marți, 20 august 2013

Noi porţi către ceruri în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Două biserici din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au fost târnosite în Duminica a a VIII-a după Rusalii. PS Ioachim Băcăuanul a slujit la Frunteşti, Protopopiatul Bacău, iar PS Corneliu a binecuvântat lucrările bisericii parohiei Dobrina din Huşi. 
 
Biserica „Sfânta Pa-rascheva“ a parohiei Frunteşti, Protopopiatul Bacău, a fost târnosită duminică, 18 august 2013, de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Cu acest prilej, părintele paroh Adrian Frunză a primit din partea Preasfinţiei Sale distincţia de iconom stavrofor, iar persoanelor implicate în viaţa parohiei, care au contribuit la înălţarea sfântului lăcaş, le-au fost oferite distincţii de vredncie. Lăcaşul de închinăciune din satul în care Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită de aproape două secole a fost ridicat începând cu anul 2006. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, lucrările au fost coordonate de preotul paroh Adrian Frunză, care a fost ajutat de enoriaşi, de Consiliul Local şi de Ministerul Culturii şi Cultelor. „A fost un moment de bucurie pentru noi, deoarece, după şapte ani de eforturi susţinute, am reuşit să ridicăm noul lăcaş de rugăciune, lângă biserica veche ce datează din prima jumătate a veacului al XIX-lea“, a declarat preotul paroh Adrian Frunză.

Sărbătoare în parohia Dobrina din Huşi

PS Corneliu, Episcopul Huşilor, a sfinţit duminică, 18 august 2013, Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ a parohiei Dobrina din Huşi. La acest eveniment au participat peste 1.000 de credincioşi din oraşul Huşi, dar şi din alte zone ale ţării, care au avut posibilitatea să se închine în sfântul altar. Târnosirea sfântului lăcaş a fost urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii. După cum ne-a relatat pr. Marius-Cătălin Antohi, protopop al Protopopiatului Huşi, după citirea Sfintei Evanghelii, PS Corneliu a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat semnificaţiile Evangheliei din Duminica a VIII-a după Rusalii. Preasfinţia Sa a oferit epitropului Ioan Ciomaga Diploma de ctitor, din partea Centrului eparhial Huşi. Ierarhul a apreciat faptul că Ioan Ciomaga, care este şi membru în Adunarea eparhială a Episcopiei Huşilor, a ajutat atât la construcţia bisericii din Dobrina, cât şi la ridicarea altor lăcaşuri de închinăciune. 

Sfânt lăcaş, ridicat prin osteneala epitropului Ioan Ciomaga

Începuturile Bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ - Dobrina din Huşi se leagă de marele filosof Mihai Ralea, care a promis că va ridica localnicilor din această parte a oraşului o biserică. Astfel, pe 18 noiembrie 1939, Mihai Ralea va cumpăra o suprafaţă de teren la şoseaua principală (actualul drum european), unde va aşeza o fundaţie pentru viitoarea biserică. Venirea războiului şi schimbarea ordinii politice au făcut imposibilă continuarea lucrărilor. Între timp, materialele cumpărate de Ralea s-au deteriorat, unele s-au furat, iar altele s-au vândut. După patru ani, timp în care a ocupat funcţia de ambasador în Statele Unite ale Americii, filosoful revine la Huşi, unde constată cu stupoare că nu s-a mai construit nimic. Cu toate insistenţele sale, în 1948 nu s-a mai eliberat autorizaţia de construire pentru biserică, ci doar un aviz pentru ridicarea unei case mortuare, la 100 de metri distanţă în cimitirul deja existent din 1927, ca donaţie a enoriaşului Năstase Costache. Construcţia a început în luna iulie a anului 1948 şi s-a finalizat odată cu sfinţirea acesteia, pe 27 decembrie 1949, sub directa preocupare a primului preot paroh, Nichifor Barcaru (1948-1959). Strânşi uniţi în jurul preotului, credincioşii acestui cartier au lucrat cu multă râvnă la ridicarea acestei capele şi au înzestrat-o cu obiectele necesare cultului divin. Icoanele de pe catapeteasma bisericii, precum şi cele din interior au fost pictate de preotul Nicolae Arnăutu, din Huşi. La această parohie au slujit, de-a lungul anilor, următorii preoţi: pr. Ioan Galea, pr. Vitalie Bocănescu, pr. Ştefan Manoliu şi pr. Eugen Chirilă. În decursul anilor, au fost întreprinse mai multe lucrări de întreţinere, de reparaţie şi de consolidare. Din anul 1997, cu prilejul instalării preotului Neculai Trofin, s-a mărit biserica, s-a construit un pridvor, s-a făcut o subzidire (biserica neavând fundaţie), duşumeaua putredă fiind înlocuită cu gresie, pereţii izolaţi cu polistiren şi plăci de rigips. „În anul 2002 s-a ridicat, în apropierea bisericii, o troiţă închinată celor 24 de eroi căzuţi în Dobrina pe 24 august 1944. Cu ajutorul domnului Ioan Ciomaga, ctitorul bisericii noastre, s-a construit o casă de prăznuire unde sunt organizate agapele creştineşti. În anul 2009 s-a ridicat clopotniţa, aflată acum în stadiul final al lucrărilor, iar în anul 2010 a fost construită o casă mortuară. Începând cu luna mai 2011, prin rânduială dumnezeiască şi cu ajutorul epitropului Ciomaga Ioan, în jurul vechii biserici s-a rezidit actualul sfânt lăcaş“, a spus pr. paroh Neculai Trofin.

Niciun comentariu: