miercuri, 23 martie 2016

Cerc pastoral în Protopopiatul 2 Iaşi

Preoţii din Cercul pastoral „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ al Protopopiatului 2 Iaşi s-au întrunit luni, 21 martie 2016, în Parohia „Sfânta Treime“ - Covasna. Cu acest prilej, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de către un sobor de preoţi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Pornind de la tema întâlnirii, „Rolul familiei în educarea tinerilor“, părintele Marius Daniel Profir, protopop al Protopopiatului 2 Iaşi, a adus în atenţie învăţăturile Sfinţilor Părinţi din primele veacuri creştine. De asemenea, părintele Daniel Porfir a evidenţiat câteva temeiuri scripturistice în susţinerea valorilor familiei creştine şi a educaţiei tineretului, arătând rolul unui preot în parohia încredinţată spre păstorire.

Niciun comentariu: