joi, 17 septembrie 2015

Pictorul Nicu Enea, omagiat la Biserica „Sfinţii Voievozi“ din Bacău

La Biserica „Sfinţii Voievozi“ - CFR din Bacău a fost pomenit luni, 14 septembrie 2015, pictorul Nicu Enea, cel care a pictat acest sfânt locaş între anii 1937-1938. Slujba Parastasului a fost săvârşită, în contextul împlinirii a 55 de ani de la naşterea sa în ceruri, în biserica pe care a împodobit-o cu chipurile sfinţilor la începutul secolului al XX-lea. Alături de enoriaşi, preoţii bisericii, pr. paroh Constantin Ciobanu şi pr. Silviu Daniel Matei, slujitor la acest sfânt locaş, s-au rugat pentru pictorul Nicu Enea. După cum ne-a relatat pr. Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Nicu (Nicolae) Enea (1897-1960) a rămas în istoria Bacăului prin iniţiativa organizării Pinacotecii municipale, dar mai ales prin pictura cupolei Teatrului „Bacovia“ din Bacău şi realizarea în stil neoclasic a picturii murale a Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ - CFR. Pictura acestui locaş de închinăciune se remarcă prin tehnica de realizare numită incausto (encausto), care întrebuinţează, în loc de ulei, ceară curată de albine, la care se adaugă răşină şi puţin lac, care se aplică pe tencuiala proaspătă. Deşi a suferit odată cu trecerea timpului, pictura realizată de Nicu Enea se păstrează încă, fiind restaurată la finele secolului al XX-le de către pictorul Gheorghe Zărnescu.

Niciun comentariu: