vineri, 16 august 2013

„Maica Domnului a trăit în rugăciune, smerenie şi ascultare“

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ a Mănăstirii Putna din judeţul Suceava a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost săvârşită pe podiumul special amenajat în curtea lăcaşului de închinăciune de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. În ajunul sărbătorii s-a oficiat Privegherea. 
Mănăstirea Putna din judeţul Suceava a cinstit-o în mod deosebit pe Maica Domnului, întrucât ctitoria Sfântului Voievod Ştefan cel Mare este închinată Născătoarei de Dumnezeu. Au participat credincioşi din ţară şi din străinătate, care au dorit să se roage Maicii Domnului pentru a mijloci cu rugăciunile ei înaintea Tronului Preasfintei Treimi. De asemenea, au mai fost prezente autorităţile centrale, judeţene şi locale. Programul liturgic dedicat hramului Mănăstirii Putna a început pe 14 august prin săvârşirea Privegherii de către PS Meletie, Episcopul Hotinului - Ucraina şi de către PS Longhin, Episcop de Bănceni - Ucraina. În ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, de PS Meletie şi de PS Longhin, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Aşa cum s-a format tradiţia în ultimii ani, un număr mare de preoţi din mai multe zone ale ţării s-au adunat în jurul sfântului potir la Putna. Astfel, slujitorii sfintelor altare împreună cu mulţimile de credincioşi şi-au arătat dragostea faţă de Maica Domnului, care ocroteşte prima ctitorie ştefaniană de peste cinci secole, dar şi faţă de Slăvitul Voievod Ştefan cel Mare, care îşi doarme somnul de veci în impunătorul lăcaş de închinăciune. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Mănăstirii Putna. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înalt Preasfinţitul Pimen, care a subliniat că prin ascultarea Maicii Domnului a venit mântuirea în lume, adică prin întruparea Mântuitorului Hristos. „Maica Domnului a ascultat de cuvintele lui Dumnezeu, la fel cum ar trebui să facem şi noi. Mântuitorul a spus: «Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică» şi «Dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi». Dacă ascultăm cuvintele lui Dumnezeu şi le împlinim pe ele, vom avea viaţă veşnică. Maica Domnului a trăit în rugăciune, smerenie şi ascultare. Fecioara Maria a îndemnat pe cei de la nunta din Cana Galileei să facă toate câte va spune Mântuitorul Hristos. Cele mai frumoase rugăciuni pe care noi le rostim şi le simţim sunt închinate Maicii Domnului. Cea mai frumoasă icoană este cea a Maicii Domnului, care Îl ţine în braţe pe Mântuitorul Hristos. Poporul nostru are o evlavie deosebită către Maica Domnului. Aşa se explică numărul mare de biserici închinate Născătoarei de Dumnezeu. Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, cel care a ctitorit biserica Mănăstirii Putna, a avut o mare credinţă în Dumnezeu, la fel ca întregul popor. Conducătorii noştri din vremurile de demult erau trăitori ai credinţei poporului. Este important ca un conducător să respecte credinţa poporului“, a explicat IPS Pimen.


Niciun comentariu: