joi, 28 mai 2015

„Sfânta Tradiţie a luat naştere înainte de Sfânta Scriptură“

Credincioşii din Botoşani au participat în număr mare la întâlnirea catehetică care a avut loc în urmă cu două zile la sediul protopopiatului din oraşul ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Tema întâlnirii a fost dedicată revelaţiei dumnezeieşti.

Serile catehetice „Părintele Ilie Cleopa“ de la sediul Protopopiatului Botoşani au continuat marţi, 26 mai 2015, prin conferinţa „Revelaţia dumnezeiască - Sfânta Tradiţie“. Aceasta a fost pregătită şi susţinută de pr. Eugen Vornicu de la Parohia „Naşterea Maicii Domnului“ din Botoşani şi de pr. Alexandru Baciu de la Parohia Măşcăteni. În deschiderea întâlnirii, s-a amintit că revelaţia dumnezeiască este cuprinsă în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie. „Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie este învăţătura dată de Dumnezeu prin viu grai Bisericii, din care o parte s-a fixat în scris mai târziu. Ea este viaţa Bisericii în Duhul Sfânt. Sfânta Tradiţie a luat naştere înainte de Sfânta Scriptură. Dacă învăţătura dumnezeiască s-ar fi dat de la început în scris, credinţa nu s-ar fi răspândit cu aceeaşi uşurinţă şi putere ca prin viu grai, cu care e înzestrat omul. Domnul nostru Iisus Hristos descoperă învăţătura lui Dumnezeu prin viu grai şi după trei ani şi jumătate de propovăduire va trimite pe Sfinţii Apostoli să vestească lumii frumuseţea învăţăturii mântuitoare: «Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacului. Amin» (Matei 28, 19-20). Mântuitorul nostru Iisus Hristos n-a scris nimic şi nici Apostolilor nu le-a poruncit să scrie, ci îi trimite să vestească Evanghelia prin viu grai. De la Adam şi până la Avraam trecuseră mii de ani şi în toată această perioadă lumea s-a călăuzit prin Sfânta Tradiţie. Abia după întoarcerea evreilor din robia egipteană Moise va primi Legea şi va începe să scrie Sfânta Scriptură. S-a spus atât de frumos că Sfânta Scriptură e rodul lucrării Duhului Sfânt, crescut în pomul Tradiţiei. Sfântul Apostol Pavel mărturiseşte: «Aşadar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră» (II Tes. 2, 15). S-a menţionat că Biserica păstrează Tradiţia, iar Tradiţia uneşte şi întăreşte Biserica. Prin Tradiţia Apostolică înţelegem învăţătura încredinţată de Hristos, prin viu grai, iar prin Tradiţia bisericească înţelegem Tradiţia ce s-a dezvoltat şi a urmat Tradiţiei Apostolice. Sfinţii Apostoli au primit învăţătura dumnezeiască de la Mântuitorul, iar Biserica a primit-o de la Sfinţii Apostoli, care au dat-o primilor episcopi, iar aceştia, celor de după ei, până astăzi. Biserica e păzitoarea, tâlcuitoarea şi propovăduitoarea fără greş a descoperirii dumnezeieşti şi, prin aceasta, şi a Tradiţiei“, a rezumat părintele misionar protopopesc Petru Fercal. În continuare, s-a prezentat un material video referitor la tema întâlnirii, iar apoi Corul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul“, dirijat de studentul teolog Gabriel Corolea, a prezentat un buchet de cântări duhovniceşti şi patriotice.

Niciun comentariu: