miercuri, 27 august 2014

Biserica „Sfântul Simion“ din Suceava va fi reabilitată

La Biserica „Sfântul Simion“ din Suceava va avea loc astă zi, 27 august 2014, lansarea proiectului „Consolidarea, reabilitarea, protejarea şi valorificarea durabilă a monumentelor de secol XVI şi XVII, aflate în patrimoniul naţional şi cunoscute sub numele de «Turnul clopotniţă» şi Biserica «Sfântul Simion» din Suceava“. Proiectul a fost demarat la sfârşitul lunii iulie 2014, fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe“. Acesta va avea o influenţă pozitivă asupra creşterii turismului cultural-religios şi va contribui la dezvoltarea Regiunii nord-est prin intermediul turismului şi culturii, sporind în acelaşi timp importanţa acestor factori, vectori ai creşterii economice. Obiectivul general al proiectului este restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea şi valorificarea durabilă a monumentelor de secol XVI şi XVII, aflate în patrimoniul naţional.

Niciun comentariu: