miercuri, 26 august 2015

Întruniri preoţeşti în protopopiatele Iaşi 1 şi Iaşi 2

Preoţii din Protopopiatul Iaşi 1 s-au reunit luni, 24 august 2015, în şedinţa lunară administrativă. Întâlnirea s-a desfăşurat la Centrul de conferinţe „Providenţa“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, iar referatul întâlnirii, „Parohia, mediu al trăirii creştine, misiunea preotului azi“, a fost expus de pr. Alin Preotu de la Parohia „Sfânta Vineri“ - Alexandru cel Bun din Iaşi. „S-a pus accent pe pastoraţia tinerilor, care adesea sunt debusolaţi şi au nevoie de consiliere şi încurajare. În luările de cuvânt, preoţii au făcut referire la activitatea pastorală din parohiile lor şi la metodele pe care le folosesc pentru apropierea credincioşilor de biserică“, a relatat pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iaşi 1.
Tot luni, s-a desfăşurat întrunirea lunară a preoţilor din Protopopiatul Iaşi 2. Referatul cu tema „Implicarea tinerilor şi a intelectualilor în viaţa liturgică, didactică şi socială a parohiei“ a fost prezentat de pr. Sebastian Teacu, de la Parohia „Sfântul Nicolae“ - Ciurchi din Iaşi. Expunerea a avut câteva referinţe privitoare la demnitatea de slujitor, pentru mântuirea sufletelor credincioşilor ce i-au fost încredinţaţi. Prin specificul slujirii sale, preotul este chemat să conlucreze cu tinerii şi intelectualii prezenţi în arealul parohiei pe care o păstoreşte. S-a insistat asupra metodelor moderne de pastoraţie, precum şi asupra deschiderii către nevoile şi aşteptările pe care le au credincioşii cu privire la Biserică şi lucrarea ei cultică. Părintele Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2, a insistat asupra aspectelor ce ţin de slujirea preoţilor în parohii, în mod deosebit asupra intensificării slujirii liturgice.

Niciun comentariu: