vineri, 30 august 2013

Sărbătoare la Mănăstirea Bodeşti

Mănăstirea Bodeşti din judeţul Neamţ şi-a serbat astăzi hramul de vară, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. Lăcaşul de închinăciune ocrotit de Sfântul Vasile cel Mare şi de Sfântul Ierarh Dosoftei a fost pentru o zi loc de pelerinaj şi de odihnă sufletească. Încă de la primele ore ale dimineţii, oamenii au venit spre sfântul lăcaş, s-au închinat raclei ce adăposteşte un fragment din moaştele Sfântului Ierarh Varlaam, precum şi icoanelor de pe catapeteasmă. După ce au lăsat câte un pomelnic însoţit de lumânare la sfântul altar, pelerinii s-au rugat în timpul sfintelor slujbe oficiate cu acest prilej. Sfânta Liturghie a fost oficiată de arhim. Benedict sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, alături de un sobor de preoţi. După cum ne-a relatat protos. Ieronim Andrescu, stareţul Mănăstirii Bodeşti, cuvântul de învăţătură referitor la semnficicaţiile sărbătorii de astăzi a fost ţinut de pr. prof. dr. Ioan Cristinel Teşu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi. La final a avut loc o agapă frăţească pentru toţi credincioşii. Hramul Mănăstirii Bodeşti de pe 30 august adună un număr mare de persoane, atât din zona Neamţului, cât şi din alte părţi ale ţării. După momentul sfinţirii bisericii acestei aşezări monahale, 30 august 2007, hramul de vară a devenit prilej de comuniune în rugăciune atât pentru slujitorii sfintelor altare, cât şi pentru cei care caută să se apropie de Dumnezeu prin rugăciunile sfinţilor. C. Ciofu - portal

Niciun comentariu: