vineri, 7 februarie 2014

„Am avut parte de o întrunire frumoasă la Sascut“

 Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit ieri, 6 februarie 2014, Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Pănceşti. În cadrul slujbei, s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos cei aproape 70 de preoţi ai Protopopiatului Sascut.

Preoţii Protopopiatului Sascut s-au reunit ieri, 6 februarie, în jurul Sfântului Potir pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ - Pănceşti. Din soborul de preoţi a făcut parte şi pr. Ioan Negoiţă, protopop al Protopopiatului Sascut. „La începutul unui an, sinaxele presupun o mare importanţă spirituală şi pastoral-misionară pentru preoţii noştri. Mai întâi, ne întâlnim în jurul potirului dragostei lui Iisus Hristos. Astfel, ne amintim că, în calitatea noastră de fii şi păstori ai Bisericii, trebuie să ne împărtăşim cu Hristos şi să dobândim putere sufletească, pentru ca în virtutea acestei puteri să putem continua calea mai departe, prin labirintul întortocheat al acestei vieţi, mergând către scopurile la care suntem chemaţi de către Hristos, spre limanurile mântuirii. Sinaxa de anul acesta a avut şi o conotaţie aparte, mai ales că Sfântul Sinod a decis ca, în cursul anului, să dezbatem Taina Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii. Noi am luat exemplu bun, astfel că ne-am angajat să ne împărtăşim, să sorbim din potirul dragostei lui Hristos şi să ne amintim că suntem fii ai Celui Preaînalt. Deci, Sfânta Împărtăşanie este esenţială pentru viaţa Bisericii, iar preotul, în aceste sinaxe, în jurul ierarhului, îşi aminteşte de ziua hirotoniei sale, când a primit, de la ierarhul care l-a hirotonit, Trupul lui Hristos. Primind acest Trup în mână, ierarhul îi spune: «Primeşte acest Odor şi-L păstrează pe El până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când are să-L ceară de la tine». Aceasta înseamnă că, în cadrul slujbei cu ierarhul, şi preoţii îşi amintesc de acest moment şi de faptul că nu ei înşişi iau Trupul de pe Sfântul Disc, ci Îl primesc aşa cum li s-a oferit în ziua hirotoniei“, a relatat PS Ioachim Băcăuanul.

Manifestări comemorative pentru anul 2014

Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului ne-a explicat că sinaxa are o conotaţie liturgică, întrucât preoţii îşi amintesc şi experimentează maniera de a sluji în sobor. „În general, ei slujesc în parohiile în care au fost trimişi. Atunci, toţi fiind împreună, îşi împropriază mai bine mişcările liturgice. În cadrul acestor sinaxe noi avem ocazia să le împărtăşim preoţilor un cuvânt pastoral, pentru a-i încuraja în viaţa lor misionară. Slujitorii sfintelor altare au datoria de a fi cei care administrează tainele împărăţiei lui Dumnezeu. Prin Taina Hirotoniei ei primesc şi mandatul de a administra lucrurile Bisericii şi de a-i povăţui pe credincioşi pe calea mântuirii. Am avut parte de o întrunire frumoasă la Sascut. Părintele protopop Ioan Negoiţă ştie să îi focalizeze pe preoţi, mai ales că Protopopiatul Sascut este cel mai tânăr din eparhia noastră. În cadrul întâlnirii noastre am fixat premisele sărbătorilor de anul acesta. Episcopul Teodosie Atanasiu este originar din părţile Sascutului. Ştim că anul acesta vor fi marcaţi cei 100 de ani de când a început Primul Război Mondial. Protopopiatul Sascut, alături de Protopopiatul Oneşti, are datoria de a organiza în cursul acestui an manifestări pentru pomenirea eroilor care s-au sacrificat pentru apărarea valorilor naţionale. Ştim că teatrul de război, întoarcerea armelor şi alte evenimente din acele vremuri au avut loc pe teritoriul Eparhiei Romanului şi Bacăului. Astfel, Unirea Transilvaniei cu Ţara din 1918 şi terminarea Primului Război Mondial se datorează victoriilor românilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, aflate pe teritoriul eparhiei noastre. Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să împlinim manifestările programate pentru acest an, iar timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu să-l transfigurăm în contextul istoriei actuale“, a adăugat Preasfinţia Sa.
În cadrul Sfintei Liturghii, pr. Constantin Abageru de la parohia Parava a primit rangul de iconom stavrofor. La final, PS Ioachim Băcăuanul a oficiat Parastasul pentru episcopul Teodosie Atanasiu al Romanului, care s-a mutat la Domnul pe 7 februarie 1927. pagina 2

Niciun comentariu: