumnezeu".

Alexandra Andriuca, clasa a XII-a de la Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" din Iaşi, menţiune, Olimpiada de Religie, Suceava: "Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat şansa nouă, elevilor de astăzi, să-L cunoaştem încă de pe băncile şcolii. Aceasta înseamnă foarte mult pentru că nu foarte mulţi copii au posibilitatea de a beneficia de o educaţie religioasă în familie. Olimpiada a reprezentat o oportunitate de a pătrunde în tainele duhovniceşti, dar şi o şansă de a ne cunoaşte şi de a învăţa unii de la alţii".

Prof. de Religie Gabriela Popovici, coordonatoarea elevei Alina-Manuela Anghelache, clasa a VII-a de la Şcoala Nr. 11 Botoşani care a luat premiul I la Olimpiada Naţională de Religie, Suceava: "Noi îi considerăm pe elevi ca şi copiii noştri de acasă. Viaţa fără religie nu este nimic. De aceea, ora de Religie contribuie la desăvârşirea credinţei şi aduce bucurie copiilor în suflet, răscoleşte emoţiile, născând în ei întrebări şi răspunsuri. Este o nevoie spirituală a orei de Religie, pentru profesor reprezentând un prilej de a descoperi credinţa copilului. Elevul participant la olimpiadă demonstrează voinţă, gândire şi simţire".

Bucuria celui care se consideră mic

La final, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a apreciat performanţele elevilor şi ale profesorilor, remarcând că aceste premii amintesc de seminariile teologice de altă dată. "Dacă nu veţi avea, cum spunea Sf. Siluan, bucuria celui care se consideră mic, dacă nu veţi fi, cum spunea Sf. Ap. Pavel, slabi ("când sunt slab, atunci sunt tare", II Corinteni 12, 10), va fi foarte greu să găsiţi calea între a fi primii dintre cei mulţi şi de a îmbrăca veşmântul de bucurie al celui care se consideră mic. Am avut sentimentul că în seminariile noastre încă sunt segmente care amintesc de şcolile Bisericii de altădată, care s-au impus ca cele mai importante instituţii de învăţământ. Părinţii directori au creat ambianţa necesară ca profesorii şi elevii să împlinească această lucrare. Mulţumesc părinţilor şi tinerilor care au creat mediul adecvat pentru o lucrare precum aceasta. Dumnezeu să vă ocrotească viaţa, să mergeţi înainte cu încredere în voi înşivă, altoită pe harul lui Dumnezeu", a afirmat Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.