luni, 11 iulie 2016

Monument în amintirea ctitorilor bisericii din Tăuteşti

 În după-amiaza zilei de 9 iulie 2016, Parohia Tăuteşti-Rediu, Protopopiatul 1 Iaşi, judeţul Iaşi, a reamintit actualei generaţii de înaintaşii săi. Un sobor de preoţi a sfinţit monumentul închinat ctitorilor bisericii. 

Parohia Tăuteşti, Protopopiatul Iaşi 1, judeţul Iaşi, i-a omagiat sâmbătă, 9 iulie 2016, pe ctitorii bisericii din localitate şi pe eroii căzuţi pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti pe aceste meleaguri. Un sobor de preoţi a săvârşit slujba Aghesmei mici, iar apoi a fost sfinţit monumentul ridicat în amintirea ctitorilor bisericii, reamenajat prin grija preotului paroh Andrei Chiriac. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa primarului comunei Rediu, Vasile Haidău, care an de an sprijină toate bisericile din comună. „Istoria scrisă a credinţei la Tăuteşti începe din domnia glorioasă şi luminată a Sfântului Ştefan cel Mare, cel care i-a dăruit logofătului Ioan Tăutu, pentru credincioasă slujbă, o moşie din preajma hotarului târgului Iaşi. Datoria creştinească l-a îndemnat pe Ioan Tăutu să înalţe un sfânt locaş pe locul care i-a fost dat în stăpânire şi grijă, aşa cum făcuse lângă curţile de la Bălineşti, judeţul Suceava, sau la Mănăstirea Trestiana de lângă Pribeştii Vasluiului. Cea dintâi biserică a Tăuteştilor a fost construită din lemn şi a durat până în anul 1840, atunci când bogatul şi milostivul boier Dimitrie Cantacuzino Paşcanu, împreună cu soţia sa, Pulheria Cantacuzino, născută Beldiman, a ridicat cea dintâi biserică de zid din localităţile care compun astăzi Parohia Rediu. Era o clădire impresionantă prin dimensiuni, având înălţimea de 23 m până la crucea de pe turnul-clopotniţă. Cei doi soţi sunt cunoscuţi pentru evlavia creştinească, fiind ctitori nu doar ai bisericii din Tăuteşti, ci şi ai Bisericii Talpalari şi fondatori ai Spitalului Paşcanu, din Iaşi. La Tăuteşti, în rândul ctitorilor s-a aşezat şi Procopie Florescu, fondator al şcolii şi înzestrător al bisericii“, a remarcat preotul paroh Andrei Chiriac. Istoricul Marius Chelcu a amintit cu acest prilej că „la Tăuteşti este un loc special, fiindcă s-au păstrat informaţii scrise despre viaţa duhovnicească vechi de peste jumătate de mileniu, lucru rar în condiţiile în care pământul acesta a fost adesea răvăşit de războaie şi distrugeri. Distrusă de al Doilea Război Mondial a fost biserica zidită în anul 1840 de Dimitrie Cantacuzino Paşcanu, apoi în părăsire s-a aflat bisericuţa actuală, zidită de credincioşi din ruinele celei vechi. Iată că aici s-a readus la viaţă credinţa în Dumnezeu, speranţa şi lucrarea spre bine“. Biserica din Tăuteşti are nevoie de sprijin în continuare, întrucât necesită reparaţii. De asemenea, în perioada următoare, se doreşte ridicarea unei clopotniţe şi conservarea ruinelor bisericii vechi.

Niciun comentariu: