marți, 9 iunie 2015

Stareţa Mănăstirii Parincea a plecat la Domnul

În dimineaţa zilei de 7 iunie 2015, stavrofora Evlampia Corciu, stareţa Mănăstirii Parincea din judeţul Bacău, a trecut în odihna cea veşnică. Născută pe 17 iulie 1932 în comuna Ungureni, Bacău, într-o familie de creştini evlavioşi, Costache şi Leonora, maica Evlampia a intrat în obştea Mănăstirii „Sfântul Sava“ - Berzunţi, din judeţul Bacău, de la vârsta de 17 ani. În anul 1965, a primit tunderea în monahism, dar în urma Decretului 410 care prevedea excluderea din mănăstiri a tuturor monahiilor cu vârsta mai mică de 50 de ani, a părăsit aşezământul monahal în anul 1969. În anul 1991, însoţită de părintele protosinghel Mihail Velea şi de monahia Filoteea Costea, se întoarce în locurile natale, descoperind locul unde se înălţa bisericuţa din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae“. În ciuda acestor condiţii vitrege, aşezământul monahal a prins contur atât din punct de vedere duhovnicesc, cât şi material, prin jertfelnicia celor trei începători ai vieţii de obşte. A fost construit un corp de chilii şi o impunătoare biserică cu hramul Naşterea Maicii Domnului, ridicată între anii 2002-2004. Toate aceste eforturi au afectat însă, din punct de vedere fizic, sănătatea maicii. Dând dovadă de o credinţă puternică, a purtat cu demnitate această cruce a bolii, devenind pentru obştea monahală o prezenţă duhovnicească ce inspira pace, seninătate şi încredere.

Niciun comentariu: