luni, 27 ianuarie 2014

Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului

La sediul Centrului eparhial Roman a avut loc sâmbătă, 25 ianuarie 2014, Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. În cadrul întâlnirii s-au prezentat rezultatele obţinute în anul 2013 la nivelul eparhiei şi s-au făcut cunoscute propunerile pentru activităţile ce se vor derula în noul an.
 
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a prezidat sâmbătă, 25 ianuarie 2014, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. De dimineaţă, la Catedrala arhiepiscopală din Roman a fost oficiată o slujbă de Te Deum, în prezenţa membrilor Adunării eparhiale, precum şi a numeroşilor credincioşi. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în sala de şedinţe a Centrului eparhial Roman s-a desfăşurat adunarea propriu-zisă, în debutul căreia PS Ioachim Băcăuanul a subliniat rolul pe care membrii Adunării eparhiale, clerici sau mireni, îl au în viaţa Bisericii. Preasfinţia Sa şi-a exprimat bucuria de a se întâlni la începutul anului 2014 cu membrii deputaţi pentru a evalua activitatea pastoral-misionară, culturală, administrativă, financiară, patrimonială, desfăşurată în anul 2013. „Avem rolul nostru în această lume şi trebuie să avem conştiinţa că este necesar să-L lăsăm pe Hristos să lucreze prin noi şi, mai mult decât atât, să Se recunoască în această lucrare şi în faptele noastre pe care le săvârşim întru slujirea aproapelui“, a menţionat ierarhul. De asemenea, Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului a rostit un cuvânt duhovnicesc celor prezenţi, în care a remarcat că în anul ce a trecut „s-a lucrat cu responsabilitate şi acrivie, pentru a împlini cele ce au fost rânduite“. „Mulţumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care a revărsat-o asupra slujitorilor Săi, cler şi credincioşi, pentru darurile pe care le oferă din belşug neamului românesc şi eparhiei noastre“, a mai adăugat Preasfinţia Sa. 

„Fiecare dintre noi avem rolul nostru în Biserică“

Au urmat lucrările pe secţiuni, după care raportorii comisiilor au făcut cunoscute tuturor membrilor Adunării eparhiale rezultatele obţinute în anul 2013, fiind aprobate în unanimitate hotărârile luate cu acest prilej. De asemenea, s-au făcut cunoscute şi propunerile pentru activităţile ce se vor derula în noul an, un loc important revenind proiectelor culturale şi social-filantropice, în contextul serbării Anului omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. „Considerăm că lucrarea, chiar administrativă, este a lui Dumnezeu, prin noi. De altfel, am conştiinţa că de fiecare dată când iau o decizie, chiar şi administrativă, o iau în numele lui Dumnezeu şi în numele Preasfintei Treimi. Am întotdeauna conştiinţa că nu înlocuiesc pe Dumnezeu, ci vizualizez prezenţa Lui în Biserică - instituţie de pe pământ. Biserica noastră este prezentată de Sfântul Apostol Pavel ca un mădular al Trupului tainic al Mântuitorului Iisus Hristos, însă clerul şi credincioşii sunt acele mădulare în parte care constituie trupul tainic al Bisericii, al cărei cap este Hristos. Fiecare dintre noi avem rolul nostru în Biserică. În ceea ce ne priveşte, am conştiinţa că orice cuvânt pe care l-am spus, fie în administraţie, fie în pastoraţie sau în lucrarea canonică, a fost cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, n-am zis niciodată un cuvânt în nume personal. Cuvântul nostru este al Sinodului. Sinodalitatea este prioritară în lucrarea Bisericii Ortodoxe“, a concluzionat Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, care a oferit la final Distincţia de onoare, în semn de mulţumire, tuturor membrilor Adunării eparhiale pentru întreaga activitate desfăşurată în cei patru ani de mandat. pagina 2
 

Niciun comentariu: