luni, 22 septembrie 2014

Mănăstirea Dragomirna, premiată pentru restaurarea picturii

La Mănăstirea Dragomirna din judeţul Suceava a avut loc joi, 18 septembrie 2014, ceremonia locală de premiere la unul dintre cele 12 obiective ale Proiectului „Restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural şi modernizarea infrastructurii conexe la Mănăstirea Dragomirna“, implementat cu fonduri europene, în perioada 2010-2012.

Restaurarea frescelor din secolul al XVII-lea ale Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh“ a Mănăstirii Dragomirna a fost câştigătoarea premiilor Uniunii Europene din anul 2014 pentru patrimoniu cultural (premiile Europa Nostra). Proiectul de restaurare a picturilor murale din biserica mare a Dragomirnei a concurat la categoria „Conservare“. Marele premiu a fost înmânat la data de 5 mai 2014 la Viena, Austria, de Androulla Vassiliou, comisar european pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret, şi de maestrul Placido Domingo, preşedintele Europa Nostra. În cadrul aceluiaşi eveniment, proiectul a fost declarat câştigător şi al premiului publicului. Programul ceremoniei locale de premiere de la Mănăstirea Dragomirna a cuprins prezentări ale demersului pentru obţinerea acestui premiu, iar după-amiază, după ce a fost dezvelită placheta de bronz, au urmat discursurile oficialităţilor. După cum a menţionat rasofora Maria Magdalena Gherghina, secretara Mănăstirii Dragomirna, evenimentul a fost deschis prin citirea unei rugăciuni de binecuvântare. Stavrofora Macrina Săuciniţanu, stareţa Mănăstirii Dragomirna, a fost moderatorul primei părţi a ceremoniei locale de premiere. Pentru început, arhitectul Alexandra Chiliman Juvara a prezentat activitatea Europa Nostra şi a descris cu ajutorul fotografiilor proiectele candidate anul acesta la marele premiu. Principalele evenimente ale activităţii de restaurare a conf. dr. Carmen Solomonea au fost menţionate de arhitectul Chiliman Juvara, care a descris momente din cadrul ceremoniei de premiere de la Viena. Activitatea de restaurare a conf. dr. Carmen Solomonea a fost descrisă de arh. Alexandra Juvara ca „o muncă susţinută şi colectivă care a dus la descoperirea unor scene noi, învăţături, parabole, care aduc o nouă lumină asupra personalităţii Mitropolitului Anastasie Crimca“.

Dezvelirea plăcuţei de bronz

Conf. dr. Carmen Solomonea a descris apoi etapele proiectului de restaurare, de la punerea schelelor şi luarea primelor probe până la finalul acestui demers de depunere a dosarului, pentru a fi selectat printre cele mai bune proiecte de restaurare din Uniunea Europeană. Marele proiect de restaurare şi consolidare a fost implementat la Dragomirna de către ing. Doru Gheaţă, directorul tehnic al SC General Construct din Suceava, care a subliniat că pe parcursul lucrărilor „au existat o multitudine de trăiri şi frământări, dar şi momente dificile“. Demersul pentru obţinerea fondurilor, derularea proiectului, depunerea cererilor de finanţare şi toată procedura desfăşurată între Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Nord-Est, Piatra Neamţ, ca beneficiar, şi constructor au fost mediate de către firma de consultanţă Regional Consulting, reprezentată la acest eveniment de directorul Doina Iacoban, care a vorbit despre etapele implementării. A urmat un tur al ansamblului monahal, în care au fost vizitate bisericile, turnurile, drumurile de strajă şi muzeul, apoi a fost dezvelită plăcuţa de bronz poziţionată în pridvorul bisericii a cărei frescă şi iconostas au fost restaurate. Plăcuţa a fost prezentată de Maria Berza, reprezentantul Europa Nostra, care a amintit că organizaţia pe care o reprezintă este dedicată salvării şi protejării patrimoniului cultural al Europei. De asemenea, Europa Nostra are ca acţiune încurajarea, selectarea şi oferirea ca exemplu întregii Europe culturale şi întregii lumi a celor mai reuşite proiecte dedicate salvării patrimoniului cultural. Consiliul Judeţean Suceava a fost reprezentat de secretarul Petru Tănase, care a evidenţiat importanţa fondurilor europene în restaurarea monumentelor istorice.

Valorile de patrimoniu, „curţi ale casei lui Dumnezeu“

Stavrofora Macrina Săuciniţanu a mulţumit tuturor celor care şi-au adus contribuţia în recunoaşterea internaţională a Mănăstirii Dragomirna şi a prezentat o consecinţă a restaurării picturii bisericii mari a Dragomirnei. „Mesajul transmis de către icoanele acestor fresce este mai bine sesizat, iar credincioşii sunt pătrunşi mai profund de starea harică a slujbelor. Fresca ţinea loc de carte pentru credincioşii timpului în care a fost ctitorită mănăstirea. Oamenii îşi găseau modele de urmat în pildele pe care zugravii cu mult trudă şi osteneală le reprezentau pe tencuiala zidului. Privitorul rugător călătorea prin diverse regiuni şi civilizaţii, găsind în imaginile din faţa sa detalii de arhitectură, de vestimentaţie mai mult sau mai puţin cunoscute. Pictura Bisericii «Pogorârea Duhului Sfânt» este un titlu de veşnică glorie pentru Mitropolitul ctitor Anastasie Crimca, după cum menţiona Nicolae Iorga, şi pentru finanţatorul acestei scumpe şi somptuoase picturi - smeritul logofăt Luca Stroici“, a spus stavrofora Macrina Săuciniţanu, care s-a referit apoi la perioada de implementare a proiectului. „Proiectul acesta a dovedit eficienţă, în timp scurt făcându-se o complexă lucrare de calitate. Birocraţia cerută de Uniunea Europeană ne-a dovedit că trebuie să fim responsabili, să respectăm întocmai articolele din contract, iar ceea ce necesita o modificare trebuia să aibă o justă notificare pentru a fi acceptată. Finalizarea proiectului a dovedit respectarea şi îndeplinirea condiţiilor contractuale şi că se poate lucra într-o comunitate religioasă fără a-i disturba viaţa liturgică şi a oferi condiţii mai bune de viaţă pentru obşte, pentru pelerini şi vizitatori“, a adăugat stareţa Mănăstirii Dragomirna. Arh. Dan Kissilevici, reprezentantul Ministerului Culturii, a menţionat implicarea instituţiilor statului în avizarea unor proiecte care sunt bine scrise şi executate cu multa trudă, osteneală şi responsabilitate. La final, arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, a remarcat că pentru a restaura un monument „mai întâi de toate trebuie să te sileşti“. „Dacă ne vom uni spre cele bune, vom reuşi să ducem mai departe aceste valori - monumente istorice ale Bucovinei, pe care IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, le-a numit «curţi ale casei lui Dumnezeu». Patrimoniul este actul de naştere al poporului român. Prin aceste valori de patrimoniu dovedim ca aici am fost, aici am trăit şi vrem ca acestea să rămână urmaşilor noştri“, a subliniat arhim. Melchisedec Velnic. Cu acest prilej a fost prezentată revista Comisiei Europene pe lunile iulie-august 2014 pe a cărei copertă este fotografia Mănăstirii Dragomirna.

Niciun comentariu: