vineri, 22 mai 2015

„Descoperirea dumnezeiască a fost dată pentru toţi oamenii“

Credincioşii din Botoşani au participat marţi, 19 mai 2015, la o nouă întâlnire catehetică în sala de conferinţe a protoieriei. Evenimentul s-a încheiat, aşa cum este tradiţia, cu un repertoriu de cântări duhovniceşti.

Serile catehetice „Părintele Cleopa Ilie“ au continuat marţi  la Botoşani prin organizarea unei noi întâlniri. Tema serii a fost „Revelaţia dumnezeiască“, aceasta fiind susţinută şi pregătită de pr. Gheorghe Andrişescu de la Parohia „Naşterea Maicii Domnului“ - Botoşani, de pr. Ovidiu Rodu de la Parohia Roşiori şi de pr. Ioan Caşcaval de la Parohia Costeşti. „Descoperirea sau Revelaţia dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, pentru ca aceştia, cunoscându-L pe El, voia Lui şi lucrarea Lui, să-L cinstească după vrednicie, să-I împlinească voia şi prin aceasta să se mântuiască. Descoperirea dumnezeiască a fost dată pentru toţi oamenii pentru că toţi au nevoie de mântuire. Vestitorii descoperirii dumnezeieşti au fost oameni aleşi: patriarhii, Moise, drepţii şi prorocii. Revelaţia dumnezeiască este naturală şi supranaturală. Prin revelaţia naturală se înţelege comoara de învăţături pe care natura şi firea omenească ni le dezvăluie despre existenţa lui Dumnezeu  şi însuşirile Sale: «Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria» (Ps. 18, 1). Prin revelaţia supranaturală se înţelege descoperirea rânduită şi dată de Dumnezeu prin anumiţi oameni aleşi (în Vechiul Testament) şi, mai apoi, prin Însuşi Fiul Său întrupat (în Noul Testament). Revelaţia dumnezeiască nu poate fi primită şi înţeleasă decât de omul credincios, adică prin credinţă. Prima parte a revelaţiei se întinde de la facerea primilor oameni până la darea Legii Vechiului Testament, a doua începe odată cu darea Legii Vechiului Testament, încheindu-se odată cu venirea Mântuitorului, şi a treia începe cu venirea Mântuitorului şi se termină cu ultima scriere a Noului Testament. Revelaţia supranaturală se găseşte în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie. Părinţii au prezentat primul izvor al Revelaţiei, şi anume Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură sau Biblia este colecţia cărţilor numite ale Vechiului şi ale Noului Testament scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, într-un răstimp de aproape 1500 ani“, a concluzionat preotul misionar protopopesc Petru Fercal, iniţiatorul întâlnirii. La finalul conferinţei, corul Parohiei Costeşti a susţinut un buchet de cântări duhovniceşti şi patriotice. La plecare, participanţii au primit câte o carte de rugăciune din partea preoţilor care au susţinut conferinţa.

Niciun comentariu: