marți, 4 februarie 2014

Dezbatere dedicată familiei creştine

Ziua Mondială a Tineretului Ortodox a fost marcată, timp de patru zile, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi. Duminică, 2 februarie, în ultima zi a manifestărilor, a avut loc dezbaterea cu tema „Familia creştină. Părinţi şi copii plănuind viitorul“.

Credincioşii de toate vârstele din parohia „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi au participat duminică, 2 februarie 2014, la o întâlnire dedicată Zilei Mondiale a Tineretului Ortodox. Această zi a fost instituită, în anul 1992, la a 14-a Adunare Generală a Syndesmos - Organizaţia Mondială a Tineretului Ortodox. Pe marginea temei simpozionului au susţinut alocuţiuni pr. paroh Micea Stoleriu, pr. lect. dr. Adrian Dinu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, şi pr. Ioan Larie, slujitor la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Galata din Iaşi. „Misiunea noastră în lume este aceea de a ne vedea pe noi, părinţii împliniţi. Aceasta se vede în momentul în care copiii noştri, ca vlăstare ale noastre, se împlinesc. Ne îndurerează atunci când copiii noştri sunt într-o suferinţă sau pe o cale greşită. Ne dorim să-i vedem pe copii fericiţi. Pentru lume, fericirea este o himeră, însă pentru creştini este o realitate. Creştinul este fericit atunci când împlineşte voia lui Dumnezeu. Atunci când împlineşte voia lui Dumnezeu, creştinul se bucură de binecuvântare. Noi ştim că acolo unde este Dumnezeu, toate se împlinesc spre bine. De asemenea, mai ştim că dacă vin ispitele, ele sunt încercare: «Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită» (Matei 26, 41). Hristos ne-a avertizat că ispitele vor veni, însă ne-a oferit arma privegherii şi a rugăciunii“, a remarcat părintele paroh Mircea Stoleriu.

„Calea dialogului trebuie deschisă prin credinţă“

Pr. lect. dr. Adrian Dinu a vorbit în continuare despre conflictul dintre generaţii şi despre calea dialogului care se deschide prin credinţă. „Dialogul între generaţii, între soţi, între părinţi şi copii se împlineşte dacă este credinţă, rugăciune şi frică de Dumnezeu în suflet. Nu ar trebui să fie conflicte între copii şi părinţi sau între nepoţi şi bunici. Sunt multe familii unde fete şi băieţi tineri îşi îngrijesc părinţii. Cunosc foarte mulţi studenţi care îşi îngrijesc familia cu destoinicie. Calea dialogului trebuie deschisă prin credinţă şi prin ceea ce a sădit Dumnezeu în sufletul nostru, ca trăire şi ca simţământ. Fără discernământ, fără cugetare, fără lămurire interioară, fără mintea limpezită de rugăciune şi de frica de Dumnezeu, nu se poate“, a afirmat pr. lect. dr. Adrian Dinu. În partea a doua a întâlnirii, participanţii la simpozion au adresat întrebări pe marginea temei. Amintim că simpozionul dedicat Zilei Mondiale a Tineretului Ortodox s-a derulat în perioada 30 ianuarie-2 februarie şi a adunat în sala de conferinţe copii, tineri, părinţi şi bunici. „Viitorul tinerilor, din punct de vedere creştin, este atunci când vor ajunge să se împlinească în bine, în frumuseţe şi să facă voia lui Dumnezeu. Atunci vom avea certitudinea că viaţa lor va fi temeiul unei societăţi a păcii şi care va duce la realizarea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Ziua Mondială a Tineretului Ortodox este legată de sărbătoarea Întâmpinării Domnului. Aşa cum Sfântul Simeon L-a întâmpinat pe Hristos cu bucurie, la fel şi noi trebuie să-L întâmpinăm cu dragoste. Să deschidem sufletul nostru, să ne bucurăm şi să-L slăvim pe Hristos în viaţa noastră“, a îndemnat părintele paroh Mircea Stoleriu. pagina 2

Niciun comentariu: